Start Omhoog Zoek in onze side De Porfyrie Pagina Inhoud

Meten van concentraties

Ned Tijdschr Klin Chem 1998, vol. 23, no. 2

56. Precisie en juistheid van een HPLC methode voor het meten van concentraties van porfyrines in urine

F.M.J. ZUIJDERHOUDT, J. DORRESTEIJN-de BOK en S.G.A. KOEHORST

Afdeling Klinische Chemie, Deventer Ziekenhuis, Deventer

Er is in de literatuur niet veel te vinden omtrent precisie en juistheid bij de bepaling van individuele porfyrinecomponenten in urine zoals gemeten met HPLC. Kwaliteitscontroleprogramma's van de SKZL en het Yorkshire Regional Analytical Committee geven sterk wisselende resultaten waarbij interlab variatiecoefficienten vaak vele tientallen procenten bedragen. Hoewel waarschijnlijk kalibratieverschillen of het ontbreken van kalibratie een rol spelen, vroegen wij ons tevens af hoe groot de bijdrage van variatie in de precisie kan zijn. Voor deze studie kozen wij urinemonsters van patienten met leverziekte zonder porfyrie, porfyria cutanea tarda, acute intermitterende porfyrie, porfyria variegata en hereditaire coproporfyrie.

Tevens werd een controle urine meegenomen. De totale porfyrine gehaltes van de urines waren licht tot matig verhoogd (300 - 1200 nmol/l; referentiewaarde < 285 nmol/l). Elk urinemonster werd in porties verdeeld, afgeschermd van licht en diepgevroren bewaard. In opeenvolgende weken werden de porfyrines in elk monster één keer per week gemeten (n=6 weken) waarbij de HPLC methode gekalibreerd werd met speciale kalibratie- mengsels (Sigma) of werd uitgevoerd (n=4 weken) met een niet gekalibreerde oplossing (S) met opgegeven concentraties (Sigma). In beide reeksen werden deze oplossingen (S) als standaard gebruikt. Gemeten werden de uro-, hepta-, hexa-, penta-, en coproporfy-rines (I en II).

Variatiecoefficienten varieerden meestal tussen 2% en 10% doch waren zoals te verwachten hoger bij erg lage concentraties van sommige porfyrines. De resultaten van bepalingen waarbij niet gekalibreerd was weken alleen voor de uro- en heptaporfyrineconcentraties sterk af van de resultaten verkregen na kalibratie (resp. 27% en 21%).

De resultaten tonen dat de precisie goed in de hand te houden is doch dat grote verschillen vooral bij de uro- en heptaporfyrine-concentraties kunnen optreden als geen gebruik gemaakt wordt van speciale kalibratiematerialen.

 

Start Zoek in onze side De Porfyrie Pagina Inhoud