Hoe beweegt mijn paard?

 

Home

Toepassingen

Uitleg resultaten

Nieuwspagina

Gangen van een paard

Feedbackpagina

Aanvraag

Contact

 

Stap                                Draf                            Galop

DRAF

Sequentie van voetstappen

Specifieke gangen worden herkend door de volgorde van het neerzetten van de hoeven. De sequentie van hoefslagen is de volgorde waarin de hoeven contact maken met de ondergrond. Elke gang heeft daarin zijn eigen specifieke patroon.

In draf zijn de diagonale beenparen bijna tegelijkertijd op de grond. Deze diagonale been paren (LV en RA of RV en LA) bewegen bijna synchroon. In de formule voor hoefslagen gebruiken we een verbindingsteken ( - ) om aan te geven welke benen tegelijkertijd bewegen.

Het bewegingspatroon voor draf voor een cyclische beweging in draf is derhalve:

LA – RV : Zweefmoment : RA – LV : Zweefmoment

Gang

Bewegingsritme

Draf

LA – RV : Zweefmoment : RA – LV : Zweefmoment: LA – RV : Zweefmoment : RA – LV : Zweefmoment : LA – RV : Zweefmoment : RA – LV : Zweefmoment

Ritme

De timing van de hoefslagen door het paard bepaalt het ritme van zijn pas. De eerste component van het ritme is het aantal hoefslagen per cyclische beweging in een gang.  Een ander aspect van het ritme van de verschillende gangen is het tijd interval tussen de achtereenvolgende voetstappen. Als de tijdsintervallen tussen de achtereenvolgende voetstappen in één cyclische beweging gelijk zijn, wordt gezegd dat de gang een regelmatig ritme heeft. In andere gevallen is het ritme onregelmatig. N.B. niet te verwarren met een paard dat onregelmatig beweegt.

Het belang van regelmatigheid in de beweging is afhankelijk van de gang. De stap en de draf hebben een regelmatig ritme terwijl de galop (canter) een onregelmatig ritme heeft.

De draf heeft ritme met 2 slagen, waarbij de benen diagonaal paarsgewijs bewegen. De draf heeft een regelmatige tweetaktritme:

1 – 2 – 1 – 2 - 1 – 2 – 1 – 2 -1 – 2 – 1 – 2 -1 – 2 – 1 – 2 -1 – 2 – 1 – 2 -1 – 2 – 1 – 2

Gelijke tijdsintervallen tussen de hoefslagen van de diagonale beenparen zorgt voor een regelmatig ritme. Een onregelmatig ritme in draf is meestal het geval van kreupelheid of een voorkeur voor links of rechts van het paard (vergelijk linkshandig en rechtshandig bij mensen). Een kreupel paard varieert vaak tussen lange en korte stappen, waardoor een onregelmatig ritme ontstaat tussen de hoefslagen. Als onregelmatig in draf een gevolg is van de voorkeur voor links of rechts van een paard, is het probleem vaak dat één van de achterbenen van het paard sterker is dan het andere achterbeen. Het sterkere achterbeen is beter in staat om het paard voorwaarts te drijven in de verruimingen of op te richten in de verzamelde gangen dan het andere achterbeen. In het begin van een trainingsperiode het effect van het verschil in kracht tussen de achterbenen wordt duidelijker als meer verzameling van het paard wordt gevraagd of als meer verruimingen worden gevraagd. Beiden kunnen leiden tot een onregelmatig ritme als gevolg van de asymmetrische verdeling van krachten over de achterbenen. Uiteraard is het doel van de training om de beide zijden van het lichaam sterker te maken en even krachtig te maken, zodat een vermindering van de onregelmatigheid optreedt of in het ideale geval het verdwijnen van de onregelmatigheid.

Aantal hoeven op de grond

De ondersteuningsfase sequentie beschrijft het aantal benen dat het gewicht van het paard draagt tijdens de verschillende fasen van een pas. In het algemeen is een paard stabieler als het gewicht van het paard door een groter aantal benen wordt gedragen. Paarden hebben meer ondersteuning door hun benen nodig bij lagere snelheden. Deze stabiliteit wordt ondersteund door de hoef langer op de grond te laten staan. Het aantal hoeven/benen dat op de grond staat neemt als de snelheid toeneemt.

In draf zijn er twee diagonale ondersteuningsfases in elke cyclische drafbeweging, welke worden gescheiden een zweeffase/zweefmoment. Dat houdt in dat er vier ondersteuningsfases zijn in elke pas. De draf is bipedaal en diagonaal. De diagonale ondersteuningsfases zijn langer en de zweeffases zijn korter in de verzamelde draf dan in de uitgestrekte draf.

2 : 0 : 2 : 0

LA-RV: zweeffase : RA-LV: zweeffase

 

Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2011