9.4 De Eerste Wet van Newton - Traagheidswet

De Eerste Wet van Newton staat bekend als de Traagheidwet.
Hij luidt:

Als er op een voorwerp geen kracht wordt uitgeoefend, dan zal het zijn snelheid behouden.

Een snelheid meten we in meter per seconde [m/s].

Met het behouden van de snelheid bedoelen we: zowel de grootte van die snelheid als de richting.

Een speciaal geval is een voorwerp in rust, d.w.z. een voorwerp dat geen snelheid heeft.
Als we geen kracht op dat voorwerp uitoefenen, dan zal het in rust blijven.

De Eerste Wet van Newton komt overeen met onze dagelijkse ervaring:

Galileo

De traagheidswet van Newton heeft een voorloper die zo'n honderd jaar eerder is geformuleerd door de Italiaanse natuurkundige Galileo Galileï.
De traagheidswet van Galileo luidt: een voorwerp in rust zal in rust blijven zolang er geen kracht op wordt uitgeoefend.

Voorbeeld: Als je een biljartbal op de biljarttafel legt, dan zal die stil blijven liggen zolang je hem met rust laat.

Galileo Galilei
(1564 - 1642)