Anja Meulenbelt heeft een punt     (2 augustus 2014)

Anja Meulenbelt heeft vandaag haar lidmaatschap van de SP opgezegd. Dat heeft ze in haar weblog bekendgemaakt.

Ik vind dat ze met haar kritiek een punt heeft. Harry van Bommel pleitte voor extra sancties tegen Hamas - alsof de volstrekte afwurging van Gaza in de afgelopen jaren al niet genoeg was. Ik ben ook geen fan van Hamas (datzelfde heeft Anja Meulenbelt ook keer op keer gezegd), maar ze zijn wel met een meerderheid in Gaza gekozen bij verkiezingen die eerlijk zijn verlopen. Kom daar eens om in diverse andere landen in het Midden-Oosten die tot onze "bondgenoten" worden gerekend …  Anja Meulenbelt had stevige kritiek op deze houding.

Ook door andere mensen is er stevige kritiek op Harry van Bommel. (Een voorbeeld – door Astrid Essed)   Hij is er echter nog niet op terug gekomen. Kennelijk wordt ook (of zelfs …) hij door de "Hasbaristas" dusdanig opgejaagd – wie Israel bekritiseert is per definitie een "anti-semiet" – dat hij zich genoodzaakt ziet taal uit te slaan die je eerder bij een VVD-er zou verwachten.

Ook de aanvankelijke reactie van de zijde van Emiel Roemer, die ik als SP lid tevens in m'n e-mail box kreeg vond ik op z'n zachtst gezegd slapjes. Het had ook door een d'66-er kunnen zijn geschreven. Hij beziet het volstrekt tomeloze geweld van de zijde van het Israelische leger op een bijna gelijke basis als de raketten van de zijde van Hamas (of andere - mogelijk meer radikale - groepen), die in Israel meer onrust dan schade aanrichtten. In Gaza vielen ruim 2000 doden – voornamelijk burgers – en in Israel 3. Alle andere Israelische doden waren militairen.

Wat dat betreft zien een aantal (gepensioneerde) Amerikaanse(!!) militairen het blijkbaar scherper. (Zie: Israel learned from its patron the art of righteous theft and killing)

Pas later – inderdaad rijkelijk laat – volgde er een, in mijn ogen, wat betere reactie. Nogmaals, Anja Meulenbelt heeft een punt. Ik zal echter (vooralsnog) mijn lidmaatschap van de SP niet beëindigen, want er is veel meer dan alleen het Midden-Oosten. Kritiekloos zal ik zeker niet zijn. Ik zie de laatste tijd in enige mate een afglijden naar teveel "salonfähigheid". (Zie: De SP, de AOW, de heer Wientjes en het CPB)

Mazzel & broge, Evert

What Israel can learn from the German example   (Het Palestina hoekje op m'n homepage)

PS 26/9/2014: Harry van Bommel, andere SP-ers, leest dit ook nog even!

PS 18/10/2014: • De SP schiet tekort


P.S. (3 augustus 2014): N.a.v. reacties een nadere toelichting. Als je de financiën naar de overheid van Gaza volledig afknijpt (denk aan politiemensen die niet meer worden betaald) krijg je mogelijk toestanden enigszins lijkend op die zoals ten tijde van het joodse Ghetto van Warschau in de 2e wereldoorlog. Lees b.v. maar eens na hoe de ghettopolitie aldaar tekeer ging. Daar heeft Harry van Bommel waarschijnlijk totaal niet aan gedacht.
Verder: Om het in een burenruziemetafoor uit te drukken. Een kras in een auto wordt beantwoord met een kogel door het raam van de huiskamer. Een steen tegen het raam van de huiskamer wordt beantwoord met een handgranaat in de andere huiskamer, en een kogel door het raam van de huiskamer wordt beantwoord met een 2000 ponder op het huis van de "boze buurman". Dat is ongeveer hoe Israel thans optreedt.

4 augustus: Kleine correctie


P.S. II (30 augustus 2014): Een verdere toelichting. Het moge duidelijk zijn dat ik heel weinig op heb met reli-extremisten van welke signatuur dan ook. (Nog ten overvloede, men zie: Saudi Arabia and the second "back door" towards Kyoto en Sick minded Men, how to deal with them?)
Over de lieden van ISIS kan ik kort zijn. Dat zijn in mijn ogen politieke en religieuze misdadigers.

Echter, waar we in Nederland heel erg voor moeten oppassen is dat alle moslims in Nederland continue worden afgezeken over de ISIS; met voortduring worden gevraagd wat ze er van vinden. Dat zou uiteindelijk wel eens bij een aantal van hen averechts kunnen werken. De heer Wilders zou dat laatste natuurlijk prachtig vinden ...     Het zou hetzelfde zijn als men alle VVD-ers continue zou afzeiken over de daden van de CIA in Latijns Amerika in de 50-er, 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw, of alle SP-ers en andere sociaal-democraten over de heer Kim Jung Un zou gaan afzeiken.

Ook lees ik over het feit dat de regering – buiten de rechter om – paspoorten wil doen afnemen. Je stapt daarmee op een hellend vlak. Het kan eindigen in het afnemen van paspoorten van allerlei mensen die je als regering politiek niet pruimt. Wat zou men er van vinden als ik als minister van binnenlandse zaken mensen met neo-conservatieve opvattingen – die ik dus absoluut onpruimbaar vind en in mijn ogen heel wat onheil in de wereld hebben veroorzaakt – die ook een Amerikaans paspoort hebben het paspoort c.q. Nederlanderschap zou ontnemen?

Nee, dit moet je via een gerechtelijke uitspraak regelen. Doe je dat niet, dan ligt politiek machtsmisbruik om de hoek. En ik geloof in deze versie van de wet van Murphy: Als machtsmisbruik mogelijk is zal het ook vroeg of laat plaats vinden.