home 

 

 

In memoriam Henny Somers-Blekemolen

 

In de nacht van 13 op 14 mei j.l. overleed onze Henny Somers-Blekemolen op 68-jarige leeftijd.
Zij was een prominente AFC (= Amsterdamsche Football Club )
vrouw met veel kwaliteiten, die zij van geen vreemden had.
Haar vader, Cor Blekemolen, was als wielrenner in 1914 wereldkampioen bij de stayers.
Haar moeder Truce Inpijn, was in haar tijd een bekende operettezangeres.
Waar de muzikaliteit van Henny vandaan kwam is dus duidelijk.
De sportieve kant kwam van haar vader.
Zelf werd zij in 1967 Nederlands schermkampioene op floret.

Henny Somers begon in AFC als pianiste op Nieuwjaarsdag 1979 met

de begeleiding van de Thomasvaer en Pieternel samenspraak.
Het jaar daarop had zij de muzikale leiding van het ensemble, dat een breder

opgezette Nieuwjaarsshow ondersteunde.
Voor mij als tekstschrijver was dat het begin
van een langjarige samenwerking met Henny Somers-Blekemolen,
die uitgroeide tot een hechte vriendschap van huis tot huis.
Na mijn afscheid van het AFC-nieuwjaarsgebeuren ondersteunde

Henny nog enige keren haar nieuwe tekstschrijver: echtgenoot Tom Somers.

Maar haar talent beperkte zich niet alleen tot de muziek.
In het Honderdjarenboek van AFC beschreef zij de periode 1945-1970.
Ook andere bijdragen van Henny zijn in dat boek opgenomen.
Los daarvan schreef zij eveneens voor de AFC-Schakel.
In het eeuwfeest van AFC speelde zij nog een andere belangrijke rol:
haar muzikale inbreng in de AFC-film “De vrienden die er verkeren”.
En alsof dat nog niet genoeg was zorgde zij voor een jubileumkookboek: “l' Art Fou de la Cuisine”
met favoriete recepten van AFC-ers.
Naar haar eigen zeggen gekruid met AFC-verhalen die niet pikant waren en beschikbaar

gesteld werden voor een niet gepeperde prijs.

Een andere opmerkelijke rol speelde Henny al gauw in het AFCdamesjaardiner,

dat in 1974 van start was gegaan.
Na enige jaren werd zij de leidster daarvan, in samenwerking met andere AFCvrouwen.

Tot het laatste diner, op 18 januari 2006, was zij nog de leading lady.

In en buiten AFC was haar eigen trio Caprice bekend.
Met op slagwerk oudste zoon Michel en bassist Tom Kwakernaat als opvolger van Joop Akkersdijk.
Ook in het Salonorkest Charmaine was haar aandeel als pianiste niet te onderschatten.

Maar waarmee Henny Somers-Blekemolen dan ook bezig was: twee dingen sprongen direct in het oog.
Zij was een perfectioniste, die haar werk met liefde deed.

Een uitzonderlijke vrouw, die haar vriendschappen onderhield en haar

gasten voortreffelijk ontving, is ons helaas te vroeg ontvallen.
Wij gedenken de vrolijke en zonnige Henny Somers-Blekemolen met diep respect.

Pim Adriaansz