Energie & milieu gerelateerd      (13 juli 2011)

Twee berichtjes.  Een over de emissies van "shale gas" en eentje over de hoeveelheid mas die wordt gebruikt voor "bio-ethanol".

Shale gas emissies
Er worden de laatste tijd vele publikaties gewijd aan "shale gas", ofwel aardgas dat in leisteen formaties zit opgeslagen.  Onlangs wees ik op een rapport over shale gas.  Hieronder geef ik een verhaal waarin er op wordt gewezen dat "shale gas" tot ongeveer evenveel broeikas emissies leidt als kolen.

Shale Gas Gives No Emissions Edge over Coal

Bio-ethanol en mas
In Financial Times stond een opmerkelijk verhaal over mas en bio-ethanol.

US ethanol refiners use more corn than farmers

Voor het eerst is er meer mas voor ethanol productie gebruikt dan als voer voor (pluim)vee.  Ruim 5 miljard bushels, hetgeen op ongeveer 125 miljoen ton neer komt.  Daar kunnen ruw weg een half miljard mensen een jaar van eten ...

Er zal ongeveer 40 miljoen ton ethanol mee worden geproduceerd.  Om een idee te geven: De VS verbruiken zo'n 400 miljoen ton benzine per jaar.  Dus de (bio)ethanol productie is nog altijd niet meer dan equivalent aan zo'n 7 8% van de totale benzinevraag.  Als je deze laatste met bio-ethanol zou willen dekken moet je een hoeveelheid mas produceren waar je bijna de hele wereldbevolking mee te eten zou kunnen geven ...

Mazzel & broge, Evert

Naschrift 18/7/2011:
Ik wil nog even wijzen op dit prima verhaal van Vaclav Smil waarin hij zeer aannemelijk maakt dat voorbij een energieverbruik van 100 GJ/jaar per persoon er vrijwel geen winst meer valt te behalen m.b.t. de kwaliteit van het bestaan in de brede zin van het woord.  Sterker: Een "Amerikaanse" levensstijl zal daar zelfs een negatieve bijdrage aan leveren.

Science, energy, ethics, and civilization  (Vaclav Smil)