Home

 

 

“ODE AAN DE MOEDER”

 

 

     I  JULIA CARLIJN HOVELING, geb. Dronten 17-9-2005.

 

    II. RENATE Smit, geb. Laren 30-7-1976,
        sw. Reinier Hoveling, geb. Hilversum 25-1-1969,
        zn. van Matheus (Theo) Hoveling en Corsje (Corrie) Meijer.

 

   III. BEATRIJS JOHANNA van WEEL, geb. Medan 18-2-1952,
        tr. Bussum 25-10-1972,
        Anton Albert Theodoor(Ton) Smit, geb. Amsterdam 19-4-1945,
        zn. van Anton Marinus Smit en Theodora Maria Louise van Gelderen.

 

    IV. Helena Gerarda Krol, geb. Rotterdam 18-2-1926,
        tr. Medan 26-10-1949,
        Johannes David van Weel, geb. Breda 25-5-1907,
        overl. Bussum 5-1-2002,
        zn. van Jacob van Weel en Johanna de Vries.

 

     V. Clara Horstman, geb. Kalitjeret,( Semarang) 15-8-1889,
        overl. 's Gravenhage 8-7-1951,
        tr. Ginneken 3-2-1916,
        Watze Krol, geb. Vierlingsbeek 11-12-1872,
        overl. Haarlem 14-6-1954,
        zn. van Ds. Gerhardus Leendert Krol en Anna Gijsberta Hamstra.

 

    VI. Maria Elisabeth Utsch, geb.Gosenbach (D) 14-8-1857,
        overl. Pegalongan, Java 12-12-1891,
        tr. Siegen, Westfalen 19-12-1883,
        Reginus Johannes Horstman, geb.Amsterdam 31-12-1856,
        overl. Djokjakarta 5-12-1924,
        zn. van  Daniël Horstman en Anna Carolina Holl.

 

   VII. SOPHIE STEINSEIFER, geb. Eiserfeld (D) 7-5-1834,

        overl. Gosenbach 23-10-1912,
        tr.
Siegen 3-8-1855,
        Friedrich Utsch, geb.
Gosenbach (D) 10-9-1825,
        overl.
Gosenbach 10-8-1879,
        zn. van van Johann Eberhard Utsch en Anna Maria Söhler.