Onderwijs en lezingen

Onderwijs

 

Colleges Masteropleiding Gemeentepredikant PThU.

Binnen het onderwijsaanbod van het Seminarie VEG en de PThU Utrecht verzorg ik o.a. een cursus ‘Theologie van het gebed’. Deze cursus is een verplicht onderdeel voor VEG-studenten, en is een keuzecollege vrije ruimte voor tweedejaars masterstudenten. Deze cursus wordt weer gegeven in het collegejaar 2017-2018.

 

PAO: permanente educatie voor predikanten

Op 26 juni en 4 juli 2017 geven Leo Mietus en ik een postacademische cursus ‘Gunning en de donkere diepte van de natuur’. Zie de PThU-website voor meer informatie.

 

Lezingen

Op verzoek geef ik lezingen op het gebied van hermeneutische theologie en filosofie, gemeenteopbouw en spiritualiteit.

Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality