Klimatologie

Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en de verklaring van de klimaatkenmerken. Daarbij richt men zich zowel op het klimaat van een bepaalde plaats, als op de vergelijking tussen klimaten in verschillende gebieden. De kennis van het klimaat op een bepaalde plaats berust op een zeer grote hoeveelheid waarnemingsmateriaal. Zo worden door het KNMI in De Bilt al sinds 1896 meteorologische waarnemingen gedaan. Maar van verschillende plaatsen zijn zelfs nog veel langere waarnemingsreeksen bekend (Parijs sinds 1664, Berlijn vanaf 1700). Het belangrijkste verschil tussen de klimatologie en de synoptische meteorologie is dat de synoptische meteorologie zich met afzonderlijke weersituaties bezighoudt en men in de klimatologie lange tijdvakken beschouwt. De klimatologie heeft meerdere doelstellingen. In de eerste plaats natuurlijk het onderzoek van het klimaat in het algemeen en de veranderingen daarvan. Verder heeft de Klimatologische Dienst van het KNMI verschillende klanten die informatie willen over het weer uit het verleden. Denk daarbij aan verzekeringsmaatschappijen die in verband met schadeclaims informatie willen hebben over maximale winden tijdens een storm op een bepaalde plaats. Ook voor de synoptische meteorologie is de klimatologie van groot belang. Met behulp daarvan kan de meteoroloog reeds ruw inschatten welk weertype (met inbegrip van temperatuur, neerslagkans e.d.) bij een bepaalde meteorologische situatie, kan voorkomen.

De klimatologie is op diverse manieren onder te verdelen. In de eerste plaats een onderscheid naar het beoogde doel:
a. De klassieke klimatologie.
b. De fysische klimatologie.
c. De dynamische klimatologie (ook: luchtsoortenklimatologie).


In de tweede plaats een onderscheid naar specialisaties, vooral gericht op praktische toepassingen:
a. De microklimatologie.
b. De bioklimatologie.
c. De toegepaste klimatologie.
d. broeikaseffect

Terug