ARIE NOTENBOOM .

Lid van de Vervoersbond FNV sinds 1942. In die tijd was dat de N.V., de Nederlandse Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, later van Vervoerspersoneel NBV. Van de N.V. kennen we de Roosendaalse bestuurders Frans Oudens en C.Jongenelen. Vanaf '47 oefent Arie allerlei bestuursfuncties uit. Eerst als (tweede) secretaris, dan voorzitter. Hij wordt ook voorzitter van de NVV-Bestuurdersbond en van de landelijke afdeling van machinisten. Nu beperkt hij zich tot Roosendaal, hoewel er, misschien door zijn gedegen opleiding op de NVV-topkaderschool (in Epe, twee jaar eenmaal per week), nog steeds druk op hem uitgeoefend wordt door de landelijke uitkeringsgerechtigdenbond in Utrecht. Maar ook hier is nog genoeg te doen.

St. RaphaŽl en Mandement
Hij vindt dat er in het verleden heel wat strijd is geweest met de katholieke spoorbond St.RaphaŽl. Het NVV is altijd veel meer op de barricades: opkomen voor je rechten. St.RaphaŽl liet zich gauwer inpakken, deed ook niet mee aan akties, liet zich leiden door het gezag.
Vooral in de tijd na het Mandement was het heel moeilijk voor het NVV in Roosendaal. Een zaal was bijna niet te krijgen. Alleen in zaal Keizershof in de Molenstraat kon vergaderd worden. Dus zelfs in het Gildenhuis niet!
Arie heeft toen heel wat katholieke NVV-leden met gewetensnood aan de deur gehad. sommige gingen in Essen biechten! Eťn die wilde trouwen, maar dan, drie dagen er voor, tegen de pastoor moest zeggen dat hij NVV-lid was. Met alle gevolgen van dien. Arie had de oplossing. Hij schreef de man gewoon uit, zodat hij rustig kon trouwen. Vlak na zijn huwelijk meldde hij zich uiteraard weer aan als lid. Zoals Arie dan zegt: "Die heeft onze lieve heer voor het altaar besodemieterd." Anderen gingen ook speciaal naar Essen om te biechten, of naar de wat soepeler Paters. Maar heel wat bedankten onder deze kerkelijke druk voor het NVV! Arie stelt vast dat "Pausen waar we wat aan hebben, gauw dood gaan. " Hij doelt daarbij natuurlijk op Joannes XXIII.

Prova en FNV
Dit alles heeft toch tot ver in de zestiger jaren geduurd, toen, met Provo en zo, men losser van het gezag kwam te staan. De Vervoersbond had toen zo'n 400 leden.Wel legt hij er de nadruk op dat hij er niets tegen heeft dat mensen geloven. Maar de dwang op mensen staat hem tegen. van alles mag niet op straffe van … Later is dat weggeŽbd.
Gelukkig is er meer begrip gekomen. De federatie-gedachte is gaan leven: alles bij elkaar doen en.dan ťťn bond, de FNV,vormen. Wel hebben sommigen hier in het NKV halsbrekende toeren verricht om een deel van het bezit buiten de fusie te houden. Dat is "gelukt" bijvoorbeeld met het Gildenhuis. Het was ook interessant met de subsidie van de gemeente, waar de Katholieke Werknemers (Van Haperen) en de KVP wel voor zorgden. Vanaf 197 4 zat Arie in de Gemeenteraad.

Kraker
Een ander aspekt van Arie: lang voordat de term kraker bekend was, heeft Arie. toen hij ging trouwen, uit pure noodzaak, een huis gekraakt in de Willem Barentszstraat. Toen hij met de wat gematigder PvdA-man Koppenol naar het Bureau Huisvesting ging, moest deze hem geregeld tegen zijn schenen schoppen, om hem tot rust te manen.
Voor de oorlog had je hier al Lieuw (?), Berghege, een timmerman en fijn katholiek en Jongeneelen.

Arie besluit het interview met: "Fijn dat we als andersdenkenden en katholieken goed samen kunnen leven en opkomen voor de noden van de mensen. "

Gesprek 1991 Terug naar het begin of FNV Bouw of werkpagina