Parenteel van Aernoud GRAVE van AERSCHOT
 
I.1 Aernoud GRAVE van AERSCHOT, geboren Vóór 1107 te Aarschot? Stockmans Gesch.Kessel 308-309. Tony Bergmann. Gesch. Lier pag.28/29 Volgens "Avondroodt". Kinderen: Godevaert (Heer tot Lyere) [2372].
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Godevaert (Heer tot Lyere) (zie II.1).

II.1 Godevaert (Heer tot Lyere) GRAVE van AERSCHOT, geboren 1107/ 1117 te Aarschot? Leeft 1107/1117. Stamboom Bibl. de Bourgogne BRUX.(Albert I). Handschriften Nr.331-19.292 cat 1844 en 19.299 en zie ook de Stambrieven der van Liere's bij Butkens; Trophees du Brabant II 43. --------------------------------------------------------------------------- De stamvader van het geslacht van Immerseel is Godevaert geboren grave van Aerschot, zoon van Aernout grave van Aerschot, en bekwam voor syne partage de heerlycke goederen gelegen tot Lyere, wat enigzins verschilt van de heerlijkheid van de stad. Ook voeren zijne afstammelingen niet den naam van Heer "van" Lyere, maar noemen zich Heer "tot" Lyere (J.B.Stockmans 308/ 309), en deze refereert zelver naar; Antony Bergmans Gesch. Lier pag.29. Zoon van Aernoud GRAVE van AERSCHOT (zie I.1).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Ridder/ Off.Duc. Willem Markgr.Antwerpen van AERSCHOT (heer tot Liere) Hr.tot Lier (zie III.1).

III.1 Ridder/ Off.Duc. Willem Markgr.Antwerpen van AERSCHOT (heer tot Liere) Hr.tot Lier, geboren 1160/ 1180 te Aarschot? Leeft 1160-1180. Willem van Aerscot, heer tot Liere, Margraaf van Antwerpen van 1160 tot 1180 Officier van de Hertog (officinalis ducis) (Ridder van de Hertog) J.B.Stockmans. --------------------------------------------------------------------------
J.B.Stockmans Gesch.Kessel p.308/309 Markgraaf van Antwerpen---Butkens S.A.A.1022 II p.42/45---Pastoor Goetschalckx, Cartelarium S.Michaelis pag.66, noemt hem officinalis ducis in Antverpia 1196. ---Zie ook Fonds LYNA Brussel Albertina 8480/ (II 4306).00
---------------------------------------------------------------------------Bezat het hof van Lier met tienden van het kwartier dat men de Bijvang van Lier noemt, en dat de dorpen Kessel, Bevel, Nijlen, Emblem, en Gestel omvatte.
Zoon van Godevaert (Heer tot Lyere) GRAVE van AERSCHOT (zie II.1).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Ridder. Willem Offic.ducalis. van LIERE Hr.tot Lier. (zie IV.1).
2.  Boudew.v.Liere Boudewijn v.Maesvoort van LIERE (van Maesvoert), geboren ..-..-1199 te Lier. Geboren vóór 1199, leeft 1209. Overleden + na 1209. Genoemd heer van Maesvoort/ Malsvoert.

IV.1 Ridder. Willem Offic.ducalis. van LIERE Hr.tot Lier. Geboren ..-..-1180 te Lier. Vermeld 1180/ 1197/ 1199/ 1209/ 1212/ 1244. Overleden ..-..-1212. Volgens Butkens broeder van Boudewijn van Lier; Officier van de hertog Leeft 1180/ 1196/ 1197/ 1199/ 1209/ 1212/ 1244. ---------------------------------------------------------------------------J.B.Stockmans Gesch.Kessel/ pag.256/ pag.309 .---Zie Goetschalckx Cartelarium St.Michaelis pag.66./ S.A.A. Butkens, of daaronder zie nota (DE MARNEFFE),Cart. d' Affligem pag.350/ in 1210. --------------------------------------------------------------------------- Volgens Lyna/ Albertina/ Handschriftenkabinet/ 8480 (II 4306) Is Guilielmus de Liere officialis, Marckgraeve van Antwerpen 1196. Zoon van Ridder/ Off.Duc. Willem Markgr.Antwerpen van AERSCHOT (heer tot Liere) Hr.tot Lier (zie III.1).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, Ridder. Geboren Leeft 1220 te Lier?
2.  Arnold (Arent/Aert) (zie V.2).

V.2 Arnold van LIERE (Arent/Aert), geboren Vóór 1221 te Lier? Leeft 1220/1221/1237. Overleden Na 1291. Hij ging mede in de stoet op 20 oogst 1237 te Vremde (dit was de instelling der nieuwe Sint Bernardusabdij te Vremde). J.B.Stockmans; Geschiedenis van Deurne & Borgerhout/ Deel III/ pag.227. Vóór de afscheiding van Wommelgem van Deurne lag de burcht Immersele onder Deurne en behoorde aldaar voor het geestelijke. Had 3 kinderen; Arnold, Egidius en Willem allen genoemd van Lier. Deze 2 laatsten: Egidius (leefde in 1244) en Willem (huwde Sophie van Cransvliet) zijn niet verder ingetikt. De stam loopt echter wel door via Arnold [2378]. Zoon van Ridder. Willem Offic.ducalis. van LIERE Hr.tot Lier. (zie IV.1).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Egidius, geboren leeft 1244.
2.  v.Immerseel Rid. Arnold (van Immerseel) Hr.tot Lier (Arnold tot Lyere.) v.Boutersem (zie VI.2).
3.  Willem (zie VI.3).

VI.2 V.Immerseel Rid. Arnold (van Immerseel) Hr.tot Lier van LIERE (Arnold tot Lyere.) v.Boutersem, Ridder 1267. Geboren Ongev.1251 te Lier? Misschien geboren tussen 1251 en 1267. Leeft in 1251, 1267. Getuigen (maar van wat ?), Arnoldus de Lira, Goes de Monte, Geldolphus de Oppendorp ridder uit St.Michiel, heer Arnoldus de Lyra Ridder. Zoon van Arnold van LIERE (Arent/Aert) (zie V.2).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Rid.hr.tot Lier Joannes (Jan) van IMMERSEEL (v.Lier v.Immerseel) (zie VII.1).
2.  Ridder Arnold (Arnold van Lyere.), geboren 1280-1284 te Lier? Leeft 1280/1284. Volgens de genealogie door; Butkens, loopt van hieruit de stam verder, zonder de vermelding van Immerseel, dus enkel met de naam van Lier, en zo ook alle afstammelingen, dragen enkel die naam.
3.  Agneeta van IMMERSEEL (van Lier) (zie VII.6).

VII.1 Rid.hr.tot Lier Joannes (Jan) van IMMERSEEL (v.Lier v.Immerseel), geboren ca. 1258 te Lier? Leeft 1258/67/84/ ? 94 ?/ Sterft in 1289. Overleden 1285/1289. Vlgns. Butkens Sterft hij in 1289 (of is het Hugo van Nose ?). Huwt 2 X [2380] & [2386]; Ode van Issche [2380], was zijn eerste vrouw. Zij was de dochter v.Geeraerd van Issche (Drost van Brabant). En later in een tweede huwelijk huwde hij met Ode van Nose [2386]. Uit zijn eerste huwelijk had hij twee kinderen; Arnold en Godfried. Jan van Lier van Immerseel nam deel aan de slag van Woeringen, (Worringen aan de Rijn ten Noorden van Keulen), in 1288-05-Juni (Kroniek van Belgie pag.238)/ volgens akte 1278/ Nr.5 (Le Roy).
 
Hij ontving (zegt Butkens) van de Hertog van Brabant Jan I; de heerlijkheid en het land van Wommelgem, in Januari 1277/78 (ook A.Sledsens beaamt dit Wommelgem 1965). En in 1284 ontving hij van de Hertog Jan I, de visserij op de Scine (Schijn). Doch Stockmans zegt op pag.310/ regel 15/ Gesch.v.Kessel; Mr.Jehan de Lyra koopt de heerlijkheid van Wommelgem.
 
Hij bouwde het kasteel in 1282 (Marchionatus S.R.I. pag.205, in Stockmans Kessel aangehaald pag.310), en was dus eigenaar van het hof van Immerseel. (Hertog Jan I leefde van 1267/1294).
 
Jan van Immerseel zou ook nog een kasteel gebouwd hebben in ter Haga, Haga, Selsaete. Dit heette na Maarten van Rossem's rooftocht in 1542; "Het Verbrande Hof" (Bron ???). Eerst in 1296 word heer Jan van Lijere, ridder, vermeld die het hof van Lijere tot Santhoven in bezit had, zoon van Arnold van Liere. (Bron J.B. Stockmans pag.309/310/311/318.).
Zoon van V.Immerseel Rid. Arnold (van Immerseel) Hr.tot Lier van LIERE (Arnold tot Lyere.) v.Boutersem (zie VI.2).
Gehuwd (1) met Ode van YSSCHE. Huwt met Jan van Immerseel [2379] heer tot Liere, dochter van Geeraerd van Issche (Seneschalck van Brabant).
Gehuwd (2) met Vr.v.Anderstadt Ode NOSE. Huwt Jan van Immerseel [2379] in een tweede huwelijk. (Vlgs.Butkens) Zij was de dochter van Hugo Nose ridder, die dan weer de broer was van Willem van Nose. Hij stierf rond 1289, (Wie ? Hugo Nose of Jan van Immerseel ?). Tweede huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Godefridus (Godfried) (van Lier), geboren Hypot.1280 te Lier? Overleden ..-..-1303 te Mechelen. Gesneuveld bij de belegering van Mechelen ten steun van de Hertog van Brabant Jan II in 1303. Het heet dat hij vóór Mechelen stierf, wil dit zeggen; buiten de vestingen ?, of als opoffering voor de stad. Hij werd verraderlijk door de Mechelaars ter dood gebracht, het was immers wapenbestand. (Stockmans Gesch.Kessel 310).
2.  Ridder/hr.v.Wom. Arnoldus (Arnold/ Aert) Hr.v.Immerseel (v.Liere/v.Immerseel) Markgr./Ant. (zie VIII.2).

VIII.2 Ridder/hr.v.Wom. Arnoldus (Arnold/ Aert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere/v.Immerseel) Markgr./Ant. Geboren Ongev.1289 te Lier? Overleden 1333. Oud 44 jaar, dus is hij in 1289 geboren. Huwde Margaretha van Boechout [2384]. Hadden twee kinderen; Jan en Catharina. Zoon van Rid.hr.tot Lier Joannes (Jan) van IMMERSEEL (v.Lier v.Immerseel) (zie VII.1) en Ode van YSSCHE.
Gehuwd met Margaretha van BOECHOUT, overleden Hypot.1333. Huwde Arnold van Lier van Immerseel [2383]. Na zijn dood is zij hertrouwd met Hendrik Berthout, genaamd Bebbeken, daarna is ze nog eens hertrouwd met Karel van Aerschot en Riviere.
Uit dit huwelijk:
1.  Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. (zie IX.1).
2.  Catharina.

IX.1 Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 van IMMERSEEL (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. Geboren Hypot.1320 te Wommelgem? Leeft van 1333 tot 1384 / 35/ 38/ 39/ 41/ 43/ 45/ 56/ 84. Zie: Oorkonden der abdij van Tongerloo 1958/ pag.221/. 1356-02-Oktober. Huwde van Leefdael Catharina [2389], Vrouwe van ter Elst bij Duffel. Hij verkocht het goed van Ter Elst gelegen onder Duffel aan de abt van de abdij van Tongerloo. Zie Oorkonden der abdij van Tongerloo; 1045/ pag.221/ in 1356-02-Oktober. Idem 1068 pag.255 d.d. 1358-25-Maart.
 
Zie ook Bronnen; J.Th.de Raadt S.A.A./ Bibl.3113/ en J.B.Stockmans; Gesch.v.Kessel....enz. Pag.318. Zie ook Prims; Gesch.v.Antwerpen Deel III/ Pag.242. Er is een oorkonde van 30 Augustus 1338 waarvan de aanhef luidt "Johannes dictus de Immerseele miles Dominus de Wommelgem". Doch het zegel draagt de indruk "Sigillum Joannes de Liere domini de Wommelghem".
 
Hij was eigenaar van het Hof van Immerseel in Lier, 1322. Zoals uit het volgende blijkt; "Jan van Lier, van Immerseel van Wommelgem proprietaire d'un manoir (=omwald riddergoed), a Lierre praetorium vulgo dictum 't Hof van Lierre of 't Hof van Immerseel, situe a Lierre en face de l'eglise entre la Chapelle de St. Pierre et la Nethe et touchant au fortifications". Hij was ook eigenaar van het Kasteel van Meysse in Brabant. Hij bezat een leen te Wommelgem van 54 bunderen.
 
Op 3 December 1339 getuige bij (ver)overing tussen Hendrik van Brabant en den graaf van Vlaandren (Fonds fars Ed. Kervijn XVIII 105). In 1345 met Gerard van Duffel, heer van Rethy in de schenking van Willem van Duivenvoorde aan de rijke Claeren te Brussel. Deed hulde (schulde) aan Louis van Male, maar schreef hem af in 1356 (Zie; Brabantse Geesten II 510, pag.138). De Kinderen zijn; Karel, Godfried, Jan, Walter en Aleyde.
 
Hij was de eerste heer van het "Laathof van Boom". Bron; Steenackers.
======================================================================
 
I.v.m. Studie uit Canada ontvangen, via Jos Smits van Edegem heb ik een korrektie uitgevoerd en de gegevens van Jan van Immerseel ingevoerd in [2388], (en de Persoonsfiche [2669] gewist en gerecycleerd). Omdat die een tweede maal gehuwd was, met Maria van Berlaar, dr. van Lodewijk Berthout alias van Berlaer. Zij was de zuster van Diedericka/ Thierette.
De bronnen van Stockmans en J.Th.De Raadt blijven envenwel vaag. Zie hierna-volgend.
 
======================================================================
Huwt Maria van Berlaer/ Berlair [2392]. Uit Stockmans Geschiedenis van Kessel 312/ en 340.
Zie ook J.Th.De Raadt "Keerbergen" Pag.42.
Mogelijk zijn er twee Maria's van Berlaar.
Zoon van Ridder/hr.v.Wom. Arnoldus (Arnold/ Aert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere/v.Immerseel) Markgr./Ant. (zie VIII.2) en Margaretha van BOECHOUT.
Gehuwd (1) op 03-12-1339, gehuwd voor de kerk op 03-12-1339 met Vr.v.ter Elst Catharina van LEEFDAEL (mogelijk Maria ?). Huwt Jan van Liere, genaamd van Immerseel Schout van Antwerpen [2388]. Zij was vrouwe van ter Elst bij Duffel.
Gehuwd (2) met Maria van BERLAAR (van Berlair), geboren Ongev.1460 te Lier. Leeft 1460/ 1484. Overleden op 20-12-1484 te Lier. 1484-20-Dec. Jaargetij in "Doodboeck" of Mortyrologie der weldoeners van de Sint Gummaruskerk van Lier: Uit Stockmans gesch.Kessel pag.312 & en 340. Huwt 2 X [2668] & [2669]; 1) De eerste was [2668] Estor Hendrik, en de tweede was [2669] Jan van Immerseel. J.B.Stockmans; Gesch.v.Kessel... enz. pag.312 en 340. Hij ontleend aan J.Th. de Raadt "Keerbergen " pag.42, die zegt dat zij mogelijk eerst getrouwd geweest is met een Brusselsche Ridder Hendrik Estor, en daarna met Jan van Immerseel (Maar welke Jan ? VIP.?).
 
Op pagina 312 zegt Stockmans verder...Denkelijk ging ter Hameyden door verwantschapping over naar van Immerseel. Dit is afgeleid uit een rekening van het "Doodboek" of Mortyrologium der weldoeners van de Sint-Gummaruskerk van 1486, blz.86: Uit; Stockmans pagina 340, op datum van 20-12-1484.
 
Deze pagina 340 toont de lijst der fondatien mede in de St.Gummaruskerk van 1486, waarop vermeld dat op blz. 86, Vrouwe Maria van Berlaer vrouw van Jan van Immerseel, op 20-December-1486 een bijdrage leverde van 2 oude grooten op Jans van Molles huis.
Dochter van Lodewijk van BERLAER en Vrouw v.[97] Lodewijk v.Berlaar N.N.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1).
2.  Ridder Joannes (Jan) Hr.Ter Hameyden (van Ouwen) Hr.v.Meysse (zie X.6).
3.  Ridder Carolus Hr.v.Hameyden (Karel) Markgr.Reien (zie X.9).
4.  Wouter (Walter), geboren Ongev.1343 te Wommelgem?
5.  Aleydis (Aleyde.) enige docht. (zie X.12).

X.1 Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem, Ridder, Heer van Immerseel, Wommelgem, Ter Elst, Laethof te Boom. Geboren Ongev.1340 te Wommelgem? Overleden 1401/1418. Stierf zogezegd op 2 data; 1) Bron; Oudt register met den Berderen 20-02-1418 f° 54, of A.A.27/ pag.150.
2) vóór zijn 2 broers, Bisschops 20-04-1418.
Huwde 3 maal; [2394] & [2395] & [2396]; respectievelijk. 1) Eerst met Maria van Craeinhem [2394] waarmede hij 6 kinderen had, waarvan één, niet met name genoemde dochter (en die gehuwd was met Jan de Paepe). 2) In een tweede huwelijk, huwde hij Beatrijs van Duffel [2395] ook met haar had hij 6 kinderen, (doch volgens Bisschops P.15 komt er nog een Maria bij), dus heeft hij in totaal 13 kinderen gehad, zoals J.B.Stockmans zegt in; Geschiedenis van Kessel op pag.319.
3) Daarna huwde hij in een derde huwelijk met Ammelberga Wuyts [2396], en heeft met haar één kind gehad; Hendrik III [2415].
Bronnen; S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et ses Seigneurs pag.32/ en J.B. Stockmans; Gesch.v.Kessel... enz. pag.319.
Godfried van Immerseel was ridder, dezer plaats (? bedoelt Stockmans hiermee Kessel ?) in 1349 en in 1357 Heer en eigenaar van het kasteel van Immerseel, van Wommelgem, en van ter Elst, (Duffel).
Hij kreeg op 25-03-1357 van Johanna van Brabant, wiens getrouwe man (leenman) hij was, toelating tot verkoop van het Hof ter Elst, aan de abt van Tongerloo.
Zie ook; Oorkonden der abdij van Tongerloo Deel IV pag.221/ Door Dr.M.A.Erens & Dr.H.M.Koyen archivaris.
 
Uit de Geschiedenis van Kessel pag. 318 door J.B. Stockmans; lezen we het volgende: Godfried stond samen met zijn broer Karel aan het hoofd der Lierse schutters, werd gevangen genomen in 22-08-1371 evenals zijn broer Karel, en de Bastaard Hendrik, (Familiegraad niet gekend ? bij de slag van Basweiler, alwaar het Brabantse leger zo deerlijk het onderspit dolf dat het nagenoeg geheel gevankelijk bleef. Godfried ontving in 1374 van den Hertog van Brabant 705 Mottoenen voor zijn rantsoen; aan de kwijting (Chartres de Brabant Nr.3839) dezer som hangt zijn zegel (Fig.IV) (dit is het oudste zegel waarop paardevoeten als helmteken voorkomen). Hij streed onder de bannier van Hendrick van Cuyck, Heer van Hoogstraten. Evenals Hendrik van Immerseel, de Bastaard, wiens zegel we onder Fig.V mededeelen. We weten niet in welke familiegraad hij met Godfried van Immerseel stond, en wie zijn moeder was weten we niet. Hendrik ontving slechts 8 2/3 Mottoenen als afkorting op 52 mottoenen (Hypothese V.I.P.; Was dit misschien zijn eigen bastaardzoon [2415] ?).
 
Zijn broeder Karel streed onder de bannier van de Heer van Vorselaer (pag.312) en betaalde 295 op 1769 (Zegel Fig. III).
 
Zie S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et ses Seigneurs pag.180. Waarin deze afleidt dat Godevaert de oudste, en de meest aanzienlijke was aan de hand van het hoge losgeld geeist door Godevaert (4230 Moutons) t.o.v. zijn broer Karel (1769 Moutons).
 
Hij ondertekende, samen met zijn broeders het charter van Cortenberghe in 1372.
 
Zie ook Mertens & Torfs Deel I /pag.468. Hij bezat een wintmolen, en twee watermolens waarvan den enen een "coerenmoelen", en den anderen eenen smoutmolen.
Zie ook S.A.A./ A.A.27/ pag.150/ 151/ f° 54 V°/ 20-02-1418/19.
Zie ook J.B.Stockmans; De Geschiedenis van Kessel pag.312/ 317/ 318.
Zie: Emiel Steenackers "Het laethof van Immerseel" te Boom, pag.27; hij was de tweede Heer van het Laathof van Immerseel te Boom.
Zoon van Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 van IMMERSEEL (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. (zie IX.1) en Vr.v.ter Elst Catharina van LEEFDAEL (mogelijk Maria ?).
Gehuwd (1) ..-..-1343, gehuwd voor de kerk ..-..-1343 te Wommelgem. Vlgs.Jos.Goolenaerts huwde hij in 1349/ Boek; "De aloude heerlijkheid van Wommelgem", op pag 100, laatste regel. Echtgenote is Maria van CRAINHEM, overleden Mogel.1420. Huwde Godfried van Immerseel [2393]. In 1349, in eerste huwelijk.
Zij was de dochter van Leon/ Leo van Crainhem (zoon van Arnold van Crainhem) en een onbekende vrouw. Deze Leo was de Heer van; Wemmel, Grobbendonck, en Ouden/ of Ouwen. Leo van Crainhem stierf in Frankrijk, waar hij, verbleef als ambassadeur van Hertog Jan III (rond 1339).
Maria van Crainhem was tevens de kleindochter van Arnold Heer van van Crainhem, Grobbendonk, enz...( die stierf in 1302 in de Guldensporenslag bij Kortrijk).
Zij had zes kinderen met; Godfried van Immerseel.

Gehuwd voor de kerk (2) Ongev.1365 met Beatrijs van DUFFELE, geboren Hypot.1350. Leeft 1365/ 1401. Overleden ..-..-1420. Zij was reeds weduwe in 1420, doch dit is niet met zekerheid geweten, misschien was het wel vroeger. Huwde Godfried van Immerseel [2393]. In 1365, in tweede huwelijk. Zij was de dochter van Geeraerd (Raas) Berthout, gezegd bij Duffel, Heer van Retie. Zij hadden zes kinderen. Hendrik, Catharina, Wouter, Agnes, Beatrix, Margaretha. Dochter van Heer van Rethy Geeraerd van BERTHOUT en Heer van Retie Vrouw v.[1378] N.N.
Gehuwd voor de kerk (3) Na 1366 met Amelberga WUYTS. Huwde Godfried van Immerseel [2393]. En had een kind met hem, Hendrik III [2415].
Volgens mij (V.I.P.) zou deze Hendrik een bastaardzoon kunnen zijn van Godfried. Daarvoor drie redenen; 1°- het lijkt logisch dat de zoon meegaat met zijn vader ten strijde onder dezelfde banier, 2°- krijgt een vergoeding van de Hertog, in gevangenschap, alhoewel kleiner dan deze van zijn vader, maar dit is waarschijnlijk omdat hij jonger is. 3°- Ook heeft hij een zegel, dus is hij een man van aanzien. Want, men mag niet vergeten; bastaarden werden niet verstoten in die tijd. Men was er zelfs trots op en men erkende hen als een van hun gelijken, en men pronkten er mee. Men mag hier niet denken zoals in Anno 2002.

Gehuwd (4) met Concubine v.Godfried [2393] N.N. Concubine van Godfried van Immerseel [2393]. Vlgns. Bisschops Concubine.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom (Arnold / Aert) Hameyden (zie XI.1).
2.  Ridder Joannes (Jan) Heer v.Ameyden Snschlk.Brab (zie XI.10).
3.  Daniel, geboren Leeft 1389. Leeft 1389-25-Dec./ Zie ook 1428 Bisschops Bundel "Hove"/ Zie ook Stockmans/ Geschiedenis v.Kessel pag.333. Huwt v/d Houte Elisabeth [2723]. Hij was de broer van Jan van Immerseel. In "Waalwijk Genealogische Sprokkels pag.240".... En Arnold onsen broeder. Taxandria. En in Stockmans gesch.v.Kessel pag.333. Doch in Bisschops Bundel "H" pag.6 V° trouwt Daniel van Immerseel met KATHARINA v/d Houte. !!!! Vermeld in 1428.
Gehuwd voor de kerk Ongev.1428 met Elisabeth van den HOUTE. Huwt Daniel van Immerseel [2408]. A.A.28/ 252. Doch volgens Bisschops heet zij Catharina.
4.  Elisabeth, geboren Vóór 1418. Huwt Walter van Sompeke [2725], Ridder. J.B.Stockmans Gesch.Kessel P.333.
Gehuwd (1) met Wouter van DOERNE V.SOMPEKEN. Huwt van Immerseel Elisabeth [2406]. Zoon van Willem van DOERNE V.SOMPEKEN (van Sompeken) en Lijsbet van BERCHEM (soms Isabelle.).
Gehuwd (2) met Joos van LELLE. Huwde Elisabeth van Immerseel [2406]. Emiel Steenackers "Het laethof van Immerseel" te Boom, pag.31. Zoon van Olivier COELEN en Vrouw v.[6230] N.N.
5.  Margaretha (Maria of Margaretha), geboren Vóór 1418. Leeft 1410. Huwde van Coeckelberghe Geeraerd [2719], Ridder, rond 1410. Butkens/ Zie ook/ Zie ook Stockmans Kessel P.333 die zegt Maria of Margaretha, en J.Th.de Raadt Itegem .... enz. pag.39. Zij blijft kinderloos.
Zij huwde een tweede maal met ene Joos van Lelle [6232]. Zie; Emiel Steenackers "Het laethof van Immerseel" te Boom, pag.28.

Gehuwd voor de kerk ca. 1410 met Geeraerd van KOECKELBERGE. Huwde Maria/ Alias Margaretha van Immerseel [2407].
6.  N.N. (niet met name gen.). Huwt Jan de Paepe [2724]. Zij is een niet met name genoemde dochter.
Gehuwd met Jan De PAEPE. Huwt Elisabeth van Immerseel [2446].
Uit het tweede huwelijk:
7.  Ridder Henricus Hr.v.Kast.Meysse (Hendrick) Hr.v.Itegem (zie XI.23).
8.  Catharina (zie XI.28).
9.  Hr.v.Meysse 1401 Wouter Hr.v.Strombeke (zie XI.29).
10.  Agnes, geboren Na 1401. Leeft 1413/14/16/46/48. Huwt 2 X [2721] & [2722]; Eerst Pieter van Wechelen [2721], (of Mechelen), (Wechelen als toponiem bestaat niet of is het een drukfout en duidt het in de richting Mechelen of misschien Wechelderzande) Genealogische sprokkels Waalwijk pag.244.
Huwt dan later in een tweede huwelijk, in 1414-1416-1448/ Taxandria 244/ 1444, met Willem van Sompeke [2722]. (let op !! er doorkruist ook een Walter van Sompeke de familie van Immerseel).

Gehuwd (1) met Pieter van WECHELEN (? v.Mechelen ?). Huwt Agnes van Immerseel [2412].
Gehuwd (2) met Willem van DOERNE V.SOMPEKEN. Leeft 1413/ 1414 /1416/ 1448. Huwt Agnes van Immerseel [2412]. Zoon van Willem van DOERNE V.SOMPEKEN (van Sompeken) en Lijsbet van BERCHEM (soms Isabelle.).
11.  Beatrijs, Kloosterzuster Roosendael bij Waelhem. Geboren Ongev.1405. Leeft 1415 ?. Overleden te Waelhem? Klooster Roosendael? Une Beatrice est citee en 1500 comme prieuse du couvent de 13 filles pauvre au grand beguinage a Malines (J.Th.de Raadt) Is deze hiervoorgenoemde dezelfde ? Neen ! corrigeer dit dan!
 
Anderzijds vond ik in S.A.A./ Privilegiekamer P.K.166/ f°206, een Barbara van Duffel X Godevaert Antwerpen, die een dochter hadden Beatrix, die huwde met Gerard Heer van Rethy.

12.  Margaretha, Kloosterzuster Roosendael bij Waelhem.
13.  Maria, overleden Vóór 1448. Huwt V.H. van der Zommen [2720]. Volgens S.A.A.Bisschops Bundel I/ pag.15/ die zelf vermeld Uit; Butkens vol.II/ pag.42-43. Die Bisschops heb ik gevonden, doch hij voegt er aan toe dat er een andere tweede dochter Marie is die huwt volgens volgens Bischops met V.H. [2720] v/d.Zommen, waaruit dan weer een Peter v/de Zommen, die leeft 1425/ Sterft 1456, waaruit dan weer 3 kinderen; Het 1°kind Kathline van de Zomme 1461 X met Jan van Yssche die leeft in 1461/1464.
Het 2° kind was Magdalena v/d Zomme X Jan van Sompeke.
Het 3° kind Gielis v/d Zomme.
En bij Butkens staat maar één Marie [2407] van Immerseel vermeldt, en die trouwt met [2719] Gerard van Koekelberg.
 
Wel is Bischops zich van een zekere twijfel hierover bewust want hij duidt deze beide Maria's ( [2407] & [2452]) aan met een omcirkeld kruisje.

Gehuwd met V.H. van der ZOMMEN. Huwde Maria van Immerseel [2452]. Waaruit dan een Peter van de Zommen geboren werd, die heeft op zijn beurt dan 3 kinderen; Catharina/ Magdalena/ Gielis. Mogelijk heeft hier een vergissing plaats. Althans als men het schema van Bisschops volgt, want zo staat het toch in het schema van S.A.A./ L.Bisschops pag.15 het is dit niet erg duidelijk, verder onderzoek van der Tommen vereist, dit alles in verband met de Akte van Meysse S.A.A./ G.F.51/ 4-Sept-1425, deze duidt op een vriendschap tussen de families van Immerseel en van der Tommen voornamelijk Peter en Gielis.
Uit het derde huwelijk:
14.  Hr.v.Itegem Henricus (Hendrick), geboren Leeft 1406. Leeft 1406/ 1431/ 1440/ 1444. Overleden Mogel.1444. Stierf ? 1431 of 1444. Of later, aangezien Holemans in zijn boeken: Molens der Zuiderkempen en molens der Voorkempen spreekt over een Hendrik van Immerseel in 1466 (Info via Mr. Hugo Lambrechts). Zie J.B.Stockmans Geschiedenis van Kessel, pag.318/ 321 en 333: Hendrik, hij is het 13-de kind van Godfried [2393] en Amelberga Wuyts.
Hij was de besetman van [] Elisabeth van Immerseel, die haar neef was J.B.Stockmans; Gesch.v.Kessel, pag.321.
Hij was ook voogd over Arnold [2450], zoon van Arnold [2405], volgens J.B.Stockmans; Gesch.Kessel, pag.333. Ook staat op pag.321; ....In zijn hoedanigheid als voogd, legde Hendrik van Immerseel op 29-Mei-1440 aan het feodaal leenhof van Brabant, den staat der leengoederen van den jongen Arnold over. Welke de heer J.Th.de Raadt ontleedt, en ontleent "Cour Feodal Brabant; Reg Nr.8 Folio 155.
We weten niet of hij gehuwd was, en of hij kinderen had.
Stockmans zegt op pag.318. Over Godfried van Immerseel, de vader van Hendrik; dat deze streed onder de bannier van Hendrik van Cuyck, heer van Hoogstraten. Doch Hendrik van Immerseel, de bastaard, wiens zegel wij onder fig.V mededeelden hij streed onder de bannier van de Heer van Vorselaar. We weten echter niet in welken familiegraad, hij met Godevaard stond. Verder ontvingen zij van de hertog bij hun gevangenname, na de slag van Bastweiler in 1371; een vergoeding van 705 Mottoenen, voor Godevaerd, doch Hendrik ontving er maar 52. En Karel de broer van Godfried betaalde 295 op 1769 (zegel Fig.III).
Volgens mij (V.I.P.) zou deze Hendrik een bastaardzoon kunnen zijn van Godfried. Daarvoor drie redenen; 1°- het lijkt logisch dat de zoon meegaat met zijn vader ten strijde onder dezelfde banier, 2°- krijgt een vergoeding van de Hertog, in gevangenschap, alhoewel kleiner dan deze van zijn vader, maar dit is waarschijnlijk omdat hij jonger is. 3°- Ook heeft hij een zegel, dus is hij een man van aanzien. Want, men mag niet vergeten; bastaarden werden niet verstoten in die tijd. Men was er zelfs trots op en men erkende hen als een van hun gelijken, en men pronkten er mee. Men mag hier niet denken zoals in Anno 2002.

Uit het vierde huwelijk:
15.  Bastaard Joannes (Jan (bastaard)) (die 't Eckeren wnt) (zie XI.39).

XI.1 Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom van IMMERSEEL (Arnold / Aert) Hameyden, Rentmstr.Schep.1388/90-Bui-Burgmstr.1413/19/Bi-Burgemeester 1417/, geboren ..-..-1359 te Wommelgem? Leeft 1349/ Huwt 1389/ leeft 1390// 1413-14/17/19/34. Overleden ..-..-1434. Overleed in 1434 of 1437, 84 jaar oud, zie hiervoor Bisschops B.1 /p.5. Huwde 2 maal [2447] & [2448]; Elisabeth Kets [2447] in 1389-25-12 (Taxandria 238) of 1414, eerste huwelijk. Ridder Heer van Immerseel en Wommelgem. Uit dit huwelijk sproot [2449] Catharina van Immerseel die huwde met [2481] Jan van Withem.
 
Aert van Immerseel was een tweede maal gehuwd met Catharina van Sompeke [2448], alias van Wesele met wie hij bij akte van 10 November 1431, wederzijds verleden te Antwerpen en op het kasteel te Wommelgem, een kapelnij stichtte in de kerk dezer heerlijkheid ook genoemd het beneficum van O.L.V., gezegd de eerste fundatie.
Zij hadden 2 kinderen Arnold [2450] en Elisabeth [2426].
Volgens Bischops heeft hij nog vier gekende minaressen, gehad, en misschien twee onbekende; waaruit tesamen; zes bastaardkinderen;
1) Jan [2475] van Katline Kersmaeckers [2474], 2) Bertelmeus [2472] van Lijsbeth van Heyst [2471]. 3) Margriet [2470] van Heilwich Eylaers [2469]. 4) Aert [2467] van Katline 's Moelneren [2464]. 5) Pieter [2468] van [2476] ongekende concubine, Pieter huwt met [2478] Geertruyt van Slichten. 6) Bernaert [2473] (later Priester te Lier), van ongekende moeder [2477]. Zie Bisschops L. Gen.Notas 331/ B1 /pag.3/ en pag.5. Zie Taxandria pag.238 tot 245.
 
Arnold van Immerseel werd Ridder Heer van Immerseelen Wommelgem, door aankoop van zijn nicht Catherina (Zie de Raadt pag.34). Hij bezat Ter Hameyden en 't Hof van Liere.
 
Hij werd gevangen genomen na de slag van Bastweiler (22-Augustus-1371) onder de Seneschalck van Luxemburg; hij ontving deswegens op 21-12-1374; 21 Mottoenen op afkorting van 125 Motoenen. Aan de kwijting van gemelde som hangt het zegel op fig. VI (Chartres de Brabant Nr.3887)(Uit J.B.Stockmans Gesch.Kessel pag.321.
 
Het Brabantse leger werd verslagen op 24-08-1371 door de troepen van Hertog Edward van Gelre (Kroniek van Belgie pag.256).
 
In 1397 stond hij aan het hoofd van de Lierse schutters, gezonden door Hertogin Johanna om 's Hertogenbos te verdedigen tegen Hertog Willem van Gelder (Anthony Berghmans; Geschiedenis van Lier pag.76)
In een charter van 1414 stond dat Ridder Arnold van Craeinhem, Sgr.v. Grobbendonck, en zijn vrouw Joanna van Steynvoirt hem hun neef (nepos) noemden.
 
De stad Antwerpen telt hem onder haar eerste Magistraten, alwaar hij Buitenburgemeester was in 1413 en 1419, was in 1417 Binnenburgemeester (A.A. Deel XIV /pag.196). In J.B.Stockmans Gesch.Deurne/ Borgerhout deel III pag.150 Komt Pieter van Immerseel [2468] "heer Aerts natuurlic sone" in 1402 voor als eigenaar van het goed "Te Cauwelair".
 
Stockmans Gesch.Kessel pag.319/320/321; Over Arnoldus, Dominus de Immerseele et Hamaiden ... Hij had eenen Bastaardzoon [2465], Aert genaemd. Het jaergetij van Aert van Immerseel, heer Aertssone 's ridders staat op 20-Augustus-1475 ingeschreven; met 2 oude grooten beset op Elisabeth, zijn dochters huis (Necrologium Lyrense).
 
Volgens Mertens & Torfs was hij Rentmeester 1388/90, Schepen en Rentmeester 08-12-1393/1394/21-11-1395/96, en Schepene Burgemeester tussen 1418/20/21/22/23/ en Schepen in 1426. Alhoewel Primms een andere versie geeft; Geschied.v. Antw.; deel II pag.121 en deel IV pag.118 die niet helemaal overeenstemt met Mertens & Torfs; Gesch.v.Antw.; deel I /pag.492 tot 504.
 
Hij nam deel aan het stadsbestuur over een periode van 38 jaar. Alhoewel er een onderbreking was van 15 jaar, tijdens de periode van 1397 tot 1413, in het waarnemen van functies bij het stadsbestuur geloof ik wel dat het om dezelfde Aert [2405] gaat. Alhoewel het best mogelijk is dat er een andere Aert die periode heeft opgevuld. Aert [2405] zelf, had twee zonen die beiden ook Aert heten: [2450] een wettige, en [2465] een bastaardzoon.
 
Aert [2405] moet volgens mij (VIP) een biezonder sterke man geweest zijn, hij werd 75 (of 84 ?) jaar wat zeer uitzonderlijk was voor die tijd. Waarschijnlijk verklaart dit zijn groot aantal Maitresses, en de daaruit vloeiende gevolgen; zijn zes bastaarden.!!!
 
Vlgs. "Taxandria" 238 bezat hij 2 goederen te Zundert een ane den "heertganc" en een ane " 't Laer".
 
Zie ook bron Geneal.Sprokkels Waalwijk pag.239/ Taxandria 1932.
Zoon van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Maria van CRAINHEM.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-12-1389 met Elisabeth van KETS (Isabeau), geboren leeft 1413 te Zwijndrecht? Leeft 1413/14/. Huwde Arnold/ Aert I van Immerseel [2405], op 25 December 1389 (Bron; Taxandria 238). Zij is de dochter van Nikolaas/ Claes van Kets en heeft een dochter Catharina [2449] die met Jan van Wittem, Heer van Boutersem [2481], trouwt.
Ontving van haren schoonbroer, Jan van Immerseel [2404], de Heerlijkheid Ter Hameijden, welke zij voor schepen van Leuven, aan haren schoonzoon Jan van Witthem afstond (Cour feod.de Brabant Nr.25/f° 169 /March.pag.259).
Dochter van Nicolaas (Claes) van KETS (Claus), Heer van Borcht (Burcht) & Zwindrecht., en Vrouw v.[6235] N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) Vóór 1429 met Catharina van DOERNE V.SOMPEKEN V.WESELE (Soms Anna genoemd.). Leeft 1429/34/44. Overleden Rond 1436 te Wommelgem. Vlgs.Butkens + 1434. Huwde Arnold/ Aert I van Immerseel [2405] voor 1429. In Enkele documenten en boeken S.A. van Lier, zoals Geschiedenis van de stad Lier door Anthony Bergmann pag.171, en pag.182, noemt men haar Anna van Sompeke.
 
Zie Taxandria XXX Jaar 1923 Pag.273. Stamboom, van haar man.
Dochter van Willem van DOERNE V.SOMPEKEN (van Sompeken) en Lijsbet van BERCHEM (soms Isabelle.).
Gehuwd (3) met Concubine v. Aert [2405] N.N. Bischops B.1/ pag.5. Concubine van Aert van Immerseel [2405], en Moeder van Peter van Immerseel [2468].
Gehuwd (4) met Katlijne van MOELNEREN, geboren 1415/ 1423. Concubine [2405] met Aert van Immerseel [2405], waaruit weer een Aert geboren word [2465].
Gehuwd (5) met Lijsbeth van HEYST, geboren Leeft 1423. Concubine van [2405] Aert van Immerseel ,waaruit [2472] Bertelmeus van Immerseel.
Gehuwd (6) met Concubine v. Aert [2405] N.N. Moeder van H.Bernaert van Immerseel, Priester [2473].
Gehuwd (7) met Katline 's KERSMAKERS, overleden Vóór 1422. Verhouding met Aert van Immerseel [2405], waaruit zij een kind heeft Jan van Immerseel [2475].
Gehuwd (8) met Heylwich EELYAERS, overleden Vóór 1423. Had een verhouding met Aert van Immerseel [2405]. Waaruit een kind [2470] Margriet van Immerseel. Zie Bischops B.1/ pag.3.
Uit het eerste huwelijk:
1.  vr.v.ter Hameyde Elisabeth (Lysbettten) (soms Cath.v.Kets), geboren Ongev.1411. Leeft 1411/ 15/ 21/ 1444. Overleden Vóór 1443. Huwt Jan van Wittham [2481]; heer van Boutersem/ Bautersheim, Butsele en andere plaatsen, en zij blijven Kinderloos. Bischops noemt deze dame op pag.5 Lijsbeth = Elisabeth doch op pag.15 noemt hij haar Catharina, trouwt met Jan van Wittham, heer van Boutersem (Deze beide namen worden ook voor een en dezelfde persoon genoemd in de Dokumenten van Em.Steenackers/ Verrijcken van Boom). Deze "Elisabeth, die soms Catharina genoemd werd" was
de Vrouwe van Ter Hameyden; bezat een hypotheek op 't goed Hulingrode onder Wommelgem. Zie ook (Stockmans Kessel pag.320) en (Taxandria 25-3-1420/ pag.241 en 10-6-1444/ pag.243). =========================================================================== Heer Aert van Immerseel, ridder, en vrouwe Lisbeth van Kets, "sine wettige geselline, in d'een zide, en Jan van Wittham, heer van Bautershem, in d'andere zide, verschenen voor de Schepene van Lier en verklaarden het gescille ende twist tusschen hen hangende, hetzij van der goedinge (bezetting) die de voorseide Jan van Bautershem met Juffr.Lisbeth van Immerseele, sine werdinne ..........................................
(NOTA :V.I.P.: Fout ???? of moet dit Catharina zijn !!) ..............eisschende is van heer Aert van Immerseele, hen gekeert hebben ende bleven sijn in de seggers hiernagenoemd; heer Aert in heer Jan van Immerseel, ridder, en Floris van Kets; de heer van Winghe, ridders". Zij beloven de uitspraak der zegghers of scheidsrechters "eendrachtig" na te komen. (Scabinale protocollen van Lier, 11-Oktober-1411).
 
Let-op Bisschops B/ 1/5 en 15.

Gehuwd met Hr.van Boutersem Jan Hr.v.Butsele van WITTHAM van BOUTHERSEM. (Hr.V.Butsele) Hr.v.Hameyd. Overleden ..-..-1450. Huwde Catharina (soms ook Elisabeth genoemd) van Immerseel [2449], vrouwe van Ter Hameyden. Hij [2481], Jan van Wittem of Witham, was heer van Bautersem of Boutersem, Butsele en andere plaatsen (waaronder waarschijnlijk ook Hullenbrugge; S.A.A./ S.R.33/ f°111), ambassadeur van Hertog Philips van St.Pol. Zoon van Hendrik Heer van Bautersem en Gestel bij Oosterhout. Hij [2481] hertrouwde met Catharina de Duras van Ordingen, vrouwe van Huldenberg, en hadden 2 kinderen Catharina en Barbara.
 
Bron: Jean de Witthem pag.370/ Abry/ Butkens/ J.Th.de Raadt "Itegem et ses Sgrs", pag.36/ Zie ook; Alph. Wauters La Belgique ancienne et moderne. Zie ook Taxandria S.A.A./ 2974/ pag.243/. Hij stichte een kapelnij vóór 1429 te Wommelgem. Zijn vader Hendrik van Wittem, was gehuwd met Margaretha van Meldert.
 
(Nota V.I.P./ Let op met deze Margaretha van Meldert !!!! Karel van Immerseel [2390] was ook met een Margaretha van Meldert getrouwd, Karel stierf in 1395, Jan van Wittem, (overdraagt ter Hameijden in 1445 aan Aert van Immerseel) en sterft in 1450; heeft Ter Hameijden dus 50 jaar in bezit.??? Dit is een raadsel, dat kan niet dezelfde Margaretha van Meldert zijn, er zijn er volgens mij twee, (dit kan, zie maar eens hoeveel Jannen van Immerseel er zijn). Deze Jan van Wittem ontving van Elizabeth Kets, zijn schoonmoeder, het goed Ter Hameyden, dat hij dan weer afstond aan zijn schoonbroeder Arnold van Immerseel op 7 December 1445 (Cour feodale Brabant reg.Nr 11/f°258,en LeRoy op.cit./pag.259).
 
Zie S.A.A./ S.R.33/ f°111/ Par.1.
 
In de Dokumenten van Em.Steenackers/ Verrijcken Boom; Inventaris van het Sterfhuis van Elisabeth van Immerseel, (+1510 te Mechelen), zegt hij dat
Jan van Witthem een natuurlijke dochter had Catharina (van Witthem) die getrouwd was met Wouter Smeyers.

Uit het tweede huwelijk:
2.  Eignr.Immerseel Arnoldus (Aert) Womm./Meysse (Arnold/ Aert) Hameijden, geboren Of na 1414 te Wommelgem? Geboren 1414 of daarna. Overleden op 15-12-1450 te Mechelen. Te Mechelen in het klooster der ongeschoeide Karmelieten, is onder de graftombe te lezen:
 
Volgens: Boek "De heerlijkheid van Wommelgem" pag.101/ verwijzing 21.
"Hier Leyt begraven Aert van Liere, die men hiet van Immerseel, heer van Wommelgem, van der Ameyen en in Iteghem, Sterft M C C C C V" (= 1405 dit is fout, het moet zijn M C C C C L = 1450).
Zo staat het in de uitgave: De tweede bijdrage tot de Gesch.v.Wommelgem van Alois Sledsens, leest men M C C C C L = 1450 (wat dus wel juist is).
Zo staat het ook in het Boek; Emiel Steenackers "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.36.
 
Emiel Steenackers "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.36.
 
Hij stierf 15-December-1450, (En op 11-Februari-1451 verhief zijn zuster Elisabeth van Immerseel [2426], haar lenen voor het Hof van Brabant, en volgde hem op als eigenares van het Hof van Immerseel te Wommelgem, alsook van "Het Laethof van Immerseel" te Boom e.a.).
Studeerde in Parijs in 1447. Hij was een wettige zoon uit het tweede huwelijk. In September 1445 was hij nog geen 24 jaar, evenals zijn zuster Elisabeth [2426]. Hij bleef kinderloos. Hij bleef waarschijnlijk ongehuwd. Hij werd vermeld in de jaren 1437/38/43/44/46/47/48/50. Hij werd heer van Immerseel, Wommelghem en van het kasteel van Lier (?), waarmee hij beleend werd, in 1434, nog minderjarig zijnde (Heer J.Th.De Raadt: Cour feod. Brabant Reg.Nr.25/ f°243, en Le Roy op.cit. pag.499), hij kreeg of kocht ter Hameyden in 1445. Hij bezat tevens het kasteel van Meysse. In zijn hoedanigheid van voogd legde Hendrik van Immerseel [2415] op 29 Mei 1440 a/h feodaal gerechtshof van Brabant den staat der leengoederen van den jongen Arnold over. Aert had een molen op Hillebrug en een veer, Hillebrug was een achterleen van Itegem. Hij overleed voor 11 Februari 1450/ 1451.
Bronnen: J.B.Stockmans Gesch.v.Kessel pag.321 /pag.127. De Aloude Heerlijkheid v.Wommelgem "De Kaeck". Sledsens A.: Tweede bijdrage tot de Gesch.v.Wommelgem. Bischops: B.1/ pag.15. J.Th.De Raadt: Cour feod. Brabant Reg.Nr.25/ f°243-en Reg.Nr.8/ f°155. J.Th.De Raadt: Le Roy op.cit. pag.499.
 
Ik vond in S.A.A./ Bib.1986/ 5/ Correctieboek der Stad Lier 1401-1484, door Johannes Baptista Stockmans/ Volgnummer. 410/ op datum van 05-Juli-1449: Heyn de Moelder, die te Hillebrugge plach te malen op Aerts van Immerseels MOLEN, misdaad; onzeden, en den portier versmaad. Waarvoor hij een bedevaart naar tonser Vrouwe te Nysele moest doen, een boete betalen van 2 rijders aan stad en heer, en een correctie of ban kreeg "op zijn voorste lid", d.w.z. dat men dat zou doen bij herhaling der feiten
.
3.  Eignr.Immerseel Elisabeth Womm./Meysse/Vil Hameijden (zie XII.6).
Uit het derde huwelijk:
4.  Bastaard Petrus (Pieter) Hr.Cauweleer (zie XII.10).
Uit het vierde huwelijk:
5.  Arnoldus (Arnold/ Aert.) (zie XII.13).
Uit het vijfde huwelijk:
6.  Bertelmeus (bastaard), geboren Leeft 1423, Zijn vader is Aert van Immerseel [2405]. Bisschops B 1 /pag.5.
Uit het 6e huwelijk:
7.  H.Bernaert (bastaard), Pastoor, te Lier, en te Emblem/ Was reeds Priester 25-10-1429. Geboren Ongev.1404. Was reeds priester in 1429-25-Oktober. Volgens Schepenbrief van Antwerpen. Gepubliceerd in Taxandria 1932/ pag.242/ IV. Zijn vader was Aert van Immerseel [2405]. Zijn moeder is onbekend. Hij werd priester te Lier Emblem 1453, J.B.Stockmans G.v.Kessel pag.273. Bisschops B.1/ pag.5. Zie ook Taxandria S.A.A. 2974/ pag.241/ 242.
 
Hij was reeds Priester op 25-10-1429. Veronderstellen we dat hij dan 25 jaar was dan is hij ongeveer geboren rond 1404.

Uit het 7e huwelijk:
8.  Joannes (Jan) (zie XII.7).
Uit het 8e huwelijk:
9.  Margaretha (Margriet (basterd)), overleden 1423. Huwt van Schijnbroeck Reynier [2739]. Zij hebben een kind. Het is niet is niet duidelijk of hij reeds een kind meebracht van een vorig huwelijk. Zie Bischops B 1 /pag.3 en pag.5.
Gehuwd met Reynier van SCHEYNTBROECK. Huwt Margriet van Immerseel [2470]. Later huwt hij een 2-de maal met wie ? is niet geweten.

XII.6 Eignr.Immerseel Elisabeth Womm./Meysse/Vil van IMMERSEEL Hameijden, geboren ..-..-1433 te Lier. Mogelijk 1433. Overleden op 15-08-1510 te Mechelen. Clarissenklooster. Testament op 26-02-1507, weduwe van Godevaert van Villain, TAXANDRIA 297. Begraven op 15-08-1510 te Mechelen. Clarissenklooster, Arme Claren. Huwt Godevaard Villain [2425]. Hun huwelijk bleef kinderloos. Zij leefde in 1433/ 43/ 46/ 47/ 51/ 52/ 55/ 56/ 59/ 60/ 62/ 64/ 67/ 76 in deze jaren zijn er talloze akten die haar vermelden. Zij was in September 1445 evenals haar broer Arnold [2450] nog geen 24 jaar. Zie ook Dossier Bokhoven/ Taxandria/ P.279 voetnoot 2. Door het overlijden van haar broer Arnold op 11-2-1450, werd zij eigenares en belast met Immerseel, Wommelgem, Meysse, Ter Hameijden, 't Hof van Immerseel te Lier, de huize Schoten Bevert.... enz. (Cour feodal Brabant Reg.Nr.341/ f°67).
Haar neef Hendrik van Immerseel was haar "besetman" (=gevolmachtigde).
 
 
Ten Jare 1475 schonken de echtelingen Villain-van Immerseel aan de St.Gummaruskerk een glasraam geschilderd door Rombaut Keldermans, voorstellende St.Gummarus en St.Rombaut alsook hunne eigen portretten links en recht in twee verkleinde personen. De kunstenaar ontving hiervoor 12 gulden. Dit raam werd in 1863 door Capronier hersteld (Ernest Mast; Lierse Herinneringen) Zie ook "Kunstglasramen Lier" van d' Hulst. Alsook; Namen der straten van Mechelen door Kan. W.van Caster; Uitg.C.de Vries-Brouwers Antwerpen. Er staat een gedenksteen in het Stadsarchief, in de H.Geestraat 7 Lier, links in de hall, boven de deur.
 
Elisabeth van Immerseel stichte het Mechelse Arme Clarenklooster in hun woning op de Melaan, nadat zijn eerst als pendant van Oliveten (dat alleen voor mannen bestemd was), een godshuis voor oude vrouwen stichte. Uitgave: Gemeente krediet v.Belgie/ Max Servuis in; "Wapenboek der provincien, en gemeenten van Belgie".
 
Op 18-08-1472 verkocht Elisabeth een uitgebrande Watermolen op den Tip Wommelgem; aan de Stad Antwerpen, die er een spuihuis oprichte.
Zie "Het Olivietenhof te Kruibeke" In uitgave: "Het Land van Beveren" Jaargang 25/ van 1982, Elisabeth van Immerseel en Ridder Vilain 1481.
 
Zie ook S.A.A./ S.R.134/ f° 85 V° Gheert van Immerseel als rentmeester in de name van Lysbetten van Immerseel weduwe wijlen heer Godeverts van Villain Ridder verheurde van de selve vrouwe wegen Peter van de Zande molder ende Marien van den Vonderen eus uxoris een Wyntmolen gestaen ende gelegen te Wommelgem.......
 
Na de dood van Arnold van Immerseel [2450] verhief Elisabeth van Immerseel [2425] haar lenen voor het Leenhof van Brabant, en werd eigenares van het Hof van Immerseel te Wommelgem, Laathof van Immerseel te Boom, Leenhof te Rumst, het Steylderbosch te Rumst onder de parochie van Boom. Bron; Emiel Steenackers "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.37.
Dochter van Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom van IMMERSEEL (Arnold / Aert) Hameyden (zie XI.1) en Catharina van DOERNE V.SOMPEKEN V.WESELE (Soms Anna genoemd.).
Gehuwd voor de kerk Ongev.1451. Vóór Juli 1451. Huw.voorwaarden door Notaris Hendrik de Bruyne. Echtgenoot is Hr.v.Borcht Godefrood (Godfried) Hr.v.Zwijndrecht VILLAIN Hr.v.Huysse, geboren Hypot.1426, overleden op 23-02-1481 te Lier. Of overleed volgens Boek; Emiel Steenackers in "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.38, op 28-Februari-1483. En werd begraven te Mechelen. Begraven op 28-02-1482 te Mechelen. In het begijnhof, of Clarissenklooster. Huwt Elisabeth van Immerseel [2426], hun huwelijk bleef kinderloos. Hij was Heer van Villain Burcht, Huysse, Swindrecht, Sempe/ Zemst, Lillo & Berendrecht, voor Juli 1451. Hij was ook Heer van het Laathof Bekenhoven, waarbij ook goederen behoorden te Bevel, Nijlen en Kessel gelegen.
Hij erfde de voornaamste eigendommen van zijn broer Christoffel
Hij was de zoon van Jan van Villain (overleden vóór 1452), Ridder, en van Gudula/ Goedele Raes (overleden vóór 1452 ), vrouwe van Pamelen (Dochter van Godevaert v.Pamelen, kanselier van Brabant).
 
In tegenspraak tot de meeste dokumente schijnen er volgens S.A.A./ Bisschops B.1/ pag.15/ toch nog twee opvolgers te zijn met den naam Villain. Alhoewel Bischops de éénige bron is die dat beweert.
Zie Jacob [2713] en Godevaert [2714]. Onderzoek verder.
 
In; Boek van Emiel Steenackers "Het Laethof v.Immerseel" te Boom, pag.46 staat dat: Hij de heer was van Brecht, alhoewel dit de éénige bron is die dat vermeld. Wel vind ik overal dat hij de Heer was van Burcht.
Zij was 18.
Uit dit huwelijk:
1.  Joncker Jacop (van Villain) (zie XIII.1).

XIII.1 Joncker Jacop VILLAIN (van Villain). In tegenspraak met andere dokumenten, duidt Bischops S.A.A./ B.1./ pag.15, aan dat er twee Villains, Godfried van Villain, opvolgen. Maar of het nu om twee broers zijn van hem of zoon en daaropvolgend de kleinzoon gaat weet ik niet, in ieder geval bestaat er volgens Mr.Verheien (Bekende bezoeker van het archief te Beveren), in 1996 nog een stokoude graaf Villain Quatorze van ± 90 jaar, in het Waasland. Een ruwe schatting (13 X 35= 455 jaar, geeft ons een aannemelijk gemiddelte dat deze generaties zou kunnen overbruggen. Voorlopig neem ik in het bestand; de opeenvolging; Vader, Zoon; Kleinzoon aan; tot een verder onderzoek klaarheid brengt. Zoon van Hr.v.Borcht Godefrood (Godfried) Hr.v.Zwijndrecht VILLAIN Hr.v.Huysse en Eignr.Immerseel Elisabeth Womm./Meysse/Vil van IMMERSEEL Hameijden (zie XII.6).
Kind:
1.  Joncker Godevaert Ridder, Joncker, Ridder vanaf 1461. Leeft 1453/55/56/59/60/62/64/67/ & 1476 Bischops is zelf niet zeker, van wat hij verkondigt.

XII.7 Joannes (Jan) van IMMERSEEL, geboren Rond 1415, overleden op 12-05-1474. Bastaard/ Huwde Snijders/ (of mogelijk verbasterd tot Tsuyders) Margaretha [2660]. Hij is een "natuerlicke" zoon, Katline 's Kersmakers is zijn moeder (Zie Bisschops B.1 pag.5). Zie ook (1415 Archievenblad 27 pag.10-13). Ook volgens J.Th.De Raadt (De Heren van Itegem.../pag.37/ Regel 18 en Nota (4); is hij een bastaard van Aert van Immerseel [2405]. Zie ook S.A.A./ S.R.8/ f°210 V°/ . 5/1422-29-Nov. In deze akte word het vorige nogmaals bewezen. Er zijn verder nog twee vermeldingen in S.A.A.;
1) S.R 55/ f°298 V°: Hij is een nateurlicke zoon van Aerd van Immerseel Ridder, en hij huwt Margaretha Snijders, waarvan staat geschreven "eus uxores", en heeft een wettige dochter Catharina van Immerseel [5627].
2) S.R.80/ f°38: Daarin staat dat hij gehuwd was met Margaretha Snijders, maar óók dat hij twee nateurlicke dochters had Elisabeth [5630] en Jannen [5631], en dat hun moeder Janne Vrancx [5629] was, dus is dit een concubinaat geweest.
==========================================================================
DRIE JANNEN (allen Nateurlicke zonen !!!
Hij krijgt van mij (V.I.P.) in dit persoonsblad nog twee zonen bij; Die beiden Jan heten; Dit is een VOORLOPIGE oplossing, ik weet niet waar ik ze moet onderbrengen (De Raadt trouwens ook niet); JAN [2488] heeft 3 kinderen deze lijken wettig te zijn; met name [2661] Hector, [2662] Servaas en [2663] Christina. Maar hun moeder ken ik niet. De andere JAN [2365] alias van de Wiele, zou ook van de beruchte Aerd van Immerseel afstammen.
===========================================================================
, zoon van Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom van IMMERSEEL (Arnold / Aert) Hameyden (zie XI.1) en Katline 's KERSMAKERS.
Gehuwd (1) Vóór 1458 met Margaretha SNIJDERS/ TSUYDERS. Geboren vóór 1471 te Antwerpen. S.A.A./ S.R.48/ f° 68 R°/ . 1/ 1454-16-September.
S.A.A./ S.R.50/ f°298 V°/ . 3/ 1458-14-November.
S.A.A./ S.R.80/ f° 38 / . 2/ 1470-13-Juli.
Misschien is zij geboren in Nijlen.
Concubine van Jan van Immerseel [2475] en Moeder van Jan 2 van Immerseel (bastaard) [2488].
Mogelijk is haar naam verbasterd in "Tsuyders" Zie hiervoor S.A.A./ S.R.48/ f° 68 R°/ . 1/ 1454-16-September.

Gehuwd (2) vóór 1471 te Antwerpen. Of Nijlen. Echtgenote is Concubine Janne VRANCX, geboren Vóór 1471 te Antwerpen. Of Nijlen. S.A.A./ S.R.80/ f°38/ par.2/ 1470-13-July. Overleden Reeds 1471. Concubine van Joannes van Immerseel [5627] en heeft twee "natuerlicke" kinderen van hem.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Joannes (Jan (bastaard)) (zie XIII.2).
2.  Catharina (Katlinen), geboren Vóór 1458.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Elisabeth (Lysbetten), geboren vóór 1471 te Antwerpen. Of Nijlen.
4.  Onwettig kind Johanna (Jannen), geboren vóór 1471 te Antwerpen. Of Nijlen.

XIII.2 Joannes (Jan (bastaard)) van IMMERSEEL, geboren Ongev.1437, overleden ..-..-1474. Leeft 1466/ 1467/ 1474. Bastaard/ Huwde ongekende vrouw [3214]. Op 17-Maart-1466 transporteerde Elisabeth van Immerseel en Godfried Villain hem het goed Hullingrode (Zie J.Th.de Raadt Itegem enz...pag.37/ par.4 en Nota (4)). Zijn kinderen zijn; [2661] Hector, [2662] Servaas en, [2663] Christine van Immerseel. Zoon van Joannes (Jan) van IMMERSEEL (zie XII.7) en Margaretha SNIJDERS/ TSUYDERS.
Gehuwd met Vrouw v.[2488] Jan N.N. Huwt Jan van Immerseel [2488].
Uit dit huwelijk:
1.  Hector (zie XIV.2).

XIV.2 Hector van IMMERSEEL, geboren Hypot.1455. Leeft 1475/ 1494; hij verhief Hullingrode op 12-05-1474, en hij deed er afstand van op 19-10-1494. J.Th.de Raadt; Iteghem et ses Seign. pagina 37.
 
Doch Butkens zegt dat hij sterft vóór 1470 Bladje 18.
 
Of zou het zijn dat er nóg een HECTOR van Immerseel zou bestaan met nóg een SERVAAS van Immerseel, en ook nóg een CHRISTINA van Immerseel, drie toevallige toevallen, is wel teveel van het goede !!!!!
 
Er is dus iets fout met de sterfdatum +
 
Estor Hendrik [2668] is een totaal ander iemand.
Overleden Na 1494. Huwt ongekende vrouw [2664]. Hector 's vader Jan van Immerseel [2488] verhief voor hem het Goed Hullingrode op 12 Mei 1474 (sterfdatum van zijn vader [2488]). En Hector droeg het dan weer over in overeenstemming met zijn zoon Servaas [2662] op 19-Oktober-1494, aan Jan van Belle [2730] en diens vrouw [2663] Christine van Immerseel (Zie Pag.37/ Nota 4/ J.Th.de Raadt. Sgrs.d'Itegem, en zie vooraan: B.25.246;A & D 2529).
 
Dit goed was door Elisabeth van Immerseel en Godfried Villain aan Jan 2 van Immerseel [2488], een bastaard; overgedragen op 17-Maart 1466.
 
Zie: Bisschops pag.16 & 18.
Zie: Pag.37/ J.Th.de Raadt Nota 4/ Sgrs.d'Itegem.
Zie: S.A.A./ Bib. 3113/ 1 Keerbergen van J.Th.de Raadt: Pag.42: Maria (de Berlaar) épousa Henri Estor chevalier d'une ancienne famille Bruxelloise, lequel adopta les armes des ancetres de sa femme. Deze Henri Estor [2661] heeft geen uitstaans met Hector van Immerseel [2668]. Deze is eveneens aangehaald in J.B.Stockmans gesch. van Kessel pag.312 regel 16. Er kan ook geen sprake zijn van schrijffouten of verwisseling.
Zoon van Joannes (Jan (bastaard)) van IMMERSEEL (zie XIII.2) en Vrouw v.[2488] Jan N.N.
Gehuwd met Vrouw v.[2661] Hector N.N. Huwt Hector van Immerseel [2661].
Uit dit huwelijk:
1.  Christine, gedoopt Mogel.1458, overleden Na 1495. Huwde Jan van Belle/ Belk/ Baillieul [5750]. Hector en Servaas Transporteerden aan hen op 19 Oktober 1494 't Goed te Hullingrode, beleend 30 Mei 1495. (Zie J.Th.de Raadt; Itegem et ses Sgrs. pag.37/ Voetnota (4), die dan weer verwijst naar: Les Registres de la cour feodale de Brabant 25.246 en naar: Les aveux et dénombrements remis a cette cour par les feudataires A.&.D.2529).
Gehuwd met Jan van BELLE (v.Baillieul/ v.Belk). Huwde Christine van Immerseel [2663].
2.  Servaas. Leefde tenminste van 1494 tot 1554. Hij kreeg het goed Hullingrode in bezit, dat hij dan later transporteerde op 19-10-1494 aan; [2663] Christine van Immerseel X met [2730] Jan van Belle/ Baillieul. Dezen werden bevestigd (of, het goed werd beleend) op 30-05-1495. Bron: J.Th.de Raadt; Les Seignieurs d'Iteghem pag.37/ Nota 4 (B.25.246: A en D,2529).
 
Er werd hierin evenwel niet gezegd in welke familie-relatie zij tot elkaar stonden. Dit vond ik echter later in S.A.A./ S.R.252/ f°376/ 1554-15-Maart/....Servaes van Ymerseele Hectorssone voer hem selven ende Kerstijne van Ymmerseele zijne suster met Jan van Belle (Jan van Bailleuil), heuren wettigen man......verkopen een hoeve met huys ....te Wommelgem.


XII.10 Bastaard Petrus (Pieter) van IMMERSEEL Hr.Cauweleer, Eigenaar van Cauwelaershof. Geboren Leeft 1416, overleden Vóór 1474. S.A.A./ P.K. 2580/ F° 92 R°/ Dit is een dokument dat de opeenvolgende eigenaars van het hof te Cauwelaar opsomt en tevens bevestigd wat nogal confuus beschreven was in het Boek Hoogstraten: van Schijndel G.N.1060/ 1061. Zijn onbekende moeder had een verhouding met Aert van Immerseel [2405]. Pieter of Peter komt in 1402 voor als eigenaar van het Goed te Cauwelaer , Couwlair of Coudelaere of de Leckbors onder Deurne leeft in 1402/1416. Hij huwt met [2478] Geertruyt Slichten, Bron; Bisschops B 1/pag.3 /en pag.5. Zie ook Bron; S.A.A. Bibl. 5.422/p.150. Ook Stockmans Gesch.v.Deurne en Borgerhout Deel III/ pag.150.
 
Zie ook S.A.A./ A.A.= Antwerps archievenblad Deel 18/ pag.121: 't Hof te Coudelaer, fol.92: ...Peeter natuerlyck sone Heeren Aerts heeft by opdragt ende vertyenissen heeren Aerts, syns vader, dit voors. leen ontfaen prima May 1432. Goris-Peeters, Michiel Wagemans sone, heeft naer dood Geertruyt van Immerseel, syns moeders, tvoors. leen ontfangen den 28-May 1474.
Zoon van Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom van IMMERSEEL (Arnold / Aert) Hameyden (zie XI.1) en Concubine v. Aert [2405] N.N.
Gehuwd met Gertrudis van SLICHTEN, geboren Ongev.1416. Leeft 1416. Bischops B.1/ pag.3./ Zie ook S.A.A./ Bib.5422/ 150. S.A.A./ P.K. 2580/ F° 92 R°/ Dit is een dokument dat de opeenvolgende eigenaars van het hof te Cauwelaar opsomt en tevens bevestigd wat nogal confuus beschreven was in het Boek Hoogstraten: van Schijndel G.N.1060/ 1061. Huwde Peter van Immerseel [2468]/ Van der Lichten of des "Lichten" kan leiden tot een vervorming over " 'S Lichten" en uiteindelijk "Slichten". Dit geldt enkel voor vrouwen.
Uit dit huwelijk:
1.  Gertrudis (Geertruid) (zie XIII.8).

XIII.8 Gertrudis (Geertruid) van IMMERSEEL, Eigenares Coudelaer/ Cauwelaer. Gedoopt Ongev.1432 te Deurne? Overleden op 28-05-1474 te Wommelgem. Onder de parochie van Deurne. Huwde Michiel Wagemans [3505]. Dochter van Bastaard Petrus (Pieter) van IMMERSEEL Hr.Cauweleer (zie XII.10) en Gertrudis van SLICHTEN.
Gehuwd voor de kerk Vóór 1474 te Deurne? Eigenaars; "Te Cauwelaer". Echtgenoot is Michiel Zeger Wagemans WACHMANS (Zeger Wachmanszoen), Poorter 1444. Schout van Hoogstraten in 1469. Geboren Ongev.1420 te Hoogstraten. R.A.A./ G.N.1060 waarin een boek Hoogstraten: "Oude huizen en families" door B.W.van Schijndel G.N.1060/ 1061. Pag.26 & 28. Uitgave; Drukkerij Paul Braekman 1940 Brecht. Overleden Vóór 1474 te Deurne? Huwde Geertruid van Immerseel [3415]. Hij kocht het poorterschap in 1444 (pag.28), en werd Schout van Hoogstraten in 1469. Hij was eigenaar van het Huis "De ZWAEN". Hij is de stamvader der Wachmansen uit Hoogstraten. (Dus is hij daar geboren). Hun kinderen waren Peter/ Aert/ Jan.
Deze laatste Jan Wachmans werd eveneens Schepen van Hoogstraten in 1478, en had op zijn beurt een zoon Michiel Wachmans die vermeld werd in 1486.
 
Ook werd er in 1477 ene Michiel Goris Wachtmans geboren, die later de functie bekleede van Procureur, en deze was gehuwd met Elisabeth van Achteryt.
----------------------------
2-de Geertruid van Immerseel X Michiel Wachtmans, hierin opgeslagen.::::::
Betwist geval Huwt Geertruid van Immerseel [4456]. Zie P.K. 2580/ f°92 R° en vergelijk het paar; [3505] X [3415] en uitleg daarover, in Dossier Hoogstraten. Want ik betwijfel ten zeerste het ouderschap van Geertruid van Immerseel; Jan van Immerseel van de Wiele [2365] & Catharina Jan Gielis[dochter] van Zundert [2486].
In afwachting van hardere bewijzen hou ik dit nog even in petto.
Zoon van Zeger Wagemans WACHMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Goris-Peeter (Wagemans.), geboren Hypot.1450. Ontving op 28-Mei-1474 't Hof te Coudelaer. Zie; S.A.A./ A.A.Deel 18/ pag.121. Overleden op 28-05-1474. Hij heeft na de dood van zijn moeder Geertruid van Immerseel het leen ter Cauwelaer ontvangen den 28-Mei-1474. Hij had nog een dochter Margriete Wagemans die na zijn dood het goed te Coudelaer/ te Cauwelaer, in Deurne erfde, op 16-04-1521.

XII.13 Arnoldus van IMMERSEEL (Arnold/ Aert.), geboren 1423/ 1448. Onwettige zoon. Leeft 1415/23/28/32/40/48. Zie Boek; Emiel Steenackers "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.36, verwijzing naar 44/ Bij Herck; Vier regels, die men best van achter naar voor leest, dan begrijpt men dit schijnbaar duister geval beter. Bastaard/ Huwde met ongekende vrouw [2484]. Zijn vader was Aert van Immerseel [2405]. Aert [2465] zelf is een natuurlijke zoon er is van hem niet geweten met wie hij gehuwd is, in ieder geval was hij gehuwd, (althans volgens een Nederlandse Bron, mij toegestuurd door Freddy, en herkenbaar aan "Wrijfletters" = {B.C.M. IV 200 nt 3}, doch volgens Bischops Bundel B1 pag.3 zou dit Kathlijne Moelneren kunnen zijn, die voorgesteld is als Minnares, doch die misschien wel eens een echtgenote zou kunnen zijn). Hij had twee kinderen namelijk; Jan [2466] en Katline [2467], en deze worden beiden wettige kinderen genoemd (De Raadt/ Itegem/ pag.35/ regel 17). Bronnen J.B.Stockmans P.320. Bischops B 1 pag.3. Ten Jare 1448, sonedaghe 't eingaende Meerte, Aert van Immerseele, natuerlic sone here Aerts's Ridders als vruchtgebruiker en zijne wettige kinderen Jan en Catharina, en de man van deze laatste, Jan van Blaersvelt, als naakte eigenaars, droegen, voor den Schout van Iteghem en Herenthout, aan het klooster van Roosendael en aan de dorpen Iteghem en Herenthout, hun recht over van te doen malen 's zomers, op den watermolen van Hillebrugge te Itegem. (Abdij van Roosendaal, Carton II). Het Jaergetij van Aert van Immerseel, Heer Aertssone 's ridders, staat op 20-Augustus 1475 ingeschreven met 2 ouden grooten bezet op Elisabeth, zijns dochters huis (Necrologium Lyrense/ J.B. Stockmans Gesch.Kessel pag.320). Zoon van Ridder Arnoldus Hr.v.Immers/Wom van IMMERSEEL (Arnold / Aert) Hameyden (zie XI.1) en Katlijne van MOELNEREN.
Gehuwd met Moeder v.[2466] & [2467]. N.N. Huwt Arnold van Immerseel [2465], Zie; Bischops bundel B.1/ pag.3/// Heeft 2 kinderen; Jan [2466] en Katline [2467].
Uit dit huwelijk:
1.  Wettige zoon Joannes (Jan), geboren 1422/ 1440. Zijn moeder is ongekend. Ondanks dat de vader een bastaard genoemd word, staat hij geboekt als een wettige zoon (De Raadt Itegem pag.35/ Regel 17) evenals zijn zuster [2467] Catharina van Immerseel.
2.  Wettige dr. Catharina (Katline), geboren Leeft 1440. Huwde Jan van Blaesvelt [2482], vóór 1440. Ondanks dat haar vader een bastaard genoemd word, staat zij geboekt als een wettig kind (S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs./ pag.35/ Regel 17).
Gehuwd met Jan van BLAESVELT (van Blaersvelt). Huwde Catharina van Immerseel [2467]. Stockmans Kessel/ pag.320/ Bisschops pag.3.

XI.10 Ridder Joannes (Jan) Heer v.Ameyden van IMMERSEEL Snschlk.Brab, Ridder, Markgr.v.Rijen, Schout v.Mechel. Dross.v.Brab. Gouv.Limburg. Geboren ..-..-1360 te Antwerpen. Leeft van 1384 tot 1404/ 87/ 95/ 99/ en 1404. Indien hij reeds ridder genoemd werd in 1384, veronderstel ik dat hij geboren is ongeveer in 1360 ? (Hypot). Overleden Rond 1415. Mogelijk 55 jaar oud. Woonde de begrafenis bij van Hertog Anthonis van Brabant, die gesneuveld was in de slag van Azincourt op 25-Oktober-1415. Huwde 2 maal; Eerst met Aleidis de Cock, v.Ophem, v.Poederoye [2429]; weduwe van Geeraard van Cuyck, waaruit een dochter Catharina [2430]. En een tweede maal met Maria van Muysen [2451]. (Volgens Stockmans; Geschiedenis van Kessel pag.319 uit "Trophées").
 
Hij was Ridder, heer van Immerseel, van Wommelgem, ter Hameyden, Couwensteyn onder Lillo. Eigenaar van 't "Hof van Immerseel" te Lier. Markgraaf van Antwerpen. Alwaar zijn rekeningen lopen van 1398 tot 1403. Verder was hij ook goeverneur van Limburg. Hertog Phillips benoemde hem tot Schout van Mechelen, vanaf 5-7-1399. Jan van Immerseel had de Hertogin Johanna 3359 francs (?) geleend, en de prinses had zich verbonden hem in de plaats van Markgraaf van 't land van Ryen te behouden tot de volle teruggaaf der sommen. De Hertogen van Brabant benoemden hem tot levenslangen slotvoogd van Turnhout (Kastelein van Turnhout). De Lierenaars benoemden hem 1405 tot hunnen generaal bij de tijding dat de Brusselaars Lier zouden bestormen.Zie; J.B.Stockmans; Gesch.Kessel pag.319.
 
Fl.Prims zegt in zijn "Geschiedenis van Antwerpen (Moderne uitgave) Deel III/ pag.116/ 117/ 118 en 417".
Trad in dienst als Schout van Antwerpen op 27-Mei-1387, en trad af op 15-Maart-1395. Trad opnieuw in dienst als Schout van Antwerpen van 11 Juni 1397 tot 6-Augustus-1399.
En noemt ook 5-Juli 1399 als datum.
Hij werd door Fl.Prims verschillende keren aangehaald als Schout van Antwerpen, in Deel III pag 376/ 388/ 394/ 397/ 405.
 
Hij zou Vlgs.Butkens ook drost van Brabant geweest zijn, Goeverneur van de Baronie en Hertogdom Limburg.
Hij huwde een tweede maal, met Maria van Muysen (Zie Stockmans Kessel pag.319), zonder kinderen. Volgens de Raadt, was hij een ware geldschieter der hertogen van Brabant, die hem dan ook met eerbewijzen overlaadden; o.a. zo benoemden zij hem tot levenslange slotvoogd van Turnhout. Hij verkocht Couwensteyn aan Gijsbert de Coninck op 21 Juli 1402. Op 3 November 1415 woonde hij de begrafenis bij te Terveuren van Antoon van Boergondie, Hertog van Brabant gesneuveld 25 Oktober 1415 te Azincourt.
 
Zie Mertens en Torfs Deel I/ pag.507. Was reeds ridder in 1384 en leeft tot 1404. Werd ten onrecht tot schoutetten van Antwerpen betrokken, doch in de stadsrekening van "1404 XIX daghe in Oeghste" (19-08-1404) vind men het bewijs dat hij alleenlijk Markgraaf was. (Fl.Prims daarentegen vermeld in de Geschiedenis van Antwerpen Deel III (Moderne uitgave), het tegenovergestelde van wat M.&.T. hier zegt)
, zoon van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Maria van CRAINHEM.
Gehuwd (1) met Vr/Ophem/Opijnen Aleidis (Allijt) Vr.v.Poederoye de COCK/ V.OPHEM/ V.POEDEROYE, geboren Vóór 1439. Leeft 1416. Huwde Jan van Immerseel [2404], zoon van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. De vader van Aleydis stierf in 1422, en haar moeder 14-09-1439 (volgens ongekend boekje pag.321 Bron Ineke ?). Dus werd zij geboren vóór 1439.
 
Weduwe van Geeraerd Cuyck: S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.319.
 
Zie S.A.A./ S.R.2/ f° 98 V°/ . 2.

Gehuwd (2) met Weduwe 1437 Maria van MUYSEN/MUYSERE. Leeft 1437. Overleden na 1437. Huwt Jan van Immerseel [2404], Ridder. Blijft kinderloos.
Vrouwe van de voormalige heerlijkheid van Meldert. Bron; V.V.F./ Fonds Borremans V/ b/ pag.92.

Gehuwd (3) met Moeder v.[2726] N.N. Heeft verhouding met [2404]. Waaruit een kind [2726] Lisbeth van Immerseel.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharina Vr.v.Immerseel. Huwt Wijnand van Rode [2431]. Dochter uit het eerste huwelijk van Jan van Immerseel [2404], Schout van Mechelen, en [2429] Aleidis de Cock. Zij huwt met Wijnand van Rode [2431], heer van Wijnandrode, in het land van Valkenburg. Is eigenares van Wommelgem in 1414.
Gehuwd met Wijnand (Hr.van Wijnandrode) van RODE. Huwt Catharina van Immerseel [2430]. Hij was Heer van Wijnandrode bij Valkenburg.
 
Er is nog een Jan van Rode; Zie: S.A.A./ S.R.33/ f°111/ par.3/ 04-06-1444.
 
Eveneens een Lauwreys van Rode [5702]/ ook soms van Roye . Zie Boek Hoogstraten: van Schijndel G.N.1060/ 1061/ pag.28.

Uit het tweede huwelijk:
2.  Geeraert, geboren Vóór 1529 te Lier? Huwde Juffr. Joanna van Brecht [3209]. (Stockm.Kessel pag.147). Zie ook; S.A.A./ S.R.135/ F° 30 R°/ par.3/ op 1509-15-September.
(Gesch.v.Lier A.Berghmans pag.194). Ingezetene van Lier 10-November-1531.
De Zweetziekte (ook Engelse ziekte) werd te Lier, in 1529 overgebracht door een vrouw uit Antwerpen die de feestdag van St.Michiel bij zekere Geert van Immerseel, bij de kerk wonende, kwam vieren. Zij was het eerste slachtoffer. Uit:"De geschiedenis der stad Lier", door Antony Bergmans pag.180.

Gehuwd met Johanna van BRECHT. Huwde Geeraerd van Immerseel [3208]. (Stockm.Kessel pag.147). Zij was Jan van Brechts dochter; Zie S.A.A./ S.R.135/ f° 30 R°/ par.3/ op 1509-15-09.
Uit het derde huwelijk:
3.  Lisbeth Bastaard. Leeft 1430. Huwt Willem de Lijnmaker [2728]. S.A.A./ S.R.1/ f°352 R° ...verkopen een huys.
Gehuwd voor de kerk Vóór 1430 met Willem de LIJNMAKER. Leeft 1430. Huwde Elisabeth van Immerseel [2726].

XI.23 Ridder Henricus Hr.v.Kast.Meysse van IMMERSEEL (Hendrick) Hr.v.Itegem, Ridder. Geboren Hypot 1370. Leeft 1390/ 1398/ 1413/ Bron; J.Th.de Raadt Itegem et ses Sgrs.p.41, ook Stockmans Gesch,Kessel P.333, en Bisschops B 1/ pag.6 & 7. Overleden op 10-01-1420 te Mechelen. Stierf op 10 Januari 1421 (n.st.) En werd begraven in de St.Kathelijnekerk te Mechelen (Bron; 1000 jaar Itegem door DRS.Jan Gerrits 1976/ via Inneke de Wit).
 
In een handschrift van Kannunik Hullin bewaard in de Albertina Bibliotheek te Brussel is er sprake van een grafmonument, dat in het Karmelietenklooster te Mechelen zou bestaan hebben, met deze Inscriptie:
 
"CY GIST MESSIRE HENRY DE IMMERSEELE, CHEVALIER SGR. EN PARTYE DE ITEGEM ET DE MEYS QUI TREPASSA L'AN MCCCC.XX ET DE SA FEMME DAME MARGEURITE FILLE DE MESSIRE JEHAN DE SOMPECKE QUI TREPASSA ..." (de datum was niet ingevuld of was uitgesleten.
Huwde 3 maal; [2454] & [2455] & [2461]; 1) van Catharina van Beringen [2454], zij was de dochter van Gilles en Catherina van den Bogaerde 1340 (Bron: Bisschops pag.15 Uit Butkens vol.II./ pag 42-43).
Volgens het grafschrift van Hendrik van Immerseel, haar man, staat er op de zerksteen in de Sint Kathelijnekerk degelijk "BERINGHE". 2) Hij huwde voor de tweede maal, met "MARGARETHA van Wesele" [2455] Wazele, Doerne, Sompeke (Zombeke). (soms ook Margaretha van Sompeke genaamd) (!!!! Maar Let op er is ook een CATHARINA van Wezele [2448]; deze was gehuwd met zijn halfbroer AERT [2405] !!!). Na zijn [2409] dood op 10 Januari 1420/21, hertrouwde Margaretha van Wesele met Wouter Bauw.
 
Hendrik [2409] was ridder, en door het overlijden van zijn oom Karel, werd hij heer van Meysse, en heer van Itegem (alsook de rechtspraak), dit laatste erfde hij maar voor de helft, doch hij kocht de andere helft van Hendrik van Oyenbrugge op 29-06-7-1453. Doch later verkocht hij het terug aan diezelfde Hendrik van Oyenbrugge, die op 3-01-1456 in het bezit ervan werd bevestigd. Op 28 Mei 1458 droeg hij voor het leenhof van Mechelen, zijn deel over aan Frederik Mengersruyt, heer van Kruybeke, gehuwd met Jacoba van Rotselaar. Toen deze stierf, besliste het hof van Mechelen op 19-December 1468, op haar verzoek, dat de heerlijkheid van Itegem op haar overging. In 1473 was de hele heerlijkheid wéér in bezit van Hendrik van Immerseel, die een jaar later stierf, (+1474).
Hij had vier wettige kinderen gehad, doch S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Seigneurs pag.41/ Uit; "De heren van Itegem" uitgegeven in 1893, weet niet van welke moeder ze waren.
 
Bischops in zijn Bundel 1/ Uit Butkens vol.II/ pag.42-43 is overtuigender in zijn werk en kent deze kinderen toe aan Margaretha van Wesele, alias van Sompeke.
3) Hij heeft ook nog een relatie met Margriet 's Kempeneeren [2461] gehad (Volgens Bischops), die hem een dochter Elisabeth [2462] schonk.
 
Zijn 4 wettige kinderen waren; Aert [2456], Hendrik [2457], Wouter of Willem [2458], Jan [2459], Catharina [2460]. Doch ik tel er 5. En hij heeft nog een onwettig kind Elisabeth [2462], dat "...fut autorisé a tester... op 03-02-1466. Dit maakt samen een half dozijn.
Zoon van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Beatrijs van DUFFELE.
Gehuwd voor de kerk (1) Ongev.1390 met Catharina van BERINGHE/ BELLEGEM, geboren Ongev.1390, overleden 16-..-1470 te Mechelen. St.Cathelijnekerk. Zie Tekst van Jan Gerrits. Doch het grafschrift is Foutief gedateerd voor Catharina van Beringhe "In 1000 Jaar Itegem" van Jan Gerrits Uitgegeven; 1976.
Het grafschrift gegeven door Mr. Roggeman (uit de Geschied.v.Dendermonde) is het meest waarachtige.
Huwde Hendrik I van Immerseel [2409]. Dochter van Gillis (Egide) van Beringen en Katarina van Bogaerde (andere Franstalige Bron zegt Belleghem?)
Doch volgens grafschrift van Hendrik van Immerseel haar man (Vermeld door J.Th.de Raadt in "Itegem et ses seigneurs", pag.41), staat erop zerk in de Sint Kathelijnekerk te Mechelen wel degelijk "BERINGHE". Hij vermeldde enkel tekst, geen afbeelding.
 
"Hier leet H[eer]. Heinric van Ymmersele Ridd[er]. Hee[[r]. in Meis en[de]. tot Itegheem sterft int jaer XIIII c en[de]. XX. (=1420) X dach Godevaert van Ymmersele Hee[r] tot Wommelgheem , bidt voor de ziele....... (onbeschreven of uitgesleten ruimte)........van Beringhe die sterf int jaer MCCC en[de]. LXXXVI".
 
Hier gebeurde een drukfout. Er staat namelijk een C te weinig !!!
Dit moet volgens mij MCCCC ende LXX .XVI zijn.
 
En zo is het ook te zien op de afbeelding van grafschriften van de Sinte-Catharina-kerk met een M gevolgd door vier c's (M=CCCC)
 
De 5 kinderen die Hendrik I had zijn ofwel van Margaretha van Wezele/Sompeke ofwel van Catharina van Beringhem/Belleghem. Zeker weet men het echter niet; er zijn twee mogelijkheden:
 
1) Volgens J.Th.de Raadt zijn er "vijf" kinderen; Hendrik, Arnold, Wouter of Willem, Catharina, en "Jan", van Margaretha van Wezele/Sompeke.
 
2) Doch volgens ene Mr.Boeyen (via Freddy) in het "Parenteel van Willem van Liere, is het juist omgekeerd en heeft Hendrik I "vier" kinderen; Hendrik, Arnold, Wouter of Willem, en Catharina, ("Jan" is niet vermeld) met Catharina van Beringhen/Belleghem.
 
Wat we wel zeker weten is dat J.Th.de Raadt, in "Les seigneurs d'Iteghem" op pagina 59 aanduidt in een gedeelte van een stamboom; Dat er een Hendrik van Immerseel huwt met Helwige van Berchem, en dat deze zoon afstamt van zijn eerste (of tweede ?) vrouw Margaretha van Wezele/Sompeke
.
Gehuwd voor de kerk (2) Vóór 1420 met Margaretha van Wesele. van DOERNE V.SOMPEKEN V.WESELE (Wesel/Wasel/Wasiel/). Zie ook nog Bischops Blad 15 uit; Butkens vol.II/ pag.42-43. Overleden Ongev.1444. Leeft 1390/1421/31/39/40/43. Huwde Hendrik van Immerseel [2409], voor hem zijn tweede huwelijk. Later huwde zij in haar tweede huwelijk met Walter Bau/ Baum/ Bauw, waaruit een zoon, Jan Bau (volgens Dossier Parenteel van Willem van Immerseel). Zij was de dochter van Jan van Sompeke.
 
De vier kinderen die zij hadden, waren; Hendrik, Arnold, Wouter of Willem en Catharina. Doch volgens J.Th. de Raadt in; "De heren van Itegem" (uitgave 1893) bestaat daarover twijfel of zij nu van Margriet van Wesele/ van Sompeke waren of van Catharina van Belleghem.
 
Doch Bisschops in zijn Bundel 1: pag.15/ Uit Butkens vol. II/ pag.42-43; is overtuigender in zijn werk en kent deze kinderen toe aan Margaretha van Wesele, alias van Sompeke.
Dochter van Jan van WASELE (v.Wazele/ Wezele) en Vrouw v.[6239] N.N.
Gehuwd (3) met Margaretha (Margriet) 'S KEMPENEEREN. Concubine van Hendrik van Immerseel [2409]. Ex-matre Margriet 's Kempeneeren [2461] Waaruit Elisabeth [2462] geboren werd.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Hr.v.Wommelgem. Arnoldus (Arnold) Hr.v.Itegem (Aert v.Liere v.Imm.) Hr.v.Rameien, geboren Hypot.1400 te Lier. Leeft 1426/ 1433/ 1450. Gedoopt te Lier. Overleden ..-..-1450 te Mechelen. Begraven te Klooster geschoeide Karmelieten te Mechelen. Men weet niet van welke moeder. Ik neem voorlopig Margaretha van Sompeke, van Wesele [2455] zijn. Doch het kan ook evengoed Catharina van Belleghem [2454] zijn.
 
(Aldus Parenteel Willem van Lier door Mr. Boeyen, via Freddy, via 's Hertogenbosch ??) Deze zegt juist het tegenovergestelde van J.Th.de Raadt.
 
Bronnen; Stockmans Kessel pag.333. & J.Th.de Raadt; de Heren v.Itegem, pag.42.
 
Hij verhief in 1426 door aankoop van Nicolaas van Kersmaker, zoon van Godefrood, te Leuven, een cijns ten laste van zes of zeven huizen, gelegen vlak tegenover deze woning (en per jaar opleverend 149 "oude groten" en twee kippen), en zes morgen grond, in dezelfde stad. Hij ontving Wommelgem, ter Hameiden en een deel van het goed van Itegem. Hij stierf in 1450, en werd begraven in het klooster van de ongeschoeide karmelieten te Mechelen. Zijn graf getooid met zijn wapenschild droeg volgend grafschrift; "Hier leyt begraven Aert van Liere, die men heet van Immerseel, heer van Wommelgem, van der Ameyen.

2.  Joannes (Jan), geboren Vóór 1406. Op 04-05-1422 werd hij bevestigd als erfgenaam van zijn vader van een rente van 14 zisters rogge op de goederen van Jan van Gageldonckte te Zundert, en met een andere rente van 5 zisters op de thienden van deze plaats. Overleden op 25-02-1426. Men weet niet wie zijn moeder was, we nemen voorlopig [2455], doch het kan ook [2454] zijn. Jan [2459] werd bevestigd in zijn functie op 4-Mei-1422, als erfgenaam van zijn vader [2409], van een rente van 14 zisters rogge op de goederen van Jan van Gageldonc te Zundert, en met een andere rente van 5 Zisters op de thienden van deze plaats. Hij stierf vóór de 26-ste Februari 1426/27, dag waarop zijn broer [2457] Hendrik deze twee lenen verhief (de Raadt/ Itegem etc... (1) Registres de la cour feodale de Brabant Nr,396, f° 50 en 141). (de Raadt Itegem etc...pag.42/4°).
Hij heeft mogelijk een zoon Jan van Immerseel [2769] die misschien met Elisabeth van der Staten [2770] gehuwd was, ofwel is de vader ermee gehuwd (zie J.Th.de Raadt Itegem... pag.47 Nota/ 1) (Les archives de la cour feodales de Maline Nr.1/f°33 V°).
Zie Stockmans; Gesch.v.Kessel p.333. J.Th.de Raadt Itegem.
Onderzoek verder [2769] en [2770].

3.  Wouter (mogelijk Willem ?), geboren Vóór 1420. Men weet niet van welke moeder. Ik neem voorlopig [2455] Margaretha van Wesele Sompeke. Doch het kan evengoed ook [2454] Catharina van Belleghem zijn.
 
(Aldus Parenteel van Willem van Lier door Mr.Boeyen, via Freddy. Deze zegt juist het tegenovergestelde van J.Th.de Raadt).
 
Men weet ook niet of het Wouter of Willem is, het kunnen ook twee verschillende personen zijn.

4.  v.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem (zie XII.26).
5.  Catharina, overleden na 1444. Huwt Arnold van Berchem [2509]. Men weet niet uit welke moeder zij geboren is. Althans is het niet op te maken uit J.B. Stockmans; Gesch.v.Kessel pag.333. Ik neem voorlopig [2455]. Ik steun hiervoor op L.Bisschops P.6 omdat zijn beweringen van lateren datum zijn.
 
Hun huwelijk zou kinderloos gebleven zijn.
 
Doch volgens V.V.F.Oostende Alfabet.Cartotheek, zouden zij een zoon gehad hebben die Jan van Berchem heette en die stierf vóór 1593, en deze zou gehuwd zijn met ene van Epervoort (of Intevoort) Jaqueline.
 
(Het "Parenteel van Willem van Liere" door ene Mr.Boeyen uit 's Hertogenbosch, via Freddy, deze zegt juist het tegenovergestelde van J.Th.de Raadt).
 
Catharina van Immerseel huwt met Arnold van Berchem, zoon van Jan en van Johanna de Herbais en die eigenaar is van het kasteel van Bosschesteyn bij Broechem.
 
Later huwt Arnold van Berchem een tweede maal met Alice van Zevenbergen (van Stryen). Testeert 3 Febr.1466.

Gehuwd te Antwerpen? Echtgenoot is Hr.v.Bosschenst. Arnold Ridder van BERCHEM, overleden ..-..-1492. Huwde Catharina van Immerseel [2460], dochter van Henri van Immerseel Ridder (eigenaar van het kasteel van Meysse heer van de helft van Itegem enz...Na haar dood hertrouwde hij met Alice van Zevenbergen (van Stryen) [5726]. Uit; Bron S.A.A./ 3113/ 2/ J.Th.de Raadt pag.42; De heren van Itegem. Ook; De Manoir van Bosschesteyn bij Broechem; S.A.A./ 3113/ 1/ pag.26. Hij erfde dit kasteel en werd er eigenaar van. En werd ridder na 1458. Hij was de zoon van Jan van Berchem [50] en van Johanna van Herbais [5723].
 
Verwant van Tucher; Zie V.V.F. Oostende Alfabet. Cartotheek Kwartierstaat Tucher.
Zoon van Jan van BERCHEM en Johanna van HERBAYS.
Uit het derde huwelijk:
6.  Elisabeth Bastaard, geboren Ongev.1431 te Mechelen. Leeft 1431/ 1466. J.Th.de Raadt pag.41/ voetnoot 3; Une Elisabeth van Ymmersele, fille naturelle de sire Henri fut autorisée à tester, le 3 fevrier 1466. Natuurlijke dochter.

XII.26 V.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem van IMMERSEEL, geboren Hypot.1425. Zijn naam word vernoemd in 1453/ 55/ 56 (G.F.51, 1456-18-06)/ 58/ 68/ 71/ 73/ 74. Overleden op 22-05-1474 te Deurne. Denkelijk in 't Hof van Deurne. Huwde Helwiga van Berchem [2480]. Men weet niet uit welke moeder; Doch volgens J.Th.de Raadt is het Margaretha van Sompeke [2455]. Bron; S.A.A./ J.Th.de Raadt; "Itegem et ses Seigneurs" pag.46/ Zie ook Stockmans Gesch.Kessel pag.334.
 
Doch volgens het "Parenteel van Willem van Lier" komende ergens uit het archief van 's Hertogenbosch via ene Mr.Boeyen (doch die bij nader ondervraging daar onbekend bleek te zijn) via Freddy v.Immerseel. Deze zegt juist het tegenovergestelde van J.Th.de Raadt). Staat nog open voor verder onderzoek !!!
 
Hendrik van Immerseel [2457], zoon van Hendrik van Immerseel [2409]
was de heer van Iteghem in 1453; hij was de generaal der Lierenaars (Stadsrekening Lier 1/2 Mei 1471/72;...item betaelt Henryc van Ymmerselle voer syn leydmanscappe...VI £b.(=pond) Zie Stockmans; Gesch.v.Kessel ...enz.). Hij had 4 kinderen; Jan, Hendrik, Karel, Thierette. Hij erfde, bij het overlijden van zijn broer Aert [2456] de helft van Itegem, en kocht de andere helft van Hendrik van Oyenbrugge genaamd van Coolem, en verhief dit verworven deel op 29 Juli 1453. En hij verkocht terug deze helft in 1455 aan diezelfde van Oyenbrugge, die op 03-01-1456 in het bezit ervan werd bevestigd. Daarna kwam het goed in handen van Frederick van Mengersruyt op 28-05-1458, via een beslissing van het Hof van Mechelen kwam het op 19-12-1468 aan Jacoba van Rotselaar (Zie hiervoor Jan Gerrits 1000 jaar Itegem, en Zie ook J.Th de Raadt pag.45). En in 1473 kwam het leen wéér aan Hendrik terug. Op 3 September 1458 kocht hij een heerlijkheid te Vorsselaer, op 8 April 1467 hernieuwd hij zijn leeneed voor de tienden van Zundert. Hij bezat 23 lenen te Beersse.
 
Hij overleed voor 22 Mei 1474, denkelijk in 't hof van Doerne te Lier; dat zijn zoon die dag verhief.
Hij had ook nog een verhouding met ene Lysbetten Coeckebackers [2497] waaruit twee natuurlijke kinderen geboren werden. Wolfaert [2432] en Heinricke [2593] van Immerseel. Zie S.A.A./ S.R.82/ f° 104 R°/ . 2/ 1472-10-Juni: Henric van Ymmerzele [2457]/ zone wilen Heren Heinricx van Ymmersele [2409] Riddere woonende te Boechout vercocht Lysbetten Coeckebackers Peters [2428] wettige dochter Wilen (bedoelt is Peters Coeckebackers), aan Wolfaerde [2432] ende Henricke [2593] heuren nateurlicken zonen daer vader af is Henric van Ymmersele [2457]....
 
Zie ook G.F.51/ 1456-18-Juni.
Zoon van Ridder Henricus Hr.v.Kast.Meysse van IMMERSEEL (Hendrick) Hr.v.Itegem (zie XI.23) en Margaretha van Wesele. van DOERNE V.SOMPEKEN V.WESELE (Wesel/Wasel/Wasiel/).
Gehuwd voor de kerk ..-..-1444. Zie ook J.Th.de Raadt "Srs.de Itegem" pag.46. Echtgenote is Heilwiga van BERCHEM, overleden Ongev.1474. Huwde Hendrik van Immerseel [2457] in 1444. Zij was de dochter van Jan van Berchem, heer van Oostmalle en van Theodora de Cock, van Breuckem. Deze Theodora is dochter van Gerard de Cock van Breuckem Heer van Kerkwijk, en van Elisabeth van Nederveen van Pendrecht, kleindochter van Jan de Cock van Breuckem, ridder en van Beatrix van der Dussen. Dochter van Jan van BERCHEM en Theodora de COCK.
Uit dit huwelijk:
1.  Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12).
2.  Schout v.Lier Henricus (Hendrick) Schepene (zie XIII.17).
3.  Dierkje (Thierette) (Theodorika) (zie XIII.19).
4.  Carolus (Karel) (zie XIII.20).

XIII.12 Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse, Markgr.v.Ryen, Ridder, Burgr.v.Aelst/ Burgmr.Schout/ Hr.v.Immerseel. Geboren Hypot.1446. Leeft 1456/ 69/ 1474 Ridder/ 78/ 1503/ 1504. Overleden op 15-02-1503 te Antwerpen. Stierf te O.L.V.Zuid. op 18-02-1504 volgens DRS. Jan Gerits. De sterfdatum is eigelijk 15-02-1503. Doch 18 Februari is waarschijnlijk de dag van de begrafenis. En aangezien het jaar(tal) veranderde in Maart schrijft men 1503. Maar om het om te zetten in onze tijdsrekening moet men 1504 denken. Hij sterft in feite 55 dagen, (11+31+13=55), na zijn vrouw.
 
Zie ook M.&.T./ Deel I/ pag.511/ regel.10: waarin zie: Bertryn f°30/48/117.
 
Er zijn twee afbeeldingen van het grafschrift (of is een van hen slechts een ontwerp ?). Waarschijnlijk gepubliceerd door Taxandria XXXII (1925), mij toegezonden door Freddy van Immerseel 03-03-1991.
Begraven op 18-02-1503 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Huwde Josina Tollins [2580], Burggravinne van Aalst, deze bracht hem de titel aan van burggraaf van Aalst.
 
Jan van Immerseel Ridder Burggrave van Aalst, heer van Itegem, Poppenrode Schoutet van Antwerpen ende Markgrave 's Lants van Rijen, Burgemeester, Schepen ende Raedt van der Stadt van Antwerpen. (Bron; S.A.A./ A 4.335/ pag.1 en pag.7).
 
Zij hadden 7 kinderen (Nota VIP "wettige" kinderen); Bron; Fl.Prims; "De Kapel van Boergondie"/ pag.16/ regel/ 21. Doch in de voetnota (2) van pag.68 in "De Kapel van Boergondie" vermeldt Fl.Prims dat er nog een bastaardzoon is die met Josine Meyngaert huwt in 1490, weduwe van Jan Colibrant te Lier, zonder zijn naam te vermelden. Doch in Bisschops "van Immerseel" blaadje 18, staat dan weer dat deze BALTHAZAR heet. Volgens Mormonen Merksem is er nog een Marie, of is dit de vernoemde Margaretha, met een schrijffout ?.
 
Verder zijn er volgens mijn opzoekingen meer bastaardkinderen
 
Verder; Bronnen; Genealogische sprokkels Waalwijk 472/ Stockmans Gesch.Kessel P.334/335/ Taxandria XXXII 1925, pag.289/ Floris Primms Antverpiensia 1930 pag.73 en; "De kapel van Boergondie", pag.14. Jan was de oudste zoon van Hendrik [2457]. Hij werd Ridder vóór 1474. Hij onderscheidde zich op het slagveld door zijn manhaftigheid. Bij de verdediging der Stad St.Ghislain (Henegouwen), werd hij aangesteld tot kapitein en legde de grootste heldenmoed aan de dag. In 1470 voerde hij de Lierse troepen in Frankrijk tegen Lodewijk XI, voor welke tocht de Stad Lier hem een paard ter waarde van 16 gulden aanbood. Verder nam hij deel aan de bestorming van het kasteel van Nesle in 1472, en aan verschillende tochten tegen de Luikenaars. "Karel de Stoute item (betaelt) aen her Jan van Ymmersele tot een perde van hoescheyde (heusheid) omdat hij de pikeneers te beeter soude hulpen en geleyden IV lb. (Stadsrekening Lier, 1/2 Nov.1470-1/2 Nov.1471). Heer Jan werd in 1484 door de stad en een gedeelte der ambachten een "gelach" aangeboden als hij uit de gevangenis kwam "tot sinen welcome midts dat hij hootman (generaal) is....2 lb.14 s., verder schonk de stad hem 7 ponden voor bewezen diensten in den oorlog tegen Luik, die onze streken te vuur en te zweerd zette. (Stadsrekening Lier).
 
Volgen gegevens van Eddy Leijs; was hij kapitein van het kasteel te Rupelmonde in 1488. En werd opgevolgd in 1499 door Hugo de Melun burggraaf van Gent.
 
Werd Heer tot Liere, bezitter van het Immerseelsche riddergoed, na de dood van zijn vader in 1474, werd Jan I; Heer van Immerseel, Wommelgem, Ter Hameijden, en voor de helft van Itegem (dit bestond tijdens het leven van zijn vader reeds uit twee delen), doch hij kocht de andere helft van Hendrik van Coolhem, (J.Th.De Raadt G.Kessel/pag.51. Hij was ook Heer van Meysse. En erfde het eigendom in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen, waar hij de Boergondische Kapel liet bouwen, in de Lange Nieuwstraet, volgens de plannen van Domien de Waeghemaeckere ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van Phillipe de Goede en Johanna van Castilie (de waanzinnige) in 1497. Het was de bedoeling van Jan I van Immerseel dat zij daar hun huwelijk zouden doen inwijden. Doch het bruidspaar bedacht zich en de huwelijksplechtigheid ging door te Lier, waar zij op doorreis waren naar Antwerpen.
 
De plafondschildering is te bewonderen in een boek; S.A.A./ ICO 86/ Prent VI, VII, VIII, van Baron Jolly, gedrukt op de keizerlijke persen van Wenen.
 
Hij werd in 1479 verheven tot "Raid en Kamerlinc" dit is raadsheer en kamerheer van Aartshertog Philips de Schone en van Aartshertog Maximilliaan.
 
Hij was Schepene van 1476 tot 1493. En van 1484 tot 1493, was hij vier maal Buitenburgemeester, 1484/86/89/93 (Primms Gesch.v.Ant. Deel III/ IV pag.115. Op 02-09-1492 werd hij door Keizer Karel aangesteld als Schout en Markgraaf van Antwerpen. Van 2-09-1494 tot 4-11-1499 werd hij ontslagen uit zijn ambt van Schout wegens een muntkwestie (Muntschroyers) (Fl.Primms Gesch.v.Antwerpen Deel V/pag.50), doch hij werd terug in zijn ambt genomen van 15-08-1500 tot 18-02-1504/1505, en in eer hersteld. Werd daarna een ziekelijk man. Hij schreef zijn testament op 18-Mei-1503 en overleed 25-12-1526 en werd waarschijnlijk begraven 02-01-1527.
Mertens & Torfs zegt in Deel I pag.511; "Hij had in de maand Juli-1477 een groot aendeel genomen aen de verovering op de Fransen, van Sint Amands, bij Doornik. Uit de buit kreeg Jan van Immerseel de standaard der veroverde stad. En de glorievolle trofee heeft op het stadhuis van Antwerpen bijna een eeuw gelegen, tot zij op 04-November-1576 tijdens de Spaanse furie verbrande.
 
In het jaer zyner afzetting als Schoutet (1499) werd hij voorlopig vervangen door Jan van Cotereau, Heer van Assche, doch in 1500 weder in zijn ambt hersteld. Zie ook Deel III /pag. 312/313/ nota 2 dat zegt; 1499 de zaak der Haegemunten en tevens als jaar van zijn benoeming tot schout. {|tot hier M.&.T.|}.
 
Ook Floris Prims bespreekt dit voorval in Deel V/ pag.50.
 
Zie; S.A.A./ S.R.93/ f°399/ Jaar 1478 Beschrijft Hendrick de vader, de afstamming, en het familieverband tussen Jan, Karel, Hendrick een "nateurlicke sone", broeders, en Diericke hun zuster.
 
Zie S.A.A./ S.R.104/ f°160 V°/ Samenstelling v/h schepencollege, met Jan van Immerseel als Burgemeester, en Wouter van Immerseel als rentmeester. Dit zelfde is herhaald in Primms Gesch.van Antwerpen Deel V/ pag. 121.
 
Zie S.A.A./ S.R.107/ f°169 R°/ . 2/ 1495-19-Mei.
 
Zie S.A.A./ S.R.114/ f° 49 V°/ . 3/ 1498-23-April.Ridder, Marcgraaf 's Lants van Ryen, Schout van Antwerpen.
Zie S.A.A./ S.R.114/ f° 94 V°/ . 5/ 1498-09-August. Al zijn titels; Ridder, Borchtgrave van Aelst, heer van Yteghem, Schoutet van Antwerpen, ende Marcgrave Slants van Rijen.
Zoon van V.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem van IMMERSEEL (zie XII.26) en Heilwiga van BERCHEM.
Ondertrouwd (1) op 30-10-1477 te Antwerpen. Gehuwd voor de kerk op 30-10-1477 te Antwerpen. Waarschijnlijk is hij in November van dat jaar getrouwd. Pag.14, 8-ste regel, Primms; "de Boergondische kapel". Echtgenote is Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode, geboren te Aalst? Overleden op 20-12-1503 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. In het boek "De boergondische Kapel" van Floris Prims vind men dezelfde tekst op pagina 15. In een afbeelding van de zerksteen in de Cathedrale kerk O.L.V. met de vier kwartieren van; van Liere, van Berchem, Tollins, Sloefs. Huwde Jan van Immerseel [2576], zij was Burggravinne van Aalst, vrouwe van Baudries en Eechoute en Poppenrode. Zij was de dochter van Jan Tollins, Ridder, Burggraaf van Aalst, heer van Poppenrode, Impe, Hofstadt, Eeckhout, Kastelein van Vinon, en van Elisabeth Sloefs/ Sloofs/ Sloeve, vrouwe van Baudries.
 
Deze Elisabeth Sloefs was zelf de dochter van Sohier (Zeger) Sloeve, Heer van Baudries, en van Azevoete van Liedekerke, en kleindochter van Jan Sloefs, Heer van Baudries en van Maria Sersander.
 
De echtelingen van Immerseel-Tollins hadden (volgens J.B.Stockmans; Gesch.Kessel), 7 kinderen. Doch volgens Bischops Bundel B1/ pag.19 had hij nog een bastaard n.l. Balthazar [2592].
 
Zie J.B.Stockmans; Gesch.v.Kessel pag.335.
 
GEVONDEN: In Vlaamse Stam 1992/ pag.485 (V.V.F.): Francois van der Brempt was gehuwd met Catharina [van] EECHOUT dochter van Antonius van Eechout Heer van het vrijgoed "Ten Eechaut" grenzend aan Gijzegem en tevoren (in 1502) eigendom van Jan van Immerseel burggraaf van Aalst/ Boek; De Brouwer (J) Toponymie van Hofstade , Merchtem 1950.

Gehuwd (2) met Onbekende Vrouw N.N. Concubine van Jan van Immerseel [2576]. Man van Josine Tollins.
Gehuwd (3) met Onbekende Vrouw N.N. Concubine van Jan van Immerseel [2576]. Man van Josine Tollins.
Gehuwd (4) met Onbekende Vrouw N.N. Concubine van Jan van Immerseel [2576]. Man van Josine Tollins.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan (de jonge)) Womm.Hammeyden Meysse/Iteg. (zie XIV.14).
2.  van Lier Willem Ridder vóór 1535 Hr.Baudries (zie XIV.16).
3.  Vr.v.Lier,Meysse Adriana Achtmale, Weert (zie XIV.19).
4.  van Lier Carolus Drosaard v.Brab. (Karel) Hr.v. Meysse (zie XIV.21).
5.  Geestelijke Margaretha, Kloosterzuster in Amsterdam. Geboren Ongev.1496. Leeft te Amsterdam 1552/ 1559. Mogelijk geboren °1500 ? Leefde nog in Amsterdam op 29-Oktober-1559 Zie S.A.A./ S.R.274/ f°298 R°. Dossier Bokhoven Testament 12 April 1558. Geestelijke in het klooster Ste. Maria Magdalena in Bethanie te Amsterdam.
 
Zie ook S.A.A./ S.R. 245/ f°526 R°/ 16-de regel ...Margriete (van Immerseel) zijn Moeye (= Tante) geprefest inde Godshuyse tot Amsterdame thiene Carolus gulden.

6.  Kannunikesse Elisabeth, Kannunikes te Maubeuge/ Mabuse. Geboren Vóór 1502. Leeft 15O3/35.
7.  Hendricka (Hendrijne) (v.Lier/ v.Immerseel) (zie XIV.26).
Uit het tweede huwelijk:
8.  Balthazar (Balten) Ridder (zie XIV.5).
Uit het derde huwelijk:
9.  Natuurlick sone Gaspar Bastaard. (Jaspar) (zie XIV.9).
Uit het vierde huwelijk:
10.  Bastaard. Melchior Natuerl.sone (zie XIV.12).

XIV.5 Balthazar (Balten) van IMMERSEEL Ridder, Onderschout van Antwerpen. Geboren Hypot.1470. Leeft officieel 1490/ 1503/ 1517. Officieus leeft hij reeds in 1470, of is hij gehuwd vóór hij zijn meerderjarigheid bereikte ? In ieder geval lijkt het er op, dat hij geboren is vóór dat zijn vader op 30-10-1477 met Josine Tollins huwde. Balthazar zelf huwde op 23-08-1490. Overleden op 19-01-1517 te Lier. Grafschrift Nr. 26 St.Joris/ Zie Lier, Dit grafschrift is onvindbaar in Antwerpen, zoek in Lier in de St Gummaruskerk is er een St.Joriskapel. Begraven te Lier St.Gummaruskerk i/d St.Joriskapel 26 ? Zie grafschrift Nr.26. Hij was een bastaard. Huwde Jacoba (of Josine) Mengiaerts [2709] op 23-08-1490. Zie Bischops P.19 uit het dossier Colibrant Houtappel, en zie Henri d'Hulst: (Kunstglasramen Sint Gummarus 47 /pag. 84). Kunstglasramen uit de collegiale kerk te Lier.
 
Zie Floris Prims "De Kapel van Boergondie", pag.68/ Voetnoot (2), deze zegt dat Balthazar een bastaard was. Zie ook Bisschops; allen spreken zij over ene Balthazar, gehuwd met Josine Meyngaert, vanuit verschillende richtingen, (en die volgens mij (VIP) wel één-en-dezelfde Balthazar is, (of zou kunnen zijn ?). En Bisschops zegt ook nog, dat Jan van Immerseel [2576], ridder is, en de vader van Balthazar. Volgens de vermelde data in "Itegem et ses Seigneurs" ligt er echter maar een ruimte van 16 jaar tussen Balthazar zijn geboorte, en zijn eerste huwelijk, met [2709] Josine Mengiaerts. Zijn geboortedatum is moeilijk te bepalen. Er staat nergens uitdrukkelijk vermeldt dat het ontegensprekelijk zo is, doch Balthazar is nu eenmaal een naam die weinig voorkomt, en dat stemt tot nadenken. Balthazar is Dienaer v/d Lange Roede. Primms zegt verder in de "Geschiedenis van Antwerpen deel V/ pag.115", dat Balthazar onderschout was van Antwerpen van 13 November 1495 tot october 1499. Laten we aannemen dat hij hiervoor tenminste de meerderjarigheid moet bereikt hebben, die toen op 25 jaar lag, dan zou hij moeten geboren zijn in 1470.
Bisschops zegt blad 19 Dossier van Immerseel dat: Hij de 1-e maal huwde met [2709] Jacoba Mengiaerts (weduwe van Jan Colibrant) op 23-aug.-1490. Dus op zijn 20-ste jaar
Hij huwde een tweede maal met [2710] Geertruyd Palms; dochter van Thielman of Zielman Palms en Lijsbeth v/d Putte, weduwe van Pauwel van de Meerman, op 26 September 1493. Bron Bisschops B 1, Blaadje 19.
Zie ook S.A.A./ S.R.104/ f° 223/1493.
 
En huwde een derde maal met [2711] Marie van Merende, vóór December 1500. Dit laatste huwelijk had kinderen, maar hoeveel ?? is niet geweten. Balthazar sterft 19 januari 1517/ 18. Bisschops/ Zie Epitaphes St.George fol.26. Doch er is in de grafschriften van Buchmann in Antwerpen geen Sint-Joris-kerk te vinden !!! Wel is er een St.Joriskapel, of beter een altaar gewijd aan Sint Joris, in de Sint Gummaruskerk te Lier. Volgens "De St.Gummaruskerk te Lier door Herta Leemans, pagina 140.
 
Zie S.A.A./ S.R. 107/ f° 166 R°/ . 2/ 1495-15-Maart
Zie S.A.A./ S.R. 114/ f° 48 V°/ . 4/ 1498-17-Mei
Zie S.A.A./ S.R. 119/ f° 3 V°/ 1501-13-Januari.
Zie S.A.A./ S.R. 125/ f° 6 R°/ 1504-14-April.
Zie S.A.A./ S.R. 135/ f° 39 / 1509-07-September.
 
Rond deze tijd is er een BALTHAZAR van Immerseel 1501 Ridder Burggraaf van Aalst heer van Itegem, heer van Poppenrode, Markgraaf van Antwerpen 1501.
 
S.A.A./ Bib. 5422 Balthazar van 1509, tot 1514 Schout drossaerd of meier of Burgemeester van Deurne.
Zie Albertina Handschriften 8480 (II 4306) Markgraven.
In J.B.Stockmans Gesch.v.Mortsel 4-de boek Schets van het Graafschap Cantecroy: bevattende de gemeenten Edeghem Hove Boechout Borsbeeck Contich Waerloos Reeth en Aertselaer. Onder de titel kerkelijk Boechout van pag. 393 tot pag.396 staat: ...." een middeleeuwsch weldoener had der kerke gelegateert een sister rogghe voer de vroeghmisse behoef "Balten" van Immerseel Ridder en Schout van het ambacht van Contich in 1509 en zijne vrouw Maria van Merende, schonken, omstreeks 1530 aan de kerk een huis met hoeve en gronden nevens de Zwaene, waarvoor jaarlijks 2 jaargetijden aan Sint-Christoffelsaltaar en eene mis op de patroonsdag van dezen heiligen moest geschieden. Heer Hendrik van Immerseel had insgelijks zijn jaargetijde in 1574.
========================================================================== Men mag niet vergeten dat het geen schande was bastaarden te hebben, men was er zelfs trots op in die tijden, en men pronkte ermee, het was een teken van gezondheid !!!. Zij kregen zelfs functies, lagere als schepenen, zoals dragers van de korte of lange roede, weesmeesters enz... Echter konden zij niet over het hoofd van de wettige-eerst-geboren zoon springen. En konden niet erven. De wettelijke kinderen kwamen dus op de eerste plaats, bij erfenissen, leenverhef e.a..
========================================================================== Het kasteel "Rattennest" in Hove. Zou toebehoort hebben aan Balthazar van Immerseel, zijn kinderen zouden het verkocht hebben in 1558 aan Jacob de Herbaix.
==========================================================================
Zie Floris Prims; "de Boergondische kapel pag.68".
Zie Bisschops B1/ Blaadje 18.
Zie ook; " Kunstpatrimonium van de Provincie Antwerpen/ De Sint GUMMARUS KERK te LIER/ Door HERTA LEEMANS/ pag.295.
Indien men alles op elkaar legt vullen de inlichtingen zichzelf aan.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Onbekende Vrouw N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-08-1490 te Lier? De huwelijkskontraktdatum is hier voorlopig opgenomen als de datum van het huwelijk. Omdat het meestal voorkomt, dat de data van Huwelijkskontrakt en van de Huwelijksvoltrekking elkaar dicht opvolgen. Echtgenote is Josine (Jozijne) MEYNGIAERTS (Mengiaerts), geboren Min. 1477. S.A.A./ S.R.119/ f°3 V°/ 1501-13-Januari. Overleden op 26-09-1493. Stierf vóór 26-09-1493. Huwde 2 X [2314] & [2592]; Haar eerste echtgenoot was Joannes Baptista Colibrant [2314]. Haar tweede man was Balthazar van Immerseel [2592], voor hem was dit zijn eerste Huwelijk. Zij hadden een dochtertje Josine van Immerseel, minderjarig in 1501, het stierf voor 2 Maart 1520/ 21. Bron; Bisschops Blad 19/ Dossier van Immerseel. Jacoba Meyngaert [2709] was de weduwe van [2314] Jan Colibrant te Lier, en voor haar was het haar tweede huwelijk. Jan Collibrant was de broer van Ridder Collibrant X van der Straeten. Uit; "Kunstglasramen te Lier" Door H.J.d'Hulst.
 
Soms word zij Jacoba van Immerseel genoemd ? of dit nog een zuster ?.
 
Zij was de wettige dochter van wijlen Gielis Meyngiaerts, (v/d.voerbedde) Zie: S.A.A./ S.R.119/ f° 3 V°/ 1501.
Halfzuster van van Jozijne Meyngiaerts [2709].
Zie: S.A.A./ S.R. 119/ f° 3 V°/ & S.A.A./ S.R.154/ f°382 R°/ . 1 & 2.
 
In de" Kunstglasramen Sint Gummarus" Uitgegeven te Lier door H.J. D'Hulst spreekt men op pagina 84/ Glasraam 47; van ene Jacoba Meyngaerts i.p.v. Joanna Meyngaerts. Verder heeft zij een halfzuster Lijsbet Meyngiaert.
Dochter van Gielis MEYNGIAERTS (Mengiaerts) en Vrouw v.[960] Gielis Meyngiaerts N.N.
Gehuwd voor de kerk (2) op 26-09-1493 met Weduwe v.Meerle Geertruyd PALMS, geboren ..-..-1466, 5 jaar in April 1471 lijfrente. Huwt Balthazar van Immerseel [2592], in een tweede huwelijk. Zij was de weduwe van Pauwel van Meerle. Dochter van Thielman Palms en van Lysbeth van de Putte. Heeft een dochter Gommarijne van Meerle, min 1494, die trouwt vóór 1507 met ene Jan Maes. Leeft 1502/1507.
 
Doch met Balthazar van Immerseel heeft zij geen kinderen gebaard.
 
Zie S.A.A. / S.R.104/ Folio 223 V° Haar broer heet Thaelman Palms (of Tgielmanne Palm).
Zie ook S.A.A. / S.R.106/ Folio 140 V° Haer broer heet Tgielmanne Palms, evenals zijn vader.

Gehuwd voor de kerk (3) ..-12-1500. Huwelijkskontrakt vóór December 1500. Is reeds getrouwd in 1509 want zie
S.A.A./ S.R.135/ f°39/ 1509-07-September.
Echtgenote is Maria van MERENDE (Marien van Meroude), geboren Ca. 1475. Leeft 1500/1503/04/1531. Huwt in December 1500, hypothese van haar geboortedatum ? 1475 ? Overleden ..-..-1500. Testament van Mary van Merende zou opgemaakt zijn in Breda op 8-Juli-1531. Volgens Vlaamse Stam 1975/ P.106/ V/ Antwerpen Portefeuille Varia VI. Doch daarin heb ik niets gevonden, zie Archief Breda zelf. Huwde Balthazar van Immerseel [2592], In een derde huwelijk.
Dochter van Claude van Merende, en van Geertruyd van der Heyden.
Zij hebben Kinderen van Immerseel. Hoeveel is echter nog niet geweten.
 
De oorsprong van de familienaam "van Merende" is nergens te vinden.
Zie S.A.A./ S.R.135/ f° 39 R°/ 1509-07-09, waarin zij genoemd werd Marien de Meroude. Of dit nu duidt naar een verschrijving van de naam "Merode", is een vraagteken.
Of er zou, enige aanduiding kunnen zijn in de richting; "Merendree", een plaats bij Vinderhoute, ten Westen van Gent, gelegen in het onderste-rechtse kwadrant gevormt door de kruising van het kanaal Brugge-Gent met het Schipdonkkanaal.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Josine (zie XV.5).
Uit het derde huwelijk:
2.  Geeraert (Gheert), geboren Ongev.1501. Leefde misschien vóór 1490 of na, Was het een voorkind, of een kind uit een der vorige huwelijken. Overleden Vóór 1538 te Antwerpen. In S.R.194/ f° 235 d.d.24-09-1538 is zij de weduwe van Gheerts van Immerseel. Huwt Else van Schoonecke [6171].
Gehuwd voor de kerk Vóór 1538. Mogelijk in Langenbroghe bij Keulen gehuwd. Echtgenote is Else van SCHOONECKE, geboren Leeft 1538 te Keulen. Te Langenbroge bij "Colen". Huwt Gheert van Immerseel [6170], waarvan zij weduwe werd vóór 1538-24-Sept.
3.  Elisabeth, geboren Na 1501. Nog geen geboorteakte gevonden. Overleden Vóór 1557. Nog geen overlijdensakte gevonden. S.A.A./ S.R.264/ F° 97 R° Zie 97 V° regel 3/4 & 5: ... bij Lysbetten van Ymmersseel der voirseide gesusteren suster.
Gehuwd met Merten HENSELMANS (Pompen). Huwde Elisabeth van Immerseel [6263].
4.  Catharina (Kathlijne), gedoopt ongev.1530 te Wommelgem? Leeft 02-04-1555.
 
Zie Certificatieboek 10/ folio 7 V°/ regel 19 en 20.
Huwt Slootmaker Maximiliaen [1764] eus marito, geseten tot Wommelgem.
Verkopen een goed geheten " ten Gruenenborghe" te Sint Laureyshove/ verstorven (=geërfd) van haar vader Balthazar.
Zie: S.A.A./ S.R. 237/ Folio 290 R°/ 1550.
Zie: S.A.A./ S.R. 252/ Folio 175 R°/ 1554.
Zie: S.A.A./ S.R. 254/ Folio 5 R°/ 1555.
Zie: S.A.A./ S.R. 254/ Folio 27 V°/ 1555.
Zie: S.A.A./ S.R. 254/ Folio 37 R°/ 1555.
Zie: S.A.A./ S.R. 264/ Folio 97 R°/ 1557.
Zie: S.A.A./ S.R. 271/ Folio 186 V°/ . 2.
Zie: S.A.A./ S.R. 276/ Folio 154 R°/ 1559.
Kathlijne haar vader was ene Balthazar van Immerseel [2592], gehuwd met Jouffre Marie van Merende [2711]. Mogelijk Meerende.
 
Zij hebben een dochter Clara Slootmaker (zonder "de") X Cosmas Delijen; Bron S.A.A./ S.R.271/ f°225.
Zie ook S.R.271: folios 97 V°/ 114 R°/ 225 R°/ 246 R°/ 252 R°/ 253 V°/ 254 R°& V°/ 255 R°.

Gehuwd voor de kerk Ongev.1550 te Antwerpen? Echtgenoot is Maximiliaen SLOOTMAKER (de Slootmakere), Bakker. Geboren Leeft 1557. Huwt Catharina van Immerseel [1763]. Zie S.A.A/ S.R.264 f° 97 R°.
5.  Margaretha (zie XV.13).

XV.5 Josine van IMMERSEEL, geboren Ongev.1491 te Lier? Min in 1501/leeft 1510. Overleden vóór 1520. Vóór 2 Maart 1520/ 21. // Uit Kunstpatrimonium St.Gummaruskerk te Lier; Door Herta Leemans pag.295. Huwde Michel van Groelst [2744] vóór 1518. (Bisschops pag.19). Hebben beiden een kind genaamd; Anna van Groelst die huwt met Bonaventure van Wachtendonck.
 
Jan Colibrant [3193] is haar halfbroer volgens S.A.A.Film 620.743 die vermeld bij Colibrant; "1518/ V.K. 485 op 6 Januari. Onderzoek S.A.A./ S.R.154/ II/ (Vaken Keyser). Folio 485 ? Waarin: "scheydinge met Josine van Immerseel zijne halve zuster".
 
Zie S.A.A./ S.R.119/ Folio 3 V°.
Zie S.A.A./ S.R.157/ Folio 290 V°/ 1520-02-Maart.
Zie S.A.A./ S.R.219/ Folio 254 R°/ 1545-04-September.
Zie S.A.A./ S.R.271/ Folio 144 R°/ . 2/ 1558-11-Mei.
Dochter van Balthazar (Balten) van IMMERSEEL Ridder (zie XIV.5) en Josine (Jozijne) MEYNGIAERTS (Mengiaerts).
Zie S.A.A./ S.R. 219/ f° 254 R°/ 1545-04-September. Gehuwd voor de kerk Vóór 1518 (getuige(n): Testuteurs Jan v/dr.Elst, Willem van Immerseel, Willem Lodewijckx.) met Machiel (Michel) van GROELST, geboren Vóór 1544. Zie 1544 /S.A.A./ S.R. 212/ f° 134; daarin word hij vernoemd. Huwt Josine van Immerseel [2729]. Zie; Lier Goedenisboek Nr.1215/ 1545-17-Juni; Machiel van der Groelst en Josine van Immerseel hebben een dochter Anna van der Groelst gehuwd met Joncker Bonaventura van Wachtendonck.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna. Zie S.A.A./ S.R. 219/ f° 254 R°/ 1545-04-September. Huwde Bonaventura van Wachtendonck [6522].
Gehuwd. Zie S.A.A./ S.R. 219/ f° 254 R°/ 1545-04-September. Partner is Bonaventura van WACHTENDONCK Joncker. Huwde Anna van Groelst [6523]. Hij was de zoon van Rombout van Wachtendonck.

XV.13 Margaretha van IMMERSEEL, geboren Hypot.1532. Leeft 1557/ 1559. Huwde Dierick (Geerts) Meester Geertssone [6262]. Voornaam ongekend.
Zie: S.A.A./ S.R 226/ f° 9 V°/ 1547-05-Aug.
Zie: S.A.A./ S.R.238/ f° 225 V°/ .2/ 1550-26-Juni. Gedeeltelijke stamboom.
Zie: S.A.A./ S.R 264/ f° 97 R°/
Zie: S.A.A./ S.R.276/ f° 316 R°/ . 2/ 1559-26 Maart.
Zie: S.A.A./ S.R.281/ f° 75 R°/ 21-Juni-1560: Daarin wordt een goed verkocht aan Jacob van der Heyden, geheeten 't goet "Ten Groenenberghe".
Daarin heeft zij nog een dochter Katlijn Geerts die met ene Henricke Adriaens van Lille sone trouwt.
Dochter van Balthazar (Balten) van IMMERSEEL Ridder (zie XIV.5) en Maria van MERENDE (Marien van Meroude).
Gehuwd voor de kerk Ca. 1557 te Antwerpen? Echtgenoot is Diericx GEERTSSONE (Diericx Geertssone), Meester (=? Notaris of Advokaat)/ Van vader op zoon ? Overleden Vóór 1569 te Antwerpen? Huwde Margaretha van Immerseel [5603]. Zie: S.A.A./ S.R.264/ f°97 R°, d.d. 18-Jan.-1557; waarin hij genoemd werd "Wijlen Diercx meester Geertssone"; Heeft hij nu als familienaam, Dierik of Geert?.
 
Zoon van Meester GEERTS, Meester (=? Notaris of Advokaat), en Onbekende vrouw N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruyt GEERTS. Huwt Hendrick Jan Willemssone ejus marito. En hebben een kind Katlijn Geerdts, die gehuwd was met Adriaens van Lille sone.
 
Let op !!!! Er zijn Twee Geertruyden Geerts. Zie [2885].
 
Uit: Historische notas van De Burbure Deel X / pag.71/ jaar 1560// = S.R.281/ f°75 R° en V° (Halle et Steudlin Deel II); Geertruyt Meester Geerts dochtere, daer moeder af was Margaretha van Immerseel, met Hendrik Jan Willemssone ejus marito (d.w.z. dat deze laatste gehuwd was met Geertruyd Geerts).


XIV.9 Natuurlick sone Gaspar Bastaard. van IMMERSEEL (Jaspar), Schout van Merksem, Schoten, 's Gravenwesel, 1517. Geboren Hypot.1475. HYPOTHESE: Vader en Moeder, zijn hier enkel gegeven op vermoedens van ouderschap, echter zonder sluitend bewijs. Omdat in de verschillende Schepenregisters Jaspar's vader altijd "Ridder" genoemd werd. En omdat ik (V.I.P.) vermoed dat het feit dat hij een bastaard was, moest vergoelijkt worden door de namen der Driekonigen te gebruiken. Zo kreeg dit buitenechtelijk avontuur toch nog een geurtje van heiligheid.
 
Verder onderzoek is echter vereist, want bovenstaande redenering berust enkel op verbeelding.
Gedoopt Hypot.1480, overleden Na 1527 te Antwerpen. Sterft naar alle waarschijnlijkheid na 1512. Want na deze datum is er geen schepenregister die deze veelbesproken imobilienhandelaar, nog vermeld in het S.A.A., de laats geziene akte van S.A.A./ is S.R.142/ f° 38 R° van het jaar 1512. Tot het tegendeel iets anders bewijst.
 
Of het zou kunnen zijn dat, nadat hij schout werd van Merksem in 1517, al deze zaken in het O.G.A.Merksem te vinden zijn.
 
Op 13-12-2000 vond ik echter S.A.A./ S.R.172/ f° 455 R°, gedateerd 1527-09-November, i.v.m. een verpachting door Maria de Lannoye. Wat dus de overlijdensdatum met 10 jaar verlegde. Alhoewel er van deze Gaspar geen genealogisch verband werd vermeld. Ook niet dat hij schout van Merksem was.
Toch vermoed ik dit voor 99 % zekerheid.
Huwt 2 X [2522] & [2667]. De eerste echtgenote was Jouffre Kathelijne Michiels [2522] weduwe wijlen Laureys Oskens, in eerste huwelijk.
Wie zijn moeder was heb ik nog niet kunnen uitmaken.
 
Zie S.A.A./S.R./110/f°267/ 1496/B.S.A.II.
Zie S.A.A./S.R./112/f°131/V°/1497/B.G.
Zie S.A.A./S.R./114/f°145/ par.1 & 2/ 1498-20-Juli// B.A.
Zie S.A.A./S.R./118/f°15/V°/ en f°16/R°/1500 B.G.
Zie S.A.A./S.R./119/f°202. / 1501
 
Huwde daarna Kathlijne v.Linth [2667], in 2-de huwelijk. Huwelijksvoorwaarden:
Zie S.A.A./S.R./121/f°252/V.K. en f° 360/ van 7 April 1502.
Zie S.A.A./S.R./122/f°130/150/171/172/287. / 1502.
Zie S.A.A./S.R./123/f°248/L.G. /1503.
Zie S.A.A./S.R./124/f°79/V.B. Jaar 1503.
Zie S.A.A./S.R./126/f°4/6/56/184/256/257/261/ Jaar 1504 G.L.
Zie S.A.A./S.R./127/f°28/106/173/236. / 1505.
Zie S.A.A./S.R./128/f°155/159. /1505.
Zie S.A.A./S.R./129/f°17/271 V°./ 1506.
Zie S.A.A./S.R./130/f°7/4/1502.L.G. /1506.
Zie S.A.A./S.R./131/f°116. / 1507.
Zie S.A.A./S.R./133/f°234. / 1508.
Zie S.A.A./S.R./135/f°192. / 1509.
Zie S.A.A./S.R./136/f°140. / 1509.
Zie S.A.A./S.R./139/f°101 V°/ en 191 R°. / 1509.
Zie S.A.A./S.R./142/f°38/ Jaar 1512.
Zie S.A.A./S.R./143/f°50/276 Jaar 1513.
Zie S.A.A./S.R./145/f°136 Jaar 1514.
Zie S.A.A./S.R./151/f°72. Jaar 1517.
Zie S.A.A./S.R./156/f°40. Jaar 1519.
Zie S.A.A./S.R./170/f°146/ 1526-18-Dec.K.R.
 
Volgens Historische Notas De Burbure IV/ 137 zijn zij de ouders van Maria van Immerseel.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Onbekende Vrouw N.N.
Gehuwd voor de kerk (1) op 10-01-1496 te Antwerpen. Echtgenote is Joffre Kathlijne Weduwe L.Oskens MICHIELS, geboren Ongev.1467. Leeft 1487/1498. Huwt 2 X ; [986] & [2528]; De eerste man was Laureys Ofkens [986], waarmee zij een zoon heeft; Bastiaene Ofkens genaamd. Later huwt zij met Jasper van Immerseel [2528], in een tweede huwelijk.
 
Zie S.A.A./S.R. 110 /f°.267.1496 /B.S.A.II
Zie S.A.A./S.R. 112 /f°.131 V°.1497/B.G.
Zie S.A.A./S.R. 114 /f°.145/1498 B.A. Daarin is zij genoemd de weduwe van Laureys Oskens, zij was zijn wettich wijf in de Jare ons heren 1487.

Gehuwd voor de kerk (2) op 07-04-1502 te Antwerpen? Zie ook S.A.A./ S.R.120/ f° 360. Echtgenote is Kathline van LINTH (van Lynth.), geboren Hypot.1484. Leeft 1484. Huwt Jaspar van Immerseel [2528] als tweede echtgenote. Zij is de dochter van Zeger van Lijnth en Geertruide Isenbrandts.
Zie ook Katline Michiels [2522] zijn eerste vrouw.
Kathline van Lynth heeft nog een zuster, Cornelien van Lynth, en ook nog een broer, Jan van Lynth.
Bovengenoemde Cornelien van Lynth word vernoemd in S.A.A./ S.R.135/ f° 192 par.2/ 1509-05-Februari als; ..."de zwagerinne van Jaspar van Immerseel [2528] wat dus sluit als een sluitsteen.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Maria, geboren Hypot 1503 te Lier? Of Antwerpen ? Waarschijnlijk geboren na 07-04-1502. Gedoopt te Antwerpen ? Historische Notas van De Burbure : IV / 13.
 
En nog H.N.v.De Burbure; P.K.2931/E-L/pag.460/11/15 IV p.70 in 1540/1541.
Overleden Na 1560. Stierf waarschijnlijk tusschen 1650 en 1562. Huwt Simon Spot/ of Spotten [2683].
Gehuwd met Simon SPOT (Spotten), geboren Vóór 1539. Leeft 1535/39. Te Bergen op Zoom Jan 1541. Overleden Ongev.1565 te Antwerpen? Weduwe op 28-Juni 1565 of misschien vroeger.
 
Zie in CERTIFICATIE BOEK 24 folio/ 129 V°/ 28-Juni-1565 /pagina 33 : Jouffre Marie van Ymmersseele weduwe wijlen Simon Spots Jùravit ..... van de vonisse den ierste Juny nu lestleden gewesen bij noden van leene de hoeff van ? mecxke etasschen ? nog 30 paginas, ...(onvolledige tekst).
Huwt Maria van Immerseel [2682]. Hij is Claessone (van Claes Spot) en Lijsbeth d'Fevers, alreede overleden in 1535; Uit De Burbure Historische Notas P.K. 2931/E-L/pag.460 /11/15 IV p.70/ Jaar 1540/1541. Die dit weer op zijn beurt misschien uit Wesembeke en Grapheus 1540/of 1541 /f° 14. Zoek Nr./S.R. op ter bevestiging.
 
Op 11-03-1997 gevonden : in S.A.A./ S.R.195/ folio 517 V° : Symon Spot is de wettige zoon van Claus Spot. En Peter Spot (meerderjarig in 1530) is zijn broeder die in 1537 Rentmeester is in de Stad van Bergen op te Zoom
Ook in S.A.A./ S.R.202/ folio 14/ 1541-30-Juli.
 
Zie ook O.G.A. Schoten Register 54./ 1564.
Niet genummerde folio's/ Begin van achter in het vaste gedeelte van het boek, de 9-de laatste folio de onbeschreven meegeteld, op V°/ . 2.
In de saken gepoirt In Rechte tusschen Jouffre Marie van Immerseel Weduwe wijlen Symon Spotten (sic) renteggersse eenre Ende Margriet van den Brande als ontsetters van zeker huysinghe met zijn toebehoirten genaempt Demaro....


XIV.12 Bastaard. Melchior van IMMERSEEL Natuerl.sone, geboren Hypot.1476 te Antwerpen. HYPOTHESE : Vader en Moeder zijn hier enkel gegeven op vermoedens van ouderschap, echter zonder sluitend bewijs. Omdat in verschillende Schepenregisters Jaspar's vader steeds "Ridder" genoemd werd.
 
Dus Jasper en Melchior zijn broeders, Zie S.A.A./ S.R.122/ f° 172 R°, en tevens bastaards, met ene Jan van Immerseel als vader, die tevens Ridder is. Dit staat onomstotelijk vast, (voor 99 %), spijtig genoeg ontbreekt de naam van de moeder (maitresse(s)), om een sluitend bewijs te vormen. Toch heb ik een sterk vermoeden, dat zijn moeder Josine Tollins heet, en dat deze redenering ooit wel eens gestaafd zal worden.
 
En omdat ik (V.I.P.) vermoed dat het feit dat hij een bastaard was, moest vergoelijkt worden door de namen der Driekoningen te gebruiken. Zo had dit buitenechtelijk avontuur misschien toch nog een geurtje van heiligheid, tenzij ....de toekomst uitleg verschaft, je weet maar nooit !!!.
Overleden Vóór 1553. Stierf vóór 12-Januari-1553. Zie S.A.A./ S.R.247/ f°234/ 1553-12-Januari, hierin is Beatrijs van der Veken reeds weduwe op die datum. Dus is hij vóór die datum gestorven. Huwt van der Veken Beatrijs [2761]. Zie S.A.A./ S.R.122/ f° 172 R°/ 1502-23-?maand?/. Waarin beschreven Melchior (natuerlick sone van Jan van Immerseel ridder), ende Beatrice van der Veken eus uxoris, en ook broeder van Jaspar van Immerseel.
 
Zie S.A.A./ S.R.247/ f° 234 V°/ 1553-12-Januari. Hierin is zij Beatrice van der Veken, weduwe en heeft zij nog een zoon Jan [6240].
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Onbekende Vrouw N.N.
Gehuwd voor de kerk Vóór 1502 te Antwerpen? Echtgenote is Beatrijs van der VEKEN (of Kathline). Huwt Melchior van Immerseel [2760]. Zie S.A.A./ S.R.122/ f° 172.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes, geboren Leeft 1553 te Antwerpen? S.A.A. / S.R. 247/ folio 234 V°/ par.2/ 1553-12-Januari.

XIV.14 Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan (de jonge)) Womm.Hammeyden van IMMERSEEL Meysse/Iteg. Markgraaf Antwerpen en v/h land v. Ryen, Burggraaf Aalst,, geboren Ongev.1479. Frans Roelvinck "Vorsten" Progen zegt: Geboren ca.1480. Overleden op 30-11-1527 te Itegem. Begraven op 01-12-1527 te Itegem. Hoogaltaar. Huwde Maria de Lannoy [2582]. Jan II de jonge, was de oudste van 7 (wettige Nota V.I.P.) kinderen. Hij was schildknaap aan het hof tot zijn vader overleed. Werd Ridder, heer van Immerseel en Wommelgem, Iteghem, Meysse, ter Hameyden, Burggraaf van Aalst, eigenaar van het paleis "van Immerseel" te Antwerpen (Lge.Nieuwtsr.31) met de zogenaamde "Boergondische Kapel". Door brieven gegeven te Rijsel op 22 Februari 1504 (N.S.) benoemde Philips de Schone, Hertog van Boergondië; hem tot Markgraaf en Schout van Antwerpen, hij bleef dit 16 jaren van 18-02-1504/ of 1505, tot Kerstmis 25-12-1520), in opvolging van zijn vader, die enkele dagen tevoren overleden was.
 
Op 24 oktober 1504 werd hij beleend met het dorp en de heerlijkheid van Itegem, anders gezegd vond zijn Investituur plaats als heer van Itegem.
 
Hij werd evenals zijn vader ook raadsman en kamerling (kamerheer) genoemd van Keizer Karel V, die hem bovendien noemde; "Mon cher et feal cousin" (mijn lieve en feodale neef". In Mei 1508 schijnt de nalatenschap van zijn ouders verdeeld te zijn; Jan II en Jossine Tollins, dit schijnt de datum te zijn waarop hun laatste kind meerderjarig werd. Op 9 Mei 1508 verhief hij een 1-e rente van 100 gulden op de heerlijkheid Rijkevorsel uit zijn vader's erfenis, een 2-e van de lande te Nieuwenhove en Hagenbroeck, afkomstig van zijn oom Hendrik (21 Februari 1516/ 17 verheven door zijn broeder Willem), een 3-e als erfgenaam van zijn oom Karel te Zundert en het Hof van Doerne te Lier. Op 19 maart 1510/ 11 werd hij na het overlijden van zijn nicht Elisabeth van Immerseel (wed.vr.van Godevaert Villain) beleend met Wommelgem, Immerseel Ter Hameyden, ten Schoten, Bevert (Brabant Reg.Nr.439/ f°260). Hij was Markgraaf van Antwerpen en 't land van Reyen, van 18/2/1504 tot 25/12/1520.
Hij was langdurig ziek, getroffen door een ongeneeslijke ziekt, en moest geleidelijk afstand doen van zijn funkties, als Schoutet en Markgraaf van het Lant van Ryen (sic) .
(Nota VIP; Hij was dus in zijn leven tegelijk Markgraaf van Antwerpen én van het Land van Reyen. Althans zo schrijft J.Th.de Raadt in Itegem et ses seigneurs op pag.58; Markgraaf van Antwerpen, en Markgraaf van het Land van Reyen op pag.61).
De souverein stelde op 28-09-1520 Ridder Nicolaus van Lierre aan als zijn opvolger. De zieke Jan II van Immerseel schreef zijn testament op 18-05-1527, stierf tenslotte kort daarna, op een van de volgende data 28-09-1527 ofwel 25 November of 25-12-1520 en 02-01-1528 (Persoonlijk denk ik dat hij stierf op 25-12-1527 en dat hij begraven werd op 02-01-1528 Wat mij het meest logische lijkt/ de andere data zijn te waarschijnlijk te wijten aan foute copiëringen).
 
Maria de Lannoy, kreeg als "Douaire", het vruchtgebruik van Jan zijn goederen. Zij was reeds weduwe op 2 Januari 1528, die dag verkocht zij 't Hotel van Immerseel aan George Muytinck en Gilbert van Schoonhoven. Zij zelf overleed op 6 Juni 1549. Bij de dood van Jan II, de jonge, werden als voogden aangesteld: Adriaen Hertsen (Binnenburgemeester) van Antwerpen, en Willem van Immerseel zijn Broeder, alsook Willem van Galen deken der colegiale kerk in Breda. Dezen zullen het erf in de Lge Nieuwstraat verkopen op 2-Januari-1527/28. Van toen is de afgang van de Familie van Immerseel begonnen. Het scheelde maar weinig of de stam stierf uit zonder nageslacht. Zijn kinderen waren; Willem de oudste, hij overleed vóór zijn vader/ Frans stierf zonder nageslacht/ Karel eveneens/ vervolgens waren er drie dochters; Claudine/ Philipote/ Philiberta/ enkel door Phillipe plantte de oude stam zich voort.
Tijdens hun huwelijk werd de thans nog bestaanden vloer in de slotkapel van ter Hameyden in Florentijnsch bakwerk gelegd, welke echter nu zeer gehavend is. het toont het wapen van de familie; van Immerseel-de Lannoy in "losange" (=ruit) door een zegekroon omgeven. Verder draagt het tweemaal deze spreuk: SOLA FIDES SVFICIT (het geloof alleen volstaat) en de initialen S(Senatus P(opulus Q(ue) R(aeymensis) het Hof (de familie en de dienstboden van Rameyen.
Bronnen; (Taxandria Juten jaargang; XXXIII jaar 1926/ P.55-67 XII: 119-201 Oirkonden geslacht van Immerseel. Zie Stockmans Gesch. Kessel P.333/337. Zie S.A.A./ S.R.1537 R.H. fol 253. Zie J.Th. de Raadt De heren van Itegem pag.54/58/60/61. Zie ook J.Th. de Raadt, idem pag.63/ voetnota (1) Cour Feod.de Brabant Reg.Nr.30/f°133/ Copij pag.399. Over de beschrijving van ter Hameiden.
Op 02-01-1527 O.S. verkoopt zij Maria DeLannoy het hotel van Immerseel te Antwerpen.
 
Hij heeft een dienaer Gheerde van Immerseel [5691]. Zie S.A.A./Certificatie-Boeken C.B.4/ f° 40/ 1512-11-08.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode.
Gehuwd voor de kerk op 24-10-1508 met Maria de LANNOY, geboren ca. 1490, overleden op 06-06-1549. Of 6-5-1549. Huwt Jan van Immerseel [2581] op 24-10-1508. Zij was de dochter van Pieter de Lannoy, ridder, Heer van Fresnoy, raadsheer en kamerheer, overleden vóór 1527, en van Josina de Glymes/ Glimes, Philipsdochter Heer van Grimbergen en van Anna van Halmale (J.TH.De Raadt Gesch v.Kessel pag.60). Maria de Lanoy was reeds weduwe van Jan van Immerseel op 2 Januari 1527 en op die dag verkocht zij het Hôtel van Immerseel. Op 13-06-1531 deed zij als vruchtgebruikster, en haar zoon Frans, als naakte eigenaar, de onderstaande leenverklaring (Cour feodale de Brabant Reg.Nr.30/f°133).
Zie J.B.Stockmans; Gesch.Kessel pag.337/voetnota (1) 20 Regels.
Zie ook Testament Dossier Bokhoven XII /18-5-1527.
 
Zij heeft tenminste één broeder Zie S.A.A./ Collectanea 5 /1520-1549/ folio 167 R° eerste regel. In folio 166 V° staat dat Jacob van Herbeys haar neef is.
===========================================================================Verwantschap tussen Maria de Lannoy en Anne de Montmorency.; Jan II de Montmorency, tabel 113> Jan II de Montmorency, tabel 118> Phillipe (+1530) de Montmorency> Florent de Montmorency/ Jan de Montmorency/ Anne de Montmorency. Volgens Eddy Leijs.
================================
Verder heeft Maria de Lannoy heeft nog twee zusters, en een broer.
1) Margaretha de Lannoy (+ 1492) huwt met; X Philibert heer van Veere, genoemd de la Mouche R# 128 (+ 1512).
2) Ferry de Lannoy huwt met; X Marie de Jauche, huwt XX met Catharina de Monestain; waaruit 3 kinderen; Maria de Monestain die huwt X Claude de Cosance/ Philipote de Monestain die huwt met Jan de MONTMORENCY (ridder van het Gulden Vlies Nr.227)/ Louise de Monestain die huwt met; X Antoine de la Barre, heer van Moeskroen.
3) N. de Lannoy, (naam onbekend) Non te Breda.
Dochter van Heer van Fresnoy Pierre de LANNOY en Jossine de GLYMES de GRIMBERGHE.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem, geboren ..-..-1509, gedoopt Hypot.1509, overleden Vóór 1528. Overlijdt nog vóór zijn vader. Hij was de oudste zoon, volgens F.Prims in "De Kapel van Boergondie". Doch men zegt ook van Frans dat hij de oudste is ?, naar alle waarschijnlijkheid is Willem zéér vroeg gestorven.
2.  Hr.v.Immerseel Franciscus (Frans) Hr.Womm.Itegem (Franchoys) Hr.Hammeyde, geboren ..-..-1514, gedoopt Hypot.1514, overleden op 18-06-1533 te Lier. + 15/5/1548 of 17/3/1533. Huwde van Mengersruyt Margaretha [2611]. Hij, Franchoijs, is de Ierst geborene (men zegt dit ook van Willem, doch deze is reeds vroeg gestorven in 1528).
 
Collectanea Nr.5 / f° 165 R° /1520-1549 :...Jonckeren Franchoijsen is den outsten sone !!!!
 
Eigenaar van het kasteel van Wommelgem in 1527. Bevestigd op 1 September 1528 met Itegem en word heer van Itegem, in onverdeeldheid (=samen) met zijn broer Karel. Hij verhief op 10 Juli 1507 (sic) (deze datum vind ik echter twijfelachtig 1527 lijkt mij beter) (bewijs zoeken !!!), in overleg met Karel; Wommelgem, Immerseel en Ter Hameyden.
 
Zijn huwelijk met Margaretha van Mengersrwt of Mengersruut, kannunikesse van Maubeuge, dochter van Joost, heer van Cruybeke, en van Margaretha van Winnezeele (of Wijmerseele), dame van Basele, schijnt onvruchtbaar geweest te zijn. In ieder geval geen van zijn eventuele kinderen overleefde hem. Zijn weduwe hertrouwde met Ferry van Noyelles.
 
Bronnen; Stockmans Gesch.Kessel...enz p.337/ Taxandria/ de Raadt Itegem et ses seigneurs...pag.63/64.

Gehuwd met Kannunikesse Margaretha van MENGERSREWT/MENGERSREUUT. Huwt Frans van Immerseel [2604]. Was kannunikesse van Maubeuge. Wat heden verwonderlijk lijkt, was toen normaal, een kannunikesse kon dus wel huwen, men zou het een burgerlijke geestelijke kunnen noemen. Zij was de dochter van Joost van Mengereuut (uu=w) Mengererwt) heer van Cruybeke en van Margaretha van Winnezele. In de genealogische sprokkels in het dossier Bokhoven/ Taxandria/ Juten enz... word zij ook een keer verminkt vernoemd als Janne van MINGERSLUYS. Na de dood van Frans van Immerseel hertrouwt zij met Ferdinand de Noyelles. (Zie De Raadt/Itegem/pag.63).
3.  Eigenr.Wommelgem Carolus Joncker (Karel van Lyra.), geboren ..-..-1515, gedoopt Hypot.1515, overleden op 28-04-1548 te Augsburg Dom St.Maria. Stierf op 12-04-1548 tijdens Augsburger Reichstag, soms genoemd de "Geharnaste Rijksdag". Er zijn vermoedens dat hij zou vergiftigd zijn , aangezien hij de "Dapiferro" (= voorproever) was, van de keizer, Karel V. Hij was 33 jaar oud. De familie Fugger zouden zijn grafsteen betaald hebben. Deze is in behoorlijke staat en is niet uitgesleten, daar hij vertikaal opgericht is tegen de wand (buitenkant) van de Augsburger domkerk.
Bron: Mr.Leijs.
 
In een van mijn eerste gegevens; een niet nader bekende bron, stond dat hij stierf op 28-12-1548, dit zal wel een soort herdenkingsmis geweest zijn . de hierboven beschreven sterfdatum door Mr. Leys, en gestaafd met een tekening van een grafzerk in Augsburg, geven een zekerder bewijs.
 
Hij leefde 33 jaar 1 maand 13 dagen.
Was de "tweetste sone". Zo word gezegd, dit is echter aan te vechten. Daar Willem de eerste zoon was, die vrij zeker héél vroeg gestorven is, waardoor in zake erfenisrechten Frans de eerste en Carolus/ Karel waarschijnlijk de tweede zoon waren.
 
(NOTA V.I.P.:) Hij werd ook soms in één adem genoemd met zijn broer Frans, omdat zij samen, in "onverdeeldheid" bevestigd werd over Itegem, er is ook een vertaling via EDDY MEIJS over het grafschrift van hem, als zouden zij tweelingen geweest zijn. Bovenstaande "onverdeeldheid" zet deze veronderstelling kracht bij, en zou een bewijs kunnen zijn, moest deze vertaling als exact kunnen beschouwd worden, wat volgens mij niet het geval is, ik lees het woord "Germanus" (= spruit, kiem, afstammeling, Germain = Nés de meme père et mère: Petit Robert 782) doch men heeft het in Augsburg vertaalt als Gemini (=Tweeling). De mogelijkheid dat zij tweelingen zijn, mag niet uitgesloten worden doch echter eerst na een grondiger onderzoek van de grafsteen. Ik twijfel aan de bewering van EDDY MEIJS.
 
KAREL werd eigenaar van het Kasteel van Wommelgem in 25-Juni-1533 en ontving tegelijkertijd, Immerseel, Ter Hameyden, het Kasteeltje van Doerne te Lier, en de goederen van Schoten en Bevert. Hij werd ook burggraaf van Aalst, Stalmeester, en verkeerde meestal in de kringen der leenheren van Brabant. Hij werd "Dapifero" genoemd op het grafzerk in Augsburg,; dit is voorproever of voorschenker van de Keizer. De koninklijke archieven bevatten een verklaring van Frederick van Cuyct, dat hij van Karel van Immerseel 't Hof den Zwanenneste te Baerdeghem behield. Verder zegt het leenhovenboek (of leenboek) opgesteld in 1538, door Jan van Diest, Stadthouder van Mechelen, dat de heerlijkheid van Itegem toebehorend aan Karel jaarlijks 200 kronen opbracht, en dat deze te Berlaar een ridderhoeve bezat, met bedrijve van Manisse, van meyer ende laeten enz.... Hij werd bevestigd over Itegem samen met zijn broer Frans, en na dezes dood, verhief hij op 31 Oktober 1533, deze heerlijkheid in zijn geheel voor zich alleen. Hij bezwaarde zijn goederen op 24 December 1539, ten gunste van ridder Lodewijk van Schore Dr. in de rechten, lid v/d raad van State enz... en aan zijn vrouw, Anna van der Noot (vrouw.v. Lod.v. Schore!!) met een rente van 100 Carolus gulden. Hij maakte schulden die (hij) Philippe bij testament beval te betalen, en waarvoor het Hof van Doerne te Lier verkocht werd 13 Juli 1552. Hij stierf voor 15 Mei 1558 zonder nakomelingenschap. + Uitvaert te Itegem op 12 April 1548.????
 
Zie S.A.A./S.R. 195/ F° 265 V° Hij verkoopt een rente aan Anna van Yeghem.

4.  Hr.v.Immerseel Philippus (Phillips) Wom/Itegem/Ham. (van Lier) Burgr.Aalst (zie XV.21).
5.  Knecht/ Bastaard Beernaerden of Beschermeling, geboren Vóór 1527. In het testament, Jan van Immerseel en Maria de Lannoy; 1527-18-Mei/ f°2 R° (uit het archief van Bokhoven), word gevraagd dat Franchoys er bijzonder op zou letten dat Beernaerden die te Ginneken (Bergen op Zoom) naar school ging, dat hij een man van "eeren te werdene". (Hij heeft niets met Beernaert de priester van Emblem te maken, 100 jaar verschil !). Verder hoort men niets meer van hem. Is het wel een van Immerseel ? of is het een knechtje dat men zeer genegen is, en samen met Franchois te Ginneken laat studeren, of is het een bastaard ?????.
 
Dossier Bokhoven Testament pag.27/ of folio 2 R°// Jaar 1527-18-05.

6.  Kannunikesse Claudine, Geestelijke , Kannunikesse. Zij werd kanunnikesse te Mons. (de Raadt /Itegem /pag.64).Butkens zegt : Kanunnikesse te Maubeuge.
 
Collectanea Nr. 5 / f° 165 R°/1520-1549/.... zij is de jongste dochter.

7.  Philippote, Geestelijke, Kanunnikesse. Overleden 1603. Werd kannunikesse te Nijvel. Zie in Nijvel een grafzerk ergens van de fam. van Immerseel is dit van haar ? (J.Th.De Raadt/Itegem /pag.64).Butkens zegt : Kannunikesse te Mons.
8.  Philliberta I (zie XV.27).

XV.21 Hr.v.Immerseel Philippus (Phillips) Wom/Itegem/Ham. van IMMERSEEL (van Lier) Burgr.Aalst, geboren ..-..-1516 te Antwerpen. Hij was de jongste zoon van Jan van Immerseel en van Maria de Lanoy Zie S.A.A./ S.R. 173/ f°406 V°.
Alhoewel in S.A.A./ S.R.172/ f°458 R°/ 1527-02-Januari/ regel 39 men het tegenovergestelde zegt, dat Philippe de "Ierste sone" is.
 
Doch in het testament, Dossier Bokhoven, van Jan van Immerseel en van Marie de Lanoy, (gelevert door Mr.Caignie), van 1527-18-Mei, Folio 6 R° staat dat Philippe de Jongsten zoon is.
Franchois is de Ierst geborene, Karel is de tweede, Philippe is de jongste.
Gedoopt Hypot.1516, overleden op 27-12-1548. J.Th.de Raadt pag.67/ 08-04-1552. Huwde van den Daele Maria [2616], vrouw van Wildere, op 21 Juli 1545 te Brussel. Hij was de vierde en "jungste seune" (Zie testament van Jan van Immerseel en van Maria de Lanoy 1527-18-Mei via Mr.Caignie/ Zie ook S.A.A./ S.R. 173/ f°406 V°). Werd eigenaar van het kasteel van Wommelgem in 1548 op 15 Mei/ R.A.A. zegt 5 Mei 1548 (J.Th.de Raadt Itegem pag.65 tot 69) heer van Immerseel, Ter Hameijden, Meysse, 't Hof van Doerne te (?), was tevens Burggraaf van Aalst. Op 28 December 1548, na de dood van zijn broer Karel, belast met Itegem, op 6 Juni 1549 ontving hij als erve van zijn moeder, de rente op Breda en Grimbergen, welke hij verkocht aan Pieter Vereycken eerste secretaris en audiencier van de Keizer. Ook erfde hij de nalatenschap zijns broeder, althans de leengoederen te weten; Wommelgem, Immerseel, ter Hameijden (Rameyen) en het Hof van Doerne te Lier, welke hij verhief op 15 Mei 1548. Zie receuil de l'office genealogique et heritiers de beg. IX pag.94. Philips. Hij had twee kinderen: een zoon Engelbert I [2617], en een dochter Marie [2618]. Zie dossier Bokhoven/ Taxandria, XI November 1548 en XIII pag.119 en Filip betaalde de schulden van meer dan tienduizend gulden gemaakt door zijn broer Karel.
 
Zie Collectanea/ Nr.5/ f° 165 V°/ Regel 13/ 14// 1520-1549/ Jonckeren Franchoijsen hueren outsten sone.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan (de jonge)) Womm.Hammeyden van IMMERSEEL Meysse/Iteg. (zie XIV.14) en Maria de LANNOY.
Gehuwd voor de kerk op 21-07-1545 te Brussel. Echtgenote is Vr.v. Wilre Maria van den DAELE. Huwde Philips van Immerseel [2607]. Zij was vrouwe van Wilre (Wildert) te Kampenhout. Zij was de enige dochter van Engelbertus van den Daele, ridder, Baron van Leefdael, baanderheer van Merode, van het cijnshof van Wildert en van Coolhem, lid van de raad van Mechelen, kanselier van Brabant, en van Maria Ruffault. Engelbertus van den Daele huwde een tweede maal, met Franchoise le Sauvage (de Wilde ?) op 20-9-1530.
(Zie de Raadt/ Itegem et ses Srs. pag.65 t.e.m. 69).
 
Op 22-06-1552 besliste het leenhof van Mechelen, dat de weduwe Maria van den Daele het vruchtgebruik van de heerlijkheid van Itegem zou genieten. Zij [2616] ontving op 3-April 1556/57 het leen 't Hof te Doerne, met een leenhof en een chijnshof. Zie ook dossier Bokhoven XVII/ pag.251, Renunciatie van tochte voor vrouwe Maria van den Daele op 21 Augustus 1570. Hun kinderen waren Engelbert I [2617] van Immerseel, en Maria van Immerseel [2618].

Uit dit huwelijk:
1.  vr.v.Wilder Maria (Marie), gedoopt Ca. 1546. Huwde 3 maal; [2745] & [2746] & [2747]; 1) Otto van Arckel [2745], heer van Heukelum (hij stierf 1561 of 1567 te Herwijnen. 2) Daarna trouwde zij met Jaques de Liques [2746], heer van Cressonières. 3) Daarna met Adrianus van Noyelles [2747], graaf van Maule, baron van Rossignol, heer van Marles, goeverneur van Utrecht.
 
De mormonen zeggen ook nog (sister of Engelbert II), dit kan niet en moet Engelbert I zijn. Zie ook; Genealogische Sprokkels Waalwijk pag.236 stamboom. Zie De Raadt/ Itegem/ pag.69.
 
Zij erfde de heerlijkkheid van Wilder (ten zuiden van Kampenhout 12 km. v.Leuven/ 18 km. v.Brussel).
Marie had een dochter met Otto van Arckel, genaamd Maria van Arckel geboren in 1567 en deze stierf, ongehuwd in 1598 op 28 jarige ouderdom.
Uit het 3de huwelijk had zij een zoon; Francois Florent van Noyelles die de heerlijkheid van Wilder verkocht aan Sasbout van Varick, die het goed weer verkocht aan Henricus van Berchem. Had ook nog een dochter Florence de Noyelles.

Gehuwd (1) op 13-03-1567. Huwelijkskontrakt op 13-03-1567. Gehuwd voor de kerk op 13-03-1567 met Hr.v.Arckel Otto Hr.v.Heukelum van ARCKEL, overleden Ongev.1567 te Herwijnen. Stierf ten gevolge v/e ongeval. Huwde Maria van Immerseel [2618]. Hij was heer van Arckel en van Heuckelum (Bij Gorkum).
Gehuwd (2) met Hr.v.Cressoniere Francois of Jaques ? de LIQUES. Huwt Maria van Immerseel [2618]. Hij is heer van Cressonière in Artesie (Artois).
Gehuwd (3) met Hr.Graaf/Marles Adriaan Goevernr.Utrecht de NOYELLES. Huwt Maria van Immerseel [2618]. (De Raadt/ pag.69). Hij is heer van Marles, en Goeverneur van Utrecht.
2.  Joncker, Vrijhr. Engelbert I (Engelbert v.Lier) Hammeyde.Itegem. (zie XVI.8).

XVI.8 Joncker, Vrijhr. Engelbert I (Engelbert v.Lier) Hammeyde.Itegem. van IMMERSEEL, Vrijheer, later 1-e Graaf van Bokhoven. Geboren 1545/ 1551 te Antwerpen. Leefde 1545/ 1551/ 1556/ 1624. Geboren na Sept 1545, en vóór 1552. Overleden op 07-02-1624 te Bokhoven. Hij was 72 jaar. Huwde 2 maal; [2619] & [2622]; 1) van Grevenbroeck Josina [2619], (zijn nicht), in 1570/ 1571. 2) En hertrouwd met Maria van Berlo [2622] vóór 18 Mei 1595. Engelbert I van Lier, van Immerseel, enige zoon van Filips. Op 8 April 1551 (wrsnlk is dit oude stijl/ in nieuwe stijl is dit dan 1552), werd hij in bezit gesteld van alle heerlijkheden zijner ouders; t.t.z. Heer v.Immerseel, Wommelgem, Ter Hameiden, Eeckhaut, Meysse, Hof van Deurne te Lier, en het Burggraafschap van Aalst. Hij verhief Wommelgem, ter Hameyden den 8-April-1552 (n.s.) en Iteghem op 22 Juni daarop volgend. Mogelijk huwde hij een derde maal, doch dit blijkt niet zeker. Ene Akte van volmacht voor schepenen van Breda van 12-11-1603 noemt hem heer van Rameijen.
=======================================================================
Zie Dossier Bokhoven/ Taxandria XXXIV (1927)/ S.A.A. 2974/ Juten 70-91/ pag.74/ Item een dispensatie, voetnoot 2); "«Voor dit huwelijk moest kerkelijke toestemming gegeven worden, wijl de grootmoeder van Josina van Grevenbroeck van vaderszijde n.l. Philiberta I van Immerselle, een ZUSTER was van.... Engelbert I van Immerseel's vader, Philips van Immerselle, gehuwd met Maria van Daele"».
=======================================================================
Dit word nog eens herhaald in het zelfde dossier; hoofdstuk; "Oirkonden...enz. XVIII pag 308." In de huwelijksvoorwaarden op 12 Juni 1594 tussen Walraven van Haeften en Philiberta van Immerseel.
 
S.A.A./ S.R.380/ f°478 V° Vermeld Engelbert van Immerseel in een transactie i.v.m. een obligatie verleend te Mechelen op 14-01-1582.
Zoon van Hr.v.Immerseel Philippus (Phillips) Wom/Itegem/Ham. van IMMERSEEL (van Lier) Burgr.Aalst (zie XV.21) en Vr.v. Wilre Maria van den DAELE.
Gehuwd (1) ..-..-1570, gehuwd voor de kerk ca.1570/71 te Loon op Zand. Hij is 18 jaar, hun huwelijk duurde slechts twee jaar. Josine van Grevenbroeck stierf in het kraambed. Echtgenote is Erfdr.v.Boekhov. Josina erfdr.v.Loon van GREVENBROECK vr.v.Olmen (zie XVII.6).
Gehuwd voor de kerk (2) op 18-05-1595 te Brussel. Huwt waarschijnlijk 18-05-1595, alhoewel ook 21-7-1545 werd opgegeven als trouwdatum ? (Bron ?) doch dit kan niet. Misschien is het wel haar geboortedatum. Zij zou dan 27 jaar zijn geweest toen zij trouwde met Engelbert I [2617]. Brussel is opgegeven als Trouwplaats.
 
Huwelijksvoorwaarden; zie dossier Bokhoven Taxandria XXXIV (1927) S.A.A 2974; Inventaris.....door J.van der Hammen in perkament geschreven 17-December-1575/ No.82.
Echtgenote is Maria van BERLO, 49 jaar oud, geboren op 21-07-1545 te Brussel? Overleden op 26-03-1601 te Bokhoven? op 55-jarige leeftijd. Huwde Engelbert I van Immerseel [2617], vrijheer en eerste graaf van Bokhoven, vóór 18 Mei 1595 of op 26-Maart 1600 te Brussel. =========================================================================== Alle datas zijn met een korrel zout te nemen, indien geboren op 21-07-1545 juist is, dan huwt zij vrij laat, op 5O of 55 jarige leeftijd, en sterft zes, of een jaar later ??. Of zij is een weduwe, doch daarvan is tot hiertoe geen vermelding. Dit Huwelijk bleef kinderloos.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Hr.v.Loon Dierick (Dirk) Baron v.Bokhoven (Theodoricus,Thierry) (zie XVII.1).
2.  Philliberte II, geboren ..-..-1574 te Bokhoven. ° ca. 1575 Bokhoven/ N.B./ N.L. Frans Roelvinck/ Vorsten Pro-gen 3.0 a. Overleden op 13-05-1613 te Anholt Westfalen. Huwde Walraven III de Blois heer van Haeften, Herwijnen en Hellou [2630], in 1594. Deze overleed rond 1612. Dit huwelijk bleef kinderloos. Voor Waleran of Walraven; zie de Raadt Itegem ...enz. pag.75 en zie ook; Receuil de l'office genealogique et heraldique de Belgique blz.94.
 
Philiberta II hertrouwde op; 4 Maart 1612 met Dirk Graaf van Bronkhorst, Batenburg heer van Anholt (Westfalen) [2634]. Het tweede huwelijk bracht een dochter voort, Maria van Bronkhorst Batenburg, deze trouwde met Leopold Philips vorst van Salm-Salms, waaruit dan weer twee kinderen; Maria Christina, vorstin van Salm-Salms, en Louis Otto van Salm-Salms. Volgens de Raadt heet zij Philiberte of Philipote, en volgens de Mormonen heet zij Philiberta Maria. Philiberta I van Immerseel is de overgrootmoeder van Philiberta II van Immerseel.

Gehuwd voor de kerk (1) op 12-06-1594 met Hr.v.Haeften Walraeven hr.v.Herwijnen van HAEFTEN/ de BLOIS (Waleran) Hr.v.Helluy. Huwt Philliberta II van Immerseel [2621]; Huwelijksvoorwaarden op 12 Juni 1594 zie dossier Bokhoven "Oirkonden...enz. pag.306 hoofdst. XVIII". Ook in dossier Bokhoven/ Taxandria XXXIV (1927) =S.A.A. Juten, Inventaris op pag.74 Een dispensatie verleend aan Walraven van Haeften en Philliberta II van Immerseel, omdat zij althans volgens voetnota 4) beiden afstammen van twee broers, Walraeven van Haeften van Willem van Immerseel en Philiberta van Immerseel stamt af van Jan van Immerseel. Zoon van Jan van HAEFTEN en HERWIJNEN. en Anna van SPANGEN (van Spaengien) (zie XVI.16).
Gehuwd voor de kerk (2) op 04-03-1612 met Graaf v.Bronckh. Dirk Baron v.Anholt van BRONCKHORST van BATENBURG, 33 jaar oud, gedoopt op 24-03-1578, overleden op 16-06-1649 op 71-jarige leeftijd. Huwde 2 (of 3 maal ?): [2621] & [2628]; 1) De eerste vrouw was Philibertha II van Immerseel [2621]. 2) Na haar dood huwde hij met Maria van Immerseel [2628]. Of hij zou ook nog kunnen gehuwd zijn met [2655] Maria Isabella van Immerseel, doch deze is nog niet gekoppeld, omdat ik in dit kluwen een variatie op de naam van Maria vermoed.
 
Hij was de zoon van Jacob van Bronkhorst Batenburg en Geertruida van Millendonck.

3.  Maria, geboren ca. 1580 te Bokhoven. Overleden ca. 1620 te Bokhoven. Zie ook Mormonenkerk Merksem. Huwt Francis de Horne [2782] in 1604, te Bokhoven.
Gehuwd voor de kerk ..-..-1604 te Bokhoven. Echtgenoot is Graaf van Horn Franciscus Houtekerke van HORN (de Hornes), Graaf van Horn en Houtekercke. Geboren Hypot.1580 te Bokhoven? Overleden ca. 1629. Huwt Maria van Immerseel [2666]. Hij was de zoon van George van Horn en van Eleonora van Egmond.

XVII.1 Hr.v.Loon Dierick (Dirk) Baron v.Bokhoven van IMMERSEEL (Theodoricus,Thierry), geboren op 06-11-1572 te Antwerpen. Em.Steenackers "Het Laethof v.Immerseel" te Boom, pag.52. Gedoopt op 06-11-1572 te Antwerpen O.L.V.Zuid (getuige(n): Henricus van Berchem, Joffrou Maria van Immerseel [2618].). O.L.V.Zuid. Antwerpen. Joncker Engelbert van Immerseel X Josijnke. Het schijnt dat zijn moeder (Joffrou Josijnke van Grevenbroeck), het leven verloor in het kraambed van Dirk.
 
R.A.A./ V.R.109/ Uit het speciale doopboekje Carolus Borromeus.
Overleden op 13-04-1610 te Loon-op-Zand. op 37-jarige leeftijd. Stierf tijdens het leven van zijn vader. Huwde Maria van Renesse [2623], vrouwe van Haveluye, zuster van de graaf Rene van Warfusee, in 1598. Hij was de oudste der 2 kinderen en werd eigenaar van het Hof van Immerseel. Op 5 Augustus 1603 verhief hij de heerlijkheid van Loon op Zand als erfgenaam van Philiberta d'Immerseel weduwe van Dirk van Grevenbroeck. In 1573 werd hij door afstand van zijn moeder beleend met Olmen, dat hij in 1596 echter overdroeg aan Nicolaas Damant (de Kanselier van Brabant). In 1574 werd hij verleden met de Baronie van Bokhoven. Theodoricus, Thierry, of Dirk van Immerseel, was géén heer van Itegem. Hij overleed nog tijdens het leven van zijn vader Engelbert I van Immerseel. Hij liet vijf kinderen na. Zoon van Joncker, Vrijhr. Engelbert I (Engelbert v.Lier) Hammeyde.Itegem. van IMMERSEEL (zie XVI.8) en Erfdr.v.Boekhov. Josina erfdr.v.Loon van GREVENBROECK vr.v.Olmen (zie XVII.6).
Gehuwd ..-..-1599, gehuwd voor de kerk ..-..-1599 met Vr.v, Haveluy Maria/ of Isabella Maria van RENESSE, geboren ca. 1580, overleden op 19-08-1622 te Utrecht. Frans Roelvinck Vorsten zegt 01-08-1620. Huwde met Dirk/ Diederich/ Thierry/ Theodoricus van Immerseel [2620] in 1598/99. Vlgs Ronald van Immerseel Huwde zij op 5-8-1603. Zij was vrouwe van Haveluye (Henegouwen), en zuster van Graaf Rene van Warfusee. Dochter van Willem van Renesse hr.v.'s Heeven-Elderen en Warfusee, Burggraaf van Montenaken, en van Anna van Rubempre Burggravin van Montenaken. Maria van Renesse kreeg het vruchtgebruik van de goederen van haren echtgenoot op 4 September 1610, en op die dag liet zij Loon op Zand verheffen. Haar moeder was Elisabeth, die dan weer de dochter was van Graaf Hendrik van Nassau.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria Anna (zie XVIII.2).
2.  hr.v. Itegem Fredericus en ter Hameyden Carmeliet, Ongeschoeide Karmeliet 1624 i/h klooster v. Charenton bij Parijs. Geboren ..-..-1595 te Bokhoven. Of geboren na 1590, volgens andere bron. Ook Mormonen 1595. (getuige(n): Hendrik van Berchem, Joffrou Maria van Immerseel.), overleden ca. 1631. Volgens sommige genealogen is hij de oudste zoon, volgens de Raadt echter is hij de Jongste, zie; de Raadt...Itegem enz., pag 81. Hij werd krachtens een testament van zijn grootvader; heer van Itegem en ter Hameyden, op 19-Februari-1629. Frederik werd in 1624, ongeschoeide Karmeliet in het klooster van Charenton bij Parijs. Door een testament verleden in Parijs op 13 Augustus 1630 voor de Notarissen de Bouq en van Troye, bevestigde hij zijn broer Engelbert II, als erfgenaam van deze twee heerlijkheden. Hij verzaakte alle heerlijke titels en vermaakte op 13 Augustus 1630 bij testament zijn twee heerlijkheden aan zijn broeder Engelbert II. Frederik werd bij testament zijner grootouders Heer van Itegem. Volgens dossier Bokhoven over een inventaris pag.275 beweert men dat hij heer van Itegem was op 28 Juni 1551, en in de voetnota 2) staat dat dit 1611 is ??? los maar op.
3.  Maria Phillibertha, geboren ..-..-1597 te Bokhoven. Geboren na 1590. Overleden na 1612. Overleed 22 jaar oud.
4.  Anna Philiberte, geboren ..-..-1600 te Bokhoven. Zie Frans Roelvinck/ Vorsten Pro-gen 3.0 a./ Geboren in 1605. Overleden ca. 1637. Huwde de Bryas (of Brias) Charles de Nédonchel [2635], in 1626, heer van Nédonchel (Nidonchal), Gouverneur van Marienbourg, geboren....?, overleed 1655. Zie verder S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.80.
Gehuwd ca. 1626, gehuwd voor de kerk op 04-04-1626 te Op het kasteel Rumbeke. Mogelijk huwde zij 4-3-1626. Echtgenoot is Hr.v.Nédonchel Karel/ Charles Markies/Molinhem de BRIAS/ BRYAS (Charles) Bar.Moriamé, overleden ..-..-1655 te Morialmé. Huwde Anna Phillibertha [2629]. Hij was de zoon van Jacob van Bryas en van Adriana de Nedonckel/ Nedonchel. Heer van Nédonchel (Nidonchal), Markies Molinchem, Baron Moriamé, Goeverneur van Marien-Bourg.
5.  Eignr.Kast.Womm. Engelbertus II Hr.Itegm/Hameyd. Hr.v.Loon (zie XVIII.7).

XVIII.2 Maria Anna van IMMERSEEL, geboren ca. 1590 te Bokhoven. Zie Frans Roelvinck/ Vorsten Pro-gen 3.0 a. Huwt graaf v.Bronkhorst Batenburg Dirk [2634] heer van Anholt (Westfalen) weduwnaar van Phillibertha II van Immerseel [2621], haar oom; waaruit een dochter; Maria-Anne van Bronkhorst Batenburg, die dan weer huwt op haar beurt met Leopold Philips Karel (Hilden ?) (of) hild-of-schildgraaf en Rijngraaf vorst van Salm Salms, en waaruit dan weer twee kinderen afstammen; Maria-Christina, vorstin van Salm-Salms en v/h. H.Roomse Rijk geboren 1655, testeerde op 27 Juni 1744 als gravin van Immerseel en van Bokhoven, zij stierf datzelfde jaar 1744 (J.Th. De Raadt Itegem et ses Srs.pag.80), en indien de data kloppen is zij dan 89 jaar !. Maria-Christina had nog een broer, die Louis Otto van Salm-Salms heette, (Volgens Dossier: De Wit pag.54 zou het haar zoon zijn, Daarin werd deze kleinzoon genoemd.). Dochter van Hr.v.Loon Dierick (Dirk) Baron v.Bokhoven van IMMERSEEL (Theodoricus,Thierry) (zie XVII.1) en Vr.v, Haveluy Maria/ of Isabella Maria van RENESSE.
Gehuwd met Graaf v.Bronckh. Dirk Baron v.Anholt van BRONCKHORST van BATENBURG, gedoopt op 24-03-1578, overleden op 16-06-1649 op 71-jarige leeftijd. Huwde 2 (of 3 maal ?): [2621] & [2628]; 1) De eerste vrouw was Philibertha II van Immerseel [2621]. 2) Na haar dood huwde hij met Maria van Immerseel [2628]. Of hij zou ook nog kunnen gehuwd zijn met [2655] Maria Isabella van Immerseel, doch deze is nog niet gekoppeld, omdat ik in dit kluwen een variatie op de naam van Maria vermoed.
 
Hij was de zoon van Jacob van Bronkhorst Batenburg en Geertruida van Millendonck.

Uit dit huwelijk:
1.  Erfdr.v.Anholt Maria Anna van BRONCKHORST. Huwde op 17-jarige leeftijd met Leopold Philips Karel op 22-10-1641 (°ca.1610)(+ 15-12-1663) vorst van Salm-Salm Neuville. Zoon van Philipp Otto van Salm Neuville en van Christine de Croy d'Havre.

XVIII.7 Eignr.Kast.Womm. Engelbertus II Hr.Itegm/Hameyd. van IMMERSEEL Hr.v.Loon, Heer v.Wommelgem/ Itegem/ Hameijden/ Graaf van Bokhoven. Geboren op 12-04-1612 te Loon op Zand. Vlgns.Mormonen;° 1592/ en nog een (ongekende) andere bron ? geeft 1608 als geboortejaar. Gedoopt op 12-04-1612 te Loon op Zand. Overleden op 26-09-1652 te Antwerpen. op 40-jarige leeftijd. Engelbert II stierf op 26-09-1652. Op 30-01-1648 werd de vrede van Munster ondertekend, (of ook het eerste verdrag van Westfalen, het tweede was op 24-10-1648).
Op 18-06-1648 hadden de graaf en de gravin, hun testament opgemaakt in hun kasteel in Loon op Zand, waarin zij bepaalden dat zij wenste begraven te worden in de kerk van Bokhoven (bij 's Hertogenbosch). Waarschijnlijk was de gravin toen al ernstig ziek.
 
Zij waren zéér katholiek, doch daardoor veranderden zij twee weken nadien van gedachten, twijfelend aan het behoud van de godsdienstvrijheid in het graafschap, zodat ze niet in Bokhoven, maar in de Predikherenkerk, (nu de St.Pauluskerk) te Antwerpen hun laatste rustplaats wilden hebben.
 
Helena stierf op 13-07-1648. En werd een week later voorlopig buiten het kerkgebouw begraven. In oktober werd ze definitief in het koor van de kerk herbegraven.
 
Artus Quellien de oude (° Aug 1606 Antwerpen + 23-Aug.1668 Antwerpen) had volgens kontrakt van 20-06-1649 de verplichting op zich genomen om een graftombe maken en te stellen in de Predikherenkerk (St.Pauluskerk). De tombe van het praalgraf moest vervaardigd worden van rood en zwart marmer, terwijl de beelden, figuren, en wapens van wit marmer moesten zijn, en dat ter eeuwiger nagedachtenis van Engelbert van Immerseel en zijn echtgenote. Voor de prijs van 1.000 Patacons (1 patac.= 50 Stuivers). Maar nog tijdens de uitvoering besloot Engelbert om veiligheidsredenen, de graftombe niet in Antwerpen, maar in Bokhoven te plaatsen. Artus Quellien was van 1650 tot 1664 in Amsterdam werkzaam. Het meesterstuk zou ongeveer in 1650 afgewerkt zijn, en dit praalgraf werd van het atelier in Amsterdam naar Bokhoven verscheept en later in een afzonderlijke daarvoor speciaal gebouwde grafelijke kapel opgesteld in Bokhoven, waar men het thans nog kan bewonderen.
Begraven op 26-09-1652 te Loon op Zand. Eerst in Antwerpen begraven, dan overgebracht naar praalgraf in Bokhoven. Huwde Helena de Montmorency [2626], prinses van Robeque (=Roubais, Robeek, Rebecque, Roosbeek ?), Augustus 1632, dochter van Prince de Robeque en Madeleine Lens. Hij liet, waarschijnlijk, vijf zonen en drie dochters na. Werd eigenaar van het Hof van Immerseel en kasteel te Wommelgem op 12-4-1612 (?). Hij heeft echter twee geboortedata; hij zou dus eigenaar zijn geweest: 1-e / ofwel vóór zijn geboorte, of ten 2e/ op de dag van zijn geboorte ??? (12-4-1612) ??. Engelbert II werd na de dood van zijn vader in 1610 beleend met Loon op Zand, op 12 Februari 1619 met Bokhoven en het Burggraafschap van Aalst. In 1631 werd hij Heer van Itegem en Ter Hameyden en het kasteel van Immerseel (Uit; De historie v/h Loonse Kerkdorp Kaatsheuvel; Kees Grootswagers Uitgeverij Babantia Nostra Breda).
 
Engelbert II, was evenals zijn voorouders een dapper krijgsman en ontving voor zijn diensten op 7-02-1640 van Keizer Ferdinand III de titel van Graaf van het Heilige Roomse Rijk, en werd aldus de eerste graaf van Bokhoven (Uit: De heerlijkheid van Wommelgem pag.102 Uitg.:De Kaeck). Via zijn grootvader verkreeg hij de Magistratuur van Antwerpen, het kasteel van Immerseel en Wommelghem. Van zijn moeder erfde hij Haveluy in Henegouwen. Zijn broer Frederik verzaakte aan alle heerlijke titels en vermaakte deze per testament op 13-08-1630 in Parijs, voor de Notarissen le Boucq en van Troyen, aan zijn broer Engelbert II. Na de dood van zijn broer Frederik in 1631 erfde Engelbert II van hem Iteghem en ter Hameyde.
 
Voegde in 1629 aan zijn naam, "van Liere" terug toe, zoals blijkt uit sommige dokumenten. Hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Theodorus. Hij was Heer van Immerseel, Wommelgem, Iteghem 1640, Loon, Eeckhoute, Meysse enz., Baron en Graaf van Bokhoven, Burggraaf van Aalst.
Zoon van Hr.v.Loon Dierick (Dirk) Baron v.Bokhoven van IMMERSEEL (Theodoricus,Thierry) (zie XVII.1) en Vr.v, Haveluy Maria/ of Isabella Maria van RENESSE.
Gehuwd ..-08-1632, gehuwd voor de kerk ..-08-1632, of 1625 met Prinses v.Montm. Helena Seine et Loire van MONTMORENCY ROBECQ, gedoopt op 02-01-1610, overleden op 13-07-1648 te Antwerpen. op 38-jarige leeftijd, begraven op 20-07-1648. Een week na haar dood werd zij voorlopig buiten het kerkgebouw van de Predikherenkerk begraven, (nu de St.Pauluskerk). In oktober werd zij definitief in het koor van de kerk geplaatst. Haar stoffelijk overschot werd later naar Bokhoven overgebracht en in de grafkelder onder de voet van het altaar bijgezet. Huwde met Engelbert II van Immerseel [2625]. Zij was Prinses van Robeque (=Roubais of Roosbeek ?), en was dochter van Johannes van Montmorency, de Graaf van Esteres Prins de Robeque en van Madeleine de Lens. Helene en haar man woonden meestal op het kasteel te Loon op Zand. Na de dood van Engelbert II, op 13-7-1648 werd zij eigenares van het kasteel te Wommelgem, doch die datum is ook opgegeven als haar sterfdag. Terwijl Engelbert II twee sterfdata heeft ??? LET OP !!
 
Helene had nog een zuster: Marie Franchoise de Montmorency, deze was gehuwd met Jan Wennen de Tilly, en hun dochter; Magdalena Francisca de 't Serclaes de Tilly huwde dan weer op haar beurt met Thomas Ignatius (of Jan Thomas Ignatius ?) van Immerseel.

Uit dit huwelijk:
1.  Burggr.v.Aalst Theodoricus (Dirk) Heer v.Immerseel Hr.v.Loon, geboren op 06-05-1633 te Loon-op-Zand. Gedoopt op 13-01-1636 te Loon-op-Zand. Overleden op 23-03-1654 te Loon-op-Zand. op 20-jarige leeftijd. Stierf op 21 jr./ 23/5 of 1/8/1654. Huwt Francoise van Tilt [2658]. Hij volgde zijn vader Engelbert II op, en werd eigenaar van het Hof van Immerseel, en heer Wommelgem in 1654-1-Dec. Erfde op 2-Augustus-1653, dan volgde de overdracht op 01-12-1653 van Loon op Zand van zijn vader Engelbert II. Hij was de tweede graaf van Bokhoven, heer van Loon, Burggraaf van Aalst. Hij was de oudste zoon, en werd toen hij op 23 Maart/ of Mei in 1654, kinderloos overleed, opgevolgd door zijn broer Thomas Ignatius [2639].
Gehuwd met Francoise van TILT. Huwt Theodoricus II van Immerseel [2638].
2.  Hr.v.Itegem Thomas Ignatius Hr.v.Immerseel Hr.v.Womm. (zie XIX.4).
3.  Vrwe.v.Bokhoven Isabella Maria Elisabeth, Vrouwe van Bokhoven. Geboren op 13-01-1636 te Loon op Zand. Volgens Mormonen geb.1629. Overleden ..-01-1674 te Warmont. 34 jaar. Huwt Jan v.Wassenaar v.Warmond [2657] op 29 Augustus 1661 te Bokhoven . Zij [2640] was zijn tweede vrouw. Zij eerste vrouw was Isabelle van Haastrecht of Havekesdrecht (niet ingetikt) Z.H. ten oosten van Gouda, zijn derde vrouw was Anna Catharina van Renesse (niet ingetikt).
 
Volgens de Mormonenkerk van Merksem; Heet zij Maria Isabella van Lier, van Immerseel.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29-08-1661 met Weduwnaar Jan Hr.v.Warmont van WASSENAAR, van WARMONT, geboren Ongev.1640, overleden ca. 1687. Oud 34 jaar. Huwt Isabella Maria Elisabeth van Immerseel [2640]. Hij is Weduwnaar van Isabella van Haastrecht of Havekesdrecht, Z.Holl.ten oosten van Gouda. Zijn tweede vrouw was Isabella Maria Elisabeth van Immerseel [2640] waarmee hij op 29 Augustus 1661 huwde. Zijn derde vrouw was Anna Catharina van Renesse (niet ingeput).
Hij was de zoon van Jacob van Wassenaar van Warmont en van Jacoba van Mathenesse.
Beiden zijn 21 jr.
4.  Ignatius/ of Ignatius-Franciscus? Jezuiet. Geboren op 22-11-1636, gedoopt op 22-11-1636 te Loon op Zand. Overleden op 01-12-1727 op 91-jarige leeftijd.
5.  Balthazar Eugenius, geboren ..-..-1638. Of 26-01-1642. Overleden op 09-02-1717 te Mechelen. Studeerde in Leuven, ingeschreven op 15 November 1661 aan de Universiteit (in de Algemene rijksarchieven) als " In hoog aanzien staende heer Eugeen van Immerseel et S.R.I. graaf van Boeckhoven. Hij stierf kinderloos.
6.  Maria Philiberte, Ongeschoeide Karmelietesse. Geboren op 13-10-1639, overleden te Rijsel. Ongeschoeide karmelietes, eenvoudige religieuse van het klooster van Rijsel.
7.  Johanna Ursula, Kanunnikesse de Maubeuge. Geboren op 27-10-1640 te Loon op Zand. Volgens Mormonen geb.1646. Overleden op 22-11-1694 te Tilly op 54-jarige leeftijd. Huwt Antoon Ignace 't Serclaes de Tilly [2659]. Zij was Kannunikes van Maubeuge 1648 en huwt met dispensatie met Antonius Ignatius graaf de t'Serclaes de Tilly erfelijke drossaard van het graafschap Namen, in 11-09-1660. Volgens de Mormonen was zij Karmelietes te Rijsel. Volgens J.Th.de Raadt was zij kannunikesse te Maubeuge (Itegem...enz pag.85).
 
Zij hadden een dochter Maria Francesca t'Serclaes van Tilly. Deze huwde met haar oom Albert Octaaf t'Serclaes van Tilly.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-09-1660, gehuwd voor de kerk op 11-09-1660. Of Trouwde zij in 1671 ? Volgens Ronald van Immerseel. Dit zou het overlijdensjaar zijn van hem. Echtgenoot is Antoon Ignace GRAAF 't SERCLAES de TILLY, overleden Na 1671, 21 Jaar ? Huwt Johanna Ursula van Immerseel [2643] met dispensatie op 11 September 1660. Hij was de zoon van Jan Werner t'Serclaes van Tilly en van Maria Francisca van Montmorency Robecq.
8.  Adriana Dorothea, gedoopt Vóór9-1643 te Loon-op-Zand? Overleden op 20-09-1643 te Loon-op-Zand?
9.  Eugenius Philipus, geboren op 21-02-1645. Leefde 5 dagen. Overleden op 26-02-1645 te Loon-op-Zand., 5 dagen oud. Stierf na 5 dagen.
10.  Ignatius Hyacinth Franciscus, geboren op 15-08-1647. Leeft een dag. Overleden op 16-08-1647 te Loon-op-Zand., 1 dag oud. Stierf na één dag.

XIX.4 Hr.v.Itegem Thomas Ignatius Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL Hr.v.Womm. Geboren op 05-11-1634 te Loon op Zand. Volgens Mormonen geb.1627. Overleden op 06-08-1676 op 41-jarige leeftijd. Oud 36 jr. Huwde Magdalena Francisca, Gravin de 't Serclaes de Tilly [2648]. Hij huwde in feite met zijn nicht. Toen Englebert II overleden was verhief op 12-02-1652, THOMAS, krachtens het testament van zijn ouders, gedateerd op 18-06-1648 de heerlijkheid van Itegem, met aan-en-afhankelijkheden (J.Th.de Raadt Itegem et ses Sgrs.pag.86) en werd de opvolger van Englebert II als heer van Itegem.
Het graafschap van Bokhoven en het Burggraafschap van Aalst, vervielen aan de oudste zoon THEODORUS, die op 01-12-1653, het kasteel van Immerseel met het dorp van Wommelgem en zijn aanhang, het goed van Schoten-Bevert, enz... verhief. THEODOOR stierf een tijdje later, en zijn jongere broer THOMAS werd bevestigd op 21-08-1654, en met het landgoed van Immerseel beleend, van Wommelgem, op 08-Augustus 1657, en op 22-02-1658 met de vrije heerlijkheid Bokhoven, en op 26-Augustus-1657 met Loon op Zand.
THOMAS van Immerseel, was heer van Immerseel/ Wommelgem/ Itegem/ graaf van Bokhoven en burggraaf van Aalst. Hij bewoonde het kasteel (van Bokhoven) vanaf 1654. Hij werd door zijn zoon Albert opgevolgd [2649]. Op 12 April 1672 verkoopt graaf Thomas van Immerseel, heer van Wommelgem, mits 58.000 gulden aan Jan Gansacker, de heerlijkheid van Iteghem, met alle aanhorigheden, rechten, en inkomsten, alsook met een uitspanning en het veer, of overzet van Hillebrug, alsmede de hoeve van Calemberg en 70 bunder heide en 10 bunder bos daaromtrent onder Bevel en Nijlen gelegen en leenroerig onder de heer van Hoogstraeten, d.w.z. dat het voor 1512 tot de heerlijkheid van Immerseel te Lier behoorde; Uit de geschiedenis van Kessel enz...door J.B.Stockmans pag.130.
 
Karel II Koning van Spanje verhief het land van Immerseel op 31-12-1686 tot ondergraafschap. Bron: J.B.Stockmans: Gesch.Kessel pag.130.
 
Baron Leroy; Uytten register v/d ontvangher der kerkgewaeden ghedaen in den souvereynen Leenhove van Brabant ab A° 1649 tot 1661 alwaer f°149 staet; Comparerende Hr.en Mr. Jan Wyelens Lic.i/d Rechten, heeft ten behoeve van heer Thomas van Immerseel Grave van Bockhove, Borchgrave van Aelst te leene verheven bij doode wijlen Thomas van Immerseel Grave van Bockhoven en Borchgrave van Aelst sijnen broeder t'hof van Immerseel. Actum 21-08-1654.
Zoon van Eignr.Kast.Womm. Engelbertus II Hr.Itegm/Hameyd. van IMMERSEEL Hr.v.Loon (zie XVIII.7) en Prinses v.Montm. Helena Seine et Loire van MONTMORENCY ROBECQ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1660 te Heeswijk. Heeswijck op 10 km. zuid-oost van 's Hertogenbosch. Gehuwd voor de kerk op 11-09-1660 te Heeswijk. Het huwelijkskontrakt werd ondertekent op het Kasteel van Tilly op 11-09-1660.
Hij trouwde met zijn nicht. Zij was kannunikes te Nijvel, en kreeg voor haar huwelijk dispensatie van haar religieuze verplichtingen.
Echtgenote is Magdalena Francisca de T'SERCLAES de TILLY. Zij zou 20 jaar zijn. Overleden op 01-05-1684. Huwt Thomas Ignatius van Immerseel [2639] zij was Kannunikes van Nijvel, en kreeg voor haar huwelijk dispensatie van haar religieuze verplichtingen. Zij was de dochter van Jan Wennen de Tilly en Marie Francoise de Montmorency, die de zuster was van Helena van Montmorency. Germaine de Tilly was haar nichtje.
Uit dit huwelijk:
1.  4-e graaf Bokh. Ferdinandus Albertus Hyacinth (Albert) Hr.van Immerseel, geboren ..-..-1661 te Bokhoven. Na 1660 zegt dan weer een andere bron. Volgens de Mormonenkerk Merksem was het 1661. Volgens Frans Roelvinck/ Vorsten Pro-gen 3.0 a.: Was hij geboren ca. 1665./ Bokhoven N.B./ N.L. Overleden op 16-05-1696. Stierf op 36 jarige ouderdom. Kinderloos. Volgde zijn vader Thomas [2639] op, zie bijdrage komende uit de gemeente Engelen N.L. in het dossier Bokhoven. Hij was Graaf van Bokhoven 1676 tot 1696, eigenaar van het Hof van Immerseel (Bron; Boek; Heerlijkheid Wommelgem) (22-Juli-1677). Zijn vader Thomas stierf op 6-8-1676). Op 23-02-1677 werd hij beleend met Loon op Zand. Albert Ferdinand Hyacint (soms in andere volgorde) stierf kinderloos, op 16 Mei 1696 en zijn broer Karel/ Carolus [292], verwierf op die datum de graventitel.
2.  Gr.v.Bokhoven Carolus Laatste edelman. (Karel), geboren ..-..-1663 te Bokhoven. Overleden op 11-07-1741 te Loon-op-Zand. Begraven op 15-07-1741 te Bokhoven. Huwde Maria Th(eresia) de Coloma [2651]. Hij was de 5-de en laatste Graaf van Bokhoven (uit het geslacht van Immerseel). (t.t.z. Na hen kwamen er nog wel andere families, die bezit namen van deze titel). Hij was eigenaar van het Hof van Immerseel in 1696.
 
Hij was de laatste "adelijke telg" en tevens de laatste heer van Wommelgem en ook de laatste graaf van Bokhoven. Hij werd krankzinnig, en stierf op 11 Juli/ of 11-Mei-1741, en werd te Bokhoven begraven. Met hem stierf het huis van Lier-van Immerseel uit.
 
Zijne erfgename (Maria) Christine van Bronckhorst Kloosterlinge Remirmont, Stiftsdame, vorstin van Salm geboren 29-12-1653 nam bezit van Bokhoven, en werd op 25-07-1741 beleend met Loon op Zand. (Bron; Inneke de Wit).
 
In (zijn) haar plaats regeerde (zijn) haar curator en voogd Maximilliaan Albertus de Dorgelberg markies de Reves vanaf 1706, deze stierf 9 Maart 1736. (Uit welke bron komt dit ?).

3.  Gouvern.v.Cadiz Eugenius Maximillianus Veldmaarschalk hr.Immerseel, Goeverneur van Cadiz/ Veldmaarschalk. Geboren ..-..-1665 te Bokhoven. Gedoopt (Calv.?) op 05-09-1676. Vraag is; Is hij misschien Calvinistisch gedoopt op 11 jaar ? Overleden ..-..-1716. Oud 95 jaar ? Huwde Maria Theresia de Coloma [2651]. Eugeen was heer van Immerseel, graaf van Bokhoven, algemeen bevelhebber der troepen, veldmaarschalk en Goeverneur van Cadiz. Was gehuwd met Marie Therese Coloma [2651], markiezin van Canales. Enige dochter van Dom Emmanuel Coloma Marquis de Canales d'Espagna en Angleterra gestorven te Madrid 3-November-1713 en gehuwd met Maximilliana Dorothea de 't Serclaes de Tilly Kannunikes van Maubeuge.
Gehuwd voor de kerk ..-..-1715 met Maria Theresa de COLOMA. Huwde Eugene van Immerseel [2652]. Hun huwelijk bleef kinderloos.
4.  Gravin v.Bokhov. Isabella Helena, geboren op 06-09-1666. Vlgs.Mormonen 1667 of + 1667 ? Overleden op 01-12-1727 te Bokhoven. op 61-jarige leeftijd. N.L. Ongehuwd.
5.  Johanna Albertine Josephina, geboren op 27-07-1668 te Bokhoven. Overleden ..-..-1741. Ouderdom 73 jaar. Huwt met haar neef; Albert Octave de T'Serclaes de Tilly als zijn tweede echtgenote.
 
Bron; V.V.F./ De Middelbaar boekenreeks; (Intermediaire) 1946-1950/ pag.87.
Albertine Jeanne Josèphe d'Immerseel cousine germaine de Madeleine Franchoise [T'Serclaes de Tilly] et veuve sans enfants du Marquis de Rèves (2-ième epouse de Albert Octave de T'Serclaes de Tilly) fille de son frère ainé.

Gehuwd. Of "l'Intermeddiare". Partner is Albert Octave de T'SERCLAES de TILLY, Marquis de Rêves. Huwt Albertine Johanna Josepha van Immerseel [2654], zijn tweede echtgenote en tevens zijn nicht, fille de son frère ainé. D.w.z. Zijn oudste broers dochter.
 
Zijn eerste vrouw was Maria Magdalena de Longueval (Vorsten=15.927).
 
Zijn oudste broer was Antoigne Ignatius de T'Serclaes (in Bestand "Vorsten" heet hij van Serclaes en Tilly)
. Zij was; "fille de son frère ainé" ; zijn nicht dus.
6.  Maria Isabella, geboren ..-..-1671 te Bokhoven. Huwde oom Dirk van Bronkhorst [2634] ? waarschijnlijk ?, dit is nog niet zeker, dus niet ingeput.
7.  Joannes (Jan), geboren Leeft 1672. Huwde 2 maal: [2748] & [2749]; 1) Margaretha Vincke [2748]. 2) Hij hertrouwd later met Maria-Martha Bollarte [2749].
In de geschiedenis van Schelle pag.109 ...; de heerlijkheid van Itegem, welke Jan van Thomas Ignatius van Immerseel, graaf van Bokhoven en van het H.Roomse Rijk, heer van Wommelgem, Immerseel enz... voor 58.000 gulden had gekocht en op 13 April 1672 heeft verheven.

Gehuwd (1) met Margaretha VINCKE. Huwde Jan van Immerseel [2656], (deze leefde in 1672).
Gehuwd (2) met Maria BOLLARTE. Huwde Jan van Immerseel [2656], in tweede huwelijk.

XV.27 Philliberta I van IMMERSEEL, overleden op 05-08-1603. Huwt van Grevenbroeck Dirk [2612] heer van Loon op Zand, zoon van Robrecht van Grevenbroeck en Maria van Haestrecht, vrouw van Loon op Zand. Hebben samen twee kinderen; Maria van Grevenbroeck, en Floris van Grevenbroeck die met Cornelia van Harff van Bokhoven huwt op 20-9-1530, waaruit dan geboren werd Josina van Grevenbroeck en Olmen [2619], die op haar beurt met Engelbertus I van Immerseel trouwt, dit huwelijk duurt slechts 2 jaar, zij stierf in het kraambed. Philiberta I van Immerseel, was de oudste dochter van het gezin, werd na de dood van haar echtgenoot [2610], op 04-11-1573; vrouwe van Loon op Zand, en werd ook de overgrootmoeder van Dirk van Immerseel en van Phillibertha II van Immerseel. Dochter van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan (de jonge)) Womm.Hammeyden van IMMERSEEL Meysse/Iteg. (zie XIV.14) en Maria de LANNOY.
Gehuwd met H.v.Grevenbroeck Dirk Hr.v.Loon/o.zand van GREVENBROECK, overleden op 04-11-1573. Huwt Philiberte van Immerseel [2610]. Hij was de zoon van Robrecht van Grevenbroeck heer van Loon-op-zand en van Maria van Haestrecht, dame van Loon op Zand. Die Loon-op-zand verhieven op 21 December 1492. De zuster van Marie van Haestrecht, Thierette had deze heerlijkheid bekomen na de dood van haar vader Dirk van Haestrecht, en deze had het vererft van Paul. Uit; Seigneur du Pais de Malines (van wie; J.Th.de Raadt.?)
 
Zij hadden twee kinderen [2613] Floris van Grevenbroeck en Maria van Grevenbroeck; (deze laatste is niet in het bestand opgenomen).
Zoon van Robrecht van GREVENBROECK en Maria van HAESTRECHT.
Uit dit huwelijk:
1.  Floris (zie XVI.10).
2.  Maria, geboren ..-..-1524 te Loon op Zand. Prov. N.B.

XVI.10 Floris van GREVENBROECK, geboren ..-..-1522 te Loon op Zand. Prov.Noord Brabant. Overleden ..-..-1559. Huwt Cornelia van Harff vrouw van Bokhoven [2624]. Zoon van H.v.Grevenbroeck Dirk Hr.v.Loon/o.zand van GREVENBROECK en Philliberta I van IMMERSEEL (zie XV.27).
Gehuwd op 09-11-1551, gehuwd voor de kerk op 09-11-1551 met Vr.v.Bokhoven Cornelia erfdr.Bokh.Olmen van HARFF. Huwt Floris van Grevenbroek [2613], enige zoon. En zij baart het kind Josina van Grevenbroeck [2619] die dan later met Engelbert I van Immerseel [2617] trouwt.
Erfdochter van Bokhoven en Olmen, dochter van Jacob van Harff, en van Elisabeth Gertzen genaamd Sintzich, die weduwe was van Caspar van der Lip, genaamd Hoen, heer van Bijenbeek en Afferden.
 
Cornelia van Harff was de weduwe van Godevaard Turck.

Uit dit huwelijk:
1.  Erfdr.v.Boekhov. Josina erfdr.v.Loon vr.v.Olmen (zie XVII.6).

XVII.6 Erfdr.v.Boekhov. Josina erfdr.v.Loon van GREVENBROECK vr.v.Olmen, geboren Ongev.1552, overleden ca. 1594. Vóór 26-Maart-1601. Huwde Engelbert I van Immerseel [2617], op 18 jarige leeftijd in 1570, dus voor 18 Mei 1595. Zij was al beleend met Bokhoven, en kreeg toen Dierick van Grevenbroeck stierf in 1573-4-November, ook nog Loon op Zand, en werd aldus; vrouwe van Bockhoven en Olmen en van Loon.
 
Haar zoon Dirk (Theodoricus) werd geboren 6-11-1572, en zij stierf twee jaar later, (dit zou dan ongeveer in 1574/ 75 moeten zijn) waarschijnlijk in het kraambed, of toch in ieder geval voor 26 Maart 1601. Hun huwelijk zou niet langer dan twee jaar geduurd hebben. Zie dossier Bokhoven Taxandria XXXIV pag.74 onderaan.
 
Er werd een dispensatie (=kerkelijk toestemming) verleend voor dit huwelijk omdat de grootmoeder van Josina van Grevenbroeck aan vaderszijde n.l. Philiberta van Immerseel, een ZUSTER was van; Phillips van Immerseel (gehuwd met Maria van Daele). Phillips was de vader van Engelbert I van Immerselle's . Dit word ook nog eens herhaald in hetzelfde dossier; Hoofdstuk "Oirkonden...enz. XVIII pag.308" in de Huwelijksvoorwaarden op 12 Juni 1594 tussen Walraven van Haeften en vrouwe Philiberta van Immerseel.
Dochter van Floris van GREVENBROECK (zie XVI.10) en Vr.v.Bokhoven Cornelia erfdr.Bokh.Olmen van HARFF.
Gehuwd ..-..-1570, gehuwd voor de kerk ca.1570/71 te Loon op Zand. Hij is 18 jaar, hun huwelijk duurde slechts twee jaar. Josine van Grevenbroeck stierf in het kraambed. Echtgenoot is Joncker, Vrijhr. Engelbert I (Engelbert v.Lier) Hammeyde.Itegem. van IMMERSEEL (zie XVI.8).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XVI.8).

XIV.16 Van Lier Willem Ridder vóór 1535 van IMMERSEEL Hr.Baudries, Ridder, Heer van Baudries. Burgemeester v.Antw.1509. Geboren Hypot.1481. Leefde 1503/ 1527/ 1536, geboren vóór 1503. HYPOTHESE; In alle schepenbrieven komt hij bij de wettige kinderen als tweede in rang, dus was hij geboren na Jan en vóór Karel, Jaspar niet meegerekend hij was een onwettig kind, en van Balthazar ben ik niet zeker, deze behoort voorlopig tot het rijk der fantasie, door mij aangehaald. Overleden op 29-03-1535. Zie S.R.190/ f°417 V°/ d.d.1536-13-10.
Hij overleed na 1535, in ieder geval vóór 13-October-1536.
Huwde Maria Draeck [2587], weduwe van van Lodewijk van Borsele [1808]. Willem van Immerseel was heer van Baudries [2586]. Brak zijn wapen met een Lambel (= Barensteel). Was Burgemeester van Antwerpen in 1509 (Stockmans Kessel 336) (Primms zegt 28 November 1510). Doctor in de rechten, heer van Merksem.
 
In 1527 is er volgens; De historische notas van De Burbure P.K.2931/ III/ pag.86 een verkoop van het hof ter List, nu de Beurs (waarvan de achterkant uitgeeft op de Lange Nieuwstraat).S.A.A./ S.R.172/ f°333 op 18-02-1527, deze twee dokumenten gaan waarschijnlijk over dezelfde zaak, verder onderzoek vereist. !!!
 
Het Reyndershof dat in hun bezit was, ging later in 1535 over in de handen van Cornelis van Spangen. Uit; van de Weghe: Antwerpse straatnamen, pag.389.
 
Hij woonde op een groot grondgebied, waar men in 1547 de Vrijdagmarkt oprichtte (na zijn dood; hij stierf in 1537).
 
Van zijn oom Hendrik verkreeg hij door erfopvolging Nieuwenhove met de heerlijkheid ...enz. en een weide te Kessel, welke hij op 20 Januari verkocht aan Jan van Steen, (kannunik van St.Gommarus van Lier). Verkocht Nieuwenhove aan Jean Nois. Erfde van zijn vader een rente van 100 Rijnse guldens op de heerlijkheid van Rijckevorssel, welke rente hij verhief; 5-April-1514/ 1515 en die hij verkocht aan Madeleine van Culemborg. Op 25-Mei-1526 verhief hij voor zijn vrouw na de dood haars vaders 1/12 van het stapelrecht, en stadswaag van Antwerpen.
 
Op 15 Juni 1533 koopt zij van Arnoud van de Werve, dezes deel van de goederen te Hovorst. Maria Draeck, dochter van Messire Willem Draeck (ridder, Dr.in Rechten, heer van Merxem 1488 Burgemeester van Antwerpen overleden 1525) en van zijn 1-e vrouw Adriana Colensona, ook Coelgenens, of van zijn 2-e vrouw Anna van Borsele (Maria Draeck zij overleed voor 25 Oktober 1536). Op deze dag werd haar zoon bevestigd voor het leen dat zij had ontvangen in 1526. Zij had drie kinderen te weten; a) Jan van Immerseel [2602], heer van Baudries, Markgraaf van het land van Reien, 1554/1574, die huwde met Anna, natuurlijke dochter van de Markies van Bergen op zoom, waaruit geen nakomelingenschap.
 
b) Willem [2776], ridder, schepene, die huwde Helena Ruygrok v/d Werve.
 
c) Maria van Immerseel [2591], vrouw van Baudries, sedert 1529 vrouw van Corneille/ Cornelis van Spangen. =========================================================================== Zie S.A.A./ S.R./ K.R./ Nr.172/f° 333/ 18-Febr.-1527/28. Zie S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.54/ 57.
Zie J.B.Stockmans Gesch.Kessel: pag.366.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode.
Gehuwd voor de kerk op 19-06-1508 te Antwerpen. In het Jaar 1522, (in een ander handschrift bijgeschreven op het zelfde dokument), werd deze tekst gecasseerd ende wederroepen. Echtgenote is Dame v.Padmoes Maria DRAECK, geboren Hypot.1485, overleden Na 1536. Overleden na 31 okt 1536; Zie S.A.A./ S.R.190/ f°417 V°/ d.d.1536-13-10.
Volgens Eddy Leijs + in 1537.
Een onbekende bron zegt 1549.
Begraven te O.L.V.koor Antwerpen. Huwde 2 maal: [1808] & [2586]; 1) Lodewijk van Borsele [1808]. 2) Willem van Immerseel [2586] heer van Baudries, zij was de dochter uit het huwelijk van Willem Draecx, met Anna Coelgeenens. Zij was de weduwe van Lodewijck van Borsele, Dame van Padmoes, bij Zevenbergen, bij Bergen op Zoom in Noord Brabant.
 
Zie; S.A.A./ S.R.134/ f° 129 V°/ 1508-29-06.
Zie; Bischops B 1/ Blaadje 26.
Zie; S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.54.
Zie; S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.55, voetnota (1), onderaan pag.55, waarin J.Th.de Raadt zelf zegt; "Volgens anderen zou Maria de dochter zou geweest zijn van een eerste huwelijk van Willem [Draecx] met Adriana Colensone.
 
Volgens Eddy Leijs; Berust dit waarschijnlijk op een verkeerde interpretatie van de plaats van de kwartierwapens, welke verschillend is tussen Hollandse en Brabantse wijze.
 
Tenzij .... Coelgeenens = Colensone.... maar wat dan met de voornamen ???
Dochter van Willem DRAECK, Ridder Burgemeester 1488 v.Antwerpen. Heer v.Merxem door aankoop., en Anna COELGEENENS (Coelgenen).
Uit dit huwelijk:
1.  Vr.v.Baudries Maria (Marie) (zie XV.29).
2.  Ridder/Burgmstr. Joannes (Jan) Markgr.v.Reyen (Jan van Baudries) Hr.Baudries, Schout v. Antwerpen, Ridder, Heer v. Baudries, Markgraaf v. Rijen. Geboren Vóór. 1537. Leefde 1537/ 1554/ 1559/ 1567/ 1574. Overleden Na 1574. Huwde Anna (v.Bergen op Zoom) [2603], natuurlijke dochter v/d Markies van Bergen op Zoom. Jan van Immerseel, ridder, heer van Baudries 1554/ 1574, Schout( van Antwerpen), Markgraaf van het land van Reyen van O2/O9/1554 tot 15/08/1574.
 
Tijdens zijn beheerperiode werd de moord op Pastoor Beernaert te Berchem gepleegd.
 
Hij beleefde het tijdperk van de Beeldenstorm 1566, die hij niet kon bedwingen. (Zie Mertens & Torfs Deel I/ pag.512 en zie ook Deel IV/ pag.331/ 339/ 372/ 373/ 384/ = Beschrijving v/d Troebelen veroorzaakt door Modet).
Procedeerde 1561 over Nieuwenhove.
 
Op 27 februari 1561 plaatste hij met Godevaert Sterck de eerste steen van het stadhuis te Antwerpen. Hij vertoonde zich nogal onverschillig aangaande de vervolging van de ketterije. En Granvelle was de mening toegedaan dat zijn betrekkingen met de Markies van Bergen op Zoom, er misschien toe bijdroegen om te volharden in zijn geestesgezindheid. In 1564 wilde de
koning zelfs dat men van Immerseel aan de kant zou zetten. De Hertogin had dezelfde gevoelens, maar omdat dit niet kon gebeuren zonder rechtspraak, dacht ze dat het beter was, te trachten hem er toe te bewegen zelf zijn ontslag aan te bieden. Een tijd later schreef de Hertogin van Parma aan de Koning, dat hij een beter gedrag vertoonde.(Voetnota 5 pag.56 a/ J.Th.de Raadt Itegem).
 
Deze Jan van Immerseel bezat een deel in de chijns en ontvangsten van 's Gravenwezel; deel dat een biezonder leen vormde; genoemd " Immerseel chijns". Hij verkocht dit leen op 18/2/1563.
 
Bron ???. Doch dit werd ook gedeeltelijk vermeld in " Wapenkundige en geschiedkundige aantekeningen" uitgegeven door het Gemeentekrediet van Belgie pag.786. ===========================================================================Mertens &.Torfs.Dl.IV/ 339: 23-08-1566 Schoutet Jan van Immerseel is met enige schutters in O.L.V.kerk gekomen, en heeft daer vuyt gejaecht alle de rapalie die daer lach en smeet, en heeft de kerke toegesloten. Enz... =========================================================================== Mertens & Torfs.Dl.IV/372 :18-02-1567 Er was een samenscholing van vreemdelingen, waaronder vele Walen, op Dambrugge; Schoutet Jan van Immerseel en de heeren Antheunis van Stralen en Dirk van Brecht reden daar naar toe, gevolgd van een honderdtal mannen met Vuerroers gewapend, Enz.../pag 373; 20-02-1567 Riep Jonker (Jan) van Immerseel vanaf de puije ten verantwoording al degenen die zijnen gevangen hadden ontweldigd, Enz.... =========================================================================== M.&.T.Deel IV /pag.609: Markgraaf Jan van Immerseel staat op de lijst der verdachte katholieken.
=========================================================================== Jan van Immerseel Heer van Baudries, Markgraaf van Antwerpen, verkoopt op 7-6-1566 aan LEROY, een terrain alluvial, (aangespoelde grond =Schorre), bij de Craendijk, aan de Schenkeldijk onder Steenborgerweert. Uit Leroy /De Raadt (in het Prentenkabinet ?).
===========================================================================
Karel van Immerseel was zijn oom;
Zie: S.A.A./ S.R.190/ f° 417 V°/ d.d.1536-13-10.
Zie: S.A.A./ S.R.191/ f° 586 V°/ d.d.1537-15-Sep.
Zie: S.A.A./ S.R.271/ f° 230 V°/ d.d.1558-23-Feb.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ S.R.271/ f° 233 V°/ d.d.1558-28-Feb.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ S.R.272/ f° 292 V°/ d.d.1559-11-Jul.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ S.R.272/ f° 293 R°/ d.d.1559-11-Jul.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ S.R.275/ f° 107 R°/ d.d.1559-23-Feb.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ S.R.275/ f° 246 R°/ d.d.1559-03-Nov.(Markgraaf Lant van Ryen)
Zie: S.A.A./ CERT.26/ f° 699 V°/ d.d.1567-17-Okt.(Markgraaf van Antwerpen).

Gehuwd met Anna van BERGEN op ZOOM. Huwde Jan van Immerseel [2602], (heer van Baudries). Zij was de natuurlijke dochter van de Markies van Bergen op Zoom.
3.  Ridder Schepen Willem. Huwde Helena Ruygrok v./de Werve [2777]. Zie S.A.A./ S.R.190/ f° 417 V° d.d.1536-13-10.
Karel van Immerseel [2588] was zijn oom.
Zie S.A.A./ S.R. 245/ f° 526.
Zie R.A.A./ L.D. 908.
Zie J.Th. De Raadt Itegem et ses Sgrs./ pag.56.

Gehuwd voor de kerk op 11-10-1551 te Antwerpen. (St.Jacobs) met Helena Ruygrok van de WERVE. Leeft 1535/1552/1556. Huwt Willem van Immerseel [2776].

XV.29 Vr.v.Baudries Maria (Marie) van IMMERSEEL, geboren Hypot.1504. Huwt in 1529-21-Juni, (verondersteld meerderjarig te zijn in 1529-25= geboren 1504). Overleden op 19-11-1546 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. O.L.V.Kathedraal Koor. Huwde Cornelis van Spaengien [2631], Bron; Via Rotterdammer P.23 uit genealogie der heren van Kruyningen door Dr.E.Dek.Bron; Lyna; 19205-6/ 179-194.
Maria van Immerseel, vrouwe van Baudries huwde met Cornelis van Spangen [2631] ridder, heer van Spangen, Berckel, Nachtegael, Ter List ... enz., Baljuw van Rotterdam, Raad in 's Gravenhage, Burgemeester en Goeverneur van Antwerpen, op 21 Juni 1529 te Antwerpen.
 
Zij testeren te Antwerpen 24 oktober 1546, en Maria van Immerseel overleedt op 19 November 1546.
 
Cornelis overleedt in 't kasteel Ter List, op 31 Mei 1559. Cornelis van Spangen had een dochter uit een vorig huwelijk (bron ????), Jacobina van Spangen (+1594) die huwde met Arend van Cruyninghen. Er was een tweede dochter Anna van Spangen, die met Jan van Haeften huwt, waarvan twee kinderen Theodora van Haeften en Walraeven van Haeften [2630], deze laatste huwde op zijn beurt weer met ene Philiberta II van Immerseel [2621]. Zie (J.Th.De Raadt pag.56).
 
Zie S.A.A./ S.R.188/ f°448 R° Verkoop van Hof Ter List, Herberg "Den Valck te Borgerhout, duyfhuysen ook te Borgerhout, Huysen te Turnhout, Renten van het goed van Hendricx de Coninck.
 
Zij hadden drie wettige dochters Zie S.A.A./ S.R.245/ f°528 R°.
 
Zie S.A.Bergen op zoom, Nr.518/ f° 56 R°/ d.d. 1537-18-Januari.
Dochter van Van Lier Willem Ridder vóór 1535 van IMMERSEEL Hr.Baudries (zie XIV.16) en Dame v.Padmoes Maria DRAECK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-06-1529 te Antwerpen. Echtgenoot is Ridder Cornelis Burgem.1536/40. van SPANGEN (van Spaengiën) Schepene, Raadsheer v.Keizer Karel/ Bevelvoerder v/d Militie tegen v.Rossem. Geboren ca. 1490. Vlgs.Frans Roelvinck Vorsten; Geboren 1490.// Leeft 1537/ 1542.
 
Hij had Volgens Frans Roelvinck Bestand "Vorsten"; 5 kinderen.
1) Anna van Spangen [19172] °1530/ +1584/ X Johan van Haeften.
2) Maria van Spangen [16241] °29-9-1530/ +2-2-1558/ X Jan van Berlo.
3) Jacomina v.Spangen [16243] °11-4-1532 Bergen-op-Zoom + 21-9-1594 Antw.
4) Anna van Spangen [16244] °12-3-1534/ + 1584.
5) Philips van Spangen [16245] °6-7-1538/ + ca.1579/ X Josina v/d Bogaert.
 
Mogelijk is 1) & 4) dezelfde Anna van Spangen. De ene met geboortedatum en de andere met overlijdensdatum.
Voor meer informatie over de echtgenoten zie bestand "VORSTEN".
Overleden op 31-05-1559 te Antwerpen. Ter List. Huwde Maria van Immerseel [2591]. Cornelis van Spangen was de zoon van Phillips I van Spangen en Anna van Glimes van Bergen (of Grimbergen?).
Hij had Volgens Frans Roelvinck Bestand "Vorsten"; 5 kinderen:
1) Anna v.Spang.[2633] [Vorsten-19172] °1530/ +1584/ X Johan v.Haeften.
2) Maria v.Spang.[Vorsten-16241] °29-9-1530/ +2-2-1558/ X Jan van Berlo.
3) Jacomina of Jacobina v.Spang.[Vorsten-16243] °11-4-1532 Bergen op Zoom/ + 21-9-1594 Antw. Zij huwde met Arent van Cruyningen.
4) Anna van Spangen [Vorsten-16244] °12-3-1534/ + 1584.
5) Philips II van Spangen [Vorsten-16245] °6-7-1538/ + ca.1579/ X Josina v/d Bogaert.
 
Mogelijk is 1) & 4) dezelfde Anna van Spangen. De ene met geboortedatum en de andere met overlijdensdatum. Zie S.A.A./ S.R.245/ f°528 R°/ Regel 12. Daar spreekt men over drie wettige dochters.
Voor meer informatie over de echtgenoten zie bestand "VORSTEN" Roelvinck.
 
Om Antwerpen te verdedigen voerde Cornelis van Spangen het bevel, over de milities die, het opnamen tegen Maarten van Rossem, in 1542.
 
Hij was Burgemeester in 1536/ 1538/ 1540. Ook was hij schepen in 1537/ 1549/ 1550/ 1552. Zie F.Prims Deel V.Gesch.v.Antw.
 
Cornelis van Spangen kocht in 1537, het Reyneershof (Reyndershof; gelegen in de Reynderstraat) van Reynier van der Elst Ridder, Markgraaf in 1406. De 15-de eeuwse kapel, een restant van dit domein, heet nu in 1996 "De Groote Witte Arend".
 
Zie S.A.A./ S.R.225/ f°241 R° t.e.m. R°244 R°/ 1547-14-November.
Zoon van Philips I van SPANGEN Grootvader en Anna de GLYMES de GRIMBERGHE.
Gehuwd (2) met Otto van ARCKEL. Geen geboorte datum te vinden. Overleden Ongev.1567.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Maria, geboren op 29-09-1530 te Bergen Op Zoom, Noord Br.
2.  Jacomina, geboren op 11-04-1532 te Bergen Op Zoom, Noord Br.
3.  Anna (van Spaengien) (zie XVI.16).
4.  Engelbert, geboren op 15-09-1535 te Bergen Op Zoom, Noord Br.
5.  Carel, geboren op 02-03-1537 te Bergen Op Zoom, Noord Br.
6.  Philips II Kleinzoon. Geboren op 06-07-1538 te Bergen Op Zoom, Noord Br.
Uit het tweede huwelijk:
7.  Maria, geboren ..-..-1567 te Heukelum. Z.H.

XVI.16 Anna van SPANGEN (van Spaengien), geboren op 12-03-1534 te Bergen op Zoom, Noord Br. Overleden ca. 1584. Huwt [2632] Jan van Haeften. Dochter van Ridder Cornelis Burgem.1536/40. van SPANGEN (van Spaengiën) Schepene, Raadsheer v.Keizer Karel/ Bevelvoerder v/d Militie tegen v.Rossem., en Vr.v.Baudries Maria (Marie) van IMMERSEEL (zie XV.29).
Gehuwd met Jan van HAEFTEN en HERWIJNEN. Geboren ..-..-1463 te Haeften. Haeften & Herwijnen a/d Waal tussen Gorinchem & Zaltbommel, Gelderland. Zoon van Walraeven (Senior) van Haeften. Huwde 2 X [2579] & [2633]; Zijn eerste echtgenote was Dierickje van Immerseel (De Raadt Itegem pag.50). Waaruit; Catharina van Haeften °1485. Deze Catharina huwde met Pauwels van Nassau (Bron boek; Dirk v.Assendelft, schout v.Breda door Mr.F.A. Holleman Uitg.Thieme te Zutphen), Catharina en Pauwels van Nassau hadden samen een dochter Adriana van Nassau, die huwde met Dirk van Assendelft.
Men spreekt ook nog van een Walraven van Haeften (Junior) die met Henrica van Varick huwde.
 
1) Een zoon Walraven [2630] die huwt met; [2621] Philiberta II van Immerseel in 1594.
2) Een dochter Theodora (niet ingetikt).!! Alhoewel hij (Jan) verondersteld in 1463 geboren te zijn en er een huwelijk is in 1594, dit is 131 jaar verschil !!!, Het zou wel eens Walraven zoon van Jan, zoon van Walraven van Haeften kunnen zijn,/ Dus omgekeerd zou dit zijn; Walraven (senior), Jan, Walraven (Junior) en dan zou dit KLUWEN kunnen ontward worden.
 
Later huwde een Walraeven van Haeften, [2632], met Anna van Spangen [2633] (°1530) X ca.1560
.
Uit dit huwelijk:
1.  Hr.v.Haeften Walraeven hr.v.Herwijnen van HAEFTEN/ de BLOIS (Waleran) Hr.v.Helluy. Huwt Philliberta II van Immerseel [2621]; Huwelijksvoorwaarden op 12 Juni 1594 zie dossier Bokhoven "Oirkonden...enz. pag.306 hoofdst. XVIII". Ook in dossier Bokhoven/ Taxandria XXXIV (1927) =S.A.A. Juten, Inventaris op pag.74 Een dispensatie verleend aan Walraven van Haeften en Philliberta II van Immerseel, omdat zij althans volgens voetnota 4) beiden afstammen van twee broers, Walraeven van Haeften van Willem van Immerseel en Philiberta van Immerseel stamt af van Jan van Immerseel.
Gehuwd voor de kerk op 12-06-1594 met Philliberte II van IMMERSEEL, geboren ..-..-1574 te Bokhoven. ° ca. 1575 Bokhoven/ N.B./ N.L. Frans Roelvinck/ Vorsten Pro-gen 3.0 a. Overleden op 13-05-1613 te Anholt Westfalen. Huwde Walraven III de Blois heer van Haeften, Herwijnen en Hellou [2630], in 1594. Deze overleed rond 1612. Dit huwelijk bleef kinderloos. Voor Waleran of Walraven; zie de Raadt Itegem ...enz. pag.75 en zie ook; Receuil de l'office genealogique et heraldique de Belgique blz.94.
 
Philiberta II hertrouwde op; 4 Maart 1612 met Dirk Graaf van Bronkhorst, Batenburg heer van Anholt (Westfalen) [2634]. Het tweede huwelijk bracht een dochter voort, Maria van Bronkhorst Batenburg, deze trouwde met Leopold Philips vorst van Salm-Salms, waaruit dan weer twee kinderen; Maria Christina, vorstin van Salm-Salms, en Louis Otto van Salm-Salms. Volgens de Raadt heet zij Philiberte of Philipote, en volgens de Mormonen heet zij Philiberta Maria. Philiberta I van Immerseel is de overgrootmoeder van Philiberta II van Immerseel.
Dochter van Joncker, Vrijhr. Engelbert I (Engelbert v.Lier) Hammeyde.Itegem. van IMMERSEEL (zie XVI.8) en Erfdr.v.Boekhov. Josina erfdr.v.Loon van GREVENBROECK vr.v.Olmen (zie XVII.6).

XIV.19 Vr.v.Lier,Meysse Adriana Achtmale, Weert van IMMERSEEL, geboren Rond 1490, overleden Na 1559 te Antwerpen. Huwde Arnold van de Werve [2706] in eerste huwelijk, Ridder, en Burgemeester van Antwerpen was. Daarna huwde zij met Nicolaas van der Meeren [2707] Ridder en ook Burgemeester van Antwerpen.
 
Adriana van Immerseel en Arnold v/d Werve (Hij was reeds weduwnaar van Johanna of Wilhelmina Colibrant), hadden vier kinderen; Arnold, Maria, Margaretha, en Karel allen genaamd v/d Werve.
Zie in S.A.A./ S.R.188/ f° 448 R°/ en 451 V°).
Adriana van Immerseel was vrouwe van het kasteel te Meysse, hield te leen de twee "thienden" te Zundert, (een voor het zogenaamde "Weert", en het ander genaamd "Achtmaal") die zij erfde van haar broeder Karel van Immerseel, maar waarvan Margaretha Scheyffs het vruchtgebruik behield. Adriana en haar man, verkochten op 7 oktober 1542 Ter List, aan ridder van Spangien en deden definitief afstand van hun rechten. En gaven hem de waarborg dat zij hem zouden vergoeden, indien de Markgraaf, Willem van de Werve en zijn vrouw Margaretha Scheyffs, de terugtrekking in rechte lijn zouden bewerkstelligen, (opérait le retrait lignager de ce fief) van dit leengoed.
 
Zie S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.54.
Zie ook J.B.Stockmans Geschiedenis van Kessel pag.336. In S.A.A./ S.R./ Wesenbeeck en Grapheus.2, fol.343/ 25 September 1536; Staat dat Adriana, weduwe van ridder Arnold van de Werve een overeenkomst afsloot met Jonker Willem en Maria van de Werve, kind van het eerste huwelijk van haar echtgenoot met Johanna Collibrants (ibid sub S.R. Ryt en Halle fol.266).
 
Volgens Historische Notas van de Burbure III/ 86/ 1586, werd Adriana van Immerseel; weduwe rond 1527. Volgens S.A.A./ S.R.188/ f°261 R°, was zij reeds weduwe in 1535-12-April, of misschien nog vroeger ?, wie weet ?
Dochter van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode.
Gehuwd voor de kerk (1) Vóór 1535 met Arnold/ Aert van de WERVE Ridder,, Burgmr.Antwerpen, 1511, 1526, 1532, (Primms Gesch. Antw.V/ pag.125). Geboren Hypot.1480, overleden Ongev.1535 te Antwerpen? Mogelijk vroeger dan 1535 ? Huwde Adriana van Immerseel [2584], in tweede huwelijk. Want volgens S.A.A./ S.R.188/ folio 261 R° & folio 262 R/ . 2: Heeft hij reeds kinderen met Johanna Colibrant, namelijk; Maria [2858], Willem [2999], Margaretha [5529], Kaerle [5690]. In S.R.188/ folio 262 R°/ . 2, worden zij voorkinderen genoemd.
Gehuwd voor de kerk (2) Ongev.1547 met Niklaas van der MEEREN (Mogelijk Willem ?). Huwt Adriana van Immerseel [2584]. In een tweede huwelijk. Mogelijk zou hij Willem kunnen heten i.p.v. Niclaes, volgens Mr Leijs van Berchem. Maar uit welke bron komt dit ????.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Margaretha (Margrieten), geboren Min. 1535. S.A.A./ S.R.188/ f°450 R°. 1535-27-Jan. Huwde Henricus van Berchem [5593].
Gehuwd met Ridder Henricus (Hendrick) Hr.v.Berchem van BERCHEM. Huwde Margaretha van de Werve [5529].
2.  Carolus, geboren min. 1535.

XIV.21 Van Lier Carolus Drosaard v.Brab. van IMMERSEEL (Karel) Hr.v. Meysse, Ridder, Drossaert v.Brabant, Markgraaf, Heer v.Meysse. Geboren Ongev.1494, overleden Na 1525 te Antwerpen. Zie S.A.A./ S.R.168/ f°54/ . 3/ 1525-02-Mei. Sterft tussen 1523 en 1529. Volgens G.F.307, Laatste Blz. Huwde Margaretha Scheyfve [2589]. Dochter van Pieter Scheyfve (appreteur des draps =lakenbereider), of lakenverkoper, en later gemeenteontvanger te Antwerpen), en van zijn derde vrouw Maria van de Merwede.
 
Karel was waarschijnlijk Amman in 1508. Drossaert of onderdrossaert van Brabant, Markgraaf. Hadden geen wettige kinderen. Hij had twee natuurlijke dochters; Peryne van Immerseel [2614], en Hendrine van Immerseel [2615], (Petronella en Hendrika) die gelegitimeerd zijn te Brussel op 24-Mei-1539. Karel ontving het kasteel van Meysse. Na de dood van Karel, verkocht Maria van de Merwede, "Meysse" aan Jan van de Ee, en zij hertrouwde met Willem van de Werve, schout van Antwerpen en heer van Vremdijck, die aldus ook heer van Immerseel werd. Zie: S.A.A./ G.F.307 Laatste Bladz.; Karel was Ecuier en Schepene in 1506/ 1507/9/12/13/18/ 1521.
Zie: Stockmans Gesch.v.Kessel pag.336.
Zie: S.A.A./ S.R.114/ f°119 R°/ par.2.: Titels; Ridder onderdrossaert van den Lande van Brabant.
Zie: R.A.A./ Archief van de Werve 537 & 538.
Zie: S.A.A./ S.R.126/ f°135 R°/ 1504-09-Mei.
Zoon van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode.
Gehuwd voor de kerk op 27-05-1521 te Antwerpen. (getuige(n): Aert v/d Werve, Jan Scheyfs, Jan v.Berchem, Jan Mantica, A.Bervoet.). De getuigen waren Aerde van de Werve, Jan Scheyffs haar broer, Jan van Berchem, haar zwager, Jan Scheyffs haar oom, Meester Johannes Mantica, Adriaen Bervoet. Echtgenote is Margaretha SCHEYFFS (Scheyfve), overleden ..-..-1560. Huwde 2 maal [2588] & [2999]; 1) Karel van Immerseel [2588], op 25-O5-1521, in haar eerste huwelijk. Zij was de dochter van Petrus Scheyfve/ Scheyffs en van zijn derde vrouw Maria van de Merwede.
2) Zij, werd weduwe en hertrouwde later op 2-8-1529 in haar tweede huwelijk met Willem van de Werve [2999], Heer van Immerseel, Heer van Vremdijck, Schout van Antwerpen, toen deze 25 jaar was. Deze werd aldus Heer van Immerseel, (De naam werd nu een titel) en droeg deze het leengoed over aan zijn nakomelingen.
 
Haar eerste man Karel van Immerseel [2588], had twee natuurlijke dochters [2614] Pereijne en [2615] Hendreijne, die gelegitimeerd werden op 24 Mei 1539 te Brussel. We mogen aannemen dat dit geen kinderen van Maria Scheyffs zijn, zoniet moesten zij niet gelegitimeerd worden. Waarschijnlijk waren dit voorkinderen. De moeder hiervan is ongekend.
Dochter van Peter SCHEYFFS (Scheyfve) en Maria van de MERWEDE (van der Merwen).
Uit dit huwelijk:
1.  Natuurlijke dr. Pereyne. Huwde Carolus de Bruyn [2775] na drie roepen in de St.Jacobskerk op 27-Juni-1553. S.A.A./ P.R.214/ pag.67/ f°130. Op voorwaarde dat zij die "Peryne" zou zijn die gelegitimeerd is op 24 Mei 1539 in Brabant. Zoals gezegd door De Raadt in "Itegem et ses Seigneurs"/ S.A.A. Bib.3113/ op pag.58./ 5-de Regel.
 
Aangezien ik tot hiertoe (01-09-1996) nog maar één enkele PEREYNE van Immerseel tegengekomen ben; veronderstel ik dat zij de dochter zou kunnen zijn van Karel van Immerseel en Maria Scheyfve; deze hadden geen wettige kinderen. Doch Karel van Immerseel had wél twee natuurlijke kinderen (=bastaarden); Pereyne en Hendrine , die hij liet wettigen en erkende voor het Hof van Brabant te Brussel op 24-05-1539. Wat dus voor de waarheid kan doorgaan tot het bewijs van het tegenovergestelde geleverd word.
 
Zie J.Th.de Raadt 7/ IV/ pag.165/ 166.
 
Zie R.A.B. Film L.D. 908.

Gehuwd voor de kerk op 27-06-1553 te Antwerpen. (St.Jacobs.). Drie roepen. Echtgenoot is Carolus De BRUYN Procureur. Procureur postulerende in den Hooge Raad van Mechelen. Geboren Leeft 1554. Zie S.A.A./ S.R.252/ f°6 R°. Huwde Pereyne van Immerseel [2614].
2.  Natuurlijke dr. Hendricka (Hendrina). Gelegitimeerd 24 mei 1539 te Brussel. De Raadt Itegem /pag.58.

XIV.26 Hendricka (Hendrijne) van IMMERSEEL (v.Lier/ v.Immerseel), geboren Vóór 1503, overleden Ongev.1523. Zeker overleden 27-Januari-1535 S.A.A./ S.R.188/ f° 448/V°. Huwt Pieter van Herbais [2708], ridder heer Herbais, Golart, Duyst erfburgemeester van Pepingen.
Zie; Bron Stockmans Gesch.Kessel pag.335/ J.Th.de Raadt. Itegem et ses seigneurs pag.49/ Nota 1/54.
Zie ook de onbetitelde uitgave met "Wrijfletters".
Hij was de zoon van Pierre, ridder, heer van Herbais en Duyst, burgemeester van Pepingen, Kamerling van Maximillian, en van Catharina van Huffelen, Kwartieren d'Herbais, van Huffelen, de Hertoghe en Bau. Uit dit huwelijk sproot ene Jaques de Herbais, ecuyer tranchant van Karel de V.
Dochter van Rid.Hr.v.Immers. Joannes (Jan de oude) Womm.Hammey.Iteg van IMMERSEEL (Jan de Markgraaf) Hr.v.Meysse (zie XIII.12) en Burggravin Aalst Josine vr.v.Baudries TOLLINS (Tollinck) + Poppenrode.
Gehuwd met Pieter Hr.v.Herbais van HERBAYS Hr.v.Golart. Heer van Herbais, Golart, Millegem Duyst. Huwde Hendricka van Immerseel [2583]. Peterszoon. Deze heeft nog een broeder genaamd Jacob van Herbais/ Harbais/ Haways, voorkomend in: S.A.A./ S.R.188/ f° 448 V° d.d.27-01-1535/36.
Uit dit huwelijk:
1.  Joncker Jacops Ridder (Jacob v/dr.Heyden.) voorsnijder. Leeft 1535. S.A.A./ S.R.188/ f°449 R°. Uit; Bijdrage tot de geschiedenis van Hove door A.van Gijsel; ... Op pag.66 Het "Rattennest" te Hove bestond reeds in 1558, en werd door de kinderen van Balthazar van Immerseel vercocht aan Jacob van der Heyden, of de Herbaix, ridder en voorsnijder van zijne Majesteit de Keizer, zoon van Pieter van Herbaix en van Hendrika van Immerseel.

XIII.17 Schout v.Lier Henricus (Hendrick) Schepene van IMMERSEEL, Schout van Lier/ Schepene. Geboren 1457. Nog niet meerderjarig in 1478, Zie S.R. 93 f° 400/ Jaar 1478. Dus geboren na 1453. Meerderjarigheid gerekend op 25 jaar. Onbekende bron zegt dat hij geboren is na 1444. Overleden op 05-02-1508 te Lier. St.Gummaruskerk. Volgens de kerkrekeningen: zijn jaargetij bezet met 6 Schellingen Brabants (Bron De Raadt pag.47/ 48). Begraven op 06-02-1508. Hendrik Schout van Lier genoemd (van 3 of 19-2-1479/80 tot 9-4-1480 en van 7-2-1481 tot 24-6-1507) welke plaats de aartshertog Maximilliaan hem schonk als beloning voor zijn talrijk door hem, en door zijne broeders en andere familieleden bewezen diensten. Hij overleed 5-2-1508 zoals blijkt uit de kerkrekeningen, en werd de dag daarop begraven in de St.Gummarus kerk, en zijn jaargetij bezet met 6 schellingen Brabants. (Bron; J.B.Stockmans Gesch.Kessel pag.334). Uit een andere Bron; J.Th.de Raadt; De heren van Itegem pag.47/48). Hij verhief voor hem en zijn erfgenamen, het leen genaamd "het Hof van Doorne (Deurne) te Lier op 22-5-1474, na de dood zijns vader. Waarvoor Joost van Doerne de eed van getrouwheid zwoer. Hij ontving de goederen van Nieuwenhove, onder "Degerzele" (sic) en van Hagenbroeck onder Boechout. D.m.v. een patentbrief gegeven in 's Hertogenbosch op 1479/ 1480. De aartshertog Maximiliaan Hertog van Boergondie, Lotharingen, en van Brabant, noemden hem "Onze lieve en getr[o]uwe vassalen "Henricke van Ymmersele" schout van Lier, in vervanging van Jacob van der Borch. Deze benoeming was gegrond op basis van bewezen diensten van de genoemde titularis, en van zijn broeders JAN en KAREL en ook ander leden van zijn familie, aan KAREL de STOUTE, aan zijn dochter Marie en dezes echtgenoot Maximiliaen hemzelf.
 
De Hertog gelastte aan Hendrick de eed af te leggen in de handen van de Kanselier Gelophe van der Noot, en een borgtocht te storten aan het Rekenhof. Tot hier J.Th.de Raadt.
 
Hendrick is schijnbaar gestorven in 1507 of 1508.
 
Hij was de organisator der feestelijkheden te Lier ter gelegenheid v/h huwelijk v. Philips de Schone met Johanna van Castilie. (Bron:??).
Zoon van V.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem van IMMERSEEL (zie XII.26) en Heilwiga van BERCHEM.
Gehuwd met Elisabeth (Lysbetten) COECKEBACKERS. Zie S.A.A./ S.R.82/ f°104 R°/ 1472-10-Juni: Heinric van Ymmerzele [2457]/ zone wilen Heren Heinricx van Ymmersele [2409] Riddere wonende te Boechout, vercocht Lysbetten Coeckebackers Peters, wettige dochter Wilen (van Peter Coeckebackers), Wolfaerde van Immerseel [2432] ende Henricke [2593] heuren nateurlicken zonen daer vader af is Henric van Ymmersele [2457]. Verhouding met Hendrik van Immerseel [2457]. Zie S.A.A./ S.R.82/ f°104 R°. Dochter van Peter COECKEBACKERS en Vrouw v.[6531] N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Dienaer kte.roe. Wolfaert 1 Bastaard. (zie XIV.27).
2.  bastaard Henricus (Hendrick) bastaard, geboren Leeft 1478.

XIV.27 Dienaer kte.roe. Wolfaert 1 van IMMERSEEL Bastaard. Geboren Leeft 1477. Leeft 1477 en 1478. Huwde Clara de Bye [2594]. Deze Wolfaert [2432] kreeg een zoon [2436] Jan van Immerseel genaamt, die huwde met [2437] Margaretha v/d Steenhuyze (Stockmans Gesch.v.Deurne en Borgerhout Deel III /pag.146). Kocht rente op huis in de Meere 10 Maart 1477 (S.A.A./ Bischops/ Dossier van Hove/ pag.14).
Zie S.A.A./ S.R.187/ f°174/ 1535-23-Juni).
 
De twee kinderen; Jan, en Clara waren minderjarig in 1505. De momboiren waren [2716] Jan van den Hove schepene, Wouter van Immerseel rentmeester der stad, en Andries Segers, in 1505. Het tweede kind [2435] Clara van Immerseel trouwde met Jan van Hove schepene; het trouwcontract dateert van 22 Oktober 1501 S.L.V./ Later hertrouwde zij met Diego de St.Jehan Espagnol. volgens Primms; ("De kapel van Boergondie pag.14"), had Hendrik van Immerseel (de man van Helwige van Berchem) twee bastaarden [2493] Hendrick en [2428] Wolfaert, die hij bedacht in zijn testament. Wolfaert fungeerde in 1478, als "dienere van de corte roede".
 
Verder was er nog een zoon Wouter [2427]. S.A.A./ S.R.128/ f°159. Van 16-Sept.1505, waarin staat: Clara echtgenote van Jan van Hove, sustere van Woutere, rentmeester der Stad, en haren brueder Jan.
 
Zie : S.A.A./ S.R.214/ 17-Okt-1544. En Stockmans Geschiedenis van Deurne Deel III /pag.146. En Boergondische Kapel/ pag.14/ Primms.
 
Zie : S.A.A./ S.R. 93/ f° 400 R°; waarin Wolfaert [2428] beschreven werd als "nateurlicken brueder".
Zie : S.A.A./ S.R. 94/ f° 79 ; waarin zijn vrouw werd vernoemd, Clara, echter reeds overleden in 1478.
Zie : S.A.A./ COLLECTANEA /1520-1549/ Nr.1330/ f°37 R°/ . 1/ 1525-16-07.
Zoon van Schout v.Lier Henricus (Hendrick) Schepene van IMMERSEEL (zie XIII.17) en Elisabeth (Lysbetten) COECKEBACKERS.
Gehuwd voor de kerk Vóór 1478 met Clara De BYE, overleden Vóór 1478 te Antwerpen? Huwde Wolfaert van Immerseel [2432]. Vernoemd in S.A.A./ S.R.94/ f°79, in het jaar 1478-22-08, als Clara, zijn wijf. Zij is de dochter van Jan De Bye, of De Bie en van Lijsbeth N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes (Jan (bastaard)) (zie XV.42).
2.  Wouter, Rentmeester der Stad Antwerpen. Geboren Leeft 1505. Clara van Immerseel [2435] echtgenote van Jan van Hove [2716], sustere van Wouter van Immerseel rentmeester der stad enz.... en haren Brueder Jan van Immerseel [2436].
 
Fam.rel.S.A.A./ S.R.128/ f°159/ par.3/ van 1505-16-Sept.

3.  Clara. Leeft 1502/5/6/7. Huwt 2 X [2716] & [2717]. 1-ste Huwelijk; Jan van Hove [2716], schepene, het trouwcontract dateert van 22 Oktober 1501 S.A.A./ S.R.119/ f°197 & f°230. Zie ook Bischops Bundel B.1/ pag.14, waarin hij aanduidt S.A.A./ S.R./ 129/ f°8 R°/ . 2/ en dat verwijst naar het dossier; "van Hove" Bundel "H"/ 323/pag.10.
 
2-de Huwelijk; Zij hertrouwde na de dood van Jan van Hove, voor de tweede maal, met [2717] Diego de St Jehan Espagnol op 30 April 1506/ Nr.129 G.L./ f°8. ===========================================================================Familierelatie in; S.A.A./ S.R./ Nr.128/ f°159: 1505-06-Sept. Clara van Immerseel echtgenote van Jan van Hove, sustere van Wouter van Immerseel Rentmeester der Stad Antwerpen enz... en haer brueder Jan van Immerseel....enz.

Gehuwd voor de kerk (1) op 22-10-1501. S.R.119/ f°197-230/ Huw.Kontrakt 22-10-1501. Echtgenoot is Joannes (Jan) van HOVE, Schepen. Overleden Ongev.1505. Sterft vóór 30-Nov.-1505; Doch leeft nog op 16-09-1505.
Uit: BISSCHOPS Bundel "H"/ 323/ Pag.8 & 16 en laatste akte 159 Jan van Hove voor hem en no(min)e van J(ouffrouw)e CLARA van IMMERSEEL zijn vrouw 16 Sept. 1505.
Pag.9: Comparant 1505-09 Clara van Immerseel/ 1506 V.B.68 = 30 April deling der nalatenschap van haren man, Jan van Hove.
Zie S.A.A./ S.R.128/ Folio R°/ par.3/ 1505-16-September.
Huwt Clara van Immerseel [2435]. Zie Bisschops Bundel "H"/ 323/ pag.10.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-04-1506. Dit zou wel eens de trouwdag van zijn vader (met dezelfde naam !) kunnen zijn. Het onderzoek is nog lopende. Echtgenoot is Diego de SAINT JEHAN ESPAGNOL, geboren ..-..-1516 te Antwerpen. Huwt Clara I van Immerseel [2435] in een tweede huwelijk. In zijn eerste huwelijk was hij gehuwd met Jouffre Kathrine Debboudts.
Zie S.A.A./ S.R.129/ f° 8 R°/ G.L./ 1506-30-April.
 
In S.A.A./ BIB.7127/ pag.140/ Urbanisme en Kapitalisme te Antwerpen 16-de eeuw door Hugo Soly. Voetnoot (65) A.R.A./ R.B. Nr.113, 203; S.A.A./ S.R.212 f°97; Recueil 17,p.p.1885; Diego de Sainct Jehan werd in 1516 te Antwerpen geboren als zoon van de gelijknamige Spaanse koopman en van Anna van Corckt. Zijn vader vestigde zich omstreeks 1505 te Antwerpen, waar hij in 1506 huwde met Clara van Immerseel; hij bracht in 5.520 gulden in geld en koopwaar, een lijfrente van honderd gouden kronen op hun beider leven en zijn vaderlijke erfgoederen in Spanje. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met Anna van Corckt weduwe van Schepene Jan van Hove
S.A.A./ T 1705/ Nr.151/ T 1706/ Nr.511, f° 24 V°/ S.R.119 f°197/ 230 V°/ S.R.230 f°77/ S.R.173/ f°246 V°/ R.Doehaerd, etudes Anversoises, II, Nr.1250.
 
Dit vraagt om verder onderzoek.


XV.42 Joannes (Jan (bastaard)) van IMMERSEEL, geboren ..-..-1448. Leeft 1515/23/. Overleden op 28-01-1534. Vóór 28-1-1534 O.S. Huwde van den Steenhuijze Margaretha [2437]. Huwelijksvoorwaarden S.A.A./
Zie S.A.A./ S.R. 147/ f° 390 R°/ 1515-16-October.
Zie S.A.A./ S.R. 154/ f° 80 V°/ . 1/ 1518-23-Juli.
Zie S.A.A./ S.R. 154/ f° 133 V°/ 1518-04-Augustus.
Zie S.A.A./ S.R. 187/ f° 174/ 1535-23-Juni.
Voegen wij hieraan toe dat Jan van Immerseel tot eenen bastaardtak dezer roemrijke familie behoorde en uit zijn echt met Margaretha van den Steenhuyze vijf kinderen behield; Simon, Jan, Hendrik, Loys, Clara.
 
Op 23 Juni 1535 zijn alle kinderen minderjarig, want men stelt ADAM van Immerseel en Peter Noblet aan als voogd, bij het opmaken der nalatenschap van het Hof Ter Heiden gelegen in Deurne, S.A.A./ S.R. 187/ Folio 174/ 1535-23-Juni.
 
Zie ook J.B.Stockmans Gesch.Deurne en Borgerhout deel I pag.259 en deel III pag.146. Huwelijkscontract tussen Jan Ymmerseele, Wolfaertssone en Margriete van den Steenhuyze, Symoen Steenhuyze 's dochtere.
 
Hij kocht op 5 Mei 1523, een stenen huis met daarop staande hove, lande, bossen, beemden, aert ...enz. geheeten; " 't Goed Galivoert", van de Pastoor Gillis van Kesselt, pastoor van Sint Annendael, die dit verkocht ter schepenbank te Antwerpen voor rekening van de kloosterzusters van Sint-Annendael. Bron: S.A.A./ B.I.B. 311/ Deel Jaar 1880/ pag.3 t.e.m. 8.
Zoon van Dienaer kte.roe. Wolfaert 1 van IMMERSEEL Bastaard. (zie XIV.27) en Clara De BYE.
Gehuwd voor de kerk op 16-10-1515 te Antwerpen? Echtgenote is Margaretha van den STEENHUIJSEN, geboren Hypot.1493. In S.A.A./ Collectanea 5/ f°170 R° van het jaar 1542 zegt dat Margriet van Steenhuyze onlangs overleden is. Waarin ook staat dat haar oudste zoon Symons van Immerseel 24 was in dat jaar en dus geboren is in 1518, veronderstellen dat zij toen meerderjarig was dan zou zij ongeveer geboren zijn 25 jaar vroeger, t.t.z. ongeveer in 1493. Overleden Ongev.1542, ....onlangs overleden...1542. Huwde 2 maal [2436] & [4730]; De eerste echtgenoot was Jan (bastaard) Wolfaertszone van Immerseel [2436]. Deze stierf vóór 28 Januari-1534 (oude stijl) (J.B.Stockmans Gesch.v.Deurne en Borgerht. Deel III/pag.146). De weduwe, hertrouwde op 17 Oktober 1544 met Jan van Heetvelde [4730]. Bron: S.A.A./ S.R.214/ F°205. Doch Stockmans zegt op bovengenoemde pag.146; dat den 28-02-1534 zij alsdan reeds getrouwd was met Jan van Heetvelde. En droeg zij en de voogden der wezen, hun goed te Deurne over aan Hendrik van Achelen.
Doch volgens Collectanea 5/ f° 170 van 1542 is zij dan reeds getrouwd met Jan van Heetvelde.
 
Zie S.A.A./ S.R.147/ f°390 R°/ G.C./ 16-Oktober-1515 waarin vermeld staat dat zij de dochter was van; Symoens van den Steenhuijze e.v. Jozijne Vlemincx. Jozijne Vlemincx word ook vernoemd als grootmoeder van Simone, Janne, Henricken, Loyse en Clara in S.A.A./ S.R.244/ f° 217 R°.
 
Zie S.A.A./ Colectanea 5/ f° 170.
Zie S.A.A./ S.R.147/ f°390 R°/ G.C./ 16-Oktober-1515
Zie S.A.A./ S.R.190/ f° 37 V°/ 1537-14-Juli.(transcriptie nog niet af).
Zie S.A.A./ S.R.214/ f°205 V°/ 1544-17-Okt.
Dochter van Symoens van den STEENHUIJSEN en Jozijne VLEMINCX, Coopman van Brugge.
Uit dit huwelijk:
1.  Loys, geboren Na 1515. Leeft nog in 1552. Overleden Na 1552. Wettige zoon & minderjarig op 17 Oktober 1544, idem 20 Juni 1547.
2.  Wettige dochter Clara, geboren Na 1515. Leeft nog in 1552. Overleden Na 1552. Huwt Cornelius 's Petan [2759]. Bron; Zie en onderzoek huwelijkscontract van haar moeder, toen zij hertrouwde, met Jan van Heetvelde; S.R 1544 W.G. II/ fol.205.
Er sterft in 1572 een zekere Clara van Immerseel in het Sint Annendaal te Mortsel, Luythagen, misschien is dit een relatie .??? Want de pastoor van Sint-Annendael Gillis van Kesselt was reeds opgetreden als verkoper voor de kloosterzusters (Stockmans Gesch.v.Deurne en Borgerhout Deel III/ pag.146).

Gehuwd met Cornelis PETAU/PETAN. Huwt Clara II van Immerseel [2442].
3.  Wettige zoon Simon Oudste zoon. (Symoen), geboren ..-..-1518 te Antwerpen? Zou 24 jaar zijn in Juni 1542. Is dus geboren in 1518. Hij was Minderjarig in 1535.
Zie S.A.A./ Colectanea 5/ f° 170 R°.
Zie S.A.A./ S.R 227/ f°79 V°/ 1547-09-Februari.
Leefde nog in 1552.
Overleden Na 1552.
4.  Wettige zoon Joannes (Jan), Sijdenlakencoopere. Geboren ..-..-1519 te Antwerpen? Hij was 23 jaar in Juni 1542, zou dus ongeveer in 1519 geboren zijn.
Zie S.A.A./Collectanea 5/ f° 170/ 1542.
Leeft nog na 1552.
Overleden Na 1552 te Antwerpen. Huwde Maria van Lith [2570] volgens; Bron; S.A.A./ S.R.248/ f°87 R° 1553-04-Juli, en kopen een huis "Sint Pauwels" staande aan de Melkmarkt.
Gehuwd voor de kerk Ongev.1553 te Antwerpen? Echtgenote is Maria (Mien of Marien) van LITH. S.A.A./ S.R.248/ f° 87 R°. Huwt Johannes van Immerseel [2439].
5.  Wettige zoon Henricus (Hendrick), geboren ? 1520. Leeft nog 1552. Overleden Na 1552.

XIII.19 Dierkje (Thierette) van IMMERSEEL (Theodorika), geboren ..-..-1463 te Herwijnen. J.Th.De Raadt, Itegem pag.50. Herwijnen in Gelderland. Huwde Jan Heer van Haeften en Herwijnen [2632], broeder van Henriette van Haeften, en deze werd tante van haar broer Karel [2578]. Zij, Dierkje of Thierette, ook Theodorika; had een kind; Catharina van Haeften en Pervijze en Vorselaer, genaamd, die met Paul van Nassau huwde, van waaruit dan weer drie kinderen geboren worden; 1°) Adriana van Nassau, geboren wordt, die dan weer op haar beurt huwt met Dirk van Assendelft (Breda). 2°) Anna van Nassau X Robert van Schoonhoven/ Waanrode. 3°) Catharina van Nassau X Willem van de Meeren/ Lier/ Dek Nass pag.133.
 
Catharina van Haeften...enz. kreeg op 10 Juli 1513, van haar moeder de heerlijkheid Vorsselaer.
Dochter van V.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem van IMMERSEEL (zie XII.26) en Heilwiga van BERCHEM.
Gehuwd. Dirk van Assendelft, Schout van Breda, en de zijnen. Door Mr.F.A.Holleman. Uitgeverij N.V.W.J.Thieme & Cie.-Zutphen MCMLIII. Partner is Jan van HAEFTEN en HERWIJNEN. Geboren ..-..-1463 te Haeften. Haeften & Herwijnen a/d Waal tussen Gorinchem & Zaltbommel, Gelderland. Zoon van Walraeven (Senior) van Haeften. Huwde 2 X [2579] & [2633]; Zijn eerste echtgenote was Dierickje van Immerseel (De Raadt Itegem pag.50). Waaruit; Catharina van Haeften °1485. Deze Catharina huwde met Pauwels van Nassau (Bron boek; Dirk v.Assendelft, schout v.Breda door Mr.F.A. Holleman Uitg.Thieme te Zutphen), Catharina en Pauwels van Nassau hadden samen een dochter Adriana van Nassau, die huwde met Dirk van Assendelft.
Men spreekt ook nog van een Walraven van Haeften (Junior) die met Henrica van Varick huwde.
 
1) Een zoon Walraven [2630] die huwt met; [2621] Philiberta II van Immerseel in 1594.
2) Een dochter Theodora (niet ingetikt).!! Alhoewel hij (Jan) verondersteld in 1463 geboren te zijn en er een huwelijk is in 1594, dit is 131 jaar verschil !!!, Het zou wel eens Walraven zoon van Jan, zoon van Walraven van Haeften kunnen zijn,/ Dus omgekeerd zou dit zijn; Walraven (senior), Jan, Walraven (Junior) en dan zou dit KLUWEN kunnen ontward worden.
 
Later huwde een Walraeven van Haeften, [2632], met Anna van Spangen [2633] (°1530) X ca.1560
.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina van HAEFTEN. Huwde Paul van Nassau [5753].
Gehuwd met Paul van NASSAU. Huwde Catharina van Haeften en Herwijnen [5752].

XIII.20 Carolus van IMMERSEEL (Karel), Ridder, Onderdrossaert 1501, Drossaert v.Brabant, Hr.v.Meysse 1474. Geboren Ongev.1470, overleden op 25-09-1505. Overleed vóór 25-09-1505. Huwde 2 X ; [2595] & [2596] en had nog een verhouding met [2597]; Zijn eerste vrouw was Jenne van der List (Joanna) [2595] getrouwd met contract 5-Februari 1490/91. Zij was de dochter van Arnold schepen van Antwerpen en Catharina van de Werve, de kwartieren zijn v/d List-v/d Werve-v/d.Noot-N.N. Zij bleven kinderloos.
 
Na haar dood hertrouwde hij met Hendrika van Ranst [2596], vrouw van Cantincrode enz. Bron; Stockmans gesch.Kessel pag.334/ Stockmans gesch. v. Mortsel pag.339/ de Raadt Itegem pag.49. Deze Hendrika van Ranst waarvan hij (Carolus van Immerseel [2596]) haar eerste man was, trouwde na zijn dood nog tweemaal. Zie Grafschriften: E.Mast en F.H.Cox Uitg.E.Buschmann 1902. Zie ook; S.A.A./ Grafschriften Buchman Deel VI/ pag.129./ Klooster St.Annendael.
 
Hij had vier natuurlijke kinderen; Arthur [2598], Charles [2599], Adam [2600] en Ingele van Ymmerseele [2601], (zie de Raadt Itegem... enz. pag.48/ 49 voetnoot (2)), natuurlijke kinderen (van Concubine [2597] misschien ?) en van wijlen heer Karel saliger, ridder; er werd hen toegestaan hun testament op te maken van hun goederen, d.m.v. een Patentbrief, van 6 Juni 1511 (C.,reg.No 163, fo 242).
 
Zij kregen dus recht over hunne goederen te beschikken. Karel [2578] was heer van Meysse, ridder en drossaert van Brabant. Verkreeg 22 Mei 1474 na de dood zijns vaders de twee tienden van ZUNDERT. Was in 1504 voogd over de kinderen van Jan van Immerseel, burggraaf van Aalst.
 
Zie voor deze Ingele;
S.A.A./ S.R.103/ f°205 R°/ . 2/ 1493-18-Januari. (Onvolledig afgeschreven)
S.A.A./ S.R.119/ f°141 V°/ . 4/ 1501-08-Januari.
Zoon van V.Lier/v.Immers. Henricus (Hendrick) Hr.v.Iteghem van IMMERSEEL (zie XII.26) en Heilwiga van BERCHEM.
Gehuwd voor de kerk (1) op 05-02-1490 met Janne/ Johanna van der LIST, overleden op 31-05-1494. Sterft vóór 31-05-1494. Huwt Karel van Immerseel [2578], in zijn eerste huwelijk. Zij werd na de dood van haar vader, Aert van der List, en van wijlen Catharina van de Werve, beleend met het Hof ter List gelegen in 't kwartier van Antwerpen groot 17 bunders. Jeanne is voor 31 Mei 1494 Overleden. Op deze dag verhief haar bloedverwant, Elisabeth van der List, weduwe van Olivier de Paepe, erfdochter ter List, en gaf het op 13 Januari 1496/7 over aan Karel van Immerseel. (De Raadt Itegem/ pag.48/ 49).
Gehuwd (2) op 23-08-1490. Genoemde datum is eigenlijk de datum van het Huwelijkskontrakt, niet van het huwelijk zelf. Maar bij gebrek aan beters, en aangezien de inzegening meestal volgde op het afsluiten van het kontrakt nemen we voorlopig deze datum. Echtgenote is Vr.v.Cantencrode Henriette van RANST, overleden op 02-12-1526 te Mortsel. Luythagen/ St.Annendael. Zij ligt begraven in 't klooster St.Annendael , Luythaegen Mortsel voor het altaar zie graf en gedenkschriften Buschmann. Huwde Karel van Immerseel [2578] + 25-9-1505. Hendrika van Ranst, was zijn derde vrouw. Zij was de Vrouwe van Cantincrode, Mortsel, Edegehem, Boxtel en Luythagen. Haar kwartieren zijn; van Ranst-van Haeften-van Meerhem en van Varic. Zie Grafschriften E.Mast en F.H. Cox uitg. E.Buschmann 1902/ S.A.A./ Deel VI p.286/ 111 pag.130. Daarin zegt men dat Karel van Immerseel, Ridder, Drossaerd van Brabant [2578] haar eerste man was, zij huwde driemaal in totaal; haar tweede man was Jan van Grimbergen [4063], (& heer van Assche), die overleed + 13-10-1511, en haar derde man was Jan van Berchem [227], ridder, Schout van Santhoven, later van Turnhout.
 
Zij was de dochter van Hendrik van Ranst [1782]; heer van Ranst, Edegem, Mortsel Cantencrode, Boxtel, Kessel, en van [1783] Henriette van Haeften.
 
Henriette van Haeften was de zuster van Jan van Haeften [2632], Waardoor [2579] Thierette Tante werd over haar broer Karel [2578].
 
Zij werd op, 19 September 1501 belast met de heerlijkheden Edegem, Mortsel en 't Kasteel Cantencroyde.
Dochter van Hendrick van RANST en Henriette van HAEFTEN.
Gehuwd (3) met Concubine v.Karel [2578] N.N. Ongekende Concubine van, van Immerseel Karel [2578]. Bron; S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs. pag.49 voetnoot (2) zegt dat hij vier natuurlijke kinderen heeft Arthur, Karel, Adam en Ingele van Ymmersele. Hen word het recht toegekend om hun testament van hun goederen op te maken, d.m.v. een patentbrief (C.,reg.No.163/fo.242). Daarom deze fictieve moeder.
Uit het derde huwelijk:
1.  natuurlijke zoon Carolus (Charles/ Karel), geboren Hypot.1500. Zie J.Th.de Raadt Itegem et...pag.49/ voetnota 2/ C.Reg.No.163/ f°242.
2.  Adam Natuurlijke zoon (zie XIV.33).
3.  natuurlijke zoon Arthur, geboren Vóór 1505.
4.  natuurlijke dr. Ingele. Huwde volgens S.A.A./ S.R.119/ f°141/ . 4/ rond 1501-08-Januari, doch met wie ? een onbekende man.
Gehuwd Ongev.1501 met Onbekende man N.N. Geboren Ongev.1480. Huwde Yngele van Immerseel [2601].

XIV.33 Adam Natuurlijke zoon van IMMERSEEL, Schout (van Wommelgem ??). Geboren Hypot.1500. Leeft 1538/ 1546. Huwde van Achterhout Catharina [2694]. Zie; J.Th.de Raadt Itegem et ses Srs./ pag.49; Nota (2) Arthur, Karel, Adam en Ingele van Immerseel natuurlijke kinderen van Ridder Karel saliger, er werd hen toegestaan hun testament op te maken van hun goederen, d.m.v. een patentbrief, van 6-Juni-1511 (C.,Reg., Nr. 163/ f° 242).
 
Eveneens in Stockmans; De gesch.v.Deurne en Borgerhout Deel III/pag. 146 en Nota (2).
 
Is hij dezelfde Adam als in S.A.A./ S.R. 187/ f° 174 R°, 23-06-1535, beschreven als getuige onder vrienden en mage, als gelegitimeerde momboiren van de kinderen [2440] Hendrik, [2441] Louiza, [2442] Clara, [2438] Simon, [2439] Jan, van [2436] Jan van Immerseel Wolfaertssone ?
 
Er word ook nog een ADAM van Immerseel vermeld in S.A.A./ S.R.220/ f° 237 R°. Doch zonder Partner, of enig ander genealogisch verband.
 
Zie; Vierschaar Deel I/46/ 142 /22-3-1538. Hier staat enkel dat zijn vader schout was te Wommelgem, meer niet. Hetzelfde staat in S.A.A./ S.R.191/ f°445 V° par.2/ d.d.1537-22-Januari.
 
Zie S.A.A./ S.R.244/ Folio 355 V°/ 1522-04-Februari Sandrien van Immerseel Adam's dochter wijlen met Cornelisse Bouwelere (of de Boulere) Satijnwerker eus marito et tutore, vercocht Kathelijne van Achterhout wettige huysvrouw des voorseide Adam van Immerseel, heurer moeder, drie nieuwe huysen cum fundo et pertinentien. Daeraff dan gehieten is den "Pelgrom" gestaen ende gelegen neffen een inde Nyeustrate diemen hiet de Pelgrimstrate, tussen de voirs. strate ex-una zuytwaerts ende Jans Berthout huyse Noortwaerts ende westwaerts ....enz... (Ingekorte versie).
 
Zie ook nog; S.A.A./ S.R.191/ Folio 285 V° en zie ook folio 351 en getrouwd zijn met Catharina (of Kathelijne) van Achterhout, beiden zouden zij een dochter Sandrina gehad hebben.
Doch in S.A.A./ S.R.191/ f°445 V°/ par.2/ d.d.1537-22 Januari werd zijn vrouw Kathlijne VERACHTERT genoemd.??. of is dit een tweede huwelijk ?
Zoon van Carolus van IMMERSEEL (Karel) (zie XIII.20) en Concubine v.Karel [2578] N.N.
Gehuwd voor de kerk Hypot.1540 te Antwerpen? Echtgenote is Catharina (Katlijn) van ACHTERHOUT (Katharina). Huwde Adam van Immerseel [2600]. Haar zuster Elisabeth [2699] huwt met [2767] Janne Lodewijck schoutet tot Liere.
 
Zie S.A.A./ S.R. 191/ folio 285 V° en folio 351.
En zie ook " Het boom-ofte-linieboek der Antwerpse vleeshouwers (1495-1774) door Drs.Alfons K.L.Thijs, Uitgave: Familia et Patria 1968".
Dochter van Peter van ACHTERHOUT en Vrouw v.[2108] N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Sandrina (Sandarina.), geboren op 25-06-1568 te Antwerpen? Of Lier ?/ 25-06-1568 is waarschijnlijk een geboortedatum doch mogelijk ook iets anders.
Deze datum komt voor in; "Het boom-ofte-linienboek der Antwerpse vleeshouwers (1495-1774), pag.7; Door Drs. Alfons K.L.Thijs. Uitgave familia et patria. Doch wat men daar mee bedoeldt, is niet zeker.
Overleden Vóór 1597 te Lier? Huwde Cornelis de Bouleere [3113]. S.A.A./ S.R.244/ F° 355 V°/ 04-02-1552.
 
Hadden ten minste één zoon n.m. Lauwereys de Bouwelere.

Gehuwd voor de kerk op 04-02-1552 te Antwerpen? Is reeds gehuwt in 1552-04-Februari; Want er is een akte op die datum S.A.A./ S.R.244/ folio 355 V°, waarin Sandrine van Immerseel Adams dochter wijlen, met Cornelis Bouweleere sattijnwerker, eus marito. Echtgenoot is Cornelis de BOULEERE (of Bouwelere), Satijnwerker. Overleden Vóór 1597 te Lier? Huwde Sandarina van Immerseel [2995]. Had een dochter Marie de Bouleere, die gehuwd was met Notaris Adriane Verdonck. Bron S.A.A./ S.R.426/ f°191 R°/ Par.3.

XI.28 Catharina van IMMERSEEL, geboren Leeft 1391. Leeft 1391, 1428. Huwt Hendrik v.Mechelen, Florenszone [2697], waaruit twee kinderen;
1) Jan van Mechelen, die schepen werd van Antwerpen 1428. Deze Jan huwt Elisabeth Colensoene, nadat deze weduwe werd, huwt zij opnieuw met Jan van Ursel, Burgemeester van Antwerpen in 1466.
2) Hendrik van Mechelen, die burgemeester van Antwerpen. werd, en huwde met Elisabeth van den Wijngaerde, Zij hadden een kind; Paulus van Mechelen; schepen en schout van Turnhout, in 1487 schout van Antwerpen. Deze Paulus huwde een eerste maal met Walburgis van van Immerseel . En een tweede maal met Maria van Bruhese
, dochter van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Beatrijs van DUFFELE.
Gehuwd met Hendrik van MECHELEN (De vader.). Huwt Catharina van Immerseel [2410]. Hij is de zoon van Floris van Mechelen, Florissone en van Catharina van Redingen.
Catharina van Immerseel en Hendrik van Mechelen hadden een kind genaamd; Jan van Mechelen, die schepen werd van Antwerpen 1428. Deze Jan huwde met Elisabeth Colensoene, nadat deze weduwe werd, huwde zij opnieuw, met Jan van Ursel Burgemeester van Antwerpen in 1466.
 
Emiel Steenackers "Het Laethof van Immerseel" te Boom, pag.30.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan, Schepen van Antwerpen in 1428. Geboren Hypot.1403. Boek; Emiel Steenackers "Het Laethof v.Immerseel" te Boom, pag.46.
2.  Hendrik (De zoon) (zie XII.32).

XII.32 Hendrik van MECHELEN (De zoon), Burgemeester van Antwerpen in 1453. Huwt Elisabeth van den Wijngaerde [6244]. Zoon van Hendrik van MECHELEN (De vader.) en Catharina van IMMERSEEL (zie XI.28).
Gehuwd met Elisabeth van den WIJNGAERDE. Huwt Hendrik van Mechelen [6243].
Uit dit huwelijk:
1.  Paulus. Huwt Walburgis van Immerseel [6246]. Huwt later met Maria van Bruhese.
Gehuwd met Walburgis van IMMERSEEL. Huwt Paulus van Mechelen [6245].

XI.29 Hr.v.Meysse 1401 Wouter Hr.v.Strombeke van IMMERSEEL, geboren Ongev.1400. Leeft 1401/13/15/18/20/23/. Overleden Vóór 1440 te Antwerpen? Zie; S.A.A./ S.R. 29/ 126 V°. Echtgenote [2411] is ongekend. Hij is de kleinzoon van [2388] Jan van Immerseel X [2389] Catharina van Leefdael, en dus achterkleinzoon van [2383] Arnold van Immerseel en [2384] Margaretha van Boechout (Gem.Krediet 1969 Wapenboek pag.275).
 
Hij lield het hof van Meysse en Strombeke.
 
Wouter [2399] heeft een bastaardzoon Willem [2510] die huwt met wie ? die dan op zijn beurt dan weer, vader wordt van [2515] Walter (= Wouter) van Immerseel. Bron Bischops; Bundel 1/ blad 15// Uit Butkens vol.II/ pag.42-43. (Zie ook J.Th.De Raadt "Itegem et ses Seigneurs" pag.39 Uitgave; 1893). Zie ook Stockmans/ Kessel/ pag.333 Uitgave 1910.
Deze twijg WOUTER > WILLEM > WOUTER zou dan wel eens een aankopingspunt kunnen zijn naar de koopmanstak van Joannes van Immerseel X Agnes Fasse, waarvan op zijn grafzerk een wapenschild met 3 zwarte lelies, gebroken met een wassenaar. Dit lijkt bijna voor 99 % mogelijk.
Over de Lierse schutters zegt Anton Bergmans (Gesch.Lier/ pag.33); Drie jaren later trokken zij naar Frankrijk aangevoerd door Wouter van Immerseel, in 1410. Zij schreven brieven uit Parijs, bleven 72 dagen afwezig, en trokken van de stad (Lier) 14 Grooten daags, doch verrichten niets meer dan de vorige keer. Hij [2399] wordt wel eens Willem/ Wouter genoemd; doch hij heet duidelijk WOUTER (van den nabedde =v/h 2de huwelijk), zoals blijkt uit S.A.A./ A.A./ 27/ pag.150/ 151/ van 20-02-1418/ 1419. En verder wordt in dit dokument niet over een Willem gerept.
 
Zie ook S.A.A./ G.F. 51/ 25-Januari-1423-1424.
Zoon van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Beatrijs van DUFFELE.
Gehuwd met Vrouw v.[2399] Wouter N.N. Huwt Wouter van Immerseel [2399] ?.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem Onwett.zoon. (zie XII.34).

XII.34 Willem van IMMERSEEL Onwett.zoon. Zilversmid & Goudsmid, (beide beroepen behoren tot dezelfde gilde). Geboren 1415//1440 te Antwerpen. Reeds vermeld in 1440/ 1454/55/60/69/73/. Aangezien hij reeds zaken doet in 1440, is hij verondersteld meerderjarig te zijn, en zou hij kunnen geboren zijn in 1415. Zijn vader stierf vóór 1440 volgens Bisschops Bundel B 1/ blaadje 11. Dus is Willem waarschijnlijk geboren tussen 1415 en 1440 .
 
Zie S.A.A./ S.R.57/ f° 10 V° op 8-Mei-1459.
Overleden 00-04-1469 te Antwerpen. Waarschijnlijk uit Bischops Genealogische notas. Huwde Amelberga S'Papen [2512]. Hij is een "natuurlic sone".
 
S.A.A./ S.R.29/ f°126 V°/ 19-December-1440. Michiel Jacobs sone goutsmit, debet Willem van Immerseel ook goutsmit, Wouterssone.
 
S.A.A./ S.R.49/ f°305 V°/ 21-12-1454; Jan van der Vloet, Zilversmid verkocht aan Willem van Immerseel ook Zilversmid, een erfrente van 20 sc.gr.brab. op het goed te Molle, te Broechem.
 
S.A.A./ S.R.50/ f°473 V°/ 14-Juni-1455; Willem van Immerseel natuurlijke zoon van Wouter van Immerseel, goudsmid verkoopt een rente op landerijen te Wechelderzande.
 
S.A.A./ S.R.58/ f°188 V°/12-Maart-1459/60; Claus Rabode verkoopt aan Willem van Immerseel Zilversmid, een huis in de Prekerenstraat tegen de muur van Predikheren enz...
 
S.A.A./ S.R.75/ f°18 V°/ 19-Mei-1469; Willem van Immerseel Goudsmid en vrouw Amelberg 's Papen vermaken hun huis "Den Ingel" tegen de kloostermuur van de predikheren.
 
S.A.A./ S.R.76/ f° 211 V°/ par.2/ 05-Augustus-1469. Margrete Switten natuurlijke dochter van de heer Mercx de Witte priester, X Geerde van den Stijne wonend te Pulderbos, verkopen aan Willem van Immerseel Zilversmid en vrouw Amelberga 's Papen, 2/3 van een bunder beemd den Schrieck te Wechelderzande enz...
 
S.A.A./ S.R.84/ f°225/ 30-December-1473; Willem van Immerseel Zilversmid verkoopt aen Kathline Daems Laureysdochter +, een rente op den Ingel bij de Predikheren.
 
S.A.A./ S.R.91/ f°108/ 16-Augustus-1477; Amele 's Papen weduwe Willem van Immerseel des goudsmits, haar zoon Wouter, mede in de naam van zijn zusters Paeschijne en Katline, sluiten een overeenkomst met hun buur over de scheimuur.
 
S.A.A./ S.R.94/ f°014/ 14-April-1478; Willem van Immerseel, goudsmid, zijn dochter Catherina huwt Jan van Leest, barbier (Chirurgijn). Zie ook SCHLUGLEIT; bijdrage tot de geschiedenis 1936/ 64/ pag.76-123. Eveneens Historische notas van De Burbure Deel X/ 57/ jaar 1478 Contrat de mariage entre Jean van Leest et Catharina van Immerseel fille de feu (wijlen) Guillaume van Immerseel "l'ORFEVRE" 17-04-1478 (1479 N.St.
 
S.A.A./ S.R.104/ B.S.II/ f° 106 V°/ 1493/ Amelberga 's Papen weduwe Willem van Immerseel.
Zoon van Hr.v.Meysse 1401 Wouter Hr.v.Strombeke van IMMERSEEL (zie XI.29) en Vrouw v.[2399] Wouter N.N.
Gehuwd voor de kerk Ongev.1469 te Antwerpen? Zie Bischops Blad 11, en zie Jan Dénucè Stamboom Insolvente boedelkamer. Echtgenote is Amelberga 'S PAPEN, geboren Vóór 1469. Leeft 1469/77/78. Huwt Willem van Immerseel [2510]. Zie Bisschops B1/ Blaadje 11 (onderste).
 
S.A.A./S.R./ 91/ f° 108 / 16-Augustus-1477; Amele Spapen weduwe Willem van Immerseel des Goudsmits, haar zoon Wouter mede in de naam van zijn zusters Paeschijne en Kathline, sluiten een overeenkomst met hun buur over de scheimuur.
 
S.A.A./S.R./ 104/ B.S. II/ f° 106 V°; Amelberga Spapen weduwe Willem van Immerseel, genealogie.

Uit dit huwelijk:
1.  Catharina (zie XIII.27).
2.  Wouter (zie XIII.28).
3.  Paschijne. Huwt Gillis Wrage [2518].
Gehuwd met Gillis WRAGE. Huwt Paschijne van Immerseel [2517]. Gielis Wrage heeft nog een broer Jan Wrage; zie S.A.A./ S.R.104/ f°106.

XIII.27 Catharina van IMMERSEEL, Hofmeesteresse v/h begijnhof in Antwerpen , Ook begijn te Mechelen. Geboren Ongev.1460. Mogelijk geboren 1460 Bron ? zou op 18 jaar gehuwd zijn ( ? Bron ? ) op 14-04-1478. Overleden Vóór 1496. Reeds overl.10-Juni-1496/" Daer moeder aff is" Staat er in S.R.109/f°66 V° een akte over Kathline van Leest . Huwde Jan van Leest [2514], Barbier, (na [2510] Willem 's dood). (Barbier= Chirurgijn). Mogelijk is zij geboren op 1460.
 
S.A.A./ S.R./ 94/ f° 14 14-April-1478; Willem van Immerseel goudsmid, zijn wettige dochter Catharina huwt [2514] Jan van Liest (of van Leest) barbier. Bijdrage tot de Geschiedenis 1936/ 76-123. SCHLUGLEIT 1936-64.
 
S.A.A./ S.R. Nr.109 Jaar 1496 B.S.A./ I/ f° 66.
 
Zie ook Insolvente boedelkamer; I.B. 199-224 Stamboom, dit is dezelfde Catharina van Immerseel.
 
Hofmeesteresse 1500 van het begijnhof alias van Leest Weduwe, Zie Prims; Gesch. v.Antwerpen Deel V/ pag.408/409. Meesteresse van de Infirmerie in 1504, Kathliene die hofmeesteresse was in 1500.
 
Ook begijn te Mechelen Zie S.A.A./ S.R.104/ folio 106 V°/ regel 3.
Dochter van Willem van IMMERSEEL Onwett.zoon. (zie XII.34) en Amelberga 'S PAPEN.
Gehuwd voor de kerk op 14-04-1478 te Antwerpen. Echtgenoot is Meester Barbier Jan van LEEST, Barbier (=tevens Chirurgijn). Geboren Ongev.1469, overleden Vóór 1557 te Antwerpen? Huwde Catharina van Immerseel [2511]. In S.A.A./ S.R.109/ f°66 V° staat dat hij met "Meester" word aangesproken. Zij is dan 18 jr.,hij 27.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan (Janssone), geboren Ongev.1532. Leeft 1557. Jan van Leest Janssone wijlen debet Janne van Immerseel Sijdenlakenvercoopere....
2.  Kathlijne.

XIII.28 Wouter van IMMERSEEL, Bontwerker, Rentmeester 't Antwerpen. Huwde Catharina Smeyers [2516]. S.A.A./ S.R.91/ f°108/ 16-Augustus-1477; Amele Spapen weduwe Willem van Immerseel des goutsmits, haar zoon WOUTER, mede in de naam van zijn zusters Paeschijne en Katline, sluiten een overeenkomst met hun buur over de scheimuur.
 
S.A.A./ S.R.96/ f°126 R°/ . 3/ 1479-26-Juni. Huwelijksvoorwaarden.
S.A.A./ S.R.104 V°/ f°106 Paschijne en Catharina susters van Wouter [2515].
Zoon van Willem van IMMERSEEL Onwett.zoon. (zie XII.34) en Amelberga 'S PAPEN.
Gehuwd. Ook S.A.A./ S.R.96/ f°126 R° d.d.26-06-1479. Partner is Catharina SMEYERS, geboren Hypot.1459. Huwt Wouter van Immerseel [2515] op 26-06-1479. Zij is de dochter van Gielis Smeyers/ Gielisdochter.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes (Jan (de koopman)) (zie XIV.40).
2.  Maria (Marie). Huwde 2 maal: [2753] & [2754]; 1) Jan Cant [2753] in eerste huwelijk, 2) daarna in tweede huwelijk Kesselt Cornelis [2754].
Er is Jan Cant I [2740]. Onderzoek vereist !!!

Gehuwd (1) met Jan II CANT. Huwde Marie van Immerseel [2513], in eerste huwelijk. Hij had een zuster Anna Cant S.A.A./ S.R.191/ f°602 R°.
Volgens Valckenisse S.A.A./ P.K.166/ f° 205/ 206. Had Jan Cant een zoon en een dochter; Jan Cant & Anna Cant.

Gehuwd (2) met Cornelis KESSELT, gedoopt Rond 1515. Huwde Marie van Immerseel [2513] in tweede huwelijk. Volgens Valckenisse; S.A.A/ P.K.166/ f°205/ 206. Had hij een zoon Wouter van Kesselt.
3.  Wouter (zie XIV.45).

XIV.40 Joannes (Jan (de koopman)) van IMMERSEEL, Koopman in zijden lakens. Geboren Rond 1516. Leeft 1516. Overleden op 29-06-1569 te Antwerpen. Oud 50 Jaar. Overl.i/d Zonstr ? (vlgs.Inneke). S.A.A./ S.R. 322/ f° 237/ 1569-05-November. Ik betwijfel deze sterfdatum. Huwde Elisabeth Robbijns [2531]. Hij is simpel van geest/ leeft 1516.
Insolvente Boedelkamer.
Zoon van Wouter van IMMERSEEL (zie XIII.28) en Catharina SMEYERS.
Gehuwd met Elisabeth ROBBYNS, geboren te Antwerpen. Overleden Reeds 1529 te Antwerpen. S.A.A./ Insolvente Boedelkamer: pag.1 Voetnota zegt: Elisabeth Robbijns Testament van 13 September 1524 in proceszakje D.3792. Alsook in S.A.A./ Proces/ D.3792/ A° 1524-13-September/ 1-ste blad/ regel 20; Spreekt men over; [Elisabeth Robbijns] ...."Ende begeert begraven te sine metten pellen, ende ambachte van de peltiers"/ (pelsenmakers) (pellen is een lijkwade, baarkleed). Misschien kwam haar moeder uit een pelsmakers familie.
 
Zie S.A.A./ S.R. 175/ f° 193 & 194. 18-06-1529.
Zie S.A.A./ S.R. 184/ f° 149 R° & V°29-04-1533.
Zie S.A.A./ S.R. 244/ f° 243 01-12-1552.
Huwde Jan van Immerseel [2530]. Testament 13 Sept.1524. Pauwels Robbijns dochter. De Robijnssen waren goud-en-zilversmeden.
In "de Spaanse brabander" van Eddy Stols, zegt hij dat de vrouw van Jan van Immerseel, Josine Tollins heet [2580]. Dit is FOUT !!!
Zie S.A.A./ S.R./ 244/ pag.243 van 1-12-1552.
Zie S.A.A./ S.R.161/ f° 55.
Zie S.A.A./ S.R.187/ f°807 R°/ . 1/ idem . 2.
Dochter van Pauwel ROBBIJNS en Vrouw v.[1700] N.N.
Uit dit huwelijk:
1.  Carolus (Karel), geboren Vóór 1503. Lijkt zéér onwaarschijnlijk/ Zie; Eddy Stols :"de Sp.Brab.", overleden Vóór 1529. Zie: S.A.A./ S.R.175/ f° 193 R°/par.2/ 1529. In deze erfenisregeling werd zelfs zijn naam niet meer genoemd op die datum.
2.  Senator Wouter Schepene (Walter) (zie XV.51).
3.  Willem (de Oude) (zie XV.53).
4.  Joannes (Jan) (zie XV.57).
5.  N.N. Onbekende dochter, geboren Vóór 1529. Zie S.A.A./ S.R. 175/ f° 193 & 194. 18-06-1529. Huwt Peter van Wesenbeke [2762] (den ouden) ????.
Gehuwd met Peter (den ouden ?) van WESENBEKE. Er moet een bron bestaan zeker weten, blijf zoeken. Huwt onbekend N.N [2536].

XV.51 Senator Wouter Schepene van IMMERSEEL (Walter), Schepene Ant.1534-1542. Geboren ..-..-1507 te Antwerpen? Meerderjarig op 24-Mei-1532. Ongeveer geboren in; ± 1532-25=1507. Overleden op 28-10-1580 te Antwerpen. Zie Grafschriften Buchman Deel IV/ pag.87/ St.Jacobs Antwerpen. De zeven eerste regels zijn weggekapt ten jare 1807, zoals in de voetnota aangegeven wordt. Wouter/ Walter is van adelijke afkomst zijn, zoals uit de hiernavolgende tekst blijkt. Cubant hic humati Nob. Viri Walter et Ioês ab Immerseel fres. ex Antiquo et Nobili Genere ab Immerseel oriundi. Obiit Walter quondam hujus Urbis Senator + A° 28-10-1580, Joannes vero 19-06-1569 et Wilhelm van Immerseel Walteri ex Nob.D.Clara Triapain Fs. obiit 10-01-1584. Vrij vertaald: Liggen hier begraven de edele mannen Walter en Joannes van Immerseel broeders uit een oud (en) Adelijk geslacht van Immerseel, gesproten. Gestorven (is) Walter, voorheen Schepene Stadhouder 28-10-1580, Joannes echter 19-06-1569. Willem uit Walter afstammend (en) uit (de) Edele Dame Clara Triapain, (haar) zoon, sterft 10-01-1584.
 
Op zijn grafsteen een wapenschild; wit (of zilveren) veld, met drie zwarte lelies, hij breekt dit wapen; met een rode Wassenaar (of Croissant) d.i. een rood liggend halfmaantje met de open zijde naar boven gekeerd, aan de bovenkant van het schild tussen de twee bovenste lelies.
Begraven te Antwerpen. St.Jacobskerk. Huwde Clara Triapain [2678]. Was van adelijke afkomst, volgens grafschrift.
 
Zie S.A.A./ S.R.280/ f°190/ 9-9-1560.
Zie S.A.A./ G.F.307 Laatste Bladzijde; Was Schepene van 1534/ tot 1538/ en 1540/ alsook 1542.
Zie S.A.A./ S.R.187/ f° 794/ van 1535-6-Maart.
Zie S.A.A./ S.R.189/ f° 687/ van 1536-26-Sept. Wouter van Immerseel Janssone Outschepen deser Stadt nu ter tijt Weesmeester...
Zie Insolvente Boedelkamer.
Zoon van Joannes (Jan (de koopman)) van IMMERSEEL (zie XIV.40) en Elisabeth ROBBYNS.
Gehuwd voor de kerk ..-..-1529 met Dona = Adel Clara TRIAPAIN. Zie Lier Goedenisse Nr.1255/ f°153 V°, waarin haar zoon Willem [29] vernoemd word. Overleden op 17-12-1543 te Antwerpen. Begraven te Antwerpen. Begraven in Sint Joris, onder zerk van de Borgemeester van Etten of Essen, haar vader. Huwde Wouter van Immerseel [2532]. Zij was de dochter van Gabriel Triapain. Dochter van Gabriel TRIAPIJN, Onderburgemeester van Etten., en Martijne PETITPAS.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem (Guilielmus) (zie XVI.28).

XVI.28 Willem van IMMERSEEL (Guilielmus), overleden op 10-01-1584 te Antwerpen. St.Jacobs. Huwde Maria van der Borght [30], op 1576-8-Januari, S.A.A./ P.R.215/ pag.192. Hij had twee dochters Clara genaamd; 1) Clara [125] geb.03-06-1577 en de 2° Clara [128] geb. 28-07-1578. Hij noemt deze kinderen naar de voornaam van zijn moeder; Clara Triapijn.
 
In die geboorteakten staat de naam van hun moeder niet vermeldt, doch iedere keer is er een zuster van der Borcht meter. Er is Tanneken, en Barbara van der Borcht.
Ik neem voor 99 % aan dat dit drie gezusters zijn bijgevolg zal de moeder Maria van der Borcht zijn.
 
Zie S.R.280/ f°190/ H.S./ I/ Op 9-sept.1560. Waarin vermeld is dat de moeder Clara Triapijn heet.
 
In de Goedenisse van Lier S.A.L. Nr. 1255/ f° 153 V° op 09-01-1562 zegt men dat hij de zoon is van de zuster van Elisabeth Triapijn, en dat hij mede-eigenaar is met Charles Triapijn, over twee bunder land in Lier buiten de Mechelse poort Ouderaastraat en een huis in de Breestraat (nu in 1997 Schipperstraat) te Antwerpen, dit huis is genaamd Sint Christoffel.
 
Zie S.R.460/ f° 5 V°/ par.2/ 1606-07-Juni; Regel 4 en 7; Waarin staat dat Clara van Immerseel [128] de "eenige" dochter is, zij erft van haar overleden ouders op die datum, en zij is "ongehouwt". Dus zijn de drie andere kinderen reeds overleden, namelijk Clara [125], Maria [131], Willem [124].
Zoon van Senator Wouter Schepene van IMMERSEEL (Walter) (zie XV.51) en Dona = Adel Clara TRIAPAIN.
Gehuwd voor de kerk op 08-01-1576 te Antwerpen. (St.Jacobs.) (getuige(n): van der Borght, Luca de Ba...?). Deze Luca de Ba...? zou misschien "van Balen" kunnen beduiden, zij zijn met Jan van Balen dikwijls vernoemd in zaken. Deze Luca zou wel eens een broer kunnen zijn. Echtgenote is Maria van der BORCHT (van der Borght). Huwde Guilielmus van Immerseel [29]. S.A.A./ P.R.215/ pag.192, op 1576-8-Januari. Zij was de dochter van Jeronimus van der Borcht.
Haar broeders en zusters waren; Hans, Frans, Anna & Susanna. Bron: S.A.A./ S.R.376/ f° 589 R°/ van 1583-18-Juni.
 
Er is noch een Barbara van der Borcht, die meter is bij de geboorte van Clara van Immerseel [128], mogelijk is dit een zuster van Jeronimus van der Borcht ?
 
Later trouwt Maria van der Borcht een tweede maal; met Pieters van Driesschen/ Driescheren.
Zie; S.A.A./ S.R.376/ f°589 R°/ van 1583-18-Juni.
Zie; S.A.A./ S.R.428/ f°21 R° & V°/ 1598-21-Augustus.
Zie; S.A.A./ S.R.460/ f°5 V°/ par.2/ 1606-07-Juni.

Uit dit huwelijk:
1.  Clara, geboren op 03-06-1577 te Antwerpen. Gedoopt op 03-06-1577 te Antwerpen. (getuige(n): Joris Smeners, Tanneke van der Borgt.), overleden Vóór 1578. Overleed vóór 28-07-1578 zo werd verondersteld. Aangezien na haar, nog een [128] Clara geboren word op 28-07-1578. Eerste bewijs.
Zij werd niet meer vernoemd in 1585-09-April, in een verkoopsakte S.A.A./ S.R.383/ f°74 V°. Tweede bewijs.
De naam van de moeder is niet vermeldt, doch aangezien de meter Tanneke van der Borght heet, neem ik aan dat de moeder Maria van der Borght is.
2.  Clara, geboren op 28-07-1578 te Antwerpen. Gedoopt op 28-07-1578 te Antwerpen. (getuige(n): Hendrik van Gent, Barbara van der Borcht.). St.Jacobskerk. Overleden 1618. Stierf in 1681 Dit lijkt mij onmogelijk, voor die tijd want zij zou dan 103 jaar zijn.!!!! Indien men de achterste cijfers echter omdraait, geeft dit 1618 als resultaat, en zou zij 40 jaar hebben geleefd, wat dan een logischer beeld zou scheppen. Huwt Jacques Fierens [2758]. De naam van de moeder is niet vermeldt. Doch aangezien de meter Barbara van der Borght heet en er voorheen reeds een Tanneke van der Borgt optrad als meter bij de eerste Clara, neem ik dit aan voor de waarheid. Zie ook Insolvente boedelkamer.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 07-06-1606. Waarschijnlijk na 07-Juni-1606. Want volgens S.A.A./ S.R.460/ f° 5 V°/ par.2/ regel 7/ 07-Juni-1606; Is zij 27 jaren en "ongehouwt". Echtgenoot is Jaques FIERENS (Jacobus). Huwt Clara van Immerseel [128].
3.  Maria, geboren op 15-09-1581 te Antwerpen. Gedoopt op 15-09-1581 te Antwerpen. (getuige(n): Lambrecht Moeff/ Mues/ Moens/, Joffrou Helena Farels.). St.Jacobskerk. VERONDERSTELLING: De moeder is niet vermeld enkel de naam van de vader Willem is vermeld. Ik veronderstel dat het Maria van der Borght is, er zijn onder die naam een Tanneken, en een Barbara. Overleden Vóór 1585 te Antwerpen? De naam van de moeder is niet vermeldt. Maar toch neem ik aan dat Maria van der Borght de moeder is gezien er reeds twee zusters van der Borght fungeerden als meter, bij vorige dopen in dit gezin.
4.  Willem, geboren te Antwerpen. Overleden Voor 1618 te Antwerpen.

XV.53 Willem (de Oude) van IMMERSEEL, Koopman in zijden lakens. Curateur van Wouter (zijn broeder). Geboren Voor 1509 te Antwerpen? Meerderjarigheid van Willem van Immerseel Janssone daer moeder af was, Elisabeth Robijns werd beschreven in S.A.A./ S.R.175/ f° 193/ 194/ d.d.18-Juni-1529/ K.B. Overleden op 10-01-1584 te Antwerpen. Volgens Denucé Insolvente Boedelkamer overleed hij in 1581. Hij is bij zijn vrouw Anna van Swindrecht begraven in de O.L.V.Kathedraal (Buchmann Grafschriften deel I pag. 193). Doch er staat enkel als datum 15.. de rest is weggekapt.
Weer een ander bron vermeld dat hij begraven is bij sijnen vader.
Een andere mogelijke sterfdatum kan ook 27-Okt.1583 zijn. Bron ongekend. Doch Fonds LYNA Kon.Bib.Albertina J.B. v/dr.Straelen Genealogie van Immerseel tot Meyne II 767/ 7 f°1, zegt; dat hij stierf 10-01-1584. En dat lijkt mij het meest geloofwaardig.
Huwde 3 X: [2537] [2542] [2543]: Anna Antheunis [2537] is zijn eerste echtgenote, Anna van Swindrecht [2542] zijn tweede, en Anna de Smidt [2543], zijn derde.
 
Van deze Willem moet er ergens een konterfeitsel bestaan Zie; S.A.A. Antwerpse Kunstinventaris; Erik Duverger Deel I/1/ pag.291/ art.175. Uitgave; Paleis der Akademien.
 
Deze Willem had een huis op het Klapdorp van 1585 gulden 12 Stuivers en nog een ander huis (waar ? zonder plaatsvermelding) van 1300 gulden/ 12 of 27
Sept.L XXX. S.A.A./ P/ D.3792 Elisabeth Robbijns in de brieven vermeld.
 
Het aantal kinderen verschilt van bron tot bron; 7/11/13/15. Ik heb 3 bronnen geraadpleegd buiten de P.R.; namelijk;
1) LYNA Albertina Handschriften Kabinet/ II 767/7 f°6.
2) S.A.A.Insolvente Boedelkamer; Jan Dénuce.
3) Met de 3 huwelijken, uit; LYNA, DENUCE (Insolvente Boedelkamer) en uit alle P.R. samen vind ik 18 kinderen.
 
Niemand van mijn (V.I.P.) voorgaande onderzoekers heeft echter tot nu toe de Doopakte opgemerkt: S.A.A./ P.R.98/ pag.93, St.Andries, waardoor er nog een Willem in de Familie bijkomt.
1-e Bron; géén Clara/ Gilles /// wel Guilielmus, Vincentius, Elisabeth, Joannes, Jacobus, Paulus, Franciscus, Petrus, Magdalena, Catharina, Maria, Wouter, Gasper. Totaal 13 kinderen.
2-e Bron; géén Wouter, Jasper, /// doch wel Adriana en Michiel/ van Moeder Anna Anthoenis, en Anna éénige dochter van Moeder Anna van Swijndrecht, die in het kraambed stierf. Verder Pauwel, Catharina, Jan, Elisabeth, Maria, Magdalena, Jacob,Clara, Pieter, Gillis, Franciscus, Vincent. Totaal 15 kinderen.
3-e Bron; 18 kinderen namelijk; Adriana, Michiel, Anna, Paulus, Willem, Vincent, Elisabeth, Jan, Jacob, Franciscus, Petrus, Magdalena, Catharina, Maria, Wouter, Gasper, Clara, Gilles. ===========================================================================
Het lijkt er op dat er met enkele namen die in het gezin van de volgende generatie, van Jan II van Immerseel X Agnes Fasse, voorkomen, er wat door mekaar gehaspeld is. En wat misschien de oorzaak van de verwarring is. Of heeft hij inderdaad 18 kinderen gehad, waarvan er enkele direkt na de geboorte gestorven zijn, en waarvan men zich de moeite niet getroostte om ze te registreren. Het onderzoek in de toekomst zal het uitwijzen.
===========================================================================In het P.R. vind ik drie kinderen Peter P.R.6/ pag.44 en Walter P.R.6/ pag.87 ook nog een Gaspard P.R./ pag.94 op 06-01-1567, waarschijnlijk van Anna de Smidt: Want het zijn alle drie kinderen van ene Willem van Immerseel en een vrouw Anneke genaamd zonder meer (Hij trouwde met drie Anna's) (doch het zal naar alle waarschijnlijkheid wel van Anna De Smidt geweest zijn) (99% zekerheid).
 
In ieder geval leeft hij nog in 1573 Willem [2533] (+ 27-10-1583), want dan is hij doopheffer P.R. 7/pag.86. Bij de doop van Dimpna dochter van Vincent de Smidt Junior.
 
Insolvente Boedelkamer. Stamboom.
Zie S.A.A./ S.R.191/ f°604 R° par.2/ d.d.1537-21-Februari.
Zoon van Joannes (Jan (de koopman)) van IMMERSEEL (zie XIV.40) en Elisabeth ROBBYNS.
Gehuwd voor de kerk (1) ..-..-1535. De datum 1535 van hun huwelijk is enkel Hypotetisch. Volgens Inneke zouden zij gehuwd zijn vóór 1529. Echtgenote is Anna (Anna Thoins) ANTHOENIS (Anna Thoinis), geboren Hypot.1510. Hypot. geboren ?1510. Overleden op 15-11-1536. Sterft vóór 15 November 1536. Huwde Willem van Immerseel [2533]. Haar beide kinderen Michiel en Adriana waren minderjarig op 15-11-1536. Zij was de eerste vrouw van Willem van Immerseel [2533].
Mogelijk was haar vader Mathijs Thoins zoals aangehaald in S.A.A./ S.R.384/
f° 444 R°/ . 2/ 1585-23-Februari.
Eveneens zou er een Janne Anthonis haar broer kunnen zijn volgen S.A.A./ S.R.261/ f°196/ 1556-23-December, want deze is de oom van Michael van Immerseel.
Eerste huwelijk (van de drie).
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-11-1539 te Antwerpen. (O.L.V.Zuid) met Anna van ZWIJNDRECHT, geboren Hypot.1514, overleden op 19-11-1541. Zij baarde slechts één kind en stierf in het kraambed van Anna [2545] van Immerseel,, begraven te O.L.V.Zuid. Huwde Willem van Immerseel [2533]. Zij baarde slechts één kind [2545] Anna, waarvan zij stierf in het kraambed.
Gehuwd voor de kerk (3) Na 1542 met Anna de SMIDT, geboren Hypot.1515, overleden Vóór 1584, ....Daer moeder aff was....op 1584-03-Aug. Huwde Willem van Immerseel [2533], Lakenkoopman in 1542. Mogelijk was zij toen 27 jaar. Zij was de dochter van Vincent de Smidt, de zuster van Gilles en Vincent (Senescalc), en werd de 3-de vrouw van Willem van Immerseel.
 
Hij had reeds drie kinderen uit de vorige huwelijken Michiel en Adriana uit het eerste, en Anna uit het tweede.
 
Zie; S.A.A./ S.R.379/ f°69 V°/ . 2/ 1584-03-Aug. Daarin staat dat zij nog een broer heeft Joseph de Smit.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Michael (Michiel) (van Emmerzeel) (zie XVI.30).
2.  Adriana (Adriaenken), gedoopt Vóór 1536. Huwt Jan van der Goes (de Oude) [930], waaruit vijf kinderen; Jan (de Jonge), (Deze huwt Sara Charles), Peter (Deze huwt Clara Charles), Cesar, Alexandrina, Hendrik; allen genaamd; van der Goes. Bron: Insolvente Boedelkamer, S.A.A.
 
Zij was minderjarig vóór 15-11-1536 volgens S.A.A./ S.R. 189/ f° 690/ Rijt, Halle.

Gehuwd met Jan van der GOES. Huwde Adriana van Immerseel [2546].
Uit het tweede huwelijk:
3.  Anna (Anne), geboren 00-11-1541 te Antwerpen. Leeft 1541/1560/1562. Overleden vóór 1622 te Antwerpen. Huwde Jan van Kesselt [2757] vóór 1559. En lieten 3 meerderjarige kinderen na nl.: Guillaume, Anna en Elisabeth van Kessel.
 
S.A.A./ S.R.380/ f°360 van 12-07-1584. Voldaan van Jan van Immerseel haar halfbroer van nabedde.
S.A.A./ S.R.428/ f°143 R° van 07-02-1598.
 
Zie Weesmeesterskamer Nr.1789 /Farde 1557/1562/ Willem van Immerseel en kind Anna van Immerseel.
 
Verder vermeld in 1559,1560,1586.
 
Insolvente Boedelkamer (Jan Dénucè) Stamboom Koopmanstak.
 
Onderzoek S.A.A./ Notaris Cantelbeck Sr.3358/ en Jr.3366.
 
Zie; Grafschriften Buchman, 286/ 111 Deel V/ pag.179/ Nr.54/ DRUKFOUT ?/ Er staat dat; de kinderen daar begraven zijn, doch de vrouw van Jan van Kestel heet nu Elisabeth van Immerseel i.p.v. Anna, of zijn er twee Jannen van Kestel in de familie ??, verder zijn hier twee jaartallen vermeld 1566 en 1657 met 91 jaar verschil !!!. Dit vraagt om een verder onderzoek.
 
Zie Notaris Cantelbeck Sr.=3358/ Jr.= 3366, Zie in Not.3358 over Anna van Immerseel./ Sept. 1660 Guilliam van Immerseel/ Maart 1661 Hans van Immerseel/ November 1582 Maerten van Immerseel & Joanna Blader of Bladen.

Gehuwd voor de kerk vóór 1559 met Jan van KESSELT (soms Kestele), geboren Hypot.1537. Leeft 1559/ 1560/ 1586. Bron ? Onderzoek/ Hypot.1537. Zie ook Notaris Cantelbeck Sr.3358 en Jr. 3366. Ook Nr.3376 (1622).
 
Leeft 28-02-1562. Zie W.M.K. Nr.1779, in farde 1557/ 1562. Akte over huyse "den Vijchboom" in de Groot-Coppenholstraat.
Overleden op 14-03-1622 te Antwerpen. Weduwnaar van Anna van Immerseel. Huwde Anne van Immerseel [2545]. Hij liet drie meerderjarige kinderen na nl.; Guillaume, Anna en Elisabeth van Kessel.
Uit het derde huwelijk:
4.  Vincent, Kanunnik 1568, geboren Ongev.1548 te Antwerpen? Leeft 1563/ 1568. S.A.A./ S.R. 292/ f° ???/ 26-02-1563. Overleden ..-06-1577 te Antwerpen. Geschiedenis van Antwerpen Floris Primms; Deel VI-B/ pag.417: Betaalt zijn koorkap 1568.
5.  Elisabeth (zie XVI.38).
6.  Wrsnlk v.Adel Joannes (Jan de koopman) (de oude) (zie XVI.39).
7.  Jacobus (Jacob), Priester (? Abdij Corsendonck ? ), geboren Hyp. 1555, overleden Vóór 1580. Jacob werd vermeld in S.A.A./ S.R.380/ f°515, over een transactie van 200 gulden, bij testament nagelaten aan [2549] Kathelijne van Immerseel (Echtgenote van Augustijn Valck) en haar kinderen.
8.  Pieter (Pedro), geboren op 03-04-1563 te Antwerpen. Gedoopt op 03-04-1563 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Antwerpen. Overleden vóór 1617 te Antwerpen. Hij leefde nog in 1584. Had "waarschijnlijk" nog een zoon, Willem/ maar met wie ? Had later een zoon Willem/ met wie ? nog niet in bestand opgenomen, afwachten, welke bron ?.
9.  Wouter (van Emmerscheel), geboren op 02-04-1566 te Antwerpen. Gedoopt op 02-04-1566 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Antwerpen./ R.A.A./ Film L.D.855. LYNA zegt eveneens 1566-02-04.
10.  Gaspar (Jasper), geboren op 06-01-1567. Lyna 7730 (II 767/ 7) Albertina zegt filio Willem. Jan Dénucé zegt niets. Gedoopt op 06-01-1567 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Of geboren op 06-06-1567. De moeder heet Anna; we zullen maar veronderstellen dat dit Anna de Smidt is.
11.  Magdalena (Magdalijn), Begijn te Mechelen. Geboren Hypot.1569, overleden op 19-05-1614 te Mechelen. Zie S.A.A./ S.R.379/ f°69.
12.  Adel Catharina, gedoopt Hypot.1570 te Antwerpen. Overleden op 05-10-1601 te Antwerpen. Op haar graf, een zerk versierd met het wapenschild der van Immerseel's. Een Ruit met de drie zwarte lelies met afgesneden voet, omringt met linten en bladerkrans, met een breuk, door een half maantje, met opening naar boven, in het midden (hart of middelpunt) der lelies. Wat een bewijs is dat de koopmanstak toch tot het adelijke geslacht hoorde. Ook [2551] Jan II (koopman) van Immerseel en [2551] Agnes Fasse hebben dit zelfde gebroken wapen. Begraven te Antwerpen. Gasthuiskerk. Huwde Augustijn Valck [2689]. Uit dit huwelijk; 6 kinderen; Jan-Hans Valck, Lissabon 1603, en die sterft in 1612 op weg van Vera-Cruz naar Mexico/ Verder Michel/ Martina/ Elisabeth/ Willem/ Jacobus (bron?). Na de dood van Catharina trouwt Augustijn Valck met Elisabeth Lassaert.
 
Augustijn Valck sterft voor 1590.
 
Zie S.A.A./ S.R.380/f° 360.
Zie S.A.A./ 7971/ Deel I/1/ Pag.345/ art.208 Duvergier Kunstinventaris.

Gehuwd met Augustijn VALCK, overleden op 05-10-1601 te Antwerpen. Huwde Catharina van Immerseel [2549]. Hebben een tenminste een zoon Hans en die stierf te Lissabon in 1603. Na de dood van Catharina van Immerseel huwde hij voor de tweede maal, en wel met Elisabeth Lassaert (niet ingetikt).
13.  Paulus (Pablo) (Pauwel) (zie XVI.49).
14.  Maria (Marie), geboren Vóór 1616, overleden op 29-02-1616 te Antwerpen. Sint Christoffel Klapdorp. Huwt Embrecht van Wassiel [2555]/ of Imbert van Wesel/ Waemel/ Waelhem.
Zie Sint Christoffel Klapdorp.
Zie testament op 03-Maart-1616 opgemaakt door Notaris van Waerbeeck.
Zie Duvergier Kunstinventaris S.A.A./ 7971/ Deel I/ 1/ pag.345/ art.208.

Gehuwd met Embrecht-Emmerich-Emmerick (van Waelhem) van WAMEL. Huwt Marie van Immerseel [2554].
15.  Clara, overleden ..-..-1581 te Antwerpen. Huwt David Lang [978], heeft een zoon Matheo Lang. Vermeld in S.A.A./ S.R.380/ f° 515 V°, samen met haar broer Jacob als zuster van Kathelijne die de dochter is van Willem van Immerseel en Anna De Smid. Waardoor zij uiteraard daar dan ook een kind van is.
Gehuwd met David LANG. Huwt Clara van Immerseel [2558]. Zij hadden een zoon Matheo Lang.
16.  Franciscus (Franchois), overleden ..-..-1617. Rome 1581/ Lissabon 1583/ Middelburg 1594.
17.  Willem (zie XVI.57).

XVI.30 Michael (Michiel) van IMMERSEEL (van Emmerzeel), geboren Vóór 1536 te Antwerpen. Hij is minderjarig op 15-11-1536 zie; S.A.A./ S.R.189/ f° 690 R°/ 1536-15-November.
Zie S.A.A./ S.R.272/ f° 336 R°/ 1559-07-November.
Zie S.A.A./ S.R.343/ f° 542 V°/ 1575-23-December.
Overleden Na 1575. Is tenminste 40 jaar oud geworden. Hij of zij stierf wrsnlk. op 07-11-1584. Zoon uit het eerste Huwelijk. Huwt Anna Lossie [2544] op 27-April-1575. Zoon van Willem (de Oude) van IMMERSEEL (zie XV.53) en Anna (Anna Thoins) ANTHOENIS (Anna Thoinis).
Gehuwd voor de kerk op 27-04-1575 te Antwerpen. (St.Joris.) (getuige(n): Franchois Coppe (of Leese), van Oosten.) met Anna LOSSIE, overleden op 12-07-1584 te Antwerpen. Insolvente boedelkamer: Overlijdensdatum is nog niet getoetst, zie fam; Lossie of Lasse. Huwt Michaël van Emmerzeel [849].
Uit dit huwelijk:
1.  Anna, geboren op 28-06-1576 te Antwerpen. De naam van de moeder is niet vermeldt in haar geboorteakte. Toch vind ik dat zij [123] Anna; indien haar vader Michiel heet zoals aangegeven; het best past bij dit ouderpaar. Het kind komt ter wereld 15 maand na de trouwdag, wat dus normaal lijkt, temeer daar ze ook heet zoals haar moeder. De vader is dan minstens 39 tot 40 jaar bij haar geboorte; Dit volgt uit een S.A.A/ S.R.189/ f° 690 R°/ opgemaakt 1536-15 November en toen was hij (Michiel) minderjarig. Deze Michiel [849] lijkt mij de enige kandidaat-vader, en bijgevolg heeft Annie dan ook een moeder. Het is een bewijs van 50/50 % zo van; het kan of het kan niet. Alhoewel het tot hiertoe de enige mogelijkheid is. Gedoopt op 28-06-1576 te Antwerpen. (getuige(n): Willem van Immerseel, Maria Jacob.). St.Jacobskerk.

XVI.38 Elisabeth van IMMERSEEL, gedoopt ..-..-1550 te Antwerpen? Overleden op 20-09-1621 te Antwerpen. Stierf op Klapdorp. Doch begraven in de Kathedraal. Volgens Erik Duvergier Kunst-inventaris; S.A.A. 7971 Deel I/2, pag.158/ art.372/ 16-04-1621; (uit Notaris J.Plaquet S.A.A./ Nr.2865 (1619-1921): Sterfhuis van Elisabeth van Immerseel weduwe Engelbert Borrekens.
 
Stierf Elisabeth van Immerseel op 20-03-1621 (Erik Duvergier) ?, en ook nog eens op 20-09-1621, (Grafschrift O.L.V. Kathedraal Antwerpen Buchmann Deel I pag. 183) of ligt de fout, tussen sterven, begraven en zerk plaatsen ?
Begraven te O.L.V.Kathedraal. Huwde Engelbert Borrekens [949]. Zij hadden 3 kinderen: Laurentius, Engelbert, en Magdalena. Laurentius Borrekens, was gehuwd met Clara Le Piper. Deze hadden op hun beurt twee zonen en één dochter.
1) Engelbertus, 2) Laurentius, 3) Elisabeth.
 
Zie verder Spaanse Brabander, van Eddy Stols.
Dochter van Willem (de Oude) van IMMERSEEL (zie XV.53) en Anna de SMIDT.
Gehuwd met Engelbert BORREKENS, overleden op 28-08-1573 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Huwde Elisabeth van Immerseel [856]. Hij was de zoon van Laureys Engelbert, en van Magdalena van Bilense (of Bilsen ?).
Uit dit huwelijk:
1.  Laureys, geboren op 09-10-1572.
2.  Engelbert, geboren ..-..-1573.
3.  Magdalena, overleden ..-..-1612. Vóór 1612.

XVI.39 Wrsnlk v.Adel Joannes (Jan de koopman) van IMMERSEEL (de oude), Koopman. Geboren Ongev.1550, gedoopt ..-..-1550 te Antwerpen. O.L.V.Zuid./ Krista Meeus aen Jan van Immerseel den eersaemen koopman pag. 180. Overleden op 08-03-1612 te Antwerpen. S.A.A./ Bib. 3113 J.Th.de Raadt Itegem et Sgrs.pag.83/ Nota (1). Begraven op 08-03-1612 te Antwerpen. Oud 62 jaar. Huwde 2 maal: [2552] & [2553]: 1) Susanna Boutry [2552], in een eerste huwelijk, op 12-09-1574 in St.Jacobs P.R.215/ pag.175. 2) En huwde later Agnes Fasse [2553] in zijn tweede huwelijk.
Jan van Immerseel werd geboren uit het derde huwelijk.
Jan van Immerseel zou toch waarschijnlijk van ADEL zijn, zij het van latere datum, en na aanvraag bij de Keizer ?? Dat hij uit een adelijk geslacht zou stammen leest men op: S.A.A./ Boek 286/ 111; Grafschriften Buchmann: Deel VI/ pag.199, Klooster, Recolletinnen (Minderbroeders = Franciscanen) (St.Pauluskerk). Hij ligt daar begraven naast zijn tweede echtgenote Agnes Fasse. Op dit graf is vermeld; dat Jan uit het oud adelijk geslacht van van Immerseel afstamt. "Porta monumenti D.(on) Jois ab Ymmerselle ex antiquo et nobili genere Ab Ymmerselle oriundi et D.(onna) Agnetis Fasse et posterorum". (=Afstammend uit een oud adelijk geslacht).
 
Zie de verhandeling van Krista Mees pag.191 waarin zij eveneens bewijst dat Jan afstammend was van een adelijk geslacht. Toch spreekt zij met enige twijfel en verondersteld, of Jan van Immerseel eventueel zijn adelijke titel gekocht heeft.
 
Na de dood van Susanna Boutry, zocht Jan de oude algauw volgens de heersende gewoonte naar een tweede echtgenote. Het jaar daarop verloofde hij zich te Middelburg ten huize van Chrisostomos Scholiers, met een vluchtelinge uit het welbekende Rijselse millieu; Agnes Fasse [2553] en huwde haar "in alle stillicheijt" op 15 Oktober 1585, korte tijd na de val van Antwerpen (in 1585-17-Aug.). Zij hadden 8 kinderen.
 
Testament S.A.A. Notariaat Fabri Nr. 1481/ f°353/ pag.499./ 22-Augustus-1592. Krista Mees pag.185.
 
Zie S.A.A./ S.R.379/ f°199 Bewerking door Roggeman. Jan van Immerseel Koopman wonend in de Wolstraat in de "Gulden Weereldt", en die een zaak afhandelt van Middelburg, in deze akte zegt men dat hij 35 jaar is in 1585-16-December, dus zou hij geboren zijn in 1550. Dank zij deze Schepen-brief vond ik zijn geboortejaar.
 
Zie Krista Mees "Aen Jan van Immerseel eersaem koopman" pag.184/ regel 7. Volgens een correctie van haar zou hij wél in de "Gulden Weereldt" doch niet in de Wolstraat gewoond hebben, dus wel in dezelfde woning, maar "bij" de Wijngaertbrugge. In feite huurde hij dit huis voor Agneete Fasse's moeder 1585. Hijzelf woonde in de Keizerstraat, 1595, naast het huis van Rockox. Laten we veronderstellen dat hij eerst in de Wolstraat woonde, en daarna verhuisde naar de Keizersstraat. Als plaatsaanduiding lijkt dit waardeloos omdat een huis moeilijk op een brug te situeren is. Correctie bovenop correctie; het zit namelijk zó. De Wolstraet was in die tijd gelegen bij de Wijngaertbrug waaronder de Kathelijnevest, een vliet, die ondertussen gedempt is en het straatje draagt ondertussen de naam Wijngaertbrug.
 
Eddy Stols pag.200.
LYNA.
Insolvente Boedelkamer.
Zie; S.A.A./ S.R.379/ f°199.
Zie; S.A.A./ S.R.569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.
Zoon van Willem (de Oude) van IMMERSEEL (zie XV.53) en Anna de SMIDT.
Ondertrouwd (1) op 13-08-1574 te Antwerpen. Ten huize van Pieter van Leyden, zijn zwager woonachtig tegenover de kapelle van Gratien in de Schilt van Noremberg. Gehuwd voor de kerk op 12-09-1574 te Antwerpen. (St.Jacobs) (getuige(n): Vincent de Smidt, Willem van Immerseel (vader v/d bruidegom).). Drie roepen. De bruyloftsfeeste is gehouden op Zondag, in de Zilversmidtskamer in de Koepoortstraete. Uit: het Kasboek van de Familie van Immerseel Insolvente Boedelkamer Nr.200. Huwelijk voltrokken in de Kapelle van Gratien. Echtgenote is Suzanne BOUTRY (soms fout Boutmans), overleden op 31-08-1584 te Amsterdam. In de Nieuwe Kerk. Begraven te Amsterdam. Nieuwe kerk. Huwde Jan of Hans van Immerseel [2551] 12-09-1574/ S.A.A./ P.R.215/ pag.175. Zij is Foutief soms als Boutmans ingeschreven i.p.v. Boutry. Zij was de dochter van Jan Boutry en Margaretha Taquet. Hans en Sussana hadden twee kinderen, Margaretha [2506] en Jan II [2559].
Zij was uit Antwerpen gevlucht tijdens de troebelen, en verbleef in Dordrecht bij de weduwe Jacob Cornelis Block (Bron; Insolvente Boedelkamer pag.2).
Jan van Immerseel schreef brieven naar haar. Zij stierf op 31-08-1584 en werd begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Dochter van Jan BOUTRY en Margaretha TAQUET.
Gehuwd voor de kerk (2) op 15-10-1585 te Middelburg (N.L.). Testament of Huwelijksvoorwaarde ?; opgemaakt door Notaris Fabri S.A.A./ Notariaat 1481/ f° 353/ pag.499., op 22-08-1592. Dit lijkt, gezien de data tussen; huwelijk en opmaak van deze akte, eerder een TESTAMENT.!!! Er staat onderaan wél dat Notaris Cornelesen Pieters te Middelburg "de houwelicker" voorwaerden heeft opgemaakt. Onderzoek dit in het Rijksarchief te Middelburg. Echtgenote is Agnes (Agneete) FASSE (Faes/Fax/Faas/Fasse), overleden op 16-09-1624. Volgens S.A.A./ S.R.524/ f°349 R°/ van 20-Januari-1617, zou Agneta Fasse reeds op die datum overleden zijn ? Huwde Jan I, van Immerseel [2551], (zogenoemd door Erik Duverger), op 15-Oktober-1585 te Middelburg (N.L.). Zij was een nichtje van Chrisostomos Scholiers, en kwam uit een rijk Rijsels koopmansgeslacht van 8 kinderen. "Kleindochter" van Frans Fasse (Fasse zou een leengoed zijn bij Gent). Er is een testament van Notaris P.Fabri (Bron; Krista Mees) op datum van 22-Augustus-1592 (zie S.A.A./ Notariaat/ 1481/ fol.353/ pag.499), waarin zij vernoemd wordt. Zij had nog een zuster Anthonetta Fasse.
 
Zie; S.A.A./ S.R.426/ f° 425 R°/ 18-11-1597. Dit belicht de afstamming van Agnes Fasse.
 
Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen.
Zie; S.A.A./ S.R.569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Margaretha, geboren op 16-08-1574 te Antwerpen. Vóór het huwelijk der ouders geboren, dus vóór 12-9-09-1574. Gedoopt op 17-08-1574 te O.L.V.Zuid/ Antwerpen. (getuige(n): Vincent de Smidt Senior (Senescalc), Agnes of Susanne ?). O.L.V.Zuid. Antwerpen. R.A.A./ Film Tafel L.D.855/ Akte V.R.109. Er is wel een verschil in dagdatum tussen geboorte, overlijden, en dopen. Heeft men het kind de anderen dag van het overlijden gedoopt, of in extremis, of was men het vergeten te dopen ? Overleden op 16-08-1574 te Antwerpen. Heeft slechts 2 uur geleefd. Insolvente boedelkamer/ Uit het 1-ste huwelijk.
2.  Joannes (Hänchen.) (Jan II/ de Jonge.), Koopman. Geboren op 17-05-1583. In chronologische volgorde (P.R.9/pag.128) is hij geboren na Chrisostomos, (° 19-02-1588)(P.R.9/pag.94). Dit lijkt een raadsel ! Jan draagt de vermelding "EXORCITATUS" (zie Reconciliatie te Antwerpen door Hendrickx/ 1965), d.w.z. dat deze persoon terug in de kerk is opgenomen. Jans'vader (de oude) [2551] was te Antwerpen gebleven ten tijde van de onlusten. Hij schreef in 1584 brieven aan zijn vrouw Susanna Boutry in Dordrecht, waarheen zij gevlucht was, en waar zij verbleef bij de weduwe Jacob Cornelis Block (Insolv.Boedelk.pag.2). Sussana stierf op 31-08-1584 en werd begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De vader, Jan [2551] van Immerseel, hertrouwde op 15-10-1585 te Middelburg met Agnes Fasse.
 
Het is best mogelijk dat Jan (de jonge) die op O7-Mei of 17-Mei-1583 geboren werd (P.R.9/ pag.128)(doch, gedoopt op 7-Augustus-1589), (doch na Chrisostomos ingeschreven werd in P.R.), en die naar Keulen gezonden werd bij zijn grootmoeder, later, bijvoorbeeld in 1589, door zijn vader is teruggehaald naar Antwerpen. En dan in het doopregister ingeschreven werd onder "EXORCITATUS"; toen was de vader reeds hertrouwd met Agnes Fasse. Het kind was gebaard door Susanna Boutry. Dit kind was reeds zes jaar toen het "katholiek" gedoopt werd. Om het anders te zeggen de P.R. nummers en de geboortedata kruisen elkaar. Chronologisch ziet de gezinsgeschiedenis er als volgt uit: Geboorte Margaretha 1575/ Geboorte [194] Joannes 1583/ Brieven aan Sussana Boutry in Dordrecht 1584 / Zij sterft 1584-31-Aug./ Joannes ,de jonge ,verblijft in Keulen / Val van Antwerpen 1585-17-Aug. / Vader Jan huwt Agnes Fasse 1585-15-Okt. / Geboorte Francisca 1586 / Geboorte Chrisostomos 1588 / Terug uit Keulen; [194] Joannes EXORCITATUS ,In Doopregister ingeschreven P.R.9/pag.128. waardoor verschil in nummering. En het raadsel is opgelost.!!!
Gedoopt op 07-08-1589 (getuige(n): Cornelia Grave.). Exorcitatus. Gedoopt 07-08-1589. Dit is een tweede doopdatum. Mischien zijn deze zes jaar verschil een gevolg van de Exorcitatus. Overleden op 13-04-1613 te S'Hertogenbosch/ Oosterwijk. op 29-jarige leeftijd. Op 29 jarige ouderdom schielijk overleden. Hij zou van zijn paard gevallen zijn. Een andere bron zegt dan weer dat hij in Sevilla zou gestorven zijn. Hij heeft twee sterfdata 10-04-1613 en 13-04-1613, doch misschien is de eerste de sterfdag en de tweede datum, de begrafenis. Hij is het tweede kind van Jan, leefde eerst een tijdje in Dordrecht bij Mevrouw Pouille weduwe; daarna bij zijn Grootmoeder Boutry of, bij zijn oom Pauwel in Keulen. Bron: Insolvente boedelkamer.
Zie ook Antwerpse Kunstinventaris, van ERIK DUVERGER, uitgave Paleis der Akademien, Deel I/ 1. pag.291/ artikel 175, in 1613-29-Mei, is er een inventaris opgemaakt der nagelaten goederen van Jan II (=[2551]=de oude) van Immerseel koopman. Daarin spreekt men over een "Konterfeitsel van wijlen Sieur Willem van Immerseel ende sijne huijsvrouwe elck apart op paneel in lijsten". (Nog opzoeken eventueel in Musea).
In de koopmanstak zit een Jan [2530], een Jan I [2551] en Jan II [2559] (Jan II zo genoemd door Eric Duverger). Als iedereen Jan heet is het wel moeilijk om ze uit elkaar te houden.
 
Jan [2559] vestigde zich later in Turnhout, bij zijn oom; de Pomeraulx om hem te assisteren in de textielhandel.

Uit het tweede huwelijk:
3.  Francisca (Franchoise) (zie XVII.20).
4.  Capelmeester Chrysostomos, Capelmeester O.L.V.Capelle Cathedrale Kerke 1615. Geboren op 18-01-1588 om 02.00 uur te Antwerpen. Tweede kind van Agnes Fasse. Hij had 7 Broers (officiel). Gedoopt op 19-01-1588 te Antwerpen. (getuige(n): Chrysostomos Scholiers, Maria van Immerseel (zuster van Jan).). O.L.V.Zuid. Antwerpen./ Film Tafels L.D.856/ Film Akte V.R.109/ Carolus Boromeus: Een dubbel v/d P.R. is door iemand in een klein zakboekje bijgehouden, v/d Carolus Boromeuskerk alhoewel die kerk van latere datum is. Waarin volgende getuigen staan; Anselmus Leenaers, van den Steene Laurens, Anselmus Coqiel, Maria Coomans. Overleden op 11-05-1652 te Antwerpen of Sevilla ? op 64-jarige leeftijd. Hij is 64 jaar. Overlijdensjaar is 1652 of 1654. Huwde de Fourmestraulx Maria [1025]. De ene bron zegt dat [2489] Chrysostomos kinderloos bleef, en een andere bron zegt dan weer; dat hij een zoon had namelijk; [2490] Carolus van Immerseel.
 
Uit; Catalogus van schilderijen & tekeningen; Tentoonstelling in Museum voor schone kunsten Antwerpen 11-Mei-tot-01-September-1991/ blz.13: Op 29-December-1635 ontmoet David Teniers in Dover de Kunsthandelaar Crysostoom van Immerseel en krijgt de opdracht om een cyclus van 12 schilderijen te maken met religieuse onderwerpen.
Jaar 1636 Chrysostomos van Immerseel bestelt een portret en een "Drollerije" naar Brouwers.
 
Hij betaalde ook 30 gulden voorschot op de som van 200 gulden voor 12 olieverf schilderijen geschildert door Joos Mompaert en door Jan Breugel onderschreven en gestoffeert op 27-Juli-1634.
Bron; Brieven van Jan Breugel aan Chrisostomos van Immerseel. Archiefnummer I.B. 291/ farde Nr.46/ 27-07-1634.
 
Zie S.A.A./ A.A.1929/ pag.87.
Zie S.A.A./ S.R. 726/ f°190 V°/ . 2/ 1653-10-Jan.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1613 te Antwerpen. Gehuwd voor de kerk op 19-05-1613 (O.L.V.Zuid.) (getuige(n): Laureys Borrekens, Hubert du Hot.). Hubert de Hot was de stiefvader. De echtelingen bleven kinderloos. Echtgenote is Maria de FOURMESTRAULX (Defourmestreaulx.). Huwde Chrysostomos van Immerseel [2489]. Zij was de dochter van J.B. de Fourmestraulx en Marie Billet of Baillet, zonder kinderen. Stiefvader was Hubert de Hot. Hij is 25 Jr. Kinderloos huwelijk.
5.  Adrianus (Adriaan), Jezuiet 1610/ Kannunik Kathedraal Doornik ca.1625. Geboren op 06-11-1589 om 24.00 uur te Antwerpen. Geboortejaar 06-11-1589, En-of-later gedoopt of herdoopt te O.L.V.Zuid op 10-11-1589. Gedoopt op 08-11-1589 te Antwerpen. (getuige(n): Adriaen Taquet/ Anna Smidt of Moeken Scholliers.). R.A.A. Film 780.947/// Vlgs.LYNA 7730 (II 767/7) 7-de deel v.van Immerseel tot Meyne F.6 /pag.11 zou Adrianus geboren zijn te Antwerpen op 10-11-1591. Overleden op 01-09-1639 op 49-jarige leeftijd. De dagdatum is niet gekend, doch om de Computer de ouderdom te laten uitrekenen, heb ik 01 ingevoegd, ik kan me dus hoogstens 30 dagen misrekenen. Insolvente boedelkamer. Hij kreeg van Engelbertus II van Immerseel; een rente van 1.000 gulden, waarvoor hij eveneens een kapitaal van 16.000 gulden had voorgeschoten. (Bron J.Th. De Raadt pag.82/83 en Nota (1). Daarin word gesuggereerd dat er een familieverband bestaat, tussen [2492] Adriaan van Immerseel en [2625] Engelbert II van Immerseel.
 
=========================================================================== Zie; S.A.A./ S.R. 524/ f° 349 V°/ K.F. Dl.II/ Daarin zegt men dat hij reeds priester was in 1617.
Zie; S.A.A./ S.R. 623/ f° 132 R°/ 1634-01-April.
Zie; S.A.A./ S.R. 569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.
 
Hij was Jezuiet 13-01-1610.

6.  Ridder Willem Rentmeester (Guillermo) Diplomaat (zie XVII.24).
7.  Vincent, geboren op 04-11-1594 om 04.00 uur. Vijfde kind van Agnes Fasse. Gedoopt op 05-11-1594 te Antwerpen. (getuige(n): Jan van Lemmes, Elisabeth van Immerseel vidua Joncker Borrekens.). O.L.V.Zuid. Overleden op 03-03-1646 te Mechelen. op 51-jarige leeftijd. Stierf i/h. grootbegijnhof, 50 jaar oud en 4 maenden netto. Insolvente boedelkamer; geestelijk niet volwaardig.
Zie; S.A.A./ S.R. 569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.

8.  Gaspar (Gaspard/ Jasper), geboren op 14-06-1596 te Antwerpen. Zesde kind.° Vrijdagsmorgens Insolvente Boedelkamer 200 kasboek. Gedoopt op 15-06-1596 te Antwerpen. (getuige(n): Jan van Hove (de jonge), Catharina Ludvica Fredinkel Geerbraut.). O.L.V.Zuid. Antwerpen./ Fredinkel, of Frederica Geerbraut.
9.  Balthazar, geboren op 02-10-1598 te Antwerpen. Zevende kind. (Insolvente Boedelkamer 200 kasboek), Geboren vrijdagsmorgens. Gedoopt op 02-10-1598 te Antwerpen. (getuige(n): Balthazar de Smidt, Maria van Santvoort huisvr.v.Jan v.Hove d'oude.). O.L.V.Zuid. Antwerpen. Overleden 1620/ 1624 te Sevilla. Verbleef een tijd te Sevilla, maar stierf er vóór 1624. Er is ook nog een sterfdatum vernoemd van 1619 (Bron ?). Huwde Dona Beatriz van der Maerten [2494] 1614 te Sevilla (Bron; I.B. geschreven blaadje tussen pag.2 & 3). Hij verbleef in Sevilla samen met zijn broer Willem (Guilleme) stierf er vóór 1624, (+ ca.1619) Bron; Insolvente boedelkamer).
Gehuwd voor de kerk ..-..-1614 te Sevilla? Echtgenote is Doña Beatriz van der MAERTEN, overleden ..-..-1620 te Sevilla? Of + 1624. Huwt Balthazar van Immerseel [2493], in 1614 te Sevilla.
10.  Anna (zie XVII.31).
11.  Hieronymus (Jeronymo), overleden vóór 1642.
12.  Steven. Antwerpse kunstinventaris Erik Duvergier S.A.A./ D.I/ 1/ Pag.345/ Art.208.

XVII.20 Francisca van IMMERSEEL (Franchoise), geboren op 16-09-1586 te Antwerpen. Eerste kind van Agnes Fasse. Gedoopt op 17-09-1586 te Antwerpen. (getuige(n): Francois Fasse d'oude, Geertruyt v/d Cruyne.). O.L.V.Zuid. Antwerpen./ R.A.A. Film L.D.856. Geertruyt van de Cruyne huysvrouw van Joseph de Smidt. Franchois Fasse de oude, Grootvader van Agnes Fasse. Overleden 1653-26-01 te Antwerpen. O.L.V. Huwde Jaques de Lettre [2508], in 1610. (Bron; Insolvente boedelkamer, R.A.Brussel/ Fonds LYNA).
S.A.A./ Film 620.746/ pag.105/: J(uffrouw) Franchoise van Immerseel, Jansvrouwe wijlen daer moeder af was Agneete Fasse, met Jaques de Lettre, coopman alhier eus marito & tut.(ore) bekende haer volcomen voldaen te zijn van Jo[ncker] Willem van Immerseel heuren broeder. die de v(oorseide) J(uffrouwe)e Agneete Fasse heur gelegateert heeft bij testament gepasseert voor Jan van Oosten, Notaris alhier den 27-November-22/ 16-November-1622 Vol VI/ f°185 V°.
 
S.A.A./ NOT.2834; 19-04-1613; Jaques de Lettre [2508] en Franchoise [2507] protesteert tegen Chrysostomos van Immerseel, sijnder huysvrouwe broeder.
Dochter van Wrsnlk v.Adel Joannes (Jan de koopman) van IMMERSEEL (de oude) (zie XVI.39) en Agnes (Agneete) FASSE (Faes/Fax/Faas/Fasse).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1610 te Antwerpen. Gehuwd voor de kerk op 12-06-1610 te Antwerpen. (O.L.V.Zuid) (getuige(n): Jan van Immerseel, de Letter.....N.N./ beiden ondertekenen K.S.) met Jacques de LETTRE (de Letter), Oudt almoesenier rentmeester, tweede tresorier deser stad, coopman. Overleden op 26-01-1653 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Begraven te Antwerpen. Begraven met zerk O.L.V.kerk. (Fonds Lyna Brussel Albertina). Huwt Franchoise van Immerseel [2507].
Uit dit huwelijk:
1.  Maria (de Lettere).

XVII.24 Ridder Willem Rentmeester van IMMERSEEL (Guillermo) Diplomaat, Koopman/ Diplomaat/ Rentmeester-Generaal des Konings. Geboren op 15-08-1592 om 07.45 uur. Vierde kind van Agnes Fasse. Gedoopt op 25-08-1592 te Antwerpen. (getuige(n): Jaques Andries, Anna Catharina van der Goes.). O.L.V.Zuid. Hij was het vierde kind dixit het "I.B. Kasboek" van zijn vader. Overleden ..-02-1632 te Antwerpen. Oud 40 jaar. Huwde met een onbekende vrouw [2778], of heeft er gewoon een relatie mede gehad, zij is in ieder geval de moeder van Carolus [2490] en van Carola [2499]. Zie Insolvente Boedelkamer V/ 199/ 224/ pagina 272; d.i. de "gedeeltelijke stamboom der familie van Immerseel". En heeft met haar 2 natuurlijke kinderen; Carolus en Carola.
 
Als Koopman, Diplomaat, Ridder, Raedt, en Rentmeester-Generaal des Konings, werkzaam te Sevilla en Madrid. (Bron: Insolvente boedelkamer 199-224).
 
Hij behoorde tot de adel; Zie: Insolvente boedelkamer Dénuce pag.4/ 16-de regel. Hij werd tot graaf benoemd I.B. pag.3/ 40-ste regel.
 
Uit; Consumptief krediet te Antwerpen 14-de 18-de eeuw, door P.Soetaert, 3-maandelijks tijdschrift Gemeentekrediet van Belgie Nr. 122-Oktober 1987. Pagina 21. Betreft de Berg van Barmhartigheit.: Het hoge gemiddelde per geleend pand wijst er op dat de Berg al van in het begin van zijn bestaan een andere dan uitsluitend caritatieve rol gespeeld heeft. Het voorbeeld is bekend van GUILLERMO van IMMERSEL, die in 1624 kostbare stukken verpandde om zijn moeder met de nodige praal te kunnen laten begraven. Ook zijn broer CRYSOSTOMO zag er in de jaren 1640 niet tegenop een deel van zijn bezittingen naar de Berg te dragen om zich uit zij financiele zorgen te helpen. Lektuur E.Stols; De Spaanse Brabander, pag. 226-367.
 
Zie; S.A.A./ S.R. 569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.
Zoon van Wrsnlk v.Adel Joannes (Jan de koopman) van IMMERSEEL (de oude) (zie XVI.39) en Agnes (Agneete) FASSE (Faes/Fax/Faas/Fasse).
Gehuwd met Moeder v.[2498] & [2499] N.N. Huwt van Immerseel Willem (Guilermo) [2497]. Moeder van [2498] Karel, en [2499] Karolina.
Uit dit huwelijk:
1.  Carolus (zie XVIII.10).
2.  Dona Carola Carola (Charlotte) (van Immerselle), Kloosterzuster der ongeschoeiden carmelieten. Leeft 1652. Overleden ..-..-1666 te Antwerpen. Klooster der ongeschoeide Carmelietessen. Donna Carola van Immerseel H.C.B.P. 1666 meer tekst bevat het boek niet. Dit zerk zou staan of gestaan hebben naast het altaar van de ziekenhuiskapel van het klooster der ongeschoeide Carmelietessen (Maar waar is dit ?). In 1644 is Chrysostomos als haar oom vermeld, Insolvente boedelkamer, I.B. 199/ 224. Er is ene Carola van Immerseel overleden in 1666. Volgens een Grafschrift van het klooster der ongeschoeide Carmeliete, Buchmann deel V/ pag.376; D.(ona) CAROLA van Immerseel H.C.B.P. + 1666, Nevens het altaar, langs de kant v/h Evangelie Glasraam versierd met het beeld van Christus, lager. Het zou best deze Carola of Charlotte kunnen zijn.

XVIII.10 Carolus van IMMERSEEL, Muntwaardijn (1662) sijnder wethouder (van ouder) munten. Geboren Vóór 1632. Leeft 1652./ In de Insolvente Boedelkamer op pagina 272 is op de "Gedeeltelijke stamboom van de familie van Immerseel een Carolus te vinden, die beantwoord aan deze persoon. Wat evenwel niet zeker is; is zijn huwelijk met Monica van Craywinckel [2491], in St.Joris op 02-04-1652. Hij is op dat ogenblik in Antwerpen de enige Carolus van Adel, in die periode, die met een adelijke dame trouwt. Do.Carolus X Da. Monica van Craywinckel (Donella Monica van Craynhuve soms geschreven), op 02-04-1652 in St.Joris. Vandaar mijn Hypothese, die voor 99 % juist is.
 
Zie S.A.A./ NOTARIAAT/ Nr.896/ f°137 °/ Deel 2 v/h jaar 1672. Bevat een vage aanduiding: Hij is Muntwaardijn en onderhandelt met Bartholomeus Craeijewinckel handelaar.
Een Muntwaardijn is een persoon van aanzien, hij houdt toezicht bij het slaan van munten.
Zie S.A.A./ Notariaat/ Nr.3779/ f° 66 V° en f° 94 V°/ van der Donck: Carolus van Immerseel Muntwaardijn.
Zie S.A.A./ Notariaat/ Nr.4351/ f°3 R°-1668-16-Oktober (op 5 cm.) Waardijn
van sine Keyserleycke Majesteits Munte & Bartholomeus van Craeyenwinckel. Ook zelfde register; 1669-07-Juni f°7 V°(=pag.8) (Geen folionummers schatting op 3 cm. v/h einde); Charles van Immerseel & Bartholomeus van Craeyenwinckel.
Overleden Na 1672. Huwde Monica van Craeywinckel [2491]. Zie S.A.A./ Notariaat 896/ f°137/ Jaar 1672.
S.A.A./ Notariaat: 3779/ pag.66 V° en pag.94 V°/ Not. van der Donck.
Zoon van Ridder Willem Rentmeester van IMMERSEEL (Guillermo) Diplomaat (zie XVII.24) en Moeder v.[2498] & [2499] N.N.
Gehuwd voor de kerk op 02-04-1652 te Antwerpen. (St.Joris) (getuige(n): Do.Iulutia, Aegidius & Barthol.v.Craijwinckel, Nicolaus v.Immerseel.). De vierde getuige is Donna Iulutia (=Juliette), waarschijnlijk heet zij "van Immerseel", want bij het doopsel van hun eerste kind is de meter "Iulutia van Immerseel" voluit genoemd. De anere getuigen zijn; Sr.Nicolaus van Immerseel,Aegidius van Craijwinckel en Bartholomeus van Craijwinckel. Echtgenote is Donella Monica van CRAEYWINCKEL. Huwde met Karel van Immerseel (Charles) [2490]. Insolvente Boedelkamer. Haar naam is soms verminkt tot van Craynhuve. Haar vader genoemd "Men Heer Aegidius van Craeyenwinckel", is waarschijnlijk de dooppeter van haar kind [2779] Carolus Franciscus van Immerseel.
Uit dit huwelijk:
1.  Carolus Franciscus, Adellijk. Geboren op 15-12-1662 te Antwerpen. Gedoopt op 15-12-1662 te Antwerpen. (getuige(n): Men Heer Aegidius v.Craijwinckel, Do(n)ella Iulutia v.Immerseel.). St.Andries. Antwerpen./ De naam Iulutia (Julutia=Juliette [2498].
Klapper P.R.94/ pag.80 V°.


XVII.31 Anna van IMMERSEEL, geboren op 25-08-1600 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Antwerpen. Achtste kind volgens I.B.Kasboek. Gedoopt op 28-08-1600 te Antwerpen. (getuige(n): Embrecht van Wamel, Magdalena Coqiel.). O.L.V. Zuid. Antwerpen./ R.A.A. Film L.D.856. Overleden op 23-07-1638 te Antwerpen. op 37-jarige leeftijd, 37 Jaar oud. Huwde Hyppolite de Lalaing [2502], Sr.de la Moullerie, op 17 febr.1624.
 
Zij hadden 3 kinderen Ines Francisca, Hyppolite, Agnes 1585-1615, allen de Lalaing genaamd. Zie; Insolvente boedelkamer. Zie ook; Eddy Stols 409.
Zie; S.A.A./ S.R. 569/ f° 76 R°/ 1625-04-Januari.
Dochter van Wrsnlk v.Adel Joannes (Jan de koopman) van IMMERSEEL (de oude) (zie XVI.39) en Agnes (Agneete) FASSE (Faes/Fax/Faas/Fasse).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-02-1624 te Antwerpen. Gehuwd voor de kerk op 17-02-1624 te Antwerpen. (St.Jacobs) (getuige(n): Do.Paulo van Halmale, Da.Ingelbert van Oyenbrugge.) met Hypolite/ Pedro Hypolite de LALAING (Sr.de la Moullerie). Huwde Anna van Immerseel [2501]. S.A.A./ S.R. 736/ Folio 390 R° tot 392 V°
Gedeeltelijk afgeschreven 16 regels.
Zij is 23 jaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Agnes, geboren Leeft 1654. S.A.A./ S.R.729/ f°134 V°/ . 3/ 1654-24-Oktober. Zie S.A.A./ S.R. 736/ f°390 R° tot 392 V° 16 regels afgeschreven.
Gehuwd met George PAULY/ of PAESCOIJ ? Geboren Leeft 1654. Huwt Agnes de Lalaing [2505].
2.  Ines Francisca.
3.  Hypolite.

XVI.49 Paulus (Pablo) van IMMERSEEL (Pauwel), geboren Voor 1584 te Antwerpen. Gedoopt Voor 1584 te Antwerpen. Overleden op 13-06-1623 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Zijn weduwe, waarmede hij op 21-November-1621 huwde, stierf op 13 Juni 1623. Huwde 2 maal [2548] & [2567] naar alle waarschijnlijkheid. De 1-e maal huwde hij met Maria Wolff [2548], waaruit een zoon Geeraert (Keulen) in 1620. Hij verbleef een tijdje te Keulen bij zijn grootmoeder (Bron Insolvente Boedelkamer Jan Dénucè).
 
Volgens een andere bron (LYNA 7730 (II 767/ 7)= 7-de Deel van Immerseel tot Meyne F.6/ Albertina Bibl. Brussel/ Handschriftenkabinet/ Huwde hij voor de 2-de maal/..."trouwt Credo Francesca Sabet [2567], (of Sabot) ex-madre De Poortere", (Zie Huwelijksakte O.L.V.Noord X op 21 November 1621 P.R.205/ pag.31/ fol.58/ 59),...sij sterft sijne weduwe 1623.....Sint Lacce ?? begraafplaats.
 
Dit lijkt mij raadselachtig, het was Pauwel van Immerseel die eerst overleedt. En Francisca Saboth, overleed op 13-Juni-1623. Tenslotte is de grafsteen van de familie Saboth. En gaat het om hen; "de Saboth's"
 
Zie ook de Burbure die dit ook beweert: Hij zegt namelijk "Françhoise Saboth epa [=epousa] (huwde met) Pauwel van Immerseel et mourut sa veuve, le 13 Juin 1623. Moet gelezen worden als volgt: Hij was reeds overleden en liet zijn vrouw als weduwe achter, die stierf op 13-Juni-1623 .
 
Zie ook DE BURBURE Historische Notas P.K.2931/ E-L/ pag.460/ 465/ IX P.115, 1623; sterfdatum van zijn weduwe 13-Juni-1623. In een testament, "24-Juli-1594 Keulen", wordt hij genoemd, doch daarvan is mij geen bron bekend. Verder is er, in de genealogie van de Insolvente boedelkamer een datum met de hand later bijgeschreven door een onbekend iemand; "... te Keulen 1594 X Maria Wolff/ Geeraert Keulen. Ik neem aan dat Francesca Saboth zijn tweede vrouw is geweest.
Zoon van Willem (de Oude) van IMMERSEEL (zie XV.53) en Anna de SMIDT.
Gehuwd voor de kerk (1) 1584//1594 te Keulen. Opmerking; Volgens S.A.A./ P.K.664/ f° 52 V°/ . 2/ 1584, waren zij reeds gehuwd in 1584. Volgens mijn "vermoeden" komen zij te voorschijn in Keulen na de val van Antwerpen in 1585, en verblijven zij daar tot 1594.
Zo heeft een onbekend iemand deze datum bijgeschreven op de stamboom zoals die voorkomt in de Insolvente boedelkamer van Denucé.
Echtgenote is Maria WOLFFS, geboren Leeft 1584 te Antwerpen. Huwde Pauwel/ Pablo van Immerseel [2547] te Keulen 1594. Hebben een zoon Geeraert die in Keulen geboren werd. Bron: Bijgeschreven nota in Insolvente Boedelkamer door Jan Dénucé.
 
Zij heeft nog een zuster; Emerantia Wolffs. Beschreven in S.A.A./ P.K.664/ f°52 V°/ . 2/ 1584.

Ondertrouwd (2) op 07-11-1621 te Mechelen. Sint Romboutskerk. Akte V.R.311/ pag.135/ of V.R. 273/ pag.135. Gehuwd op 21-11-1621 te Antwerpen. Gehuwd voor de kerk op 21-11-1621 te Antwerpen. (O.L.V.Noord) (getuige(n): Henricus van Immerseel, Niclaus Saboth.) met Francisca SABOT/ SABET, gedoopt Hypot.1600 te Mechelen? Waarschijnlijk is zij ook in Mechelen geboren. En het huwelijk werd voltrokken in Antwerpen O.L.V.Noord. Overleden op 13-06-1623 te Antwerpen. O.L.V.Zuid. Zij was reeds weduwe volgen LYNA pag.10 eerste kolom "sij sterft sijne weduwe...1623" (Letterlijk).
 
S.A.A./ Grafschriften Antwerpen Boek 286/ 111 Deel I/ pag.294/ O.L.V.Kerk/ zegt; zij stierf op 13-06-1623, als weduwe van Pauli van Immerseel, doch deze Paulus van Immerseel heeft geen sterfdatum op dit graf.
Huwde Pauwel/ Pablo van Immerseel [2547]. Dochter van Lucas Saboth koopman + 1612-29-Okt., en Anna Depoortere + 1637-4-Okt.. Zie Grafstenen Buchman O.L.V. Kathedrale kerk pag.294.
 
Zie Fonds LYNA, 7730 ( II 767/ 7) F.6/P.25 Albertina Handschriftenkabinet Brussel.
 
Zie PR.205/pag.31 zij huwden op 21-11-1621 in O.L.V.Noord.
Dochter van Lucas SABOTH, Koopman., en Anna De POORTERE.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Geeraert, geboren na 1594 te Keulen?

XVI.57 Willem van IMMERSEEL, overleden ..-06-1577 te Antwerpen. Vermoedelijk is hij samen met zijn broeder Vincent gestorven, Zij staan beiden vermeld in een verwarrend huwelijksregister, waar ook overlijdens ingeschreven zijn. S.A.A./ P.R.192/ f°129/ pag.632. geen dagdatum, en het jaartal 1576, is op heel deze pagina bij ieder sterfgeval 77 bijgeschreven, verondersteld dus het jaar 1577. Huwde Tanneken N.N. [2687]. Volgens Fonds LYNA heet hij Willem, J.Dénucé vernoemt een Gillis, heeft men nu Guilliam willen schrijven, en is dit herleid tot Gillis. Het is een raadsel. Vandaar het verschil tussen J.Dénucé en Lyna. Zij hebben een zoon op 1574-26-November in St.Andries gedoopt P.&.M. Jan van Kesselt & Elisabeth Borrekens. Zoon van Willem (de Oude) van IMMERSEEL (zie XV.53) en Anna de SMIDT.
Gehuwd met Tanneken N.N. Huwt Willem van Immerseel [2568].
Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth, geboren op 23-05-1573 te Antwerpen. Gedoopt op 23-05-1573 te Antwerpen. (getuige(n): Hendrick Reynaers, Dympna Mos.). St.Andrieskerk.
2.  Willem (Wilhelm/ Guilliel.) (van Emmerseel), geboren op 26-11-1574 te Antwerpen. St.Andries. Antwerpen./ Engelbert Borrekens overleed 28-08-1573. Elisabeth is de zuster van de vader van Willem [2569], zijn tante dus. Gedoopt op 26-11-1574 te Antwerpen. (getuige(n): Jan v.Kesselt, Elisabeth van Immerseel weduwe Beurekens/(Borrekens).). St.Andrieskerk. Antwerpen. Zijn tante Elisabeth was zijn Doopmeter. Engelbert Borrekens [949] was overleden op 28-08-1573, zijn vrouw Elisabeth van Immerseel [856], was dus nog maar pas weduwe, als deze Willem [2569] geboren werd.
 
Zie LYNA pag.10 in de twee kolom/ (resultaten 28/12/1990), Handschriften Albertina Fonds LYNA 7730(II 767/7) 7-de deel van Immerseel tot Meyne.
Dénucé maakt geen melding van Willem (zijn vader) [2568]. Doch LYNA wel. Zie pag.10/ Deel 7, van Immerseel/ Meyne (7730 (II 767/ 7).

XV.57 Joannes (Jan) van IMMERSEEL, geboren Ongev.1529 te Antwerpen? Vóór 1529. Overleden op 19-06-1569 te Antwerpen. Zie ook; LYNA 7730 (II 767/7) 7-de deel van Immerseel tot Meyne zegt: Begraven bij sijnen broeder.
Zie eveneens; Grafstenen Buchman St.Jacobs Antwerpen Deel IV pag,87. die zegt; Cubant hic humati Nob.Viri Walter et Ioes ab Immerseel fres, ex Antiquo et Nobili Genere ab Immerseel oriundi. Obiit Walter quondam hujus Urbis Senator + A° 28-10-1580, Joannes vero, 19-06-1569 et Wilhelm ab Immerseel Walteri ex Nob.D.Clara Triapain Fs.obiit 10-01-1584. Doch in de voetnota (1) onderaan, zegt men dat deze eerste zeven regels in 1807 weggekapt zijn.
Insolvente Boedelkamer. Zoon van Jan [2530] en van [2531] Elisabet Robijns, die op zijn beurt dan weer de zoon was van [2515] Wouter en van [2516] Catharina Smeyers. Jan [2534] heeft een verhouding met [2763]; een onbekende moeder, waaruit een onwettig kind [2540] Elisabeth.
 
Deze Elisabeth [2540] huwt met Jacob de Bot [2541]. Zie: L.Bischops B.1/ Zie: Eddy Stols/ Zie: Alfred Lyna.
 
Onderzoek eventueel S.A.A./ S.R. 195/ f°727, (Keyser, Wesembeek), is dit dezelfde Jan ?
Zoon van Joannes (Jan (de koopman)) van IMMERSEEL (zie XIV.40) en Elisabeth ROBBYNS.
Gehuwd met Moeder v.[2540] Elisabeth N.N. Concubine Jan van Immerseel [2534].
Uit dit huwelijk:
1.  Onwettig Elisabeth, geboren Hypot.1550. Huwde Jacob de Bot [2541], op 1565-09-Sept. (of 3 September ?). Bron P.R. 191/ pag.28/ fol.358. In O.L.V.Zuid. Haar moeder is onbekend.
Zij hadden een kind; Maria de Bot, (leefde op 11-09-1650) die huwde op haar beurt met Simon Jordaens, deze stierf vóór zijn vrouw, (zie de Burbure P.K.2931/ E-L/ pag.460) en was familie van Jacob Jordaens, de kunstschilder. Zie vermelding Elisabeth "lligitiem" in S.A.A./ S.R.322 f° 237/ 1569-5-Nov. M.N.-I.

Gehuwd voor de kerk op 09-09-1565 te Antwerpen. (O.L.V.Zuid) met Jacob de BODT (Jaques de Bot), geboren Hypot.1540, overleden Vóór 1623, + Reeds 6-4-1622 (Bron; de Burbure P.K.2931/ E-L/pag.460). Huwde Elisabeth van Immerseel [2540] (illegitiem). Hadden een dochter Marie de Bot en huwde 11-09-1650, Simon Jordaens (doch deze stierf eerder dan zijn vrouw).

XIV.45 Wouter van IMMERSEEL. Huwde Alleydt Hendricxs 'dochter [2520]. Zie Colectanea 5/ 1520-49 / f°17./ d.d. 9-Febr.-1526/ 27. Zoon van Wouter van IMMERSEEL (zie XIII.28) en Catharina SMEYERS.
Gehuwd voor de kerk Hypot.1508 met Aleydt van den EEDE HENDRICXDOCHTER, overleden vóór 1526, + Vóór Febr.1526/27. Huwde 2 maal; [3405] & [2519] Haar eerste man is Marck van der Eycke [3405] haar tweede man was Wouter van Immerseel [2519].
 
Voor de benaming Aleydt van den Eede Hendricxdoxhter, zit het geheim in: S.A.A./ S.R.191/ f°600 V° par.2// 4 1/2 bladzijden tot 603 R° plus nog 4 regels. Hieruit zou kunnen blijken dat deze Jouffr. Aleydt reeds een kind had (Marck van der Eycke [3405]) uit een vorige huwelijk met ene van der Eycke.
Deze is dus een halfbroer van Wouter van Immerseel [2519].
En dit klopt ook nog zoals blijkt uit S.A.A./ S.R. 193 f° 531 V°.
En Zie ook S.A.A./ S.R. 355/ f° 67 R°.

Uit dit huwelijk:
1.  Anna, geboren Vóór 1500. Is nog minderjarig in 1520.
2.  Franciscus (Frans) (zie XV.62).
3.  Wouter (zie XV.64).

XV.62 Franciscus (Frans) van IMMERSEEL. Is minderjarig 9-2-1526. Overleden ± 1551. Was zeker overleden 1537; zie S.A.A./ S.R.191/ f°600/ 1537-24-Dec. Heeft twee kinderen [2523] Jan en [2524] Digna, partner N.N. [3029]. Zoon van Wouter van IMMERSEEL (zie XIV.45) en Aleydt van den EEDE HENDRICXDOCHTER.
Gehuwd met Vrouw v.[2525] Franchois N.N. Huwt Franciscus van Immerseel [2525].
Uit dit huwelijk:
1.  Nicht van [5731] Digna, geboren Vóór 1551, overleden Ongev.1551. Huwde Jan Wellens [2755]. En later met Andries Vuyst.
Gehuwd met Jan WELLENS. Huwt Digna van Immerseel [2524].
2.  Joannes (Jan), overleden vóór 1551.

XV.64 Wouter van IMMERSEEL, overleden vóór 1584. Huwde Anna Triapijn [2527], vóór 1544, later huwt deze vrouw een 2-de maal, met van Essen Henrick.
 
LET OP !! er is ook een Clara Triapijn [159].
 
Zie S.A.A./ S.R.212 / f°133 V°/ 1544-23-September.
Zie S.A.A./ S.R.193 / f°531 V°/ par.2/ zegt dat hij nog een halfbroer had
namelijk Marcus van der Eycke.
Zoon van Wouter van IMMERSEEL (zie XIV.45) en Aleydt van den EEDE HENDRICXDOCHTER.
Gehuwd voor de kerk Vóór 1544. Triapijn Anna huwt een tweede maal en wel met van Essen Henrick. (Of Henricke Veretten). Echtgenote is Anna TRIAPIJN (soms Tripijn.), geboren Vóór 1544. Huwde Wouter van Immerseel [2526]. Ook zou zij nog een tweede maal huwen met ene van Etten/ Essen/ Veretten Hendrick. Zie; S.A.A./ S.R/ Nr.216/ f° 279 V°. Zij heeft ook 2 kinderen.
 
In S.A.A./ S.R.380/ f°437 V° op 29-05-1584 word Wouter van Immerseel vermeld, getrouwd met ANNA TRIPENS (sic), wrsnlk een variante op TRIAPAIN.
 
Zie ook; S.A.A./ S.R.212/ f°134 V°.
Dochter van Gabriel TRIAPIJN, Onderburgemeester van Etten., en Martijne PETITPAS.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem. S.A.A./ S.R.233/ f°66 V°/05-02-1549.

XI.39 Bastaard Joannes (Jan (bastaard)) van IMMERSEEL (die 't Eckeren wnt), geboren Voor 1418. Leeft 1418/24/27/32/37/. Huwde Jfr.Keylzooter [2572]. Plausibel. Deze JAN van Immerseel heeft drie kinderen; [2573] Jan, [2574] Godevaert en een [2575] Beatrix. Beatrix huwt Jan van Dorenhoven Aertssone. Jan (de vader) [2487] "is een bastaert die 't Eeckeren wonen plach Sint Jacopskapelle 1427". (hij leeft 1418, 1424, 1427). Volgens Bisschops heeft hij nog een vierde kind t.t.z.: [2571] Henricke; zie pag.6/7. ========================================================================= S.R.107/ f° 58 R°en V°/ 1495-19-Juni/ .... Jan Godevaertssone woonende in de hoevene onder Eeckeren. Zoon van Ridder Godefridus (Godevaert) Hr.v.Immerseel van IMMERSEEL (v.Liere v.Immerseel) Hr.Wommelgem (zie X.1) en Concubine v.Godfried [2393] N.N.
Gehuwd met Juffrouw N. KEYLZOOTER/ HEYLSOETE. Zie ook S.A.A./ S.R.19/ f°7 V°/ 26-05-1432. Huwt Jan van Immerseel [2487], (bastaard), die 't Eeckeren te woenen placht.
Uit dit huwelijk:
1.  Juffrouwe Beatrix, geboren Hypot.1407. Leeft ; 1432/ 1472. Huwt Jan v.Dorenhoven Aertssone [2715] met huwelijkscontract 26 Mei 1432.
Gehuwd met Jan van DORENHOVEN, geboren Ongev.1400. Leeft 1432. Huwt 2 X [2571] en [2575]. Eerst met Henricke van Immerseel [2571], daarna huwt hij Beatrix van Immerseel [2575].
Hij was de zoon van Aerts van Dorenhove. Bron: S.A.A./ S.R.19/ f°7 V° van 26-Mei-1432.

2.  Joannes (Jan), geboren Leeft 1432.
3.  Godefridus (Godevaert), geboren Leeft 1432 te Antwerpen.
4.  Hubertus (Huybrecht.), geboren Leeft 1519. Janssone, vermoedelijk zoon van [2487], "omdat hij te Eeckeren woont", volgens S.A.A./ S.R.155/ f°4 R°/ d.d. 1519-28-Mei. En deze Jan [2487] tot hier toe (na grondig onderzoek) de énige is die te Eeckeren woont, in die mogelijke periode.
 
Er is echter een groot verschil van jaartal, doch mogelijk, was Huybrecht van Immerseel reeds zéér oud toen hij dat huis vercocht (zie aangehaalde S.A.A./ S.R.155/ f°4 R°). En ik heb het vermoedelijke vaderschap enkel gebaseerd op de woonplaats Eeckeren.
 
Tot het tegendeel bewezen wordt.

5.  Hendricka (Hendrickje/ 'ricke).

X.6 Ridder Joannes (Jan) Hr.Ter Hameyden van IMMERSEEL (van Ouwen) Hr.v.Meysse, geboren Ongev.1341 te Wommelgem? Overleden vóór 1384. Voor 20 Januari 1384/85 of 1395./ of voor 1418. Huwde van den Ouden Elisabeth [2398], dochter van Jan van den Ouden [2066], en [2066], Ridder, op 04-Nov-1350, datum van Huwelijksvoorwaarden. Jan had een verhouding met [2463] waaruit een bastaardzoon [2416] Henri, of Hendrik die huwt met [2418] Ysande v.Berchem (Pag.30 J.Th.de Raadt). Jan [2397] Was eigenaar v/h Hof van Immerseel in 1322.
Was getuige op 27 Augustus 1356 te Brugge, met zijn vader; [2388] Heer Jan van Immerseel. Volgens Brabantse Geesten; II 510, heeft hij iets met een leen te Elsene, van Jan van de Voorde, dat deze van Godfried van Immerseel gekocht had en weer doorverkocht aan Margaretha van Gilles van drivers dochter van Leefdael.
 
Jan van Immerseel [2397] werd gevangen genomen door Willem van Juliers (=Julich) tijdens de slag van Bastweiler, hij en zijn broer Karel [2390] werden op St.Thomas; 21/ of 20 December 1374 vrijgekocht door de Hertog van Brabant. Het losgeld voor Karel was 1769 "Moutons", voor Godefrood was dit 4.230 "Moutons". Hieruit kan men afleiden dat Godefrood de aanzienlijkste was, en dus ook de oudste. Temeer daar Karel zijn wapen brak met een ster. Zie (De Raadt Itegem/ pag.180 (verbetering van pag.30).
 
Zie S.A.A./ Antw.Archievenblad 27/ pag.150/ 151 en 152/ Akte van 20-Febr.-1418/1419/ f°54 V°/ Uit Privilegiekamer, "Het oud register metten berderen"; waarin bepaald word hoe de familiebanden zijn/ JAN den OUWEN/ Oom/ Voerbedde en Nabedde.
Zoon van Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 van IMMERSEEL (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. (zie IX.1) en Vr.v.ter Elst Catharina van LEEFDAEL (mogelijk Maria ?).
Gehuwd (1) op 04-11-1350, gehuwd voor de kerk op 04-11-1350 met Elisabeth van den OUDEN (van Ouden), geboren Hypot.1330. Leeft 1350. Overleden ..-..-1374. Leefde nog 1374. Uit de geschiedenis van Grobbendonck door Goetschalcx S.A.A./ Bib. 1520, Deel II pag.211.... Naar luid eenere nota ons door wijlen kanunnik de Ridder nagelaten leefde zij nog ten jare 1374. (1) Rijksarchieven te Brussel Spechtboek fol.43. Huwt Jan van Immerseel [2397]. Zie Emiel Steenackers "Het laethof van Immerseel" te Boom, pag.27.
Zie ook S.A.A./ BIB. "Geschiedenis van Grobbendonck" Deel II, pag 209, van Goetschalcx. 1355-6-November (vi dagen na Alreheylygen).
Dochter van Jan van den OUDEN (van Ouden), Ridder., en Vrouw v.[0552] N.N.
Gehuwd (2) met Concubine v.Jan [2397] N.N. Concubine van Jan van Immerseel [2397], Heer van Meysse, waaruit een bastaardzoon Hendrik van Immerseel [2416].
Uit het tweede huwelijk:
1.  Henricus (Hendrick) bastaard, geboren Ongev.1360 te Wommelgem? Overleden op 20-01-1384. Zijn echtgenote Ysande van Berchem was in 1385 weduwe; J.Th.De Raadt in; Bulletin de Malines IV 1893/ Itegem et ses seigneurs.pag.139. Huwde Ysande van Berchem [2418] natuurlijke dochter van Costijn van Berchem (volgens akt d.d.20 Jan 1384/5 pag.139 (akt van wat ?).
 
Hij [2416] is een "Natuurlijk sone" uit een verhouding met een concubine; Volgens J.B.Stockmans in de Gesch.v.Kessel pag.318, toch is het niet duidelijk van wie ?/ Hij heeft wel een zegel. Zie naast pag.312...Doch J.Th. de Raadt zegt in "Itegem et ses seigneurs" op pag. 30/31; Heinric van Immersele natuurlic sone heren Jan's van Immersele ridders, wilen was, ende joffrouwe Isande van Berchem...des Heinrics wittich wyf.

Gehuwd voor de kerk Vóór 1384 met Nat.dochter Ysanda van BERCHEM, geboren Leeft 1385. Leeft 1385 (weduwe). Huwt Hendrik van Immerseel de bastaard [2416]. Zij is de Natuurlijke dochter van Constant van Berchem. ISAUDE van Berchem, Costijnsdochter van Berchem natuurlec dochter was, is in 1385 weduwe van Henrye van Immersele, natuurlic sone van heren Jans van Immersele ridders, de Raadt "Itegem et ses seigneurs" in Bulletin de Malines IV (1893) pag.139. Constant van Berchem bezat een manoir (=omwald riddergoed) te Wommelgem. Dochter van Costen (Constant) van BERCHEM (Constijn.) en Vrouw v.[0557] N.N.

X.9 Ridder Carolus Hr.v.Hameyden van IMMERSEEL (Karel) Markgr.Reien, Markgraaf land v.Reyen, Schout v.Antwerpen, Hr.v.Immerseel. Geboren Ongev.1342 te Wommelgem? Overleden op 18-08-1395 te Lier. St.Gummaruskerk. Overleed tussen 24-Juli-1395/96 en 18-Augustus-1395/96, doch vöör 13-10-1395/ 96 want dan noemt J.B.Stockmans hem; "Wilen" (=wijlen) Karel, en was hij dus reeds overleden. Want J.B.Stockmans zegt op pag.317 dat zijn jaargetijde aangetekend staat in Necrologium Lyrense op 18-08-1396. Zie verder Stockmans pag.316/317/318.
 
Op 14 April 1395/ 96 leefde hij, nog aangezien hij dan nog naar Brugge afgereisd is.
Begraven te Lier. In de grafstede der van Immerseelen J.B. Stockmans pag.317-318. Begraven naast Aert van Immerseel, broer van Elisabeth, in de St.Gummaruskerk Lier. Huwde van Meldert Margaretha [2391]. Was eigenaar van het kasteel van Meysse. Werd gevangen genomen in 1371-22-Augustus, na de slag van Basweiler (Stockmans Kessel 312/313). Deze gevangenname werd vergoed door de Hertog v.Brabant, die een losgeld van 1769 "Moutons" vooraf betaalde. Karel verwierf op 10 Maart 1380/ 81 het land van Iteghem; van Hertogin Mathilde van Gelderland.
 
Bij voorgenoemde verkoop legde hij de eed af, in het bijzijn van [2404] Jan van Immerseel, zoon van Godefrood, Rombaut Bauwe, Hendrik van Mechelen. Karel werd in het bezit gesteld van 't land van Mechelen, door vonnis der schepenen van Brussel van den 12 Juli 1380/ 81. Doch hij behield het niet lang want reeds de 16-de Oktober daaropvolgend verkocht hij het aan Jan van Calsteren.
 
Was, Ridder, Heer van Hameyden (Rameyden), Immerseel, Wommelgem. Schout van Antwerpen, 1386. Markgraaf van Antwerpen 1386 (Albertina LYNA 8480 5 II 4306). Markgraaf v/h land van Rijen 1382/1387. Heer van het land van Mechelen Itegem en Gestel 5-Dec.-1384. Eigenaar van het Hof van Immerseel te Lier waar hij woonde in 1396, gelegen naast de St.Pieterskapel. Hij stichte een kapelnij in de Sint Gummaruskerk bij akte van 24 Juli 1396 (Waarschijnlijk in de oude kerk omdat de nieuwe in opbouw was).
 
Op 14-04-1396 leefde hij nog, aangezien hij dan naar Brugge afgereisd is.
 
Bronnen; Geschiedkundig Liersch Dagbericht door Ernst Mast schepen der stad Lier/ L.Taeymans 1888/ pag.196/23-Juli-1396.
 
Zie ook; J.B.STOCKMANS, Gesch.Kessel...pag.316/ 319/. En zie LYNA 8480/ 5/ II 4306.
 
Zie ook; J.Th.DE RAADT; Itegem et ses Sgrs.pag.25, en onderzoek verder Dossier Bokhoven/ TAXANDRIA °VII/ pag.292/ Extract capelrije boeck, jaar 1498.
 
En onderzoek voetnota 1) Maria van Coolhem. Zie ook: STOCKMANS Gesch.v. Kessel pag.307/ 396 t.e.m.399. Zie ook MERTENS & TORFS; Deel I/ pag.507; BUTKENS zegt daarin; Dat hij de bedieningstijd, in 1387, als Schout i.v.m. aansluiting op Jan van Immerseel niet kan onderbrengen.
Zie ook S.A.A./ A.A. 27/pag.150/ 151/ f°54 V°/ 20-02-1418/ 19.
Zoon van Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 van IMMERSEEL (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. (zie IX.1) en Vr.v.ter Elst Catharina van LEEFDAEL (mogelijk Maria ?).
Gehuwd voor de kerk 1391 met Margaretha van MELDERT (of soms Catharina). Leeft 1391/94/96. Overleden ..-..-1436. Huwt Karel van Immerseel [2390]. Zij was de dochter van Jan van Meldert en van Margaretha van der Borch. (Stockmans Kessel pag.315/ t.e.m.321./ Taxandria XXXII/ pag.295 en XXXIV/ pag.174). Doch in dit dokument heet zij Catharina van Meldert. Zie ook: Gesch.kund.dagbl.bericht door Ernest Mast pag.196 op 23-Juli-1396, daarin heet zij ook Margaretha. Het huwelijk bleef kinderloos.
 
Bisschops pag.8; spreekt over een Karel van Immerseel Ridder + vóór 1422 en zijn vrouw heet hier Margriet van Ymmerseele, beide echtgenoten met dezelfde familienaam kan niet !!! Dit is een schrijffout !!!! (zou dit niet van Margriet van Meldert moeten zijn ?).
 
De zogenaamde [2403] " échte" Margriet van Immerseel, hun dochter, huwt met een [2698] Zeger van Herle, en hebben 7 kinderen.
Dochter van Jan van MELDERT en Margaretha van der BORCH.
Uit dit huwelijk:
1.  Margaretha, geboren Hypot.1400. Leeft 1422/23/24/29. Huwde Zeger van Herle [2698]. Bron; Bisschops S.A.A./ Bundel B.1/ Blad 8. Hebben 7 kinderen (van Herle's). 1) Heylwick, 2) Jan, 3) Henri, 4) Robert, 5) Reynier, 6) Katleen, 7) Woutrught.
 
Zie S.A.A./ S.R.14/ f° 194 V°/ . 4. Jouffre Margriete van Immerseel weduwe wilen Zegher van Herle cum tutore... 9 regels & op f° 195 R° nog 11 regels.

Gehuwd met Zeger van HERLE. Huwt Margaretha van Immerseel [2403].
2.  Joannes (Jan). Leefde nog in 1415-1417 ? Overleden Na 1415. Natuerlic sone.

X.12 Aleydis van IMMERSEEL (Aleyde.) enige docht. Huwt Gijsbrecht van Doerne [2423], in eerste huwelijk, (Deurne, alias Sompeke=een goed gelegen te Lippelo, in de heerlijkheid Wommelgem) (volgens Leroy; Not.March 207); zoon van Jan van Doerne, de oude, en Elisabeth van der Elst. Hebben een dochter Agneeta van Deurne die X Wulfardus Villain (+vóór 1377); uit dit huwelijk werd een zoon geboren; Jan Vilanus.
 
Daarna huwt zij een tweede maal, met [2751] Renier van der Elst (J.B.Stockmans Gesch. Deurne + Brt. deel I /181 ), En niet Henricus van der Elst zoals Goethals opgeeft. Op 5 November 1370 koopt zij met haren tweeden man Renier van der Elst, van Jan van Ertbrugge, schepene van Antwerpen, het goed Ten Zoeme 26 bunderen groot, (later soms ook genoemd Peter Potshoeve/ Zoeme =zoom =grens/ gelegen op de grens van Deurne en Borsbeek). (Stockmans Gesch.v.Deurne: Deel I/ pag.179/ 181 en DeelIII/ pag.225/226) (Deze verwijst naar Butkens; Trophées de Brabant II/ 43/ en verder naar Goethals Dictionnaire généalogique I/ 621) (zie ook Stockmans Gesch.v.Kessel pag.318). Aleydis was een enige dochter.
 
Er bestaat een akte van Gijsbrecht van Deurne bij Notaris van Orten te Lier, Hij huwde met Aleydis misschien in 1361 ??.
Dochter van Hr.v.Immerseel Joannes (Jan) van Lier Schout/Antw.1384 van IMMERSEEL (v.Lier/v.Immerseel) Hr.v.Wommel. (zie IX.1) en Vr.v.ter Elst Catharina van LEEFDAEL (mogelijk Maria ?).
Gehuwd (1) met Hr.v.Sompeke Gijsbrecht Hr.v.Hooftvunder van DOERNE (van Doeren) Bisschop.hof (zie IX.5).
Gehuwd (2) met Renier van der ELST. Huwde Aleydis van Immerseel [2400], voor haar is het een tweede huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Agneta. Huwt Wulfaert Villain [3254]. Nadat zij weduwe werd van hem, huwde zij voor de tweede maal met ene Renier van der Elst.
Zij had uit het eerste huwelijk een zoon Jan Villain/ Villanus.

Gehuwd met Wulfaert VILLAIN, overleden vóór 1377. Huwt Agneta van Doerne [3253]. Zij hadden een zoon Jan Villain/ Villanus.

VII.6 Agneeta van IMMERSEEL (van Lier), geboren Leeft 1295 te Lier? Huwde Nicolaas de Dorne de Scine [2419], 1295. Voor Nicolaas was dit zijn tweede huwelijk. Want voorheen was hij gehuwd met de Edelvrouwe van Beienghem dochter van Jan van Beienghem, ten Jare 1283 nog in leven, doch hij stierf in 1295. Waarna zij huwden [2419] X [2420], (hun zoon Joannes van Deurne volgde hen op). Het is nog niet uitgemaakt of [2420] Agneta van Immerseel de zuster is van [2422] Elisabeth van Immerseel.
Bron Stockmans Geschiedenis van Deurne Deel I pag.173/ 174/ 181....pag.173 zegt het volgende:....Ridder Coele (Nicolaus) zoals 't volk den held van Woeringen heette huwde opvolgens zekere edelvrouw Yemeina van Beienghem, dochter van Jan van Beienghem ten jare 1283 nog in leven, en na derzelver afsterven in 1295, Agneta van Liere of van Immerseel dochter van den "machtigen" heer van Immerseel Arnold van Liere...enz.
Bron Stockmans: Geschiedenis van Deurne en Borgerhout Deel I pag.173/ 174/ 181. Zij [2420] was de dochter van den machtigen Heer van Immerseel Arnold van Liere.
Dochter van V.Immerseel Rid. Arnold (van Immerseel) Hr.tot Lier van LIERE (Arnold tot Lyere.) v.Boutersem (zie VI.2).
Gehuwd ..-..-1295, gehuwd voor de kerk ..-..-1295 met Nicolaas, (Coelen), de Scine van DOERNE (van Dorne), overleden ..-..-1325. Huwt met Agneete van Immerseel [2420]. Zijn broer Jan van Doerne [5776] heeft een zoon, die ook [2421] Jan van Doorne heet, die is getrouwd met [2422] Elisabeth van Immerseel. Nicolaas van Deurne, nam deel aan de slag van Woeringen, die plaats had op 5-Juni-1288, werd daarna ridder geslagen. Was gehuwd in 1-ste huwelijk met Ymeina van Beienghem, die ten jare van 1283 nog in leven was, en huwde voor de 2-de maal in 1295 met Agneta van Immerseel [2419].
 
Zie Gesch. van Deurne en Borgerhout door J.B.Stockmans Deel I pag.171/ 173/ 174/ 181.
 
(Nota; VIP) Men moet maar enigszins met de Naam NICOLAUS spelen; op pag.174 spreekt men over Nicholen, op pag.173 over ridder Coelen. Het boek van Albert Carnoy: "Origine des noms de famille" S.A.A./ Bib.5440/ pag.64 par.48 zegt over de naam NICOLAAS; dat volgende namen eruit voortvloeien, Collin, Coolen, Colen(s), dus zou dit in de Antwerpse uitspraak, wel eens; Coelen of Coele, kunnen zijn. (V.I.P.:in het Russisch bestaat er wel Kolja als troetelnaam voor Nicolaas, dit maar om te zeggen hoevele afleidingen kunnen ontstaan). Ook S.A.A./ Bib.5718 Auguste Vincent;"Les noms de Familles".
Zoon van Joannes van DOERNE (Joannes de Tornynes) en Yda VER.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan III (zie VIII.4).

VIII.4 Jan III van DOERNE, geboren 1295--1345 te Deurne? Leeft 1295 tot 1345. Overleden ..-..-1345. Huwde van der List Elisabeth [5778]. Zoon van Nicolaas, (Coelen), de Scine van DOERNE (van Dorne) en Agneeta van IMMERSEEL (van Lier) (zie VII.6).
Gehuwd met Elisabeth van der LIST, geboren 1295--1345 te Antwerpen? Huwt Jan van Doerne III [5777].
Uit dit huwelijk:
1.  Hr.v.Sompeke Gijsbrecht Hr.v.Hooftvunder (van Doeren) Bisschop.hof (zie IX.5).

IX.5 Hr.v.Sompeke Gijsbrecht Hr.v.Hooftvunder van DOERNE (van Doeren) Bisschop.hof, geboren vóór 1359 te Deurne? Overleden ongev.1377. Huwt Aleidis van Immerseel [2400]. Dank zij dit huwelijk kon Gijsbrecht zijn zwaar belastte goederen behouden, ja zelfs vrijmaken en vermeerderen. Was gijzelaar te Rupelmonde 1359. Heer van Hooftvunder, Bisschoppenhof. Hij heeft een dochter Agneta (van Doerne) die huwt met Wulfaert Villain (+ voor 1377) waaruit een zoon Jan Vilanus. Zoon van Jan III van DOERNE (zie VIII.4) en Elisabeth van der LIST.
Gehuwd met Aleydis van IMMERSEEL (Aleyde.) enige docht. (zie X.12).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder X.12).

VI.3 Willem van LIERE, geboren Leeft 1251. Huwde Sophie van Cransvliet/ Cromvliet [6431], Antoonsdochter. Uit dit Huwelijk een Willem van Immerseel. Waaruit dan weer een zoon Willem. Zoon van Arnold van LIERE (Arent/Aert) (zie V.2).
Gehuwd met Sophie van CRANSVLIET/ CROMVLIET. Boeyen 's Hertogenbosch. Overleden Vóór 1251. Dochter van Antoon van Cromvliet. Uit dit Huwelijk een Willem van Immerseel. Hoe en uit welke bron is niet te verklaren.
Uit dit huwelijk:
1.  Willem. In 1252 onder voogdij gesteld van Wauthier van Berthout, heer van Berchem.
Hij werd gedood in de slag van Woeringen in 1288, stond toen onder het baniet van Wauthier Berthout, heer van Mechelen. Overleden Woeringen 1288.
 
Had een zoon Willem [van Liere] Bron: Boeyen 's Hertogenbosch.


Homepage | E-mail