In Antwerpen wonen de nakomelingen van Jan van Weerden. Zij zijn katholiek, koopman en zitten in het burgerlijk bestuur van de stad. Zowel in het stadhuis als in de St.Jacobuskerk in Antwerpen zijn in steen gebeiteld verschillende namen van deze familie terug te vinden.Gezien de geschiedenis van vele Antwerpenaren is het niet ondenkbaar dat er een familierelatie is met één van de andere takken.

 

V

Jan van Weerden trouwt met Joanna Bruyninckx.

                1 Jan Jacob, geboren 2 maart 1589 Antwerpen

 

V1

Jan Jacob van Weerden, geboren 2 maart 1589 in Antwerpen en gedoopt in Onze Lieve Vrouwekerk, overleden 1 december 1664 te Antwerpen trouwt 8 juli 1617 in de Onze Lieve Vrouwekerk te Antwerpen met Maria van Severdonck, overleden 19 september 1661 te Antwerpen. Beiden worden begraven aan de zuidkant van het koor van de Heilige Jacobus kerk. Hier bevindt zich een gedenksteen.

Jan Jacob is lakenkoopman te Antwerpen en schatbewaarder van de stad, bovendien is hij opperkerkmeester van de Sint Jacobskerk. In 1646, 1647 en 1650 is hij schepen van Antwerpen. Op 15 mei 1645 koopt hij het domein "Middelheim" te Wilrijk bij Antwerpen (heden een openluchtmuseum voor beeldhouwwerken). Op 10 december 1655 wordt hij door koning Filip IV in de adelstand verheven en voert hij de titel "ridder" en "heer van Blocklant", welke titel overdraagbaar is op zijn kinderen.

                1 Jan Baptist, geboren circa 1620

                2 Franc ?

                3 Peter, geboren circa 1620

 

V11

Jan (Joan) Baptist van Weerden, overleden 25 april 1686. Hij erft van zijn vader de titel van heer van Blocklant en eigenaar van "Middelheim". Hij verfraait en vergroot het verworven goed en maakt er een onvervreemdbaar familiebezit van (zie het testament van 19 oktober 1678). In 1683 maakt hij echter een nieuw testament waardoor het goed aan beide zonen wordt vermaakt, zonder voorwaarden voor een "fide-commis" (onvervreemdbaar erfgoed). Kort voor zijn dood krijgt hij de titel baron. Hierdoor mag hij schildhouders met banieren aan zijn wapen toevoegen.

Hij is aalmoezenier (kerkmeester van de Onze Lieve Vrouwekathedraal te Antwerpen van oktober 1671 tot oktober 1672 en van oktober 1684 tot oktober 1685) en binnenburgemeester van Antwerpen in 1660 en 1661.

                1 Jan Thomas Hyacinth, geboren 1664

                2 Jan Frans, geboren 1666

 

V111

Jan Thomas Hyacinth van Weerden (Thomas) geboren in 1664 te Antwerpen, overleden voor 1717 trouwt met Cornelia Suzanna Morisses.

                1 Marianne Catharina

                2 Suzanna

 

V111.1

Marianne Catharina van Weerden trouwt met haar neef (kozijn) Ludovicus van Weerden. Zij krijgen geen kinderen. Marianne erft het domein "Middelheim". In 1711 wordt door broeder Mattheus de Bie een boekje opgedragen aan Catharina van Weerden.

 

V112

Jan Frans van Weerden (Frans) geboren in 1666, overleden 8 oktober 1706.

 

V12

Franc van Weerden. Een zoon van Franc van Weerden wordt in 1678 in het testament van Jan Baptist genoemd.

 

V13

Peter van Weerden geboren circa 1620, trouwt met Margareta Maria van Westrenen, overleden voor 11 april 1655. Pieter is dijkgraaf, koopman en weesmeester in Antwerpen. Zijn kinderen worden genoemd in het testament van Jan Baptist (V11) als erfgenamen van het domein Middelheim te Wilrijk, als de kinderen van Jan Baptist geen nakomelingen krijgen.

                1 Jan Baptist

                2 Marcus