Bijbel: Startpagina voor bijbelstudies per bijbelboek, geschreven door T. van Turennout. Downloaden is gratis. Elke bijbelverklaring of bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

 

De Here wil, dat we Hem liefhebben boven alles (Deut.11:1), en dat we van onze medemensen houden, zoals we van onszelf houden (Lev.19:18,34, vgl.Mat.5:43,44). Deze 2 geboden om lief te hebben zijn even belangrijk (Mat.22:34-39). Je kan niet de ťťn wel nakomen en de ander niet. Dit alles is de basis en de bedoeling van al Gods wetten, en van wat zijn profeten namens Hem hebben gezegd en opgeschreven (Mat.22:40).

Een Christelijke levenshouding gaat dus dwars in tegen het Liberalisme en egoÔsme van vandaag. Een liberalistisch gedrag in de praktijk kan niet samengaan met de liefde voor de hemelse Vader en de medemensen (Jak.2:14-17, 1Joh.2:7-11, 3:14-18, 4:20,21). Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het gewone dagelijkse leven, maar eveneens in de politiek.

Ook liefde voor elkaar zonder de liefde voor de Here is een gevaarlijke route zonder een degelijke en betrouwbare basis. Het kan onder andere leiden tot verkeerde relaties, die God afwijst, en eenzijdige vormen van liefde voor alleen de eigen groep. Dit laatste blijkt vooral uit allerlei vormen van groepsegoÔsme.

Bijbelstudies

Boeiende en actuele studies over de Bijbel, geschreven door T. van Turennout. Downloaden is gratis. Elke bijbelverklaring of bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

 

Psalmen, profetische liederen (Aantal: 150) 2021-03-16 Bijbelstudie

Obadja, dienaar van Jahweh 2020-09-03 Bijbelstudie

Jesaja, Jahweh redt 2019-10-02 Bijbelstudie

Jona, duif 2020-03-18 Bijbelstudie

Jeremia, Jahweh sticht 2021-02-14 Bijbelstudie

Micha, wie is aan Jahweh gelijk? 2020-06-24 Bijbelstudie

Klaagliederen van Jeremia 2020-08-26 Bijbelstudie

Nahum, trooster 2018-11-28 Bijbelstudie

EzechiŽl, God maakt sterk 2020-09-22 Bijbelstudie

Habakuk, de omhelsde 2020-02-29 Bijbelstudie

DaniŽl, God is rechter 2019-06-12 Bijbelstudie

Zefanja, Jahweh heeft bewaard 2020-04-05 Bijbelstudie

Hosea, redder 2019-11-26 Bijbelstudie

HaggaÔ, feest van Jahweh 2019-01-02 Bijbelstudie

JoŽl, Jahweh is God 2019-03-12 Bijbelstudie

Zacharia, Jahweh gedenkt 2020-03-01 Bijbelstudie

Amos, lastdrager 2020-05-12 Bijbelstudie

Maleachi, boodschapper van Jahweh 2018-11-14 Bijbelstudie

Het Evangelie via de apostel MatteŁs 2022-03-25 Bijbelstudie

Contact..?!

De Openbaring mag niet verborgen blijven 2022-04-25 Bijbelstudie

 

Chronologie rondom de Bijbel (jaartallen) 2020-09-06

De besnijdenis, de doop en de wedergeboorte 2017-01-31

Een 1000-jarige periode of het 1000-jarig rijk 2017-03-21

Evolutieleer, ongelofelijk! 2018-12-24

Waar zijn de IsraŽlieten uit het Tienstammenrijk gebleven?

 

 

Andere websites:

Bijbel Statenvertaling

Codex SinaÔticus

Hebreeuwse en Griekse Bijbel

Naardense Bijbel

Online Bijbels