Medische eenheden en conversies

Opmerking: definities van concentratietermen zoals molariteit, molaliteit, osmolariteit, dichtheid, alsmede omrekeningsformules, zijn te vinden op een eigen pagina met concentratieformules.

De meeste medische concentratietermen zijn voldoende duidelijk: mg/L is milligram per liter, pg/dL is picogram per deciliter, enzovoorts. Een enkele term lijkt wat ongebruikelijk: fL voor femtoliter (is gelijk aan kubieke micron) of meq voor millimol-equivalent. Osm slaat op de osmolaliteit. De breuk /d wil zeggen per dag en /h is per uur.
Termen met een U erin slaan doorgaans op standaard metingen van de biologische activiteit van een verbinding. Voorbeeld: IU is international units (internationale eenheden). Een wazige term is de EU. Deze kan van alles betekenen: Ehrlich units, Elisa units (enzyme-linked immunosorbent assay), enzyme units, endotoxin units (soms ETU). kDa staat voor kilodalton, met dalton = atomic mass unit.

Enigszins lastig is de conversie van een concentratie van gram per liter naar mol per liter of omgekeerd. Daarvoor moet de molmassa bekend zijn. Onderstaande tabel geeft van een groot aantal in de geneeskunde gebruikelijke verbindingen de molmassa en de conversie tussen gebruikelijke eenheden.

Toelichting op de tabel.


A
VerbindingConversieMolmassa
Acetaminofeen (Tylenol)μmol/L = mg/L x 6.62151.16
Acetoazijnzuur 102.09
Acetohexamideμmol/L = ng/mL x 0.00308324.43
Aceton 58.08
Acetylsalicylzuurmmol/L = mg/L x 0.00724138.12
Adenosine 3',5' cyclisch monofosfaat (cyclisch AMP) 329.21
Adrenocorticotroop hormoonpmol/L = pg/mL x 0.2204541.14
Alanine 89.09
Alcohol bepaling: Acetonmmol/L = mg/L x 0.017258.08
Alcohol bepaling: Ethanolmmol/L = mg/L x 0.021746.07
Alcohol bepaling: Isopropanolmmol/L = mg/L x 0.016660.10
Alcohol bepaling: Methanolmmol/L = mg/L x 0.031232.04
Aldosteron in serum of plasmapmol/L = ng/dL x 27.7360.44
Aldosteron in urinenmol/d = μg/24h x 2.77360.44
Alfa aminozuur: stikstof, in urinemmol/d = mg/24h x 0.071414.0067 (stikstof)
Alprazolamnmol/L = ng/mL x 3.24308.77
Aluminium in serum of plasmanmol/L = μg/L x 37.126.981
Aluminium in urineμmol/d = μg/24 h x 37.126.981
delta-Aminolevulinezuurμmol/d = μg/d x 0.007626131.13
delta-Aminolevulinezuurμmol/L = mg/dL x 76.26131.13
Amfetamineμmol/L = mg/L x 7.40135.21
Amikacineμmol/L = mg/L x 1.708585.59
Aminoboterzuur 103.12
Aminozuur: stikstof (N) 14.01
Amiodaron (desethylamiodaron)μmol/L = mg/L x 1.55645.32 (amiodaron)
Amitriptylineμmol/L = mg/L x 3.60277.41
Amitriptyline: Nortriptylineμmol/L = mg/L x 3.80263.38
Amitriptyline: gecombineerde metabolieten (A + N)μmol/L = mg/L x 3.60 (of 3.7) 
Ammonia als ammonia (NH3) 17.03
Ammonia als ammonium (NH4) 18.04
Ammonia als stikstof (N)μmol/L = mg/L x 71.414.01
Amobarbitalμmol/L = mg/L x 4.42226.28
Amoxapine + metaboliet 8-Hydroxyamoxapine (A + 8HA):μmol/L = mg/L x 3.19313.79 (amoxapine)
Amoxycilline 365.4
Androsteendionnmol/L = ng/dL x 0.0348286.42
Androsteron 290.45
Antidiuretisch hormoon (vasopressine)pmol/L = pg/mL x 0.9401084.23*
Aprobarbital 210.23
Arginineμmol/g Cr = mg/g Cr x 0.65174.20 !
Arseen in haarnmol/g = μg/100g x 0.1374.92
Ascorbinezuur (Vitamine C) 176.13
Asparagine 132.12
Aspartinezuur 133.10

B
VerbindingConversieMolmassa
Barbitalμmol/L = mg/L x 5.43184.20
Barbituraat als Barbiton 184.19
Barbituraat als Natrium fenobarbital 254.22
Barbituraat als Fenobarbital 232.24
Bilirubine: in serumμmol/L = mg/dL x 17.1584.67
Bromidemmol/L = mg/L x 0.012579.90
Bupivacaine (BPVC)μmol/L = mg/L x 3.47288.43
Bupivacaine: gesynthetiseerd bpvc is een racemaat; de zuivere S-enantiomeer Naropin:---328.89
Butabarbitalμmol/L = mg/L x 4.71212.25
Butalbitalμmol/L = mg/L x 4.46224.26

C
VerbindingConversieMolmassa
C-Peptidepmol/L = ng/mL x 3303020.3
Cadmiumμmol/L = μg/dL x 0.089112.41
Cadmiumμmol/d = ng/d x 0.0890112.41
Caffeine in serumμmol/L = μg/mL x 5.15194.20
Calcium in serummmol/L = mg/dL x 0.25040.08
Calcium in urinemmol/d = mg/24h x 0.025040.08
Carbamazepine (Tegretol)μmol/L = mg/L x 4.23236.26
Carbenicillineμmol/L = mg/L x 2.64378.40
beta-Caroteenμmol/L = mg/L x 1.86536.89
Catecholaminen in plasma: Epinefrinenmol/L = pg/mL x 0.00546183.21
Catecholaminen in plasma: Norepinefrinenmol/L = pg/mL x 0.00591169.18
Catecholaminen in urine: Epinefrine - Totaalnmol/d = μg/d x 5.46 
Catecholaminen in urine: Epinefrine/Creatinine verhoudingnmol/mmol Cr = μg/mg Cr x 617 
Catecholaminen in urine: Norepinefrinenmol/d = μg/d x 5.91169.18
Catecholaminen in urine: Norepinefrine/Creatinine verhoudingnmol/mmol Cr = μg/mg Cr x 669 
Chenodeoxycholinezuur 392.56
Chlooramfenicolμmol/L = mg/L x 3.09323.13
Chloordiazepoxide (Librium)μmol/L = mg/L x 3.34299.76
Chloorimipramine 314.86
Chloorpromazine (Thorazine)μmol/L = mg/L x 3.14318.86
Chloorpropamide (Diabinese)μmol/L = mg/L 3.61276.75
Chloral hydraatμmol/L = mg/L x 6.69165.40*, als chloral: 149.40
Chloroquineμmol/L = mg/L x 3.13319.92
Cholesterolmmol/L = mg/dL x 0.0259386.66
Cholinezuur 408.56
Cimetidine (Tagamet)μmol/L = mg/L x 3.96252.34
Citroenzuurmmol/d = mg/d x 0.00521192.13
Citrulline 175.19
Clomipramine inclusief Desmethylclomipramineμmol/L = mg/L x 3.18314.86 (clomipramine)
Clonazepam (Klonopin)nmol/L = μg/L x 3.17315.72
Clonidine (Clorpres)nmol/L = μg/L x 4.35230.09; Clorpres is HCl-zout
Clorazepate, als Desmethyldiazepam (nordazepam)μmol/L = mg/L x 3.69270.7
Cocainenmol/L = ng/mL x 3.296303.35
Codeïnenmol/L = ng/mL x 3.340299.36; de vaste stof is een H3PO4.1/2H2O zout
Cortisolnmol/L = μg/L x 0.0157 
Cortisol - vrij, in urinenmol/d = μg/d x 2.759362.465
Creatinemmol/d = mg/24h x 0.0076131.14
Creatinine in vruchtwaterμmol/L = mg/dL x 17.1 
Creatinine in urinemmol/d = g/24h x 8.84113.12
Creatinine in serum of plasmaμmol/L = mg/dL x 88.4113.12
Creatinine ClearancemL/s/m2 = mL/min x 0.01667 
Cyanideμmol/L = mg/L x 38.426.02
Cyanocobalamine (Vitamine B) 1355.42
Cyclisch AMP (nier)nmol/mmol Cr = μmol/g Cr x 113.1329.21 !
Cyclosporinenmol/L = μg/L x 0.8321203 (cyclosporine A)
Cystineμmol/g Cr = mg/g Cr x 0.94240.30 !
Cystinemmol/mol Cr = μmol/g Cr x 0.113240.30 !
Cystineμmol/d = mg/24h x 8.32240.30*

D
VerbindingConversieMolmassa
Dehydro-epiandrosteron 288.43
Dehydro-epiandrosteronsulfaat (DHEAS)μmol/L = μg/mL x 2.71368.48
11-Deoxycortisolnmol/L = μg/L x 2.89346.47
Deoxycholinezuur 392.56
Desipramine (Norpramin)μmol/L = mg/L x 3.75266.39
Desmethylsuximide 189.21
Diazepam (Valium)μmol/L = mg/L x 3.51284.75
Dicumarol 336.3
Difenhydramineμmol/L = mg/L x 3.92255.36
Difenylhydantoine (Dilantine)μmol/L = mg/L x 3.96252.27
Digitoxinenmol/L = μg/L x 1.307764.92
Digoxinenmol/L = μg/L x 1.2805780.95
Dihydrotestosteron (DHT)pmol/L = ng/dL x 34.4290.4
Dihydrotestosteron: Testosteron - totaalnmol/L = ng/dL x 0.0344 
Dimenhydrinaat, als Difenhydramine (dramamine)μmol/L = mg/L x 3.92255.36 (difenhydramine)
Dimethadion 129.12
Disopyramide (Norpace)μmol/L = mg/L x 2.95339.48
Disulfiramμmol/L = mg/L x 3.37296.546
Dopamineμmol/mol Cr = μg/mg Cr x 738 
Dopaminepmol/L = pg/mL x 6.53153.18
Doxepine (Sinequan)μmol/L = mg/L x 3.58279.37
Doxepine: metaboliet Desmethyldoxepineμmol/L = mg/L x 3.58 
Doxepine: gecombineerde metabolieten Dox. + DDox.μmol/L = mg/L x 3.58 

E
VerbindingConversieMolmassa
Epinefrinenmol/d = μg/24h x 5.46183.21
Estradiolpmol/L = ng/dL x 36.7272.39
Estriol - niet geconjugeerdnmol/L = ng/mL x 3.47288.39
Estronpmol/L = pg/mL x 3.70270.37
Ethanolμmol/L = mg/L x 21.746.07
Ethchlorvynol (Placidyl)μmol/L = mg/L x 6.92144.61
Ethosuximide (Zarontin)μmol/L = mg/L x 7.08141.17
Ethyleenglycol 62.07
Etiocholanolon 290.45

F
VerbindingConversieMolmassa
Fenacetineμmol/L = mg/L x 5.58179.22
Fenobarbital (Luminal)μmol/L = mg/L x 4.31232.24
Fensuximideμmol/L = mg/L x 5.28189.21
Fenylalanine 165.19
Fenylbutazon (Butazolidin) 308.37
Fenytoine (Difenylhydantoine, Dilantin)μmol/L = mg/L x 3.96252.27
Fluorideμmol/L = pg/μL x 0.0526
= mg/L x 52.6
19.00
Flurazepamμmol/L = mg/L x 2.58387.88
Flurazepam: Desalkylflurazepamμmol/L = mg/L x 3.46288.9
Flurazepam: gecombineerde metabolietenμmol/L = mg/L x 3.02 
Folaat in compleet bloed of in serum, als Pteroylglutaminezuurnmol/L = ng/mL x 2.265441.40
Fosfor (PO4) in serummmol/L = mg/dL x 0.32330.97
Fosfor (PO4) in urinemmol/d = mg/d x 0.032330.97
Fructose 180.16
Fytaninezuur 312.54

G
VerbindingConversieMolmassa
Galactose 180.16
Galzuren (totaal)μmol/L = μg/mL x 2.45408.58 (cholinezuur)
Gentamicineμmol/L = mg/L x 2.09477.61 (gentamicine C1)
C2 is 463.59
C1a is 449.56
Glipizideμmol/L = ng/mL x 0.00224445.55
Glucosemmol/L = mg/dL x 0.0555180.16
Glucose in plasmammol/L = mg/dL x 0.0555180.16
Glucose in urinemmol/d = g/d x 5.55180.16
Glutamine 146.15
Glutaminezuur 147.13
Glutethimide (Doriden)μmol/L = mg/L x 4.60217.26
Glyburideμmol/L = ng/mL x 0.00202493.99
Glycerol - vrijmmol/L = mg/dL x 0.10992.10
Glycine 75.07
Goud in serumμmol/L = μg/dL x 0.0508196.97
Goud in urineμmol/L = μg/L x 0.00508196.97
Guanosine 3', 5' cyclisch monofosfaat 345.22

H
VerbindingConversieMolmassa
Haloperidol (Haldol)nmol/L = ng/mL x 2.66375.87
Hemoglobine (Fe) 16114
5-HIAA (5-hydroxy-indolazijnzuur) 191.19
Histidine 155.16
Homogentisinezuur 168.16
Homovanillinezuur (HVA)μmol/mmol Cr = mg/24h x 5.49182.17
Homovanillinezuur (HVA)mmol/mol Cr = μg/mg Cr x 0.621182.17*
Hydromorfon (Dilaudid)nmol/L = ng/mL x 3.50285.34; Dilaudid is HCl-zout 321.81*
beta-Hydroxybutyraat (BHB)μmol/L = mg/L x 9.61104.12 (2-hydroxyboterzuur)
25-Hydroxycholecalciferol 400.64
17-Hydroxycorticosteroiden (17-OHCS) (als cortisol)μmol/d = mg/d x 2.759362.465
5-Hydroxyindolazijnzuurμmol/d = mg/24h x 5.23191.19
17-Hydroxyprogesteronnmol/L = μg/L x 3.03330.47
Hydroxyprolineμmol/d = mg/24h x 7.63131.13
Hypoxanthine 136.11

I-J
VerbindingConversieMolmassa
Ibuprofenμmol/L = μg/mL x 4.85206.28
IJzerμmol/L = μg/dL x 0.17955.85
IJzer in urineμmol/d = μg/d x 0.017955.85
IJzer in weefsel (lever)μmol/g = μg/g x 0.017955.85
IJzer: Totale ijzer bindingscapacteit (TIBC)μmol/L = μg/dL x 0.17955.85
IJzer: Totale ijzer bindingscapaciteit (TIBC)TIBC Fractie = % x 0.0100 
Imipramine (Tofranil)μmol/L = mg/L x 3.57280.42
Imipramine: Desipramineμmol/L = mg/L x 3.75266.39
Imipramine: gecombineerde metabolieten (I + D)μmol/L = mg/L x 3.66 
Indicanen (indolen)
μmol/mmol Cr = mg/g Cr x 0.450251.30* (kalium indoxylsulfaat)
Insuline, humaanpmol/L = μU/mL x 7.185807.65 !
Insuline, humaanpmol/L = μU/mL x 6.9455807.65 !
Isoleucine 131.17
Isoniazideμmol/L = μg/mL x 7.29137.15
Isopropanol 60.10
Jood in urineμmol/L = μg/L x 0.00788126.90

K
VerbindingConversieMolmassa
Kalium 39.10
Kanamycineμmol/L = mg/L x 2.06484.506
17-Ketogene Steroiden (17-KGS)μmol/d = mg/d x 3.467288.429 (dehydro-epiandrosteron)
Ketonen, gemeten als acetonmmol/L = mg/L x 0.017258.08 (aceton)
17-Ketosteroidenμmol/d = mg/d x 3.47 of 3.44man: 288.4 (dehydro-epiandrosteron)
vrouw: 290.4 (androsteron)
Kinineμmol/L = mg/L x 3.08324.422; doorgaans is de vaste stof een HCl-zout, een sulfaat of een disulfaat
Kobaltnmol/d = μg/d x 17.058.93
Koper in urinenmol/d = μg/24h x 15.763.55
Koper in serum, plasmaμmol/L = μg/dL x 0.15763.55
Kwik in compleet bloednmol/L = μg/L x 4.99200.59
Kwik in urinenmol/d = μg/d x 4.99200.59

L
VerbindingConversieMolmassa
Lactogeen (placenta) 21600
Lactose Absorptie Test: Glucoseniveau wordt gemeten ter bepaling van Lactose conversie en absorptiemmol/L = mg/dL x 0.0555180.16 (glucose)
Leucine 131.17
Lidocaine (Xylocaine)μmol/L = mg/L x 4.27234.33
Lithium 6.939
Lithocholinezuur 376.56
Lood in compleet bloedμmol/L = μg/dL x 0.0483207.2
Lood in urinenmol/d = μg/d x 4.83207.2
Lood in haar, nagelsnmol/g = μg/g x 4.83207.2
Lorazepamnmol/L = ng/mL x 3.11321.2
Lysineμmol/g Cr = mg/g Cr x 0.77146.19 !

M
VerbindingConversieMolmassa
Magnesium 24.31
Mangaanμmol/L = μg/L x 0.018254.94
Maprotilineμmol/L = mg/L x 3.60277.41
Mefenytoineμmol/L = mg/L x 4.58218.25
Melkzuurmmol/L = mg/dL x 0.11190.08
D-Melkzuurmmol/L = mg/dL x 0.11190.08
L-Melkzuurmmol/L = mg/dL x 0.11190.08
Meperidine (Demerol, Pethidine)nmol/L = ng/mL x 4.04247.33
Mephobarbitalμmol/L = mg/L x 4.06246.27
Mephobarbital: Fenobarbitalμmol/L = mg/L x 4.30232.24
Meprobamaatμmol/L = mg/L x 4.58218.25
Metanefrinen - Totaalμmol/L = mg/L x 5.07197.23 (DL-metanefrine.HCl)
Metanefrine/Creatinine verhoudingμmol/mmol Cr = μg/mg x 0.574 
Methadonμmol/L = mg/L x 3.23309.45
Methanol 32.04
Methaqualon (Quaalude)μmol/L = mg/L x 4.00250.30
Metharbital 198.22
Methionine 149.21
Methotrexaatμmol/L = ng/mL x 0.00220454.46
Methotrimeprazineμmol/L = mg/L x 3.044328.48
Methsuximide, gemeten als N-Desmethylsuximideμmol/L = mg/L x 5.29189.21
Methsuximide 203.24
Methyldopa (Aldomet)μmol/L = mg/L x 4.73211.22
Methyprylonμmol/L = mg/L x 5.46183.25
Mexiletineμmol/L = mg/L x 5.58179.27
MHPG (3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol)μmol/d = mg/24h x 5.43184.19
Microglobuline 11800
Morfineμmol/L = mg/L x 3.50285.34; de vaste stof is een sulfaat

N
VerbindingConversieMolmassa
N-Acetylprocainamide (NAPA)μmol/L = mg/L x 3.61277.37
N-Acetylprocainamide: Procainamideμmol/L = mg/L x 4.25235.33
Natriumbromide 102.89
Nikkelnmol/L = μg/L x 17.0358.69
Nikkelnmol/d = μg/d x 17.0358.69
Nitrazepamnmol/L = ng/mL x 3.56281.27
Norepinefrinenmol/d = μg/24h x 5.91169.18
Normetanefrine, vrijnmol/L = pg/mL x 0.00546183.23
Nortriptylineμmol/L = mg/L x 3.80263.37

O
VerbindingConversieMolmassa
Ornithineμmol/g Cr = mg/g Cr x 0.86132.16
Orootzuur (6-uracilcarboxylzur)mmol/nmol Cr = mg/g Cr x 1.37156.10 !
Oxalaat (als watervrij oxaalzuur)μmol/d = mg/d x 11.190.03
Oxazepamμmol/L = mg/L x 3.49286.72
Oxycodon (Percodan)nmol/L = μg/L x 3.17315.367

P
VerbindingConversieMolmassa
Paraldehydeμmol/L = mg/L x 7.57132.16
Pentobarbital (Nembutal)μmol/L = mg/L x 4.42226.28
Ph... zie F...  
Porfobilinogeenμmol/d = μg/d x 0.00442226.23
Porfyrinen in faeces: Coproporfyrine Inmol/g = μg/g x 1.53654.72
Porfyrinen in faeces: Coproporfyrine IIInmol/g = μg/g x 1.53654.72
Porfyrinen in faeces: Uroporfyrine Inmol/g = μg/g x 1.20830.76
Porfyrinen in faeces: Uroporfyrine IIInmol/g = μg/g x 1.20830.76
Porfyrinen in faeces: Heptacarboxylzuur deriv.nmol/g = - - - 
Porfyrinen in faeces: Hexacarboxylzuur deriv.nmol/g = - - - 
Porfyrinen in faeces: Pentacarboxylzuur deriv.nmol/g = - - - 
Porfyrinen in faeces: Deuteroporfyrinenmol/g = - - -510.59
Porfyrinen in faeces: Mesoporfyrinenmol/g = - - -566.70
Porfyrinen in faeces: Protoporfyrinenmol/g = - - -562.67
Porfyrinen in compleet bloed: vrij Protoporfyrineμmol/L Erc. = μg/dL x 0.178562.67
Porfyrinen in urine: Uroporfyrine Inmol/d = μg/24h x 1.20830.76
Porfyrinen in urine: Uroporfyrine IIInmol/d = μg/24h x 1.20830.76
Porfyrinen in urine: Heptacarboxylzuur deriv.nmol/d = μg/24h x 1.27 
Porfyrinen in urine: Hexacarboxylzuur deriv.nmol/d = μg/24h x 1.34 
Porfyrinen in urine: Pentacarboxylzuur deriv.nmol/d = μg/24h x 1.43 
Porfyrinen in urine: Coproporfyrine Inmol/d = μg/24h x 1.53654.72
Porfyrinen in urine: Coproporfyrine IIInmol/d = μg/24h x 1.53654.72
Porfyrinen in urine: Copro I/Copro III verhoudingverhouding = - - - 
Pregnaandiolμmol/d = mg/24hr x 3.12320.50
Pregnaantriolμmol/d = mg/24hr x 2.97336.50
Primidon (Mysoline)μmol/L = μg/mL x 4.58218.26
Procainamide (Pronestyl) (actieve metaboliet: N-Acetylprocainamide; zie aldaar)μmol/L = mg/L x 4.25235.33
Procaine (Novocaine)μmol/L = mg/L x 4.23236.313; doorgaans als HCl-zout (272.774)
Prochloorperazineμmol/L = mg/L x 2.67373.95
Procyclidine (Kemadrin)μmol/L = mg/L x 3.48287.4
Progesteronnmol/L = ng/mL x 3.18314.47
Proinsulineμg/L = pmol/L x 0.0097 ?11981 ?
Proline 115.13
Propranolol (Inderal)μmol/L = mg/L x 3.86259.35
Propoxyfeen (Darvon)μmol/L = mg/L x 2.95339.48
Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) - Totaalμg/L = ng/mL x 1.0028-33 kDa
Protriptylineμmol/L = mg/L x 3.80263.37
Pyruvaat (als pyrodruivenzuur)μmol/L = mg/dL x 113.688.06
Pyrodruivenzuur 88.06

Q
VerbindingConversieMolmassa
Quinidineμmol/L = mg/L x 3.08324.42
Quinine zie kinine

R
VerbindingConversieMolmassa
RBC (rode bloed cel) folaatnmol/L = ng/mL x 2.265zie folaat
Reverse T3 (3,5,3'-Triiodothyronine)nmol/L = ng/L x 0.00154650.98
S
VerbindingConversieMolmassa
Salicylzuur (Salicylaat)mmol/L = mg/L x 0.00724138.12
Secobarbital (Seconal)μmol/L = mg/L x 4.20238.29
Seleenμmol/L = μg/L x 0.012778.96
Serine 105.09
Serotonine in serum of plasma (5-hydroxytryptamine)nmol/L = ng/mL x 5.68176.22
Serotonine in urine (5-hydroxytryptamine)nmol/d = ng/24h x 5.68176.22
Sex Hormoon Bindend Globuline (SHBG), gemeten als testosteronnmol/L = μg/dL x 34.7288.43 (testosteron), SHBG zelf is ca. 80-100 kilodalton
Stearinezuur 284.47
Stikstof in Faecesmmol/d = g/d x 71.414.01
Streptomycine 1457.41
Sulfanilamide 172.20

T
VerbindingConversieMolmassa
T3 (3,4,3'-Triiodothyronine)nmol/L = ng/dL x 0.0154650.98
T4 (Thyroxine)nmol/L = μg/dL x 12.9776.87
Taurine 125.14
Testosteron - Totaalnmol/L = ng/dL x 0.0347288.43
Testosteron - Biobeschikbaarnmol/L = ng/dL x 0.0347288.43
Thallium in compleet bloed (uitgevoerd op samengepakte erythrocyten)nmol/L = μg/L x 4.89204.38
Theofyllineμmol/L = mg/L x 5.55180.17
Thiocyanaatμmol/L = μg/mL x 17.258.08
Thiopentalμmol/L = mg/L x 4.13242.34
Thiopental metaboliet: Pentobarbitalμmol/L = mg/L x 4.30226.28*
Thioridazineμmol/L = mg/L x 2.70370.57
Threonine 119.12
Thyroxine - vrijpmol/L = ng/dL x 12.9776.87
Thyroxine - totaalnmol/L = μg/dL x 12.9776.87
Thyroxine Bindend Globuline (TBG), gemeten als thyroxinenmol/L = μg/dL x 12.9776.87 (thyroxine), TBG zelf is ca. 54 kilodalton
Tobramycineμmol/L = mg/L x 2.14467.5
Tocainideμmol/L = μg/mL x 5.20192.26
Tolazamideμmol/L = ng/mL x 0.00321311.44
Tolbutamideμmol/L = μg/mL x 3.70270.35
Topiramateμmol/L = μg/mL x 2.95339.36
Transcobalamine: Vitamine B12pmol/L = pg/mL x 0.7381355.42
Transcobalamine: Totale Onverzadigde B12 Bindingscapaciteitpmol/L = pg/mL x 0.7381355.42
Transcobalamine: Transcobalamine I & IIIpmol/L = - - - 
Transcobalamine: Transcobalamine IIpmol/L = - - - 
Transferrineg/L = mg/dL x 0.010077 kDa
Trazodoneμmol/L = mg/L x 2.69371.8
Trifluoperazineμmol/L = mg/L x 2.45407.51
Triglyceridenmmol/l = mg/dL x 0.0113885.43 (trioleine)
Triiodothyronine - vrij (T3)pmol/L = ng/dL x 15.7 
Triiodothyronine - totaal (T3)nmol/L = ng/dL x 0.0154650.98
Trimeprazineμmol/L = mg/L x 3.35298.5
Trimethadion 143.14
Trimipramineμmol/L = mg/L x 3.40294.42
Trioleine 885.45
Tryptofaan 204.22
Tyrosine 181.19

U
VerbindingConversieMolmassa
Ureum in vloeistoffen algemeen, serummmol/L = mg/dL x 0.35760.06*
Ureum: stikstof 28.01
Urinezuur in serum, vloeistoffen algemeenμmol/L = mg/dL x 59.5168.11
Urinezuur in urinemmol/d = mg/d x 0.00595168.11
Urobilinogeen 590.73

V
VerbindingConversieMolmassa
Valine 117.15
Valproinezuurμmol/L = mg/L x 6.93144.21
Vancomycineμmol/L = mg/L x 0.6901449.2
Vanillylmandelinezuur (VMA)μmol/d = mg/24h x 5.05198.17
VMA/Creatinine verhoudingμmol/mmol Cr. = μg/mg Cr x 0.571 
Verapamil en Norverapamilnmol/L = μg/L x 2.20454.62 (verapamil)
Vetzuren - Vrije vetzuren in serum (FFA: free fatty acids)μmol/L = mg/dL x 35.4282.47 (oliezuur)
Vitamine A (Retinol)μmol/L = μg/L x 0.00349286.46
Vitamine B1 (Thiamine HCl)nmol/L = μg/dL x 29.6337.27
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)pmol/L = pg/mL x 0.7381355.42
Vitamine B6 (Pyridoxine)nmol/L = ng/mL x 4.05169.18*
Vitamine C (Ascorbinezuur)μmol/L = mg/dL x 56.78176.14
Vitamine D (1,25 Dihydroxycalciferol, calcitriol)pmol/L = pg/mL x 2.40416.62
Vitamine D (25-Hydroxycholecalciferol)nmol/L = ng/mL x 2.496400.64
Vitamine D (Cholecalciferol) 384.64
Vitamine E (D-alfa-tocoferol)μmol/L = mg/dL x 23.2430.72

W-X-Y-Z
VerbindingConversieMolmassa
Warfarine (Coumadin)μmol/L = mg/L x 3.24308.33
Xanthine 152.11
Xylose Absorptietestmmol/L = mg/dL x 0.0666150.13
D-Xylose in urinemmol/5h = g/5h x 6.66150.13
Zilvernmol/L = μg/L x 9.27107.87
Zink in urineμmol/d = μg/24h x 0.01565.39
Zink in plasmaμmol/L = μg/L x 0.015365.39
Zink Protoporfyrine (ZPP, ZnPP)μmol/L = μg/dL x 0.0177 

Omrekening voor (medische) concentraties.
Vul in molmassa (in amu), selecteer concentraties en 'Bereken' de verhoudingsfactor.
Een 'u' staat voor 'micro' (μ).

Molmassa:
/ * factor = /
factor:

De gegevens op deze pagina werden samengesteld door vele, vooral Amerikaanse bronnen te raadplegen. Het is gebleken dat de meeste bronnen slordigheden bevatten. We hebben de molmassa's opgezocht in onafhankelijke bronnen en de conversiefactoren daarmee vergeleken. Fouten zijn zo veel mogelijk hersteld, maar er kunnen fouten zijn blijven staan.
Voor artsen geldt dat alleen het medisch laboratorium waar zij een analyseopdracht aan hebben gegeven, uitsluitsel kan geven over de juiste waarde van een conversiefactor.
Voor patiënten geldt dat alleen hun behandelend arts een goed inzicht kan geven in de juiste waarde van een conversiefactor.
Voor de medische standaard normaal-waarden van de genoemde verbindingen wordt u verwezen naar uw artsenlaboratorium dan wel uw behandelend arts.
De bruikbaarheid en de correctheid van de calculator zijn niet gegarandeerd.
Het is niet de bedoeling dat u de gegevens op deze pagina gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, commerciële toepassingen of andere situaties van enig belang.

 

© Oscar van Vlijmen, oktober 2001/October 2001
Datum laatste wijziging: 2005-07-04

Ga naar start/Home