Dames, Heren, Place your bets     (24 novemner 2010)

In een interview met Shell Venster ("De medewerker" op pagina 28 en 29) permitteerde ik mij de volgende uitspraak:

"Bijzonder":  Wed om een kratje Chablis dat de productie van conventionele olie en aardgascondensaat 'never nooit' boven de honderd miljoen vaten per dag zal uitkomen ("exclusief teerzanden; inclusief offshore").

In oktober werd de "World energy outlook 2010" door het Internationale Energie Agentschap (IEA) gepubliceerd.  Daarin stond de volgende grafiek.

Het volgende is erg opvallend: Het licht blauwe segment "crude oil; fields yet to be found" is zodanig weergegeven dat de totale olieproductie exclusief "unconventional" en aardgascondensaat vanaf 2010 t/m 2035 vrijwel kaarsrecht op ca. 68 miljoen vaten per dag uitkomt.

Men vertrouwt er dus op dat die olie in "fields yet to be found" inderdaad in productie zal komen.  "Faith based" prognoses?  Ik moet het nog zien.  Het doet mij denken aan de opgaven van de Saudi's rond hun olievoorraden.  Daar kan je ook al 20 jaar lang zo ongeveer een lineaal langs leggen.  Ik geef er geen stuiver voor.

Er is echter nog een ander opmerkelijk feit:  Voor het eerst komt de IEA prognose onder de 100 miljoen vaten per dag terecht.  Deze progonoses zijn de afgelopen jaren aldoor naar beneden bijgesteld.

Men komt al dicht bij de uitspraak van Christophe de Margerie, topman van Total, die een jaar geleden heel unverfroren stelde dat hij het ernstig betwijfelde of de (conventionele) olieproductie ooit boven de 95 miljoen vaten per dag zou uitkomen.

Van de zijde van Shell (of Exxon) directies hoor je dit niet.  Bang voor "een afstraffing op de beurs"?

Ik houd mijn uitspraak (met het kratje Chablis) dan ook overeind.  Dames, Heren, Place your bets.

Mazzel & broge, Evert

PS:  En heren politici, denk eens aan de implicaties hiervan, want die zijn zeer ingrijpend.  Temeer omdat de vraag vanuit China en India stevig zal doorgroeien.