L.W.J.C. Goris

Louis is geboren op 13 november 1953 in Ossendrecht.
Familie en gezin
Zijn vader, Sjef Goris, is van 1921, Ossendrecht. Na de lagere school ging hij naar de landbouwschool in Woensdrecht. Hij werkte 24  jaar als landbouwer op een bedrijf in Ossendrecht, zijn buurman, vervolgens 8 à 9 jaar op een boerderij in Woensdrecht en dan 15 jaar op de suikerfabriek in Oud Gastel, waar hij magazijnbeheerder was van de pulpschuur. Hij stopt met 62 jaar.
Hij was lid van de roomse vakbond, ik denk de landarbeidersbond St. Deusdedit, die fuseert tot de AVG, de bond van agrarische, voedings- en genotmiddelen (en de tabak, hotel en aanverwante vakken.) In 1968 wordt het de Voedingsbond NKV, die later met de NVV-bond fuseert tot Voedingsbond FNV.
Zijn moeder, Petronella Schijvenaars, uit Oud Gastel, heeft na het lager onderwijs enige korte baantjes in de huishouding en wordt huisvrouw.
Ze hadden drie zoons: de oudste Louis, de middelste van ’55 die in het gastransport werkt en de jongste, die in het ziekenhuis werkt als kok en later, als de eigen keuken opgeheven wordt, in het magazijn.
Louis gaat, na het lager onderwijs in Ossendrecht en Oud Gastel naar de lagere tuinbouwschool in Oudenbosch. Deze keuze had te maken met de stukken grond die de familie bezat.
Hierna gaat hij nog vier jaar één dag per week naar Vught voor een studie mbo-agrarisch, waar naast fruitteelt en bloementeelt ook het handelsgebeuren aan de orde komt.
Louis is getrouwd in 1983 met José Baselier uit Kruisland, geboren in 1951. Ze hebben geen kinderen.
Na de lagere school gaat ze naar de huishoudschool.
Ze werkt 40 jaar bij C&A. Vanaf haar huwelijk is ze lid van de vakbond, de Dienstenbond. Als ze 61 jaar is gaat ze vervroegd met pensioen, mede door haar gezondheidstoestand.
Werk
In 1970 gaat Louis werken in het klooster van de zusters Franciscanessen in Oudenbosch, als tuinman all round. Hij fungeert ook als chauffeur voor de zusters.
In het klooster zaten ooit 300 zusters en in het bijbehorende internaat 250 à 300 meisjes.
Er werkten toen 7 man vast personeel in het buitengebeuren. Naast het onderhoud van de siertuinen en de sportvelden werd er ook gezorgd voor verse groenten en fruit, het hele jaar door. Ook melk en vlees kwam uit eigen productie. Doordat dit helemaal is weggevallen en er anno 2016 nog maar een kleine dertig zusters over zijn, werkt Louis nu nog alleen voor de tuinen en als chauffeur. Er zijn alleen nog wat sierkippen.
De familie Goris had ook nog, gedurende vijftien jaar een eigen tuincentrum in Oud Gastel. Louis moest dan twee maal per week ’s morgens vroeg naar de veiling in Bleiswijk. Ze zijn er mee gestopt, omdat er het nodige aan vervanging toe was en de concurrentie van de grotere tuincentra te veel werd.
De vakbeweging
In 1977 werd Louis lid van de vakbond. Omdat de rechtspositie en de cao overeenkwamen met die van ‘Verpleging en verzorging’ werd het de Kabo, de roomse ambtenarenbond, afdeling Roosendaal.
In die afdeling was de oud-postmeester van Oud Gastel, de Jong voorzitter. Verder in het bestuur treffen we aan Rens Luykenaar als secretaris, Cor de Klerk, jr. als penningmeester, (Senior was secretaris van de FNV-afdeling).
Na de oprichting van de Federatie FNV in 1976 komt in 1980 de federatie AbvaKabo tot stand en in 1982 volgt de fusie.
Bestuur, etc.
Als Louis eenmaal gestopt is met het tuincentrum komt hij in het bestuur van de afdeling Roosendaal.

Omdat er, zegt hij, weinig activiteiten waren in de ambtenarenbond, gaat hij ook in het bestuur van de FNV, waar hij even later de Klerk opvolgt als secretaris,
Vanuit de FNV komt hij in de commissie voor economische zaken (waar ook Conny Kerkhof- Mos in zat. Er volgt, onder andere, nog de belastingservice, waar hij vanaf 2004 de coördinator wordt.
Als de afdeling Roosendaal en Bergen op Zoom van de ambtenaren worden samengevoegd wordt Louis eind 1980 2e voorzitter onder voorzitter Wil Visser, die later districtsbestuurder zou worden.
Op dit moment is hij in Roosendaal 2e voorzitter van Lokaal FNV.
Als ik vraag naar de nieuwe structuur van de FNV, wijst hij op al die losse bondjes, die proberen eigen macht en zeggenschap te behouden. Versplintering dus. En zeker lokaal is dat ook zo!
Hij vindt de verandering duidelijk positief. Het gaat er om, aldus Louis, wat het beste is voor de leden. Wie zou dat durven tegenspreken! Hij benadrukt nog, dat het houvast van de leden – ik ben lid, bijvoorbeeld, van de bouwbond – dat zoiets maar betrekkelijk is. Als leden bellen met een probleem, en je vraagt ze naar hun bond, krijg je heel vaak gewoon ten antwoord: FNV. Er verandert dus weinig! En bovendien, de leden zitten natuurlijk nog steeds in hun eigen sector.
Ondertussen is Louis nog steeds druk bezig met de bond en met zijn hobby, het distribueren van de regenbuien over West-Brabant. Ik bedoel, dat hij een privé weerstation in huis en in de tuin heeft!

Terug naar http://home.kpn.nl/vakbondsoverzicht