Dit wordt de nieuwe website van:

 

Stichting De Nederlandse Volkszending
Opgericht in 1946 (Voorheen ‘Wees een zegen’)


Voor contact of tussentijdse informatie:

Drs. T.J. Smink
dstjsmink@nederlandsevolkszending.nl

 

Stichting ‘de Nederlandse Volkszending’

Postbus 3059
3301 DB Dordrecht

Telefoon 0111-641895
Fax 0111-644895
E-mail info@nederlandsevolkszending.nl
Website www.nederlandsevokszending.nl


Aanverwante link: www.roepstem.nl

Stichting ‘de Nederlandse Volkszending, uitgeefster van De Roepstem, heeft als enig doel: het Evangelie opnieuw onder de aandacht van het Nederlandse volk te brengen en te wijzen op de mogelijkheid van een levend, persoonlijk en waarachtig geloof in God. De stichting is niet gebonden aan enige specifieke kerk- of geloofsgenootschap. Zij is (in 1946) opgericht vanuit de constatering dat het levende en aktief beleden geloof in God weinig wordt gevonden in kerkelijk Nederland. De stichting wil helpen de weg te wijzen die leidt tot een waarachtig geloof en eeuwig heil. De stichting streeft dit doel na door het organiseren van samenkomsten, het stichten van evangelisatieposten, colportage en het bezoek van zieken en gevangenen. Deelname aan de stichtingsactiviteiten staat open voor ieder die gelooft dat: 1. Jezus Christus is gekomen ter verlossing van onze zonden; 2. Jezus Christus, de Zoon van God, het vleesgeworden Woord is; 3. de bijbel Gods woord is; 4. hij/zij Jezus Christus toebehoort.

 

Verkondigt het  evangelie aan de ganse schepping—Marcus 16:16
 
Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft—Mattheüs 22:9

Aanverwante link: doorlinken naar www.deroepstem.nl

Onafhankelijk evangelisatieblad ten dienste van ‘Stichting de Nederlandse Volkszending’.