Genealogie Hoekstra in Achtkarspelen Friesland

 

In Friesland komt de naam Hoekstra veel voor. De nakomelingen van Hendirk Pieters Hoekstra wonen en leven vooral in het oosten van Friesland en met name in de gemeente Achtkarspelen.

 

H

Hendrik Pieters (Hoekstra) van Engwierum trouwt met Trijntje Johannes, dochter van Johannes Fockes van Nyewier, geboren 27 maart 1714.

††††††††††††††† 1 Pieter geboren oktober 1757 Engwierum

 

H1

Pieter Hindriks Hoekstra, geboren oktober 1757 te Engwierum, overleden 15 juli 1845 te Buitenpost, oud 87 jaar, trouwt 17 mei 1789 te Buitenpost met Baukje (Baeike) Jans Veenstra, dochter van Jan Berends en Trientje Willem, geboren in 1768 in Buitenpost, overleden 7 december 1842 te Buitenpost. Baukje behoort tot de mennonisten. Pieter is in 1780 boerenarbeider in Westergast, een jaar later in Buitenpost en rond 1790 gaat hij naar Twijzel, daarna komt hij weer naar Buitenpost.

††††††††††††††† 1 Trijntje Hoekstra geboren 2 maart 1790 Buitenpost

††††††††††††††† 2 Hendrik Hoekstra geboren 30 september 1794 Twijzel

††††††††††††††† 3 Jan Hoekstra geboren in 1796 Twijzel

††††††††††††††† 4 Aagtje Hoekstra geboren 12 februari 1802 Buitenpost

††††††††††††††† 5 Marten Hoekstra geboren 19 januari 1805 Buitenpost

††††††††††††††† 6 Stijntje Hoekstra geboren 24 juli 1807 Buitenpost

††††††††††††††† 7 Lotske Hoekstra geboren in 1809 Buitenpost

 

H11

Trijntje Pieters Hoekstra, geboren 2 maart 1790 Buitenpost, overleden 19 maart 1867 te Kollummerland, trouwt 14 september 1815 te Oudwoude (Kollummerland) met Gerrit Johannes de Vries.

 

H12

Hendrik Pieters Hoekstra, geboren 30 september 1794 te Twijzel, overleden 10 mei 1869 te Buitenpost, begraven 13 mei 1869 te Buitenpost, trouwt 16 februari 1822 te Achtkarspelen met Geeske Martens Smid (Smits), gedoopt 31 augustus 1797 te Leeuwarden, overleden 12 februari 1896 te Surhuizum, begraven 17 februari 1896 te Surhuizum, dochter van Marten Harkes Smid en Sjoukje Goitzens Brouwer. Hendrik is schoenmaker in Buitenpost.

††††††††††††††† 1 Pieter Hendriks Hoekstra geboren 19 juni 1822 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Sjoukje Hendriks Hoekstra geboren 12 juni 1825 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Marten Hendriks Hoekstra geboren 9 april 1827 Achtkarspelen

††††††††††††††† 4 Froukje Hendriks Hoekstra geboren 12 augustus 1829 Achtkarspelen

 

H121

Pieter Hendriks Hoekstra, geboren 19 juni 1822 Achtkarspelen, overleden 21 augustus 1879 te Achtkarspelen, oud 57 jaar, trouwt 11 mei 1850 te Achtkarspelen met Joukje Beins Steltman, geboren 27 juni 1826 te Achtkarspelen, overleden 26 september 1921 te Achtkarspelen, oud 95 jaar, weduwe, dochter van Bein Annes Steltman en Jeltje Oedzes Dijkstra.

††††††††††††††† 1 Hendrik Hoekstra, geboren 13 juni 1851 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Bein Hoekstra, geboren 8 november 1852 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Marten Hoekstra, geboren 16 juni 1854 Achtkarspelen

††††††††††††††† 4 Jeltje Hoekstra, geboren 6 september 1855 Achtkarspelen

††††††††††††††† 5 Jeltje Hoekstra, geboren 21 maart 1857 Achtkarspelen

††††††††††††††† 6 Geeske Hoekstra, geboren 15 oktober 1859 Achtkarspelen, overleden 11 november 1940 Tietjerksteradeel, weduwe, oud 81 jaar

††††††††††††††† 7 Grietje Hoekstra, geboren 13 oktober 1861 Achtkarspelen

††††††††††††††† 8 Grietje Hoekstra, geboren 4 augustus 1864 Achtkarspelen Kooten

††††††††††††††† 9 Sjoukje Hoekstra, geboren 24 juni 1866 Achtkarspelen Kooten

††††††††††††††† 10 Froukje Hoekstra, geboren 25 juni 1870 Achtkarspelen Kooten, overleden 3 september 1912 Leeuwarden, oud 42 jaar, weduwe

11 Levenloos kind, geboren 7 december 1873 Achtkarspelen

 

H121.1

Hendrik Pieters Hoekstra, geboren 13 juni 1851 Achtkarspelen trouwt 12 mei 1877 te Dantumadeel met Anna Westerling, geboren 7 maart 1855 te Dantumadeel, dochter van Fredericus Westerling en Lummina Closse.

††††††††††††††† 1 Pieter Hoekstra, geboren 22 september 1877 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Lummina Hoekstra, geboren 1 december 1879 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Joukje Hoekstra, geboren 5 februari 1882 Achtkarspelen

 

H121.2

Bein Hoekstra, geboren 8 november 1852 Achtkarspelen, overleden 25 september 1904 te Achtkarspelen oud 51 jaar, trouwt 1 juni 1878 te Achtkarspelen met Dieuwke Kramer, geboren 11 november 1854 te Achtkarspelen, overleden 27 november 1938 te Achtkarspelen oud 84 jaar, dochter van Rinze Joons Kramer en Lijske Jeltes van der Meulen.

 

H121.6

Geeske Hoekstra geboren 15 oktober 1859 te Achtkarspelen, overleden 11 november 1940 te Tietjerksterdadeel, trouwt 24 mei 1884 te Tietjerksteradeel met Anne Gaukes Stobbe, geboren in 1870, overleden 12 december 1890 te Tietjerksteradeel. Geeske hertrouwt 12 maart 1892 te Tietjerksteradeel met Pier Hermanus Inia, geboren 6 september 1862 te Tietjerksteradeel, overleden 15 maart 1936 te Tietjerksteradeel, zoon van Hermanus Jacobus Inia en Martje Geerts van der Veen.

††††††††††††††† 1 Gauke Stobbe geboren 19 januari 1885 te Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 2 Dochter geboren en overleden 20 april 1886 Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 3 Pieter Stobbe, geboren 15 maart 1887 Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 4 Dirk Stobbe, geboren 2 december 1888 Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 5 Anne Stobbe, geboren 4 februari 1891 Tietjerksteradeel, overleden 24 februari 1891 Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 6 Levenloos kind geboren 1 juni 1893 Tietjerksteradeel

††††††††††††††† 6 Hermanus Inia, geboren 23 november 1894 Tietjerksteradeel

7 Hendrik Inia, geboren 6 juli 1897 Tietjerksteradeel, overleden 8 januari 1898 Tietjerksteradeel

 

H122

Sjoukje Hendriks Hoekstra geboren 12 juni 1825 Achtkarspelen, overleden 22 juni 1898 te Achtkarspelen, oud 73 jaar en weduwe, trouwt 4 juli 1857 te Achtkarspelen met Johannes Atzes van Minnen, geboren 1 februari 1826 te Achtkarspelen, zoon van Taapke Johannes van Minnen, erkend door de moeder 2 maart 1849.

††††††††††††††† 1 Tabe van Minnen, geboren 2 april 1858 Achtkarspelen

2 Geeske van Minnen, geboren 25 oktober 1859 Achtkarspelen

3 Hendrik van Minnen, geboren 20 augustus 1861 Achtkarspelen, overleden 3 maart 1937 te Achtkarspelen, oud 75 jaar gehuwd.

4 Jan van Minnen, geboren 6 augustus 1863 Achtkarspelen (Drogeham), overleden 3 maart 1935 te Achtkarspelen, oud 71 jaar ongehuwd.

††††††††††††††† 5 Marten van Minnen, geboren 18 juli 1865 Achtkarspelen Drogeham

††††††††††††††† 6 Sjoerd van Minnen, geboren 18 juli 1865 Achtkarspelen Drogeham

††††††††††††††† 7 Taapke van Minnen, geboren 29 september 1868 Achtkarspelen Drogeham, trouwt 6 juni 1896 te Achtkarspelen met Liekele Hoekstra.

 

H123

Marten Hendriks Hoekstra geboren 9 april 1827 Achtkarspelen, overleden 13 maart 1902 te Surhuizum, Achtkarspelen, oud 74 jaar gehuwd, trouwt 3 mei 1856 te Achtkarspelen met Janke Jans Schuilinga, geboren 8 februari 1834 te Surhuisterveen, Achtkarspelen, overleden 10 juni 1927 te Surhuizum, dochter van Jan Sapes Schuilinga en Lutske Everts van Kammen. Marten is slager in Surhuizum.

1 Jan Hoekstra, geboren 5 augustus 1856 Achtkarspelen, overleden 7 januari 1936 Achtkarspelen, oud 79 jaar, gehuwd

††††††††††††††† 2 Hendrik Hoekstra, geboren 19 april 1858 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Evert Hoekstra, geboren 5 februari 1860 Achtkarspelen

††††††††††††††† 4 Pieter Hoekstra, geboren 15 april 1862 Achtkarspelen

††††††††††††††† 5 Lydia Hoekstra, geboren 21 november 1864 Achtkarspelen

††††††††††††††† 6 Lutske Hoekstra, geboren 9 mei 1867 Achtkarspelen Surhuisterveen

††††††††††††††† 7 Geeske Hoekstra, geboren 7 juli 1869 Achtkarspelen Surhuisterveen

††††††††††††††† 8 Antje Hoekstra, geboren 1 december 1871 Achtkarspelen Surhuisterveen

††††††††††††††† 9 Sjouke Hoekstra, geboren 21 oktober 1874 Achtkarspelen

 

H123.6

Lutske Martens Hoekstra, geboren op 9 mei 1867 te Surhuisterveen, overleden 23 maart 1950 te Gorredijk op 82-jarige leeftijd, begraven 27 maart 1950 te Kollum, trouwt 3 augustus 1895 te Achtkarspelen met Oege Taekes van der Veen, kleermaker, geboren 20 september 1866 te Leeuwarden, overleden 8 mei 1934 te Kollum op 67-jarige leeftijd, begraven op 12 mei 1934 te Kollum.

 

H124

Froukje Hendriks Hoekstra geboren 12 augustus 1829 Achtkarspelen, trouwt 12 mei 1859 te Achtkarspelen met Minne Edsges Dijkstra, geboren 8 juli 1827 te Achtkarspelen, zoon van Edsge Romkes Dijkstra en Antje Wybes Posthuma.

 

H13

Jan Pieters Hoekstra, geboren in 1796 te Twijzel trouwt 5 oktober 1822 met Wopke Thomas van Kammen. Jan is kastelein en koopman in Buitenpost.

††††††††††††††† 1 Geertje Jans Hoekstra geboren 12 januari 1823 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Baukjen Jans Hoekstra geboren 23 oktober 1825 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Doettje Jans Hoekstra geboren 31 maart 1828 Achtkarspelen

††††††††††††††† 4 Pieter Jans Hoekstra geboren 9 september 1831 Achtkarspelen

 

H15

Marten Pieters Hoekstra, geboren 19 januari 1805 te Buitenpost, overleden 11 december 1863, trouwt 13 juni 1829 te Buitenpost met Froukje Hendriks Roolving, dochter van Hendrik Jans Roolving en Fokje Hendriks, geboren 1 april 1808 te Buitenpost, overleden 29 augustus 1828 te Achtkarspelen (oud 66 jaar). Marten is wachter en koopman in Buitenpost. Marten hertrouw met Hendrikje van Assen.

1 Pieter Marten Hoekstra, geboren 5 februari 1830 Buitenpost

††††††††††††††† 2 Fokjen Hoekstra, geboren 31 mei 1832 Achtkarspelen, overleden 13 april 1871 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Baukjen Hoekstra, geboren 27 november 1834 Achtkarspelen

4 Fintje Hoekstra, geboren 27 maart 1839 Achtkarspelen

 

H151

Pieter Martens Hoekstra, geboren 5 februari 1830 te Buitenpost, gemeente Achtkarspelen, overleden 24 januari 1902 te Groningen trouwt 26 mei 1855 in Buitenpost met Lolkje Pieters Hoeksma, dochter van Pieter Fokkes Hoeksma en Maaike Sakes Rijpma, geboren 24 januari 1828 te Drogeham, overleden 22 december 1910 te Groningen. Beiden zijn begraven op de zuider begraafplaats. Pieter is boterkoopman en woont voor zijn huwelijk in Eestrum, vanaf 22 mei 1857 wonen ze in Veenwouden om op 12 mei 1859 te verhuizen naar Surhuizum. Op 12 juni 1862 woont het gezin in Rohel tot 3 mei 1897, dan verhuizen ze naar de Vlasstraat in Groningen. Na het overlijden van Pieter gaat Lolkje met haar dochter Froukje wonen Bij de Sluis op nummer 1 in Groningen.

††††††††††††††† 1 Marten Hoekstra geboren 28 februari 1856 Eestrum

††††††††††††††† 2 Maeike Hoekstra geboren 20 april 1857 Eestrum

††††††††††††††† 3 Pieter Hoekstra geboren 11 april 1859 Veenwouden

††††††††††††††† 4 Froukje Hoekstra geboren 12 november 1862 Rohel (Achtkarspelen)

††††††††††††††† 5 Fokke Hoekstra geboren 12 november 1862 Rohel (Achtkarspelen)

††††††††††††††† 6 Jan Hoekstra geboren 12 november 1868 Rohel

††††††††††††††† 7 Lolkje Hoekstra geboren 3 januari 1876 Rohel

 

H151.1

Marten Pieter Hoekstra, zoon van Pieter Martens Hoekstra en Loltje Hoeksma, geboren 28 februari 1856 te Eestrum, gemeente Tietjerksteradeel, overleden 20 april 1898 te Stroobos, gemeente Gerkesklooster is boterkoopman en veekoopman te Rohel en woont sinds 1890 in het Friese Stroobos. Marten Pieter trouwt 21 mei 1881 in Buitenpost met Degina Wondaal, dochter van Arnoldus Wondaal en Klaske Pieters Kroos, geboren 10 februari 1853 te Kollum, overleden 19 mei 1917 te Groningen, begraven in Gerkesklooster. Op 8 september 1906 verhuist Degina als weduwe met kinderen van Stroobos naar Groningen.

††††††††††††††† 1 Klaske Hoekstra geboren 25 juni 1882 Rohel

††††††††††††††† 2 Pieter Marten Hoekstra geboren 19 april 1884 Rohel

††††††††††††††† 3 Loltje Hoekstra geboren 26 juni 1886 Rohel

††††††††††††††† 4 Hendrika Hoekstra geboren 27 maart 1888 Rohel

††††††††††††††† 5 Arnoldus Hoekstra geboren 23 mei 1890 Stroobos

††††††††††††††† 6 Maeike Hoekstra geboren 23 april 1893 Stroobos

 

H151.11

Klaske Hoekstra geboren 25 juni 1882 te Rohel, overleden 10 februari 1983 te Groningen trouwt met Andries Gerrit Lever, geboren in 1885, overleden in 1968. Andries is procuratiehouder. Zij wonen Adelheidstraat 1 te Groningen.

††††††††††††††† 1 Jan Lever

††††††††††††††† 2 Degina (Ina) Lever

 

H151.12

Pieter Marten Hoekstra geboren 19 april 1884 te Rohel, overleden 3 maart 1958 of 1957 te Haren, begraven op het Groninger Kerkhof aan de Rijksstraatweg in Haren. Pieter Marten trouwt 19 juli 1908 te Oudega, gemeente Wymbritseradeel met Baukje van Popta, geboren 2 juli 1884 te GoŽnga, overleden 10 januari 1953 te Groningen, dochter van Yftinus van Popta en Corneliske Jellema. Pieter Marten is hoofd van de school in Krabbendam, maar besluit over te gaan tot zendingsonderwijs in Nederlands IndiŽ en vertrekt uit Amsterdam met de laatste boot op 4 augustus 1914, vlak voor de eerste wereld oorlog. In Soerabaya wordt Hette Anne (1) geboren en sterft door de slechte melk (mond en klauwzeer). Kort daarna gaat het gezin naar Bandoeng totdat in 1933 Pieter Marten met pensioen gaat en dan keren ze naar Nederland terug.

††††††††††††††† 1 Cornelia Ietje Bauwina Hoekstra geboren 3 mei 1909 Krabbendam

††††††††††††††† 2 Marten Pieter Hoekstra geboren 5 augustus 1910 Krabbendam

††††††††††††††† 3 Yftinus Taco Egbert Hoekstra geboren 8 oktober 1911 Krabbendam

††††††††††††††† 4 Degina Wondalina Hoekstra geboren 23 november 1912 Krabbendam

††††††††††††††† 5 Arnold Herman Hoekstra geboren 25 november 1913 Krabbendam

††††††††††††††† 6 Hette Anne Hoekstra geboren 19 februari 1915 Bandoeng, overleden 25 januari 1916 Surabaya Ind.

††††††††††††††† 7 Hette Anne Hoekstra geboren 24 januari 1922 Bandoeng

 

H151.121

Cornelia Ietje Bauwina (Corry) Hoekstra geboren 3 mei 1909 in Krabbendam, overleden 31 december 1982 trouwt 4 januari 1929 te Bandoeng met Cornelis Theodorus Spiering, geboren 10 september 1904 in Utrecht, overleden 24 december 1949 (slachtoffer van Jappen kamp). Aanvankelijk wonen zij in Bandoeng, maar verhuizen later naar Batavia (Jakarta). Na terugkomst na de tweede wereldoorlog wonen zij in Nederland een poos in een kamp in Epe in Gelderland. Zij krijgen 6 kinderen.

 

H151.122

Marten Pieter Hoekstra geboren 5 augustus 1910 in Krabbendam, overleden 12 november 1984 trouwt 22 maart 1939 te Haren met Helena Henrietta Nienhuis, geboren 22 maart 1916 te Haren. Marten is eerst bakker in de Kerkstraat in de wijk Helpman in de stad Groningen. Later hebben zij een restaurant aan de Verlengde Heereweg in Groningen. Zij krijgen 7 kinderen.

 

H151.123

Yftinus Taco Egbert Hoekstra geboren 8 oktober 1911 in Krabbendam, overleden 26 december 1965 is niet getrouwd. Hij vertrekt circa 1935 naar Zuid-Afrika waar hij werk vindt als elektricien.

 

H151.124

Degina Wondalina Hoekstra geboren 23 november 1912 in Krabbendam, overleden 13 januari 2000 trouwt met Jan Zacharias Potjer. Jan is dominee. Zij krijgen 10 kinderen.

 

H151.125

Arnold Herman Hoekstra geboren 25 november 1913 in Krabbendam, overleden 16 januari 1970 in Haren trouwt met Ans Kaarsemaker, geboren 25 april 1918 in Haarlem, overleden 3 juli 1991 in Haren. Hun huwelijk was op 25 oktober 1945 te Alkmaar. Zij krijgen 5 kinderen: Rolf, Hans, Lex, Dieneke en Peter.

 

H151.127

Hette Anne (Harry Andrew Max) Hoekstra geboren 24 januari 1922 Bandoeng IndonesiŽ trouwt 10 april 1947 te Winsum met Korneliske (Corry) Antoon, dochter van Jacob Antoon en Anna Beukema, geboren 16 februari 1926 te WInsum. Harry is klerk geweest bij Oscar Keip in Groningen en werkte daarna een aantal jaren bij de PTT. Na emigratie naar Holland, Michigan USA is hij technoloog in een laboratorium. Ook Corry werkt in Groningen bij de PTT en in Michigan is zij vertegenwoordiger van Michigan Bell. Zij krijgen 3 kinderen: Anna, Dorothy en Peter.

 

H151.13

Loltje Hoekstra geboren 26 juni 1886 te Rohel, bij Buitenpost, overleden 16 mei 1978 te Groningen trouwt 2 juni 1910 te Groningen met Klaas van Weringh geboren 12 juni 1888 te Stroobos, overleden 27 april 1968 te Groningen. Klaas heeft verschillende beroepen gehad, o.a. fotograaf en verver, verder was hij huis- en decoratieschilder en ook een goed muzikant. Zij wonen in 1934 in Stroobos en verhuizen latern naar Groningen naar Petrus Hendriksznstaat 66.

1 Johannes Jacobus van Weringh geboren 23 april 1911 Stroobos

2 Marten Pieter van Weringh geboren 27 augustus 1914 Stroobos

3 Degina Wondalina van Weringh geboren 17 juli 1916 Stroobos

4 Menke Aagtje van Weringh geboren 30 januari 1922 Stroobos

5 Hendrik Lourens van Weringh geboren 28 maart 1926 Stroobos

 

H151.135

Hendrik Lourens van Weringh geboren 28 maart 1926 te Stroobos, overleden 16 december 1977 te Amsterdam trouwt 11 juli 1952 bij volmacht (met de handschoen) te Groningen en later op Sumatra met Trijntje (Tiny) van der Veen, geboren 17 december 1925 te Dokkum, dochter van hovenier Reinder van der Veen en Sjoukje de Vries. Henk doorloopt de zeevaartschool, wordt machinist op een tanker van een grote olie mij., werkt bij Fokker en bij de elektriciteitscentrale te Diemen.

 

H151.14

Hendrika Hoekstra geboren 27 maart 1888 te Rohel, overleden 9 december 1956 te Groningen trouwt 1 maart 1923 met Jouke van Dijk, geboren 9 augustus 1885 te Zwaagwesteinde, overleden in 1971, 86 jaar oud.

††††††††††††††† 1 Martha Annie van Dijk geboren 13 december 1923 Groningen, overleden in 1972, 49 jaar oud

††††††††††††††† 2 Marten Pieter van Dijk geboren 25 september 1925 Groningen, overleden september 1996, 71 jaar oud

††††††††††††††† 3 Hielke Andries van Dijk geboren 14 mei 1927 Groningen

 

H151.15

Arnoldus Hoekstra geboren 23 mei 1890 te Stroobos, overleden 1 januari 1945 te Groningen. Arnold trouwt met Annie van Dam uit Hoogezand. Zij hebben een wijnhandel in Groningen. Op oudejaarsavond 1944 wordt hij door de Duitsers van zijn bed gehaald. Die nacht zijn 7 bekende zakenlui uit hun bed gelicht, neergeschoten en dood voor hun zaak achtergelaten. Arnold kreeg een hartaanval terwijl de Duitsers bij hem stonden en hij zich moest aankleden. Hieraan is hij overleden.

††††††††††††††† 1 Marten Pieter Hoekstra geboren 7 september 1921

 

H151.151

Marten Piet(er) Hoekstra, geboren 7 september 1921, overleden in 1994 of 1995 in Breda oud 73 jaar. Marten Piet trouwt met Ida Drewes. Dit huwelijk is ontbonden en Marten hertrouwt. Hij neemt van zijn vader de wijnhandel over, maar besluit zijn geluk in Canada te zoeken. Zij wonen omstreeks 1965 in Toronto, maar komen weer terug naar Nederland. Marten heeft 6 kinderen.

 

H151.16

Maeike Hoekstra geboren 23 april 1893 te Stroobos, overleden 23 november 1983 te Amersfoort trouwt met Nicolaas J. (Koos) van der Wal.

1 Ina Wondalina van der Wal

2 Marten Piet van der Wal

3 Hermine (Hermie) van der Wal

4 Lettie van der Wal

 

H151.2

Maeike Pieters Hoekstra geboren 20 april 1857 te Eestrum, overleden 11 september 1900 te IJlst, trouwt 12 juni 1875 te Achtkarspelen met Eable Lykeles Hoekstra, geboren 4 mei 1852 te Harkema Opeinde, overleden 15 juni 1923 te Smallingerland, zoon van Lykele Oeges Hoekstra en Aaltje Jans Schouwstra. Eable is hellingknecht in Rohel. Ebele hertrouwt 22 augustus 1903 te Smallingerland met Emke Postma, oud 40 jaar, geboren in 1863 te Surhuisterveen, dochter van Frans Elzes Postma en Bieuwkje Pieters van Dekken.

††††††††††††††† 1 Lolkje Ebeles Hoekstra geboren 5 januari 1876 te Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Liekele Ebeles Hoekstra geboren 19 september 1877 Achtkarspelen, overleden 20 januari 1881 te Weststellingwerf, oud 4 jaar

††††††††††††††† 3 Aaltje Ebeles Hoekstra geboren 7 november 1880 Tietjerksteradeel (Bergum)

††††††††††††††† 4 Frouwkje Ebeles Hoekstra geboren 28 maart 1883 te Tietjerksteradeel (Bergum)

††††††††††††††† 5 Pieter Ebeles Hoekstra geboren 14 juni 1890 Achtkarspelen

††††††††††††††† 6 Andries Ebeles Hoekstra geboren 13 juni 1893 Achtkarspelen

 

H151.23

Aaltje Ebeles Hoekstra geboren 7 november 1880 te Bergum (Tietjerksteradeel) trouwt 11 november 1905 te Drachten (Smallingerland) met Kornelis de Vries, geboren in 1878 te Drachten, zoon van Jacobus Kornelis de Vries en Geertje Meyer.

 

H151.24
Froukje Ebeles Hoekstra geboren 28 maart 1883 te Bergum (Tietjerksteradeel) trouwt 16 september 1905 te Drachten (Smallingerland) met Albert Buisman, geboren in 1883 te Drachten, zoon van Jan Buisman en Grietje Dijkstra. Zij wonen in Baflo.

 

H151.26

Andries Ebeles Hoekstra geboren 13 juni 1893 te Harkema Opeinde (Achtkarspelen) trouwt 7 augustus 1915 te Drachten (Smallingerland) met Grietje Veltman, geboren 12 maart 1895 te Drachten, dochter van Wiggele Veltman en Antje Fokkes van den Berg.

 

H151.3

Pieter Hoekstra geboren 11 april 1859 te Veenwouden is kast- en klompenmaker in Groningen en later in Joure.

 

H151.4

Froukje Hoekstra geboren 12 november 1862 te Rohel woont na 1902 met haar moeder Bij de Sluis op nummer 1 in Groningen. Froukje trouwt 1 augustus 1912 met Fokke de Vries, geboren 17 november 1866 te Harlingen, zoon van Germen de Vries en Trijntje de Jong.

 

H151.5

Fokke Hoekstra geboren 12 november 1862 Is hellingknecht in Groningen

 

H151.6

Jan Hoekstra geboren 12 november 1868 te Rohel trouwt 16 mei 1896 te Achtkarspelen met Rinske Feringa, geboren 10 maart 1870 te Stroobos (Achtkarspelen), dochter van Jelte Jakobs Feringa en Martje Johannes Hovinga. Jan is parlevinker.

††††††††††††††† 1 Pieter Hoekstra geboren 21 juni 1897 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 levenloos kind geboren en overleden 16 juni 1898 Achtkarspelen

††††††††††††††† 3 Martje Hoekstra geboren 10 april 1899 Achtkarspelen

††††††††††††††† 4 Pieter Hoekstra geboren 2 februari 1901 Achtkarspelen

††††††††††††††† 5 Jelte Hoekstra geboren 2 februari 1901 Achtkarspelen

 

H152

Fokjen Martens Hoekstra, geboren 31 mei 1832 Achtkarspelen, overleden 13 april 1871 Twijzel (Achtkarspelen) in het kraambed, trouwt 10 mei 1851 te Achtkarspelen met Egbert Atzes van Zinderen, geboren 9 december 1820 te Opsterland, overleden 9 september 1858 te Achtkarspelen, zoon van Atze Ulbes van Zinderen en Itje Egberts Gorter. Fokjen hertrouwt 7 juni 1860 te Achtkarspelen met Hart Hendriks Pol, geboren 21 augustus 1831 te Achtkarspelen, zoon van Hendrik Beens Pol en Jantje Tjerks Medenblik.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

††††††††††††††† 1 Atze van Zinderen geboren 1 februari 1852 te Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Froukje van Zinderen, geboren 26 augustus 1854 Achtkarspelen

3 Marten van Zinderen, geboren 10 juni 1857 Achtkarspelen

Kinderen uit het tweede huwelijk:

††††††††††††††† 4 Hendrik Pol, geboren 15 juni 1861 Achtkarspelen

††††††††††††††† 5 Pieter Pol, geboren 8 juli 1863 Buitenpost (Achtkarspelen)

6 Tjerk Pol, geboren 3 september 1865 Buitenpost (Achtkarspelen)

7 Fintje Pol, geboren 30 mei 1867 Twijzel (Achtkarspelen)

††††††††††††††† 8 Jan Pol, geboren 30 mei 1867 Twijzel (Achtkarspelen)

††††††††††††††† 9 Jan Pol, geboren 2 januari 1869 Twijzel (Achtkarspelen)

10 Jochum Pol, geboren 26 februari 1871 Twijzel (Achtkarspelen)

 

H154

Fintsje (Fintje) Hoekstra geboren 27 maart 1839 Achtkarspelen, overleden 29 april 1901 te Kollummerland, trouwt 9 mei 1867 te Kollum met Gerben Oegema, geboren 3 februari 1834 te Kollummerswaag, overleden 2 januari 1918 te Kollumerland, zoon van Johannes Oegema en Gettje Kuins.

††††††††††††††† 1 Johannes Oegema geboren 14 april 1870 Kollumerland

2 Frouwkje Oegema, geboren 19 januari 1878 Kollumerland

††††††††††††††† 2 Geertje Oegema, geboren 12 april 1882 Kollemerland

 

H16

Stijntje Pieters Hoekstra geboren 24 juli 1807 Buitenpost, trouwt 5 september 1830 te Achtkarspelen met Wybe Popkes Wagenaar.

††††††††††††††† 1 Akke Wybes Wagenaar, geboren 16 augustus 1831 Achtkarspelen

††††††††††††††† 2 Trijntje Wybes Wagenaar, geboren 5 februari 1833 Achtkarspelen