Met je hond langs langeafstandspaden
Nederlands Kustpad deel 2
naar beginpagina
Nederlands Kustpad en GR 5, algemeen
Nederlands Kustpad deel 1: tussen Sluis en Hoek van Holland
Nederlands Kustpad deel 3: tussen Stavoren en Bad Nieuweschans met aansluitroute over de Afsluitdijk
GR 5 Goedereede-Bergen op Zoom

Gidsen:
Nederlands Kustpad Deel 2: Zuid-Holland - Noord-Holland (Hoek van Holland-Den Oever/Den Helder): zie de website en het wijzigingsoverzicht.

Gelopen:
Hoek van Holland-Den Helder: januari 2015
Callantsoog-Zurich: februari 2015

Hindernissen en verboden voor honden
Algemeen: Uiteraard voert het Kustpad regelmatig over strand. Veel stranden zijn een deel van het jaar voor honden verboden terrein. De periode wisselt per gemeente, maar je moet er van uitgaan dat je tussen 1 april en 1 oktober tegen strandverboden voor honden aan zult lopen.

Kaart 3: In het recreatiegebied Madestein zijn met name de grasvelden grenzend aan de vijvers verboden voor honden. Het Pad blijft op twee kleine stukjes na buiten dit gebied.
 • Op het grasveld aan de oostkant van de lange vijver in west-oost richting bij het in de routebeschrijving genoemde toiletgebouwtje. Alternatief:
  -> Bij het toiletgebouwtje niet linksaf over het grasveld gaan, maar rechtdoor tot je op een asfaltfietspad komt. Hier linksaf. Na 100 m rechtsaf over het in de routebeschriving genoemde grasveld dat je in de lengte moet oversteken. Daarmee ben je weer op het pad.
  <- Aan het einde in de Routebechrijving genoemde grasveld dat je eerst schuin naar links en daarna schuin naar rechts moet oversteken, dus in de lengterichting, niet naar rechts het asfaltfietspad op gaan, maar naar links. Ca 50 m. voor het einde van dit pad naar rechts over onverhard pad tussen de bomen door. Je komt dan uit bij het in de routebeschrijving genoemde toiletgebouwtje. Hier rechtdoor, zodat je weer op het Pad bent.
 • Ter hoogte van de Vlindertuin Madestein. Alternatief:
  -> Na de in de routebeschrijving genoemde witte brug niet linksaf maar rechtdoor gaan over (fiets)pad, dat aanvankelijk een lange bocht naar links maakt. Aan het einde kom je uit op het in de tekst genoemde tegelpad langs de Lozerlaan. Linksaf en je bent weer op het Pad.
  <- Nadat je op het tegelpad langs de Lozerlaan lopend de betonnen brug over bent gegaan en rechtsaf het gravelvoetpad op bent gegaan, op de eerste splitsing niet naar rechts maar naar links. Dit pad, dat een lange bocht naar rechts maakt, blijven volgen. Aan het einde kom je uit bij de in de routebeschrijving genoemde witte brug en ben je weer op het Pad.
Kaart 4: Tussen Chalet Ockenburgh en Villa Ockenburgh zijn het grasveld en de daar doorheen lopende wandelpaden verboden voor honden. Alternatief:
->Wijk bij Chalet Ockenburg naar rechts uit naar de oprijlaan van Villa Ockenburgh (Monsterseweg). Linksaf. Na 100 m linksaf over fietspad en volg dit fietspad dat met de klok mee een kwart bocht om de Villa maakt. Aan het einde van de bocht loopt het fietspad parallel aan een voetpad. Ga daarover verder en je bent weer op het Pad.
<- Ga achter Villa Ockenburgh over het fietspad lopen en volg dit totdat dit uitkomt op de oprijlaan van Villa Ockenburgh (Monsterseweg). Rechtsaf. Na 100 m nogmaals rechtsaf in de richting van Chalet Ockenburgh. Voor het Chalet linksaf waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 6: Het Westbroekpark is verboden voor honden. Alternatief:
-> Steek, over de Kapelweg lopend, niet de Nieuwe Duinweg over maar ga hier rechtsaf. Op plein rechtdoor. Over brug linksaf (Haringkade) langs water. Eerste zijweg rechts (Duinweg) en na 30 m nogmaals rechts langs een hekje omhoog de Scheveningse Bosjes in. Daarmee ben je weer op het Pad.
<- Bij de Haringkade uitgekomen niet rechtsaf maar linksaf langs water. Bij eerste brug rechtsaf (Nieuwe Duinweg). Op plein rechtdoor. Op kruising, waar van rechts uit het Westbroekpark het Pad komt, linksaf (Kapelweg). Hiermee ben je weer op het Pad.

Kaart 10: De lus door de Ganzenhoek is verboden voor honden. Alternatief:
-> Vanaf punt 10 moet je volgens de routebeschrijving 3 km een schelpenpad volgen. Waar het schelpenpad ophoudt, ga daar niet linksaf, maar rechtdoor zandpad op. Op kruising bij bordje van Staatsbosbeheer rechtdoor. Pad maakt lange bocht naar links. Negeer van rechts komende zijpaden. Steek klinkerweg over. Na 50 m bereik je een driesprong. Hier komt het Pad uit tegenovergestelde richting. Ga hier rechtsaf waarmee je weer op het Pad bent. Dit kronkelende pad volgend kom je na enige tijd uit bij het fietspad en de waterkraan waar in de routebeschrijving sprake van is.
<- Ga aan het einde van het kronkelende pad na waterkraan en P-21733 niet rechtsaf maar linksaf. Steek na 50 m klinkerweg over en blijf dit pad, dat een grote bocht naar rechts maakt, volgen. Negeer zijpaden aan de linkerkant. Op kruising bij bordje van Dunia rechtdoor. Waar het pad overgaat in een schelpenpad komt van rechts het Pad uit het verboden gebied. Ga hier rechtdoor over het schelpenpad en je bent weer op het Pad. Na 3 km ben je dan bij punt 10.

Kaart 15 t/m 18: De route door de Amsterdamse Waterleidingduinen is, zoals in het gidsje vermeld, verboden voor honden. In het gidsje wordt geadviseerd via Zandvoort te lopen, maar zonder verder uitwerking. Voor de uitwerking van dit alternatief zie: Kaart 18A, 19 t/m 22: De kortsluitroute door het Brouwerskolkpark in Overveen en het traject door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn verboden voor honden. Voor een alternatieve route zie: Kaart 33: De Hondsbossche Slaperdijk is verboden voor honden. Op de dijk staan overigens ook een aantal dwarshekken. Op de Oude Schoorlse Zeedijk (waar honden aan de lijn moeten) staat halverwege tussen de eerste en de tweede slinger dwars op de dijk een hek zonder klaphekje. Toen ik er passeerde kon ik het veehek weliswaar openen, maar ik vrees dat als er schapen grazen het hek op slot zit. Alternatief:
-> Neem voorbij de uitspanning aan het begin Hondsbossche Slaperdijk het fietspad naar links van de dijk. Waar het fietspad naar links buigt rechtsaf, Jaagkade. Bij een bocht naar links gaat de Jaagkade over in de Mosterdweg.
Als je via de Oude Schoorlse Zeedijk wilt lopen, ga dan eerste weg rechts, Koogerweg. Na een brug over een sluisje ben je op de Oude Schoorlse Zeedijk. Ga hier linksaf de dijk op, en je bent weer op het Pad.
Als je het hek op de Oude Schoorlse Zeedijk wilt vermijden, ga dan verder over de Mosterdweg, een kronkelende weg door de polder. Houd bij splitsing voorbij molen rechts aan, Hazeweg. Op kruising met voorrangsweg oversteken, rechtsaf fietspad op en direct daarna weer linksaf, waarmee je weer op het Pad bent.
<- Als je via de Oude Schoorlse Zeedijk wilt lopen, blijf dan vanaf punt 34 het Pad volgen over de Oude Schoorlse Zeedijk. Ga aan het einde bij een brug over een sluisje niet de Hondsbossche Slaperdijk op, maar rechtsaf, de weg volgend. Aan het einde linksaf, Mosterdweg. Na bocht naar links en scherpe bocht naar rechts gaat weg over in Jaagkade. Aan het einde linksaf over fietspad. Volg fietspad in de richting van een uitspanning waarmee je weer op het Pad bent.
Als je het hek op de Oude Schoorlse Zeedijk wilt vermijden, ga dan komende vanaf punt 34 op kruising met voorrangsweg over het fietspad rechtsaf en direct daarna linksaf, oversteken en Hazeweg in, een kronkelende weg door de polder. Op splitsing links aanhouden, Mosterdweg. Negeer bij huizen zijweg naar links. Na bocht naar links en scherpe bocht naar rechts gaat weg over in Jaagkade. Aan het einde linksaf over fietspad. Volg fietspad in de richting van een uitspanning waarmee je weer op het Pad bent.

Kaart 36: Op de Zijperzeedijk staan hekken voor het weiden van schapen. Toen ik er passeerde stonden er geen schapen en waren de hekken open. Indien dat niet het geval is dien je over de naastgelegen binnenweg te lopen.

Kaart 37: Op de gehele Zijperdijk tussen Noordhollands Kanaal en Oude Sluis staan hekken die op slot zijn ten behoeve van het weiden van schapen. Delen van de dijk zijn ook expliciet verboden voor honden. Het alternatief is:
-> Loop via de dorpskern van 't Zand en de Korte Bosweg (zie kaart) naar de Zijperdijk. Ga bij de Zijperdijk rechtsaf en vervolg je weg over de aan de zuidkant van de Zijperdijk gelegen binnenweg. Aan het einde bij wegwijzer 2740 rechtsaf waarmee je weer op het Pad bent. Je kan ook vanaf 't Zand langs het Noordhollands Kanaal gaan. Blijf bij de Zijperdijk langs het kanaal lopen, dan de eerste weg rechts, Zuiderweg. Aan het einde scherp rechtsaf, dijk oversteken en linksaf de weg parallel aan de dijk op gaan. Deze weg blijven volgen tot wegwijzer 2740 waar je weer op het Pad bent.
<- Ga bij wegwijzer 2740 niet linksaf de dijk op, maar neem de links daarvan gelegen binnenweg. Na brug over verkeersweg eerste weg links, Korte Bosweg. In de kern van 't Zand rechtsaf naar brug over Noordhollands Kanaal waar je weer op het Pad bent. Je kan ook bij de Bosweg rechtdoor gaan. Eerst weg rechts over de dijk. Na 200 m scherp linksaf, Zuiderweg. Aan het einde bij Noordhollands Kanaal linksaf. Na 500 m kruis je de Zijperdijk, waar van links het Pad komt en je dus weer op het Pad bent gekomen.

Kaart 40: Behalve de eerste 1,7 kilometer oostelijk van punt 40 is de dijk om het Amstelmeer verboden voor honden. Er zijn twee alternatieven:
 • Volg de wegen die parallel aan de dijk lopen:
  -> Volg vanaf de betonnen trap bij het Van Ewijckspad waar je op de dijk rechtsaf bent gegaan (kort na punt 40) ca 1,7 km de kruin van de dijk tot bij een houten bank (dat is bij het op de kaart aangegeven gemaal). Ga hier van de dijk af en ga de binnenweg op, haaks op de dijk. Eerste weg links, Oosthoekweg. Na passeren van de Ulkesluis weg vervolgen over de binnenweg onder aan de dijk tot de Haukessluis waar je weer op het Pad bent.
  <- Volg vanaf Haukessluis de onderaan de dijk gelegen binnenweg. Na de Ulkesluis eerste weg rechts. Aan het einde de dijk op, linksaf, waarmee je weer op het Pad bent. Na ca 1,7 km kom je bij de betonnen trap naar links aan het begin van de bebouwing van Van Ewijcksluis.
 • Loop tussen Van Ewijcksluis (punt 40) en De Haukes (punt 41) een route noordelijk van het Amstelmeer:
  -> Loop vanaf punt 40 door tot aan de brug over de Van Ewijcksluis. Ga rechtsaf de brug over en verder via de Sluisweg. Aan het einde trap op en rechtsaf over voetpad langs verkeersweg. Bij rotonde rechts aanhouden. Voor de brug over het Balgzandkanaal de verkeersweg oversteken naar parallelweg. Rechtsaf brug over (links op de dijk uitzichtpunt over het Balgzand). Ga verder over parallelweg over de Amsteldiepdijk. Na 2,5 km rechtsaf via brug over verkeersweg. Na brug opnieuw rechtsaf, Westerlanderlaan. Aan het einde linksaf, begin bebouwde kom Westerland (uitzicht over Amstelmeer). Rechtdoor, zijwegen negerend. Bij kerk met kerkhof rechtsaf (Zuiderkerkerlaan). Aan het einde linksaf (Oosterdamsterweg). Eerste zijweg rechts (Waterweg), begin bebouwde kom De Haukes. Aan het einde, bij een dijk, linksaf. Hier ben je weer op het Pad, ruim 100 m oostelijk van punt 41.
  <- Ga, komende van De Hoelm, na de kruising met de Poelweg bij een splintsing in het grindpad de dijk op. Eerste weg rechts (Waterweg). Aan het einde linksaf (Oosterdamseweg). Eerste weg rechts (Zuiderkerkerlaan). Op kruising bij kerk en kerkhof linksaf. Weg vervolgen, zijwegen negerend. Na bord "einde bebouwde kom Westerland" Rechtsaf (parallelweg van verkeersweg). Eerste zijweg linksaf, brug over verkeersweg. Na brug nogmaals linksaf, parallelweg van verkeersweg over Amsteldiepdijk. Na 2,5 km brug over Balgzandkanaal (vlak voor brug op de dijk uitzichtpunt over Balgzand). Na brug verkeersweg oversteken en rechtsaf over voetpad verder gaan langs rotonde. Voor bushalte linksaf trap af. Weg uitlopen tot brug over sluis. Brug over, linksaf. Na 200 meter, vlak voor het einde van de bebouwing, komt van links via een betonnen trap het Pad naar beneden. Ga verder over de weg. 300 m verder ben je bij punt 40.
Persoonlijk heeft het tweede alternatief mijn voorkeur. De wegen waarover het eerste alternatief voert zijn namelijk nogal druk met vaak hard rijdende auto's.

Kaart 41: In het grindpad tussen De Haukes en De Hoelm bevinden zich twee veeroosters om schapen op de dijk te kunnen weiden. Toen ik er passeerde liepen er geen schapen en ik zag ook geen verbod voor honden. De veeroosters zelf zijn langs de randen makkelijk voor honden te passeren. Maar mochten er schapen lopen en de toegang is verboden dan kan je als alternatief over de Hoelmer Kuisweg (zie kaart) lopen.

Geschiktheid voor de hond
Deel 2 laat de Hollandse kust en delen van het daarachter gelegen landschap zien. Het toont niet alleen zee, strand en duinen. Het toont de mondingen van Nieuwe Waterweg en Noordzeekanaal, aan de kust gelegen dorpen en steden en diverse in de kuststreek gelegen polderlandschappen.
Het Pad voert veel over onverharde paden: over strand en in de duinen, door bossen en over stukken grasdijk. Maar ook voert het pad over fietspaden waar het met mooier weer heel druk is met recreatieve fietsers.
Naast het op vele stranden geldende hondenverbod in lente en zomer heeft het Pad veel andere trajecten die voor honden verboden zijn. Hiervoor zijn weliswaar alternatieven, maar deze zijn in een paar gevallen zeer ingrijpend. Dit deel van het kustpad boet daardoor zowel aan landschappelijke maar ook aan wandelkwaliteit behoorlijk in.

Alles overwegende beoordeel ik deel 2 van het nederlands Kustpad als minder geschikt om met een hond te lopen.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2015-02-12