Home

 

 

“ODE AAN DE MOEDER”

 

 

     I. ALESANDRA ISABELLA ROSA VLAANDEREN geb. Blaricum 17-4-2010.

 

    II. ERNA LIESBETH MARIA Klein, geb. Diemen 1-5-1969,
        tr. Maarssen 18-10-2007 Eduard Willem Hendrik Vlaanderen, geb. Bussum 14-2-1968,
        zn. van Hans Vlaanderen en Mary Wingelaar.

 

   III. THERESIA MARIA (Trees) CALIS, geb. Blaricum 30-9-1943,
        tr./tr.kerk Blaricum/St.Vitus-kerk, Blaricum 4-10-1962/3-8-1963,
        Henri Eduard (Harry) Klein, geb. Malang 25-10-1936,
        zn. van Egbert Klein en Liesbeth van Est.

 

    IV. Trijntje van der Wal, geb. Nijemirdum 21-2-1904,
        overl. Blaricum 27-12-1970,
        tr. Blaricum 23-9-1925 Jacob Calis, geb. Blaricum 8-7-1899,
        overl. Blaricum 1-5-1964,
        zn. van Cornelius Gerritz (Kees) Calis en Hendrika de Jong.

 

     V. MEike Altena, geb. Westhem, Wymbritseradeel 26-7-1866,
        overl. Nyemirdum 26-7-1932,
        tr.Gaasterland 8-6-1895 Fimme van der Wal, geb. Sondel 15-2-1865,
        overl. Blaricum 19-1-1955,
        zn. van Sjouke Fimmes van der Wal en Hittje Pieters Thibaudier.

 

    VI. HENDRIKJEN de VRIES geb. Mirns en Bakhuizen 2-9-1834,
        overl. Westhem 6-9-1887,
        tr. Wymbritseradeel 20-5-1865 Pieter Altena geb.Makkum 27-7-1824,
        overl.Blauwhuis 16-10-1893,
        zn. van Wybren Klazes Altena en Maaike Fokkes Flapper.

 

   VII. JANNEKE WIEBES BRUINSMA geb. Ruigahuizen 1794,
        overl. Gaasterland 15-12-1866,
        tr. Gaasterland 4-12-1816 Gerardus (Geert)Franses de Vries geb.Lemmer 1795,
        overl. Gaasterland 23-1-1875,
        zn. van Frans Hendriks en Hendrikje Geerts.

 

  VIII. GERTJEN ANSKES SCHOTANUS geb. Idskenhuizen 24-9-1735,
        overl. Wijckel 23-2-1826,
        tr. Wiebe Tjeerds Bruinsma geb. Legemeer 1-5-1743,
        overl. Wijckel 24-8-1819,
        zn. van.

 

    IX. TJIETS GERRITS geb.
        overl.Idskenhuizen vóór 1772,
        tr. Anske Nolles Schotanus ged. Sloten 16-12-1711,
        overl.
        zn. van Nolle Anskes Schotanus en Geertje Johannes.