JAN SEBREGTS

Interview dinsdag 29 november 2005, 15.15 uur. Roemer Visscherlaan
Jan is geboren in 1953 in Oud-Gastel.
Vader Frans, van 1924, was stuwadoor, 'hard werken voor een paar centen', zoals Jan zegt. Moeder Helena, van 1926, was huisvrouw. Jan was het derde kind van de familie; er zouden er in totaal 13 komen. Met zes zussen en zes broers komt Jan uit een duidelijk katholiek gezin.(Jan is getrouwd geweest, maar heeft het niet verder gevbracht dan drie kinderen.) De vier oudste kinderen werden ondergebracht in een kindertehuis, Maria Goretti, in Tilburg. Het gebrek aan geld speelde hierbij een belangrijke rol. Van zijn derde tot zijn zestiende jaar zat Jan bij de nonnen (in het tehuis) en de fraters (op school). Na de lagere school ging Jan, buiten het tehuis, naar de LTS, waar hij het diploma timmeren en metselen behaalde.
In het gezin werd niet over de vakbond gesproken. Uiteindelijk was Jan de enige die de weg naar de bond vond. Politiek kwam wel aan de orde: moeder Sebregts was een duidelijk aanhanger van de KVP en later het CDA.
Met pa, achterop zijn Zündapp, ging Jan wel naar de Kapelberg en de bedevaart in de Zeg. (Zijn moe ging zelfs nog naar Lourdes, samen met een zieke tante en betaald door het Ziekenfonds.) Maar allengs bleek in het gezin, dat als men bij de pastoor aanklopte voor (financiële) steun, hij niet thuis gaf. Diezelfde pastoor kwam wel langs om te kijken of er genoeg kinderen kwamen, of zijn moeder wel weer zwanger was! Al zou je denken, dat zo iets,genoeg kroost, zelfs voor een pastoor in Oud-Gastel, bij dit gezin wel duidelijk was. Dertien kinderen is per slot van rekening niet niks! Kortom, men vervreemdde van de Kerk. Jan voegt er nog aan toe, dat het inderdaad armoe troef was thuis. Ze woonden in een huisje, dat op de " armeswarf" lag, zoals ze in Gastel zeiden. Een huisje met beneden twee kamers, met meteen er boven het schuine dak, waar aan beide kanten zo'n zes kinderen sliepen en de ouders, afgescheiden door een gordijn. Begin jaren '70 kregen ze een wat ruimer huis en werd het oude afgebroken. Inmiddels was de oude burgemeester, rijk en niet echt sociaal voelend (van de Kieboom?) vervangen door een zorgzame burgervader, bij wie je met je problemen terecht kon.

Enqsebregts.gif (64815 bytes)


In 1969 begon Jan te werken. Zijn eerste baan, bij Van Gilse, duurde precies een week. Hij verdiende er f75,- per week en kreeg al meteen een aanbod voor het dubbele salaris bij Piet Bakker. Helaas was die na drie weken failliet. Jan trof daarbij uiteraard geen schuld.
Vervolgens was het, zoals overal in de bouw, pendelen en koppelbazen. Je treft hem bij de bouw van Ahoy in Rotterdam, in de betonbouw, in Capelle, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, het winkelcentrum in Tolberg, ... Zelfs bouwt hij hoerenkotjes op Katendrecht: tussenschotjes maken, een wastafel, enz. Tot 1990.
In dat jaar komt hij terecht in de WAO: rugklachten. 45/55%.
Sindsdien is hij gedeeltelijk in de WAO en gedeeltelijk werkzaam, voor 24 uur per week, in WVS-verband als concierge op de protestantschristelijke Kroevendonkschool. Als 'hobby' houdt hij zich bezig met allerlei werkzaamheden bij de vakbond, FNV-Bouw: heel leuk om te doen!(Sinds 1977 woonde Jan in Roosendaal op de Vijfhuizenberg 3.)
Vakbond
Toen hij ging werken werd hij lid van de Bouwvakarbeidersbond St. Joseph van het NKV, later Bouw- en Houtbond FNV. Na een jaar of 18 stopte hij als lid uit onvrede over het gevoerde beleid, o.a. met betrekking tot de WAO. Ook bij de PvdA vertrok hij, om dezelfde reden.
Met Jan kom ik nog even te spreken over de vakantiebonnen. Terwijl Jan Geerssen, NKV, in het Gildenhuis de mensen alleen overdag, onder 'werktijd' ontving, moest Geert Knappers, NVV, noodgedwongen door zijn werk bij de Vero, ze wel 's avonds of zaterdag ontvangen. In de Pootlaan stonden soms wel een paar honderd man. Maar ook de PV'ers in Wouw en Oud-Gastel waren in trek op deze tijden.
De ommekeer kwam rond 1990. In de voorbereiding van een eventuele staking kwam PV'er Marcel van der Aa, welbekend van het kantoor in het Gildenhuis, het begin van de Damstraat en nu de Roemer Visscherlaan, op het bouwobject waar Jan werkte. Hij ziet het licht en wordt zelfs stakingskader. Hij gaat zelf de objecten af om voorlichting te geven over de acties! Ook de acties in Leysdream, 1995, herinnert hij zich goed. Later tref je hem ook aan in Brussel (Stop Bolkestein!), Rotterdam en Amsterdam Museumplein in 2004. Met een zekere tevredenheid stelt hij vast, dat hij er in de demonstraties tegen de kernwapens en de kruisraketten (Wat moeten we er nu weer mee?) in Amsterdam (1981), Den Haag (1983) en Woensdrecht ook bij was.
Zijn grote voorbeeld en inspirator in de vakbeweging, zegt Jan, was de oude voorzitter, Toon de Leeuw. Juist door zijn optreden werd hij actief.
Sinds een jaar of vier, vijf is Jan ook weer teruggekeerd in de 'moederschoot' van de PvdA.
Wat hij zoal doet in de bond? Een eenvoudige opsomming. Hij is er 'vraagbaak'. Ook is hij penningmeester van het Roosendaalse afdelingsbestuur, nadat hij een tijd plaatsvervangend voorzitter is geweest. Hij is WAO.WW-REA, begeleider reďntegratie arbeidsgehandicapten. Hij is LAU-lid, van het landelijk adviesorgaan uitkeringsgerechtigden. En ook nog congresafgevaardigde, een functie in regioverband.
Het mag je verbazen, maar Jan heeft wel degelijk ook nog andere hobby's. Hij mag graag in de forelputten van Loenhout zijn slag slaan. Als trouw supporter van RBC gaat hij al heel ver: zelfs als ze degraderen blijft hij pal achter ze staan. Waar tref je dat tegenwoordig nog.

St.Joseph

De kwaliteit van de gedenksteen in de gevel in de St.Josephstraat ging hard achteruit. Cynici zagen het als symbool van de invloed van de vakbeweging. Maar na een paar telefoontjes en emails trof Aramis maatregelen: Het Roosendaalse bedrijf voor beeldhouwen en restauraties, Kemperman, werd ingeschakeld. Zoon Marnix stond weldra op de steiger. Op deze foto heeft hij het onderste gedeelte reeds met grote precisie van een grijswit verflaagje voorzien. Herstel! Zoals ook de vakbeweging na het "Museumplein" weer de oude wordt!

FNVJoseph9.JPG (73329 bytes)FNVJoseph21.JPG (78629 bytes)
Precisiewerk!