Easy String Calc.

Easy String Calc. of kortweg ESC is een nederlandstalig programma voor het analyseren en optimaliseren van piano-en vleugelmensuren en is een waardevol, zo niet onmisbaar, gereedschap bij het ontwerpen en restaureren van piano’s en vleugels.

Standaard analiseert en optimaliseert het programma met Röslau staaldraad. Per koor kan voor een andere staalsoort worden gekozen, n.l. Pure Sound (PS) of Pure Sound Strong (PSS) of Paulello draad type xm, 0 of 1.

Het optimaliseren gebeurt in twee fasen: eerst alle niet-omsponnen snaren, daarna alle omsponnen snaren.                                    
Het programma is ook geschikt voor het analyseren en optimaliseren van instrumenten met 97 toetsen. (Bösendorfer en Stuart & Sons).
Easy String Calc. is het enige snaarberekeningsprogramma wat een bas kan analyseren en optimaliseren welke behalve eensnarige en tweesnarige koren ook driesnarige koren bevat.
Vooral voor instrumenten met een relatief kleine snaarlengte in de bas geeft  optimalisatie met ESC van de bas meestal een veel beter resultaat dan het origineel.
Het programma bestaat uit twee versies: een standaard versie en een professionele versie.
De standaard versie kan later gemakkelijk worden uitgebreid naar de professionele versie.
De professionele versie biedt de mogelijkheid om een geheel nieuwe mensuur te ontwerpen, inclusief het optimaliseren van de snaarlengtes. Dit geeft de mogelijkheid om de trekkracht en inharmoniciteit onafhankelijk van elkaar te dimensioneren. Deze mogelijkheid is hoofdzakelijk toepasbaar voor fabrikanten omdat bij het ontwerpen van een nieuw instrument zij de mogelijkheid hebben snaarlengtes toe te passen welke berekend zijn door ESC.

Analyse.

Bij analysering berekent het programma o.a. het volgende:
(# betekent dat dit item behalve in een tabel ook in een grafiek wordt weergegeven)
Inharmoniciteitsconstante #.
Inharmoniciteitskwaliteit #.
Belasting van de snaren #.
Totale diameter van de snaren.
Trekkracht van de koren in kgf #.
Trekkracht van de koren Newton.
Trekkracht van de snaren in kgf en Newton.
Specifieke trekkracht van de snaren in Kgf/mm^2 en Newton/mm^2.
Frequentie longitudinale trilling van de snaren.
Contacttijd hamer-snaar #.
Relatieve contacttijd hamer-snaar #.
Verlenging van de snaren.
Basisgeluidsvolume #.
Besnaringslijst.
Materiaalprijs snaren per snaar en totaalmateriaalprijs alle snaren.

Optimalisatie.

Het programma ESC berekent alle eerder genoemde items en optimaliseert de besnaring naar standaard streefwaardes. Van deze standaard streefwaardes kan door de gebruiker, indien gewenst, worden afgeweken.
In de professionele versie kunnen de lengtes van de snaren worden geoptimaliseerd. Ook kan de lengte van duplexsnaren worden geoptimaliseerd.
In de volgende  link
“ 3 optimisation methods for the scaling of piano strings” worden de resultaten beschreven van een redesign van een vleugel waar ook de lengtes van de snaren werden geoptimaliseerd.In delink “Redesign of the scale of a Bösendorfer grand” wordt de optimalisatie beschreven van een Bösendorfer vleugel waar de snaarlengtes niet werden gewijzigd en in de bas gestreefd werd naar een inharmoniciteit welke zo goed mogelijk gelijk is aan de inharmoniciteit van een grote concertvleugel.In de link "Het belang van een lage inharmoniciteit in de bas " wordt de besnaring van een salonvleugel geoptimalseerd. Ook hier is er naar gestreefd naar een inharmoniciteit in de bas welke zo goed mogelijk gelijk is aan de inharmoniciteit van een grote concertvleugel. Deze link bevat ook geluidsvoorbeelden.

Voor verdere details en/of vragen, stuur svp een mail.  

 [BACK HOME]