Wapen van de familie Weisfelt

Abraham Weisfelt

Anne Willem Carel Weisfelt

I. Anna Sophia Dorothea Averes-Weisfelt

II. Abraham Weisfelt

III. Diederika Henriėtte Arends-Weisfelt

IV. Leonard Philip Weisfelt

V. Willem Weisfelt

VI. Diederik Gerhard Weisfelt

VII. Aleida Anna Weisfelt

Foto's

Namenregister

Informatie

Links

 
Stamboom en Wapen van de familie Weisfelt
 
(Overijssel, Twente, Ootmarsum, later Middelburg enz.)
 
Wapen:
Gevierendeeld:
  • I en IV, in goud een dwarsbalk van rood, vergezeld in het hoofd en in de voet van een zespuntige ster (= Weisfelt);
  • II en III, in blauw een klimmende vos van zilver, die van het derde kwartier omgewend.
 
De twee gekroonde helmen en de twee helmtekens:
a. een gouden vlucht, waartussen een rode ster van het schild;
b. een blauwe vlucht, waartussen de vos en het schild uitkomend.
 
 
Dekkleden
Heraldisch rechts goud en rood. Heraldisch links zilver en blauw.
 
Schildhouders
Heraldisch rechts een gouden leeuw, getongd en genageld van rood. Heraldisch links een gouden griffioen.
 
Wapenspreuk
ACTA NON VERBA
 
 
Bron:
Volgens opgave van Samuel Willem Weisfelt, inspecteur P.T.T. te Middelburg, die dit wapen voert blijkens zijn zegelring, d.w.z. het enkelvoudige wapen met de dwarsbalk en sterren.
De familie heeft tevens een fraai gesneden oud cachet met het samengestelde wapen in gebruik, waarvan eveneens een lakafdruk in familiebezit is. Het wapen met de vos is van een aangehuwd geslacht.
Wat de naam aangaat vermoedt de heer Weisfelt dat het hier gaat om een van oorsprong Duits geslacht, wellicht uit Westfalen of uit de Rijnprovincie herkomstig.
 
( uit: het Nederlands Familiewapen, deel IV, bladzijden 34 en 35)