GEERT VOS (interview uit 1991!)

Lid van de vakbond (KABO) sinds 1931. Hij laat de gouden FNV-speld met diamant zien, voor 60 jaar lidmaatschap. Die met robijn, voor 50 jaar ( met dat rode steentje, volgens zijn vrouw) heeft hij ook nog. Net als de koninklijke onderscheiding. Eťn van de 18 kleinkinderen dacht dat zo'n pak met een strikje een speciaal merk was, een soort Levi. Z'n vrouw heeft het moeilijk met die strikjes:40 jaar als directeur levert goud, terwijl even lang borstels maken bij Munt (de Vero) brons oplevert. Je moet het eigenlijk alleen krijgen voor iets waar ge niets mee verdient, vindt ze. Dan heeft Geert het strikje dubbel en dwars verdiend!
In 1938 kwam hij al in het bestuur, eerst als secretaris, later als penningmeester. Hij stopt als NKV en NVV verder gaan als FNV: de jongeren moeten het maar over nemen. De FNV-belastingservice doet hij nog steeds. ( "Oort valt best mee als je zoveel jaren ervaring hebt.") Maar ook het Zieken Triduum en het parochieblad Radar. Zijn vrouw merkt op:" 't Zijn altijd dezelfde gekken. ." In ieder geval zijn er heel wat clubs in Roosendaal, waar Geert Vos in gezeten heeft.

Rerum Novarum
Rerum Novarum
en Q.A. werd op veel vergaderingen door de Geestelijk Adviseur aan de orde gesteld. Omstreeks 15 mei werd altijd het Feest van de Arbeid gevierd. Maar van Mater et Magistra, van Paus Joannes XXIII, en andere encyclieken merkte je niet veel meer. Dat waren gekke tijden, de zestiger jaren. Priesters gingen trouwen. Ook een adviseur van de werkliedenvereniging! Alles moest seks zijn in die tijd. Op school moesten kinderen al voorgelicht. De jeugd moest apart wonen in Van Dam woningen. Een stomme zet van Van Dam. Maar hij was nog jong, zegt Geert vergoelijkend .

NVV
Ondanks Rerum Novarum noemt hij de samenwerking met het NVV "niet slecht". Hij komt dan al gauw via Koppenol op Arie Notenboom, die hij vriendelijk "niet makkelijk" en "een eigenwijze" noemt. Maar dat Arie "een beet je" heeft meegewerkt aan de sluiting van het Gildenhuis", kan hij hem "nooit" vergeven. "Ofschoon ik wel met 'm overweg kan." De sluiting van het Gildenhuis, door het wegvallen van de gemeentesubsidie ( slechts 18000 gulden, zegt Geert) zit hem duidelijk hoog. Maar voor wie geldt dat eigenlijk niet? Hij legt uit wie er allemaal in zaten: 3 toneelverenigingen, een harmonie, de Sociale School. Allemaal op straat. En dat, volgens Geert, alleen maar voor een schouwburg (waar het geld naar toe ging) die voor de meeste Roosendalers niet te betalen is. Over de samenwerking van werklieden en middenstand, eertijds in de Volksbond (vanaf 1903) is hij duidelijk: Als er over de bazen gesproken werd, dan moest een werknemer soms de volgende dag al bij de baas op het matje komen. Zoals het Bertus v.d.Goes overkwam bij Laanen, van de tabak. Nee, de belangen van de werknemers zijn heel anders dan die van de middenstanders en de werkgevers. Samenwerking, zoals R.N. zegt, is goed, maar als het om de centen gaat, wordt het wel ietske anders.
De vakbond heeft veel bereikt, vindt Geert. Wij voegen er aan toe dat dat vooral komt door mensen zoals hij.

UIT de AANtekeningen
Geschiedenis van de R.K. vakbeweging in Roosendaal gemaakt, vanaf 1904, de oprichting, in 1985 (of 1979? Is dat de historie 1931?) door Geert Vos en Jan Mertens, zijn zwager, die getrouwd is met de zus van zijn vrouw. Jan Mertens was voorzitter Diocesane Bond Breda en later voorzitter van de Nederlandse katholieke arbeidersbeweging. Ook staatssecretaris en collega van Wim Kok.
ook van de Jonge Werkman.
Hij is nog steeds (1991) lid van het FNV, al sinds 1931. Hij heeft inmiddels de gouden speld met rood steentje (robijn, van 50 jaar lid) en diamant, van 60 jaar lid.
Hij heeft een Koninklijke onderscheiding: alleen als je het krijgt voor iets waar je niets mee verdient. Voor 40 jaar in de bond: goud; een borstelmaker bij Vermunt krijgt voor 40 jaar brons! zijn kleindochter had het over een pak met een strikje, zo'n speciaal merk! (Moe vond het erg!)
In 1938 kwam Geert in het bestuur. In 1945 kwamen er opnieuw verkiezingen. Tot de overgang naar het FNV was hij secretaris, later penningmeester van de KAB.
Gepensioneerd is hij nu. Maar hij vult nog steeds, met vader en zoon De Klerk, belasting formulieren in voor de leden in het Eurohonk in de Van Gilselaan. Dank zij de jaarlijkse cursus viel "Oort", de zoveelste belastingverandering, best mee, als je het al 40 jaar doet, dat invullen. En er kwamen niet veel klachten van de belasting terug!

Volksbond
Bij het begin, de Volksbond in 1904, waren er ook middenstanders lid. (Het archief begint helaas in 1913!) In dat jaar werd de Volksbond omgezet in de R.K. Werklieden Vereniging en Gildenbond. De kapelaan van de St. Janskerk was er mee begonnen, de oprichter dus. In dat jaar 1913 gingen de middenstanders en werkgevers er uit.
Wel was er nog samenwerking in de standsorganisatie. Maar de belangen van de werknemers lagen heel anders dan die van middenstanders en werkgevers.
Er werden dingen besproken met de werkgevers er bij, en dan kreeg het personeel dikwijls last!
Er werd gesproken over de bazen, en dat als er een afgevaardigde van de baas bij was. dat ging niet goed.
Samenwerking wel, maar als het om de centen gaat, wordt het wel iets anders.
Bertus van der Goes werkte bij Lanen en de andere dag moest v.d.Goes al op het matje komen. Want dan was het besproken. (Lanen is de tabaksfabriek, later Hudson, op de Markt en dan naar Essen gegaan.)
Als Geert een aantal notulenbladen van de KAB meegeeft, zegt zijn vrouw: "'t Kan maar dienen!"
Als je informatie zoekt over R.K. kosthuizen, zit je al heel gauw in de openbare leeszaal!
Al in 1920 zitten er twee leden van de Gildenbond, Valkenburg en Raats in de gemeenteraad. Ze kwamen toen uit met een aparte lijst. Pas vanaf ca. 1970 kwam er een echte KVP - lijst.
Ook in de Noodraad, na de Oorlog, kom je verschillende namen tegen van KAB, NVV en Middenstand. Met 9 KAB'ers!
Ook was er, na wat onenigheid, de Katholieke Unie, met Moerings, de voorzitter van de KAB, die toen hij wethouder werd "nevens zijn schoenen ging lopen". We moesten hem niet meer.
In 1948 werd Theunisse, van de RK Vervoersbond St. RaphaŽl wethouder.
De Katholieke Unie zat met dr. de Jonge en Moerings enkele jaren in de Raad. politiek hebben ze daar niets meer kunnen doen. (Grafisch, werkte bij Van poll Suykerbuyk.)
Moerings werd gewipt, met 5 ŗ 6 stemmen meerderheid werd het Theunisse. (net als Arie!)
De samenwerking met het NVV was niet slecht. Al was Arie Notenboom niet makkelijk en vooral eigenwijs.

Gildenhuis
Over het Gildenhuis (1897, Architect Vergouwen) Met gemeentesubsidie. Maar de Gemeente trok de subsidie in ten behoeve van de schouwburg. Arie Notenboom heeft daar nog een beetje aan meegewerkt! (Vergeef ik hem nooit, ofschoon ik wel met 'm overweg kon.) Het ging om f 18 000,-.
Toen het gebouw moest sluiten, zaten 3 toneelverenigingen, de Harmonie, de sociale School allemaal op straat. Leo de Bont had 600 leerlingen, zonder subsidie. Geert zucht over een vervlogen tijd.
De splitsing, van KVP en Werknemers, is nog maar een jaar of tien. Laatste Harry Wouters, als penningmester KAB.
In het bestuur van de KVP om de overgang van KVP naar Werknemers te bewerkstelligen.
Om werklieden vertegenwoordigd te hebben in de KVP. Dus niet meer als KW.
KVP bestond rond 1964 voornamelijk uit boeren. Toon Vos stond op de lijst van de Werknemers, evenals de inspecteur der belastingen, van de Parklaan. (Ook wethouder.)

Feest van de Arbeid
De invloed van R.N. in Roosendaal: elk jaar was er een bijeenkomst op het feest van de Arbeid, omstreeks 15 .5, bij goed weer in de tuin van het Gildenhuis.
Op het Sinterklaasfeest hadden we wel 2500 kinderen!
Mandement: het verstoorde de verhouding met de niet-katholieken? Nee, kwam wel aan de orde, stukken over de encyclieken, op praktisch alle vergaderingen, net als Q.A.
Paus Joannes XXIII. Jaren zestig gekke tijd: priesters gingen trouwen. Ook in Roosendaal. Oude Adviseur van de Werklieden vereniging. Alles moest seks zijn in die tijd. nu is dat afgezwakt. De kinderen moesten toen op school allemaal voorgelicht. Dat was een stomme zet van (Marcel) van Dam: de jeugd moest apart wonen. maar hij was nog jong! Hij zou zoiets nu ook wel niet meer doen.
Mater et Magistra werd niet meer in de afdelingen van de organisatie zelf besproken: wel in de Sociale School (en de Mediale) (60 leerlingen0
Over de Encyclieken wordt nu niet meer gesproken; de mensen hebben het nou door mekaar goed.

Armoede
Hele arme mensen zijn er nog wel maar armoede ligt aan TV, auto.
Armoede is als je aan eten en slapen te kort komt. Als je alleen AOW of bijstand hebt, is er altijd nog huursubsidie, etc.
Met een minimumloon zit je vaak nog slechter, want die krijgen over die ??, iets extra's niet.
Hij heeft gewerkt bij de gemeentelijke inspectiedienst electriciteit.
Heeft heel veel bereikt voor de mensen: werkkleding, werkuren. vroeger werkte je van maandag tot zaterdag 5 uur, 48 uur, 's Avonds, als er gebeld werd, kon je er naar toe. voor hetzelfde uurloon! en dan zaterdags werken!
Ik geloof niet dat ze dat terug kunnen draaien. 36 uur ziet hij ook niet zitten. De mensen gaan maar bijverdienen.
Bouwvakkers bouwen huizen voor een ander: dat moet ook niet kunnen.
Er moet wel gelegenheid zijn om te genieten: De Schouwburg in Roosendaal is voor 60 % voor mensen van buiten Roosendaal. Maar ja, 25 ŗ 40 gulden entree, wie gaat daar naar toe! En de eigenlijke verenigingen van amateurgroepen kunnen het niet meer doen. Repeteren, een paar keer per week.
Schouwburg is niks als een veilingzaal.
Mevrouw Vos: vraag me niet waar hij niet bij gezeten heeft. veel te veel. ik heb wel 's gefoeterd.
Hij ging naar Engeland (mijnenveger), en op de eerste dag in Hull was er al luchtalarm. terug uit Engeland en je (Geert) was al alle dagen overal bij. Er tussendoor, na de V1, vermeldt ze de 14 kleinkinderen, dan alweer tussen de 4 Ĺ en 18 jaar oud.

Secretaris
Op 4 mei 1945 wordt Geert als secretaris gekozen. De Gildenzonen waren al weer de straat op gegaan. En er kwam een officiŽle vergadering. November 1944 was men al begonnen.
Plakken voor de Gemeenteraad. Pas getrouwd en bij ouders inwonend. en dan 's nachts om twee uur thuis komend! (Aantekeningen zeggen dan:"Geen vrouw." ??)
er was ook "Eerbied in Godshuis", een soort Kath. Actie.
Zijn vrouw: De Stokslager! Een soort ordebewaarder. Hoefde verder niets te doen. In een blauw kostuum. Met sjerp! En insigne "EiG". Met een steek met pluim op liep je door de kerk. maar als een kind praatte …! Tegenwoordig mag dat. Je bent op bezoek in de kerk.
geert: Achter in de kerk kaarten! Zij: dat komt hier niet voor.
Credo Pugno: ook lid van geweest. Het ging om zelfopleiding, verdieping in godsdienstzaken, een studieclub. Het ging er ook om op het werk antwoord te kunnen geven. de godsdienst ook sociaal uit te dragen.
Boeken? Die zijn er nog steeds, zegt zijn vrouw. (Een dag later komt Geert op de Luciadonk "Van zand tot klei" brengen! Over de diocesane bond hier in West - Brabant en Zeeuws - Vlaanderen. Een aantal duplicaten van jaarverslagen had ik al gekregen.
Over het Zieken Triduum zegt hij nog: Straks kan ik aan de andere kant van de tafel gaan zitten.
En dan het parochieblad Radar: 't Zijn altijd dezelfde gebleven.
Interview april 1991 Naar het begin of FNV Bouw of de werkpagina