Website

Axiomatische uitgangspunten

Vijftien Stellingen

BoŽthius

Een overzicht van het oeuvre van Boethius

Uitleg van drie gedichten van Boek V van De consolatione Philosophiae

Spinoza

Inleiding over SPINOZA voor Probus op 9 oktober 2009

De orde in de Tractatus Theologico-Politicus    (inleiding 28 maart 2009, Vereniging Het Spinozahuis)

Reader over de politieke filosofie van Spinoza

Bijlage bij pagina 8 van de reader

Vertaling Hoofdstuk 18 TTP

Hoofdstuk 18 TTP (Latijn)

Gedicht van Borges

Voorlopige indeling van het oeuvre van Spinoza

De voorrede van de TTP

Overzicht Hoofdstuk VII TTP

Theologische kenleer  in een notedop

De Amor intellectualis van Spinoza

Spinoza: een filosoof! Of misschien als filosoof   juist een theoloog?

Gedicht van Albert Verwey: Spinoza

Vertaling Caput I Tractatus Politicus van Spinoza

De eerste zin van de TTP van Spinoza

Over de NBV vertaling:

De Jakobsladder, Genesis 28: 10 - 22 in de NBV

De geest van het verhaal in de NBV, toegelicht met de vertaling van Genesis 28: 10 - 22

Vertaling als provocatie of toch iets anders...?

Open brief aan Tom van Deel over 'Het wit in de psalmen' (psalm 123)

Straf en angst bij MatteŁs in de NBV?

Overige artikelen

Psalm 1 en 2

Darwin als oproep om Genesis 1,26 anders te lezen (oorspronkelijke artikel)

Darwin als oproep om Genesis 1,26 anders te lezen (gepubliceerd in In de Waagschaal, begin 2010)

Iets over de historie van de hervormde gemeente te Ankeveen in de naoorlogse periode vanuit het perspectief van Pieter van Walbeek