Home

 

L.E.J.Brouwer 1881-1966, een stukje stamboom†† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ( ďToentertijdĒ Historische Kring Blaricum 2010 nr. 62)

††††††††

 

††††††††

Generatie I

††††††††

1.†††††††††† Luitzen Egbertus Jan Brouwer (Bertus),

††††††††††††† geb. op 27 feb 1881 Overschie,

††††††††††††† ovl. op 2 dec 1966 Blaricum , ten gevolge van een verkeersongeval voor zijn huis,
op de Torenlaan
,

††††††††††††† begr. Woensberg , sinds 2004 staat er een glazen plaquette,

††††††††††††† tr. op 31 aug 1904 Amsterdam.

2.†††††††††† Reinharda Bernardina Frederica Elizabeth de Holl (Lize),

††††††††††††† geb. op 5 aug 1870 Epe,

††††††††††††† ovl. op 11 okt 1959 Naarden,

††††††††††††† begr. Woensberg,

††††††††††††† tr. (1) op 5 aug 1891 , (op de verjaardag van Lize) 's Gravenhage

††††††††††††† Hendrik Fredrik August Peijpers (Hendrik),
zn. van Wilhelmus Nicolaas Peijpers en Anna Louize Elizabeth Sasse,

††††††††††††† geb. op 2 jan 1854 , (aangegeven door en vernoemd naar zijn grootvader) De Rijp,

††††††††††††† ovl. op 15 jan 1904 Amsterdam , P.C. Hooftstraat 147 (aan een longontsteking),

††††††††††††† (Hendrik Fredrik August tr. (2)
op 4 sep 1900 Nijmegen Wilhelmina Paulonna M.Louise van Dijk
,
dr. van Matthijs van Dijk en Wilhelmina Paulonna Marianna L ten Seldam.).

††††††††††††† ďWiskundige en filosoof.
Vader van de nieuwe topologie.
Grondlegger van het intuÔtionismeĒ
(zie zijn grafsteen op de Woensberg).
Bertus was van 1935-1941 lid van de Blaricumse gemeenteraad
voor de plaatselijke partij : de Neutrale Partij.
Hij woonde op de Torenlaan 70, "Brouwers Hut",
per 5-8-1952 woonde hij in "de Pimpernel" op nr. 72.
Zijn secretasesse en vriendin Cor Jongejan vroeg 2 december of hij een sinterklaaspakje weg wilde brengen, dat werd hem fataal,
hij werd voor zijn huis gegrepen door een auto.
Na zijn overlijden erft Cor Jongejande "Hut", zij overlijdt in 1968
.

††††††††††††† Na haar scheiding van Hendrik ging Lize in 1900 farmacie studeren aan de UvA, zij werd apothekeres aan de Overtoom in Amsterdam.
Zij stuurde regelmatig een pannetje eten met de Gooise stoomtram naar Bertus in Blaricum,
hij haalde het dan op bij de halte in de buurt
.

††††††††††††† Bertus en Lize hadden geen kinderen.
Lize had wel een dochter uit haar huwelijk met Hendrik Peijpers : Louise *1893-1988.
Louise was apothekersassistente en verpleegster, zij bleef ongehuwd
.

††††††††††††† Hendrik was arts.

††††††††††††† Hendrik en Lize waren volle neef en nicht van elkaar : hun moeders waren zusjes.
(echtscheiding 8-12-1898 (11-4-1900 akte) te Amsterdam)
.

††††††††

Generatie II

††††††††

3.†††††††††† Egbertus Luitzens Brouwer,

††††††††††††† geb. op 7 apr 1854 Bakkeveen,

††††††††††††† ovl. op 27 mei 1946 , (20.05 uur, 92 jaar) Blaricum,

††††††††††††† tr. op 8 apr 1880 Opsterland.

4.†††††††††† Henderica Poutsma (HenriŽtte),

††††††††††††† geb. op 25 sep 1852 Follega , Lemsterland,

††††††††††††† ovl. op 3 mei 1927 Utrecht.

††††††††††††† Egbert was onderwijzer,hoofd van een lagere school en
later van Mulo-scholen in Medemblik en Haarlem
.

††††††††††††† Het echtpaar kreeg ook nog 2 zonen in Medemblik
oa : Isašc Alexander *1883 in Medemblik. Isaac was later kunstschilder en woonde ook in Blaricum op de Heideweg 3,
dus om de hoek van zijn broer Bertus.
Hij was getrouwd in Parijs in 1904 met de engelse Edith Tunmer. ( dochter : Yvonne *1911-2002)
.

††††††††

5.†††††††††† Jan de Holl,

††††††††††††† geb. op 1 jul 1834 Zevenhuizen,

††††††††††††† ovl. op 15 dec. 1880 Nieuwer-Amstel,

††††††††††††† tr. op 14 sep 1866 De Rijp.

6.†††††††††† Eelbarta Johanna Jacoba Sasse,

††††††††††††† geb. op 17 mrt 1843 De Rijp,

††††††††††††† ovl. op 12 jan 1931 Apeldoorn.

††††††††††††† Jan was genees-,heel en verloskundige.

††††††††

Generatie III

††††††††

7.†††††††††† Luitzen Luitzens Brouwer,

††††††††††††† geb. op 20 apr 1813 Duurswoude,

††††††††††††† ovl. op 18 apr 1868 Opsterland,

††††††††††††† tr. op 12 jun 1843 Opsterland.

8.†††††††††† Gepke Egberts de Haan,

††††††††††††† geb. op 28 mrt 1823 Duurswoude,

††††††††††††† ovl. op 24 apr 1884 Opsterland.

††††††††

9.†††††††††† Izašk Hendriks Poutsma,

††††††††††††† geb. op 22 apr 1822 Luinjebert,

††††††††††††† ovl. op 21 aug 1910 Gorredijk,

††††††††††††† tr. op 28 mei 1848 Follega.

10.†††††††† Elisabeth Koeze,

††††††††††††† geb. op 8 aug 1824 Leeuwarden,

††††††††††††† ovl. op 7 dec 1898 Gorredijk.

††††††††††††† Het geslacht Poutsma telt heel wat dominees en schoolmeesters.

††††††††

11.†††††††† Henricus Reinhardus de Holl,

††††††††††††† geb. in 1800 Staphorst,

††††††††††††† overl. op 24 jan. 1881 ís Gravenhage,

††††††††††††† tr. op 20 sep 1826 Utrecht.

12.†††††††† Margaretha Anna Glasius,

††††††††††††† geb. op 28 mei 1798 Amsterdam,

††††††††††††† ovl. op 27 mrt 1859 Hoogeveen , De Huizen.

††††††††††††† Henricus was predikant.

††††††††

13.†††††††† Hendrik Fredrik August Sasse,

††††††††††††† geb. op 11 feb 1800 WŲbbel , Duitsland,

††††††††††††† ovl. op 11 mei 1871 De Rijp,

††††††††††††† tr. op 12 jun 1828 Groningen.

14.†††††††† Bettje Witkop,

††††††††††††† ged. op 17 dec 1806 Groningen,

††††††††††††† ovl. op 29 nov. 1883 Zaandam,

††††††††††††† Hendrik was doctor in de genees-, heel- en verloskunde, geneesheer.

††††††††††††† Ook was hij dr. in de wis- en natuurkunde

††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

stamboomŗ> :†† EgbertusBrouwer X Hendrica Poutsma

Maria Vos-Blekemolen