Vormen van snoeien

Jeugdsnoei
Het belangrijkste bij jeudsnoei is er voor te zorgen dat de boom de meest optimale
kans krijgt om één doorgaande stam te krijgen waardoor hij in de toekomst de meeste
kans heeft om gezond oud te worden . Dit kan worden bereikt door 1 maal in de 3 jaar
de boom te snoeien volgens een aantal belangrijke punten ;
1.de dikste tak eerst , 2. eventuele dubbele toppen , 3.takken die de top kunnen bedreigen
in groei , 4. plakoksels of schurende takken en als laatste als de 20% nog niet is bereikt
5. eventueel opkronen tot maximaal een kroon stamverhouding van 2/3 kroon en 1/3 stam .

Begeleidingssnoei / Gebruikssnoei
Het doel van begeleidingssnoei is het verkrijgen van een takvrije stam daar waar het on-
wenselijk is i.v.m verkeer of gebouwen dat er lage takken aan de boom zitten die hinder
kunnen geven. Dit moet eigenlijk elk jaar gedaan worden , ieder jaar bijvoorbeeld één tak
of takkrans eraf ( afhankelijk van de boomsoort ) maar nooit meer dan 20% van de
bladmassa .Ook bij deze snoeivorm wordt er gekeken naar dubbele toppen ,
plakoksels en slechte en dode takken .

Correctiesnoei
Deze vorm van snoei is een combinatie van Jeugd en Begeleidingssnoei en komt jammer
genoeg het meeste voor dit omdat de meeste particulieren en ook gemeente´s de bomen
laten groeien tot er iets mis gaat , uitscheuren van takken , bomen die tegen de gevels en
ramen aangroeien , etc...... , als boomverzorger ben je dus eigenlijk altijd te laat bij zo´n
boom om er nog een boom van te maken die nog toekomst heeft , meestal moet er zwaar
in dit soort bomen gesnoeid worden en dat komt de boom zeker niet ten goede .
Meestal neem je tussen de 20% en 40% van de bladmassa van zo´n boom weg .

voor snoei                                                na snoei

Vormsnoei
Vormsnoei wordt toegepast bij bomen die op een plaats staan waar ze eigenlijk te weinig
ruimte hebben om te groeien of omdat de mensen dit mooi vinden .
De meest bekende vormen zijn leibomen , geknotte bomen , of alle gekandelaberde vormen .

Uitdunsnoei
Uitdunsnoei wordt toegepast bij bomen die het volwassen stadium bereikt hebben .
Hierbij zorg je ervoor dat er door de hele kroon overal evenveel licht weer door de
kroon heen kan schijnen zodat er in de binnenkroon ook weer groei mogelijkheden
komen voor nieuwe bladmassa , doe je dit niet dan zal de binnenkroon afsterven en zal
er alleen nog maar blad zitten aan de toppen van de takken waardoor uiteindelijk de
boom zal sterven , door uitdunsnoei blijft voor de boom de stimulans om door te
groeien . Deze snoei vorm moet afhankelijk van de boomsoort één keer in de 5-10 jaar
herhaalt worden .

Wanneer snoeien

Er is geen vaste snoei periode maar er zijn wel bepaalde voorkeurs perioden .
 In de zomer is het afgrendelings vermogen van de boom het grootst dus is dan de kans
op inrotting van de zaagwonden en de aantasting door bacteriën en insecten het kleinst .
De wond groeit sneller dicht en de kans op waterlot is veel kleiner .

Vanaf half December tot half mei is het beter om de volgende soorten NIET te snoeien
omdat er dan kans bestaat dat ze sterk gaan bloeden en dit kan het herstel vermogen van de
boom behoorlijk verminderen , het gaat hier om de Esdoorn , de Berk en de Noot .
 This page is designed
by Herman Versnel

Last updated 31-05-2014