verteller

Te denken valt aan een dorpsomroeper, kerst- en andere bijbelse verhalen, sprookjes, volksverhalen of een vertelling nav een thema of een project.

Ik vertel ook verhalen afkomstig uit de Groninger cultuur, al of niet in het Gronings.

De verhalen worden verteld op een interactieve manier, met humor en zonder moraliserende vinger. Ik hoop dat de gelaagdheid in mijn verhalen herkend wordt.