HOME Posterholt

POSTERHOLT

Posterholts DIALECT

Kasteel AERWINKEL

Kruisen & Kapellen

Ansichten Posterholt

ANSICHTEN
POSTERHOLT
Door mijn interessen voor mijn geboorte dorp Posterholt ben ik ansichtkaarten van dat dorp gaan verzamelen. Naast ansichtkaarten verzamel ik ook wel 'gewone' foto's en foto's uit kranten en andere tijdschriften, enz..
Hier zal alleen de verzameling ansichtkaarten aan bod komen.
Niet alleen oude ansichtkaarten, maar ook de recent uitgegeven prentbriefkaarten worden in de verzameling opgenomen.
Vroeger kwamen meestal bekende en of bijzondere gebouwen, straten, plekjes en dergelijke op een ansichtkaart te staan. op prentbriefkaarten met o.a. de tekst: "Groeten uit Posterholt" staan in latere jaren vaak afbeeldingen op die helemaal niet in het dorp of in de naaste omgeving ervan voor komen. Soms staat op zo'n prentbriefkaart allen maar de naam van het dorp. Op sommige kaarten komt er dan nog eens de een of andere 'rare' tekst erbij, terwijl de afbeelding (soms een tekening) niets met het dorp te maken heeft. Toch zijn ook deze kaarten bij de verzameling gedaan.
Als uitgangspunt heb ik er voor gekozen dat op een kaart de naam POSTERHOLT gedrukt (of geschreven) moet staan. De naam POSTERHOLT kan en mag dan zowel op de voorkant en of op de achterkant van de kaart staan. Is dat het geval, dan wordt de kaart in de verzameling opgenomen.
De jongste kaarten zijn recent. De laatste zijn begin 2002 gekocht bij de plaatselijke boekwinkel. Oudere Kaarten moeten veelal op reulbeurzen, rommelmarkten en dergelijke verworven worden. De oudste kaarten dateren net na 1900.
Momenteel staan er 214 kaarten in de verzameling.
Vrijwel alle beeldbepalende punten in het dorp, van vroeger en nu, komen wel één of veel meer keer kaarten voor. Sommige mensen gaven maar een enkele kaart uit. Terwijl kloosters, scholen, recreatieparken en dergelijke soms heel veel kaarten hebben uitgegeven.
Voor Posterholt komen de navolgende onderwerpen wel een keer tot vrij veel keer op een ansichtkaart of prentbriefkaart voor:
» de parochiekerk St.Matthias,
» de kloosters van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Zusters Ursulinen,
» kasteel huize de Aerwinkel,
» landbouw- huishoudschool,
» de meisjesschool St.Jozef,
» de jongensschool St.Alloysius,
» zwembad, camping en recreatiepark het Hitje (nu ook recreatiepark landgoed Aerwinkel en het Posterbos),
» gemeentehuis Posterholt,
» wijken en straatgezichten,
» kapelletjes en kruisen,
cafés, winkels en andere horeca gebouwen,
» het sportpark,
» de grensovergang met Duitsland,
» de windmolens,
» bijzondere gebouwen,
» 'landelijke'- en luchtopnames van het dorp.
 

 

Om een overzicht te krijgen in de verzameling, heb ik de kaarten (tot nu toe) in een 12-tal onderwerpen ingedeeld. Deze zijn:
01. AERWINKEL - Alles met betrekking tot het kasteel en landgoed de Aerwinkel.
02. COMBINATIE - Kaarten waar meer dan één afbeelding op staat; ook al zijn ze allemaal van een en hetzelfde onderwerp.
03. RK KERK - Alles met betrekking tot de parochiekerk St.Matthias.
04. ZWEMBAD & SPEELTUIN HET HITJE / POSTERBOS / LANDGOED AERWINKEL C.A. - Alle wat met het recreatie gebeuren in dit gebied te maken heeft.
05. GEBOUWEN - Alle vrijstaande / karakteriserende gebouwen enz..
06. STRATEN / PLEINEN - Alles met betrekking tot straten en pleinen enz..
07. ALGEMEEN OVERZICHT - Hier onder staan de kaarten die een geheel gebied bestrijken, zonder een specifiek onderwerp.
08. KLOOSTER URSULINEN / LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL / HUISHOUDSCHOOL C.A. - Alles wat met dit complex van klooster en scholen te maken heeft.
09. KRUISEN / KAPELLEN - Alles wat met kruisen en kapellen te maken heeft.
10. FANTASIE - Kaarten waar alleen de naam POSTERHOLT op staat en verder geen afbeelding(en) die iets met het dorp te maken hebben.
11. ANDERSZINS (KERST - NIEUWJAAR - VERJAARDAG - ETC. - Kaarten met afbeeldingen van Posterholt die voor deze doeleinden zijn gemaakt.
12. TEKENING - SCHILDERIJ KAARTEN - Kaarten met getekende en of geschilderde afbeeldingen van Posterholt.
 


Op de nevenstaande site ANSICHTEN POSTERHOLT heb ik bovenstaande  onderwerpen samen gebracht.
Daar kan men dan alle kaarten in het klein bekijken. De afbeeldingen zijn op ongeveer 35% van de ware grootte.
 
Op de navolgende pagina's zijn een paar kaarten uit de verzameling te zien. Onder de kaarten staat een kleine omschrijving over het onderwerp, de ouderdom en eventuele andere bijzonderheden.
 
 


 
Dit is een van de allereerste fanatasiekaarten. Deze kaart is in 1908 door ene Jan Moors naar Den Haag verzonden.
 

 
Op deze kaart uitgegeven in 1958 staat het (oude) gemeentehuis van Posterholt. Voorheen was dit het het Postkantoor. Het was van 1935 - 1965 in gebruik als gemeentehuis.Onder het gemeentehuis was het zogenaamde cachot (gevangeniscel).
 

 
Een zogenaamd dorpsgezicht. Hier is het dorp nog in een landelijke omgeving te zien. De Witte Molen, de St.Matthiaskerk en de gebouwen van de zusters Ursulinen bepalen het beeld van deze foto. Vrijwel alles op deze foto is thans verdwenen. Het gebied staat nu vol met woningen.
 

 
Een kaart verzonden in 1930. We zien hier de tuinen van de Landbouwhuishoudschool. Op de achtergrond zien we de Zwarte Molen. Dit was de tweede windmolen die Posterholt rijk was. Ook van deze foto is alles verdwenen.
 

 
Foto van het kloostercomplex van de zusters Ursulinen. In 1853 kreeg Posterholt een Ursulinenklooster. In 1867 vonden er belangrijke uitbreidingen plaats. De kapel links is van 1874. Het hele complex is inmiddels verdwenen. Alleen de kapeltoren is als herinnering aan die tijd als monument teruggeplaatst. De kaart is in 1928 naar Wittem verzonden.
 

 
Een zogenaamde 'combi'-kaart uit posterholt verzonden in 1909. Op de kaart staat bovenaan het Ursulinenklooster complex. Links het Rectoraat. En rechts Kasteel Aerwinckel. Het complex van de Ursulinen is verdwenen. De rest bestaat nog.
 

 
Een prentbriefkaart van een van de eerste nieuwbouw wijken uit de jaren 'vijftig'. Het betreft hier de Wilhelminalaan. De kaart is uitgegeven in 1958.
 

 
Op een kaart verzonden in 1969 zien we de Hoofdstraat. Het huis "Eibernest" links was de woning van de toenmalige vroedvrouw van Posterholt. Het tweede (witte) huis heeft jarenlang dienst gedaan als burgemeesterswoning.
 

 
Deze kaart toont de St. Matthiaskerk en het interieur ervan. De kaart is in 1939 verzonden door de toenmalige pastoor. Deze kerk is in januari 1945 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen.
 

 
Zo ziet de St. Matthiaskerk er heden ten dagen uit. Deze nieuw gebouwde kerk is in 1951 in gebruik genomen. De grote kerktoren bouwde men echter pas in 1962. In 1972 werden er in deze toren nieuwe grote klokken gehangen.
 
[HOME Posterholt] [POSTERHOLT] [Posterholts DIALECT] [Kasteel AERWINKEL] [Kruisen & Kapellen] [Ansichten Posterholt]