Jaar:
Gregoriaans Juliaans

Unieke eigenschappen van deze kalendertoepassing


Gebruiksaanwijzing
Note for English readers.
Sorry, but this is a page in the Dutch language. The JavaScript code however is comprehensively commented in English! The comments show for instance how to localize the application, as our Russian calendar demonstrates (screenshot).

Gregoriaanse en Juliaanse kalender


Pasen


Meer informatie

Alleen interessant voor liefhebbers van details.

Bronnen en betrouwbaarheid


De kleine lettertjes
U ontvangt deze toepassing in de staat waarin u haar aantreft. Er worden geen garanties gegeven voor de goede werking, voor de bruikbaarheid en evenmin voor de correctheid van de geproduceerde kalendergegevens. Als u belangrijke afspraken of rituelen plant op basis van een kalender, geproduceerd door deze toepassing, dan loopt u het risico in ernstige problemen te geraken. U als gebruiker draagt het volledige risico van het gebruiken van deze kalendertoepassing.
Uiteraard hebben we onze best gedaan een toepassing te maken met zo weinig mogelijk fouten. Als u suggesties heeft voor verbetering: graag. Schrijf naar het elektronische adres dat u kunt maken van:
ovv (at) hetnet.nl
Gelieve te bedenken dat we in hoofdzaak geïnteresseerd zijn in de correctheid van de geproduceerde kalendergegevens en nauwelijks in zaken zoals presentatie, vensterbeheer, het oplossen van JavaScript rariteiten en dergelijke.
Copyright (auteursrechten) bij de auteur van deze toepassing: Oscar van Vlijmen. U wordt uitgenodigd deze toepassing te gebruiken en te verspreiden zoals u goeddunkt, maar commerciële exploitatie is niet toegestaan. Bij verspreiding of hergebruik bent u verplicht ten minste alle commentaarregels (ingeleid met //) aan het begin van de JavaScript code over te nemen.

Small print
You receive this application as is. No guarantees are given for the correct functioning, the usability or the correctness of the produced calendar data. Should you plan important meetings or rituals, based on the calendars produced with this application, chances are that you will get into some serious problems. You as user will have to take the full risk of using this application.
Naturally, we have done our best to construct an application with a minimal amount of errors. If you have any suggestions for improvement: please write to the address you can build from:
ovv (at) hetnet.nl
Please note that our main concern is the correctness of the produced calendar data. We are hardly interested in improvements regarding the presentation, window management, solving JavaScript anomalies etcetera.
Copyrighted by the author of this application: Oscar van Vlijmen. You are invited to use and distribute this application as you see fit, but commercial exploitation is prohibited. In the case of redistribution or reuse you are minimally obliged to copy all introductory comment lines (comments start with //) in the JavaScript code.

 

© Oscar van Vlijmen, juli 2003/July 2003
Datum laatste wijziging: 2003-12-17

Originele URL van deze pagina is: http://home.hetnet.nl/~vanadovv/Kalender.html

Ga naar start/Home