Vanuit Naarden vertrekken in de eerste helft van de 17e eeuw nakomelingen van Adam van Weerden (Adam Ev.Luth.) als schoolmeester naar Budel bij Eindhoven en vandaar komen zij weer terug, en gaan naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en ook naar IndonesiŽ. Zij zijn allen protestant en kerkelijk verbonden aan de Evangelisch Lutherse gemeente. Zij zijn veelal in dienst van de (kerkelijke) overheid, maar onder hen zijn ook kleine handwerklieden.

 

E

Adam (van Weerden) krijgt mogelijk de volgende kinderen. Zeker is dat Stijntje en Willem naaste verwanten zijn, want Stijntje (E4) woont een paar jaar bij Willem (E2) in Budel. Zij zijn niet in Naarden geboren, Willem is hier niet getrouwd, maar twee van "zijn zustersĒ wel. Mogelijk komen zij uit Utrecht, Gorkum of Den Bosch.

††††††††††††††† 1 Fijntje

††††††††††††††† 2 Willem, geboren in 1620

††††††††††††††† 3 Geertruid

††††††††††††††† 4 Stijntje

 

E1

Fijtgen Adams (van Weerden) trouwt met Gerrit Barentsen. Zij krijgen in Naarden de volgende kinderen: Dircjen (gedoopt 4 maart 1640), Jannetjen (gedoopt 21 januari 1642), Jannetjen (gedoopt 23 januari 1643), Adam (gedoopt 14 december 1646), Neeltjen (gedoopt 7 augustus 1650), Claes (gedoopt 18 december 1652) en Trijntjen (gedoopt 28 juni 1654).

 

E2

Willem Adamsen van Weerden geboren in 1620 (onbekend waar), begraven 6 juni 1674 te Budel trouwt met Belia (Belitjen of Beelitjen) Willems, gedoopt 1 oktober 1620 te Naarden, begraven 2 april 1657 te Budel (na een bevalling in Gorinchem is zij niet meer opgeknapt), dochter van Willem Willemz en Geertgen Jacobs. Willem Adams van Weerden (schoolmeester te Budel) is op 3 januari 1655 te Budel getuige bij de doop van Willem Verheggen, zoon van Jacob Peters Verheggen.

Willem krijgt op 20 juli 1655 een attestatie om zijn vrienden in Holland te bezoeken. Hierin staat dat hij "in de geloove gesondt ende allesins in de schooldienst getrou ende ruchtbaer ende in den kerkendienst onberispelijck ende in sijnt geheele wandelingen exemplaer ende onder dese paepse christelijck voorschijnligh" is.

Het eerste stuk in 1657 in de kerkeraadboeken is: " Bij resolutie des kerkraads hebben al 14 maal hier getrouwd 2 schillingen aan den armen en twee schillingen aan den schoolmeester betaald waarmede men zal continueren."

Willem hertrouwt, als hij 38 jaar is, op 18 januari 1659 te Budel (ondertrouwt 28 december 1658) met Heylken Gerrits, geboren in 1633 te Budel, dochter van Gerrit Driessen. Willem is schoolmeester in Budel.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

††††††††††††††† 1 Adam, gedoopt 30 september 1640 Naerden

††††††††††††††† 2 Willem, gedoopt 29 augustus 1642 Naerden

††††††††††††††† 3 Jacobus, gedoopt 28 augustus 1644 Naerden

††††††††††††††† 4 Samson, gedoopt 28 oktober 1646 Naerden, begraven kind 27 december 1648 Naerden

††††††††††††††† 5 Samuel, gedoopt 13 september 1648 Naerden

††††††††††††††† 6 Geertruid, gedoopt 22 januari 1651 Budel, get Gisbert Schaick, Dionies Kooken

††††††††††††††† 7 Maria, gedoopt7 maart 1655 Budel, get Jacob Peters Verheygen, Geeske Vos

††††††††††††††† 8 Jantie, gedoopt 28 februari 1657 Gorkum

Kinderen uit het tweede huwelijk:

††††††††††††††† 9 Gerrit, gedoopt 11 september 1661 Budel

††††††††††††††† 10 Gerraert, gedoopt 13 juli 1664 Budel

††††††††††††††† 11 Belia, gedoopt 30 mei 1669 Budel

††††††††††††††† 12 Maria, gedoopt3 april 1673 Budel

 

E21

Adam Willemsz van Weerden, gedoopt 30 september 1640 te Naarden trouwt 29 maart 1663 te Naarden met Gijsbertjen Harmensd (Hermans Hermansen), jonge dochter van Naarden.

††††††††††††††† 1 Nelletjen, gedoopt 23 december 1663 Naarden

††††††††††††††† 2 Willem, gedoopt 15 december 1666 Naarden

††††††††††††††† 3 Hermannus, gedoopt7 augustus 1669 Naarden

††††††††††††††† 4 Jacobus, gedoopt 21 oktober 1671 Naarden

††††††††††††††† 5 Jacobus, gedoopt 14 juni 1676 Naarden

††††††††††††††† 6 Gisbert, gedoopt 25 februari 1680 Amsterdam, get Symon Zwans, Sara Jans van Gorkum, Geertruid

††††††††††††††† †† Willems van Waarden en Jannetie Gerrits

 

E25

Samuel van Weerden, gedoopt 13 september 1648 Naerden. Samuel heeft samen met (mede militairen) Hendrik van Kreyelen en Hendrik Caret, jm van Creyswaeck, cock van de waersten Harderwijk in de geref. kerk te Budel gecommuniceert (meegedaan aan het heilig avondmaal).

 

E26

Geertruij van Weerden, gedoopt 22 januari 1651 te Budel trouwt met Roelof Caspersz. Zij laten in Amsterdam op 15 april 1678 in de RK kerk 't Heilig Hart hun dochter Maria dopen, getuigen Annetje Hendricks.

 

E2A

Gerraert van Weerden, gedoopt 13 juli 1664 te Budel, trouwt 22 juni 1698 te Budel met Margariet Kien (Kiens), jongedochter geboren te Budel. Gerard doet op 6 oktober 1696 belijdenis en wordt dan als lidmaat in de gereformeerde kerk aangenomen. Hij is 1718 schepen van de Heerlijkheid Budel en de Baronie van Cranendoncq.

De kinderen worden gereformeerd gedoopt, er worden geen getuigen vermeld. In 1706 houdt grootvader Willem van Weerden zijn kleinzoon te doop, de vader is niet aanwezig.

Op 6 juni 1717 is Gerraert getuigen bij een belijdenis in Budel, in diezelfde periode is hij ook schepen..

††††††††††††††† 1 Helena, gedoopt 25 november 1698 Budel

††††††††††††††† 2 Willem, gedoopt7 augustus 1701 Budel

††††††††††††††† 3 Johannes, gedoopt2 december 1703 Budel

††††††††††††††† 4 Wilhelmus, gedoopt 25 juli 1706 Budel

††††††††††††††† 5 Jacobus, gedoopt 22 april 1709 Budel

 

E2A1

Helena Gerrits (Lena) van Weerden gedoopt 25 november 1698 te Budel doet op 5 maart 1717 te Budel belijdenis. Helena ondertrouwt 13 oktober 1724 en trouwt 5 november 1724 te Giessen-Nieuwkerk met Nicolaas (Klaas) van der Meulen (van den Heuvel), gedoopt 10 mei 1705 te Hardinxveld, zoon van Jacob Herbertse van den Heuvel en Kunder Klaasse de Jong. Helena en Nicolaas zijn getuigen bij de doop van Johannes van Weer≠den, zoon van Johannes van Weerden en Elisabeth van Heemsbergen op 29 mei 1746 in de Nieuwe Kerk te Den Haag.(Gem Arch.Den Haag). Hun kinderen zijn geboren in Giessen-Nieuwkerk: Adriana, gedoopt 23 december 1725; Gerrit, gedoopt 29 februari 1728; Cornelis, gedoopt 6 november 1729; Jan Claaszn, gedoopt 23 november 1732; Margaretha, gedoopt 8 mei 1735; Gerrit, gedoopt 16 september 1736; Gerrit, gedoopt 2 maart 1738; Maria.

 

E2A3

Johannes van Weerden gedoopt 2 december 1703 te Budel, jongeman van Budel in de meijerij van Den Bosch, begraven 2 juli 1759 te Den Haag (2 kl f 15,-), overleden 55 1/2 jaar oud (tering). Hij trouwt 25 november 1736 in de Scheveningse Kerk (otr 11 november 1736) met Johanna Elisabeth (Heynsbergen) van Heems≠bergen, jongedochter van 's Gravenhage, begraven 18 december 1760 te Den Haag. Beiden wo≠nen in Den Haag. Johannes is koster en doodgraver van de Grote Kerk te Den Haag. Af en toe koopt hij een graf en verkoopt dit dan weer. Voor zichzelf en zijn familie koopt hij een zandgraf in de zuid kapel, waar≠van hij een graf≠kel≠der maakt.

††††††††††††††† 1 Gerardus Hendrikus, gedoopt 13 november 1737 Den Haag

††††††††††††††† 2 Johannes, gedoopt 23 augustus 1739 Den Haag, begraven5 september 1742 Den Haag

††††††††††††††† 3 Jacob, gedoopt 21 juni 1741 Den Haag

††††††††††††††† 4 dood geboren kind, begraven8 december 1742 Den Haag

††††††††††††††† 5 Martina, gedoopt 14 juni 1744 Den Haag

††††††††††††††† 6 Johannes, gedoopt 29 mei 1746 Den Haag (Nieuwe Kerk)

††††††††††††††† 7 Maria, gedoopt 20 december 1747 Den Haag

††††††††††††††† 8 Margaretha Barbara, gedoopt 23 april 1749 Den Haag, begraven 21 mei 1768 Den Haag (3 kl f 12,-)

††††††††††††††† 9 Sara, gedoopt 23 april 1749 Den Haag

 

E2A3.1

Gerardus Hendrikus van Weerden gedoopt 13 november 1737 te Den Haag (doop≠ge≠tui≠gen zijn Jacob van Weerden en Hendriette van Sommelsdijk), begraven 5 oktober 1774 te Den Haag pro deo (tering). Gerardus trouwt 22 augustus 1756 in de Scheveningse kerk (otr 8 augustus 1756) met Alida Geertruyd Kramp, jon≠ge≠dochter van 's Gravenhage, begraven 6 november 1767 te Den Haag in de Grote Kerk. Gerardus Henricus hertrouwt 10 april 1768 in de Scheveningse kerk (otr 27 maart 1768) met Henrica Holst, jon≠ge≠doch≠ter van 's Gravenhage. Gerardus heeft hetzelfde beroep als zijn vader, namelijk doodgraver.

††††††††††††††† 1 Johannes, gedoopt9 oktober 1757 Den Haag (Grote Kerk)

††††††††††††††† 2 Catharina Maria, gedoopt 20 december 1758 Den Haag (Grote Kerk), begraven 10 mei 1762 Den Haag

††††††††††††††† 3 Gerardus Hendricus, gedoopt 18 januari 1761 Den Haag (Grote Kerk)

††††††††††††††† 4 Barend, gedoopt 18 mei 1763 Den Haag (Grote Kerk), begraven6 juni 1763 Den Haag (4e kl f 3,-)

††††††††††††††† 5 Hendrikus, gedoopt 19 mei 1771 Den Haag (Nieuwe Kerk), begraven 22 augustus 1771 Den Haag (4e kl f

††††††††††††††† †† 3,-)

 

E2A3.11

Johannes van Weerden gedoopt 9 oktober 1757 te Den Haag (doopgetuigen zijn Jo≠han≠nes van Weerden en Johanna Elisabeth van Heemsbergen), overleden 12 september 1827 te Amsterdam. Hij trouwt 30 januari 1784 te Amsterdam met Jansje de Vos, geboren in 1751 te Amsterdam, begraven 28 augustus 1794 te Amsterdam, dochter van Lambertus de Vos en Margrita Dijkslag (beiden zijn getuige bij de doop van het eerste kind).

Johannes staat met ingang van 15 augustus 1786 ingeschreven in het poorterboek als Komenijhouder.

Johannes hertrouwt 9 januari 1795 te Am≠sterdam met Elisabeth Noorbeek, geboren te Amsterdam, weduwe van Jacob Steen. Allen zijn zij gereformeerd. Johannes is turfdrager.

Adres: St.Annenstraat (1787), Nieuwe Loyerstraat bij de Regulier≠straat, Amsterdam (1784)

††††††††††††††† 1 Johannes Hendricus, gedoopt 16 september 1787 Amsterdam, begraven 12 november 1787 Amsterdam

††††††††††††††† 2 Johanna Elizabeth, gedoopt4 oktober 1795 Amsterdam, begraven 13 augustus 1802 Amsterdam

††††††††††††††† 3 Johannes Cornelis, gedoopt 28 februari 1799 Amsterdam

††††††††††††††† 4 Alida, gedoopt 31 december 1801 Amsterdam

 

E2A3.113

Johannes Cornelis van Weerden gedoopt 28 februari 1799 te Amsterdam in de Amstelkerk (doop≠getuigen zijn Johannes de Vrij en Anne van der Cild), overleden 6 januari 1836 te Am≠ster≠≠dam trouwt 22 september 1819 te Am≠sterdam met Doortje Valk, geboren ca 1795, afkomstig uit Overveen, doch≠ter van Arie Valk en Heintje Martens. Johannes is kuiper en oliekopersknecht te Amsterdam.

††††††††††††††† 1 Johannes, geboren 13 juni 1820 Amsterdam

††††††††††††††† 2 Arend Hendrik, geboren 29 april 1822 Amsterdam

††††††††††††††† 3 Catharina Elisabeth, geboren 17 november 1824 Amsterdam

††††††††††††††† 4 Cornelis Johannes, geboren 15 januari 1828 Amsterdam

††††††††††††††† 5 Jacobus, geboren 18 maart 1831 Amsterdam

††††††††††††††† 6 Frederik, geboren4 april 1834 Amsterdam, overleden 31 oktober 1835 Amsterdam†††††††

 

E2A3.113.1

Johannes van Weerden geboren 13 juni 1820 te Amsterdam is matroos. Tijdens de tocht met het fregat Salembrug slaat hij op 10 augustus 1844 in de Japanse Zee over≠boord en verdrinkt; hiervan wordt op 16 mei 1845 door de secretaris generaal van het departement aangifte gedaan. Johannes is niet gehuwd.

 

E2A3.113.2

Arend Hendrik van Weerden geboren 29 april 1822 te Amsterdam, overleden 23 mei 1862 te Am≠ster≠dam trouwt 29 augustus 1849 te Am≠ster≠dam met Maria Plas, geboren 26 oktober 1825 te Amsterdam, overleden 17 februari 1892 te Amsterdam, dochter van Jo≠han≠nes Her≠ma≠nus Plas en Elisabeth Hol. Arend is werkman.

††††††††††††††† 1 Doortje Hendrika, geboren 11 januari 1850 Amsterdam

††††††††††††††† 2 Maria Elisabeth, geboren 26 oktober 1851 Amsterdam, overleden6 mei 1868 Amsterdam†††††††††††††††

††††††††††††††† 3 Arend Hendrik, geboren 29 juli 1854 Amsterdam

††††††††††††††† 4 Geertruida Maria, geboren 25 februari 1858 Amsterdam

††††††††††††††† 5 Cornelia Johanna, geboren 27 april 1862 Amsterdam

 

E2A3.113.21

Doortje Hendrika van Weerden geboren 11 januari 1850 te Amsterdam, overleden 23 mei 1883 te Amsterdam trouwt 30 september 1874 te Amsterdam met Gerardus Johannes Beijdorff, geboren 17 juli 1847 te Amsterdam,overleden 31 oktober 1891 te Amsterdam, zoon van Hendricus Antonius Beijdorff en Alida Maria Scholtz. Gerardus is bij het huwelijk zeeman. Kinderen uit dit huwelijk zijn Gerardus Hendricus, geboren 4 juni 1875 te Amsterdam, overleden 23 november 1877 te Amsterdam; Arend Hendrik, geboren 29 oktober 1876 te Amsterdam, overleden 27 mei 1877 te Amsterdam; Maria Theodora Geertruida Cornelia, geboren 24 december 1879 te Amsterdam; en Cornelia Johanna, geboren 29 oktober 1881 te Amsterdam. Gerardus hertrouwt 29 augustus 1883 te Amsterdam met Catharina Maria van Beesten.

Adres: Kleine Kattenburgerstraat 108, Amsterdam (1883)

 

E2A3.113.23

Arend Hendrik van Weerden geboren 29 juli 1854 te Amsterdam, overleden 14 februari 1934 te Am≠ster≠dam trouwt 31 juli 1878 te Am≠ster≠dam met Jannetje Hendrina Schol≠ten, geboren 5 december 1859 te Amsterdam, overleden 6 september 1921 te Amsterdam, doch≠ter van Willem George Frederik Scholten en Hendrina Catharina Pie≠ter≠se. Arend is straatmaker.

Adres: Witteburgerstraat 82, Amsterdam (1884)

††††††††††††††† 1 Geertruida Maria, geboren 16 juni 1879 Amsterdam, overleden1 juni 1882 Amsterdam

††††††††††††††† 2 Willem George F., geboren5 maart 1882 Amsterdam

††††††††††††††† 3 Geertruida Maria, geboren 21 september 1883 Amsterdam, overleden 20 oktober 1883 Amsterdam

††††††††††††††† 4 Carolina, geboren 22 maart 1887 Amsterdam

††††††††††††††† 5 Elisabeth Hendrina, geboren 11 september 1890 Amsterdam

††††††††††††††† 6 Anna, geboren9 november 1892 Amsterdam

††††††††††††††† 7 Hendrina Catharina, geboren in 1894 Amsterdam

 

E2A3.113.232

Willem George Frederik van Weerden geboren 5 maart 1882 Amsterdam, overleden 8 juni 1945 te Amsterdam trouwt 25 juni 1902 te Amsterdam met Brigitta Francisca Maria Tweebeeke, geboren 18 oktober 1879 te Amsterdam, overleden juni 1945. Willem is steen≠≠hou≠wer.

Adres: Clematisstraat 13, Amsterdam (1946)

††††††††††††††† 1 Arend Hendrik, geboren 27 februari 1903 Amsterdam

††††††††††††††† 2 Willem George F., geboren 9 november 1904 Amsterdam

††††††††††††††† 3 Johanna Engelberta B., geboren 3 december 1906 Amsterdam

††††††††††††††† 4 Johannes Josephus, geboren 7 juli 1909 Amsterdam, overleden 15 juni 1910 Amsterdam

††††††††††††††† 5 Henderina Catharina, geboren 8 april 1911 Amsterdam

††††††††††††††† 6 dood geboren kind, overleden 27 oktober 1913 Amsterdam

 

E2A3.113.232.1

Arend Hendrik van Weerden geboren 27 februari 1903 te Amsterdam, overleden 31 mei 1969 trouwt 22 juni 1927 te Amsterdam met Johanna Elisabeth Stijger, geboren 8 juni 1909 te Amsterdam, overleden 6 maart 1954 te Amsterdam. Arend is evenals zijn va≠der steenhouwer. Zij krijgen 5 kinderen. Zij wonen Latherusstraat 10, Amsterdam (1946).

 

E2A3.113.232.2

Willem George Frederik van Weerden geboren 9 november 1904 te Amsterdam trouwt 17 februari 1932 met M.Jurjaanz. Willem is steenhouwer bij R.van Eijk in Amersfoort. Zij wonen Wognumerstraat 56, Amsterdam (1946).

 

E2A3.113.232.3

Johanna Engelberta Brigitta van Weerden geboren 3 december 1906 te Amsterdam trouwt 11 juni 1930 te Amsterdam met J. Reijinga. Zij wonen Mercuriusstraat 1, Amsterdam (1946).

 

E2A3.113.232.5

Henderina Catharina van Weerden geboren 8 april 1911 te Amsterdam trouwt 2 februari 1933 te Amsterdam met G.Bogaart. Zij wonen Kwadijkerstraat 5, Amsterdam (1946).

 

E2A3.113.234

Carolina van Weerden geboren 22 maart 1887 te Amsterdam trouwt 12 juni 1907 te Amsterdam met Franciscus Hendrikus Vonk, geboren 15 december 1883 te Am≠ster≠dam, zoon van de smid Willem Vonk en Catharina Maria Johanna Reder. Frans is gemeen≠te ambtenaar en lid van de vrije katholieke kerk. Zij wonen Moerdijkstraat 34, Amsterdam (1941).

 

E2A3.113.235

Elisabeth Hendrina van Weerden geboren 11 september 1890 te Amsterdam, overleden 8 september 1956 te Amsterdam trouwt 24 augustus 1910 te Amsterdam met Hendricus Arnoldus Mor≠tel, geboren 17 januari 1887 te Amsterdam. Zij wonen Lepelkruisstraat 5, Amsterdam (1946).

 

E2A3.113.236

Anna van Weerden geboren 9 november 1892 te Amsterdam trouwt 25 oktober 1911 te Amsterdam met Hendrik Adrianus Petrus Maria Kuykens, geboren 1890 te Amsterdam, zoon van Adrianus Kuykens en Jacoba de Wolff. Bij dit huwelijk wordt Jacoba, geboren 23 mei 1910 te Amsterdam door Hendrik erkend. Het huwelijk wordt 8 juni 1923 ontbonden. Anna hertrouwt met H.C.de Haan.

 

E2A3.113.237

Hendrina Catharina van Weerden geboren 26 juni 1894 te Amsterdam, overleden 30 augustus 1926 te Am≠sterdam trouwt met 26 juni 1912 te Amsterdam met Henri Jan Schokker, geboren 7 oktober 1890 te Amsterdam, overleden 30 augustus 1969 te Amsterdam, zoon van Henri Jan Schokker en Hendrika Christina Verbruggen. Henri hertrouwt op 3 juli 1929 te Haarlem met Aaltje Mulder, geboren 13 december 1891 te Den Helder, overleden 2 oktober 1971 te Amsterdam. Hendrina en Henri krijgen in Amsterdam vier kinderen.

 

E2A3.113.24

Geertruida Maria van Weerden geboren 25 februari 1858 te Amsterdam, overleden 30 april 1915 te Amsterdam blijft ongehuwd.

 

E2A3.113.25

Cornelia Johanna van Weerden geboren 27 april 1862 te Amsterdam, overleden 16 juli 1937 te Hilversum trouwt 17 juli 1889 te Amsterdam met Jan Karel Zacharias de Wolff, geboren in 1860 te Buiksloot, zoon van Jacob Cornelis de Wolff en Anna Catharina Christoffels. Jan is horlogemaker. HenriŽtte Johanna van Weerden, geboren 15 maart 1882 te Amsterdam, dochter van Cornelia wordt bij het huwelijk in 1889 door Jan erkend. Zij wonen Boomberglaan 10, Hilversum (1937).

 

E2A3.113.3

Catharina Elisabeth van Weerden geboren 17 november 1824 te Amsterdam, overleden 24 september 1874 te Amsterdam trouwt met Alexander George Leonard Rubison.

 

E2A3.113.4

Cornelis Johannes van Weerden geboren 15 januari 1828 te Amsterdam, overleden 21 september 1886 te Amsterdam trouwt 10 mei 1854 te Amsterdam met Geertrui Maria Metman, geboren in 1816 te Utrecht, overleden voor 1886, dochter van Jan Metman en Lena Maria Cattela. Cornelis is slepersknecht.

Adres: Brouwersgracht 152, Amsterdam (1886)

††††††††††††††† 1 Johannes Cornelis, geboren9 april 1855 Amsterdam, overleden 18 juni 1855 Amsterdam

 

E2A3.113.5

Jacobus van Weerden geboren 18 maart 1831 te Amsterdam, overleden 12 oktober 1876 te Amsterdam trouwt 18 juli 1866 te Amsterdam met Christina Elisabeth van der Velde, geboren in 1829 te Amsterdam, dochter van Hendrik van der Velde en Anna Maria Strootheuker. Jacobus is sjouwerman.

 

E2A3.114

Alida van Weerden gedoopt 31 december 1801 te Amsterdam in de Amstelkerk (doopgetuigen zijn Andries Paulus Binnecade en Femje Crijnne), overleden 31 juli 1881 te Am≠ster≠dam trouwt met Pieter Kneeteman, overleden voor 1881. Zij wonen Weesperplein 15, Amsterdam (1881).

 

E2A3.12

Catharina Maria van Weerden gedoopt 20 december 1758 te Den Haag (doopgetuigen Johanna Kramp en Catharina Maria Pits).

 

E2A3.13

Gerardus Hendricus van Weerden gedoopt 18 januari 1761 te Den Haag.

 

E2A3.2

Johannes van Weerden gedoopt 23 augustus 1739 te Den Haag (doopgetuigen zijn Willem van Weerden en Barbara van Heemsbergen).

 

E2A3.3

Jacob van Weerden gedoopt 21 juni 1741 te Den Haag (doopgetuigen zijn Jacob van Weerden en Maria Vriesen), begraven 23 april 1761 Den Haag (3 kl f 12,-)

 

E2A3.5

Martina van Weerden gedoopt 14 juni 1744 te Den Haag (doopgetuigen zijn Jo≠han≠nes Nieuwenhuyse en Martina van Heemsbergen), begraven 6 juni 1768 te Den Haag (3e kl f 6,-), overleden 24 jaar oud (tering). Zij trouwt 21 april 1765 in de Scheveningse Kerk (otr 7 april 1765) met Albertus van Olst, jongeman, geboren in 1743 van 's Gravenhage, begraven 10 juni 1806 in de Grote Kerk te Den Haag. Zij laten dopen in 1766 Antonia, begraven 2 februari 1767 te Den Haag in familiegraf van Johannes van Weerden en in 1768 Johannes, begraven 5 april 1768 te Den Haag in het familiegraf.

Albert hertrouwt (ot) 6 mei 1770 met Clara de Bondt. Zij wonen Noordeinde, Den Haag (1768), ZW-Binnensingel 180 (1806).

 

E2A3.6

Johannes van Weerden gedoopt 29 mei 1746 te Den Haag (doopgetuigen zijn Nicolaas van den Heuvel en Helena van Weerden), begraven 29 december 1764 Den Haag (3 kl f 12,-).

 

E2A3.7

Maria van Weerden gedoopt 20 december 1747 te Den Haag (doopgetuigen zijn Pieter Kleyn en Maria de Jong) trouwt met Jo(ann)es de Meyer. Zij laten in 1785 een kind dopen.

 

E2A3.9

Sara van Weerden gedoopt 23 april 1749 te Den Haag (doopgetuigen Margaretha van Dompselaar en Martina van Heemsbergen), begraven 7 april 1785 in de Gro≠te Kerk te Den Haag (1e klas f 30,00) (tering). Sara trouwt 24 mei 1772 in de Scheveningse kerk (otr 10 mei 1772) met Jo≠han≠nes Louis van der Elburgh, jongeman van Den Haag, begraven 6 januari 1776 te Den Haag in de Grote Kerk. Zij laten dopen in 1773 Louis Johannes, begraven 24 augustus 1773 in het familiegraf van Johannes van Weerden en ook in 1775 laten zij een kind dopen.

Sara hertrouwt 7 juni 1778 in de Sche≠ve≠ning≠se kerk (otr 24 mei 1778) met Dirk Overklift. Uit het eerste hu≠we≠lijk neemt zij een dochtertje mee. Met Dirk doopt zij in 1779 en 1784 kinderen. Op 13 juni 1781 krijgen zij een doodgeboren kind en 25 maart 1785 wordt dochter Sara begraven. Dirk hertrouwt met Catharina Augus≠ta Vaupel, begraven 14 juli 1808 te Den Haag in het familiegraf van Johannes van Weerden (E2A3).

 

E2A4

Wilhelmus van Weerden gedoopt 25 juli 1706 Budel, begraven 28 december 1767 te Budel blijft ongehuwd.

 

E2A5

Jacob(us) van Weerden gedoopt 22 april 1709 te Budel, begraven 5 april 1770 in de Jacobikerk te Utrecht (hij laat na een vrouw en 9 kinderen). Jacobus doet in juni 1730 belijdenis bij dominee Brakonier in Utrecht. Hij trouwt 7 november 1731, ot. 14 oktober 1731 in de Domkerk te U≠trecht met Anna Christina Elisabeth Vriezen (Vriese), begraven 7 januari 1750 in de Ja≠co≠bi≠kerk te Utrecht. Jacob en Maria Vriesen zijn op 21 juni 1741 in Den Haag doopgetuigen bij Jacob (zie E293.3).

Jacob hertrouwt 20 mei 1750, ot. 26 april 1750 in de Dom≠kerk te Utrecht met Alida (Aeltje) van Veen, gedoopt 20 november 1729 in de Domkerk te U≠trecht, begraven 27 november 1775 te Utrecht in de Jacobikerk, doch≠ter van Chris≠ti≠aan (Corstiaan) van Veen en Theodora (Dirkje) de Groot (RK). De eerste zes kinderen uit het eerste huwelijk worden gedoopt in de Domkerk. De kinderen uit het tweede huwelijk worden in verschillende kerken ge≠doopt, o.a. in de Domkerk, in de Catharinakerk en in de Jacobikerk. Zij wonen Kerkroosterstraat en Korte Viesteeg bij de Verkemarkt, Utrecht.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

††††††††††††††† 1 Gerrit, gedoopt 29 april 1732 Utrecht Catharinakerk

††††††††††††††† 2 Johanna Margrita, gedoopt 24 januari 1734 Utrecht Domkerk

††††††††††††††† 3 Johannes, gedoopt 18 juli 1736 Utrecht Domkerk

††††††††††††††† 4 Frederik, gedoopt 31 januari 1738 Utrecht Domkerk

††††††††††††††† 5 Helena, gedoopt 28 juni 1739 Utrecht Domkerk, begraven 19 november 1757 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 6 Frederik, gedoopt 31 december 1741 Utrecht Domkerk

Kinderen uit het tweede huwelijk:

††††††††††††††† 7 Dorothea, gedoopt 16 juni 1750 Utrecht Catharinakerk

††††††††††††††† 8 Christiaan, gedoopt 19 augustus 1751 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 9 Jacob, gedoopt 9 november 1753 Utrecht Domkerk

††††††††††††††† 10 Gerrit, gedoopt 20 februari 1757 Utrecht Jacobikerk, begraven 19 maart 1758 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 11 Thyadora, gedoopt 4 februari 1759 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 12 Gerrit, gedoopt 11 februari 1762 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 13 Willem, gedoopt 18 augustus 1765 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 14 Alida, gedoopt 22 mei 1768 Utrecht Jacobikerk, (Aletta) begraven 27 juni 1770 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 15 Anthony, gedoopt 22 mei 1768 Utrecht Jacobikerk, begraven 2 juli 1768 Utrecht Jacobikerk

††††††††††††††† 16 Aletta, begraven 27 juni 1770 Utrecht

 

E2A5.3

Johannes van Weerden gedoopt 18 juli 1736 te Utrecht, begraven 6 juli 1771 te Rotterdam, ondertrouwt 8 november 1767 te Rotterdam, trouwt 22 november 1767 te Rot≠ter≠dam met Elisabeth Misdag, uit Leyden, wonend te Rotterdam, weduwe van Jacob Lijnhaas. Elisabeth heeft reeds een zoon Jozua (Lijnhoos). In een testament laten Johannes en Elisabeth vastleggen dat de langstlevende voor dit kind en alle nog komende kinderen zal zorgen tot hij de leeftijd van 25 jaar heeft be≠reikt. Tevens moet hij leren lezen, schrijven en vol≠gens een eerlijke levensstijl leren leven en een beroep leren (not act van 11 april 1768 te Rotterdam). Elisabeth Mistdag, weduwe van Jan van Weerden, afkomstig van Leijden, wonende steijger te Rotterdam, hertrouwt 10 januari 1773 te Rotterdam, ondertrouw 21 december (3 gulden) en 27 december 1772, met Isaac Schaap, weduwnaar van Petronella Amsense en van Rotterdam, wonend te Schoonderloo (Delfshaven). Jan of Johannes is poorter van 't Westerse Hooft, hij is tevens be≠steller van het Middelburgse veer.

††††††††††††††† 1 kind geboren en overleden 1 september 1768 Rotterdam (Hooftpoort)

††††††††††††††† 2 kind geboren en overleden 20 augustus 1769 Rotterdam (Westerhooftpoort)

††††††††††††††† 3 kind geboren en overleden 29 september 1770 Rotterdam (Ouwe Westerhooftpoort)

 

E2A5.6

Frederik van Weerden gedoopt 31 december 1741 te Utrecht, begraven 19 maart 1799 te Den Haag. Als jongeman trouwt hij 18 mei 1777 in de Scheveningse kerk (otr 4 mei 1777) met Johanna van der Swan, jon≠ge≠doch≠ter geboren te 's Gra≠ven≠hage. Beiden wonen in Den Haag.

††††††††††††††† 1 Jacob, gedoopt 23 december 1778 Den Haag (Grote Kerk), begraven 27 november 1793 Den Haag (2e kl f

††††††††††††††† ††† 15,-)

††††††††††††††† 2 Wouter, gedoopt 31 december 1780 Den Haag (Grote Kerk)

††††††††††††††† 3 Frederik, gedoopt 6 augustus 1783 Den Haag (Grote Kerk)

 

E2A5.62

Wouter van Weerden gedoopt 31 december 1780 te Den Haag, overleden 10 oktober 1867 te Den Haag trouwt 10 februari 1813 te Den Haag met Johanna Hillegonda Al≠ber≠ti≠na de Groot, geboren 10 juni 1790 te Den Haag, overleden 20 september 1866 te Den Haag, doch≠ter van Johannes de Groot en Johanna Catharina Coller. Johanna is rooms-katholiek en Wouter en de kinderen zijn protestants. Broers van Johanna, Henri Etienne Jean de Groot en Henricus Stephanus Johannes de Groot tre≠den als getuigen op bij de aangifte van de kin≠de≠ren. Zij zijn boek≠han≠de≠laar. Wouter is kas≠sier bij het agentschap van de Algemene Nederlandse Maatschappij en commissaris in effecten. Zij wonen Wijk E, Kleine Groenmarkt 380, Den Haag (1830).

††††††††††††††† 1 Henri Etienne J., geboren 7 augustus 1813 Den Haag

††††††††††††††† 2 Hendrikus S.J., geboren 7 augustus 1813 Den Haag

††††††††††††††† 3 Johannes, geboren 7 april 1815 Den Haag

††††††††††††††† 4 Jacob, geboren 31 januari 1817 Den Haag

††††††††††††††† 5 Marinus, geboren 10 maart 1819 Den Haag

††††††††††††††† 6 Catharina Johanna, geboren 18 november 1820 Den Haag

††††††††††††††† 7 Leonardus, geboren 11 mei 1822 Den Haag

††††††††††††††† 8 Wouter, geboren 25 maart 1824 Den Haag, overleden 15 juni 1840 Den Haag

††††††††††††††† 9 Maria, geboren 25 maart 1824 Den Haag

††††††††††††††† 10 Frederik, geboren 17 maart 1830 Den Haag, overleden 15 augustus 1830 Den Haag

 

E2A5.621

Henri Etienne Jean van Weerden geboren 7 augustus 1813 te Den Haag, overleden 17 juli ? 1853 is redacteur van het blad "De Kunst≠kroniek", dat tot 1840 uitkomt als orgaan van de maatschappij van Schoone Kunsten te 's Gra≠ven≠ha≠ge.

 

E2A5.622

Hendrikus Stephanus Johannes van Weerden geboren 7 augustus 1813 te Den Haag, overleden 8 juli 1853 te Den Haag blijft ongehuwd. Hendrikus is kunst≠schilder. Hij is leerling van B.J.van Hove en van C.Kruseman. Hij schildert genrestukken en is tevens tekenmeester. Er zijn ver≠schil≠lende tentoonstellingen tussen 1832 en 1839 in Amsterdam, Den Haag, maar ook in Utrecht en Rotterdam. Genrestukken met figuren van Hendrikus zijn o.a. Jan Steen met vrouw en kind op bezoek; Rubens bezoekt Adriaan Brouwer in de gevangenis; de voorgevel van het stad≠huis in Den Haag met figuren op de voorgrond. Dit laatste heeft hij gemaakt in 1836.

 

E2A5.623

Johannes van Weerden geboren 7 april 1815 te Den Haag, overleden 17 januari 1871 te Den Haag blijft ongehuwd. Johannes is letterzetter.

 

E2A5.624

Jacob van Weerden geboren 31 januari 1817 te Den Haag, overleden 22 augustus 1846 te Batavia (overleden aan hevige koortsen) trouwt 24 september 1845 te Batavia met Maria Sophia Geertruida Snitsevorg. Jacob staat in 1840 in Den Haag ge≠re≠gi≠streerd als mi≠li≠tair. In IndiŽ hij tweede luitenant der in≠fan≠te≠rie. In die tijd heerste er een 5 jarige guerilla-oorlog onder leiding van de Javaanse prins Dipo Negoro. (Jacob zal de vader van Hendrik zijn, aangezien er in IndiŽ verder geen Van Weerdens bekend zijn rond die tijd).

††††††††††††††† 1 Hendrik, geboren 17 juni 1843 Padang

E2A5.624.1

Hendrik van Weerden geboren 17 juni 1843 te Padang, overleden 3 februari 1899 te Djok≠ja≠kar≠ta trouwt 27 september 1863 te Batavia met Adrienne Hessels, overleden na 1910. Hendrik is vendumeester.

††††††††††††††† 1 Hendrika, geboren 28 juni 1864 Batavia, overleden 6 augustus 1864 Batavia

††††††††††††††† 2 Rosalie, geboren 23 juni 1865 Salatiga (Semarang)

††††††††††††††† 3 Henri, geboren 14 oktober 1866 Salatiga (Semarang)

††††††††††††††† 4 Hendrika, geboren 28 maart 1868 Batavia

††††††††††††††† 5 Christina, geboren 4 april 1870 Padang

††††††††††††††† 6 Johan, geboren 23 juni 1872 Padang

††††††††††††††† 7 Adelaide, geboren 8 juli 1874 Batavia, overleden 11 september 1874 Batavia

††††††††††††††† 8 Christiaan, geboren 16 augustus 1875 Batavia

 

E2A5.624.12

Rosalie van Weerden geboren 23 juni 1865 te Salatiga, overleden in 1903 trouwt 12 december 1887 te Djokjakarta met Karel Johannes Lazare. Zij krijgen een doch≠ter en twee zoons. Karel hertrouwt ca 1905 met Hojel en krijgt nog een dochter. Karel is musicus.

 

E2A5.624.13

Henri van Weerden geboren 14 oktober 1866 te Salatiga (Semarang), overleden 2 januari 1923 te Djok≠ja≠kar≠ta trouwt 23 december 1901 te Djokjakarta met Elisabeth Alida Dorothea Weynschenk. Henri woont in 1898 te Djokjakarta. In 1903 is hij ad≠mi≠ni≠stra≠teur bij de onderneming "Mengkang Redjo" te Djok≠ja≠kar≠ta. In 1910 is hij kalkbrander bij de halte Tanggoeng Sem en in 1920 is hij ad≠mi≠ni≠stra≠teur bij de hulpbank te Doerwokerto. Zijn weduwe woont in 1930 te Kedoe.

Of de volgende kinderen inderdaad van Henri zijn is nog niet helemaal duidelijk. Het zijn geen kinderen van zijn broers.

††††††††††††††† 1 Jan, geboren 6 juni 1901 Salatiga

††††††††††††††† 2 Jeanne Wilhelmina, geboren 3 augustus 1904 Djokjakarta

 

E2A5.624.131

Jan van Weerden geboren 6 juni 1901 te Salatiga op Java gaat als 5-jarige naar Borneo om opgeleid te worden tot pastor.

 

E2A5.624.132

Jeanne Wilhelmina van Weerden geboren 3 augustus 1904 te Djokjakarta is frŲ≠bel≠onderwijzeres, kleuterleidster. Zij woont in 1930 te Weltevreden.

 

E2A5.624.14

Hendrika van Weerden geboren 28 maart 1868 te Batavia trouwt 14 mei 1895 te Djokjakarta met Joseph Coenraad Beem.

 

E2A5.624.15

Christina van Weerden geboren 4 april 1870 te Padang, overleden 24 december 1930 te Djokjakarta.

 

E2A5.624.16

Johan van Weerden geboren 23 juni 1872 te Padang trouwt 26 september 1893 te Tjian≠djoer met Jacoba Hendrika Carolina Meyer. John hertrouwt 12 november 1902 te Klaten met Elisabeth Westerkamp, overleden 5 mei 1915 te Soe≠ra≠ba≠ja? In 1898 woont Johan in Tjitjalengka. John is stationschef bij het staatsspoor eerst in Doerje (1903), dan in Meester Cornelis (1910) en vanaf 1920 woont hij in Weltevreden, een buitenwijk van Batavia.

Op 20 december 1926 krijgt John te Pasa Senan het rid≠der≠kruis in de orde van Oranje Nassau uitgereikt.

Na 1930 hertrouwt hij met H.Salomon en woont dan in Bandoeng.

††††††††††††††† 1 Adrienne C.H., geboren 10 juli 1894 Tasikmalaja

††††††††††††††† 2 Johanna Hendrika, geboren 7 februari 1896 Tjiandjoer, overleden 12 januari 1897 Bandoeng

††††††††††††††† 3 Hugo, geboren 20 mei 1897 Tjilatjap

††††††††††††††† 4 Clara, geboren 26 mei 1899 Djokjakarta

††††††††††††††† 5 Eleonore, geboren 6 juli 1905 Djokjakarta

††††††††††††††† 6 Josephine Elisabeth, geboren 11 november 1906 Meester Cornelis

 

E2A5.624.161

Adrienne Catharina Hendrika van Weerden geboren 10 juli 1894 te Radjapolah.

 

E2A5.624.163

Hugo van Weerden geboren 20 mei 1897 te Tjilatjap, overleden 18 april 1961 te Den Haag. Hij is in IndiŽ opzichter eerste klas bij het staatsspoor te Wel≠te≠vre≠den in 1920 en te Bandoeng in 1930. Hugo trouwt 2 december 1936 te Den Haag met Maria Johanna Rauws, geboren 26 april 1907 te Den Haag. Zij krijgen twee kinderen.

 

E2A5.624.164

Clara van Weerden geboren 26 mei 1899 te Djokjakarta, trouwt in 1928 met Pieter Paul Heidsieck, geboren 5 juni 1894 te Cheribon, zoon vanJames Heidsieck en Amalia Olivia Hall. Pieter is employť bij K.P.M. in Nederlands IndiŽ en was sinds 1917 gehuwd met Gesina Vulcania Adelgonda Gramberg, van wie hij is gescheiden in 1928.

E2A5.624.165

Eleonore van Weerden geboren 6 juli 1905 te Djokjakarta, overleden in 1978 te Zoetermeer trouwt met Auf 'n Orte. Zij krijgen een zoon. In 1990 zwerft hij door de U.S.A.

 

E2A5.624.166

Josephine Elisabeth van Weerden geboren 11 november 1906 te Meester Cornelis is werkneemster op het kantoor van de bestuurshervorming te Batavia. Zij trouwt met Hein Harms.

 

E2A5.624.18

Christiaan van Weerden geboren 16 augustus 1875 te Batavia, overleden 31 mei 1939 te Malang (Oost Java) trouwt 16 november 1904 te Bangil met Susanne Eveline Dorothea Bennewitz, geboren 25 juli 1880 te Semarang (Midden Java), overleden 28 maart 1958 te Voorburg (Ned). Christiaan is chef bij de aanplant van de rietsuiker-onderneming te Manis Hardjo. In 1929 zijn zij met zoon Jan met verlof in Nederland, in Den Haag.

††††††††††††††† 1 Jan, geboren 3 september 1905 Djokjakarta

 

E2A5.624.181

Jan van Weerden geboren 3 september 1905 te Djokjakarta (Midden Java), overleden 14 juni 1975 te Den Haag trouwt 16 oktober 1935 te Malang (Oost Java) met Ja≠co≠ba An≠toi≠nette (Cobi) Hencke, geboren 31 mei 1911 te Kota Radja (Noord Sumatra). Jan is secretaris-boekhouder op de suikeronderneming in Gending (Oost Java), later wordt hij procuratiehouder bij de Haagsche Handelmij (Spui, Den Haag). Zij krijgen drie kinderen.

 

E2A5.625

Marinus van Weerden geboren 10 maart 1819 te Den Haag, overleden 19 november 1869 te Den Haag blijft ongehuwd. Marinus is commies bij de algemene re≠ken≠ka≠mer.

 

E2A5.626

Catharina Johanna van Weerden geboren 18 november 1820 te Den Haag, overleden 16 september 1900 te Den Haag blijft ongehuwd.

 

E2A5.627

Leonardus van Weerden geboren 11 mei 1822 Den Haag, overleden voor 1871

 

E2A5.629

Maria van Weerden geboren 24 maart 1824 te Den Haag, overleden 7 februari 1908 te Den Haag trouwt 14 augustus 1851 te Den Haag met Willem Carbentus, geboren in 1823 te Den Haag, eerder overleden dan Maria. Willem is goud- en zilver≠smid.

 

E2A5.9

Jacob van Weerden geboren 9 november 1753 te Utrecht, overleden voor 1840, trouwt 23 april 1775 in de Scheveningse kerk (otr 9 april 1775) met Maria Pluygers, jongedochter van 's Gravenhage, gedoopt 30 april 1749 in de Grote Kerk te Den Haag, begraven 25 maart 1803 in de Grote Kerk te Den Haag (impost f 15,00 3e klas), dochter van Rut(gert) Pluygers en Geertruy Verdugt. Beiden wonen in Den Haag. Is Jacob kapitein ter zee in 1775.

Jacob her≠trouwt 16 augustus 1815 te Den Haag met Hendrina Bekker, geboren in 1784 te Den Haag, overleden 11 december 1858 te Den Haag, dochter van Hendrik Bekker en Katharina de Wolf.

Jacob is kamerbewaarder. Dochter Henriette Jacqueline blijft bij haar ouders wonen. Zij wonen Princegracht 70, Den Haag (1840).

Kinderen uit het eerste huwelijk:

††††††††††††††† 1 Alida Rutgerdina, gedoopt 23 juli 1775 Den Haag (Grote Kerk)

††††††††††††††† 2 Geertruy, geboren 5 juli 1778 Den Haag

††††††††††††††† 3 Henri, geboren in 1781 Den Haag

††††††††††††††† 4 Jacob, gedoopt 19 juni 1782 Den Haag (Grote Kerk)

Kinderen uit het tweede huwelijk:

††††††††††††††† 5 Jacob Hendrik, geboren 8 november 1815 Den Haag

††††††††††††††† 6 Henriette Jacqueline, geboren 4 februari 1819 Den Haag

 

E2A5.91

Alida Rutgerdina van Weerden gedoopt 23 juli 1775 in de Grote Kerk te Den Haag (de vader is bij de doop absent), begraven 28 juli 1806 te Utrecht in de Buurtkerk (bijgezet met de baar, f6,-). Zij trouwt 29 januari 1804 te Den Haag in de Hoogduitse kerk en het stad≠huis (otr 1 januari 1804) met Jo≠han≠nes van Boom, geboren in Utrecht. In 1804 laten zij zoon Dirk Jacob dopen in Den Haag. Bij het overlijden van Alida zijn er meerdere kin≠de≠ren. Zij wonen op de Nieuwe Gracht, Utrecht (1806).

 

E2A5.92

Geertruy van Weerden gedoopt 5 juli 1778 te Den Haag gaat in Delft (Oude Kerk) in ondertrouw op 20 september 1800, trouwt 5 oktober 1800 in Den Haag in de Hoogduitse kerk en het stadhuis (otr 21 september 1800 Den Haag) met Jo≠han≠nes Hendricus de Lange, weduwnaar wonend in Delft.

 

E2A5.93

Henry van Weerden geboren in 1781 te Den Haag, overleden 20 december 1847 te Den Haag trouwt 15 maart 1807 te Den Haag in de Nieuwe Kerk en op het stadhuis (otr 1 maart 1807) met de 16-jarige Maria Catharina Happel, geboren 13 juni 1790 te Den Haag, overleden 6 oktober 1871 te Den Haag, dochter van Riemichus Adolphus Happel en Elisabeth de Zwaan.

Henri wordt op 12 mei 1801 door de "Raad der Americaanse ColoniŽn en Bezittingen van de Bataaffsche Republiek" te 's Gravenhage aangesteld tot adsistent der etablissementen van de Lande op de Kust van Guinea. Op 13 augustus 1801 is de eedaflegging binnen het hoofdkasteel St George d'Elmina. Op 18 augustus 1803 wordt hij Provisionele tweede resident van het Forteresse Orange tot Saccondie (=Sekondi). (zie NL 1956, pag 376, verhaal van Mr.W.de Vries). Elmina is ťťn van de vijf slavenforten aan de goudkust. De alleenheerschappij over de Goudkust wordt in 1871 geruild voor het alleenrecht op Sumatra.

Henry sluit op 23 november 1832 een hypotheek af voor Hof Spuiwijk 9 nr.116 te Den Haag.

††††††††††††††† 1 Elizabeth HenriŽtte, geboren 23 maart 1808, gedoopt 10 april 1808 Den Haag

 

E2A5.931

Elizabeth HenriŽtte van Weerden geboren 23 maart 1808, gedoopt 10 of 28 april 1808 te Den Haag in de Nieuwe Kerk, doopgetuigen is Elizabeth Happel, geboren de Zwaan. Elisabeth is lid van de Waalse kerk. Zij o≠ver≠lijdt 16 februari 1877 te Den Haag. Elizabeth trouwt 21 oktober 1829 te Den Haag met Gilles Bartho≠lomeus Anthony Bek≠king, geboren 29 december 1807 en gedoopt 31 januari 1808 in de Grote kerk te Den Haag, overleden 7 juni 1882 te Den Haag, zoon van Gerrit Bekking en Lydia Mijnť. Gilles is particulier, lands-solliciteur en Ned Herv. Op 17 september 1831 wordt in Den Haag hun dochter Elizabet HenriŽtte geboren, zij hebben ook een dochter Marie Catharine, eveneens geboren in september 1831. Zij wonen Wagenstraat 162, Den Haag (1831).

 

E2A5.94

Jacob van Weerden gedoopt 19 juni 1782 Den Haag in de Grote Kerk, peter en meter zijn Frederik van Weerden en Johanna van der Swan. Zijn vader Jacob is tijdens de doop in het buitenland.

 

E2A5.96

HenriŽtte Jacqueline van Weerden geboren 4 februari 1819 te Den Haag, overleden 28 november 1882 te Den Haag blijft ongehuwd. Zij woont in Scheveningen.

 

E2A5.B

Theodora van Weerden gedoopt 4 februari 1759 te Utrecht, begraven 14 april 1808 in de Buurtkerk te Utrecht (bijgezet met de baar f6,-). Zij trouwt met Dirk van Boom. Bij haar overlijden heeft zij man en minder- en meer≠der≠ja≠ri≠ge kinderen. Zij wonen in de Jerusalemsteeg, Utrecht (1808).

 

E2A5.C

Gerrit van Weerden geboren 11 februari 1762 te Utrecht trouwt.

 

E2A5.D

Willem van Weerden gedoopt 18 augustus 1765 te Utrecht, overleden 2 mei 1830 te Den Haag en volgens de overlijdensakte ongehuwd. Maar in Utrecht trouwt hij 8 juni 1814 met Elisabeth Storm, gedoopt 26 januari 1785 te Lienden, dochter van Cornelis Storm en Sara Dorothea Elisabeth Sorg. Willem is kamerbehanger en bediende. Wouter van Weerden (E295.62) treedt op als coŲrdinator bij de verdeling van de erfenis, de schulden van Willem dienen bij hem aangemeld te worden voor 15 augustus 1830.

 

E3

Geertruijd Adams (van Weerden), begraven 16 november 1655 te Naarden trouwt met Gerrit Cornelisse, weduwnaar van Niesjen Maesen. Zij krijgen in Naarden de volgende kinderen: Adam (gedoopt 1 november 1647), Aeltjen (gedoopt 13 november 1648), Adam (gedoopt 12 mei 1651), Aeltjens (gedoopt 13 februari 1654)

 

E4

Stijntje Adamse van Weerden, begraven 18 oktober 1701 te Naarden, trouwt met Claes Hermansen. Samen hebben zij een zoon Arent (gedoopt 24 april 1654 te Naarden). Stijntje vertrekt op 25 maart 1657 met attestatie van Budel, waar haar broer Willem schoolmeester is, naar Naarden om daar "wederom" te wonen. Op 22 juni 1657 is zij met attestatie van Naerden weer terug in Budel. Zij trouwt met Jan Abramsen en krijgt in Naarden nog twee dochters Belia (gedoopt 4 mei 1664) en Aeltjen (gedoopt 12 mei 1666).