Werkverband Ricoeur

Voor publicaties over Ricoeur: zie de navigatiebalk hiernaast onder ‘Publicaties’.

 

 

 

 

 

 

 

Hier meer informatie over het Werkverband Ricoeur.

Het werkverband Ricoeur, opgericht 19 januari 2007, verenigt filosofen en theologen in het Nederlandstalige gebied, die zich bezighouden met de filosofie van Ricoeur. Het werkverband organiseert studiedagen en bevordert de bestudering van het werk van Ricoeur. Informatie: tlhettema@hetnet.nl.

Hier een update uit mei 2010 met informatie over Ricoeurconferenties en –publicaties.

De eerstvolgende studiedag van het werkverband Ricoeur zal plaatsvinden op maandag 18 oktober 2010 in Leiden. Nadere aankondiging volgt.

Het werkverband organiseerde een studiedag op 12 mei 2010 aan de KU Leuven met als onderwerp ‘Paul Ricoeur: het latere werk’. Sprekers o.a. prof. C. Reagan (Kansas University) en dr. M. Moyaert (KU Leuven). Zie het programma.

Een groot Ricoeurcongres vond plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven, 28-31 oktober 2008: Paul Ricoeur — Poetics and Religion. Zie voor meer informatie de website van het congres of een overzicht van het programma. Op het congres werd ook een nieuwe Ricoeurbibliografie gepresenteerd. Een kort conferentieverslag, dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Theologie.

 

Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality