Desiree en Willeke

Twee medewerksters, die je tegenkomt op de Laan van België

Willeke Bracke
is geboren in 1964 in Terneuzen en woont nu in Hoogerheide. Haar vader, procesoperator is inmiddels al meer dan 60 jaar lid van de FNV, haar moeder was huisvrouw.
Na de Petrus Hondius SG in Terneuzen ging Willeke naar de lerarenopleiding van het Moller in Tilburg. Ze is gehuwd met Robert en heeft twee dochters en een kleindochter.
Als vakbondsconsulent (vbc) bij FNV Bouw is ze lid van FNV Bondgenoten.
Als ze niet werkt leest ze of werkt in de tuin.

Desirée van den Hout is geboren in 1960 in Tilburg, waar ze nog woont. Haar vader was kleermaker en we vermoeden dat hij lid was van St. Lambertus, de textielbond. Op jonge leeftijd moet hij de slopende stakingen in de textiel in Tilburg nog meegemaakt hebben. Haar moeder was huisvrouw.
Na de Maria Mavo is Desirëe gaan werken bij de gemeente Tilburg om vervolgens de overstap te maken naar de KWJ, de Jongerenbeweging. Later in haar leven volgt ze de HBO-opleiding Sociaal juridische dienstverlening in Culemborg, de opleiding Sociale verzekeringen en de pensioenopleiding (Akkermans en partners).
Ze woont inmiddels 25 jaar samen, gevolg van een mooie ontmoeting tijdens hun activiteiten bij de Jongerenbeweging verbonden met de FNV.
Ook zij was vbc’er bij FNV Bouw en dus lid van Bondgenoten.
In haar vrije tijd zingt ze graag, geniet van muziek, fietsen, wandelen en op vakantie gaan.
Hun werkzaamheden
Met deze twee jongedames probeer ik een idee te geven van wat er ook in het vakbondshuis van FNV Lokaal West Brabant gebeurt.
We praten over hun activiteiten voor de bond. Ze vallen beiden in de categorie VBC-I, vakbondsconsulent dus. Ze houden zich vooral bezig met de pensioenvoorlichting en uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen, met name voor de mensen die in de bouw werken of schilder zijn. In deze sector zijn enkele specifieke regelingen. Zo kan er tijdens het eerste half jaar van werkeloosheid pensioenopbouw plaats vinden en kan er recht bestaan op een eindejaarsuitkering onder andere voor mensen met een WAO-uitkering. De aanvragen hiervoor lopen via de vakbondsconsulent. Ook is er het Tijdspaarfonds. Veel leden weten Desiree en Willeke te vinden om informatie te verkrijgen over de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan. Zij kunnen berekeningen maken en leden ondersteunen bij de aanvraag van het pensioen. Ook helpen ze bij het inzichtelijk maken van het totale inkomensplaatje na de pensionering. Vaak komen er nog andere aspecten om de hoek kijken, bijvoorbeeld over de pensioenopbouw.

Het is niet het enige, dat de vakbondsconsulent doet. Willeke en Desiree maken deel uit van een team van vier vakbondsconsulenten die met enige regelmaat in het Vakbondshuis aan het werk zijn. Samen behandelen ze ook veel vragen en problemen van leden, die onder andere via de FNV-consulenten bij hen terecht komen. Het zijn vaak kwesties over werk of inkomen. Het gaat dan onder andere over het loon, andere arbeidsvoorwaarden of een bezwaar tegen een beslissing over een werkloosheidsuitkering. Er zijn ook veel vragen en problemen van leden, die door ziekte hun werk niet meer kunnen doen en ondersteuning willen tegenover de werkgever en bij hun reïntegratie. Als de vbc’er/ster de problemen niet kan oplossen en er een juridische procedure gevoerd moet worden, dan zal de vakbondsconsulent het een stapje hoger zoeken en wel bij de juristen van de FNV, die in één van de vijf regiokantoren werken.
Het nieuwe vakbondshuis
In het nieuwe vakbondshuis zal de eerste opvang van leden over het algemeen door de mensen van de individuele belangenbehartiging, IBB heette dat, de kaderleden, plaats vinden. Ook voor deze vrijwilligers is een voortdurende bijscholing natuurlijk een noodzaak.
(Ter verduidelijking: Er bestond bijvoorbeeld een afdeling FNV Bouw, met mensen als Rien van Ostaijen, Jan Sebregts en vbc’er Marcel van der Aa of een woonafdeling van Bondgenoten, met Thijs Jooren, Jannie van de Graaf, etc. Nu zijn deze clubs bij elkaar en vormen samen FNV-Lokaal, waar je overigens dezelfde namen tegenkomt. Wel is het gebied dat bestreken wordt een stuk groter.)
Er zijn in dit vakbondshuis veel consulenten, die bijna dagelijks inloopspreekuren houden. Een goede samenwerking tussen de bezoldigde vakbondsconsulenten en de vrijwilligers van de eerste opvang is erg belangrijk. "Samen sterk!" geldt ook voor de FNV in Roosendaal. Soms kunnen onze Desiree en Willeke dan als een soort achterwacht fungeren. Samen hard en degelijk werken voor een goede dienstverlening aan de leden in Roosendaal en wijde omgeving.
Zo heeft FNV Lokaal West Brabant hier op de Laan van België haar thuisbasis. De bedoeling is dat dit FNV-Lokaal een belangrijke rol gaat spelen naar de gemeentes toe, bijvoorbeeld op het punt van de WMO. Ook organiseren ze informatiebijeenkomsten en andere plaatselijke activiteiten voor de leden hier in West Brabant.
Daarnaast komt er in het vakbondshuis een steunpunt voor grensarbeiders. Die vormen een behoorlijk grote groep in deze regio met vaak grote problemen. Mogelijk komen er ook spreekuren voor loopbaanconsulenten van de FNV. Een leven lang dezelfde functie behoort, afgezien van het staatshoofd, steeds meer tot het verleden en daar moet de bond ook op inspringen. Zo zullen er steeds meer activiteiten plaats vinden in het nieuwe vakbondshuis in Roosendaal. Een plek waar veel leden zich hopelijk thuis zullen voelen.
Eén bond
Ze zijn, de dames, duidelijk tevreden over het samengaan van de bonden, vooral met betrekking tot de belangenbehartiging. Voor de leden zelf is het volgens hen al helemaal geen probleem: die waren allang al gewoon lid van de FNV, als je hen er naar vroeg. Al wijst de interviewer op de cohesie die er bestond, als de spoormensen bijvoorbeeld zich schaarden achter het vaandel van St. Raphaël of van de N.V. Maar dat gevoel is toch al weer een hele tijd verdwenen.
Ook voor de twee dames is het met al die nieuwigheid, en weer een nieuw, maar vooral heel mooi, kantoor, nog wel even een kwestie van de juiste weg vinden in de organisatie.
Zelfvertrouwen
Desiré zegt nog hoe dankbaar het werk vaak ook is. Dat je binnen de FNV, in welke functie dan ook, mensen kunt helpen en sterker in hun schoenen kunt doen staan. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze geen verstand hebben van pensioen en zijn hier erg onzeker over. Het is heel fijn, dat, als ze na een uurtje bij ons naar buiten gaan, ze, dankzij een duwtje in de rug door de vbc’er/ster, opeens het licht zien: ook goed voor hun zelfvertrouwen!
Onze dames wijzen er nog op, hoe prettig het is, dat ze door de één-op-één-gesprekken heel vaak zo’n goed contact hebben met de leden. Die leden waarderen het dat je voor een persoonlijk gesprek terecht kunt bij de consulenten in het vakbondshuis.
Tot slot van het gesprek komt nog aan de orde de vaak zo onrechtvaardige wereld: mensen die na een jarenlang dienstverband met het mes op de keel verplicht worden zzp’er te worden, met de vaak bijbehorende verlaging van hun salaris of mensen die ziek worden en als oud vuil afgedankt worden. We knikken alle drie zorgelijk als we onze gedachten laten gaan over dat onrecht. Maar denken ook eens te meer hoe belangrijk het is, dat er een vakbond bestaat, die ook voor deze mensen opkomt.
Sjoerd van der Veen