Terug naar FNV Bouw of WERKpagina

Bruijns,JPA: JAN

De familie
Jan is van de jaargang 1939, net als zijn vrouw Elly. Hij komt uit de Torenstraat, toen de Nieuwe Markt er nog niet was. Het Missiehuis stond er!
Zijn vader, Adrianus, van 1909, was van beroep timmerman (uitvoerder). Hij was ongeveer 65 jaar lid van de vakbond St. Joseph!
Zijn moeder, van 1907, was 'gewoon' huisvrouw. Ze kregen zeven kinderen!
Bij Elly in de familie is de vakbond ook geen vreemde: Piet Kokke, inmiddels bijna 90 jaar jong, dit jaar getooid met de fnv - speld van 70 jaar lidmaatschap, kennen we al uit het vorige jubileumnummer van de afdeling Roosendaal van de FNV Bouw.
In huis werd geregeld over de vakbond gesproken! Ook de broer van pa, Piet Bruyns, zat in de bond: St. Eloy.

VARA
Over politiek werd minder gesproken  dan over de vakbond. Maar als er over gesproken werd was het de KVP! En de VARA mocht niet opgezet op de draadomroep! Het was nog een tijd, dat er voor andersdenkenden in deze streken geen werk was!

Een 'roje'!
Na de ambachtschool ging Jan werken. Dat werd al gauw overdag werken en 's avonds naar de avondschool! Jan wou zich ontwikkelen, zoals ook verderop weer naar voren komt.
Toen werd hij voor het eerst voor 'roje' uitgemaakt. Op een avond, toen hij niet naar de avondschool moest, ging hij naar de mis. In de preek werden de aanwezige gelovigen door een pater voor rotte vis uitgemaakt: ze moesten meer doen! Thuis gekomen uitte Jan zijn ongenoegen: wat moest hij nou toch nog meer doen? De hele dag werken, 's avonds hard leren! Was dat niet genoeg. Zijn vader moest niets hebben van die 'opstandigheid' en verweet hem een 'roje' te zijn!

Kerkbezoek
Om aan te geven hoe ver de invloed van de geestelijken in deze streek reikte, gaf Jan het voorbeeld van een kennis, Piet Geers. Piet was leraar smeden op de ambachtschool. Hij kon 's zondags geen kerkdienst overslaan, omdat dit wel eens ten koste zou kunnen gaan van zijn vaste aanstelling op deze school. Immers, in het schoolbestuur zat … Deken Van Mierlo!

De Randstad
Na enige tijd, met werk bij de Wouwse Statie, in Bergen op Zoom en bij Koot in Breda, ging hij, net als zo velen hier, in de Randstad werken. Jan werd er timmerman in de bouw. Hij kwam daarbij natuurlijk in een omgeving waar vooral veel niet - katholieken waren. En dat laat zijn sporen na!

St. Joseph
In de bond, St. Joseph, kwam hij al gauw in het bestuur en ook in de Bondsraad. In het bestuur van St. Joseph werd hij 2e penningmeester, in het lokale bestuur van de KAB, later NKV, werd hij bestuurslid. Daarbij heeft hij gedurende 35 jaar ook nog leden bijgestaan bij het invullen van hun belastingpapieren. Aanvankelijk was dat zelfs in heel West - Brabant.
In 1980 werd hij opzichter van de woningstichting St. Joseph. (Jan Geersen zat daar al in het bestuur.)

BNA
Maar de drang om verder te studeren liet zich gelden; hij ging naar de MTS in de Witte de Withstraat in Rotterdam, voor de studie BNA. 's Avonds! Twee avonden per week, na het werk,  naar Rotterdam. Vijf jaar lang, totdat hij zijn diploma had! Doe het hem maar eens na!
Zo'n studie is echt zwaar, met als gevolg dat Jan in 1982 moest stoppen met zijn bestuursfuncties in de vakbond.

Alweer
Toen de VVD, met  wethouder Anton de Leeuw, een eigen woningbouwvereniging, AWR, begon, in 1982, die een einde maakte aan het  monopolie van St. Joseph (het Gemeentelijk Woningbedrijf mocht niet bouwen.), had dat verregaande gevolgen voor St. Joseph. Er moesten drie opzichters uit! En van hen was Jan. Hij solliciteert, en wordt aangenomen bij de AWR. Bij St. Joseph is men er niet blij mee, dat zo'n 'roje' bij de concurrent gaat werken. Maar wat moet hij! (De AWR wordt later de ARWON en nog later de Aramis!)

Die 'roje' gaat, 'lang geleden', als klarinettist bij de Gildenzonen, wel mee op Bedevaart naar Wittem (Jan:"Er is daar ooit een beeldje in een put gevallen of zo iets."). Maar ook ging men op zondagmorgen met het NKV vanaf de Bredaseweg wel te voet naar de Mariakapel in de Zeg (Zegge voor boven-de-sloters). Maar dat katholieke, aldus Jan, ging wat "naast me heen". Zaken als Rerum Novarum of Credo Pugno speelden geen rol in zijn leven.                

NKV.NVV
Er bestond, aldus Jan, in NKV-kringen, in het bestuur, een behoorlijke antipathie tegen het NVV. Vooral Harry Wouters was een fel tegenstander van de fusie, Geert Vos veel minder.
Er ontstond tijdens dat samengaan een zekere afstand tussen de voor- en tegenstanders. Voor sommige NKV-ers was Jan Bruijns, dat is in dit verhaal dus voor de derde keer, gewoon een 'roje'. Het is niet zo heel erg vreemd, dat Jan zo weinig problemen had met de fusie: tijdens zijn werk in de Randstad had hij constant te maken met mensen van het NVV, die daar immers een grote meerderheid vormden.
Nog tijdens het landelijke fusieproces kwam het bericht dat het NKV geen eigen gebouwen meer moest hebben. Het antwoord in Roosendaal was, dat men het Gildenhuis in een aparte stichting onderbracht.
Jan herinnert zich nog een grote staking, met betrekking tot de CAO, in de bouw. Terugkomend uit het Westen, merkte hij er in Roosendaal niets van, van een staking. Toen hij naar de in aanbouw zijnde Wildenborch ging, rond 1969, om daar het werk plat te krijgen, werd hij door de politie van de bouw afgezet. Men heeft toen contact opgenomen met de landelijke stakingsleiders. Die namen op hun beurt contact op met de directie van Wilma. Die moest zorgen dat Jan cs. toegang kregen tot het bouwobject om de mensen op te kunnen roepen om het werk neer te leggen. Anders zou de bond heel Wilma, de aannemer van de Wildenborch, besmet verklaren en dus plat leggen. De directie gaf toe, waarop ook bij Wilma in Roosendaal, na enige opwekkende woorden van de districtsbestuurder, gestaakt werd.
Na ruggespraak met de stakingsleiders is er toen een actie ondernomen om ook bij Dekkers, die toen de Kroevenflats bouwde, het werk stil te leggen. Dit lukte wonderwel, zonder veel tegenstand.
Nu kun je de achtergrond van Jan af en toe nog steeds goed merken. De flat van een buurman is nogal donker door een grote boom. Jan, de vakbondsman, duikt meteen achter de computer, om te kijken wat de NEN-norm zegt, over lichthinder en, daar is de man uit de bouw, over de plichten van de woningbouwvereniging Aramis.
Interview 28 april en 11 mei 2005
Terug naar het BEGIN of FNV Bouw

.