Nakomelingen van Harmen van Weerden zijn predikant in de provincie Groningen. Namens de stad Groningen worden in de 17e eeuw de predikanten op het platteland belast met het opstellen van notariŽle akten en zij krijgen het recht van verzegelen. De nakomelingen van Harmen gaan dan ook rechten studeren. In de 21e eeuw is er nog maar ťťn nakomeling met de naam Van Weerden. Nakomelingen van Harmen met de achternaam Van Weerden Poelman wonen verspreid over de hele wereld.

 

H

Harmen van Weerden (van den Weerde, van Waren, van Wyrde) is Olderman te Groningen. Hij woont in de Poele≠straat in Groningen. Harmen ondertrouwt 9 mei 1668, trouwt 19 juni 1668 door ds Picardus met Grietien (Grijtien) Arents Brincks, getuige is Boldewijn Scharpenborgh. In juni 1706 komt Harmen van Scheemda weer in de stad wonen. Op 18 oktober 1708 wordt de erfenis verdeeld, die bestaat uit een huis, winkel, winkelwaren, huisgoederen e.d.

Harm is als oom getuige bij het huwelijk van Hilliegien Arents van Weerden en als goede bekende is hij getuige bij het huwelijk van Marretien Willems en Allert Nitringh 26 september 1682, begeleidt door dominee Johan Selbach.

Adres: Poelstraat, Groningen

††††††††††††††† 1 Jan gedoopt 29 augustus 1669 Groningen Martinikerk

††††††††††††††† 2 Jacob(us) gedoopt 2 maart 1672 Groningen Martinikerk

††††††††††††††† 3 Annichjen gedoopt 17 februari 1674 Groningen A-kerk

††††††††††††††† 4 Jan gedoopt 1 maart 1678 Groningen Martinikerk

††††††††††††††† 5 Tallegien gedoopt 8 februari 1681 Groningen Martinikerk

 

H2

Jacobus van Weerden gedoopt 2 maart 1672 te Groningen, overleden 29 januari 1733 te Losdorp trouwt 28 oktober 1708 te Losdorp met Helena Fleck, geboren 9 maart 1686 te FŁrstenau, overleden 5 juli 1752 te Losdorp, dochter van Henricus Fleck (predikant te Hellum) en Reinera Reininck Schoonebeek. In september 1691 doet Jacobus belijdenis, hij woont dan als student in de Poelestraat. Op 24 december 1698 staat Jacobus ingeschreven te Groningen aan de Phil. Faculteit, de bevestiging is op 1 november 1706. Jacobus is predikant te Losdorp (Bierum).

††††††††††††††† 1 Margareta gedoopt 13 februari 1710 Losdorp

††††††††††††††† 2 Henricus gedoopt 3 april 1712 Losdorp

††††††††††††††† 3 Reynera gedoopt 29 april 1714 Losdorp

††††††††††††††† 4 Harmannus gedoopt 9 oktober 1718 Losdorp

††††††††††††††† 5 Harmanna gedoopt 22 oktober 1719 Losdorp

††††††††††††††† 6 Gijsbert Harm gedoopt 13 februari 1723 Losdorp

††††††††††††††† 7 Josina Maria gedoopt 12 mei 1726 Losdorp

 

H21

Margareta van Weerden gedoopt 13 februari 1710 te Losdorp, overleden 29 juni 1782 te Appingedam trouwt in 17 september 1744 met Arent Tonkes, gedoopt 11 december 1703 te Hereskes, overleden 18 november 1783 te Appingedam, zoon van Frerik Tonkensen en Hilligjen Jans. Getuigen bij het huwelijk voor de bruid zijn: de moeder, Henricus, Reynera, Hendrik Smit, Harmanna en Josina Maria. Arent is brouwer, schuttenrichter, boekhouder, diaken en burge≠meester van Appingedam. Zij krijgen 3 kinderen.

 

H22

Henricus van Weerden gedoopt 3 april 1712 te Losdorp, overleden 6 december 1794 te Losdorp trouwt 25 juni 1745 te Winschoten met Trijntje Mesting, gedoopt 3 mei 1719 te Winschoten, overleden 2 februari 1795 te Losdorp, dochter van de bierbrouwer Cornelius Mestingh en Catharina Theodora Blankstein. Hij staat in Groningen ingeschreven op 11 oktober 1728, doet belijdenis voor de hervormde gemeente in juni 1731 en woont dan in de St.Jansstraat. De bevestiging in het ambt van predikant is op 1 augustus 1734. Henricus is net als zijn vader predikant te Losdorp.

††††††††††††††† 1 Jacobus gedoopt 17 april 1746 Losdorp

††††††††††††††† 2 Cornelis gedoopt 19 november 1747 Losdorp

††††††††††††††† 3 Catharina Theodora gedoopt 2 maart 1749 Losdorp

††††††††††††††† 4 Helena gedoopt 29 augustus 1751 Losdorp

††††††††††††††† 5 Anna Margrieta gedoopt 19 augustus 1753 Losdorp

††††††††††††††† 6 Cornelius gedoopt 24 november 1754 Losdorp

††††††††††††††† 7 Hinricus gedoopt 16 januari 1757 Losdorp

††††††††††††††† 8 Johannes gedoopt 15 april 1759 Losdorp

††††††††††††††† 9 Johannes gedoopt 22 juni 1760 Losdorp

††††††††††††††† 10 Anna gedoopt 22 juni 1760 Losdorp

††††††††††††††† 11 Johannes gedoopt 18 oktober 1761 Losdorp

 

H221

Jacobus van Weerden gedoopt 17 april 1746 te Losdorp, overleden 8 februari 1810 te Jukwert trouwt 10 september 1771 met Mettijna Margaretha Sissing, gedoopt 16 oktober 1754 te Tjamsweer, overleden 9 juli 1772 te Jukwert, dochter van Johannes Sissingh (predikant te Tjamsweer) en Vrouwe Gerhardina Mettina de Cock. Jacobus doet als theologiestudent in maart 1766 belijdenis voor de hervormde gemeente (hij woont dan in de Ooststraat in Groningen) en sinds 2 december 1770 is hij predikant te Jukwert. Hij verzorgt in 1797 een aantal malen een doopdienst in Meedhuizen.

Jacobus hertrouwt januari 1804 met Anje Garmts, gedoopt 15 januari 1764 te Oosterwijtwerd, overleden 15 juli 1805 te Jukwert, dochter van Garmt Pieters en Hilje Pieters. Anje was eerder getrouwd geweest op 3 december 1786 met Dirk Jacob en daarna met Jacobus Rosevelt, overleden 4 september 1802 Jukwerd, van wie zij 3 kinderen heeft.

††††††††††††††† 1 Henricus gedoopt 6 juni 1772 Jukwert

 

H221.1

Henricus van Weerden gedoopt 6 juni 1772 te Jukwert, overleden 20 maart 1813 te Appingedam (op zijn steen staat zijn wapen) trouwt 7 november 1794 met Anna Willemina de Raadt, gedoopt 24 maart 1771, dochter van de fiscaal Johann Herman de Raadt en Theodora Elisabeth van Gesseler. Henricus staat in Groningen ingeschreven op 29 september 1791, hij promoveert 1 september 1794 met zijn proefschrift: "de status hominis naturali" en is dan advocaat te Appingedam. Anna de Raadt hertrouwt 7 augustus 1815 met Johannes van Weerden (zie H22B).

††††††††††††††† 1 Mettina Margaretha gedoopt 3 juni 1795 Appingedam

††††††††††††††† 2 Theodora Elisabeth gedoopt 30 juli 1797 Appingedam

††††††††††††††† 3 Jacobus gedoopt 12 juni 1799 Appingedam, overleden 16 oktober 1813 Appingedam

††††††††††††††† 4 Julius gedoopt 5 augustus 1801 Appingedam

††††††††††††††† 5 Josina Maria gedoopt 11 januari 1804 Appingedam

††††††††††††††† 6 Anna Henrica W. gedoopt 24 april 1806 Appingedam

††††††††††††††† 7 Gerhardina Johanna gedoopt 12 december 1807 Appingedam

††††††††††††††† 8 Mariana Cornelia geboren 11 juli 1812 Appingedam, overleden 12 augustus 1813 Appingedam

 

H221.11

Mettina Margaretha van Weerden gedoopt 3 juni 1795 te Appingedam, overleden 5 februari 1822 te Appingedam trouwt 18 september 1815 te Appingedam met Jurjen Hendriks Smit, geboren in 1791 en zoon van Hindrik Jurjens Smit en Lijsbet Freerks. Zij krijgen 3 kinde≠ren. Jurjen is medisch doctor.

 

H221.12

Theodora Elisabeth van Weerden geboren 6 juli 1797 te Appingedam, gedoopt 30 juli 1797 te Appingedam, overleden 3 september 1868 te Peize, trouwt 13 mei 1815 te Appingedam met Jan Evers, gedoopt 27 april 1788 en zoon van Pieter Evers en Hilligje Broekema. Jan is eerste luitenant kwartiermeester van het tweede bataljon landmilitie te Groningen. Zij krijgen in Appingedam 3 kinderen, o.a. Jacobus, geboren in 1826, wonend te Peize, overleden in Delft 19 september 1876.

 

H221.14

Julius van Weerden gedoopt 5 augustus 1801 te Appingedam, overleden 16 mei 1849 te Appingedam trouwt 16 november 1838 te Appingedam met Bouwina Petronella Garrelts, geboren 1 september 1813 te Delfzijl, overleden 2 mei 1887 te Appingedam, dochter van Garrelt Derks Garrelts en Catharina Cornelia Theodora van Weerden (zie H126.2). Julius staat op 26 september 1827 te Leiden ingeschreven bij rectore Gerardo Wttewaall voor Juris Studiosus anno studiorum 5. Hij is advocaat, procureur in Appingedam.

††††††††††††††† 1 Hendrik Julius geboren 9 juli 1840 Appingedam

††††††††††††††† 2 Catharina C.T. geboren 3 augustus 1841 Appingedam, overleden 15 oktober 1841 Appingedam

††††††††††††††† 3 Catharina C.T. geboren 11 mei 1843 Appingedam, overleden 27 juni 1843 Appingedam

††††††††††††††† 4 Garreltina Eigina geboren 9 januari 1847 Appingedam, overleden 20 januari 1848 Appingedam

††††††††††††††† 5 Julia Bouwina geboren 13 juni 1849 Appingedam

 

H221.141

Hendrik Julius van Weerden geboren 9 juli 1840 te Appingedam is buitenvaarder.

 

H221.145

Julia Bouwina van Weerden geboren 13 juni 1849 te Appingedam, overleden 25 juli 1912 te Appingedam blijft ongehuwd. Julia is naaister.

 

H221.15

Josina Maria van Weerden geboren 11 juni 1804 te Appingedam trouwt 29 juli 1829 te Appingedam met Joost Gerhardus Knijpenga, geboren 14 april 1801, zoon van Gerrit Knijpinga (ontvanger rijksbelastingen) en Jacoba Gasinget van Wolvinga. Joost is medisch doctor te Loppersum.

 

H221.16

Anna Henrica Willemina van Weerden geboren 24 april 1806 te Appingedam trouwt 12 september 1827 te Appingedam met Henricus Johannes Bebingh, geboren 4 juli 1790 te Wetsinge, zoon van Johannes Bebingh (burgemeester van Stedum en mees≠ter in de rechten) en Cornelia Theodora Cleveringa. Henricus is secre≠taris van Appingedam. Zij krijgen 3 kinderen. Het tweede kind draagt de naam Van Weerden Bebingh.

††††††††††††††† 1 Henricus geboren 21 augustus 1830 Appingedam

 

H221.161

Henricus van Weerden Bebingh geboren 21 augustus 1830 te Appingedam trouwt 26 april 1882 te Appingedam met Jacoba Johanna Goedkoop. Henricus is leraar aan de school voor uitgebreid lager onderwijs. In 1879 verschijnt van zijn hand een boek over het gemeentelijk onderwijs.

 

H223

Catharina Theodora van Weerden gedoopt 2 maart 1749 te Losdorp, overleden 4 juni 1790 te Zan≠de≠weer trouwt 8 oktober 1775 te Zandeweer met Johan Diederik Mignon van der Tuuk, gedoopt 14 april 1742 te Ganthuizen, overleden 30 november 1820, zoon van MichaŽl van der Tuuk en Elisabeth Mignon. Johan is medisch doctor te Zandeweer, Oud.Prov. Rentmeester en gecommitteerde Raad en Arbiter der Ommelanden tusschen Eems en de Lauwers. Zij hebben geen kinderen. Johan hertrouwt met Helena Bouman van Middelstum, dit huwelijk is geproclameerd op 22 december 1792. Helena, gedoopt 14 augustus 1763 te Middelstum, overleden 30 november 1820 te Zandeweer, dochter van Josina Maria van Weerden en Apko Luitiens Bouman (zie H17).

 

H224

Helena van Weerden gedoopt 29 augustus 1751 te Losdorp, overleden 12 september 1819 te Godlinze (Bierum) trouwt 11 november 1770 met Harmannus Wilhelmus Jansonius, gedoopt 12 juli 1739 te Winschoten, zoon van Wilhelmus Jansonius en Trijntie Elties Lesterhuis. Harmannus is koopman te Winschoten. Zij krijgen 3 kinderen. Het derde kind staat geregistreerd als Henricus van Weerden Jansonius. Op 17 september 1812 te Bierum hertrouwt Helena te Godlinze met Egbertus van Groenendal, zoon van Gozen van Groenendal (landbouwer te Helpman) en Trijntje Geerts. Egbertus is weduwnaar van W.M.Hoiting. Egbertus is predikant te Godlinze van 1786 tot 1826. Hij staat in Groningen ingeschreven op 30 november 1775. Vanaf 27 augustus 1807 staat Helena ingeschreven in de hervormde gemeente van Groningen, zij komt uit Winschoten.

††††††††††††††† 1 Henricus gedoopt 7 december 1777 Winschoten

 

H224.1

Henricus van Weerden Jansonius gedoopt 7 december 1777 te Winschoten is het 3de kind van Helena van Weerden en Harmannus Wilhelmus Jansonius. Hij krijgt de naam van Weerden mee. Henricus is overleden 2 oktober 1808 te Lel≠lens, hij trouwt 22 oktober 1802 te Groningen met Abeka Henrica Oudeman uit Stedum. Henricus is predikant te Lellens. Hij staat 18 september 1794 in Groningen ingeschreven.

††††††††††††††† 1 Hermanna Helena geboren 22 maart 1805

††††††††††††††† 2 Alagonda geboren 31 juli 1807, overleden 28 juli 1808

 

H226

Cornelis van Weerden gedoopt 24 november 1754 te Losdorp trouwt 21 juni 1783 met Trientje Hindriks Zandt, overleden 10 juli 1821, dochter van Hendrik Pieters Zandt (landbouwer te Loppersum) en Kornelske Jurriens. Cornelis is landbouwer te Loppersum.

††††††††††††††† 1 Trijntje gedoopt 20 mei 1784 Loppersum

††††††††††††††† 2 Catharina K.T. gedoopt 20 juni 1790 Loppersum

 

H226.1

Trijntje van Weerden (Titia) gedoopt 20 mei 1784 te Loppersum, trouwt 8 november 1803 met Frederik Johannes Abresch, geboren in 1782 te Groningen, overleden 4 maart 1831 te Finsterwolde, zoon van Petrus Abresch (professor te Groningen en afkomstig uit Middelburg) en Johanna Elisabeth Wichers. Frederik is predikant te Garsthuizen van 1804 tot 1807, te Zuidlaren van 1807 tot 1815, te Veendam van 1815 tot 1816, te Eenrum van 1816 tot 1818, te Baflo van 1818 tot 1820, te Garmerwolde van 1820 tot 1824 en te Finsterwolde van 1824 tot 1831. Zij krijgen 5 kinderen. Het 2de kind krijgt de naam Van Weerden Abresch.

††††††††††† a Petrus Abresch geboren 1805 te Garsthuizen (Stedum) trouwt (2) 19 september 1851 te Beusichem met Johanna Maria van Welie, geboren in 1818 te Beusichem, dochter van Antonie van Welie en Antonia van Osch. Petrus is gescheiden van Heiltien Onnes.

††††††††††††††† 1 Cornelis van Weerden Abresch geboren 15 januari 1807 Garsthuizen

 

H226.11

Cornelis van Weerden Abresch geboren 15 januari 1807 te Garsthuizen, overleden 26 april 1864 te Nieuw Scheemda trouwt 6 mei 1840 te Termunten met Immina Jacoba Smedes, geboren 18 februari 1816 te Oudezijl (Nieuwe Schans), dochter van houtkoper Hindrik Berends Smedes en Titia Scholtens. Cornelis is van 1834 tot 1840 te Termunten, daarna in Nieuw Scheemda predikant.

††††††††††††††† 1 Titia Helena geboren 20 februari 1842 Nieuw Scheemda

 

H226.111

Titia Helena van Weerden Abresch geboren 20 februari 1842 te Nieuw Scheemda wordt in 1867 als lidmaat van de hervormde gemeente ingeschreven in de stad Groningen.

 

H226.2

Catharina Kornelia Theodora van Weerden gedoopt 20 juni 1790 te Loppersum, overleden 12 juni 1835 te Farmsum (Delfzijl) trouwt 14 juni 1809 te Farnsum met Garrelt Derks Garrelts. Garrelt is koopman te Farmsum, zij hebben een zaagmolen en tichelwerk aan het Damsterdiep. Zij krijgen 4 kinderen. Hun oudste dochter Bouwina Petronella, geboren 1 september 1813 trouwt met Julius van Weerden (zie H121.14).

 

H227

Henricus van Weerden gedoopt 16 januari 1757 te Losdorp, overleden 21 mei 1805 te Winsum trouwt in 1782 (huwelijkse voorwaarden, acte 44) met Maria Hagenau, gedoopt 24 november 1750 te Noordhorn, overleden 23 juli 1827, dochter van Meinardus Hagenau (predikant te Lutjegast en Noordhorn) en Maria Cost. Hij staat in Groningen ingeschreven op 7 september 1774 en promoveert 16 juni 1781 op het thema: "De hernia eusque post in carcerationem maxime commendabile curando methodo". Henricus is me≠disch doctor te Heerenveen en Winsum. Op 4 augustus 1795 is hij burgerlid van de Raad van State voor Oostergo. Ieder lid is steeds 14 dagen voorzitter van deze Raad.

††††††††††† 1 Catharina Cornelia gedoopt 9 april 1783 Heerenveen

††††††††††† 2 Maria Meinardina gedoopt 30 oktober 1785 Heerenveen

††††††††††† 3 Hendrik gedoopt 15 januari 1788 Heerenveen

 

H227.1

Catharina Cornelia van Weerden gedoopt 9 april 1783 te Heerenveen, overleden 10 juli 1833 te Groningen trouwt 16 mei 1804 te Groningen met Douwe Poelman, zoon van Cornelis Poelman en Itje Loman. Zij krijgen 3 kinderen. Catharina wordt op 22 november 1804 ingeschreven in de hervormde kerk.

 

H227.2

Maria Meinardina van Weerden gedoopt 30 oktober 1785 te Heerenveen, overleden 13 augustus 1868. Zij wordt 27 augustus 1807 als lidmaat van de hervormde gemeente ingeschreven in de stad Groningen. Maria trouwt 3 september 1809 te Groningen, Grote Markt, met Hinderikus Poelman, gedoopt 12 maart 1786 te Groningen (geboren in de Poelestraat), overleden 1 september 1840 te Nieuwe Pekela. Hinderikus is commies eerste klas van de rijksbelastingen. Zij krijgen 8 kinderen. Het 4de kind noemen zij Hendrik van Weerden Poelman.

††††††††††††††† 1 Hendrik van Weerden Poelman geboren 13 maart 1816 Groningen

 

H227.21

Hendrik van Weerden Poelman geboren 13 maart 1816 te Groningen, overleden 27 maart 1879 te Rotterdam trouwt 15 februari 1851 te Nieuwe Pekela met Melia Rijtema, geboren in 1829, dochter van Johannes Rijtema en Trientje van den Berg, overleden 28 juni 1868 te Zutphen. Hendrik hertrouwt 4 juli 1870 te Veendam met Tjaakje Atzema Kruiger, geboren 17 december 1821 te Groningen, overleden na 1879, dochter van Jan Kruiger en Eltje Oetzes Atzema (Tjaakje is eerder getrouwd geweest met de zeeman Jakob Stuut, daarna met de stuurman Kees van Herksen).

Adres: Mauritsstraat, Rotterdam (1879)

††††††††††††††† 1 Maria Mijnhardina

††††††††††††††† 2 Jacobus geboren 27 oktober 1852 Veendam

 

H227.211

Maria Mijnhardina van Weerden Poelman trouwt 6 september 1890 te Meester Cornelis op Java met Alfred Benno Heinzelmann.

 

H227.212

Jacobus van Weerden Poelman geboren 27 oktober 1852 te Veendam, overleden 22 augustus 1906 te Helpman trouwt 10 oktober 1884 te Groningen (bij volmacht) met Anna Magrietha Wind, geboren 20 september 1866 te Farmsum, overleden 11 april 1910 te Groningen, dochter van Cornelis Wind en Klaziena Sebens. De 3 kinderen heten weer van Weerden Poelman. Jacobus is eerste luitenant magazijnmeester van de militaire administratie te Batavia.

††††††††††††††† 1 Amalia Cornelia geboren 13 augustus 1885 Palembang, overleden 4 november 1885 Palembang

††††††††††††††† 2 Cornelis geboren 26 april 1889 Batavia

††††††††††††††† 3 Hendrik geboren 21 oktober 1890 Serang

††††††††††††††† 4 Nelly Maria geboren 21 februari 1897 Olehleh

 

H227.212.2

Cornelis van Weerden Poelman geboren 26 april 1889 te Batavia trouwt met Marie Catharina Elisabeth, geboren te Soemanie, overleden 28 augustus 1918 te Batavia. Cornelis hertrouwt in IndiŽ met Kasiah. Zij samen krijgen 6 kinderen. Twee kinderen wonen in Nieuw-Zeeland en drie kinderen in Amerika.

 

H227.212.3

Hendrik van Weerden Poelman geboren 21 oktober 1890 te Serang, overleden 19 oktober 1945 te Lochem trouwt met Saartje Hendrika Cornelia Wijnanda Elisabeth Vuystingh, geboren ca 1887, overleden 31 mei 1958 te Utrecht. Hendrik is vlieger, oa. op de Uiver naar Nederlands IndiŽ. In de jaren 20 maakt hij deel uit van het escadrille Versteegh dat met 5 Fokker D-VIII jagers formatie vliegt (vijf vingers aan ťťn hand). Op 10 januari 1936 wordt Hendrik benoemd tot lid en voorzitter van de commissie belast met het afnemen van het examen voor het vliegbewijs C. Hij is dan kapitein-vlieger bij de luchtvaartafdeling te Soesterberg. Zijn laatste rang is majoor bij de militaire luchtvaart.

 

H227.212.4

Nelly Maria van Weerden Poelman geboren 21 februari 1897 te Olehleh, overleden in 1945 te Groningen trouwt 18 december 1925 te Groningen met Jan Ubink, geboren 13 december 1899 te Groningen, zoon van de directeur van Wolters uitgeverij Bernardus Adolf Gerardus Ubink en B.M.Lunenberg. Zij krijgen een dochter.

Adres: Groningen (1942)

 

H227.3

Hendrik van Weerden gedoopt 15 januari 1788 te Heerenveen, overleden 2 augustus 1817 te Groningen trouwt in 1806 met Helena Pieters Meekhoff, overleden 16 maart 1840 te Anjum. Hendrik is pelmolenaar te Bedum. Op 30 november 1816 verkoopt hij de boerenplaats "de Poel" te Bedum. Later woont hij zonder beroep in Groningen.

††††††††††††††† 1 Elselina Petronella geboren 5 januari 1812 Bedum, overleden 12 januari 1812 Bedum (Kantens)

††††††††††††††† 2 Elselina Petronella geboren 22 februari 1813 Bedum, overleden 3 juni 1813 Bedum

††††††††††††††† 3 Elselina Petronella geboren 14 oktober 1814 Bedum

 

H227.33

Elselina Petronella van Weerden geboren 14 oktober 1814 te Bedum trouwt 26 februari 1842 te Baflo met Johannes Jacobs ten Bos, zoon van Jacob Heres ten Bos (landbouwer te Den Andel) en Bouke Jans Vos. Zij wonen in Anjum.

 

H22B

Johannes van Weerden gedoopt 18 oktober 1761 te Losdorp, overleden 10 september 1832 te Appingedam trouwt 15 augustus 1786 met Jantje Martinus Grommers, gedoopt 19 maart 1769 te Uithuizermeeden, begraven 4 november 1806 te Godlinze op "Rengerda", dochter van Martinus Grommers en Tjaaktje Harms Vegter.

Johannes hertrouwt 7 augustus 1815 te Appingedam met Anna Willemina de Raadt, gedoopt 24 maart 1771, weduwe van de advocaat Henricus van Weerden, dochter van Johann Herman de Raadt en Theodora Elisabeth van Gesseler (H221.1). Johannes is landbouwer te Godlinze op de boerderij genaamd Rengerda. Later is hij rentenier in Appingedam.

††††††††††††††† 1 Martijnus gedoopt 6 mei 1787 Godlinze, vroeg overleden te Godlinze

††††††††††††††† 2 Trijntje geboren 3 maart 1789 Godlinze

††††††††††††††† 3 Tjaaktje geboren 4 juni 1790 Godlinze

††††††††††††††† 4 Henderycus gedoopt 22 juli 1792 Godlinze

††††††††††††††† 5 Martijnus Johannes gedoopt 22 juli 1792 Godlinze

††††††††††††††† 6 Johannes gedoopt 5 mei 1799 Godlinze

 

H22B.2

Trijntje van Weerden geboren 3 maart 1789 te Godlinze, overleden 4 september 1830 te Zandeweer (Kantens) trouwt 15 mei 1805 te Zandeweer met Sibrand Meinardi, gedoopt 4 maart 1781 te Zandeweer, overleden 4 juni 1819, zoon van Roelof Berents en Pieterke Meinardi. Sibrand is landbouwer te Zandeweer. Zij krijgen vier kinderen: 1810 Roelina Johanna, 1812 Johannes, 1822 Pieterke en Jantje.

Trijntje hertrouwt 27 augustus 1824 te Kantens met Douwe Jacobs Elema, geboren in 1790 te Toornwerd, overleden 22 september 1827 te Toornwerd, zoon van Jacob Doewes en Martje Everts Elema, weduwnaar sinds 9 oktober 1829 van Antje Valks Bolt. Doewe is landbouwer op de "Sikkemaheerd" te Toornwerd in de gemeente Middelstum. Trijntje krijgt met Doewe nog een kind.

 

H22B.3

Tjaaktje van Weerden geboren 4 juni 1790 te Godlinze trouwt 3 maart 1810 te Loppersum met Adolf Eikema, gedoopt 27 december 1778 te Loppersum, overleden 29 november 1826 te Onderwierum, zoon van Jacob Klaassens Eikema en Aaltien Sissing. Adolf is landbouwer te Onderwierum in de gemeente Bedum. Zij krijgen een zoon.

 

H22B.4

Henderycus van Weerden geboren 22 juli 1792 te Godlinze, overleden 4 oktober 1862 te Groningen trouwt 11 juni 1840 te Groningen met Geesien Roelina Spekman, geboren 20 juni 1806 te Groningen, dochter van de zeilmaker Cornelis Jans Spekman en de zakkenverhuurster Aaltje Hinderks. Dit huwelijk bleef kinderloos.

 

H22B.5

Martijnus (Martinus) Johannes van Weerden geboren 22 juli 1792 te Godlinze, overleden 7 augustus 1834 te Appingedam trouwt 29 mei 1816 te Bierum met Anje Jans (Johannes) Toxopeus, geboren 8 mei 1791 te Woldendorp, overleden 20 april 1846 te Delfzijl, dochter van Jannes Toxopeus en Martje Klaassens. Martijnus is landbouwer te Godlinze en later commissionaris te Delfzijl.

††††††††††† 1 Jantje geboren 9 mei 1817 Godlinze, overleden 29 april 1833 Delfzijl

 

H22B.6

Johannes van Weerden gedoopt 5 mei 1799 te Godlinze, overleden 12 oktober 1868 trouwt 5 februari 1819 te Usquert met Elisabeth Tjaards Boukema, geboren 14 augustus 1798 te Adorp, overleden 26 augustus 1873 op Klei Wierum, dochter van Tjaard Egges Boukema en Trientje Hinderks van der Veen. Johannes is pelmolenaar in Opwierde en landbouwer op Klei Wierum te Holwierde.

††††††††††††††† 1 Johannes geboren 24 oktober 1819 Holwierde

††††††††††††††† 2 Tjaard geboren 21 december 1820 Zandeweer

††††††††††††††† 3 Jantje geboren 9 juli 1822 Opwierde, overleden 16 november 1824 Opwierde

††††††††††††††† 4 Trijntje geboren 28 december 1823 Opwierde

††††††††††††††† 5 Herman Robertus geboren 11 maart 1826 Opwierde

††††††††††††††† 6 Jantje geboren 14 oktober 1828 Opwierde

 

H22B.61

Johannes van Weerden geboren 24 oktober 1819 te Holwierde, overleden 10 december 1857 te Holwierde blijft ongehuwd.

 

H22B.62

Tjaard van Weerden geboren 21 december 1820 te Zandeweer trouwt met Aaltje Zwaneveld, geboren in 1848 te Slochteren. Tjaard is landbouwer te Holwierde.

††††††††††††††† 1 Elizabeth Hiljerina geboren 25 juni 1881 Bierum

††††††††††††††† 2 Lucas Johannes geboren 24 augustus 1883 Bierum

 

H22B.621

Elizabeth Hiljerina van Weerden geboren 25 juni 1881 te Bierum, overleden 22 maart 1960 te Holwierde trouwt 29 augustus 1912 te Bierum met Willem Bleeker Tjzn, geboren in 1878, overleden 30 maart 1935, zoon van Tjark Bleeker en Fenna de Boer.

Adres: Oostersingel 154, Groningen (1946)

 

H22B.622

Lucas Johannes van Weerden geboren 24 augustus 1883 te Bierum (Holwierde), overleden 23 maart 1968 te Groningen verlooft september 1912 te Holwierde, trouwt 3 mei 1917 te Bierum met Aafke Elisabeth de Boer, geboren 16 maart 1889 te Bierum, dochter van Edze de Boer en Ietje Til. Lucas is landbouwer te Holwierde. Zij hebben ook een pleegzoon Pieter Til, geboren 6 juli 1911 te Krewerd, overleden 24 mei 1996 te Delfzijl (getrouwd met N.R.Folkersma).

††††††††††††††† 1 Tjaard Klaas geboren 9 mei 1918 Bierum

††††††††††††††† 2 Edze Willem geboren 30 januari 1921 Bierum

††††††††††††††† 3 Ietje Aaltje geboren 19 december 1922 Bierum

 

H22B.64

Trijntje van Weerden geboren 28 december 1823 te Opwierde, overleden 27 december 1847 te Holwierde blijft ongehuwd.

 

H22B.65

Herman Robertus van Weerden geboren 11 maart 1826 te Opwierde, overleden 3 december 1857 te Holwierde blijft ongehuwd.

 

H22B.66

Jantje van Weerden geboren 14 oktober 1828 te Opwierde, overleden na 1866 trouwt 16 januari 1854 te Bierum met Berend Johannes Eliasz van Buuren, geboren 11 oktober 1825. Berend is landgebruiker en aannemer te Delfzijl. Zij krijgen 7 kinderen: Elisabeth, Johannes, Ennerke, Trientje, Johanna, Johannes en Haying Karsens.

 

H23

Reynera van Weerden gedoopt 29 april 1714 te Losdorp trouwt in december 1746 met Jan Hindrik van Elfrinkhof, bakker en kerkvoogd te Appingedam. Reynera hertrouwt 29 november 1758 te Appingedam met Jan Elingh, eveneens kerkvoogd te Appingedam. Zij krijgt 3 kinderen.

 

H25

Harmanna van Weerden gedoopt 22 oktober 1719 te Losdorp, begraven 30 mei 1766 te Groningen, trouwt met Hindrik Smit. Hindrik is boekhouder. Juni 1740 komt Harmanna als lidmaat van de hervormde gemeente van Losdorp in de stad Groningen wonen, in de O.Ebbingstraat.

 

H27

Josina Maria van Weerden gedoopt 12 mei 1726 te Losdorp, overledenin 1802 te Groningen, trouwt 28 mei 1747 te Appingedam (eerste, respectievelijk tweede afkondiging 14 en 21 mei 1747) met Apko Luitiens Bouman, gedoopt 4 juli 1717 te Meeden, begraven 28 april 1782 te Middelstum. Apko is predikant eerst te Oldergumergast en 12 april 1744 beroepen te Tergast in Oost Friesland, 6 mei 1744 naar Midlum in Oost Friesland, op 23 september 1753 is hij beroepen naar Kropswolde en op 17 juli 1763 gaat hij naar Middelstum. Zij krijgen 7 kinderen. Hun dochter Helena Bouman, gedoopt 14 augustus 1763 te Middelstum trouwt in 1792 met Johan Diederik Mignon van der Tuuk (zie H123). Josina wordt in augustus 1784 ingeschreven in de hervormde gemeente van Groningen.

 

H3

Annichjen van Weerden (Anna) gedoopt 17 februari 1674 te Groningen, begraven 21 maart 1744 te Groningen, ondertrouwt 11 oktober 1710 te Groningen,trouwt 2 november 1710 te Groningen met Everwijn Coops, overleden voor 1744. Getuige bij het huwelijk is pastro Jacobus van Weerden. Dominee A. Trommius leidt de plechtigheid. In december 1693 doet Annejen belijdenis bij de hervormde gemeente. Zij is in 1707 aangesloten bij het Koopman en Kramergilde.

 

H5

Tallegien van Weerden gedoopt 8 februari 1681 te Groningen, begr. 19 juli 1749 te Groningen, ondertrouwt 20 september 1710, trouwt 5 oktober 1710 te Groningen met Hindrik Hulsewe, overleden voor 1749, zoon van Lucas Hulsewe en Swaantie Meyers. Dominee A. Albarthoma leidt de trouwplechtigheid en Jacoubs van Weerden is getuige. Tallegjen doet in juni 1698 belijdenis bij de hervormde gemeente. Zij krijgen 2 kinderen en wonen in de St.Jansstraat te Groningen.