De erfenis van Pim Fortuyn      (6 mei 2007)

Vijf jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord.  Thans wordt er het een en ander over zijn erfenis gezegd / geschreven.  Ik heb er mijn gedachten bij.  We zullen nooit weten wat er zou zijn gebeurd als hij niet was vermoord, maar ik vermoed dat het net zou zijn gegaan als bij alle andere optredens daarvoor.  Bij zijn tocht via 'radicaal links' studenten activisme, de PvdA en allerlei andere clubjes is zijn grote ego altijd dusdanig met z'n omgeving gebotst dat hij vervolgens mokkend vertrok.  Hoeveel beter zou het zijn geweest als dat – even los van het zozeer voor de hand liggende feit dat ik tegen politieke moord ben – ook bij z'n aantreden als minister(-president?) was gebeurd.

Maar goed: Zijn erfenis ...

Allereerst is men veelal vergeten welk een wonderlijk – vaak nogal onsamenhangend – mengsel van opvattingen de man er op na hield.  Ik heb maar eens een oud rapportje van de SP op m'n website teruggezet ter opfrissing van het geheugen. (1)  Ook kletste de goede man met grote regelmaat tamelijk monumentaal uit z'n nek. (2)

Maar wat heeft de "revolutie" van Pim Fortuyn teweeg gebracht?  Men zegt nu meer wat men denkt.  En dat is soms behoorlijk schrikken, want het 'vernisje van beschaving' blijkt bij nader inzien in Nederland héél dun.  Nederland blijkt in mijn ogen bij nader inzien een tamelijk provinciaal, benepen en vreemdelingenvijandig land te zijn, dat indien vergeleken met de meest met kranten dichtgeplakte delen van de VS, de "bible belt" in "the heartland", daarbij mogelijk niet eens met een al te groot verschil beter scoort.  Het levert duidelijkheid op, dat zeker.  Maar of je er blij mee moet zijn ...

Verder heeft de borreltafel thans in de politieke meningsvorming een tamelijk prominente plaats gekregen.  Kennis van zaken is thans bij meningsvorming kennelijk niet zo relevant meer.  Er zijn voorbeelden van "fact free politics" te over.

Tenslotte heeft het verschijnsel "éénpersoonspartij" z'n intrede gedaan.  Het wegvallen van Pim Fortuyn bracht aan het licht dat de LPF volledig aan zijn persoon hing.  Nu zien we de PVV van Geert Wilders.  Deze club heeft maar één lid: Geert Wilders.  Ook mevrouw Verdonk zou daartoe in staat kunnen zijn.  Zonder de VVD zou mevrouw Verdonk met de "Partij Rita Verdonk" (één lid, zijzelf) zó 10 zetels kunnen halen.  En of je daar blij mee moet zijn ...

Kortom: Ik kijk tegen de z.g. erfenis van Pim Fortuyn niet zo bijster positief aan.  Nederland is er in mijn ogen in een aantal opzichten niet bepaald op vooruit gegaan.

Mazzel & broge, Evert

(1) Leest u zijn boeken maar, de pimpelpaarse antwoorden van Pim Fortuyn
(2) Pim Fortuyn kletst uit z'n nek.