Home

Caliskamp

 


De Caliskamp is een klein straatje tussen de Melkweg en Heideveldweg.

Naar wie en naar welke Calis werd deze straat genoemd,

want de naam Calis komt vrij veel voor in Laren.

De Calis waar Caliskamp naar is genoemd was :

H.W.G.C. Calis, geboren te Laren op 21 oktober in 1875.

Hij was de eerste dopeling van de toen nieuwe pastoor H.W. Teunissen in 1875.

Die daarmee tevens zijn Peet werd en van wie hij zijn eerste twee voornamen kreeg,
 nl. Henricus Wolterus.

Met de namen die hij van zijn ouders kreeg heette hij :

Henricus Wolterus Gijsbertus Cornelis Calis.

Hij werd geboren in een boerderij op Oud Laren die later afbrandde.

Zijn loopbaan begon hij als koejongen.

Na zij huwelijk met Antje Koppen uit Blaricum

ging hij wonen in het huis  “De Maatschappij” aan de Eemnesserweg.

Daar is hij begonnen als Veehouder met één koe.

Daarnaast ging hij met een Hittekar de boer op om tapijten te verkopen.

Hij verkocht goed.

Soms kwam hij thuis met een ander paard voor de wagen of een kalf boven op de karpetten.
Ook gebeurde het wel dat er een koe achter de wagen aan sjokte.

Maar, toen een jongetje (zoontje van Geert v.d. Veer) de wagen en paard in Ankeveen achteruit in het water liet rijden, gaf hij er de brui aan en verkocht de hele handel.

Daarna werd hij naast veehouder ook veehandelaar en bezocht

de Veemarkten in Zwolle, Groningen en Utrecht.

Hendrik kwam met goed vee naar Laren. De zaken gingen steeds beter en
in 1903 kocht hij van “Zwarte Lammert” (Lammert van Giele Jan)

de boerderij aan het Zevenend ( nu Melkweg 23).

Natuurlijk was hij ook lid van de in 1899 opgerichtte Boerenbond en
al spoedig volgde hij Klaas Calis op als voorzitter.

Later kwam de RK Kiesvereniging hem vragen voor een Raadszetel.

Na enig nadenken en aandrang van de Kiesvereniging hapte Hendrik toe en werd op 28 Mei 1913 bij een tussentijdse verkiezing verkozen en op 8 augustus van dat jaar werd hij beëdigd.

Een maand later trad hij ook in het bestuur van Stad en Lande van Gooiland om de belangen van de Scharende Erfgooiers te verdedigen.

Ook was Hendrik voorzitter van de Larense Melkslijters Vereniging,

Beheerder van de dorsmachine en

medebestuurder van de Stichting Goois Natuurreservaat.

Hendrik bezat veel vee en daar had hij veel grond voor nodig.

Daarom kocht hij van Tijmen Zwanikken er een stuk bij.

Dat was het gedeelte vanaf de houtwal tot bij Mossel, de groenteman.

Die houtwal was gelegen op de plaats waar nu de Caliskamp is.

Achter het land ( de kamp) van Calis loopt ook nog een smal pad.

Dat noemde men vroeger het Toverpaadje.

Dat is het smalle gedeelte van de Heideveldweg tussen

de fabriek van Langendorff en fotograaf Ruis.

De Caliskamp loopt over de Heideveldweg een stukje door en loopt dan dood.

Dat stukje Caliskamp ligt op het toenmalige land van Tijmen Dosie (Tijmen Smit).

De boerderij van Hendrik Calis gaf niet alleen woonruimte voor het gezin Calis van 7 kinderen en al het vee, maar er woonden ook geregeld Kunstschilders bij hem op de bovenverdieping.

Daar had hij een atelier laten bouwen met woonruimte.

Er hebben daar verschillende schilders gewoond zoals :

Frans Langeveld, Broekman en Hagen.

Hendrik is bijelkaar zo’n 30 jaar Raadslid en Wethouder geweest,

waarvan vele keren Loco-Burgemeester.

In de 2e wereldoorlog kreeg Laren op 9 november 1943

Burgemeester A.W. Knipscheer.

Daar kon Hendrik het niet al te best mee vinden en stapte eind 1943 uit de Raad.

Op 10 juni 1964 werd door de Raad besloten om zijn naam te verbinden aan de straat die door zijn land kwam te liggen, als dank voor wat hij voor ons dorp heeft gedaan.

 

Bron :

G.L. de Boer sr.

Historische Kring Laren

maart en mei 1984.