Terug naar: Evert's homepage
Terug naar: Menu


Een advies aan de SP     (19 augustus 2015)

De heer Wilders heeft naar aanleiding van het accoord vanuit de EU m.b.t. de schuldenpositie van Griekenland een debat aangevraagd in de 2e kamer. Het is volstrekt duidelijk wat hij daarmee wil:
Scoren voor de BŁhne.

Aan wat er aan de schuldenpositie van Griekenland ten grondslag ligt (zie: Vijf jaar voorgelogen over Griekenland) zal hij geen woord vuil maken. Dat geldt trouwens ook voor de meeste andere politici. Het ging niet om het redden van Griekenland maar om het redden van roekeloos uitlenende banken, die wisten dat ze uit de brand zouden worden geholpen als het met de Griekse schulden uit de hand zou lopen omdat ze "systeembanken" waren, ofwel "too big to fail".

Mijn advies aan de SP fractie: Vertel het echte verhaal, waaraan de huidige Griekse regering trouwens part nog deel heeft. Laat jullie niet voor de kar van de heer Wilders spannen, en onthoudt je van stemming bij een (sowieso kansloze) motie van wantrouwen, of stem voor mijn part zelfs tegen. Vertel ook dat je in nood je vrienden, maar ook je vijanden leert kennen. Als een VVD woordvoerder stelt dat naar zijn mening "de Grieken de paria's van Europa zijn", dan weten de Grieken wie zij tot hun vijanden kunnen rekenen ...

Pak tenslotte het volgende 25 jaar oude idee m.b.t. staatsschulden bij de kop:

  • Elk land geeft publiekelijk aan wat zijn hoogste schuldenlast kan zijn. Er wordt een maximum aan rentelast en schuldaflossing gepubliceerd.
  • Er komt een publiek schuldenregister voor alle staatsschulden.
  • Aan in het geheim aangegane schulden kunnen geen rechten worden ontleend, en deze kunnen ten alle tijden nietig worden verklaard.
  • Nieuwe crediteuren weten dus precies waar ze aan toe zijn wat betreft de positie m.b.t. schuldaf- lossingen.
  • Als het onverhoopt toch mis gaat dan krijgen de leningen op basis van hun anciŽnniteit de eerste rechten, en verliezen de laatste instappers hun geld.
Nu kunt u zeggen: Dit zal er toe leiden dat er veel minder (of soms zelfs helemaal niets) zal worden uitge- leend. Inderdaad: Dat is ook precies de bedoeling! Het gaat erom dat landen niet tot schuldenslavernij worden gedegradeerd.

Ik eindig met een bekend citaat van William Shakespeare:

Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend.


Naschrift: De SP fractie heeft tegen de motie van de heer Wilders gestemd.


Terug naar: Evert's homepage
Terug naar: Menu