Stamvader Albert Willems (van Weerden) is, net als veel van zijn nakomelingen, vermaner en voorvechter van het doopsgezinde geloof. Veel leden van deze familie hebben een donker "zuidelijk" uiterlijk. Mogelijk komen zij uit de zuidelijke Nederlanden waar zij gevlucht zijn voor  geloofsvervolging.

Een oud boerengebruik is om de verloving te beschouwen als een proef huwelijk. Er wordt niet eerder een huwelijk aangegaan dan wanneer duidelijk is dat er nakomelingen worden verwacht. Het eerste kind wordt dan veelal een paar maanden na het huwelijk geboren.

 

W

Albert Willems (van Weerden), geboren ca 1660, is waarschijnlijk de stamvader van deze tak. Hij is landbouwer in Noordhorn. In 1723 gaat Albert met Alle Derks uit Sappemeer naar Polen, alwaar hij als vermaner en oudste doop‑ en avondmaalsdiensten houdt. Hij gaat tevens na of de leer in Polen nog zuiver doopsgezind is.

                1 Willem, geboren ca 1700

 

W1

Willem Alberts van Weerden, overleden in 1773 is landbouwer in Noordhorn en getrouwd met Martje Jakobs of Trijntje Jakobs, overleden in 1770. Willem is leraar van de mennonisten van de Humsterlandse sociëteit.

                1 Albert

                2 Barteld

                3 Jacob, geboren 1741 Noordhorn 

 

W11

Albert Willems van Weerden trouwt 20 december 1767 te Grijpskerk met Trijntje Tjebbes.

                1 Wridzer Alberts, geboren in 1764 Hoogermeede

 

W111

Writzer Alberts van Weerden, geboren 1764 te Hoogermeede, overleden 14 april 1826 te Ezinge trouwt met Eilke Luitjens Olthof. Writzer is landbouwer in Ezinge.

                1 Trijntje, geboren 22 mei 1797 Zuidhorn

                2 Albert, geboren 11 maart 1800 Zuidhorn

                3 Bouwtje, geboren  6 augustus 1804 Ezinge

                4 Eildert, geboren 27 september 1808 Ezinge

 

W111.1

Trijntje van Weerden geboren 22 mei 1797 te Zuidhorn, overleden 17 februari 1874 te Ezinge trouwt 22 augustus 1822 te Ezinge met Sjabbe Kornelis Datema, geboren 9 juli 1793 te Feerwerd, overleden in 1860 te Ezinge. Sjabbe is landbouwer te Zuidhorn, later in Ezinge. Zij hebben een zoon Roelf Datema geboren 17 februari 1834 te Feerwerd en een dochter Bouktje Datema geboren 13 april 1839 te Feerwerd.

 

W111.2

Albert van Weerden geboren 11 maart 1800 in Zuidhorn trouwt 1 juli 1831 te Oldehove met Eike Everts Dijkema, geboren ca 1806 te Niehove, dochter van de koopman Evert Jans Dijkema en Evertje Matthëus Meyer. Albert is boer in Niehove.

 

W111.3

Bouwtje van Weerden geboren 6 augustus 1804 te Ezinge, gedoopt 19 augustus 1804 te Ezinge, overleden 1 mei 1834 te Garnwerd (Ezinge) trouwt 16 april 1829 te Ezinge met Jan Alderts Klasens Wieringa, geboren 11 mei 1806. Jan is landbouwer te Garnwerd.

 

W111.4

Eildert van Weerden geboren 27 september 1808 te Ezinge, gedoopt 6 oktober 1808 te Ezinge, trouwt 21 mei 1835 te Ezinge met Geertruid Klasen Wieringa, geboren 1 november 1815 te Garnwerd.

 

W12

Barteld van Weerden trouwt 8 augustus 1751 in het mennonistenvermaanhuis van Hom­ster­land met Hilje Cornelis uit Zuidhorn. Beide zijn overleden voor 1796. Barteld is vermaner. Zij krijgen 8 kinderen, maar hun achternaam wordt Zantinga.

                1 Willem Bartelds, geboren 1753

                2 Cornelis Bartelds

                3 Albert Bartelds

                4 Louke Bartelds

                5 Jacob Bartelds

                6 Martje Bartelds

                7 Geertje Bartelds

                8 Harm Bartelds

 

W121

Willem Bartelds Zantinga geboren in 1753, overleden 12 juni 1847 trouwt met Trientje Jacobs Hamming uit Hoogemeeden, geboren ca 1753, overleden 13 november 1831, dochter van Jacob Reinders, landbouwer in Hoogemeeden, en Trijntje Derks. Willem is landbouwer in Noordhorn. Op 6 juni 1786 wordt Willem diaken van de mennonietengemeente in Homsterland.

 

W122

Cornelis Bartelds Zantinga trouwt met Hilje Jacobs.

 

W123

Albert Bartelds Zantinga, overleden in 1804 trouwt 30 januari 1788 te Oldehove met Martje Jacobs van Weerden, overleden in 1847, dochter van Jacob Willem van Weerden en Grietje Harms (zie W133). Albert is landbouwer in Zuidhorn en later in Leens.

 

W124

Louke Bartelds Zantinga trouwt met Jan Ekkes.

 

W125

Jacob Bartelds Zantinga trouwt met Barber J.Gerber, dochter van Hans Gerber en Trijntje Hans Ulrichs. Zij behoren tot de Zwitserse doopsgezinden.

 

W126

Martje Bartelds Zantinga trouwt met Harm Alders.

 

W128

Harm Bartelds Zantinga, overleden 23 juni 1824 trouwt in 1799 met Lyske Jans Hoekstra. Harm is landbouwer te Noordhorn.

 

W13

Jacob Willems van Weerden geboren in 1741 te Noordhorn, overleden 26 oktober 1808 te Oldehove trouwt 14 november 1762 met Grietje Harms, overleden in 1783 te Oldehove, dochter van Zuidhornse landbouwer Harm Jans en Lieske Jans. Ook Grietje is doopsgezind. Jacob hertrouwt 14 januari 1784 te Oldehove met Martje Wristers, gedoopt 10 augustus 1755 te Zuidhorn, overleden 8 maart 1809, dochter van de Zuidhornse landbouwer Wridzer Jacobs en Trijntje Sirps. Martje is van huis uit niet doopsgezind. Jacob is landbouwer in Oldehove op huize Jensemabosch. Deze hoeve is op 23 april 1779 gekocht door Wilke Harms en op 30 mei 1780 door Jacob Willems van Weerden en Grie­tje Harms.

                1 Willem, geboren 1765 Oldehove

                2 Harm, geboren februari 1766 Oldehove

                3 Martje

                4 Jacob, geboren 1771 Oldehove

                5 Albert

                6 Jan, geboren 1780 Oldehove

                7 Fridzer, geboren 1784 Oldehove

                8 Willem, geboren 20 november 1785 Oldehove

                9 Barteld, geboren 1787 Oldehove

                10 Martje, geboren juli 1792 Oldehove

                11 Grietje, geboren april 1796 Oldehove

                12 Anje, geboren april 1796 Oldehove

 

W131

Willem van Weerden geboren in 1765 te Oldehove, overleden in 1801 te Usquert trouwt in 1795 te Usquert met Louke Lammerts van Cloosten, geboren in 1769 te Usquert, overleden in 1801 te Usquert, dochter van Lammert Oebeles of Ubeles en Martje Lubberts. Op 17 april 1801 is er te Baflo een huwelijkscontract getekend!

                1 Jacob, jong overleden

                2 Lammert, jong overleden

 

W132

Harm van Weerden geboren in februari 1766 te Oldehove trouwt 9 maart 1790 te Zuidhorn met Fokeltje Harkes uit Burum. Zij zijn op 19 maart 1790 gecopuleerd in de mennonistenvermaning. Harm hertrouwt 23 mei 1831 te Grijpskerk met Hiltje Freerks Boersema, weduwe van Hindrik Sjabbes Wiertsema en dochter van de Zuidhornse landbouwer Freerk Jacobs en Menze Jans. Harm volgt als leraar van de mennonisten in Homsterland zijn oom Barteld Willems op. Harm koopt in 1801 een boerderij op de Waarden bij Pieterzijl onder Visvliet.

                1 Grietje, geboren 25 december 1790 Oldehove

                2 Aaltje, geboren 1793 Oldehove

                3 Jantje, geboren 1802 Pieterzijl

 

W132.1

Grietje van Weerden geboren 25 december 1790 te Oldehove trouwt 3 januari 1823 in Zuidhorn met Harm Jans Kleima, geboren in 1790, overleden 5 september 1826 te Zuidhorn. Zij krijgen vijf kinderen. Harm is landbouwer in Zuidhorn. Grietje hertrouwt 25 november 1841 te Aduard met Derk Reinders van Bruggen, geboren 3 april 1788, weduwnaar van Grietje Jacobs.

   

W132.2

Aaltje van Weerden geboren in 1793 te Oldehove trouwt 12 juni 1823 te Grijpskerk met Reinder Jacobs Zetsma, geboren in 1785 te Visvliet. Zij krijgen een dochter.

 

W132.3

Jantje Harms van Weerden geboren in 1802 in Pieterzijl trouwt 16 juni 1825 te Lagemeeden (Aduard) met Freerk Reinders van Til, landbouwer te Lagemeeden, geboren in 1797 te Wierum, zoon van Riender Derks van Til en Sibrigje Jacobs. Zij krijgen in Aduard zes kinderen: Reinder (1826), Vokeltje (18228), Harm (1830), Derk (1833), Siepke (1835) en Jacob (1838).

 

W133

Martje Jacobs van Weerden overleden 1847 trouwt in 1788 te Oldehove met Albert Bartelts Zantinga, overleden in 1804, zoon van Bartelt Alberts en Hilje Cornelis (zie W123). Albert is landbouwer in Zuidhorn en later in Leens. Martje her­trouwt in 1805 met Jan Bartelds Houwinga, overleden in 1808. Jan is landbouwer te Algersumaheerd op de Houw bij Leens. Uit dit huwelijk heeft zij een zoon Bartelds Jans Houwinga, geboren in 1807. Martje trouwt voor de derde maal in 1811 met Harmannus Bazuin.

 

W134

Jacob Jacobs van Weerden geboren in 1771 (of '72) te Oldehove trouwt 28 januari 1798 in de mennonietenvermaning met Dieuwerke Jans, weduwe van Aldert Klaessen. Jacob hertrouwt 29 oktober 1829 te Aduard met Sieuwke Kornelis Kits, dochter van de Niezijler koopman Kornelis Pieters Kits en Lieuwkje Johannes Postuma. Jacob is landbouwer in Den Ham.

                1 Grietje, geboren 2 oktober 1830 Den Ham

 

W134.1

Grietje van Weerden geboren 2 oktober 1830 te Den Ham, overleden na 1864 trouwt 10 mei 1848 met Cornelis Harms Gaaikema, geboren 22 augustus 1823, overleden 11 december 1881, zoon van Idje Harms en Harm Cornelis Gaaikema. Cornelis is landbouwer in Den Ham. Zij krijgen 6 kinderen: Idje, Jakob Jakob, Sieuwke, Ida, Hilje en Hilje.

 

W135

Albert Jacobs van Weerden, overleden in Noordhorn trouwt met het dienstmeisje Willemke Jacobs. Albert is dagloner in Noordhorn. Albert is de enige uit het gezin die boerenknecht is. De andere broers en zusters behoren allemaal tot de rijke boerenstand. Misschien een klein familiedrama, waarop onterving gevolgd is?

                1 Jacob, geboren 1795

 

W135.1

Jacob van Weerden geboren in 1795 in Noordhorn trouwt 29 december 1815 te Oldehove met Aafke Mendels (Mindelts), dochter van Mendelt Pieters en Trijntje Tunnis. Bij het huwelijk is geen familie van Jacob aanwezig. Jacob is dagloner in Oldehorn.

                1 Albert, geboren 30 september 1816 Oldehove

                2 Trijntje, geboren 15 mei 1818 Oldehove

                3 Willemke, geboren 15 januari 1822 Niekerk

                4 Mendeld, geboren 1 april 1825 Oldekerk

                5 Jacob, geboren 5 januari 1830 Noordhorn, overleden 8 augustus 1838 Zuidhorn

                6 Jan, geboren 4 maart 1832 Noordhorn

                7 Anna, geboren 20 januari 1835 Noordhorn, overleden 8 november 1835 Noordhorn

 

W135.13

Willemke van Weerden geboren 15 januari 1822 Niekerk, overleden 20 juli 1838 te Zuidhorn. Zij is ongehuwd.

 

W136

Jan Jacobs van Weerden geboren in 1780 te Oldehove, overleden 18 november 1836 te Groningen, begraven 21 november 1836 te Aduard, trouwt met Booike Booyes Boelens. Jan is landbouwer te Fransum.

                1 Harm, geboren 5 april 1814 Fransum

 

W137

Fridzer Jacobs van Weerden geboren in 1784 te Oldehove, overleden 8 augustus 1839 te Zuidhorn trouwt met Metje Sjoerds van Oxwerd. Fridzer is landbouwer te Oldehove, in 1816 heeft hij een boerderij in Hoogemeeden in Zuidhorn aan de Hoogeweg bij de spoorwegovergang.

                1 Jacob, geboren 1810 Oldehove

                2 Sjoert, geboren 9 september 1813 Oldehove

                3 Kaatje, geboren 29 april 1816 Zuidhorn

                4 Martje, geboren 14 mei 1819 Zuidhorn

                5 Jantje, geboren 9 februari 1822 Zuidhorn, overleden 1 februari 1823 Zuidhorn

                6 Fritzer, geboren 22 februari 1824 Zuidhorn

                7 Geertje, geboren 9 januari 1827 Zuidhorn, overleden 18 september 1828 Zuidhorn

                8 Hilbrand, geboren 17 juli 1829 Zuidhorn

                9 Geertje, geboren 13 augustus 1832 Zuidhorn

 

W137.1

Jacob van Weerden geboren in 1810 te Oldehove, overleden 3 december 1830 te Zuidhorn. Jacob blijft ongehuwd.

 

W137.2

Sjoert van Weerden geboren 9 september 1813 te Oldehove, overleden 2 augustus 1869 trouwt met Hiltje Togtema, geboren 13 januari 1823, overleden 27 augustus 1895, dochter van Cornelis Willems, landbouwer op de Hoogte in Zuidhorn, en Adriaantje Gaaykes Kamstra. Sjoert is vetweider in Zuidhorn.

                1 Metje, geboren 21 augustus 1846 Zuidhorn

                2 Kornelis, geboren 30 januari 1849 Zuidhorn

                3 Fridzer, geboren 13 januari 1852 Zuidhorn

 

W137.21

Metje van Weerden geboren 21 augustus 1846 te Zuidhorn, overleden 7 mei 1921 te Zuidhorn trouwt met Gosewinus Jacob Heeringa, geboren in 1844, overleden 7 december 1933. Zij krijgen 4 kinderen. Gosewinus is handelaar in gedistilleerde dranken. Zijn compagnon is zijn zwager Fridzer (zie W137.23). Later wordt hij gemeente ontvanger in Zuidhorn.

 

W137.22

Kornelis van Weerden geboren 30 januari 1849 te Zuidhorn, overleden 11 februari 1921 te Den Ham trouwt 24 juni 1874 met Idje Harms Kleima, geboren 28 december 1852, overleden 20 november 1896, dochter van de landbouwer Harm Harms Kleima en Hilje Harms Gaaikema. Kornelis is landbouwer in Zuidhorn.

                1 Sjoert Fritzer, geboren 28 augustus 1881 Zuidhorn

                2 Harm Jan, geboren 15 april 1883 Den Horn

 

W137.221

Sjoert Fritzer van Weerden geboren 28 augustus 1881 te Zuidhorn, overleden 17 augustus 1955 te Groningen trouwt 23 maart 1916 te Groningen met Anna Vennema, geboren 16 december 1878 te Aduard, overleden 7 januari 1937 te Groningen. Sjoert is vertegenwoordiger van het supermarktenconcern "de Spar" in Groningen.

                1 Ietje, geboren 29 januari 1918 Groningen

 

W137.221.1

Ietje van Weerden geboren 29 januari 1918 te Groningen, overleden 7 juli 1999 te Oudemirdum trouwt 19 februari 1941 te Oss met Johannes Theodorus de Ruyter, geboren 12 september 1919, overleden 22 september 1968 te Haren. Ietje is R.K. geworden. Johannes is belasting inspecteur. Zij krijgen 10 kinderen.

 

W137.222

Harm Jan van Weerden geboren 15 april 1883 in Den Horn, overleden 26 mei 1965 te Zuidhorn trouwt met Aaltje Huizenga, overleden 18 augustus 1935 in Groningen. Harm Jan is doofstom. Hij is timmerman. Zij krijgen geen kinderen.

 

W137.23

Fritzer van Weerden geboren 13 januari 1852 te Zuidhorn, overleden 23 oktober 1940. Fritzer blijft ongehuwd, hij is vetweider en landbouwer in Zuidhorn en samen met zijn zwager Gosewinus Heeringa handelt hij in gedistilleerde dranken (zie W137.21). Hij is in goede doen.

 

W137.3

Kaatje van Weerden geboren 29 april 1816 te Zuidhorn, overleden augustus 1887 trouwt 12 juli 1838 te Zuidhorn met Jan Hindriks Staal. Jan is landbouwer, later heeft hij een bedrijf dat pakketten bezorgt. Zij krijgen 7 kinderen.

 

W137.4

Martje van Weerden geboren 14 mei 1819 te Zuidhorn, overleden 4 januari 1906 trouwt 4 juni 1842 te Zuidhorn met Klaas Iwema. Klaas is molenaar en schipper. Zij krijgen 5 kinderen, o.a. Anna (1859 te Zuidhorn).

 

W137.6

Fritzer van Weerden geboren 22 februari 1824 te Zuidhorn trouwt met Hemke Drenth, geboren 3 september 1842, overleden 5 april 1927. Fritzer is landbouwer.

                1 Metje, geboren 12 januari 1870

                2 Reinder, geboren 17 februari 1871

                3 Antje, geboren 21 oktober 1872

                4 Frederika, geboren 18 juli 1874

                5 Jacob, geboren 14 september 1877

                6 Katharina, geboren 25 november 1880

                7 Hilbrand, geboren 30 juni 1885

 

W137.61

Metje van Weerden geboren 12 januari 1870, overleden 11 maart 1929 blijft ongehuwd.

 

W137.62

Reinder van Weerden geboren 17 februari 1871 blijft ongehuwd, leeft nog in 1951. Reinder is landbouwer in Zuidhorn aan de Hoogeweg.

 

W137.63

Antje van Weerden geboren 21 oktober 1872, overleden 17 april 1958 te Zuidhorn trouwt 23 april 1908 met Kornelis G.Hazenberg, geboren in 1868, overleden 29 oktober 1959 te Oosterwolde. Kornelis is landbouwer in Nietap. Zij krijgen een dochter.

 

W137.64

Frederika van Weerden geboren 18 juli 1874, overleden 7 juni 1959 te Wehe trouwt 27 april 1901 te Zuidhorn met Jan Ezenga, geboren 11 oktober 1879 te Garmerwolde (gemeente Ten Boer), overleden 7 april 1925. Jan is landbouwer in Leens in Grijssloot. Zij krijgen 5 kinderen.

 

W137.65

Jacob van Weerden geboren 14 september 1877, overleden 6 december 1951 te Groningen blijft ongehuwd. Jacob is landbouwer in Zuidhorn aan de Hoogeweg.

 

W137.66

Katharina van Weerden geboren 25 november 1880 trouwt met Roelf Vennema, geboren 1876, overleden 6 juni 1923 te Aduard. Roelf is landbouwer op de "Dageraad" ten zuiden van Oostrum. Katharina hertrouwt met Albert Hoving. Albert is landbouwer in Tolbert.

 

W137.67

Hilbrand van Weerden geboren 30 juni 1885 trouwt 24 april 1942 te Groningen met Ebbingdina Harmina Kiestra, geboren 12 juni 1903. Hilbrand is landbouwer in Den Horn. Zij krijgen een dochter.

 

W137.8

Hilbrand van Weerden geboren 17 juli 1829 te Zuidhorn, overleden 17 januari 1902. Hilbrand blijft ongehuwd, hij is landbouwer.

 

W137.9

Geertje van Weerden geboren 13 augustus 1832 te Zuidhorn, overleden 24 september 1919 trouwt met Pieter Viswat. Pieter is molenaar. Zij krijgen 3 kinderen.

 

W138

Willem Jacobs van Weerden geboren 20 november 1785 te Oldehove, overleden 2 oktober 1820 te Winsum trouwt 20 september 1813 te Winsum met Jezelina Freerks, geboren 24 augustus 1791 te Bellingeweer, overleden 14 april 1814 te Bellingeweer, dochter van Frerik Thomas van Winsum en Derkje Pieters. In 1815 koopt Willem de boerderij in Bellingeweer van zijn schoonmoeder Derkje Pieters.

Willem hertrouwt 1 mei 1815 te Winsum met Trijntje Jacobs Hylkema, geboren 31 december 1786 te Winsum, overleden in 1856, dochter van de herbergier en kapper Jacob Jans Hylkema en Pietertje Derks. Willem is boer en (vee)handelaar in Bellingeweer. Na het tweede huwelijk neemt hij het café, de Valk, van zijn schoonvader over en wordt dan kastelein te Winsum. Na zijn dood beheert Trientje het café.

                1 Jacob Willems, geboren 1 maart 1814 Bellingeweer

                2 Pieter, geboren 20 november 1815 Winsum, overleden 27 december 1815 Winsum

                3 Martje, geboren 23 januari 1817 Winsum, overleden 13 januari 1818 Winsum

                4 Martje, geboren 3 augustus 1818 Winsum

                5 Willemina, geboren 18 maart 1821 Winsum

 

W138.1

Jacob Willems van Weerden geboren 1 maart 1814 te Bellingeweer, overleden 13 mei 1897 te Winsum trouwt 15 mei 1841 te Winsum (Ranum) met Trijntje Jurjens de Boer, geboren 18 december 1822, overleden 5 februari 1903 te Winsum, dochter van Jurjen Klaasens de Boer, landbouwer te Maarhuizen en Ranum, en Hilje Heres Wierda.

Jacob wordt tot zijn meerderjarigheid beschouwd als wees en opgevoed bij een bakker in Eenrum, hij heeft dan ook "mit Stoetkorf" gelopen. Hij erft de boerderij in Bellingeweer en is boer geworden. Hij verdiende zijn geld voornamelijk met vetmesten van vee. De koeien worden als slachtvee per schip, soms wel 6 schepen tegelijk, naar o.a. Holland verscheept. Na het huwelijk gaan ze op een boerderij in Winsum wonen tegenover de Stationsweg. Jacob is onder andere ook gemeenteraadslid en bestuurslid van het Waterschap. Bij zijn dood heeft hij voor ieder van zijn kinderen een boerderij of een stuk land.

                1 Willem Jacob, geboren 19 oktober 1841 Winsum

                2 Hilje, geboren 24 januari 1843 Winsum

                3 Jurrien, geboren 15 februari 1845 Winsum, overleden  3 maart 1848 Winsum

                4 Klaas, geboren 11 februari 1847 Winsum

                5 Jezelina, geboren 20 mei 1852 Winsum

                6 Geertruida, geboren 19 februari 1855 Winsum

                7 Martje, geboren 1 mei 1857 Winsum, overleden 29 september 1860 Winsum

                8 Willemina, geboren 8 april 1860 Winsum

                9 Jurjen, geboren 7 januari 1862 Winsum

                10 Hero, geboren 25 juli 1864 Winsum

                11 Martje, geboren 17 december 1866 Winsum, overleden 10 maart 1898 te Zuidlaren

 

W138.11

Willem Jacob van Weerden geboren 19 oktober 1841 te Winsum, overleden 17 juni 1924 te Winsum trouwt 13 juni 1877 te Stedum met Martje Post, geboren 9 december 1847 te Stedum, overleden 7 oktober 1899 te Winsum, dochter van de landbouwer Tiemen Post en Trientje Siertsema (zie W138.14). Willem is landbouwer te Winsumermeeden.

                1 Jacob Willem, geboren 10 augustus 1877 Winsum, overleden 18 september 1877 Winsum

                2 Jacob Willem, geboren 22 juli 1878 Winsum

                3 Trijntje, geboren 11 juli 1879 Winsum

                4 Tiemen, geboren 27 juni 1881 Winsum

                5 Trijntje Hillegonda, geboren  6 december 1882 Winsum, overleden  9 december 1882 Winsum

                6 Klaas, geboren 6 juni 1884 Winsum, overleden 15 juli 1884 Winsum

                7 Klaas, geboren 27 juni 1885 Winsum, overleden 8 september 1885 Winsum

                8 Mechiel Willem, geboren 6 april 1887 Winsum, overleden  7 november 1887 Winsum

                9 Willemina, geboren 25 maart 1889 Winsum

                10 Anna, geboren 31 mei 1891 Winsum

                11 Michiel, geboren 18 februari 1894 Winsum

 

W138.112

Jacob Willem van Weerden geboren 22 juli 1878 te Winsum, overleden 9 april 1960 te Groningen trouwt 15 mei 1913 te Oldehove met Egbertha Bosma, geboren 24 november 1873 te Wierum, overleden 17 juni 1958 te Groningen, dochter van Jelle R.Bosma van Doezum en Jitske E. Buma. Jacob is zijn leven lang rentenier geweest.

Adres: Noorderstationsstraat 282, Groningen (1960)

                1 manlijk kind geboren en overleden 8 juni 1914

                2 Jettina W.E., geboren 26 mei 1916 Groningen

 

W138.112.2

Jettina Willemina Egbertha van Weerden geboren 26 mei 1916 te Groningen trouwt 3 april 1947 te Groningen met IJsbrand Haven, geboren 18 juli 1918 te Engwierum, zoon van de landbouwer Hans Haven en Trijntje Lucina Toren. Jettina is dra in de scheikunde R.U.G. IJsbrand is dr chemie R.U.G., hoogleraar in de USA. (Winston Salem N.Carolina). Zij hebben 3 kinderen.

 

W138.113

Trijntje van Weerden geboren 11 juli 1879 te Winsum, overleden 1 oktober 1958 te Haren blijft ongehuwd.

 

W138.114

Tiemen van Weerden geboren 27 juni 1881 te Winsum, overleden 23 januari 1973 te Bedum trouwt 30 april 1912 te Bedum met Aaltje Jansen, geboren 24 maart 1888 te Bedum, overleden 13 februari 1975 te Zaandam, dochter van de landbouwer (in Woldijk en Bedum) Adolf Jansen en Fennechien Leutscher. Tiemen is landbouwer te Adorp en Bedum.

                1 Willem Jacob, geboren 18 februari 1913 Bedum

                2 Fennechien, geboren 31 januari 1915 Bedum

 

W138.114.1

Willem Jacob van Weerden geboren 18 februari 1913 te Bedum, overleden 31 augustus 1990 te Haren trouwt 23 december 1938 te Haren met Jeanne Jacoba Johanna van der Borgh, geboren 30 mei 1913 te Wildervank, overleden 11 mei 1997 te Haren, dochter van de scheepsbevrachter. Jacob van der Borgh en Niessiena Lukkien. Willem is dr chemie R.U.G. en octrooigemachtigde. Zij krijgen drie kinderen.

 

W138.114.2

Fennechien van Weerden geboren 31 januari 1915 te Bedum trouwt 28 januari 1943 te Rotterdam met Theodoris Gerardus Nelemans, 17 december 1917 te Rotterdam, zoon van de kantonrechter F.A.Nelemans en Antoinetta W. van Rijssel. Theo is huidarts te Zaandam. Zij krijgen 3 kinderen.

 

W138.119

Willemina van Weerden geboren 25 maart 1889 te Winsum, overleden 2 september 1972 te Groningen trouwt 19 mei 1911 te Winsum met Pieter Jacobs Hylkema, geboren 7 mei 1887 te Mensingeweer, overleden 22 september 1966 te Mensingeweer, zoon van Wybe Pieters Hylkema en Aafke Kruizinga. Pieter is landbouwer te Mensingeweer. Zij krijgen 2 kinderen: Martha Afina en Wybe Pieter.

 

W138.11A

Anna van Weerden geboren 31 mei 1891 te Winsum, overleden 13 augustus 1972 te Haren blijft ongehuwd.

 

W138.11B

Michiel van Weerden geboren 18 februari 1894 te Winsum, overleden 13 januari 1973 te Haren blijft ongehuwd.

 

W138.12

Hilje van Weerden geboren 24 januari 1843 te Winsum, overleden 23 november 1923 trouwt met Albertus Roelfsema, geboren 20 april 1843, overleden 29 maart 1877 te Winsum. Albertus is "kunstzilvergieter"‑goudsmit te Winsum, zijn zaak draagt het koninklijk wapen en is in de Hoofdstraat tegenover de Havenstraat. Nu bestaat de zaak niet meer. Zij krijgen 3 kinderen.

 

W138.14

Klaas van Weerden geboren 11 februari 1847 te Winsum, overleden 22 juni 1913 te Groningen trouwt in 1879 te Stedum met Willemina Post, overleden juli 1913 te Winsum, dochter van de Stedumer landbouwer Tiemen Gerrits Post en Trijntje Sebes Siertsema (zie W138.11). Klaas is landbouwer te Stedum en later in Winsum.

                1 Tiemen, geboren 12 mei 1881 Stedum

                2 Jacob Willem, geboren 10 februari 1883 Stedum

                3 Titus, geboren 17 september 1885 Stedum

                4 Trijntje, geboren 2 juli 1896 Winsum

 

W138.141

Tiemen van Weerden geboren 12 mei 1881 te Stedum, overleden 2 maart 1960 te Winsum trouwt 24 mei 1919 te Zuidhorn met Ida Auwema uit Noordhorn, geboren 12 maart 1885 te Noordhorn, overleden 15 april 1959 te Winsum. Tiemen is landbouwer te Winsum. Zij krijgen een zoon.

 

W138.142

Jacob Willem van Weerden geboren 10 februari 1883 te Stedum, overleden 4 februari 1912 te Winsum blijft ongehuwd.

 

W138.143

Titus van Weerden geboren 17 september 1885 te Stedum, overleden 16 november 1966 te Groningen trouwt 18 mei 1914 te Adorp met Aukje Reitsema uit Adorp, geboren 13 januari 1889, overleden 17 februari 1975 te Winsum. Titus is veehouder te Winsum.

Adres: Kloosterstraat 2, Winsum (1960)

                1 Klaas Willem, geboren 23 maart 1915 Winsum, overleden 10 mei 1915 Winsum

                2 Klaas Willem, geboren 15 september 1916 Winsum

                3 Hindrik Diederik, geboren 5 december 1919 Winsum

 

W138.143.2

Klaas Willem van Weerden geboren 15 september 1916 te Winsum, overleden 28 februari 1986 te Uithuizen trouwt 7 juni 1958 te Kantens met Pieternella Helena van Bruggen, overleden in 1973. Klaas is landbouwer te Kantens.

 

W138.143.3

Hendrik Diederik van Weerden geboren 5 december 1919 te Winsum, overleden 9 juni 1960 te Winsum trouwt 2 december 1950 te Eenrum met Antje Wubbina (Anneke) Eggens, geboren 3 juli 1929 te Eenrum, overleden 2 mei 2003 te Winsum, dochter van Eggens en L.Bronsema. Zij krijgen geen kinderen. Hendrik is landbouwer op de plaats van zijn vader Titus te Winsumermeeden. Antje hertrouwt met C.E. Wijnoldij Daniels, overleden 8 oktober 1984. Anneke heeft twee kinderen uit het tweede huwelijk.

 

W138.144

Trijntje van Weerden geboren 2 juli 1896 te Winsum, overleden in 1977 te Roden trouwt 15 juni 1922 met Popko M.Harkema uit Winsum, geboren 31 december 1893, overleden in 1967 te Winsum, zoon van B.H.Harkema en Jeannet Heidema. Zij krijgen geen kinderen.

 

W138.15

Jezelina van Weerden geboren 20 mei 1852 te Winsum, overleden 11 november 1916 trouwt 20 mei 1875 te Winsum met Berendinus Bruins, geboren 24 februari 1846 te Klein-Garnwerd, overleden 17 november 1918 te Winsum. Berendinus is landbouwer in Winsum. Zij krijgen 5 kinderen.

 

W138.16

Geertruida van Weerden geboren 19 februari 1855 te Winsum, overleden 18 december 1944 te Loppersum trouwt 25 april 1878 te Winsum met Garbrand Bakker, geboren 6 augustus 1854 te 't Zand, overleden 21 december 1937 te Appingedam. Garbrand is landbouwer te Wittewierum. Zij krijgen 2 kinderen.

 

W138.18

Willemina van Weerden geboren 8 april 1860 te Winsum, overleden 30 januari 1951 te Winsum trouwt 10 mei 1883 te Winsum met Heertje Feitsema, geboren 8 maart 1858 te Grijpskerk, overleden 1 juni 1885 te Ememrich (Duitsland). Heertje is landbouwer te Kollum. Heertje Feitsma was ingeloot voor de Nationale Militie (lichting 1878), maar voldoet door het stellen van een nummerwisselaar, een plaatsvervanger. Hij vestigt zich op 18 december 1884 vanuit Grijpskerk te Kollum. Daar wordt hij landbouwer op Kollum A 273 bij Jan Pieters Feitsma. Willemina komt 16 mei 1883 van Winsum naar Kollum. Heertje lijdt aan tuberculose. Daarom vertrekt hij naar een kuuroord in Davos. Hij overlijdt  echter onderweg in Duitsland te Emmerich; Altermarkt 144. Heertje ligt begraven naast zijn ouders op het kerkhof van Grijpskerk. Het echtpaar is ned. hervormd. Na het overlijden van hun zoontje Aedsge Dirk Feitsma, geboren 23 mei 1884 te Kollum, en later haar man Heertje, verhuist Willemina op 2 juli 1886 van Kollum naar Adorp en trekt in bij haar broer Jurjen. Op 2 oktober 1893 verhuist ze van Adorp naar Winsum. Zij hertrouwt 31 oktober 1919 in Groningen met Derk Riksterus van Snoekeveld, geboren 29 juli 1855 te Leens, overleden 12 oktober 1941. Dit huwelijk blijft kinderloos. Zij woont aan de Hoofdstraat 74 te Winsum.

 

W138.19

Jurjen van Weerden geboren 7 januari 1862 te Winsum, overleden 1 juni 1945 te Winsum trouwt 28 mei 1891 te Adorp met Sieberdina Brill, geboren 10 juni 1864 te Adorp, overleden 10 oktober 1930 te Winsum. Jurjen is landbouwer in Adorp, in 1908 koopt hij de boerderij "Valcum" in Winsum.

                1 Jacob Willem, geboren 25 maart 1896 Adorp

                2 Trijntje, geboren 29 april 1900 Adorp

 

W138.191

Jacob Willem van Weerden geboren 25 maart 1896 te Adorp, overleden 5 december 1973 te Veendam trouwt 14 mei 1919 te Kantens met Jacomina (Mine) Luursema, geboren 7 augustus 1898 te Kantens, overleden 11 december 1964 te Ten Boer, dochter van de Kantense landbouwer Kornelis Luursema en Jacomina Mulder. Jacob is tot 1928 landbouwer op de ouderlijke boerderij "Valcum" te Winsum en van 1933 tot 1964 in Ten Boer. Na 1964 is hij rentenier in Ten Boer. Er zijn twee kinderen uit dit huwelijk.

 

W138.192

Trijntje van Weerden geboren 29 april 1900 te Adorp, overleden 25 juni 1983 te Winsum trouwt 28 juli 1936 te Winsum met Evert Mathëus Kroon uit Wildervank, overleden in 1968 te Winsum. Zij krijgen 2 kinderen.

 

W138.1A

Hero van Weerden geboren 25 juli 1864 te Winsum, overleden 24 juli 1939 trouwt 15 november 1902 te Ezinge met Antje Scheering, geboren 14 mei 1873 te Feerwerd, overleden 25 maart 1950 te Winsum, dochter van Hotse Scheering en Klaaske Cleveringa. Hero is landbouwer te Winsum.

                1 Klazina, geboren 22 september 1904 Winsum

                2 Jacob Willem, geboren 25 mei 1906 Winsum

                3 Hotze, geboren 26 mei 1908 Winsum

 

W138.1A1

Klazina van Weerden geboren 22 september 1904 te Winsum, overleden 13 juni 2002 te Doorn, trouwt 7 januari 1932 te Winsum met Paulus Hendrik Kapteyn, geboren 19 januari 1903 te Renesse, overleden 17 mei 1966 te Veendam. Paul is predikant te Skagen en Veendam. Zij krijgen 3 kinderen.

 

W138.1A2

Jacob Willem van Weerden geboren 25 mei 1906 te Winsum, overleden 18 april 1980 te Haren trouwt 24 april 1941 te Baflo met Ella Gretha Frieling, geboren 24 januari 1915 te Den Andel, dochter van de landbouwer Sybrand J.Frieling en Trijntje Huizinga. Jacob is boer op Aurora in de Noordpolder bij Den Andel. In oktober 1955 wordt Jacob bestuurslid van het waterschap Linthorst Homanpolder. Als rentenier woont hij eerst in Eelde en later in Haren. Zij krijgen geen kinderen.

 

W138.1A3

Hotze van Weerden geboren 26 mei 1908 te Winsum, overleden 19 juni 1965 te Winsum trouwt 2 mei 1941 te Eenrum met Froubina Martha Zuidema, geboren 23 mei 1906 te Eenrum. Hotze is boer in Winsum op de boerderij van zijn vader. Zij krijgen geen kinderen.

 

W138.1B

Martje van Weerden geboren 17 december 1866 te Winsum, overleden 10 maart 1898 te Winsum blijft ongehuwd.

 

W138.4

Martje van Weerden geboren 3 augustus 1818 te Winsum, overleden 24 januari 1906 te Winsum trouwt 5 februari 1846 te Winsum met Marten Reinders Brugma, geboren 19 oktober 1815 te Obergum, overleden 16 april 1894 te Winsum. Zij krijgen een zoon Willem. Marten is landbouwer te Winsum.

 

W138.5

Willemina van Weerden geboren 18 maart 1821 te Winsum, overleden 5 april 1899 te Bellingeweer trouwt 18 november 1850 te Winsum met IJsbrand Jurjens de Boer, geboren 24 augustus 1819 te Ranum, overleden 25 januari 1891 te Bellingeweer, zoon van Jurjen Klaasens de Boer en Hilje Heres Wierda. IJsbrand is landbouwer in Ranum. Zij krijgen 5 kinderen.

 

W139

Barteld Jacobs van Weerden geboren in 1787 te Oldehove, overleden 17 september 1835 te Hoogemeeden (Aduard) trouwt 30 april 1815 te Zuidhorn met Abeltje Jans Kleima uit Oldehove, geboren in 1792 te Oldehove, overleden in 1826 te Hoogemeden, dochter van de landbouwer Jan Harms en Jauktje Abels. Barteld hertrouwt 30 december 1826 te Zuidhorn met Grietje Ferdinands Bousema, geboren in de Leek, doch­ter van Ferdinand Bousema en Harmanna Sjoerds Raven. Harmanna wordt bij dit huwelijk door Barteld erkend als een eigen kind. Barteld is landbouwer in Oldehove tot 1826.

                1 Martje, geboren 11 februari 1816 Oldehove

                2 Jan, geboren  4 mei 1818 Oldehove

                3 Jacob, geboren 17 augustus 1820 Oldehove

                4 Harm, geboren 25 januari 1823 Oldehove

                5 Harmanna, geboren 17 januari 1826 Noordhorn

                6 Ferdinand, geboren  9 april 1828 Zuidhorn

                7 Jantje, geboren  3 augustus 1830 Hoogemeeden

                8 Willem, geboren 24 juli 1833 Hoogemeeden

 

W139.1

Martje van Weerden geboren 11 februari 1816 te Oldehove, overleden 20 februari 1897 te Groningen trouwt 8 juni 1851 te Ezinge met Luitje van der Schans, geboren 4 oktober 1821 te Noorddijk, zoon van Abel van der Schans en Roelfke Hummel. Zij krijgen 3 kinderen, o.a. Abel en Barteld.

 

W139.2

Jan van Weerden geboren 4 mei 1818 te Oldehove, overleden 10 januari 1891 te Westerhorn bij Grijpskerk trouwt na juni 1846 met Tjitske van Dellen, geboren 6 april 1808 te Westerhorn, overleden 27 februari 1873 te Westerhorn, dochter van de landbouwer Tjeerd Lubberts van Dellen en Dirtzen Hendriks Siccama, weduwe van de schuitevaarder Pieter Tempel. Van Pieter heeft Tjitske 3 kinderen. Jan is landbouwer te Westerhorn bij Grijpskerk op de boerderij Wijfferdinckstede van de familie Van Dellen.

            1 Barteld, geboren 7 mei 1849 Noordhorn

 

W139.21

Barteld van Weerden geboren 7 mei 1849 te Noordhorn, overleden 11 augustus 1932 te Grijpskerk trouwt 9 mei 1878 te Kollum met Geeske Bakker, geboren 21 september 1857 te Burum, overleden 6 november 1945 te Zuidhorn. Barteld is landbouwer te Westerhorn bij Grijpskerk. Later renteniert hij te Lutjegast.

                1 Janke, geboren 10 december 1878 Westerhorn

                2 Jan, geboren 8 mei 1880 Westerhorn

                3 Tjitske, geboren 12 oktober 1881 Westerhorn

                4 Trientje, geboren 19 april 1883 Westerhorn

 

W139.211

Janke van Weerden geboren 10 december 1878 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 31 augustus 1959 te Zuidhorn trouwt 29 april 1908 te Grijpskerk met Freerk Klaas Rein­ders, geboren 1 maart 1881 te Eenrum. Freerk is landbouwer te Saaksum. Zij krijgen 3 kinderen: Geeske Henderika 1909, Henderika Pieternella 1912 en Barteldina 1914.

 

W139.212

Jan van Weerden geboren 8 mei 1880 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 6 december 1969 te Baflo trouwt 7 december 1911 te Kollum (Oostdongeradeel), kerkelijk te Metslawier, met Antje Roorda, geboren 7 mei 1888 te Kollumerland, overleden 30 oktober 1967 te Paterswolde. Jan is landbouwer te Westerhorn, later aan de Zijldijk in 't Zandt.

Adres: Zijldijk, 't Zandt (1946)

                1 Geeske, geboren 26 mei 1912 Westerhorn

                2 Jantje, geboren 15 maart 1914 Westerhorn

                3 Janke, geboren  5 november 1915 Westerhorn

                4 Barteld, geboren 15 februari 1920 Westerhorn

                5 Jeltje

 

W139.212.1

Geeske van Weerden geboren 26 mei 1912 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 12 juni 1986 te Bakkeveen trouwt 15 mei 1941 te 't Zandt met Tiemen Luursema, geboren 21 juli 1911 te Startenhuizen bij Garsthuizen, overleden 21 september 1979 te Bakkeveen. Tiemen is landbouwer eerst in Zijldijk, later in Eppenhuizen. Zij krijgen twee kinderen.

 

W139.212.2

Jantje van Weerden geboren 15 maart 1914 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 5 juli 1956 te Noordhorn trouwt 4 juni 1936 te 't Zandt met Jan Dijck, geboren 16 december 1907 te Zuidhorn, overl. Jan is landbouwer te Noordhorn. Zij krijgen 5 kinderen.

 

W139.212.3

Janke van Weerden geboren 5 november 1915 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 26 juni 1979 te St.Anna Parochie, trouwt 2 april 1942 in 't Zandt met Gabe Elzer, geboren 7 april 1909 te Sneek, overleden 24 februari 2000 te Opende, zoon van notaris Gabe Elzer en S.Rodenburg. Gabe is notaris in 't Zandt, later in St-Annaparochie (1983). Zij krijgen twee dochters.

 

W139.212.4

Barteld van Weerden geboren 15 februari 1920 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 6 februari 1969 te Noordbroek trouwt 16 oktober 1948 te Noordbroek met Grietje Martiena Winter, geboren 16 augustus 1920 te Noordbroek, overleden 16 april 1982 te Hoogezand, dochter van Jan Herman Winter en Margaretha Geertruida Wieringa. Barteld is eerst landbouwer op de boerderij van de familie Winter, daarna is hij bedrijfsleider werktuigencombinaties te Noordbroek. Zij krijgen twee kinderen.

 

W139.213

Tjitske van Weerden geboren 12 oktober 1881 te Westerhorn bij Grijpskerk, overleden 31 december 1978 te Saaksum trouwt 9 mei 1908 te Grijpskerk met Gerrit Gorter, geboren 11 september 1884 te Nijega, overleden 20 juni 1939 te Groningen. Gerrit is landbouwer te Warfstermolen. Zij krijgen 3 kinderen.

 

W139.214

Trientje van Weerden geboren 19 april 1883 te Westerhorn (bij Grijpskerk), overleden 23 mei 1973 te Zuidhorn trouwt 29 april 1909 te Grijpskerk met Goossen Goossen Groenendal, geboren 10 juli 1878 te Noordhorn. Goossen is eerst bakker, later caféhouder te Noordhorn. Zij krijgen een dochter.

 

W139.3

Jacob van Weerden geboren 17 augustus 1820 te Oldehove, overleden te Den Ham trouwt met Sytske Dijkshuizen.

                1 Abeltje, geboren Hoogemeeden

                2 Sybrand, geboren 31 maart 1857 Aduard Lagemeeden

 

W139.31

Abeltje van Weerden geboren in Hoogemeeden, overleden 23 oktober 1896 te Groningen trouwt met Dirk Sennema. Zij krijgen een zoon Pieter, geboren 1886 te Groningen.

 

W139.32

Sybrand van Weerden geboren 31 maart 1857 te Aduard Lagemeeden, overleden 6 augustus 1944 te Aduard trouwt met Renstje Postema, geboren 5 juni 1864 te Roden. Sybrand is landbouwer te Hoogemeeden.

                1 Sytske, geboren 10 oktober 1900 Aduard

                2 Jacob Jan, geboren 22 februari 1903 Aduard

 

W139.321

Sytske van Weerden geboren 10 oktober 1900 te Aduard blijft ongehuwd.

 

W139.322

Jacob Jan van Weerden geboren 22 februari 1903 te Aduard, overleden 31 december 1976 te Marum trouwt met Grietje de Wind, overleden 1 februari 1971. Jacob is veehouder te Aduard. Zij krijgen een zoon.

 

W139.4

Harm van Weerden geboren 25 januari 1823 te Oldehove, overleden in 1900 te Hoogemeeden trouwt met Annigje Veenhuizen. Zij krijgen geen kinderen.

 

W139.5

Harmanna van Weerden geboren 17 januari 1826 te Noordhorn trouwt met Lammert Smith. Zij krijgen 2 kinderen: Grietje geboren circa 1858.

 

W139.6

Ferdinand van Weerden geboren 9 april 1828 te Zuidhorn trouwt 22 mei 1864 te Groningen met Bregtje de Noord, geboren 18 november 1831 te Aduard, dochter van de slager Johannes de Noord en Stijntje Eises Zijlstra. Ferdinand is arbeider in Groningen.

 

W139.7

Jantje van Weerden geboren 3 augustus 1830 te Hoogemeeden, overleden 12 februari 1889 te Groningen trouwt 5 mei 1864 met Jacob Mulder, geboren 20 juli 1835 te Zuidhorn, zoon van de belastingontvanger Reinder Mulder en Grietje Sikkens. Jacob is brood‑ en koekbakker in Groningen. Zij krijgen 2 kinderen.

 

W139.8

Willem van Weerden geboren 24 juli 1833 te Hoogemeeden, overleden 28 september 1882 te Groningen trouwt met Hilje Jager. Willem is winkelier. Zij krijgen geen kinderen.

 

W13A

Martje Jacobs van Weerden geboren in juli 1792 te Oldehove, overleden 28 januari 1873 te Winsum trouwt 28 juni 1817 te Winsum met Kornelis Jans Swijters, geboren 14 september 1786 te Obergum, overleden 26 oktober 1820 te Obergum. Kornelis is wagenmaker. Martje hertrouwt 13 december 1824 te Winsum met Jan Meerten Bolhuis, geboren 12 januari 1794 te Woltersum. Ook Jan is wagenmaker.

 

W13B

Grietje Jacobs van Weerden geboren april 1796 te Oldehove, overleden 4 februari 1881 te Hoogemeeden trouwt 12 mei 1824 te Zuidhorn met Abel Abels Iwema, geboren 25 mei 1796 te Zuidhorn, overleden februari 1846, zoon van Abel Iwema en Hinderkje Geerts Bouwmeester. Zij krijgen 2 kinderen (o.a. Abel, geboren in 1825 te Lagemeeden). Abel is landbouwer te Zuidhorn. Grietje hertrouwt met Harm Geerts Kremer, geboren in 1788 te Zuidhorn, zoon van Geert Harms Kremer en Aaltje Egberta. Uit dit huwelijk komen geen kinderen. Zij trouwt voor de derde maal met ene Homan.

 

W13C

Anje Jacobs van Weerden geboren in april 1796 te Oldehove, overleden 4 februari 1824 te Tinallinge (Baflo) trouwt 28 juni 1823 te Winsum met Jacob Jacobs Winter, geboren 13 augustus 1799 te Menkeweer, zoon van Jacob Derks Winter en Trijntje Jacobs. Jacob is broodbakker te Tinallinge (Baflo). Een week na de geboorte van hun enige zoon overlijdt Anje. Haar zoon overlijdt tien maanden later. Jacob Winter hertrouwt met Eenje Jans Mulder.