Met je hond langs langeafstandspaden
Nederlands Kustpad deel 3
naar beginpagina
Nederlands Kustpad en GR 5, algemeen
Nederlands Kustpad deel 1: tussen Sluis en Hoek van Holland
Nederlands Kustpad deel 2: tussen Hoek van Holland en Den Oever/Den Helder
GR 5 Goedereede-Bergen op Zoom

Gidsen:
Nederlands Kustpad deel 3 Friesland - Groningen (Stavoren - Bad Nieuweschans): zie de website en het wijzigingsoverzicht.

Gelopen:
De aansluitroute tussen het traject langs de Hollandse kust en de Friese kust hebben wij gelopen in de eerste helft van februari 2015. Daarna zijn we van Stavoren naar Bad Nieuweschans gelopen, waar we half april 2015 arriveerden.

Hindernissen en verboden voor honden: algemeen
Op de hoofdroute door Friesland inclusief de Afsluitdijk komt de wandelaar circa 125 barrières tegen in de vorm van hekken waar je overheen moet klimmen (ca 45) of veeroosters (ca 75). De meeste daarvan bevinden zich op de dijken langs IJsselmeer en Waddenzee. En als er dan een klaphek of veerooster is, dan moet je daarvoor In circa 55 gevallen afdalen van de dijkkruin waarover het Pad gaat naar een parallel lopende dienstweg. Omdat de hekken het weiden van schapen dienen moet je hond op de dijken en de parallel lopende dienstpaden ook aan de lijn lopen. Als je alle hindernissen wilt vermijden zal je dus over grote afstanden alternatieve routes moeten lopen. Dit kaartje geeft daarvan een indruk. Het Kustpad is op het traject door Friesland dan ook uitermate hondondvriendelijk.
Zelf heb ik met mijn hond een route gelopen waarbij ik weliswaar hekken en veeroosters heb getrotseerd, maar de lange trajecten op de dijk tussen Oosterbierum en Wierum grotendeels heb gemeden. Waar ik wel op de dijk heb gelopen kon ik vaak profiteren van de omstandigheid dat ik in de winter liep en er nogal wat hekken open stonden. Overigens waren de hekken niet de enige reden om de Waddenzeedijk te mijden. Het leek mij ook leuker om door de polders achter de dijk te lopen dan urenlang met weinig afwisseling over de dijk. Mijn fotorapportage laat zien hoe wij gelopen zijn. En ik heb daar geen spijt van. Overigens noopte ook de bereikbaarheid van openbaar vervoer mij tot het volgen van een meer landinwaarts liggende route door Noord-Friesland.

Hindernissen en verboden voor honden per traject
Aansluitroute Afsluitdijk, Proloog en Kaart 10A: Tussen Kornwederzand en het aantakpunt bij de boerderij Vishorne bevinden zich om de kilometer dwarshekken. De hekken die zich tussen Kornwederzand en einde van de Afsluitdijk aan Friese zijde (ter hoogte van het busstation in knooppunt Zurich) bevinden lieten zich, toen ik er passeerde, bij laag water aan de voet van de dijk passeren. In de hekken tussen het einde van de Afsluitdijk en het aantakpunt bevinden zich doorgangen met een veerooster (hier bevindt zich op het buitentalud van de dijk een fietspad). Houd er rekening mee dat er tussen Kornwederzand en het aantakpunt over de hele lengte van de dijk tussen de parallelweg en het binnentalud van de dijk een hek staat met alleen een beperkt aantal doorgangen tussen het einde van de Afsluitdijk en het aantakpunt. Het alternatief is om tussen de sluis op Kornwederzand en de boogbrug over de verkeersweg vlak voor het aantakpunt over de parallelweg inclusief het dorp Zurich te lopen.

Kaart 2: Tussen Molkwerum en het Badpaviljoen zuidelijk van Hindeloopen staan op de dijk en tussen de dijk en de parallel lopende weg hekken. Een groot deel van de dijk is ook expliciet verboden voor honden. Als alternatief kan je hier over de parallel aan de dijk lopende (drukke) weg lopen. De toegang naar de uitspanning bij Schuilenburg is overigens ook verboden voor honden.

Kaart 3: Op de dijk tussen Y13235 en vuurtoren It Toarntje staan dwarshekken. Tussen de vuurtoren en punt 4 staan eveneens dwarshekken, maar daar voorzien van klaphekjes (behalve bij punt 4). Alternatief:
-> Nadat je Hindeloopen over de klinkerweg aan de zuidzijde van de Aesterfaart (Oostervaart) hebt verlaten ga dan bij de eerste kruising na 400 m niet linksaf maar loop verder over het fietspad aan de zijdzijde van het water. Aan het einde linksaf, brug over en rechtsaf fietspad. Vlak voor spoorwegovergang linksaf, klinkerweg. Bij zendmast schuin linksaf, betonweg. Bij afsluitboom rechtdoor. Aan het einde door klaphekje, rechtsaf, naar verkiezing onderaan de dijk of over de kruin (in het dwarshek zit een klaphek). Voor het volgende dwarshek de dijk echter verlaten en via fietspad naar asfaltweg parallel aan dijk. Aan het einde kom je bij punt 4.
<- Kies bij punt 4 voor de weg onderlangs de dijk. Waar de weg naar links buigt rechtsaf door hek. je kan eventjes naar de kruin van de dijk. Waar het fietspad linksaf buigt ga je door het klaphekje. Pad gaat na slagboom over in betonweg. Aan het einde schuin rechtsaf. Steek verkeersweg over. Rechtsaf over fietspad. Op kruising linksaf, brug over en rechtsaf over fietspad. Bij de volgende kruising komt van rechts (van Y 13235) het Pad. Ga hier rechtdoor en je bent weer op het Pad..

Kaart 4: De Tillefonne, het kerkepad noordelijk van Workum, is verboden voor honden. Alternatief:
-> Ga in Workum op de Merk bij huisnummer 25 rechtdoor. Eerste zijweg links, bij wegwijzer, richting Ferwoude. Na 2,5 km bij Y7808-1 bij Doniaburen komt van links het Pad. Ga hier schuin rechts en je bent weer op het Pad.
<- Ga bij Y7808-1 bij Doniaburen niet rechtsaf, maar schuin linksaf richting Workum. Weg uitlopen tot in bebouwde kom van Workum. Op kruising met wegwijzer rechtsaf. Vlak voor huisnummer Merk 25 komt uit smal steegje het Pad. Ga hier rechtdoor en je bent weer op het Pad.

Kaarten 6 en 7: Een groot aantal hindernissen:
  • Tussen de paddestoelen 25062 en 25059 bevinden zich ettelijke bruggetjes met veeroosters er in.
  • Bij punt 7 is het hek van het museum buiten de openingstijden gesloten. Tussen het museumterrein en de kade langs het Van Panhuyskanaal bevindt zich een hek met overstap. En op de kade langs het van Panhuyskanaal en de Carl Fellingerweg bevinden zich nog eens diverse hekken.
  • Op de kade langs het Van Panhuyskanaal westelijk van de Carl Fellingerweg bevindt zich aan het begin een hek dat je via twee haakse planken boven het water kan passeren. Westelijk van de werf is een hek met overstap.
Het alternatief is om tussen de punten 6 en 8 via de op de kaart aangegeven Meerweg en Brekkerweg (gele wegen) naar Idzegahuizum en vandaar over de gele weg naar Harlingen te lopen. In tegengestelde richting natuurlijk omgekeerd.
Overigens: Toen ik hier in februari 2015 passeerde kon ik het hek dat toegang geeft tot het museumterrein passeren door er aan het westelijke einde door de rietkraag omheen te lopen. Het hek tussen het museumterrein en het begin van de kade kon mijn hond passeren door onder het hek door te kruipen. En de hekken op de kade tussen museum en Carl Fellingerweg kon ik openen en weer sluiten.

Kaart 8: Bij de toegang tot het struinpad langs de Melkvaart en op het struinpad zelf staan ettelijke hekken. Toen ik er in februari 2015 passeerde stond er één open, één kon ik openen, bij twee kon mijn hond er op eigen kracht onder door kruipen of er overheen springen, maar bij twee (bij de Engwierdertille) moest ik mijn hond over het hek heen tillen.

Kaart 11: Op de dijk tussen punt 11 en de Steenen Man staan een paar dwarshekken. Toen ik er in februari 2015 passeerde waren deze geopend ter plaatse van de dienstweg op het asfalttalud van de dijk. Hekken scheiden ook het binnentalud van de dijk en de parallel lopende weg. Als je in de hoofdrichting loopt kan je vlak na punt 11 na een dwarshek via een draaihek en een trap de dijk op gaan. Daar kan je al zien of in het eerstvolgende hek de doorgang op het asfalttalud open is. Zonee, volg dan de parallelweg. In de tegenrichting kan je bij het eerste hek zonodig via een trap en een draaihek op de weg komen.

Kaart 12: De zeedijk inclusief de parallelle weg is door dwarshekken en veeroosters gecompartimenteerd. De veeroosters zijn dermate grof dat mijn hond er niet op eigen kracht overheen kwam en ik hem dus moest tillen. Het alternatief is:
-> Bij de eerste fietswegzijzer na punt 12 (voorbij de laatste loods van Daalimpex) rechtsaf over het fietspad. Weg oversteken en fietspad blijven volgen. Aan het einde linksaf over fietspad. Bij wegwijzer 8124 (zie kaart), waar je rechtdoor moet gaan, ben je weer op het Pad.
<- Bij wegwijzer 8124 (zie kaart) rechtdoor. Vlak voor tunneltje rechtsaf over fietspad. Weg oversteken. Bij wegwijzer linksaf (vlak voor loods van Daalimpex). Hier ben je weer op het Pad.

Kaarten 14 en 15: Tussen het punt waar je ten noorden van Oosterbierum bij de zeedijk komt tot het oostelijk einde van de Griene Dijk (Groene Dijk) staat één hek waar je overheen moet klimmen, acht hekken dwars op de dijk met een veerooster in de parallelweg en zeven hekken met veerooster in het pad. Het alternatief is om over de de parallel lopende Hoarnestreek en Kromme Leane te lopen; zie dit kaartje.

Kaarten 16, 17 en 18: Op het traject over de zeedijk moet je in totaal 21 hekken passeren. Daarvan hebben er 17 een veerooster in de parallelweg en één heeft klaphekjes in de paralllelweg. Het alternatief is om over de Oudebildtdijk via Oude Bildtzijl te lopen; zie dit kaartje.

Kaarten 21, 22 en 23: Op het traject over de zeedijk moet je in totaal 22 hekken passeren. Daarvan hebben er 17 een veerooster in de parallelweg en 5 hebben een klaphekje in de parallelweg. Het alternatief is om tussen Blija en Wierum een route zuidelijk van Holwerd te lopen volgens dit kaartje.

Kaarten 24, 25 en 26: Op het traject over de zeedijk tussen Wierum en Moddergat moet je in totaal 6 hekken passeren, waarvan één met een klaphek. Bij vier andere ligt er een rooster in de parallelweg en bij één hek (het laatste voor Moddergat) moet je over het hek heen klimmen tenzij je al een paar honderd meter eerder naar de parallelweg gaat om daar over een rooster te gaan. Het alternatief is om tussen Wierum en Moddergat via Nes te lopen.
Op het traject over de zeedijk tussen Paesens en het uitkijkpunt bij Hoek van de Bant bevinden zich zes hekken, waarvan drie met klaphek en drie met rooster. Als alternatief kan je tussen Paesens en het uitkijkpunt bij Hoek van de Bant langs de oude zeedijk van de voormalige Lauwerszee en het fietspad langs de provinciale weg lopen.
Zie voor een en ander dit kaartje.
Tussen het uitkijkpunt bij Hoek van de Bant en Lauwersoog bevinden zich op de kruin van de dijk ook diverse hekken, maar deze kunnen worden vermeden om over het geasfalteerde deel van het buitentalud van de dijk te lopen.

Kaart 27: Bij de doorsteek bij het gebouwtje van Radio Holland tussen de visafslag en Jachthaven moet de kruin van de dijk worden gepasseerd. Deze is, zoals in geheel Groningen eht geval is, verboden voor honden. Het alternatief is:
-> Loop niet over het haventerrein (de kade ter hoogte van de visafslag is bovendien verboden voor honden) maar blijf op het fietspad langs de Verkeersweg. Waar via een klaphek het Pad van rechts komt rechtsaf en de Verkeersweg oversteken, waarmee je weer op eht Kustpad bent.
<- Nadat je na de Jachthaven de Verkeersweg bent overgestoken, ga dan niet door het hekje, maar linksaf over het fietspad. Bij het westelijk einde van de Haven ben je dan weer op het Pad.

Kaart 30: In het Panserpad zuidelijk van Vierhuizen bevinden zich twee kleine veeroosters in bruggetjes. Mijn hond passeerde ze zonder enige moeite. Het alternatief is om tussen Vierhuizen en wegwijzer 24253 langs de Panserweg te lopen.
Vlak voor punt 31 bevindt een veerooster. Het alternatief is om tussen Niekerk en wandelknooppunt 90 (zie kaart 31) over de weg te lopen, langs de boerderij Nije Papma.

Kaart 40: De mededeling in de routebeschrijving dat een klein deel van de route verboden is voor honden, is onjuist. De mededeling heeft betrekking op het stukje pad oostelijk van de Godlinzermaar. Hier geldt wel een aanlijngebod en het is honden verboden te poepen. En aan de kant van de boerderij Phoenixheerd ligt een veerooster. Een hond kan echter aan de zijkant makkelijk onder het hek door kruipen.

Kaarten 44 en 45: Het traject over de zeedijk aan de noordkant van het industriegebied Oosterhorn ter hoogte van het dorp Farmsum is verboden voor honden. Alternatief: loop via het dorp Farmsum; zie dit kaartje.

Kaarten 45 en 46: Het traject over de zeedijk is verboden voor honden. Je kan als alternatief over de naastgelegen weg lopen. Ik zelf gaf de voorkeur aan de route langs Borgsweer volgens dit kaartje.

Kaarten 47, 48 en 49; Het traject over de zeedijk is verboden voor honden. Volg de in de gids aangegeven alternatieve route met hond.

Kaart 50: In de routebeschrijving is tussen Kostverloren en Nieuw-Beerta sprake van een draadhekje. Er zijn er feitelijk twee, bestaande uit twee paaltjes waartussen één of twee ijzerdraden hangen. Je kan er zelf makkelijk omheen en de hond kan er zowel omheen als onderdoor.

Geschiktheid voor de hond
Het Friese deel van het Kustpad is door de circa 120 hindernissen op de route ongeschikt om met de hond te bewandelen. Als je dan vanuit de overweging het hele Nederlandse Kustpad te willen bewandelen ook Friesland en Groningen wilt meenemen en de hindernissen voor honden wilt vermijden, dan zit er niets anders op dan in Friesland op grote schaal alternatieve routes te lopen. Ik adviseer daarbij om het stuk tussen Stavoren en het aansluitpunt bij Zurich links te laten liggen. Als je het Kustpad als een doorgaand wandelpad ziet, zoals Wandelnet doet, is dit traject ook eigenlijk een routevariant, net als het traject Callantsoog-Den Helder van deel 2 van het Kustpad.
Het Groningse deel van het Kustpad, althans het deel tussen Lauwersoog en Delfzijl, telt daarentegen maar weinig, en dan nog lichte hindernissen (enkele kleine veeroosters). Alleen tussen Delfzijl en Bad Nieuweschans, waar het Pad over in totaal circa 20 kilometer de in Groningen voor honden verboden zeedijk volgt, moet je uitwijken naar alternatieve trajecten landinwaarts. Over het geheel genomen is dus ook het Groningse deel van het Kustpad dus niet echt voor honden geschikt.
Betekent dat nou dat het niet prettig wandelen is langs het Fries-Groningse deel van het Kustpad? Integendeel, met inachtneming van soms grootschalige alternatieve routes heb ik toch prettig gewandeld: heel vaak over stille binnenweggetjes en smalle fietspaadjes waar mijn hond meestal los kon lopen. Ik merk wel op, dat ik hier in een zachte winter en het nog winterse deel van het voorjaar gewandeld heb.

Op- en aanmerkingen en aanvullingen:

naar boven
naar beginpagina

voor het laatste bijgewerkt: 2015-04-20