Een weegapparaat voor het meten van het neer- en opgewicht van een piano- of vleugelmechaniek.

In onderstaande afbeelding is het meetapparaat weergegeven.

 

Beschrijving.

Een as A1 is d.m.v. twee kogellagers (3) verbonden met een drager (1). Op de as A1 zijn twee gewichten W1 en W2 aangebracht. Het gewicht W2 dient om het apparaat af te regelen en wordt na afregeling geborgd. Door verschuiven van gewicht W1 kan de druk, welke kogellager (2) op de pianotoets uitoefent, worden gevarieerd. Op de boven het gewicht aangebrachte schaal kan worden afgelezen hoe groot deze druk is. Kogellager (2) is aangebracht, om de wrijving tussen meetapparaat en toets verwaarloosbaar te maken. Om een schaalverdeling te verkrijgen, waarbij een verplaatsing van het gewicht W1 van 1 mm. overeen komt met 1 gram verandering van de druk op de toets, moet het gewicht W1 net zoveel gram wegen als de afstand van D1 is in mm.

Afregeling.

Plaats het uiteinde met kogellager (2) op een weegschaal en verschuif het gewicht W1 zodanig dat de merkstreep staat op 20 gr. Verplaats het gewicht W2 zodanig dat op de weegschaal 20 gram wordt afgelezen. Borg gewicht W2.

Toepassing.

Het apparaat is bijzonder geschikt voor het meten van het op- en het neergewicht van piano-en vleugelmechanieken. De wrijving kan dan berekend worden met de formule:

WR= (NG-OG)/2

In deze formule is NG het neergewicht in grammen, OG het opgewicht in grammen en WR de wrijving in grammen.

[[BACK HOME]