De schaduwzijde van de veehouderij      (13 december 2006)

De FAO (de voedsel en landbouw organisatie van de VN) heeft een belangwekkend rapport gepubliceerd.  De titel: 'Livestock's long shadow'.  En dat is heel opmerkelijk.

Het rapport zet de milieu effecten van de veehouderij op Aarde uit een, en deze effecten zijn bepaald niet mals.  Zo is de bijdrage aan 'broeikas gassen', in dit geval CO2, methaan en N2O (lachgas), 18% van het totaal.  Dat is meer dan de transport sector, die ruim 13% voor z'n rekening neemt.  Hieronder worden alle effecten op een rijtje gezet.

Er voor pleiten allemaal vegetariër te worden zou – voor ons westerse kantoorwatjes – een optie kunnen zijn.  Voor de ongeveer 1 miljard mensen die voor hun voedselvoorziening in zeer hoge mate van hun veestapel afhankelijk zijn is dat echter geen optie.

Uiteindelijk zal er een prijs moeten worden gehangen aan het gebruik van land en water t.b.v. de veehouderij.  Nu is b.v. het kappen van regenwouden voor soja bonen verbouw, of weidegrond 'gratis'.  Het is ook hier wederom een voorbeeld van 'The Tragedy of the Commons' waarop een antwoord zal moeten worden gevonden.

Mazzel & broge, Evert

Referentie:  "Livestock's long shadow, Environmental issues and options", H. Steinfeld, P. Gerber,
T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales, C. de Haan, FAO, 2006