Met je hond langs langeafstandspaden
Nederlands Kustpad deel 1
naar beginpagina
Nederlands Kustpad en GR 5, algemeen
Nederlands Kustpad deel 2: tussen Hoek van Holland en Den Oever/Den Helder
Nederlands Kustpad deel 3: tussen Stavoren en Bad Nieuweschans met aansluitroute over de Afsluitdijk
GR 5 Goedereede-Bergen op Zoom

Gidsen:
Nederlands Kustpad Deel 1: Zeeland - Zuid-Holland (Sluis-Hoek van Holland): zie de website en het wijzigingsoverzicht.

Gelopen: Sluis - Hoek van Holland: oktober-november 2014

Hindernissen en verboden voor honden

Algemeen: Uiteraard voert het Kustpad regelmatig over strand. Veel stranden zijn een deel van het jaar voor honden verboden terrein. De periode wisselt per gemeente, maar je moet er van uitgaan dat je tussen 1 april en 1 oktober tegen strandverboden voor honden aan zult lopen.

Kaart 4: Van het traject tussen de knooppunten 93 en 17 is het meest zuidelijke stuk verboden voor honden. Daardoor is de hoofdroute via de lus langs de Zwartegatse Kreek met hond niet te belopen. Het alternatief is om het in het kaartje met onderbroken lijn aangegeven wandelpad over het duin tussen de knooppunten 93 en 74 te volgen. Eventueel kan daarbij tussen knooppunt 93 en Y18876/1 de hoofdroute (met pontje!) via de Cletemspolder gevolgd worden.

Kaart 10: Tussen de Pantegemenseweg en punt 10 loopt parallel aan de route over de Oude Zandweg, Slaakweg en de Jan Moensweg een pad door en langs de draslanden.
-> Aan het einde van de Pantegemseweg rechtsaf. Na 100 m linksaf langs slagboom karrespoor/pad op. Aan het einde rechtsaf. Aan het einde langs afsluitboom, weg oversteken en langs afsluitboom naar rechts buigend karrespoor/pad op, hek aan je linkerhand. Bocht naar links. Op kruising met toegang naar links gelegen uitzichtspunt rechtdoor. Bocht naar links. Aan het einde naar rechts, langs afsluitboom, asfaltweg oversteken, opnieuw langs afsluitboom karrespoor/pad op gaan met nog een paar bochten. Aan het einde door afsluitboom. Voorrangsweg (Schelpweg) oversteken. Trap op, punt 11.
<- Bij punt 11 de trap af en rechtdoor de voorrangsweg (Schelpweg) oversteken. Niet de recht voor je liggende Baaiweg ingaan maar rechts daarvan langs een slagboom graspad/karrespoor opgaan. Volg dit pad met enkele bochten. Bij kruising met asfaltweg langs slagboom, weg oversteken, opnieuw langs slagboorm over karrespoor/pad linksaf. Bocht naar rechts. Op kruising met toegang naar rechts gelegen uitzichtspunt rechtdoor. Bocht naar rechts en bocht naar links. Langs slagboom, weg oversteken, opnieuw langs slagboom. Eerste pad links. Langs slagboom. Rechtsaf weg (Oude Zandweg) op. Na 100 m linksaf, Pantegemseweg.

Kaart 25: Aan de noordkant van de Haringvlietsluizen moet een paar meter lang wildrooster worden gepasseerd. Het naastgelegen klaphek is geblokkeerd. Er is geen ander alternatief dan je hond er overheen te tillen (of hem er op eigen kracht overheen te laten lopen, wat mijn hond spontaan deed).

Kaart 26, 27 en 28: In grote delen van de Voornse Duinen verblijven grote grazers. Houdt je dus aan de aanlijngeboden en loop er in een boog omheen als je ze tegenkomt.

Kaart 29: Het recreatiepark Kruiningergors is, behoudens de rijbanen van de openbare wegen, verboden voor honden. Tussen Y5145/14 en punt 30 is het alternatief:
-> Blijf op de rijbaan van de Gorslaan en loop deze helemaal uit. Na het verlaten van het park op kruispunt linksaf grasdijk op, tussen bord "ruiterpad" en paddestoel door. Na 150 m komt van links het Pad de grasdijk op en ben je weer op het Pad.
<- Blijf, komende vanaf de Steenenbaak, op de grasdijk. Op kruispunt rechtsaf, de Gorslaan in en loop deze uit totdat je het recreatiepark weer verlaat. 300 m eerder heeft zich van rechts komend het Pad weer ingevoegd, en ben je dus weer op het Pad.

Kaart 33: Het kerkepad door de Dijkpolder (het Dijkpolderpad) bevat enkele smalle bruggetjes. Sommige bestaan uit 2 naast elkaar ligende balken, andere uit een fijn roosterwerk. Sommige van deze bruggetjes zijn ook voorzien van een dwars op de looprichting geplaatste schuine plank om schapen de doorgang te beletten. Mijn hond kon er echter overheen springen, of er onderdoor kruipen. Er is overigens geen alternatieve route aanwezig.

Kaart 34: Tussen punt 34 en Y6465/1 voert het pad over de kruin van een grasdijk (de Oranjedijk). Volgens de routebeschrijving zou je aan het begin en eind van dit traject door een hek moeten gaan. Deze hekken zijn echter op slot. Je moet er dus overheen klimmen en je hond er overheen tillen. Op de dijk loop je vervolgens tussen de schapen. Het is derhalve aanbevolen om in plaats van over de grasdijk over het naastgelegen asfaltweggetje te lopen.

Geschiktheid voor de hond
Het Nederlands Kustpad tussen Sluis en Hoek van Holland is landschappelijk boeiend en afwisselend. Het toont niet alleen zee, strand en duinen, maar ook de mondingen van de Delta met zijn grote waterstaatkundige werken en wijdse panorama's, aardige stadjes en dorpjes, natte binnendijkse gebieden en polderland.

Het Pad voert redelijk veel over onverharde paden, maar ook over nogal wat fietspaden waar het met mooier weer heel druk is met recreatieve fietsers.
Naast het op vele stranden geldende hondenverbod in lente en zomer heeft het Pad heeft ook twee andere trajecten die voor honden verboden zijn. Hiervoor zijn redelijke alternatieven aanwezig. Verder zijn er een aantal obstakels waarvoor niet altijd een alternatief aanwezig is, maar die je hond wellicht op eigen kracht wel kan overwinnen.

Alles overwegende beoordeel ik het Nederlands Kustpad deel 1 als een heel aantrekkelijk pad dat met inachtneming van de seizoensbeperking heel geschikt is om met de hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2014-11-15