Wagen demo


Het digitale boek ‘Wagen’ wil een eigen inbreng van kinderen omhooghalen en aanmoedigen en is
voor plm. 7-10 jaar. De “magische tekeningen” van het boek kun je op vier manieren lezen in vier
tekstfilmpjes. Kinderen combineren de films op verschillende manieren en maken er zelf een
vervolg op.

In het eerste niveau ‘Hand’ klik je de afzonderlijke tekstfilms aan. Je leest ook wat er naast staat en
doet eenvoudige opdrachten. Als je alle films gelezen hebt ga je de films combineren. Je klikt de
films stuk voor stuk aan en maakt zelf een vervolg.

In het tweede niveau ‘Auto’ verbind je de films automatisch. Je kunt daarbij een vaste of een
toevalsvolgorde kiezen. In het derde en laatste niveau ‘Wagen’ ga je dan stereolezen: rechts lees je
de tekstfilms terwijl links de tekst oplicht in een vierkant.

Sommige basale vragen kunnen volwassenen niet beantwoorden. Gebeurtenissen worden door
verschillende personen vaak op verschillende wijzen uitgelegd. Het digitale boek bezit een raadsel:
Hoe komt het dat elke tekening vier tekstfilms heeft? Hier heeft niemand een antwoord op.
Kinderen leren omgaan met mysterie en meer dan een uitleg.  

Het werkt als viertrapsraket. In de tekstfilmpjes zien kinderen onvermoede mogelijkheden. Bij het
combineren van de films ontdekken ze eigen gedachten en gevoelens. Door telkens een vervolg te
schrijven en te tekenen leren ze zich te uiten. De hoop is dat hiermee kinderen geholpen worden om
ook buiten het programma een eigen lijn te volgen.

De hoofdpersoon Jan zit op een brug en ziet allerlei dingen o.a een paard met wagen. Hij durft niet
zelf in beweging te komen. Maar aan het eind springt hij van de brug af en gaat hij meerijden met
de wagen. De bedoeling is dat de lezer ook zelf in actie komt. De niveaus ‘Hand’ en ‘Auto’ hebben
versies met ingesproken teksten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geen bericht


Hieronder

Geen bericht - tekstfilms van krantenberichten.

omslag------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tekstfilms als ontcijfering: Het digitale boek Wagen en zijn voorgangers

Artikel

________________________________________________________________________________________________Een reeks visuele poëzie

in Verzamelde gedichten van Wilfred Smit

________________________________________________________________________________________________


Een zuurstok

Neerlandistiek.nl. De dichtbundel Als een beek van Kees Ouwens 'ontcijferd'.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wagen pagina 1

pagina 1 teksten


pagina 1 schema


Pagina 21

Wim Voskuilen
Westerbinnensingel 30
9718 BV Groningen
wim.voskuilen@planet.nl