Chemische elementen


Voetnoten bij het periodiek systeem der elementen

De lanthaniden staan in het periodiek systeem op dezelfde plaats als lanthaan 57.
De actiniden staan in het periodiek systeem op dezelfde plaats als actinium 89.
Sommige radioactieve elementen komen niet op aarde voor. De massa van de langstlevende isotoop is vermeld tussen [ ]. Daaronder staat de gemiddelde halfwaardetijd.

Aantal decimalen

Waarom zijn sommige massa's met veel decimalen weergegeven en andere met minder?
De elementen zoals ze in de natuur voorkomen zijn meestal mengsels van isotopen. Als de isotopensamenstelling nogal varieert, kan de gemiddelde massa van het mengsel niet nauwkeurig worden bepaald.

Voorlopige namen

Vanaf element 110 zijn/waren ook de volgende voorlopige namen in omloop:
Element-110: Uun, ununnilium
Element-111: Uuu, unununium
Element-112: Uub, ununbium
Element-113: Uut, ununtrium
Element-114: Uuq, ununquadium
Element-115: Uup, ununpentium
Element-116: Uuh, ununhexium
Element-117: Uus, ununseptium
Element-118: Uuo, ununoctium
Zie verder: Commission on the Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations for the Naming of Elements of Atomic Numbers Greater than 100, (Rules Approved 1978); [http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/element.html]

De opbouw van de voorlopige elementnamen vanaf 110 is als volgt.
Vertaal de drie cijfers met behulp van de volgende tabel en zet de vertalingen respectievelijk de letters achter elkaar. De uitgang is altijd -ium, ook bij bi en tri (-bium, -trium).

Cijferwoordletter
0niln
1unu
2bib
3trit
4quadq
5pentp
6hexh
7septs
8octo
9enne

Element nummer 119 wordt dus: ununennium / Uue, en 120 wordt unbinilium / Ubn.

Bijzondere groepen

Bronnen

* Periodic table for the 'Table of isotopes (1999/2005)', Richard B. Firestone, Isotopes project, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, Californië [http://ie.lbl.gov/toipdf/per00_c.pdf]
* Atomic weights of the elements 2013, IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances.
* Isotopic compositions of the elements (IUPAC Technical Report) - 2009/2011, International Union of Pure and Applied Chemistry.
[http://www.iupac.org/nc/home/publications/technical-reports/reports-db/report-details.html?tx_wfqbe_pi1%5Breportid%5D=1074]
* Overzichten van alle radioactieve isotopen: Nuclear wallet cards, National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory.
* Massa's en halfwaardetijden van radioactieve isotopen: Nuclear wallet cards, June 2012. De online versie wordt regelmatig bijgewerkt.
* Nubase 2003 van het Atomic Mass Data Center: experimenteel bepaalde eigenschappen van isotopen, waaronder massa's.
[http://amdc.in2p3.fr/web/nubase_en.html]
Referentie: Nuclear Physics A, 2003, vol. 729, page 3-128.
* AME 2012, The 2012 Atomic Mass Evaluation, Atomic Mass Data Center. Experimenteel bepaalde eigenschappen van isotopen, waaronder zeer nauwkeurige massa's.
[http://amdc.impcas.ac.cn/evaluation/data2012/ame.html]
Referentie: Chinese Physics C 36 (2012) 1287-1602, en 1603-2014.
* Nubase 2012 van het Atomic Mass Data Center: experimenteel bepaalde eigenschappen van isotopen, waaronder massa's en halfwaardetijden.
[http://amdc.impcas.ac.cn/evaluation/data2012/nubase.html]
Referentie: Chinese Physics C 36 (2012) 1157-1286.

Zie voor veel meer informatie over alle chemische elementen:
* Webelements
* Wikipedia - Periodic table
* Mr. Everett's Web Page: The Periodic Table of the Elements
* Informatie uit: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 94th Edition
* Los Alamos National Laboratory's Chemistry Division: periodic table of the elements
* Eni Generalic
* Environmental Chemistry
* Periodiek systeem van de VNCI (NL) en Essenscia (BE)
* Een mooie poster met de toepassingen van alle elementen: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
[http://www.vnci.nl/werk/opleidingen/periodieksysteem.aspx]
* Informatie over alle isotopen (beetje verouderd): Lawrence Berkeley National Laboratory.

 

Afdruktip (Macintosh) voor het periodiek systeem: Klik op die pagina in een frameset. Kies voor Netscape Navigator 'Landschap' oriëntatie, 45% grootte; kies normale grootte en 'Maak passend' (Shrink pages to fit) voor Internet Explorer. De kleuren worden door de browser afgedrukt als u 'Print backgrounds' kiest in de Print dialoog.

 

 

© Oscar van Vlijmen, juni 2000/June 2000
Datum laatste wijziging: 2014-01-13

Ga naar start/Home