<BGSOUND SRC="shower.mid" LOOP=INFINITE>

 

 


Spirituele gedichten geschreven door Theresia
maar ook door gastschrijvers.
Troostende gedichten, moederdag gedichten.

Ook deze website moet zich houden aan de disclaimer, cq copyright.
Het dient vast geen verdere uitleg dat u als webmaster
Theresia kunt vragen bepaalde gedichten over te nemen.

Hier is juridische uitleg disclaimer....
Disclaimer

Disclaimer In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink
naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.
  Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig
  te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
  mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin
  deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien
  van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt
  te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband
  houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid
  de webpagina te kunnen raadplegen.
  De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door
  hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder
  voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de
  gevolgen van verandering of beŽindiging.
  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor
  kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
  Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud
  daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
  regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste
  zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor
  al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
  De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen
  de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op
  de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
  In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
  U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,
  licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer
  beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen,
  veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand,
  accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge
  van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk
  op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.