Duurzame energie spaart water     (2 september 2005)

In 'Renewable Energy Access' stond een heel aardig stuk over het gebruik van water bij electriciteitsopwikking in conventionele (Aardgas, kolen) en kerncentrales. Die is zeer aanzienlijk. Voor elke kiloWatt-uur ziet die er, als er gebruik wordt gemaakt van koeltorens, als volgt uit:

- Kerncentrale: 2.4 liter per kWh
- Kolencentrale: 1.85 liter per kWh
- Aardgascentrale (combined cycle): 0.95 liter per kWh

In een land als de VS wordt er 148 miljoen m per dag(!!) schoon drinkwater uit ondergrondse bronnen onttrokken voor dit doel. Dit genoeg om 60 miljard (ja, gn typfout; u leest het goed) mensen te drinken te geven. Het totale watergebruik (inclusief wat minder schoon oppervlaktewater) is maar liefst 740 miljoen m per dag.

Dit brengt een ander - zeer nuttig - aspect van duurzame energie aan het licht. Het spaart veel (drink)water. Een windmolen die gemiddeld 1 MW levert (dat zal gauw een 3 MW molen zijn) bespaart zo 23 tot 58 m water per dag.

Mazzel & broge, Evert