Theo Hettema

Theologie, filosofie, hermeneutiek, spiritualiteit

Theology, philosophy, hermeneutics, spirituality

Klik op de menubalk hiernaast voor:

 Publications in English on hermeneutics, hermeneutical theology,
Biblical theology, spirituality, philosophy of Ricoeur

 Publicaties en lezingen over hermeneutiek, hermeneutische theologie,
Bijbelse theologie, spiritualiteit, filosofie van Ricoeur

 Kerk en theologie: lezingen en teksten voor gemeentetoerusting

 Links

 Curriculum Vitae

 Contactinfo

Onregelmatig op mijn website een tekst of activiteit in de schijnwerpers.

Vijf Vs voor een gastvrije kerk in coronatijd (2020).

Vrijheid, we zochten je zo lang. Bonhoeffer over de vrijheid van een theoloog (2020).

Gezegend met een nieuwe naam: zegen voor trans personen, artikel in Woord en dienst over liturgische zegenteksten in het Dienstboek van de Protestantse Kerk (2020).

Kerkasiel: profetische liturgie en de kerk van de toekomst. Een theologische doordenking van het kerkasiel van Bethel (2020).

Lachen en geween. Maandenlang vieren in de Haagse Bethelkapel, artikel over de liturgie van het kerkasiel, verschenen in het blad Laetare (2019).

The Apparent God: Biblical Poetics and the End of Time Theologisch artikel over Richard Kearney en het Bijbelboek Openbaring (2018).