terug

Stamboom Luitzen Luitzens Brouwer

 

 

 

I.               Luitzen Luitzens Brouwer,

                 tr.

                 Trijntje Theunis.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Luitzen Luitzens Brouwer,

                 geb. op 20 apr 1813 Duurswoude,

                 ovl. op 18 apr 1868 Opsterland, volgt II.

 

II.              Luitzen Luitzens Brouwer, (zn. van I),

                 geb. op 20 apr 1813 Duurswoude,

                 ovl. op 18 apr 1868 Opsterland,

                 tr. op 12 jun 1843 Opsterland

                 Gepke Egberts de Haan, dr. van Egbert Foppes de Haan en Antje Jans de Jong,

                 geb. op 28 mrt 1823 Duurswoude,

                 ovl. op 24 apr 1884 Opsterland.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Egbertus Luitzens Brouwer,

                 geb. op 7 apr 1854 Bakkeveen,

                 ovl. op 27 mei 1946 Blaricum, volgt III.

 

III.             Egbertus Luitzens Brouwer, (zn. van II),

                 geb. op 7 apr 1854 Bakkeveen,

                 ovl. op 27 mei 1946 , (20.05 uur, 92 jaar) Blaricum,

                 tr. op 8 apr 1880 Opsterland

                 Henderica Poutsma (Henriëtte), dr. van Izaäk Hendriks Poutsma en Elisabeth Koeze,

                 geb. op 25 sep 1852 Follega , Lemsterland,

                 ovl. op 3 mei 1927 Utrecht.

                 Egbert was onderwijzer, hoofd van een lagere school en later van Mulo-scholen in Medemblik en Haarlem.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Luitzen Egbertus Jan Brouwer,

                 geb. op 27 feb 1881 Overschie,

                 ovl. op 2 dec 1966 Blaricum, volgt IVa.

2.              Isaäc Alexander Brouwer,

                 geb. op 23 jan 1883 Medemblik,

                 ovl. op 31 okt 1963 's Gravenhage, volgt IVb.

3.              Hendrik Albertus Brouwer,

                 geb. op 20 sep 1886 Medemblik,

                 ovl. op 18 sep 1973 Bloemendaal, volgt IVc.

 

IVa.          Luitzen Egbertus Jan Brouwer (Bertus), (zn. van III),

                 geb. op 27 feb 1881 Overschie,

                 ovl. op 2 dec 1966 Blaricum , ten gevolge van een verkeersongeval voor zijn huis, op de Torenlaan,

                 begr. Blaricum , Woensberg, Max Euwe sprak bij de begrafenis. Sinds 2004 staat er een glazen plaquette,

                 tr. op 31 aug 1904 Amsterdam

                 Reinharda Bernardina Fr. E. de Holl (Lize), dr. van Jan de Holl en Eelbarta Johanna Jacoba Sasse,

                 geb. op 5 aug 1870 Epe,

                 ovl. op 11 okt 1959 Naarden,

                 begr. Blaricum , Woensberg,

                 (Reinharda Bernardina Fr. E. tr. (1) op 5 aug 1891 , (op de verjaardag van Lize) 's Gravenhage haar neef Hendrik Fredrik August Peijpers, zn. van Wilhelmus Nicolaas Peijpers en Anna Louize Elizabeth Sasse.).

                 Wiskundige en filosoof. Vader van de nieuwe topologie. Grondlegger van het intuïtionisme (zie zijn grafsteen op de Woensberg). Bertus was van 1935-1941 lid van de Blaricumse gemeenteraad voor de plaatselijke partij : de Neutrale Partij. Hij woonde op de Torenlaan 70, "Brouwers Hut", per 5-8-1952 woonde hij in "de Pimpernel" op nr. 72. Zijn secretasesse en vriendin Cor Jongejan vroeg 2 december of hij een sinterklaaspakje weg wilde brengen, dat werd hem fataal, hij werd voor zijn huis gegrepen door een auto. Na zijn overlijden erft Cor de "Hut", zij overlijdt in 1968.

                 Na haar scheiding van Hendrik ging Lize in 1900 farmacie studeren aan de UvA, zij werd apothekeres aan de Overtoom in Amsterdam. Zij stuurde regelmatig een pannetje eten met de Gooise stoomtram naar Bertus in Blaricum, hij haalde het dan op bij de halte in de buurt.

                 Bertus en Lize hadden geen kinderen. Lize had wel een dochter uit haar huwelijk met Hendrik Peijpers : Louise *1893. Louise was apothekersassistente en verpleegster, zij bleef ongehuwd.

                 Hendrik was arts.

                 Hendrik en Lize waren volle neef en nicht van elkaar : hun moeders waren zusjes. (echtscheiding 8-12-1898 (11-4-1900 akte) te Amsterdam).

                

 

IVb.          Isaäc Alexander Brouwer, (zn. van III),

                 geb. op 23 jan 1883 Medemblik,

                 ovl. op 31 okt 1963 's Gravenhage,

                 tr. op 4 okt 1904 Parijs (akte nr. 5 in Blaricum 26-8-1905)

                 Edith Winifred Tunmer, dr. van John Harris Tunmer en Ellen Winifred Pegg,

                 geb. op 11 apr 1879 Southampton.

                 Isaäc was eerst leraar, later kunstschilder, oa in Medemblik, Amsterdam 1900-1902, vanaf 1902 in Blaricum, ook tijdelijk in Parijs. Vanaf 2-6-1905 woonden zij op de Heideweg 3.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Yvonne Brouwer,

                 geb. op 8 nov 1911 Blaricum,

                 ovl. op 28 nov 2002 Amsterdam, volgt Va.

 

Va.           Yvonne Brouwer (Kiki), (dr. van IVb),

                 geb. op 8 nov 1911 Blaricum,

                 ovl. op 28 nov 2002 Amsterdam,

                 begr. Blaricum , Woensberg,

                 tr. op 13 mei 1939 Blaricum

                 Carl Anton Holdert, zn. van Theo Holdert en Gerritje Helena van Sijll,

                 geb. op 1 sep 1911 Ingen,

                 ovl. op 18 dec 1979 Amsterdam,

                 begr. Blaricum , Woensberg.

                 In 1925 kochten de ouders van Carl het "Barrebos" in Hulshorst. Een bos, toen nog geheel zonder bomen. Theo beschikte ook over idealen. Hij was secretaris van de schrijver en arts Frederik van Eeden, die sinds 1898 de huttenkolonie "Walden" leidde, aan de Franse Kampweg in Bussum. Er kwamen in het Barrebos 5 hutten, oa één voor Theo en één voor Gerda. Bertus Brouwer kwam ook regelmatig logeren in één van de hutten. Er is een boek : "De Hutten van het Barrebos".

                 Yvonne was enig kind.

                 Uit dit huwelijk:

1.              René Theo Alexander Holdert,

                 geb. op 28 sep 1943 Amsterdam, volgt VIa.

2.              François Holdert,

                 geb. op 10 mei 1952 Amsterdam, volgt VIb.

 

VIa.          René Theo Alexander Holdert, (zn. van Va),

                 geb. op 28 sep 1943 Amsterdam,

                 tr. op 13 jan 1969 Amsterdam

                 Monique Annette van Oldenborgh,

                 geb. op 14 jan 1944 Amsterdam.

                 Je kunt via René nog steeds een "hut" huren in de zomer in het Barrebos. (Hij speelt contrabas).

                 Gezin woont in Hulshorst, Beekweg 35.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Florine Merle Holdert (Flien),

                 geb. in 1972 Amsterdam,

                 tr.

                 Champi.

2.              Sanna Holdert.

 

VIb.          François Holdert (Frans), (zn. van Va),

                 geb. op 10 mei 1952 Amsterdam,

                 tr. (1) op 24 feb 1984 Amsterdam

                 Valti Marina van Leeuwen,

                 geb. op 31 okt 1956 Amsterdam.

                 Frans is psychiater, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut en één van de oprichters van het instituut AIGR op de Prinsengracht.

                 (gescheiden 13-2-1999).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Milena Holdert,

                 geb. op 19 dec 1985 Amsterdam.

                 Milena studeert geschiedenis.

2.              Jara Holdert,

                 geb. op 10 jun 1987 Amsterdam.

                 Jara studeert aan de UvA, wijsbegeerte : filosofie.

 

                 François Holdert (Frans),

                 tr. (2)

                 Marian.

                 Gezin woont in Amsterdam.

 

IVc.          Hendrik Albertus Brouwer (Aldert), (zn. van III),

                 geb. op 20 sep 1886 Medemblik,

                 ovl. op 18 sep 1973 Bloemendaal,

                 tr. (1) op 2 jun 1909 Amsterdam

                 Louise Betsy van der Spil, dr. van Louis Pieter van der Spil en Anna Maria Elisabeth Henriette Rant,

                 geb. op 21 nov 1884 Magelang.

                 Aldert werd in 1918 hoogleraar geologie in aan de Technische Hogeschool te Delft. In 1928 kwam hij naar Amsterdam.

                 Louise woonde na haar scheiding in Blaricum, Onder den Daal 23.

                 (echtscheiding 19-8-1930, Amsterdam).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Luitzen Egbertus Jan Brouwer,

                 geb. in 1910,

                 ovl. in 1983, volgt Vb.

2.              Reinharda Bernardina Fr.E. Brouwer,

                 geb. op 17 jan 1913 Batavia.

                 verdere gegevens nog onbekend.

3.              Hendrik Albertus Brouwer (Aldi),

                 geb. op 19 apr 1914 Bankinang.

                 Aldi vertrok in 1938 naar Parijs.

 

                 Hendrik Albertus Brouwer (Aldert),

                 tr. (2) op 20 dec 1941 Amsterdam

                 Olga Marianne Labouchere, dr. van Alfred Joan Labouchere en Amélie Jeanne E. Marthe Blanckenhagen,

                 geb. op 28 aug 1900 Zeist.

                 (echtscheiding 18-8-1958, Amsterdam).

 

                 Hendrik Albertus Brouwer (Aldert),

                 tr. (3) niet

                 Helena Anthonia M. Elisabeth Ingerman (Marietje), dr. van Frederik Ingerman en Anna Sophia (Sophie) Halverhout,

                 geb. op 15 jun 1888 Pekalongan (Java) , op de suikerfabriek Tirto,

                 ovl. op 27 jun 1962 's Gravenhage,

                 (Helena Anthonia M. Elisabeth tr. (1) op 6 jun 1907 , 18 jaar oud Semarang Isaac Dermoût, zn. van Isaac Johannes Dermoût en Etiennette Jeanne Goglin.).

                 pseudoniem : Maria Dermoût, zij was schrijfster oa van : "Nog pas gisteren", herinneringen uit haar kinderjaren op de suikerfabriek Redjosari in Midden-Java. Voor dit boek kreeg zij een speciale prijs van de Jan Campert stichting.

                 1900 : Marie en Aldert woonden naast elkaar in Haarlem, er ontstond een innige levenslange vriendschap. Ze zaten samen op het gymnasium. De vader van Marie haalde haar terug naar Indië waar zij trouwde op 18 jarige leeftijd. Lees haar boeken hierover.

                 Isaac was jurist. Ook was hij voorzitter landraad te Poerworedjo.

                 Helena en Isaac hebben 2 kinderen : Ettie *1908 en Hans *1910-1945 in Japans concentratiekamp.

 

Vb.           Luitzen Egbertus Jan Brouwer (Jan), (zn. van IVc),

                 geb. in 1910,

                 ovl. in 1983,

                 tr.

                 Maria Francisca Rueb (Mia),

                 geb. op 15 sep 1911 Maggar,

                 ovl. op 3 sep 2007 Arendonk , België,

                 (Maria Francisca tr. (1) dhr. Kwast.).

                 Jan (Ir) studeerde in Delft af als mijnbouwkundig ingenieur. Hij beeindigde zijn actieve loopbaan als President Directeur van de Koninklijke Shell. Eén maal per jaar vind de "Jan Brouwer conferentie" plaats (sinds 2004). Er is ook een "Jan Brouwer Fonds".

                 Gezin woonde oa in Warmond, Dorpstraat 3.

                 dochter : Lydia x Bennie Voors -> kinderen : Ferdinand, Maria Francisca, Adriaan, Robert.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Robert [[ Jan ?? ]] Brouwer,

                 tr.

                 Ingrid Hoffmann.

 

 

 

 

 

 

L.E.J. Brouwer 1881-1966 à>“Toentertijd”  2010, nr. 62

 

 


 

Historische Kring, Blaricum

 [Index]