Genealogie De Jong en Bloemhof in de gemeente Tietjerksteradeel Friesland

 

Aan het begin van de 19e eeuw wordt in heel Nederland de "Burgerlijke Stand" ingevoerd en dit betekent dat iedereen een familienaam moet aannemen. Klaas Bouwes uit Eastermar kiest voor de naam "De Jong" en zijn vader Bouwe Nannes kiest de naam "Bloemhof". Hun nakomelingen wonen vooral in Oostermeer (Eastermar) in de Friese gemeente Tietjerksteradeel.

 

J

Nanne Roels, van Jelsum, trouwt 16 juni 1726 te Jelsum met Antje Siebes, van Jelsum.

                1 Bouwe, geboren in 1736 Suameer (of Oostermeer)

 

J1

Bouwe Nannes Bloemhof, zoon van Nanne Roel en Antje Siebes, geboren in 1736, overleden 21 januari 1815 te Oostermeer, oud 79 jaar. Bouwe neemt na 1811 de naam "Bloemhof" aan. Zijn zoon Klaas neemt de naam "de Jong" aan.Bouwe trouwt 9 december 1781 te Suameer met Beitske Klazes (Klasis), geboren in 1762 te Bergum. De oudste zoon Klaas is een voorkind van Beitske. De vier jongste kinderen worden allemaal tegelijk gedoopt op 10 mei 1801 te Suameer.

                1 Klaas, geboren 10 augustus 1781 Suameer, gedoopt 3 februari 1782 Garijp

2 Antje, geboren 20 januari 1784 Suameer, gedoopt 14 maart 1784 Garijp

                3 Nanne, geboren 12 mei 1789 Suameer, gedoopt 10 mei 1801 Garijp, overleden 22 december 1816 Oostermeer

                4 Sybe, geboren 26 november 1792 Suameer, gedoopt 10 mei 1801 Garijp

                5 Arend, geboren 18 juli 1796 Suameer, gedoopt 10 mei 1801 Garijp

                6 Rinze, geboren 17 maart 1801 Suameer, gedoopt 10 mei 1801 Garijp

 

J11

Klaas Bouwes (de Jong), zoon van Bouwe Nannes (Bloemhof) en Beitske Klazes, geboren 10 augustus 1781 te Suameer, gedoopt 3 februari 1782 te Garijp, overleden 8 februari 1847 te Suameer. Klaas is een voorkind van Beitske Klazes. In 1811 wordt het bij wet verplicht een stamnaam aan te nemen. Klaas kiest voor de naam "de Jong", zijn (adoptief)vader voor de naam Bloemhof. Klaas trouwt 25 mei 1806 te Suameer met Foekje Lammerts Lamsma, dochter van Lammert Geerts en Janke Oebles, geboren 30 juli 1786 te Noorderdrachten, Rottevalle, gedoopt 10 september 1786 te Rottevalle, overleden 20 december 1876 te Bergum (90 jaar oud). Bij de volkstelling van 1838 wonen zij in Suameer. Bij de aangifte van de oudste drie kinderen wordt de vader Klaas Johannes genoemd. De naam van de moeder wordt ook wel aangeduid als Foekjen Lambarts.

                1 Lammert, geboren 2 juli 1807, gedoopt 2 augustus 1807 Suameer

                2 Schelte, geboren 20 oktober 1809, gedoopt 3 december 1809 Oostermeer

                3 Bouwe, geboren 7 oktober 1811, gedoopt 17 november 1811 Oostermeer

                4 Beitske, geboren 2 november 1814 Suameer

                5 Nanne, geboren 11 september 1820 Suameer

                6 Antje, geboren 21 augustus 1823 Tietjerksteradeel

 

J111

Lammer Klases de Jong geboren 2 juli 1807 te Suameer, gedoopt 2 augustus 1807 te Suameer, overleden 19 november 1875 te Tietjerksteradeel oud 68 jaar, trouwt 14 mei 1835 te Tietjerksteradeel met Tjerkjen Sjoerds Teyema, overleden 5 december 1876 te Tietjerksteradeel, oud 70 jaar, dochter van Sjoerd Andries Teyema en Antje Pieters Bouma.

1 Klaas de Jong, geboren 28 februari 1836 Tietjerksteradeel

2 Sjoerd de Jong, geboren 26 februari 1839 Tietjerksteradeel

3 Bouwe Lammerts de Jong, geboren 19 maart 1842 Tietjerksteradeel

4 Foekje Lammerts de Jong, geboren 8 februari 1845 Hardegarijp

 

J111.1

Klaas Lammerts de Jong, geboren 28 februari 1836 Tietjerksteradeel, overleden 4 augustus 1918 Tietjerksteradeel, oud 82 jaar, trouwt 11 mei 1861 te Tietjerksteradeel met Hendrikje Jans Duursma, geboren 24 juli 1835 Tietjerksteradeel, overleden 28 april 1913 te Tietjerksteradeel oud 77 jaar, dochter van Jan Geerts Duursma en Attje Douwes van der Heide (Heyde).

1 Lammert Klazes de Jong, geboren 21 februari 1862 Tietjerksteradeel

 

J111.11

Lammert Klazes de Jong, geboren 21 februari 1862 Tietjerksteradeel, overleden 10 september 1930 Tietjerksteradeel, oud 68 jaar, trouwt 22 mei 1886 te Tietjerksteradeel met Bontje Melles van der Veen, geboren 24 november 1861 Tietjerksteradeel, overleden 7 januari 1901 te Tietjerksteradeel oud 39 jaar, dochter van Melle Romkes van der Veen en Antje Rinzes Bosma.

1 Hendrica de Jong, geboren 22 januari 1892 Tietjerksteradeel

2 Anna de Jong, geboren 25 maart 1893 Tietjerksteradeel, overleden 4 december 1895 Tetjerksteradeel, oud 2 jaar

3 Klaas de Jong, geboren 4 maart 1894 Tietjerksteradeel

4 Melletje de Jong, geboren 25 juli 1895 Tietjerksteradeel, overleden 7 maart 1896 Tietjerksteradeel, oud 7 maanden

5 Melle de Jong, geboren 1 december 1896 Tietjerksteradeel, overleden 29 mei 1940 Leeuwarden, oud 43 jaar, gehuwd

6 Anna de Jong, geboren 13 juli 1898 Tietjerksteradeel

 

J111.2

Sjoerd Lammerts de Jong, geboren 26 februari 1839 Tietjerksteradeel, overleden 8 januari 1920, oud 80 jaar, trouwt 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel met Akke Martens van der Kloet, geboren 29 augustus 1843 te Bergum, overleden 8 september 1923 Tietjerksteradeel, oud 80 jaar, dochter van Marten Sakes van der Kloet en Jantje Eabes Stel.

1 Lammert Sjoerds de Jong, geboren 19 februari 1870 Tietjerksteradeel

2 Marten Sjoerds de Jong, geboren 24 september 1873 Tietjerksteradeel

3 Tjerkje Sjoerds de Jong, geboren 28 september 1876 Tietjerksteradeel

 

J111.21

Lammert Sjoerds de Jong, geboren 19 februari 1870 te Tietjerksteradeel, trouwt 17 mei 1902 te Tietjerksteradeel met Janke Sybes van Huizen, geboren 10 mei 1875 Tietjerksteradeel, dochter van Sybe Jans van Huizen en Hiltje Alles Allema.

 

J111.22

Marten Sjoerds de Jong, geboren 24 september 1873 Tietjerksteradeel, overleden 4 januari 1930 te Leeuwarden oud 56 jaar, trouwt 24 mei 1902 te Sneek met Sara ten Hoeve.

 

J111.23

Tjerkje Sjoerds de Jong, geboren 28 september 1876 Tietjerksteradeel trouwt 25 mei 1907 te Tietjerksteradeel met Dirk Klazes Dillema, geboren 11 februari 1870 Tietjerksteradeel, zoon van Klaas Gerrits Dillema en Aafke Ates Feenstra.

 

J111.3

Bouwe Lammerts de Jong, geboren 19 maart 1842, Tietjerksteradeel, overleden 21 juli 1904 Tietjerksteradeel, oud 62 jaar, trouwt 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel met Aaltje Hattums Hoogsteen, geboren 14 september 1844 Garijp, overleden 20 september 1926 te Tietjerksteradeel, dochter van Hattum Sibles Hoogsteen en Jitske Wierds Postma

1 Lammert Bouwes de Jong, geboren 25 november 1870 Tietjerksteradeel

2 Hattum Bouwes de Jong, geboren 16 oktober 1873 Tietjerksteradeel

 

J111.4

Foekje Lammerts de Jong, geboren 8 februari 1845 Hardegarijp, overleden 30 maart 1916 Tietjerksteradeel, oud 71 jaar, trouwt 20 mei 1871 te Tietjerksteradeel met Tjipke Wytzes Jager, geboren in 1840, overleden 30 november 1918 oud 78 jaar, zoon van Wytze Jurjens Jager en Tjitske Jans Steensma.

1 Wytze Tjipkes Jager, geboren 31 maart 1874 Tietjerksteradeel

2 Wytze Tjipkes Jager, geboren 8 januari 1877 Tietjerksteradeel

3 Tjerkje Tjipkes Jager, geboren 15 maart 1879 Tietjerksteradeel

4 Wytze Tjipkes Jager, geboren 12 februari 1882 Tietjerksteradeel

5 Wytze Tjipkes Jager, geboren 12 september 1883 Tietjerksteradeel (tweeling)

6 Tjerkje Tjipkes Jager, geboren 12 september 1883 Tietjerksteradeel (tweeling)

 

J112

Schelte de Jong geboren 30 oktober 1809 te Oostermeer, gedoopt 3 december 1809 te Oostermeer, overleden 23 december 1871 te Tietjerksteradeel, trouwt 22 oktober 1836 te Tietjerksteradeel met Trijntje Jans Klaver, geboren geboren 13 juni 1814 Hardegarijp, overleden 12 maart 1893 te Tietjerksteradeel oud 78 jaar, dochter van Jan Hoppes Klaver en Klaske Hayes van der Uur.

                1 Klaas Scheltes de Jong, geboren 5 december 1836 Tietjerksteradeel,

 

J112.1

Klaas Scheltes de Jong, geboren 5 december 1836 Tietjerksteradeel, overleden 12 oktober 1907 Tietjerksteradeel, oud 70 jaar, trouwt 20 juli 1865 te Tietjerksteradeel met Ymkje Fokkes Hellinga, geboren in 1835, overleden 30 september 1884 te Tietjerksteradeel

                1 Trijntje Klazes de Jong, geboren 6 september 1870 Suameer Tietjerksteradeel

2 Grietje Klazes de Jong, geboren 20 april 1873 Tietjerksteradeel

 

J112.11

Trijntje Klazes de Jong, geboren 6 september 1870 Tietjerksteradeel, overleden na 1922, trouwt 12 november 1904 te Smallingerland met Jan Veenstra, geboren 10 november 1851 te Drogeham Achtkarspelen, overleden 7 maart 1922 Tietjerksteradeel oud 70 jaar, zoon van Johannes Veenstra en Maaike Jans Veenstra.

 

J112.12

Grietje Klazes de Jong, geboren 20 april 1873 Tietjerksteradeel trouwt 5 oktober 1911 te Tietjerksteradeel met Wiebren Herder.

 

J113

Bouwe Klazes de Jong, zoon van Klaes Bouwes de Jong en Foekje Lammerts Lamsma, geboren 7 oktober 1812 te Oostermeer, overleden 26 juni 1859 te Oostermeer is boerenknecht en bij de militie zat hij bij de 8e afdeling infanterie. Bouwe trouwt 14 juni 1838 te Bergum met Sjoukje Jurjens Jager, dochter van Jurjen Wietzes Jager en Jinke Alles Wiersma, geboren 8 november 1815 te Bergum, overleden 22 juni 1899 te Oostermeer.

                1 Foekje, geboren 13 november 1838 Oostermeer

                2 Jurjen, geboren 16 juli 1841 Oostermeer

                3 Klaas, geboren 10 september 1844 Oostermeer

4 Jinke, geboren 27 mei 1847 Oostermeer, jong overleden

                5 Lammert, geboren 17 oktober 1849 Oostermeer, overleden 3 februari 1917 Oostermeer

                6 Jinke, geboren 11 oktober 1853 Oostermeer

                7 Trijntje, geboren 6 januari 1857 Oostermeer

 

J113.1

Foekje Bouwes de Jong, geboren 13 november 1838 Oostermeer, overleden 15 februari 1927 te Tietjerksteradeel trouwt circa 1866 met Jurjen Romkes Grijpstra, geboren 11 oktober 1837 Tietjerksteradeel, overleden 13 juli 1912 Tietjerksteradeel, oud 74 jaar, zoon van Romke Wygers Grijpstra en Hinke Abrahams van der

Leest. Foekje krijft voor dit huwelijk een dochter.

1 Sjoukje de Jong, geboren 3 september 1859 Tietjerksteradeel

Kinderen geboren in dit huwelijk:

2 Bouwe Jurjens Grijpstra, geboren 11 april 1867 Tietjerksteradeel

3 Janke Jurjens Grijpstra, geboren 3 februari 1870 Tietjerksteradeel

4 Wyger Jurjens Grijpstra, geboren 10 juni 1872 Tietjerksteradeel, overleden 22 augustus 1934 Tietjerksteradeel, oud 62 jaar,

5 Lammert Jurjens Grijpstra, geboren 20 juli 1874 Tietjerksteradeel

6 Jinke Jurjens Grijpstra, geboren 7 mei 1876 Tietjerksteradeel

7 Romke Jurjens Grijpstra, geboren 30 januari 1879 Tietjerksteradeel

8 Baukje Jurjens Grijpstra, geboren 15 juni 1881 Tietjerksteradeel

9 Bouwe Grijpstra, geboren 24 april 1884 Tietjerksteradeel

10 Romke Grijpstra, geboren 19 december 1861 Tietjerksteradeel, overleden 9 april 1938 Tietjerksteradeel, oud 59 jaar, gehuwd

11Hinke Grijpstra, geboren 21 maart 1864 Kooten Achtkarspelen

12 Sjoukje Grijpstra, geboren 22 maart 1865 Kooten Achtkarspelen

 

J113.2

Jurjen Bouwes de Jong geboren 16 juli 1841 Oostermeer, overleden 26 december 1924 Oostermeer, trouwt 8 oktober 1864 te Tietjerksteradeel met Trijntje Sydzes Alma, geboren in 1837, overleden 1 augustus 1884 te Tietjerksteradeel. Zoon Bouwe Jurjens de Jong wordt bij dit huwelijk erkend door de ouders.

1 Bouwe Jurjens de Jong, geboren 23 januari 1863 Tietjerksteradeel

2 Grietje Jurjens de Jong, geboren 30 december 1864 Tietjerksteradeel

3 Sieds Jurjens de Jong, geboren 19 februari 1870 Tietjerksteradeel

4 Sjoukje Jurjens de Jong, geboren 31 oktober 1877 Tietjerksteradeel

 

J113.21

Bouwe Jurjens de Jong, geboren 23 januari 1863 Tietjerksteradeel, trouwt 21 mei 1887 te Tietjerksteradeel met Sytske Pieters de Vries, geboren 7 maart 1862 Tietjerksteradeel, overleden 18 maart 1923 te Leeuwarden, begraven te Tietjerksteradeel oud 61 jaar, dochter van Pieter Jurjens de Vries en Hiltje Idsges van der Ploeg.

1 Jurjen de Jong, geboren 1 juni 1889 Tietjerksteradeel

2 Pieter de Jong, geboren 20 september 1890 Tietjerksteradeel

3 Hiltje Bouwes de Jong, geboren 28 januari 1894 Tietjerksteradeel, overleden 28 april 1894 Tietjerksteradeel, oud 3 maanden

4 Sieds de Jong, geboren 25 februari 1895 Tietjerksteradeel

5 Idsge de Jong, geboren 9 februari 1898 Tietjerksteradeel, overleden 14 december 1898 Leeuwarden, begraven te Tietjerksteradeel, oud 10 maanden

6 Hiltje de Jong, geboren 3 oktober 1901 Tietjerksteradeel

 

J113.211

Jurjen de Jong, geboren 1 juni 1889 Tietjerksteradeel, trouwt 31 mei 1913 te Tietjerksteradeel met Fryke Claus, geboren 5 april 1890 te Achtkarspelen, overleden 6 maart 1923 te Tietjerksteradeel oud 32 jaar, dochter van Pieter Claus en Freerkje Heinzes Benedictus.

1 Pieter de Jong, overleden 20 december 1918 Tietjerksteradeel, oud 1 jaar

2 Levenloze dochter, geboren 29 maart 1920 Tietjerksteradeel

 

J113.22

Grietje Jurjens de Jong, geboren 30 december 1864 Tietjerksteradeel, overleden 26 mei 1932 Tietjerksteradeel, oud 67 jaar, trouwt 16 januari 1892 te Tietjerksteradeel met Jan Eesges Westerhof, geboren 5 november 1865 Tietjerksteradeel, overleden 1 december 1914 Tietjerksteradeel, oud 49 jaar, zoon van Eesge Roels Westerhof en Elske Jager.

1 Trijntje Westerhof, geboren 3 mei 1892 Tietjerksteradeel

2 Elsge Westerhof, geboren 29 december 1895 Tietjerksteradeel

3 Jurjen Westerhof, geboren 23 november 1898 Tietjerksteradeel

4 Roel Westerhof, geboren 16 februari 1901 Tietjerksteradeel

 

J113.23

Sieds Jurjens de Jong, geboren 19 februari 1870 Tietjerksteradeel, overleden 2 mei 1908 Tietjerksteradeel, oud 38 jaar, trouwt 9 mei 1896 te Tietjerksteradeel met Antje Postma, geboren 21 juni 1870 Rottevalle Achtkarspelen, overleden 24 juni 1938 Tietjerksteradeel oud 68 jaar, dochter van Pieter Hendriks Postma en Ynskje Johannes van Warners.

1 Jurjen de Jong, geboren 16 november 1897 Tietjerksteradeel, overleden 18 juni 1898 Tietjerksteradeel, oud 7 maanden

2 Inje de Jong, geboren 24 december 1898 Tietjerksteradeel

3 Trijntje de Jong, geboren 18 februari 1900 Tietjerksteradeel

4 Grietje de Jong, geboren 16 juli 1901 Tietjerksteradeel, overleden 13 april 1902 Tietjerksteradeel, oud 8 maanden

5 Pieter de Jong, overleden 16 juli 1904 Tietjerksteradeel, oud 4 maanden

6 Jurjen de Jong, overleden 11 februari 1905 Tietjerksteradeel, oud 2 jaar

7 Jurjen de Jong, overleden 30 juli 1906 Leeuwarden, begraven Tietjerksteradeel, oud 9 maanden

8 Levenloos kind, geboren 15 november 1907 Tietjerksteradeel

 

J113.24

Sjoukje Jurjens de Jong, geboren 31 oktober 1877 Tietjerksteradeel trouwt 1 september 1900 te Tietjerksteradeel met Auke Tjibbes Reitsma, geboren 17 maart 1875 Tietjerksteradeel, overleden 11 januari 1940 Tietjerksteradeel oud 64 jaar, zoon van Tjibbe Heerkes Reitsma en Grietje Klazes van der Lei.

1 Tjibbe Reitsma, geboren 9 februari 1901 Tietjerksteradeel

2 Sjoukje Reitsma, geboren 1918. overleden 28 april 1919 Tiettjerksteradeel, oud 7 maanden

 

J113.3

Klaas Bouwes de Jong geboren 10 september 1844 te Oostermeer, overleden 12 januari 1912 Dantumadeel, trouwt 21 mei 1870 in Bergum met Froukje Jans Boersma, geboren 15 september 1851 te Achtkarspelen, overleden 10 juli 1932 te Tiettjerksteradeel oud 80 jaar, dochter van Jan Lubberts Boersma en Trijntje Annes Bijlsma.

1 Murkje Klazes de Jong, geboren 22 augustus 1870 Tietjerksteradeel

 

J113.31

Murkje Klazes de Jong, geboren 22 augustus 1870 Tietjerksteradeel, trouwt 2 december 1899 te Dantumadeel met Melis Akkerman, geboren 22 juli 1868 te Opsterland, zoon van Andries Jans Akkerman en Grietje Jelmers van der Hoek.

1 Klaaske Akkerman, geboren 12 juli 1896 Dantumadeel (Kind wordt erkend bij huwelijk ouders d.d. 2 december 1899)

2 Andries Akkerman, geboren 13 oktober 1900 Dantumadeel

3 Grietje Akkerman, geboren 26 januari 1902 Dantumadeel

 

J113.5

Lammert Bouwes de Jong, zoon van Bouwe Klazes de Jong en Sjoukje Jurjens Jager, geboren 17 oktober 1849 te Oostermeer, overleden 10 mei 1910 te Oostermeer is landbouwer, boer. Lammert trouwt 22 september 1877 te Bergum met Antje Sybes Atsma, dochter van Sybe Feyes Atsma en Zwaantje Willems Hoekstra, geboren 11 mei 1851 te Opeinde, overleden 2 juli 1934 te Oostermeer.

                1 Bouwe de Jong, geboren 25 september 1877 Oostermeer

                2 Siebe de Jong, geboren 22 januari 1880 Oostermeer

                3 Hendrik de Jong, geboren 11 september 1882 Oostermeer

                4 Jurjen de Jong, geboren 9 augustus 1885 Oostermeer

                5 Zwaantsje de Jong, geboren 22 maart 1888 Oostermeer

                6 Sjoukje de Jong, geboren 27 juni 1890 Oostermeer

                7 Feye de Jong, geboren 19 juli 1893 Oostermeer, overleden 6 november 1896 Oostermeer (verdronken)

 

J113.51

Bouwe Lammerts de Jong geboren 27 september 1877 te Oostermeer, overleden 31 augustus 1962 te Ooster­meer trouwt 21 mei 1904 te Bergum met Jinke van der Meer, geboren 22 januari 1882 te Oos­ter­meer, overleden 7 maart 1971 te Bergum. Jinke is een dochter van Jantsje Sjoerds van der Meer.

             1 Lammert de Jong geboren 3 december 1905 Oostermeer

             2 Jantsje de Jong geboren 2 oktober 1907 Oostermeer

             3 Anne de Jong geboren 17 maart 1909 Oostermeer

             4 Zwaantsje de Jong geboren 11 juni 1912 Oostermeer

             5 Tryntsje (Nynke) de Jong geboren 4 augustus 1922 Oostermeer

 

J113.511

Lammert de Jong geboren 3 december 1905 te Oostermeer, overleden 8 februari 1978 te Boelens­laan trouwt 9 maart 1933 te Buitenpost met Geeske de Haan geboren 26 april 1909 te Boelenslaan. 1 Lutske de Jong

             2 Bouwe de Jong

 

J113.511.1

Lutske de Jong trouwt Foppe J. ten Hoor. Zij hebben 2 kinderen.

 

J113.511.2

Bouwe de Jong trouwt met Pietsje Roorda. Bouwe is conciėrge in een verzorgingstehuis. Zij hebben 2 kinderen.

 

J113.512

Jantsje de Jong geboren 2 oktober 1907 te Oostermeer, overleden 3 mei 1982 te Twijzel trouwt 26 mei 1932 te Bergum met Jouke Brander, geboren 31 oktober 1902 te Twijzel, overleden 2 maart 1999 te Buitenpost. Jouke is van 1915 tot 1967 boerenarbeider en daarnaast van 1948 tot 1967 koster-grafdelver van de Hed.Herv.Kerk te Twijzel. Zij hebben 3 kinderen.

 

J113.513

Antje de Jong (Anne) geboren 17 maart 1909 te Oostermeer, overleden 24 september 1990 te Bergum trouwt 28 mei 1936 te Bergum met Hendrik Slaaf, geboren 16 december 1903, overleden 1 april 1988 te Oostermeer. Hendrik is boerenarbeider. Zij hebben 3 kinderen.

 

J113.514

Zwaantsje de Jong geboren 11 juni 1912 te Oostermeer, overleden 29 april 1987 te Oostermeer trouwt 25 mei 1938 te Bergum met Klaas Jansma, geboren 23 februari 1906 te Oos­ter­meer, overleden 11 december 1972 te Oostermeer. Klaas werkt op de boter­fa­briek in Oostermeer als kaasmaker. Zij hebben 4 kinderen.

 

J113.515

Tryntsje de Jong (Nynke) geboren 4 augustus 1922 te Oostermeer trouwt 22 mei 1946 te Bergum met Marten Pieter van Weringh, geboren 27 augustus 1914 te Stroobos, overleden 3 mei 1989 te Bergum. Marten is vertegenwoordiger in automaterialen en gereedschappen in de drie noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland. Zij hebben 5 kinderen.

 

J113.52

Siebe de Jong geboren 22 januari 1880 te Oostermeer, overleden 15 februari 1966 te Oostermeer, trouwt 15 mei 1909 te Tietjerksteradeel met Jeltje (Jelske) Kloosterman uit Grootegast, geboren 12 december 1877 te Achtkarspelen, dochter van Anne Kloosterman en Ybeltje Tjoelker. Siebe hertrouwt met L.Bethlehem.

             1 IJbeltje de Jong geboren in 1911

 

J113.521

IJbeltje de Jong geboren in 1911, overleden 1 juli 1961 te Leeuwarden trouwt met Harm Hollema uit Leeuwarden.

 

J113.53

Hendrik Lammerts de Jong geboren 11 september 1882 te Oostermeer, overleden 22 januari 1954 trouwt met Betsje den Braber, uit Holland, overleden 19 februari 1960 te Oostermeer.

Adres: Schoonrewoerd (zh). Zij hebben 10 kinderen.

 

J113.54

Jurjen de Jong geboren 9 augustus 1885 te Oostermeer trouwt met Janke Schuurman uit Bergum.

 

J113.55

Zwaantsje de Jong geboren 22 maart 1888 te Oostermeer, overleden 18 januari 1972 te Rottevalle trouwt met Reitze Bloembergen, geboren 31 juli 1885 Smallingerland, overleden 18 april 1930 te Smallingerland, zoon van Roel Bloembergen en Wietske Benedictus. Zij woonden in Rottevalle.

             1 Roel Bloembergen

             2 Antsje (Anne) Bloembergen

             3 Wietske Bloembergen

 

J113.56

Sjoukje de Jong geboren 27 juni 1890 te Oostermeer trouwt met Jan Jansma. Zij wonen in Opeinde (Sm). Zij hebben 5 kinderen.

 

J113.6

Jinke Bouwes de Jong geboren 11 oktober 1853 te Oostermeer, overleden 15 maart 1928 te Tietjerksteradeel oud 74 jaar, trouwt 28 februari 1874 te Bergum met Rienk Fokes van der Kuip, geboren in 1850, overleden 4 januari 1929 oud 79 jaar te Tietjerksteradeel, zoon van Foke Rienks van der Kuip en Hinke Thaekes Offringa. Rienk is schipper.

1 Sjoukje Rienks van der Kuip, geboren 17 september 1875 Tietjerksteradeel

2 Hinke Rienks van der Kuip, geboren 13 november 1877 Tietjerksteradeel (Vader afwezig)

3 Fokke Rienks van der Kuip, geboren 28 april 1880 Tietjerksteradeel

4 Foekje Rienks van der Kuip, geboren 27 april 1883 Tietjerksteradeel

5 Bouwe van der Kuip, geboren 23 april 1886 Tietjerksteradeel

6 Taeke van der Kuip, geboren 25 februari 1889 Tietjerksteradeel

 

J113.7

Tryntje de Jong geboren 6 januari 1857 te Tietjerksteradeel, overleden na 1832, trouwt 30 oktober 1875 te Bergum met Johannes Mattheus Douwes, geboren in 1848, overleden 23 juli 1932 te Tietjerksteradeel oud 84 jaar, zoon van Mattheus Douwes en Geertruida Catharina Kantener.

1 Mattheus Johannes Douwes, geboren 12 februari 1876 Tietjerksteradeel

2 Mattheus Douwes, geboren 1 december 1877 Tietjerksteradeel

3 Sjoukje Johannes Douwes, geboren 15 juni 1880 Tietjerksteradeel Vader afwezig), overleden 7 oktober 1939, oud 59 jaar, gehuwd

4 Jan Johannes Douwes, geboren 16 augustus 1882 Tietjerksteradeel

5 Geertruida Catharina Douwes, geboren 17 september 1884 Tietjerksteradeel

6 Bouwe Douwes, geboren 27 maart 1887 Tietjerksteradeel

7 Klaas Douwes, geboren 3 november 1889 Tietjerksteradeel

8 Elsien Douwes, geboren 10 december 1891 Tietjerksteradeel

9 Jurjen Douwes, geboren 4 december 1892 Tietjerksteradeel

10 Martinus Douwes, geboren 18 april 1895 Tietjerksteradeel, overleden 16 maart 1903 Tietjerksteradeel, oud 7 jaar

11 Lammert Douwes, geboren 23 mei 1897 Tietjerksteradeel

12 Johannes Mattheus Douwes, geboren 3 oktober 1899 Tietjerksteradeel

 

J114

Beitske Klases de Jong, geboren 2 november 1814 Suameer, overleden 24 juli 1854 te Tietjerksteradeel, trouwt 16 mei 1840 te Tietjerksteradeel met Joeke Douwes Joekema, geboren 8 december 1816 te Bergum, overleden 30 januari 1887 Tietjerksteradeel, oud 70 jaar, zoon van Douwe Joekes Joekema en Antje Heines van der Vee.

1 Antje Joekema, geboren 8 mei 1841 Tietjerksteradeel, overleden 2 augustus 1910 Tietjerksteradeel, oud 69 jaar, gehuwd

2 Klaas Joekes Joekema, geboren 3 oktober 1842 Tietjerksteradeel, overleden 17 december 1895 Tietjerksteradeel, oud 53 jaar, gehuwd

3 Foekje Joekes Joekema, geboren 5 augustus 1844 Garijp

4 Maaike Joekes Joekema, geboren 16 maart 1847 Garijp

5 Douwe Joekes Joekema, geboren 22 april 1849 Garijp

6 Johannes Joekes Joekema, geboren 6 april 1851 Garijp

 

J115

Nanne Klases de Jong, geboren 11 september 1820 Suameer, overleden 25 februari 1889 te Tietjerksteradeel, trouwt 6 mei 1848 te Tietjerksteradeel met Goitske (Gooitske) Jans van Houten, geboren 10 september 1825 Achtkarspelen, overleden 26 september 1906 te Tietjerksteradeel oud 81 jaar, dochter van Jan Harmens van Houten en Albertje Hendriks Steenwijk.

1 Albertje Nannes de Jong, geboren 1 september 1848 Suameer

2 Klaas Nannes de Jong, geboren 24 juli 1850 Suameer

3 Jan Nannes de Jong, geboren 23 februari 1852 Suameer

4 Foeke Nannes de Jong, geboren 1 april 1853 Suameer, overeden 2 april 1853 Tietjerksteradeel, oud 1 dag

5 Schelte Nannes de Jong, geboren 1 april 1855 Suameer

6 Levenloos kind, geboren 5 april 1858 Tietjerksteradeel

7 Sjouke Nannes de Jong, geboren 14 januari 1860 Tietjerkteradeel, overleden 15 januari 1860 Tietjerksteradeel, oud 1 dag

8 Fockjen Nannes de Jong, geboren 26 maart 1861 Tietjerksteradeel

9 Sjouke Nannes de Jong, geboren 9 mei 1863 Tietjerksteradeel, overleden 5 november 1880 Tietjerksteradeel, oud 17 jaar

10 Levenloos kind, geboren 10 januari 1866 Tietjerksteradeel

11 Levenloos kind, geboren 1 december 1869 Tietjerksteradeel

 

J115.1

Albertje Nannes de Jong, geboren 1 september 1848 Suameer, overleden 15 november 1919 oud 71 jaar, trouwt 9 mei 1874 te Tietjerksteradeel met Klaas Klazes Hoekstra, geboren 10 november 1843 te Suawoude, Tietjerksteradeel, overleden 22 december 1893 te Tietjerksteradeel 50 jaar, zoon van Klaas Klases Hoekstra en Marijke Tjeerds Hiemstra.

1 Levenloze zoon, geboren 10 mei 1875 Tietjerksteradeel

2 Klaas Klazes Hoekstra, geboren 30 juni 1876 Tietjerksteradeel

3 Maria Klazes Hoekstra, geboren 22 februari 1878 Tietjerksteradeel

4 Levenloze zoon, geboren 15 november 1879 Tietjerksteradeel

5 Nanne Klazes Hoekstra, geboren 25 april 1881 Tietjerksteradeel

6 Tjeerd Klazes Hoekstra, geboren 27 februari 1883 Tietjerksteradeel

7 Gooitske Hoekstra, geboren 6 maart 1885 Tietjerksteradeel

8 Sjouke Hoekstra, geboren 18 juni 1887 Tietjerksteradeel

9 Levenloze zoon, geboren 15 juni 1888 Tietjerksteradeel

 

J115.2

Klaas Nannes de Jong, geboren 24 juli 1850 Suameer, overleden na 1929, trouwt 27 mei 1876 te Tietjerksteradeel met Baukje Hoekes Jeensma, geboren 28 september 1855 te Smallingerland, overleden 15 juli 1929 te Smallingerland oud 73 jaar, dochter van Hoeke Jeens Jeensma en Tjitske Durks Bethlehem.

1 Nanne de Jong, geboren 11 november 1876 Smallingerland, overleden 19 december 1876 Smallingerland, oud 5 weken

2 Hoeke de Jong, geboren 21 november 1877 Drachten Smallingerland

3 Goitske de Jong, geboren 5 augustus 1880 Smallingerland

4 Tjitske de Jong, geboren 10 februari 1883 Smallingerland,

5 Nanne de Jong, geboren 8 mei 1885 Smallingerland, overleden 2 juni 1885 Smallingerland, oud 3 weken

6 Albertje de Jong, geboren 26 juli 1886 Smallingerland, overleden 28 januari 1908 Smallingerland, oud 21 jaar, ongehuwd

7 Nanne de Jong, geboren 18 mei 1889 Smallingerland, overleden 18 juli 1889 Smallingerland, oud 2 maanden

8 Sjoukje de Jong, geboren 8 november 1891 Smallingerland, overleden 12 november 1891 Smallingerland, oud 4 dagen

9 Sjoukje de Jong, geboren 16 april 1893 Smallingerland, overleden 28 februari 1894 Smallingerland, oud 9 maanden

10 Sjoukje de Jong, geboren 14 april 1895 Smallingerland (tweeling), overleden 13 mei 1895 Smallingerland, oud 4 weken

11 Nanne de Jong, geboren 14 april 1895 Smallingerland (tweeling), overleden 16 april 1895, oud 2 dagen

12 Nanne de Jong, geboren 16 januari 1897 Smallingerland

13 Sjoukje de Jong, geboren 1 april 1899 Smallingerland, overleden 5 mei 1916 Smallingerland, oud 17 jaar

 

J115.22

Hoeke de Jong, geboren 21 november 1877 Drachten Smallingerland, trouwt (1) 2 juni 1900 te Smallingerland met Dieke Dijkstra, geboren in 1878 te Drachten, dochter van Wouter Aalzes Dijkstra en Sjoukje Bouma. Hoeke hertrouwt (2) 17 maart 1917 te Drachten met Sjoukje Heddema, geboren in 1880 te Drachten, dochter van Wietze Heddema en Antje Hoff.

Kinderen uit het eerste huwelijk o.a.:

                    1 Klaas de Jong, geboren 27 mei 1901 Smallingerland, overleden 27 maart 1923 Smallingerland, oud 21 jaar, ongehuwd

                    2 Wouter de Jong, geboren maart 1904 Smallingerland, overleden 23 december 1904 Smallingerland, oud 9 maanden

 

J115.23

Goitske de Jong, geboren 5 augustus 1880 Smallingerland, overleden 18 juni 1936 Smallingerland, oud 55 jaar, trouwt 14 mei 1904 te Drachten met Jozef Jozef Veenstra, geboren in 1880 te Ureterp, zoon van Libbe Jozefs Veenstra en Hendrikje Hendriks de Haan

 

J115.24

Tjitske de Jong, geboren 10 februari 1883 Smallingerland, overleden 10 maart 1935 te Smallingerland oud 52 jaar, trouwt 11 november 1905 te Drachten Smallingerland met Ebe van der Terp, geboren 15 januari 1874 te Drachten, zoon van Johannes van der Terp en Pietje van Houten.

Kinderen uit dit huwelijk o.a.:

1 Baukje van der Terp, geboren maart 1911 Smallingerland, overleden 16 januari 1912 Smallingerland, oud 11 maanden

2 Pieter van der Terp, 7 mei 1918 Smallingerland, overleden 10 mei 1918 Smallingerland, oud 3 dagen

 

J115.3

Jan Nannes de Jong, geboren 23 februari 1852 Suameer, trouwt 2 oktober 1875 te Tietjerksteradeel met Trijntje Jelkes de Roos, geboren 14 maart 1852 te Suameer Tietjerksteradeel, overleden 30 december 1886 Tietjerksteradeel oud 34 jaar, dochter van Jelke Pieters de Roos en Sytske Jans de Jong. Jan Nannes de Jong hertrouwt 12 oktober 1895 te Tietjerksteradeel met Akke Klazes van der Zee, geboren 1 februari 1858 te Tietjerksteradeel, overleden 16 november 1941 te Tietjerksteradeel oud 83 jaar, dochter van Klaas Martens van der Zee en Wytske Sikkes de Jong.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1 Gooitske Jans de Jong, geboren 27 januari 1877 Tietjerksteradeel (Vader afwezig)

2 Jelke Jans de Jong, geboren 14 juli 1878 Tietjerksteradeel, overleden 27 mei 1890 Tietjerksteradeel, oud 11 jaar

3 Nanne Jans de Jong, geboren 11 augustus 1879 Tietjerksteradeel, overleden 15 juli 1880 Tietjerksteradeel, oud 9 maanden

4 Sytske Jans de Jong, geboren 7 september 1880 Tietjerksteradeel, overleden 9 juli 1881 Tietjerksteradeel, oud 10 maanden

5 Nanne Jans de Jong, geboren 2 augustus 1881 Tietjerksteradeel (Vader afwezig)

6 Sytske Jans de Jong, geboren 23 november 1882 Tietjerksteradeel (Vader afwezig)

7 Albertje de Jong, geboren 30 januari 1884 Tietjerksteradeel, overleden 15 maart 1932 Franeker, begraven Tietjerksteradeel, oud 48 jaar, ongehuwd

8 Sjouke de Jong, geboren 3 januari 1886 Tietjerksteradeel

9 Levenloze dochter, geboren en overleden 28 december 1886 Tietjerksteradeel

Kinderen uit het tweede huwelijk:

10 Wytske de Jong, geboren 4 december 1895 Tietjerksteradeel, overleden 4 december 1918 Tietjerksteradeel, oud 23 jaar, ongehuwd

11 Klaas de Jong, geboren 10 juni 1897 Tietjerksteradeel

12 Jeltje de Jong, geboren 27 februari 1900 Tietjerksteradeel

 

J115.31

Gooitske Jans de Jong, geboren 27 januari 1877 Tietjerksteradeel (Vader afwezig), trouwt 28 mei 1903 te Tietjerksteradeel met Douwe Wybes Zuidema, geboren 31 oktober 1876 te Tietjerksteradeel, zoon van Wybe Jans Zuidema en Trijntje Douwes Atema.

 

J115.5

Schelte Nannes de Jong, geboren 1 april 1855 Suameer, trouwt 24 augustus 1878 te Tietjerksteradeel met Lijsbert Gosses Dupon, geboren 4 juni 1857 Tietjerkstradeel, overleden 8 oktober 1910 te Idaarderadeel, begraven Tietjerksteradeel oud 53 jaar, dochter van Gosse Jans Dupon en Geertje Jans Tabak.

1 Nanne Scheltes de Jong, geboren 21 november 1878 Tietjerksteradeel

2 Geertje Scheltes de Jong, geboren 27 juni 1880 Tietjerksteradeel

3 Gosse Scheltes de Jong, geboren 1 mei 1883 Tietjerksteradeel

4 Jan de Jong, geboren 9 juli 1886 Tietjerksteradeel

5 Gooitske de Jong, geboren 6 oktober 1889 Tietjerksteradeel

6 Sjouke de Jong, geboren 14 augustus 1892 Tietjerksteradeel

7 Klaas de Jong, geboren 23 juni 1896 Tietjerksteradeel, overleden 24 juni 1896 Tietjerksteradeel, oud 36 uren

8 Albertje de Jong, geboren 23 augustus 1897 Tietjerksteradeel, overleden 30 augustus 1940 Tietjerksteradeel, oud 43 jaar, gehuwd

9 Klaaske de Jong, geboren 26 maart 1901 Tietjerksteradeel

 

J115.51

Nanne Scheltes de Jong, geboren 21 november 1878 Tietjerksteradeel, trouwt 19 juni 1902 te Achtkarspelen met Sytske Kootstra, geboren 1 oktober 1880 te Achtkarspelen, dochter van Klaas Wiebes Kootstra en Trijntje Jans de Zwart.

 

J115.52

Geertje Scheltes de Jong, geboren 27 juni 1880 Tietjerksteradeel, trouwt 30 mei 1903 te Tietjerksteradeel met Hendrik Paulusma.

 

J115.53

Gosse Scheltes de Jong, geboren 1 mei 1883 Tietjerksteradeel, trouwt 20 september 1913 te Idaarderadeel met Harmke Spijkstra.

 

J115.55

Gooitske de Jong, geboren 6 oktober 1889 Tietjerksteradeel, trouwt 22 mei 1909 te Tietjerksteradeel met Jacob Spijkstra.

 

J116

Antje Klases de Jong, geboren 21 augustus 1823 Tietjerksteradeel, overleden 20 maart 1907 Tietjerksteradeel, trouwt 15 mei 1847 te Tietjerksteradeel met Sjoerd Douwes Veenstra, geboren 6 januari 1821 Tietjerksteradeel, zoon van Douwe Sjoerds Veenstra en Lutske Wolters Hamstra.

1 Douwe Sjoerds Veenstra, geboren 21 februari 1848 Bergum, overleden 31 juli 1898 Tietjerksteradeel, oud 50 jaar, gehuwd

2 Klaas Sjoerds Veenstra, geboren 11 januari 1851 Bergum

3 Klaas Sjoerds Veenstra, geboren 12 mei 1852 Bergum, overleden 9 juli 1930 Tietjerksteradeel, oud 78 jaar, gehuwd

4 Lutske Sjoerds Veenstra, geboren 16 augustus 1855 Tietjerksteradeel

5 Lutske Sjoerds Veenstra, geboren 25 februari 1858 Tietjerksteradeel, overleden 21 juli 1919 Tietjerksteradeel, oud 61 jaar, gehuwd

6 Walter Sjoerds Veenstra, geboren 17 april 1861 Tietjerksteradeel, overleden 27 september 1925 Tietjerksteradeel, oud 64 jaar, gehuwd

7 Lammert Sjoerds Veenstra, geboren 12 december 1863 Tietjerksteradeel

 

J12

Antje Bouwes Bloemhof geboren 20 januari 1784 te Suameer, gedoopt 14 maart 1784 te Garijp, overleden 17 april 1868, overleden 12 april 1868 te Tietjerksteradeel, trouwt 20 december 1815 te Bergum met Jurjen Jans Dusselaar, geboren in 1790, overleden 29 maart 1863 Tietjerksteradeel, oud 73 jaar.

 

J14

Sybe Bouwes Bloemhof geboren 26 november 1792 te Suameer, gedoopt 10 mei 1801 te Garijp, overleden 24 september 1864 Tietjerksteradeel oud 71 jaar, trouwt met Lysbert Johannes Iedema (Ydema).

                1 Bouwe Sybes Bloemhof, geboren 20 januari 1817 te Tietjerksteradeel, overleden 29 januari 1817, oud 10 dagen

                2 Bouwe Sybes Bloemhof geboren 7 augustus 1818 te Tietjerksteradeel, overleden 11 juli 1822 Tietjerksteradeel, oud 3 jaar

                3 Johannes Bloemhof, geboren 2 november 1820 Tietjerksteradeel
4 Bouwe Bloemhof, geboren 17 januari 1823 Tietjerksteradeel
5 Saakje Bloemhof, geboren 11 oktober 1824 Tietjerksteradeel, overleden 6 oktober 1896 Tietjerksteradeel, oud 71 jaar, weduwe
6 Aan Bloemhof, geboren 26 december 1826 Tietjerksteradeel, overleden 15 september 1850 Tietjerksteradeel, oud 23 jaar, ongehuwd
7 Rinse Bloemhof, geboren 27 oktober 1828 Tietjerksteradeel, overleden 11 maart 1831 Tietjerksteradeel, oud 2 jaar
8 Rinse Bloemhof, geboren 12 maart 1831 Tietjerksteradeel, overleden 9 januari 1901 Tietjerksteradeel, oud 69 jaar, ongehuwd
9 Beitske Bloemhof, geboren 6 januari 1833 Tietjerksteradeel
10 Wybe Bloemhof, geboren 28 mei 1835 Tietjerksteradeel, overleden 26 juli 1904 Tietjerksteradeel, oud 69 jaar, weduwnaar
11 Antje Bloemhof, geboren 30 juli 1839 Tietjerksteradeel, overleden 30 oktober 1854 Tietjerksteradeel oud 15 jaar.
12 Wyger Bloemhof, geboren 15 september 1841 Tietjerksteradeel

 

J143

Johannes Sybes Bloemhof, geboren 2 november 1820 Tietjerksteradeel, ovberleden 17 december 1877 te Tietjerksteradeel oud 57 jaar, trouwt 5 mei 1849 te Tietjerksteradeel met Akke Polles van der Meulen, geboren 4 juli 1815 te Tietjerksteradeel, overleden 17 februari 1885 te Tietjerksteradeel oud 69 jaar, dochter van Polle Lieuwes van der Meulen en Antje Kornelis.

1 Lijsbert Johannes Bloemhof, geboren 10 februari 1850 Garijp, overleden 21 juli 1893, oud 43 jaar, gehuwd

2 Polle Johannes Bloemhof, geboren 9 maart 1852 Garijp

3 Antje Johannes Bloemhof, geboren 3 september 1854 Tietjerksteradeel

4 Sybe Johannes Bloemhof, geboren 26 juli 1857 Tietjerksteradeel

 

J144

Bouwe Sybes Bloemhof, geboren 17 januari 1823 Tietjerksteradeel trouwt 9 mei 1857 te Tietjerksteradeel met Jitske Gerrits Adema, geboren 29 december 1827 te Tietjerksteradeel, dochter van Gerrit Gerrits Adema en Aaltje Linzes Meyer.

                1 Sybe Bouwes Bloemhof, geboren 16 maart 1858 Tietjerksteradeel, overleden 12 mei 1916 Tietjerksteradeel, oud 58 jaar, ongehuwd

                2 Aaltje Bouwes Bloemhof, geboren 12 juli 1859 Tietjerksteradeel

3 Gerrit Bouwes Bloemhof, geboren 1 juni 1861 Tietjerksteradeel

 

J144.2

Aaltje Bouwes Bloemhof, geboren 12 juli 1859 Tietjerksteradeel, overleden 8 december 1936 Tietjerksteradeel, oud 77 jaar, trouwt 10 mei 1884 te Tietjerksteradeel met Sjoerd Jans van der Meer, geboren 12 oktober 1860 Tietjerksteradeel, overlden 12 juni 1939 te Tietjerksteradeel oud 78 jaar, zoon van Jan Oedzes van der Meer en Dettje Melles Fennema.

1 Dettje van der Meer, geboren 5 mei 1886 Tietjerksteradeel

2 Jitske van der Meer, geboren 14 juli 1887 Tietjerksteradeel

3 Bouwe van der Meer, geboren 5 juli 1888 Tietjerksteradeel

4 Bouwe van der Meer, geboren 9 juli 1889 Tietjerksteradeel

5 Sybe van der Meer, geboren 20 november 1890 Tietjerksteradeel

6 Jan van der Meer, geboren 12 maart 1893 Tietjerksteradeel, overleden 1 mei 1893 Tietjerksteradeel, oud 7 weken

7 Jitske van der Meer, geboren 15 april 1894 Tietjerksteradeel (tweeling), overleden 24 december 1894 Tietjerksteradeel, oud 8 maanden

8 Jan van der Meer, geboren 15 april 1894 Tietjerksteradeel (tweeling)

9 Jitske van der Meer, geboren 25 december 1896 Tietjerksteradeel

10 Jitske van der Meer, geboren 28 oktober 1897 Tietjerksteradeel, overleden 13 januari 1897 Tietjerksteradeel, oud 19 dagen

11 Zweitze van der Meer, geboren 26 juni 1899

 

J144.3

Gerrit Bouwes Bloemhof, geboren 1 juni 1861 Tietjerksteradeel, overleden 26 maart 1912 Tietjerksteradeel, oud 50 jaar, trouwt 14 mei 1892 te Tietjerksteradeel met Gooitske Symens Hoekstra, geboren 21 april 1867 Tietjerksteradeel, dochter van Symen Linzes Hoekstra en Antje Aans Bloemhof

                1 Jitske Bloemhof, geboren 1 april 1894 Tietjerksteradeel

2 Antje Bloemhof, geboren 9 maart 1895 Tietjerksteradeel, overleden 31 maart 1897 Tietjerksteradeel, oud 2 jaar

3 Antje Bloemhof, geboren 14 juli 1897 Tietjerksteradeel

4 Aaltje Bloemhof, geboren 4 februari 1900 Tietjerksteradeel

 

J145

Saakje Sybes Bloemhof, geboren 11 oktober 1824 Tietjerksteradeel, overleden 6 oktober 1896 Tietjerksteradeel, oud 71 jaar, trouwt 18 mei 1850 te Tietjerksteradeel met Linse Gerrits Adema, geboren 13 februari 1822 Tietjerksteradeel, zoon van Gerrit Gerrits Adema en Aaltje Linzes Meyer.

                1 Aaltje Linzes Adema, geboren 27 oktober 1855 Tietjerksteradeel, overleden 22 november 1926, oud 71 jaar, weduwe

 

J149

Beitske Sybes Bloemhof, geboren 6 januari 1833 Tietjerksteradeel, overleden 25 december 1874 te Tietjerksteradeel, oud 41 jaar, trouwt 21 mei 1859 te Tietjserksteradeel met Teye Wierds Postma, geboren 21 april 1832 te Tietjerksteradeel, zoon van Wierd Wierd Postma en Aaltje Teyes Tol.

1 Aaltje Teyes Postma, geboren 4 november 1860 Tietjerksteradeel

2 Lijsbert Teyes Postma, geboren 26 september 1862 Tietjerksteradeel, overleden 21 augustus 1920, oud 57 jaar, gehuwd

3 Jitske Teyes Postma, geboren 19 mei 1864 Tietjerksteradeel, overleden 30 augustus 1938, oud 70 jaar, gehuwd

4 Sybe Teyes Postma, geboren 30 december 1865 Tietjerksteradeel

5 Jitske Teyes Postma, geboren 22 februari 1868 Tietjerksteradeel

6 Wierd Teyes Postma, geboren 24 juni 1870 Tietjerksteradeel, overleden 4 oktober 1939 Tietjerksteradeel, oud 69 jaar, gehuwd

7 Johannes Teyes Postma, geboren 22 februari 1873 Tietjerksteradeel

 

J14A

Wybe Sybes Bloemhof, geboren 28 mei 1835 Tietjerksteradeel, overleden 26 juli 1904 Tietjerksteradeel, oud 69 jaar, trouwt met Tietje Hendriks de Vries, geboren 19 maart 1840 te Tietjerksteradeel, overleden 2 oktober 1885 te Tietjerksteradeel oud 45 jaar, dochter van Hendrik Martens de Vries en Berber Rommerts Boonstra.

1 Sybe Wybes Bloemhof, geboren 24 april 1864 Tietjerksteradeel

2 Berber Wybes Bloemhof, geboren 18 juli 1865 Tietjerksteradeel

3 Lijsbert Wybes Bloemhof, geboren 3 november 1867 Tietjerksteradeel

4 Hendrik Wybes Bloemhof, geboren 18 december 1869 Tietjerksteradeel

5 Wyger Wybes Bloemhof, geboren 20 april 1872 Tietjerksteradeel

6 Jeltje Wybes Bloemhof, geboren 26 april 1874 Tietjerksteradeel

7 Johannes Wybes Bloemhof, geboren 24 maart 1876 Tietjerksteradeel

8 Saakje Wybes Bloemhof, geboren 16 april 1878 Tietjerksteradeel

9 Rommert Wybes Bloemhof, geboren 18 april 1880 Tietjerksteradeel

 

J15

Arend Bouwes Bloemhof, geboren 18 juli 1796 Suameer, gedoopt 10 mei 1801 Garijp, overleden 2 februari 1876 te Tietjerksteradeel oud 79 jaar, trouwt 22 april 1823 te Tietjerksteradeel met Maaike Tjeerds Hiddema, overleden 15 juni 1887 te Tietjerksteradeel oud 87 jaar.

1 Beitske Bloemhof, geboren 29 december 1823 Tietjerksteradeel

2 Janke Bloemhof, geboren 19 augustus 1825 Tietjerksteradeel, overleden 26 april 1906 Tietjerksteradeel, oud 80 jaar, gehuwd

3 Bouwe Bloemhof, geboren 11 juni 1827 Tietjerksteradeel, overleden 25 januari 1911 Tietjerksteradeel, oud 83 jaar, gehuwd

4 Aukje Bloemhof, geboren 20 juli 1829 Tietjerksteradeel

5 Antje Bloemhof, geboren 11 december 1831 Tietjerksteradeel, overleden 23 april 1896, oud 64 jaar, gehuwd

6 Tjeerd Bloemhof, geboren 25 december 1833 Tietjerksteradeel

7 Trijntje Bloemhof, geboren in 1835, overleden 14 februari 1916, oud 77 jaar, weduwe

8 Rinske Bloemhof, geboren 3 januari 1836 Tietjerksteradeel, overleden 5 november 1907 Tietjerksteradeel, oud 71 jaar, weduwe

9 Trijntje Bloemhof, geboren 8 juli 1838 Tietjerksteradeel

10 Sybrigje Bloemhof, geboren 25 april 1841 Tietjerksteradeel, overleden 24 juli 1896 Tietjerksteradeel, oud 55 jaar, gehuwd